Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,450 (0.27 s)

Súdny poplatok pri zrušení a vysporiadaní podielového ...

Podanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva podlieha poplatkovej povinnosti. Skôr než niektorý zo spoluvlastníkov rozhodne podať ...

[2023] Dedenie v prípade smrti manžela | Právna Poradňa

Obč. zákonníka platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve manželov v ... stavu /podielové spoluvlastníctvo domu/ a manžel by sa medzičasom oženil, ...

[2023] Ako previesť polovicu domu na druhú osobu? | Právna Poradňa

Po tomto zápise budete vlastniť nehnuteľnosť ako podieloví spoluvlastníci v ... Dobrý deň, ak je dom v podielovom spoluvlastníctve s exmanželkou tak na ...

[2023] Čo je spoluvlastnícky podiel | Právna Poradňa

Spoluvlastnícky podiel je miera akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach ... možnosť dohody na zrušení podielového spoluvlastníctva a vyplatení zo svojho ...

[2023] Vyporiadanie spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Podľa ustanovenia § 10 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena ...

[2023] Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

Vo Vašom prípade je však možné požiadať súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Odporúčam Vám minimálne sa poradiť s advokátom.

[2023] Ako užívať vec v spoločnom vlastníctve? | Právna Poradňa

Občiansky zákonník v § 139 upravuje akým spôsobom sa hospodári s vecou, t.j. aj nehnuteľnosťou, ktorá patrí do podielového spoluvlastníctva viacerých vlastníkov ...

[2023] Stavba domu na pozemku a jeho vlastník | Právna Poradňa

Po ukončení stavby, bude pozemok vo Vašom vlastníctve a stavba vo Vašom podielovom spoluvlastníctve s priateľom, ak sa nedohodnete v zmluve inak.

[2023] Obnovenie dedičského konania, postup | Právna Poradňa

V súčasnosti ak by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a ... podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd.

[2023] Objednať kurz [Advokáti Bratislava]

Podielové spoluvlastníctvo I. Podielové spoluvlastníctvo II. Trvalý pobyt. Firemné údaje. Ak chcete kúpiť kurz na firmu, vyplňte prosím firemné údaje.

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku