Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,590 (0.34 s)

[2023] Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

... podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky.

[2023] Stavba spoločného rodinného domu | Právna Poradňa

... podielové spoluvlastníctvo. Vo väčšine prípadov sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje písomnou dohodou, v ktorej sa spoluvlastníci dohodnú na tom, že jeden ...

[2023] Rozdelenie ornej pôdy | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. 3./ Pri podielovom spoluvlastníctve podiel ...

[2023] Spoluvlastnícke právo k bytu po rozvode | Právna Poradňa

Ak by sme vychádzali z tohto, že byt je v BSM, potom ste jeho vlastníkom rovnako ako manželka. Nemáte síce vyjadrený podiel (ako pri podielovom spoluvlastníctve) ...

[2023] Obnovenie dedičského konania, postup | Právna Poradňa

V súčasnosti ak by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak zákon dáva prednosť dohode spoluvlastníkov. V prípade, že sa s ...

[2023] Ako užívať vec v spoločnom vlastníctve? | Právna Poradňa

Podielový spoluvlastník môže svoj nárok na náhradu za užívanie rodinného domu druhým spoluvlastníkom ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 € ...

[2023] Stavba domu na pozemku a jeho vlastník | Právna Poradňa

Po ukončení stavby, bude pozemok vo Vašom vlastníctve a stavba vo Vašom podielovom spoluvlastníctve s priateľom, ak sa nedohodnete v zmluve inak. Vo Vašej ...

[2023] Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

... podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. ... Zo zákona platí, že vzniklo podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti v podiele po ...

[2023] Mohol sa predať podiel na dome bez môjho súhlasu?

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Súd pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, okrem ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup | Právna Poradňa

Dobrý deň, chcem podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ide o spoločné pozemky a stavby. Rád by som sa opýtal, aký je.

LEXANA - asistentka