Máte
otázku?

Prechod cez cudzí pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Prechod cez cudzí pozemok

Dobrý deň, chcem sa opýtať na problém s prechodom cez cudzí pozemok. Spolu s bratom sme vlastnili pozemok, ktorý sme zdedili po rodičoch. Nedávno sme zrušili podielové spoluvlastníctvo zmluvou, v rámci ktorej sme si rozdelili pozemok. Brat však svoju polovicu teraz predal. Nový majteľ, ktorý kúpil jeho časť, kompletné svoj pozemok ohradil, nepochybne bez vedomia, že chcem svoju časť naďalej využívať (teraz je tam len lúka). V súčasnosti by som sa na svoj pozemok dostal len cez susedov pozemok, čo mu však výrazne vadí. Teraz prakticky nemám žiadny prístup na svoj pozemok, hoci predtým som chodil na svoj pozemok cez brata. Ako môžem tento problém vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Dobrý deň, 

tak ako uvádza aj nižšie v judikáte R 19/2006, existuje inštitút vecného bremena. Ide o situáciu kedy máte určité právo (vo vašom prípade by to bolo právo prechodu cez susedov pozemok) a druhý subjekt má povinnosť vaše právo strpieť. Tento problém ste mohli riešiť aj v zmluve o zrušení spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete so susedom, môžete sa obrátiť na súd, pričom súd môže zriadiť vecné bremeno. Vo Vašom prípade by šlo o návrh o zriadenie vecného bremena.

 

 

R 19/2006

 

Súd môže zriadiť vecné bremeno v konaní o zrušenie spoluvlastníctva aj vtedy, ak má toto právo slúžiť inej samostatnej nehnuteľnosti, ku ktorej prístup zabezpečovalo právo vyplývajúce zo spoluvlastníckeho vzťahu.

Trápi vás "Prechod cez cudzí pozemok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, využíval som cestu, ktorú vlastní iná firma, na zásobovanie mojej predajne (iná možnosť nie je). Pozemok je v katastri evidovaný ako cestná komunikácia. Teraz však firma požaduje nájomné za prechod. Má na to nárok? Môže súd zriadiť vecné bremeno na prechod cez túto cestu?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že vy nie ste vlastníkom ani spoluvlastníkom prístupovej cesty, a teda vlastníkom na iná osoba, riešenie veci práva prechodu a prejazdu k vašej predajni formou nájmu je jedným z riešení.

Predpokladáme, že vaša predajňa má budúcnosť, teda nie je určená na zbúranie vzhľadom na jej stav a je predpoklad, že bude využívaná vami dlhú dobu, potom najlepším riešením by bolo, aby ste odkúpili od vlastníka podiel na ceste a stali sa jej podielovým spoluvlastníkom.

Ďalšou možnosťou je dohoda o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu, ktorá dohoda by bola zavkladovaná do katastra nehnuteľností. Samotné vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu. Zriadiť vecné bremeno možno aj na základe podania návrhu na súd samostatnou žalobou podľa § 151o/ ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

V prípade, že by vás vlastník cesty kontaktoval písomne so svojim návrhom, odporúčam návrh dohody riešiť s vami zvoleným advokátom.

Vec odporúčam riešiť zmierčou cestou, teda bez súdneho konania, ktoré je ako časovo, tak aj finančne náročné a vy sa k svojej predajni potrebujte dostať s tovarom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, Kedysi jeden z našich vzdialených príbuzných predal niektoré naše pozemky. S tým však bola spojená podmienka - bolo zriadené bremeno na prechod vozom medzi domom a pozemkom, kde sa nachádza záhrada a stodola. O odkúpenie týchto pozemkov som mal viackrát záujem, avšak majiteľ ich predal ďalším vlastníkom. Bremeno je zaznamenané na katastri. Problém je v tom, že dávnejšie boli vozy menšie a dnes sa už nepoužívajú. Auto s prívesom by mi tam pravdepodobne nevošlo, resp. by mohlo byť riziko poškodenia. Pre prepravu čohokoľvek sme preto využívali káričky a fúrik pri starostlivosti o stodolu a záhradu. Prístup je možný aj z druhej strany, no nie cez obecnú cestu, ale cez poľnú, ktorá má viacerých vlastníkov. Z tohto dôvodu tam nemám do budúcna garantovaný prechod. Nový vlastník kupoval pozemok s vedomím, že tam existuje bremeno, avšak s cieľom ho zrušiť, čo mi už naznačil. Ak sa mi nepodarí dohodnúť so súčasnými majiteľmi, mám v reále nejakú šancu, že mi prechod bude zachovaný?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste oprávneným z vecného bremena, ktoré sa vzťahuje na konkrétnu nehnuteľnosť. Ak pôvodný vlastník pozemok predal a už bolo na ňom zriadené vecné bremeno, toto vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu - prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. § 151n/ ods. 2 Obč. zákonníka :

"Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa."

Ak sa Vy na svoj pozemok síce môžete dostať aj z inej cesty, ktorá je rovnako v spoluvlastníctve, toto nie je právny dôvod, aby už zriadené vecné bremeno bolo zrušené súdnym rozhodnutím.

Nepoznáme obsah pôvodnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ale zrejme po posúdení okolností prípadu a hlavne terénu, by bolo vhodné dohodnúť sa s vlastníkom pozemku ako osobou povinnou z vecného bremena na odkúpení tejto časti pozemku, resp. na platení nájmu za užívanie pozemku, avšak nielen Vami ale aj ostatnými osobami, ktoré majú zriadené vecné bremeno na konkrétnom pozemku.

Uvádzame na záver, že zo zákona nie ste povinný súhlasiť so zrušením vecného bremena a vlastník pozemku ako osoba povinná z vecného bremena by mohla dosiahnuť jeho zrušenie len súdnou cestou.

 


Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Na pozemku vedľa plota mám na dvoch metroch zriadené vecné bremeno. Chcem cez toto vecné bremeno preniesť prípojky na plyn, vodu, elektrinu a kanalizáciu. Potrebujem na to súhlas od povinného z vecného bremena? Ďakujem.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň, pokiaľ nateraz zriadené vecné bremeno sa týka len práva prechodu a prejazdu vo váš prospech ako oprávnenej z vecného bremena /v otázke neuvádzate druh vecného bremena, ktoré je už zriadené/, potom na zriadenie prípojky vody, kanalizácie a plynu budete potrebovať súhlas vlastníka pozemku.


Trápi vás "Prechod cez cudzí pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako riešiť nasledujúcu situáciu. Približne pred dvoma rokmi som si zakúpil rodinný dom. Po nákupe som zistil, že prístupová cesta k nemu je vo vlastníctve inej osoby. Predchádzajúci majiteľ mi povedal, že mu bola povolená jazda presne touto cestou, ktorá má dĺžku cca 5 metrov. Ale tento nový majiteľ, kúpil pozemok aj s touto záťažou, ktorá nie je nikde zapísaná a predchádzajúci majitelia sa dohodli len ústne. Zatiaľ je pokoj, ale očakávam, že sa v budúcnosti ozve. Iná rozumná cesta k domu neexistuje. Mohli by ste mi, prosím, poradiť? Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 26.02.2022)

Dobrý deň, aj keď existovala ústna dohoda s pôvodným vlastníkom nehnuteľnosti – prístupovej cesty k Vášmu domu, táto nie je postačujúca. Vecné bremená, kam patrí aj právo prechodu a prejazdu, právo prístupovej cesty, môžu byť zriadené dohodou, rozhodnutím súdu, ktoré podielahajú vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 151o/ Obč. zákonníka.

Ak sa k Vašej nehnuteľnosti- domu nemôžete dostať iným spôsobom aj keby to bolo za sťaženejších podmienok napr. dlhšia cesta, potom platí ust. §151o/ ods. 3 Obč. zákonníka :

Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.“

Vo veci odporúčame postup zriadiť vecné bremeno – právo prejazdu a prechodu /tzn. pešo a autom/ písomnú dohodu a túto zavkladovať do katastra nehnuteľností.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o pomoc s problémom prechodu cez susedný pozemok. Moja nehnuteľnosť sa nachádza v centre mesta na námestí, a to v zadnej časti, avšak prístup k nej je možný len cez pasáž prednej budovy, ktorej vlastníkom je iná osoba. Časť nehnuteľnosti prenajímam detským psychológom. Bohužiaľ, vlastníčka prednej budovy smerom k námestiu im neustále bráni v prechode, zamyká bránu a ich klienti sa teda nemajú ako dostať k nám. Táto pani nám odmieta poskytnúť kľúč od brány. Chcem sa preto informovať, či máme nejaký právny nárok na prechod. S pozdravom, Gabriela

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade platí  ust. § 151o/ ods. 3 Obč. zákonníka :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak k stavbe nie je mmožné sa dostať iným spôsobom - vo Vami uvedenom prípade prechod zo zadnej časti pozemku, potom v prípade súdneho konania súd Vášmu návrhu vyhovie.

Ešte poznámka : Nevieme z otázky, či konkrétny prechod z prednej časti resp. konkrétny podchod - smerom z námestia, je v podielovom spoluvlastníctve Vás a druhej spoluvlastníčky, alebo je vo výlučnom vlastníctve vlastníčky prednej časti nehnuteľnosti.

Ak by prechod resp. podchod bol v podielovom spoluvlastníctve, nie je právny dôvod, aby Vám bránila v prístupe k Vašej časti nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zadnej časti.  V tomto prípade /podiel. spoluvlastníctvo prechodu resp. podchodu/ odporúčam  oznámiť spoluvlastníčke, že v prípade, že neumožní prístup cez podchod, vec oznámite na obec ako podozrenie zo spáchania priestupku proti obč. spolunažívaniu /§ 49 zákona o priestupkoch/.

Súčasne odporúčam, ak je podchod resp. prechod vo výlučnom vlastníctve vlastníčky prednej časti domu, aby ste spísali zmluvu o zriadení vecného bremena, kde Vy budete ako oprávnená z vecného bremena - právo prechodu a dohodli ostatné podmienky /hlavne zrejme finančné a kto sa bude a ako starať o bránu/. Dohodu o zriadení vecného bremena zavkladujete do katastra nehnuteľností. Toto považujeme za najlepšie a najrýchlejšie riešenie. Súdne konanie je v súčasných podmienkach náročné hlavne z časového hľadiska.

Odporúčam kontaktovať advokáta za účelom zmierčieho riešenia sporu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, nákupom domu sme sa stali vlastníkmi pozemku, na ktorom je ustanovené vecné bremeno - prechod a prejazd suseda cez náš pozemok. Napriek tomu však vzniká problém, keďže travnatá plocha, ktorú môže sused využívať, je zaťažená a začína tlačiť na oporný múr, ktorý sa postupne zosúva. Chceli by sme sa informovať, či je v prípade tejto situácie možné zrušiť toto vecné bremeno, keďže nás ohrozuje nielen pre zdravie, ale aj pre život, v prípade zrútenia oporného múru. Nemáme finančnú možnosť vykonať jeho opravu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň,

jednotlivé spôsoby zániku vecných bremien vyplývajú z charakteru týchto tzv. vecných práv k cudzím veciam. Najjednoduchšou cestou ako docieliť zrušenie vecného bremena, je pokúsiť sa dohodnúť. Zmluvou o zrušení vecného bremena, ktorú uzatvárajú oprávnený a povinný z vecného bremena, možno docieliť tak zánik práva zodpovedajúcemu vecnému bremeno, ktorý však podlieha ešte vkladovému konaniu a preto takúto zmluvu treba podať na príslušný katastrálny odbor za účelom vykonania zmeny zápisu. Takouto dohodou možno zrušiť vecné bremeno, či už vzniklo zo zmluvy alebo rozhodnutím príslušného orgánu (napr. súdu). To obyčajne nie je možné, pretože jedna strana často nesúhlasí. 

Druhou alternatívou, pri ktorej je však nevyhnutné naplnenie zákonom daných skutočností, je zánik vecného bremena rozhodnutím súdu. Predpokladom tohto spôsobu je podanie návrhu na zrušenie alebo obmedzenie vecného bremena, ktorý môže podať tak oprávnený ako aj povinný z vecného bremena. Súd však môže rozhodnúť o tomto návrhu len ak nastala zmena pomerov, v dôsledku ktorej vznikol hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Súd zároveň bude rozhodovať i o primeranej náhrade za zrušenie alebo obmedzenie vecného bremena. Ak pôjdete touto cestou, v návrhu opíšte skutkový stav, zmenu pomerov s uvedením možného ohrozenia na zdraví a živote tak ako ste uviedli v otázke. Ak súd zistí zmenu pomerov, v dôsledku ktorej nastal tento hrubý nepomer (t.j. musí tu existovať vzťah príčiny a následku), je zrejmé, že návrhu vyhovie a rozhodne o primeranej náhrade. Keďže rozhodnutie súdu v týchto prípadoch vytvára nový stav, zánik vecného bremena sa v katastri nehnuteľností vyznačí len záznamom.


Trápi vás "Prechod cez cudzí pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno sme zakúpili pozemok so zámerom postaviť na ňom dom. K pozemku vedie prístupová cesta a jeho šírka je značná. Pokúšali sme sa odkúpiť aj takzvanú "meď" nad pozemkom, aby sme mohli vykonávať rôzne úpravy a podobne (vedená ako orná pôda). Avšak s majiteľom pozemku sme sa nedohodli. Chce ju predať inému záujemcovi. Na tomto pozemku sa nachádza výhradne vegetácia - stromy, porasty a podobne. Neexistuje k nemu žiadny oficiálny prístup a možné je sa k nemu dostať len prechodom cez náš pozemok. Pokojne by sme vás chceli opýtať, či budeme povinní majiteľovi, ktorý náš pozemok kúpi, umožniť prechod. Rovnako by sme sa chceli informovať, či v prípade, že predloží návrh na zriadenie vecného bremena, budeme musieť umožniť prechod. Pozemok sa nachádza v extraviláne obce a nikdy na ňom nebude postavená žiadna nehnuteľnosť. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
nie ste povinný. Žalobu o zriadenie vecného bremena by mohol podať iba v tom prípade, ak by na jeho pozemku stála stavba, ku ktorej by nemal prístup. Ak tam žiadna stavba nestojí, nie je zákonné ustanovenie podľa ktorého by mohol súd zriadiť vecné bremeno.


Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa opýtala na nasledovnú vec. Naši susedia majú jeden vstup do garáže a vedľa neho aj bránu, ktorou prechádzajú autom do záhrady. Nedávno sme zistili, že na mieste, kde majú túto bránu postavenú, sa nachádza časť nášho pozemku. Je možné im túto bránu zrušiť a ohradiť súčasť pozemku, ktorý nám právoplatne patrí? Ďakujem vám.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade budete potrebovať najprv zameranie pozemku geodetom, ktorý jednoznačne potvrdí zasahovanie do pozemku a tiež určí presne kde má viesť hranica. Následne (ak sa so susedom nebudete vedieť dohodnúť) je možné podať na súd žalobu o vypratanie časti nehnuteľnosti. Súd musí najprv rozhodnúť o tom, že sused je povinný vypratať časť pozemku, na ktorom stojí jeho plot. Svojvoľne tak spraviť nemôžete, lebo by sa ste mohli dopustiť aj spáchania trestného činu.


Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sme ako susedia povinní umožniť prechod alebo prejazd susedovi na jeho pozemok, keď má možnosť dostať sa na svoj pozemok aj z druhej strany (odzadu) z obecnej cesty. Nikdy nám nevadilo, že by chodil po našom pozemku, problém však nastal, keď začal svojvoľne navážať štrk na náš pozemok a tým zdvíhať cestu k svojmu novému chodníku. Pozemky pod cestou sú naše. Bol už viackrát upozornený, že nesmie navážať, no napriek tomu v tejto činnosti pokračuje. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ide o nezastavané pozemky ako vášho, tak aj susedovho.

Pokiaľ sa sused vie dostať na svoj pozemok pešo, alebo prejazdom cez obecnú cestu aj keď za sťaženejších podmienok, t.j. dlhšia cesta/, nie je oprávnený vás pozemok užívať.  Zrejme ide o neoplotené pozemky.

Nevieme o akú nehnuteľnosť - pozemok ide, avšak riešením je, ak na tom je z vašej strany ako vlastníka pozemku záujem, je spísanie zmluvy o nájme pozemku, resp. zriadenie vecného bremena so zápisom do katastra nehnuteľností, k čomu však bude nevyhnutný geom.plán.  Uvádzame však, že ak sa sused vie dostať na svoj pozemok aj inou cestou, nie ste povinný mu to tolerovať, vrátane navážania štrku.


Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)Ďakujem za odpoveď, na našom pozemku budujeme dom a na jeho pozemku má novostavbu aj s oplotením. Pozemky sú vo svahu, jeho konaním neovplyvňuje len nás ale aj ďalších susedov, niektorým naviezol už meter a pol výšky štrku, čím zmenil sklon svahu presne opačne. Na začiatku bola ústna dohoda medzi nim a nami, že každý necháme 4m na cestu, v konečnom dôsledku sme vynechali iba mi, keďže on si pozemok oplotil a posunul stavbu 2 m od hraníc pozemkov, aby si zväčšil dvor. Ak správne chápem, nemá žiadny právny nárok chodiť po našej parcele aj keď iným susedom to umožníme, keďže má iný prístup k pozemku. Ešte som zabudol spomenúť, vybudoval si garáž s výjazdom do nášho pozemku (cesty). Je mi jasné, že zo susedských vzťahov a dobrých mravov by sme mu mali tolerovať prejazd, keď aj iným ale jeho arogantnosťou a konaním od toho upúštame.


Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
som názoru, že toto nie je o dobrých mravoch. Pokiaľ vy máte na svojom pozemku stavbu, treba urobiť oplotenie, ktorého výstavbu treba ohlásiť na miestnom stav. úrade obci v zmysle stav. poriadku.

Na užívanie vášho pozemku - prejazd, prechod - traba zmluvu o nájme alebo zmluvu o zriadení vecného bremena so zápisom na LV. Ak má sused možnosť dostať sa na svoj pozemok a stavbe aj iným spôsobom - obecná cesta, nie ste povinný mu poskytnúť prejazd cez váš pozemok.

Platí ust. § 151o/ Obč. zákonníka :

"(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."
 
Z odst. 3 cit. zák. ustanovenia vyplýva, že ak by sused nemal prístup na svoj pozemok, ktorý však má, súd v konaní na návrh suseda by zriadil vecné bremeno právo prejazdu a prechodu. Keďže sused prístup na svoj pozemok má, aj keď ide zrejme o dlhšiu cestu resp. okľuku, ktorou sa dostane na svoj pozemok, súd vecné bremeno súdnym rozhodnutím nezriadi.
Odporúčame vám predmetnú záležitosť riešiť čo najskôr, aby cestu sused nakoniec aj nevyasfaltoval.

Trápi vás "Prechod cez cudzí pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Vlastníme dom a pozemok, kde je prístupová cesta poľná, no donedávna bola mestská. Susedia si ju od mesta odkúpili a nám zriadili vecné bremeno. Chcem sa opýtať, čo sa stane, keď sa zmenia majitelia a sused predá svoj pozemok. Môže nový majiteľ pozemku zrušiť toto vecné bremeno, ktoré máme? A je našou povinnosťou starať sa o túto cestu?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
svojvoľne zrušiť vecné bremeno nemôže. To je možné iba na základe dohody s Vami, resp. na základe rozhodnutia súdu (pri práve prejazdu a prechodu málo pravdepodobné). To, ako sa máte starať o cestu závisí od zmluvy o zriadení vecného bremena. Ak v nej nie je nič uvedené, tak sa máte (ako oprávnený z vecného bremena) podieľať na údržbe a oprave tejto cesty. Ak cestu využívajú viaceré osoby, vrátane vlastníka pozemku, náklady sa znášajú pomerne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prechod cez cudzí pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.