Máte
otázku?

Prepis domu na syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Prepis domu na syna

Dobrý deň. Máme taký problém: Polovica domu po otcovi pripadla medzi štyroch súrodencov. Rád by som ich vyplatil z tejto polovice. Dohodli sme sa na cene a všetci už podpísali, len brat nechce podpísať. Chcel by som vedieť, či existuje nejaký spôsob, ako by mohla byť táto polovica prevedená na mňa, alebo či to zostane na mŕtvom bode. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis domu na syna

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o tzv. podielové spoluvlastníctvo, kedy každý zo súrodencov vlastní určitý podiel na nehnuteľnosti. Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva zákon dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. Tzn. o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa najprv musíte pokúsiť so súrodencami dohodnúť. Vzhľadom na Vašu otázku a skutočnosť, že k dohode došlo, akurát jeden z nich dohodu nechce podpísať, Vám nezostáva nič iné ako druhá možnosť zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Tou možnosťou je súdne konanie. Môžete podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd. V návrhu Vám odporúčam uviesť všetky skutočnosti týkajúce sa Vašej veci, tzn. že ste sa so súrodencami už dohodli na spôsobe vyporiadania i cene za ich podiel, avšak nakoniec jeden z nich dohodu odmietol podpísať. Je dôležité podotknúť, že súd nie je viazaný Vaším návrhom. Tzn. že aj keď navrhnete súdu, aby prikázal spoločnú vec Vám za primeranú náhradu súd bude v prvom rade skúmať či nie je vec reálne deliteľná. Ak by vec bola reálne deliteľná, môže ju súd medzi spoluvlastníkov rozdeliť (nepredpokladám však, že by predmetný dom bol deliteľný na toľko častí). Až následne bude súd skúmať, či chce spoločnú vec nadobudnúť do výlučného vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov za primeranú náhradu (t.j. Vy).

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám odporúčam, v prípade, že brat nebude chcieť za žiadnych okolností podpísať dohodu, podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Pred samotným podaním návrhu by som však Vášho brata ešte upozornil na časovú a finančnú náročnosť súdnych konaní. Na základe toho možno zmení svoj názor na dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. 

Trápi vás "Prepis domu na syna" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis domu na syna" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.