Máte
otázku?

Vlastnícke právo k pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň, ja mám taký problém. Som vlastníkom pozemku (obec si ho prepísala na seba v r.1992) u nás v obci. Doklady o vlastníctve pozemku stále mám. Ja som sa predtým príliš nezaoberal týmto problémom, pozemok som vôbec nevyužíval. No pred nedávnom prišiel za mnou muž z obci a oznámil mi, že si na tom pozemku ide chatu stavať. Moja otázka na Vás je, že či existujú nejaké právne kroky k opätovnému získaniu toho pozemku? Keďže čo sa asi ide teraz stať je, že obec a tento muž ma pravdepodobne obídu pri odškodnení za využitie pozemku. Ďakujem.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň. Z vašej otázky nie je jasné, kto je vlastníkom pozemku zapísaný na liste vlastníctva. Píšete, že Obec si prepísala pozemok v roku 1992 ale nenapísali ste na základe akého právneho titulu došlo k prevodu Vášho majetku. Pokiaľ ste neuzavreli s Obcou žiadnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva, viete preukázať Vaše vlastnícke právo k pozemku a Obec je vedená ako vlastník pozemku, môžete sa obrátiť na súd so žalobou na určenie vlastníckeho práva. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste vlastníkom pozemku a že Obec Vám tento pozemok vzala. Pokiaľ ste ale previedli vlastnícke právo na Obec napríklad na základe kúpnej zmluvy, tak Obec sa legitímnym spôsobom stala vlastníkom pozemku a Vy nemáte na pozemok žiadny právny nárok, pokiaľ ste samozrejme v kúpnej zmluve nemali dohodnuté napríklad predkupné právo alebo právo spätnej kúpy. Odporúčam Vám s dokladmi o vlastníctve navštíviť advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám presnejšie odpovie.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, mám pozemok, ale je v podiele, kde sme viacerí majitelia, ako mám postupovať, ak chcem svoj podiel vyčleniť pre svoju potrebu. Je to orná poda a trávnatý porast. Neviem na koho sa mám obrátiť nakoľko sme tam mali v minulosti stavebný pozemok, ale zakedy prebehlo deditske konanie, prebehol roep - čiže nám zlúčili pozemky a prehodnotili ho na trávnatý pozemok a teraz to mame v podiele. Kúpno predajnu zmluvu o kúpe stavebného pozemku mám ešte z roku 1946. Ďakujem za odpoveď .

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
ak chcete vyčleniť pozemok pre svoje potreby, tak budete potrebovať súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov a tiež geometrický plán, ktorý presne určí ako sa pozemok rozdelí. Neuviedli ste, či sa jedná o intravilán alebo extravilán, preto pozor na zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám otázku. Ako postupovať pri zistení, že suseda vlastní pozemok s číslom parcely, ktorého som vlastníkom a tento pozemok bol rozdelený na štyri časti a ja vlastním 1, 2, 3 a suseda 4. Neexistuje žiadna kúpno-predajňa zmluva na túto časť pozemku, podľa geodeta tento pozemok vlastnila moja babka do roku 2005 a suseda ho získala na základe darovacej zmluvy od sestry v roku 2011.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
odporúčam Vám vyhľadať vo Vašom okolí advokáta. Na tento prípad je potrebné pozrieť sa podrobne, chronologicky a spolu s dokladmi. Bez toho nie je možné sa relevantne k tomu vyjadriť. Nie je vylúčené, že sa môže jednať aj o duplicitné vlastníctvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Stal som sa spoluvlastníkom viacerých parciel za dedinou. Mal by som záujem o postavenie (dovezenie) maringotky za účelom oddychu. Žiadne betónovanie. Asi to spravujú lesy alebo je to urbár. Len je nás tam asi cca 30 majiteľov. Každý vie koľko ma metrov štvorcových, ale nie je dané kde presne. Ku niektorým majiteľom sa neni ani možné dopátrať. Neviem či si ju tam môžem len tak postaviť, aby nebolo zle. Ako mám ďalej postupovať. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
podielové spoluvlastníctva v našom právnom poriadku je chápané ako tzv. ideálne. Tzn. že kým nedôjde k rozdeleniu nehnuteľnosti na základe geometrického plánu, nie je možné hovoriť o tom, že by niektorá časť spoločného pozemku niekomu "patrila". Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť na určitej forme a spôsobe užívania nehnuteľnosti.

Preto ak chcete čokoľvek na nehnuteľnosť umiestniť, prípadne spraviť iné úpravy terénu, je potrebné, aby o tom ostatní spoluvlastníci vedeli a najlepšie sa na tom s Vami dohodli.

Rovnako je tu však verejnoprávny aspekt týkajúci sa toho, či sa nejedná o chránené územie, či na tomto pozemku nehospodária nejaké subjekty... Odporúčame Vám v prvom rade zistiť, presne o aký pozemok sa jedná, či nepatrí pod nejaký subjekt...


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vlastnícke právo k pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Chceme si kúpiť 20 ročnú chatu, ktorá asi 30 cm zo svojej dľžky patrí cudzím majiteľom. To sa zistilo až teraz pri geometrickom pláne, pritom list vlastníctva bol doteraz v poriadku. Z 5 majiteľov toho pozemku je 1 osoba nezvestná a nemôžu ju nájsť. Prosím Vás, ako postupovať. Môžme si vôbec kúpiť túto chatu, bude sa dať potom všetko si vysporiadať.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ 20 rokov nebol problém vo veci zameraní chaty, je to spôsobené aj tým, že pred 20 a viac rokmi sa používali odlišné prístroje v geodézii. Zrejme pri stavbe chaty nebol dodržaný projekt, a preto stavba presahuje aj na iný cudzí pozemok.

Poznamenávame, že ak je chata vo vlastníctve jednej osoby odlišnej od vlastníka pozemku, je to možné, keďže stavba zo zákona nie je súčasťou pozemku (§ 120 ods. 2 Obč. zákonníka). 

Chatu kúpiť môžete, otázkou je len následné vyporiadanie pozemku so všetkými spoluvlastníkmi. Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve aj táto otázka je riešiteľná; otázkou je len to, že aj osoba, ktorú neviete teraz nájsť má zo zákona predkupné právo k pozemku v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý súčasne posúdi právny stav ako chaty, tak aj pozemku.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja švagriná zdedila dom, ale potom zistila, že pozemok pod domom je nevysporiadaný. Jej rodičia žili v dome 45 rokov. Na liste vlastníctva je cca 110 vlastníkov. Ako by sa to dalo vyriešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
uvedené bude zdlhavý proces. Vlastníkov, ktorí sú známi, by mala osloviť a snažiť sa s nimi vysporiadať dohodou. Pri nezistených vlastníkoch, bude musieť požiadať SPF (Slovenský pozemkový fond) o vysporiadanie. Pokiaľ SPF nebude reagovať, potom bude potrebné žalovať nezistených vlastníkov, v ktorých mene bude konať práve SPF. Ak sú splnené podmienky vydržania (10 rokov užívania, dobromyseľnosť a nepretržitosť), tak potom by sa jednalo o žalobu na určenie vlastníckeho práva. Ak jej nejde o vlastnícke právo k pozemku ale len o zabezpečenie prístupu k domu, potom je možné napr. len zriadiť vecné bremeno, prípadne odkúpiť podiel na nehnuteľnosti od niektorého spoluvlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať pri vysporiadaní časti pozemku, ktorý je zaťažený exekúciou, vlastne viacerými exekúciami.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň. Predpokladám, že situácia je taká, že spoluvlastnícke podiely sú zaťažené exekučnými záložnými právami. Záložné právo pritom ako zabezpečovací prostriedok pôsobí aj voči prípadnému nadobúdateľovi zaťaženej veci. Preto ak chcete mať pozemok vyporiadaný a nezaťažený, je potrebné najskôr predmetné záložné práva odstrániť, ideálne v súčinnosti s dlžníkom a exekútorom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vlastnícke právo k pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať. Už 30 rokov sa staráme o pozemok, ktorý patrí obci. Je priamo na našej záhrade. Je nejaká možnosť ako sa stat právoplatným majiteľom tohto pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň. Samotná skutočnosť, že daný pozemok dlhodobo obhospodarujete ešte bez ďalšieho nezakladá efektívnu právnu možnosť, ako nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že máte vedomosť, že nie ste vlastníkom tohto pozemku a že patrí obci, nepripadá do úvahy ani vydržanie (a to napriek dlhodobej a nerušenej starostlivosti o dotknutý pozemok).

Ak máte záujem tento pozemok nadobudnúť, musíte o tom začať rokovať o tejto možnosti s obcou a dohodnúť sa na podmienkach prípadnej kúpy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vlastnícke právo k pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal mám pozemok, na ktorom by som chcel stavať dom avšak prístup k pozemku z obecnej komunikácie mám odstrihnutý susediacim pozemkom (spevnená cesta v súkromnom vlastníctve), ktorá bola odpredaná starými rodičmi ale bola ústna dohoda, že nebude obmedzovať prístup na môj pozemok čo daný sused teraz odmieta. Je tam nejaké možnosť tento prípad vyriešiť?

ďakujem.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, najjednoduchším riešením by bolo, keby ste vedeli s dotyčným pánom uzatvoriť písomnú zmluvu o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, a to právo prechodu a prejazdu. Ak taká dohoda možná nie je, je možné posudzovať, či nedošlo k vydržaniu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Ak totiž nepretržite aspoň 10 rokov užívate časť jeho pozemku ako príjazdovú cestu, mohlo dôjsť k vydržaniu tohto práva. Problém však môže nastať pri preukazovaní dobromyseľnosti, nakoľko existuje iba ústna dohoda medzi bývalými vlastníkmi. Ak ste však jeho pozemok doteraz nevyužívali a až teraz by ste chceli začať, nakoľko tam chcete stavať, jedinou cestou je uzatvoriť s ním dohodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vlastnícke právo k pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku