Máte
otázku?

Pracovné právo


V oblasti pracovného práva poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a iných predpisov pracovného práva.
právne poradenstvo a zastupovanie pre zamestnávateľov a zamestnancov,

poradenstvo a zastupovanie pri pracovných zmluvách a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa pracovného práva,

poradenstvo a zastupovanie pri vypracovaní právnych dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),

poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru podľa pracovného práva,

poradenstvo a zastupovanie v konaní o náhrade mzdy,

JUDr. Milan Ficek, advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.