Pracovné právo


V oblasti pracovného práva poskytujeme online právne poradenstvo podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a iných predpisov pracovného práva.
online právne poradenstvo v oblasti pracovného práva,

poradenstvo pri pracovných zmluvách a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa pracovného práva,

poradenstvo pri vypracovaní právnych dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),

poradenstvo v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru podľa pracovného práva,

poradenstvo v konaní o náhrade mzdy,

poradenstvo v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve,

poradenstvo pri vnútorných smerniciach upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov,
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.