Máte
otázku?

Právo nehnuteľností


Pomáhame pri prevodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam:

- vypracovanie zmluvy (dohody) o prevode vlastníctva (kúpnej, darovacej, zámennej) a návrhu na vklad do katastra,

- kontrola právnych dokumentov o prevode vlastníctva (spripomienkovanie),

- zastupovanie v katastrálnom konaní.

Kontrola zmluvy advokátom


Skontrolovali sme už stovky kúpnych zmlúv, ktoré sa týkali nadobudnutia bytu, domu, pozemku.


Preto vieme, čo je dôležité.


Z právneho hľadiska sú najťažšie developerske projekty, pretože tam je potrebné myslieť pri zmluve na veľmi veľa vecí. Vytvorili sme si preto pri určitých typoch zmlúv vlastné checklisty, čo všetko je potrebné skontrolovať, aby sa na nič nezabudlo.


Podstatné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon,
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

JUDr. Milan Ficek,
advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.