Právo nehnuteľností

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková sa zameriava predovšetkým na právo nehnuteľností a s tým súvisiace právne problémy.
Podstatné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon, zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:


V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

spolupráca s developermi a investormi na poli nehnuteľností

vypracovanie rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpných zmlúv, zámenných zmúv (a iných scudzovacích zmlúv), leasingových zmlúv k nehnuteľnostiam, záložných zmlúv a iných zmlúv súvisiach s prevodom vlastníctva, zmlúv o zriadení vecných bremien (in rem / in personam), dohôd k zmluvnému predkupnému právu a iné.

spracuvávame právne analýzy k projektom našich klientov,

autorizácia zmluvy advokátom - autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)

poskytujeme právne poradenstvo v celej oblasti práva nehnuteľností,

zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadanie,

zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam,

konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností - pripomienkovanie a kontrola zmlúv

právne poradenstvo v oblasti práva poľnohospodárskych pozemkov,

komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní,


Spripomienkovanie zmluvy


Advokátska kancelária Ficek & Ficeková,
Bratislava,


Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.