Máte
otázku?

Advokát - rodinné právo

Rodinné právo pre advokáta znamená pomáhať ľudom v ťažkej životnej situácii, v ktorej sa v tom čase ocitli. Osoba, ktorá ich prevedie hladko celým procesom by mal byť práve advokát. Rodinné právo je jedno z prioritných oblastí našej advokátskej kancelárie a venujú sa mu u nás dvaja advokáti.Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona sú nepremlčateľné a tiež nie sú predmetom dedenia.Rodinné právo nie je len rozvod, zverenie dieťaťa do opatery rodiča, prípadne výživné ale aj ďalšie oblasti, ktoré rieši v rodinnom práve advokát. Rodinné právo musí advokáta baviť, na to aby bol v ňom dobrý a vedel klientovi účinne poradiť.


V oblasti rodinného práva klientom poskytujeme právne služby:právne poradenstvo a právne zastupovanie pri bezdetnom rozvode, vypracovávanie právnych dokumentov podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

právne poradenstvo a právne zastupovanie v rozvode manželstva s deťmi,

poradenstvo a právne zastupovanie pri úprave práv k maloletým deťom (zverenie detí do starostlivosti, výživné na dieťa, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa),

právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa výživného, (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, náhradné výživné podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

poradenstvo v oblasti zrušenia výživného, (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela, a iné),

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti schválenia úkonu za maloleté dieťa,

právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach uznania rozvodu na Slovensku,

Advokátska kancelária Bratislava Ficek & Partners
JUDr. Milan Ficek, advokát - právnik

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.