Čo je primeraná náhrada?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 2. 2015

Otázka: Čo je primeraná náhrada?

Dobrý deň, dočítal som sa, že v prípade vyporiadanie spoluvlastníctva je možné, aby sa vec prisúdila jednému zo spoluvlastníkov za primeranú náhradu. Nerozumiem však čo presne predstavuje primeraná náhrada. Mohli by ste mi o prosím Vás vysvetliť, plánujem totiž návrh o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva a tak sa postupne informujem. Ďakujem.

Odpoveď: Čo je primeraná náhrada?

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, čo je primeraná náhrada v Občianskom zákonníku, konrétne v § 142 ods.1 tretej vete je uvedené: "Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom."

Podľa výroku v rozhodnutí súdu R 43/1997 jepri vyporiadaní zrušeného podielového spoluvlastníctva primeranou náhradou, príslušný podiel všeobcnej ceny.

Ide o značne abstraktný pojem, ktorý v zmysle platnej judikatúry predstavuje istý hodnotový ekvivalent vyjadriteľný v peniazoch, ktorý umožňuje obstaranie podobnej veci, akú predstavoval podiel prikázaný inému spopluvlastníkovi. Vplyv na cenu má nie len samotná vec, ale aj ponuka a dopyt po takejto veci na danom mieste a v danom čase. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk