Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.11 s)

[2023] Čo je podielové spoluvlastníctvo [Advokáti Bratislava]

podiely podielových spoluvlastníkov sú rovnaké, ak právny predpis alebo dohoda účastníkov neustanovuje inak; podiel neurčuje, ktorá konkrétna časť predmetu ...

[2023] Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

c/ Veľkosť podielu určuje aj to, aký podiel pripadne z výťažku z predaja, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva pripadne ostatným spoluvlastníkom ...

[2023] Podielové spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo. Dobrý deň, môj otec má v pláne darovať mi pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6, zatiaľ čo 1/6 vlastní jeho ...

[2023] Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné ...

[2023] Podielové spoluvlastníctvo II. [Advokáti Bratislava]

Milan Ficek, advokát, ktorý vám vysvetlí nielen podstatu podielového spoluvlastníctva ale pôjde aj do hĺbky. Tomuto právu sa JUDr. Ficek venuje už viac ako 15 ...

[2023] Predaj bytu manželov v podielovom spoluvlastníctve

Nakoľko máte byt v podielovom spoluvlastníctve (uvádzate 50/50) vôbec nemusíte čakať na rozvod manželstva. Zákon upravuje možnosti vyporiadania podielového ...

Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, predmetný rodinný dom s priľahlým pozemkom ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník predpokladá predovšetkým dohodu všetkých ...

[2023] Predkupné právo spoluvlastníka [Advokáti Bratislava]

Podielový spoluvlastník musí svoj podiel ponúknuť za tých istých podmienok, za ktorých ho chce predať inej osobe (čiže aj za tú istú cenu), zároveň určí lehotu, ...

[2023] Zrušenie podielového spoluvlastníctva a… [Advokáti Bratislava]

Zrušenie podielového spoluvlastníctva a majetkové Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tejto časti nájdete právne rady advokáta (právnika) týkajúce sa ...

[2023] Kúpa bytu do podielového spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Je úplne štandardné, ak si dvaja partneri kúpia byt, ktorý nadobudnú do podielového spoluvlastníctva (najčastejšie sa v takomto prípade zapisujú podiely obom ...

LEXANA - asistentka