Máte
otázku?

Hypotéka po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Hypotéka po rozvode

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať prosím Vás na nasledovný problém : manželka sa odo mňa odsťahovala a potom i nedávno rozviedla, vlastníme ale spolu nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve so záložným právom v banke ( na hypotéku ), ktorú momentálne obývam ja. Manželka nechce prispievať na hypotéku, ktorá je vo výške spolu cca 500 eur, a preto ju musím hradiť ja. Moja otázka znie, či ju môžeme nejakým spôsobom donútiť k úhrade nejakej časti. Aspoň do vysporiadania. A tiež, či môže manželka ako bezpodielová spoluvlastníčka nehnuteľnosti nasťahovať do nehnuteľnosti trebárs na podnájom inú osobu ( osoby ). A posledná vec, či môže svoj podiel predať resp darovať, či odstúpiť bez môjho súhlasu. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

Dobrý deň, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, potom ona nevlastní podiel na nehnuteľnosti (bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické práve bezpodielovosťou).

Manželka nemôže do nehnuteľnosti nasťahovať inú osobu, pokiaľ tam bývate Vy a ona nie. Vaše obydlie je chránené Ústavou. Ak by v byte býval la a nasťahovala tam niekoho iného, s kým by ste nesúhlasili, mohli by ste sa obrátiť na súd.

Pokiaľ manželka nebude platiť hypotéku, tak tento nárok sa vysporiada v konaní o vysporiadanie BSM. Nie je vylúčené, aby ste podali návrh na nariadenie neodkladného opatrenia do času kým súd nerozhodne o vysporiadaní BSM.

V návrhu by ste žiadali, aby Vám prispievala na hypotéku a návrh by musel byť veľmi dobre odôvodnený, aby Vám súd vyhovel.

Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, sme rozvedený a v čase trvania manželstva sme spoločne vzali hypotéku na dom, ktorý má vo výlučnom vlastníctve bývalý manžel. Keďže som nevedela, že manžel sa bude chcieť rozviesť tak hypotéku som mu podpísala. Teraz, keď sme rozvedený chcem, aby ma z hypotéky vypísal, nakoľko nemám kde bývať a z domu ma manžel vyhodil ešte pred rozvodom. Keďže je splátka vysoká 579, - e ja si neviem zabezpečiť nejakú hypotéku, pretože žiadna banka mi úver neposkytne. Čo mám urobiť, aby ma ex vypísal z hypotéky?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste dom kúpili počas trvania manželstva, dom patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov.
Nepíšete v otázke kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, ale ak je to menej ako 3 roky, v zmysle ust. Obč. zákonníka sa buď dohodnete na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by k dohode o vyporiadaní BSM nedošlo, potom v rovnakej lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je potrebné podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom je dom v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku a k vyporiadaniu tohto už podielového spoluvlastníctva môže dôjsť na základe dohody alebo cestou súdu podaním žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Uvádzame, že samotné vyporiadanie BSM po rozvode, prípadne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva /po 3 rokoch po rozvode/ nemá vplyv na poskytnutú hypotéku od banky.

Bývalý manžel Vás z hypotéky nemôže sám vymazať, to by ste museli postupovať v súčinnosti s bankou.

Uvádzame záverom, že manžel Vás nebol oprávnený z domu vyhodiť bez ohľadu na formu vlastníctva domu, lebo v zmysle zákona o rodine je povinnosťou manželov žiť spolu. I keď toto oprávnenie zaniklo rozvodom manželstva, vysťahovanie z domu by bolo možné len na základe súdneho rozhodnutia prípadne následne na základe exekučného konania obvykle s povinnosťou zabezpečenia náhradného bývania /napr. byt do nájmu a pod./ pre manžela, ktorý sa má z domu vysťahovať.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta ako ohľadom vyporiadania domu, hypotéky, tak aj náhrady za užívanie domu bývalým manželom.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Po rozvode nám s bývalým mužom zostal byt s hypotékou. Ja žiadam, aby ma vyplatil, a mojej polovice bytu sa vzdám. Z hypotéky je splatených len nejakých 8tisíc.
Moja otázka je, na akú sumu mám nárok.
Polovica zo splatenej časti hypotéky alebo polovica hodnoty bytu.
Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch, kedy jeden z manželov prevezme na seba hypotéku, s tým, že si nechá celú nehnuteľnosť, sa vyrovnací podiel vypočíta ako polovica z čistej hodnoty majetku v BSM.

Tzn. že od hodnoty bytu je potrebné odpočítať zostatok úveru a následne túto sumu vydeliť dvoma. Tým dospejete k sume, ktorú Vám má vyplatiť ako tzv. vyrovnací podiel.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S manželom sme si vzali hypotéku a ja som ostala na materskej dovolenke, takže ju platí muž. Pre získanie hypotéky sme založili byt mojich rodičov. V prípade rozvodu a neplatenia hypotéky (ja by som ju z MD neutiahla) mohli by rodičia prísť o byt? Resp. existuje nejaký zákon, o ktorý sa viem v takomto prípade oprieť?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak by ste prestali platiť hypotéku a úver z hypotéky je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosti Vašich rodičov, tak banka by mohla v najhoršom možnom prípade pristúpiť k realizácii záložného práva, a teda k dražbe. Neviem, ako myslíte to, či existuje nejaký zákon. Ak je úverová a záložná zmluva platná, tak potom by ste vedeli ich majetok ochrániť len tým, že so súhlasom banky zmeníte záloh (vec, na ktorej je záložné právo) alebo, že neprestanete platiť úver.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy sa podáva po rozvode majetkoprávne vysporiadanie, či už to mám zahrnúť pri podaní rozvodu alebo sa to rieši až po ? A ešte jedna otázka, ako to je, keď sme spolu počas manželstva kúpili dom na hypotéku, ako sa to rozdeľuje ? Dakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,
vyporiadanie je možné riešiť až po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Toto zaniká až právoplatným rozsudkom o rozvode. To, že manželstvo zaniklo právoplatným rozsudkom o rozvode je nutné  uviesť aj v prípadnej dohode o vyporiadaní BSM, ktorou bude Vaše BSM vyporiadané. Ak bude vyporiadavané prostredníctvom súdu, tak potom v podanej žalobe. Preto do návrhu na rozvod manželstva sa predmetné veci týkajúce sa vyporiadania BSM nijako neuvádzajú. 

K Vašej druhej otázke, ak ste spolu nadobudli počas manželstva dom a zároveň aj dlh - hypotéku, v takomto prípade sa bude vyporiadať aj predmetná hypotéka. Pokiaľ vychádzame iba z toho, že predmetom BSM je Váš dom a súčasne hypotéka, tak predmetom vyporiadania bude hodnota domu a zvyšná doposiaľ neuhradená časť hypotéky. To znamená, že ak sa jeden z Vás ako manželov rozhodne nadobudnúť dom spolu s hypotékou, predmetom vyporiadania bude rozdiel medzi týmito sumami (hodnota domu - súčasná výška dlhu). Z uvedenej sumy potom druhý manžel, ktorý nenadobudne dom by mal dostať vyrovnací podiel vo výške 1/2 tejto sumy. 

 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako to s vysporiadaním majetku po rozvode. Rozvádzame sa s manželkou. Byt som kúpil ešte pred manželstvom, a tak isto som aj hypotéku bral pred manželstvom. Časom sme hypotéku refinancovali a na hypotéke je manželka ako spoludlžník. Teraz počas rozvodu žiada manželka, aby som jej vyplatil polovicu splátok z hypotéky, aj keď hypotéku som platil ja z môjho účtu, keďže manželka nemala taký príjem a všetko išlo z môjho účtu. Má nárok na niečo také, že ju musím vyplatiť? Radovan

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že konanie o rozvod manželstva nie je právoplatne ukončené. Ak je to tak, nie je právny dôvod, aby ste nateraz riešili vyporiadanie BSM, ktoré naďalej existuje.

Z otázky vyplýva, že byt ste nadobudli do výlučného vlastníctva, ktorý potom nepatrí do BSM. Rovnako hypotéku ste splácali pred uzatvorením manželstva a následne aj v čase trvania manželstva. To, že ste hradili splátky hypotéky počas trvania manželstva výlučne zo svojho bankového účtu, toto z hľadiska následného vyporiadania BSM po rozvode nie je podstatné. Príjem nadobudnutý niektorým z manželov patrí do BSM.

Nárok manželky na vyplatenie jedenej polovice splátok úveru počas trvania manželstva sa opiera o ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ide o to, že v čase trvania manželstva bol z prostriedkov patriacich do BSM bol splácaný majetok, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Pre vyporiadanie BSM po rozvode odporúčam kontaktovať advokáta. Pokiaľ ide o samotnú hypotéku, túto po rozvode musíte riešiť priamo s bankou. Samotná dohoda o vyporiadaní BSM medzi bývalými manželmi nie je pre banku právne záväzná.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať 10 rokov sme manželia so ženou a máme spoločnú kasu! Žena bola predtým už rozvedená a brala hypotéku, aby vedela vyplatiť exmanžela! Takže je aj vlastníkom domu, v ktorom teraz žijeme. Moja otázka znie, že keď podám o rozvod tak mám nárok na niečo z majetku kým sme boli spolu? Lebo ona tvrdí, že nič nemám právo!

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
ak je dom v súčasnosti naďalej písaný iba na ňu, nemáte nárok na vyplatenie z neho. V prípade, že úver, na ktorom je iba ona ako výlučný dlžník platila počas trvania manželstva, máte nárok žiadať od nej náhradu vo výške 1/2 každej jednej splátky, ktorú zaplatila na tento úver. Zo spoločného majetku totiž platila svoj výlučný dlh.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Mali sme byt v osobnom vlastníctve a vzali sme si uver na prerábku, potom dostala manželka dom do daru s tým, že sme byt predali a úver preniesli a navýšili na prerábku domu a samozrejme aj všetky peniaze s predaja bytu, ktorý bol písaný na oboch. Manželka mi sľúbila, že dom prepise aj na mňa čo sa však nestalo, lebo som prišiel na to, že ma dlhodobý pomer a rozviedli sme sa. Mám nárok na peniaze z bytu v rámci BSM ? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. 

Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí, že ak od rozvodu neuplynuli viac ako tri roky, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) môžete vyporiadať dohodou; ak sa dohoda týka nehnuteľností, musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Ak sa v uvedenej lehote do 3 rokov nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd, ktorý pri vyporiadaní BSM vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctva Vás a Vašej bývalej manželky v podiele 1/2 k celku v súlade s ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak teda od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom je možné toto podielové spoluvlastníctvo vyporiadať len dohodou alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Všeobecne uvádzame, že ak ste predali byt, ktorý bol v BSM, fin. prostriedky ste použili na rekonštrukciu RD, potom Vám prináleží min. jedna  polovica vložených fin. prostriedkov z predaja bytu. RD uvádzate, že nadobudla manželka darom a zobrali ste si úver na rekonštrukciu RD. Ohľadom splátok úveru na rekonštrukciu RD máte nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok, keďže za trvania BSM došlo k zhodnoteniu výlučného mejetku /viď druhá veta § 150 Obč. zákonníka). 

Pokiaľ ste brali úver spoločne, teda dlžníkmi voči banke ste obaja, je treba vyporiadať aj úver s bankou, keďže dohoda o vyporiadaní BSM nie je pre banku právne záväzná.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Doby deň, chcel by som si zobrať hypotéku sám na seba, keďže s manželkou nežijeme v spoločnej domácnosti a čakáme na rozvod. A bývať niekde musím. Je to vôbec možné bez jej súhlasu alebo podpisu. Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, v zmysle ustálenej judikatúry je to možné. Nepotrebujete súhlas ani podpis od manželky podľa zákona.

Banka však môže mať svoje pravidlá a môžu požadovať napríklad notársku zapisnicu o zúžení BSM alebo rozsudok o zrušení BSM. Bez takejto zápisnice alebo rozsudku vám nemusia poskytnúť úver.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás ako je to s delením majetku pri rozvode, keď je hypotéka, ale jeden z manželov si chce nechať dom? Mame dom, trhová hodnota napr. 150. 000 e Hypotéka: 80. 000 e Splatené: 10. 000 e Koľko by som musela manželovi vyplatiť, keby som si chcela nechať dom, a ďalej by som splácala hypo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň, od hodnoty domu odpočítate hypotéku (nesplatenú časť s úrokmi, zostatok) a výslednú sumu vydelíte dvomi. To je suma, ktorú by ste mu museli vyplatiť, ak by ste si nechali dom a hypotéku.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj syn cca 2 a 1/2 roka pred sobášom s vtedy so svojou priateľkou kúpili byt v hodnote 130.000,- eur. Ja so svojou manželkou sme mu chceli dať dar vo výške 70.000,- eur na kúpu bytu, s tým, aby boli podiely podľa vkladu financií jasne aj na liste vlastníctva. Vtedy budúca nevesta s tým nesúhlasila a trvala na podiele aj pre ňu 1/2. Preto som to potom riešil tak, že so synom som spísal zmluvu o pôžičke na sumu 70.000,- eur, ktorá je splatná v roku 2020. Nie je overená notárom, ale je tam podpis svedka. Môj syn aj s priateľkou si zobrali na kúpu bytu ešte 60.000,- eur úver. Do rekonštrukcie bytu a jeho zariadenia sme synovi dali ako dar ešte 15.000,- eur. Po 5 ročnom manželstve podala manželka môjho syna žiadosť o rozvod. Syn si chce byt ponechať a zostatok úveru čo je dnes cca 48.000,- eur splácať sám (splatili 22.000,- eur spoločne). A samozrejme mu ostane záväzok voči mne 70.000,- eur z pôžičky, ktorú sme uzavreli pri kúpe bytu. Chcem sa spýtať, že na aké finančne vyrovnanie má jeho žena za týchto okolností nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.07.2017)

Dobrý deň, vo svojej otázke ste neuviedli kedy presne uzavreli manželstvo, avšak zo znenia otázky vyvodzujem, že to bolo po kúpe nehnuteľnosti a po nadobudnutí úveru na jej kúpu. Tzn. že v tomto prípade bude väčšia časť majetkového vyporiadania medzi nimi vychádzať z podielového spoluvlastníctva a nie z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Nakoľko všetko nadobudli pred manželstvom, tak ide o podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosti a obdobne na úvere. Bežne sa v takýchto situáciách postupuje tak, že ten kto si necháva nehnuteľnosť sa stane výlučným dlžníkom aj na úvere. Od hodnoty nehnuteľnosti sa odpočíta úver a určí sa 1/2 zvyšnej časti ako vyrovnací podiel na vyplatenie druhému podielovému spoluvlastníkovi. V prípade Vášho syna však treba prihliadnuť i na ďalšie dve skutočnosti, a to, že sám vložil na kúpu nehnuteľnosti sumu 70.000,- € a tiež, že financoval rekonštrukciu (v tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi nutnou opravou a údržbou a nie nevyhnutnou opravou).  Pre presný výpočet alebo odporučenie najlepšieho postupu pre Vášho syna sú potrebné ďalšie a detailnejšie informácie o ich majetkových vzťahoch.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Pekný večer. Mám 2 izbový byt s prvého manželstva (1989). V roku 2002 som sa rozviedla a v roku 2004 znova vydala. V roku 2014 sme s druhým manželom odkúpili byt z bytového družstvá za 980 euro a v roku 2015 formou konsolidácii založili byt banke a zobrali hypotéku. Tento rok nás rozviedli a ja platím hypotéku zatiaľ sama. Ex chce vyplatiť z trhovej hodnoty bytu čo je 45000. Ma nárok na vyplatenie, keď som mala byt s prvého manželstva? A čo s platením hypotéky. Splácam pôžičku sama ešte 23 rokov. 28000 e. Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň,

podobný prípad rozoberal aj Ústavný súd SR, ktorý vyslovil právny názor, že súdy musia v takom prípade prihliadať na to, kto sa ako pričinil o nadobudnutie a udržanie majetku a vec (družstevný byt) sa prikáže tomu manželovi, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej nehnuteľnosti zaslúžil výlučne. Okrem toho, súdy tohto manžela (ktorý sa pričinil o nadobudnutie nehnuteľnosti) nezaviažu ani k povinnosti vyplatiť druhému manželovi náhradu za tento byt. 

Domnievam sa, že takto by mal súd postupovať aj vo Vašom prípade, a teda družstevný byt prikázať do Vášho vlastníctva. Odporúčam Vám však prebrať vec osobne s advokátom.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom. Sme rozvedení a riešime BSM. Mame jedine byt na úver v hodnote ešte 38 000. on ma jeden úver, na ktorom mu ručím. A chce nech mu ho vyplatim, tam je dlh 9 000 a ešte jemu mám dať 3 000. Byt - hodnota je 60 000. Mám ho vyplatiť, či ísť súdom, ostala som s deťmi sama chcem si byt nechať, nemôžeme ísť na ulicu, ale on nerieši je závislý na automatoch. Viacerí mi vravia, že mám riešiť vyporiadanie BSM cez súd, že tam súd prihliada na matku s deťmi. Ja mám minimálnu mzdu a on 1 300. Len ma dlhy, ktoré neplatí preto mu aj zo mzdy strhávajú. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň, k Vašej otázke zastávam nasledovný právny názor:

Súd spravidla prihliada na matku s deťmi v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva v tom smere, že pri rozhodovaní o tom, do koho vlastníctva prikáže byt, prihliadne na uvedenú skutočnosť. Čo sa ale týka samotného vyporiadania, teda určenia hodnoty masy bezpodielového spoluvlastníctva a stanovenia vyrovnacieho podielu druhého manžela, tam súd vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Skutočnosť, že exmanželka sa stará o deti nemá bez ďalšieho vplyv na to, že by sa tým povinnosť exmanželky vyplatiť vyrovnací podiel primerane znížila.

Vychádzajúc z Vami uvedených skutočností, súd by najpravdepodobnejšie rozhodol nasledovne:

Byt má hodnotu 60.000,- € (tú by v súdnom konaní pravdepodobne zisťoval vyhotovením znaleckého posudku, ktorého náklady by ste znášali spolu s exmanželom), úver 38.000,- € (vychádzame z predpokladu, že druhý úver je výlučne úverom Vášho exmanžela a nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva). Čistá hodnota masy tvoriacej Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo je tak 22.000 € (60.000 - 38.000). Vychádzajme z predpokladu, že byt spolu s úverom budú prikázané do Vášho výlučného vlastníctva. Podiely oboch manželov sú na mase bezpodielového spoluvlastníctva v zásade rovnaké, teda o veľkosti 1/2. Váš podiel na BSM by tak bol 11.000 €, podiel Vášho manžela by bol tiež 11.000 €. Keďže Vám ale boli prikázané veci, práva a iné majetkové hodnoty v celkovej výške 22.000,- €, teda o 11.000 € viac ako je Váš podiel, táto suma by predstavovala výšku vyrovnacieho podielu, ktorý by ste boli povinná vyplatiť Vášmu manželovi.

Z uvedeného vyplýva, že výsledok súdneho konania by za popísaných okolností mal pre Vás rovnaké následky ako vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou. Keďže od Vás exmanžel požaduje sumu cca 12.000 € (9.000,- € + 3.000,- €), odporúčame Vám v danom prípade vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo dohodou. So súdnym konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva sú totiž spravidla spojené pomerne vysoké náklady (súdny poplatok, vyhotovenie znaleckých posudkov na určenie hodnoty jednotlivých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva a pod.).

Naviac, ak by ste v rámci vyporiadanie vyrovnali úver Vášho exmanžela, na ktorom ste ručiteľkou, ochránili by ste sa pred prípadným vznikom povinnosti uhrádzať za exmanžela splátky tohto úveru, ak ho nebude splácať - k čomu podľa toho čo uvádzate môže pomerne ľahko dôjsť. V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva súdom by ste totiž riskovali, že exmanželovi vyplatíte vyrovnací podiel a on túto sumu nepoužije na úhradu svojho úveru a dôjde k vzniku Vašej povinnosti platiť zaňho splátky jeho úveru.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať moja dcérka si zobrala s priateľom hypotéku na dom na polovicu. Teraz sa dcérka od priateľa chce odsťahovať, ale nevie čo je najlepšie urobiť s hypotékou? Dala by sa prepísať hypotéka na priateľa ak by tam chcel ostať bývať alebo predať dom? Hypotéka je ešte fixovaná na 5 rokov nie je to problém? Prosím Vás pekne poraďte mi. Ak by sa dala hypotéka prepísať aká je suma nie je vysoká pokuta? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, bežne sa pri takýchto situáciách postupuje tak, že jeden z partnerov si nechá nehnuteľnosť a prevezme na seba hypotéku a zároveň vyplatí určitý podiel druhému partnerovi. Môžu sa však dohodnúť aj tak, že sa nehnuteľnosť predá, vyplatí hypotéka a zvyšok kúpnej ceny si rozdelia. Závisí to na tom, či sa vedia dohodnúť na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Čo sa týka pokút alebo presného postupu pri prepise hypotéky, treba sa informovať v banke, prípadne pozrieť zmluvu o hypotekárnom úvere. V nej by ste mali nájsť všetky odpovede na otázky týkajúce sa hypotekárneho úveru.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť. Potrebujem poradiť byt mame v spoločnom vlastníctve brány na úver s manželom sme brali úver pred 10 rokmi. Hodnota okolo 43000 ostáva splatiť 37000 a stavebné v hodnote 15000 ostáva 2000 platíme to rovnakou časťou okolo 200 euro manželovi som ručila na úvere vyplácal úver úverom skôr nebankovky teraz to neplatí. A byt mi chce nechať za podmienkou, že si nechám úver 39000 vyplatím. Ten dlh 9000 v banke kde som ručiteľka a ešte mu mám dať 8000 podľa mňa to je strašne veľa, keď nie je splatený úver a ja som ostala na tri deti sama je závislý na automatoch dá sa dohodnúť na súde alebo určí súd, že môžem si byt nechať a platiť úvery prípadne si ho refinancovať novou pôžičkou, keď nie vyplatila by som mu. V najhoršom prípade aj ten úver kde mu ručím ale nie ešte jemu dať hotovosť, keď všetko čo zarobil prehral mám aj dôkazy a veľa dlhov z nebankoviek, ktoré bral potajomky ďakujem. Pekne za odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň. 

Vyporiadať majetok patriaci do BSM je možné len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, inak počas manželstva to nie je možné. Predpokladám, že ste rozvedená a idete vyporiadať BSM. 

BSM môžete vyporiadať dohodou alebo ak sa nedohodnete tak súdnou cestou v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd bude vyporiadavať BSM v zmysle zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Súd v súdnom konaní musí najskôr zistiť čo (hnuteľné a nehnuteľné veci, pohľadávky a záväzky) do BSM patrí a až následne ho vyporiada. Hodnota úverov ako aj hodnota majetku sa vypočítava ku dňu zániku BSM. Pravdaže všetko závisí od konkrétnej situácie, ale z dôvodu toho, že sa staráte sama o 3 deti a že Váš exmanžel je závislý na automatoch, môže Vám byt ponechať a až na základe presného ohodnotenia určí, či ste alebo nie ste povinná Vášmu exmanželovi niečo vyplatiť. 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem Vám veľmi pekne za radu a chcem sa ešte opýtať, keď si prevezmem na seba úver aj byt, budem musieť manžela nejako vyplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň,

to, či aj v prípade, že by ste prevzali úver a mali nadobudnúť byt, by ste museli vyplatiť Vášho manžela závisí predovšetkým od hodnoty bytu ako aj nesplateného zostatku úveru. Ak by však hodnota bytu bola vyššia ako je zostatok úveru, boli by ste povinná vyplatiť Vášmu manželovi polovicu sumy vypočítanej ako rozdiel hodnoty bytu a zostatku úveru.

Pre lepšie vysvetlenie uvádzam nasledovný príklad: Byt má hodnotu 100.000 €, zostatok úveru 50.000 €. Čistá hodnota BSM je teda 50.000 € (100.000 - 50.000). Z tejto čistej hodnoty BSM má každý z Vás nárok na jednu polovicu - teda každému prislúcha podiel o veľkosti 25.000 € (50.000 / 2). Vy by ste prevzali byt aj hypotéku - teda čistá hodnota vecí, ktoré ste nadobudli by bola 50.000 €. Nárok máte ale len na podiel o veľkosti 25.000 €. Preto by ste na vyrovnanie podielov museli v takomto modelovom prípade manžela vyplatiť sumou 25.000 €.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať a poprosiť o radu. Som vo finančnej tiesni a nemôžem si dovoliť požiadať o platenú právnu pomoc. Podala som si žiadosť na rozvod a chcela by som vedieť ako riešiť byt, ktorý sme si pred 2 rokmi kúpili za pomoci hypotéky. Sme obaja zaviazaný na 28 rokov manžel nesúhlasí s predajom bytu. Ako by som to vedela riešiť, aby som s deťmi neostala na ulici? Manžel ma možnosť ísť bývať k svojej mame, no ja s deťmi takú možnosť nemám. Ďakujem veľmi pekne. Ďurovcová.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

uvedené bude potrebné riešiť v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom. Do úvahy prichádza vyporiadanie spôsobom, že buď Vy alebo Váš manžel nadobudnete byt a rovnako aj prevezmete hypotéku. Taktiež prichádza do úvahy alternatíva, že byt sa predá a výťažok sa použije na vyplatenie hypotéky. Súd prihliada najmä na potreby maloletých detí a nutnosť zabezpečenia ich bývania. Keď už byt nadobudnete do svojho výlučného vlastníctva a nebudete schopná splácať úver, môžete byt predať a zaobstarať si menší, resp. inú formu bývania. 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou sa ideme rozvádzať. Počas manželstva som si zobral hypotéku na svoje meno, v ktorom je uvedená aj manželka ako spoludlžníčka. Potreboval by som poradiť ako postupovať ďalej. Už pol roka v spomínanom dome nebývam ale hypotéku platím. Aké mám možnosti. Mám priateľkou, s ktorou si základamme rodinu a chceme si zobrať hypotéku na byt. Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, ak ste si počas manželstva zobrali hypotéku a nadobudli ste aj nehnuteľnosť, potom po rozvode sa máte právo vysporiadať. Po rozvode uzatvorte dohodu s manželkou, dohodnite sa, kto nadobudne nehnuteľnosť a kto bude splácať hypotéku.

Pozor si dajte na to, aby Vašu dohodu schválila aj banka, pretože uzatvorením zmluvy nedochádza automaticky k tomu, že jeden z manželov prestáva byt dlžníkom na hypotéke.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, myslíte ako užívanie nehnuteľnosti v rámci nás dvoch pravdepodobne, ak som dobre pochopil. Trebárs na striedačku? Alebo spolu. Ak by tu chcela byť, pokým to doriešime, s tým ja problém nemám, takže to nie je až taká téma. Každopádne ďakujem Vám pekne za odpovede k mojim ( našim ) problémom. Prajem Vám všetko dobre vo Vašej činnosti a aspoň budem vedieť, koho osloviť, ak by som ja alebo niekto v mojom okolí potreboval právne zastúpenie :-) S pozdravom.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, aj na striedačku alebo aj spolu. O tom by rozhodol súd.

Ďakujeme.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem Vám i za túto odpoveď. Hádam teda ešte poslednú otázku, ak môžem : znamená to teda, že pokým príde k vysporiadaniu BSM jedným z Vami uvedených spôsobov, v podstate nie je možné ani nasťahovať cudziu osobu, ani pokúsiť sa previesť svoj povedzme "budúci podiel" na niekoho iného, môže sa tak stať vlastne iba v rámci vysporiadania, alebo potom, takže dovtedy je situácia v tomto smere, akoby pätová. Je to tak? Ďakujem a prajem veľa úspechov.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Áno, v podstate je to tak. Mohla by sa však domáhať určenia užívania nehnuteľnosti do času, kým súd nerozhodne vo veci samej, napríklad v časových intervaloch.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pomohli Ste mi. Predsa len by som mal jednu doplňujúcu otázku. Dedukujem z Vašej odpovede, že manželka bude môcť urobiť spomínané úkony až potom, čo prejde bezpodielové vlastníctvo na podielové resp po vysporiadaní. Mýlim sa? Moja otázka je : ja som sa dočítal, že zánikom manželstva zaniká i bezpodielové vlastníctvo. Ale je to naozaj tak? Alebo de facto zanikne až vysporiadaním a dovtedy v praxi pokračuje ďalej? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká rozvodom ale ešte nie je automaticky vysporiadané. Ak nedôjde k vysporiadaniu dohodou do 3 rokov od zániku, alebo nebude podaný návrh na súd na vysporiadanie BSM, potom uplynutím 3 ročnej lehoty dôjde k právnej domnienke a BSM sa vysporiada zo zákona.

Ak manželka v dome nebýva a dom tvorí Vaše obydlie, potom nezáleží na tom, či je v BSM alebo v podielovom spoluvlastníctve, manželka nemôžem nasťahovať cudziu osobu do nehnuteľnosti.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mam právnu otázku s ex sme mali hypotéku na 3 izbový byt pred rozvodom ho predal a mňa nevyplatil a ja som bývala v podnájme rok pri rozvodovom konani, tým vlastne preukazal súdu, že nič nevlastní. Mám možnosť vyhrať sud?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň, keď ste mali spoločnú hypotéku predpokladám, že byt mal byť spoločný tiež, pretože vo svojej otázke píšete, že ste mali byt na hypotéku. Nerozumiem ako mohol manžel sám predať uvedený byt, pokiaľ ste boli obaja spoločne vlastníci nehnuteľnosti. Odporúčam Vám, aby ste navštívili advokáta, ktorý zhodnotí, či máte možnosť vyhrať súd. Ak totiž predal byť nadobudnutý počas manželstva (patriaci do BSM), potom máte šancu vyhrať súd.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Môžem súdnou cestou podať žiadosť o zrušenie ručenia? Je potrebné sa obrátiť na právnika alebo si môžem žiadosť napísať aj sama a čo by mala obsahovať? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem zrušiť ručiteľský záväzok, bolo by potrebné dohodnúť sa na tom s veriteľom. Veritelia sú však spravidla ochotní pristúpiť k zrušeniu ručiteľského záväzku vtedy, ak je pohľadávka riadne splácaná dlžníkom, je dostatočne zabezpečená a pod.

Čo sa týka súdneho konania, tak bezdôvodné zrušenie ručiteľského záväzku nie je možné súdnou cestou. Prípadné podanie žaloby na súd by bolo na mieste vtedy, ak by bol ručiteľský záväzok (príp. dohoda o ručení) neplatný. V takom prípade by bolo možné domáhať sa na súde určenia neplatnosti právneho úkonu, na základe ktorého ručenie vzniklo.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala. Exmanžel počas manželstva dostal do daru starý rodinný dom. Z dôvodu rekonštrukcie a toho, že sme brali hypotéku, sa dom zapísal do bezpodielového vlastníctva. Teraz po rozvode, som bola obvinená, že zapis bol nezákonný a neplatný jeho rodičmi a právnou zástupkyňou (prepis bol robený pred 12 rokmi). Samozrejme, jeho rodičia tvrdia, že všetko platili a ja nič. Chcem sa opýtať, je možné, aby dom ostal výlučne exmanželovi a hypotéka+dlhy mne, ak prepis prebehol u notára, bol riadne zapísaný do katastra a doteraz s tým žiaden problém nebol? Exmanžel jednoducho tvrdí, že dlhy sú moje a dom jeho. Po rozvode dom užívam ja s našimi dvoma deťmi, splácam staré spoločné dlhy z manželstva, aby dom nešiel do exekučného konania a on si nárokuje len na dom a k dlhom sa nepriznáva a nespláca ich. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, vo Vašom príspevku uvádzate, že dom dostal ako dar Váš bývalý manžel a následne hovoríte o tom, že bol zapísaný ako predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Pre zodpovedanie otázky je preto potrebné presne určiť právny úkon, ktorým došlo k prevodu vlastníckeho práva a osoby, ktoré boli účastníkom zmluvy. Ak ste boli obdarovanými Vy a Váš bývalý manžel, dom nemohol tvoriť predmet BSM, ale len podielové spoluvlastníctvo. Zákonná úprava vysporiadania BSM sa aplikuje aj na dlhy vzniknuté za trvania manželstva, z ktorých sú spravidla zaviazaní obaja manželia spoločne rovnakým dielom. Ak ste sa splácaním hypotekárneho úveru podieľali na nadobudnutie majetku vo výlučnom vlastníctve Vášho exmanžela, môžete žiadať, aby Vám nahradil časť finančných prostriedkov, ktoré ste takto vynaložili.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Pred mesiacom rozviedli moju mamu s jej manželom po 21 rokoch. Návrh na rozvod podala moja mama a ako dôvod uviedla alkohol a neustále problémy s ním spojené. V skutočnosti netušila, že jej manžel v tej dobe mal mimomanželský pomer a hneď po odsťahovaní sa z nájomného bytu, ktorý moja mama dostala do užívania ešte pred ich svadbou sa nasťahoval so svojou novou partnerkou do prenajatého bytu. Vyplávala na povrch pravda a období, ktoré predchádzalo rozvodu. Partner mojej mamy v tej dobe striedal zamestnania a niekoľko krát neprispieval na domácnosť. Žial nakopili sa im dlhy ktoré v marci 2016 chceli vyriešiť refinancovaním a teda moja mama, ktorá mala uzavreté stavebné sporenie požiadala o úver v prvej stavebnej sporiteľni. Ako dlzník teda figuruje ona a ako spoludlžník jej exmanžel. Po rozvode odmieta on tento ich spoločný záväzok plniť aj napriek opakovaným výzvam. Prosím o radu ako postupovať. V 1. stavebnej sporiteľni nám s tým nedokážu pomôcť . Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobry den, kazdu splatku uveru, ktoru zaplati, tak jej polovicu ma pravo pozadovat nahradit. Odporucam opakovane na neho podavat zaloby. Neskor sa spamata a bude dlh splacat. Ak nie, potom by platil aj dalsie naklady sudneho konania.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ako prosím treba riešiť, ak sa ideme rozvádzať veci ohľadom financií? Máme hypotéku, to je asi normálne, ale plus aj ďalšie iné pôžičky vďaka manželovi, keďže je gembler, čo som zistila až teraz a už sa to nedá zvládať a nechcem skončiť na ulici. Ako sa to dá čo najrýchlejšie vybaviť? Ďakujem

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, zánikom Vášho manželstva zanikne aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctva manželov (BSM). Najrýchlejším spôsobom ako vyporiadať BSM je uzatvoriť s Vaším manželom (bývalým manželom) dohodu o vyporiadaní BSM. Súdne konania týkajúce sa vyporiadania BSM totiž patria medzi tie zdĺhavejšie a finančne náročnejšie. Vo vzťahu k hypotéke a ostatným pôžičkám si je potrebné uvedomiť, že do BSM patria iba tie dlhy, ktoré ste nadobudli s manželom spoločne. Ak ste na zmluve o hypotekárnom úvere obaja uvedení ako dlžníci, patrí táto hypotéka do BSM a vyporiadanie BSM sa bude týkať aj tohto úveru. Ak však Váš manžel počas trvania manželstva, bez Vášho vedomia, vzal viaceré ďalšie pôžičky (na zmluvách je uvedený ako dlžník iba on) ide o jeho výlučné dlhy a tieto sa do BSM nezapočítavajú. Z týchto dlhov, resp. právnych vzťahov je povinný platiť splátky a vrátiť pôžičky iba Váš manžel. Po rozvode manželstva bude potrebné v prvom rade presne, na základe dohody, určiť tzv. masu BSM (všetky majetky a dlhy patriace do BSM). Až následne bude možné vymýšľať spôsob vyporiadania BSM, aby bola dohoda čo najbližšie k predstavám oboch bývalých manželov.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Od 08/2016 sme s manzelom rozvedeni. Na hypotéke sme dlžníkmi obaja. Od rozvodu platím celú sumu len ja. Na vysporiadaní BSM sme sa nedohodli. Ako mám postupovať, aby si manžel plnil povinnosť voči banke. Môže súd vydať príkaz, aby táto čiastka bola bola sťahovana priamo zrážkou z platu.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobry den, prikaz na stahovanie penazi priamo z jeho uctu nie je mozne.

Dokonca ani Vasa dohoda o tom, kto bude nadalej platit uver nie je bez suhlasu banky pre nu samotnu (ako veritela) zavazna.

A pre uplnost dodavam, ze aj keby rozhodol sud o tom, ze uver bude splacat len jeden manzel, tak toto rozhodnutie tiez nie je pre banku zavazne. Banka moze stale pozadovat splacanie od oboch.

 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, skoro tri roky som rozvedena a nie sme majetkovo vysporiadany pretoze je to zlozita situacia. Pristavili sme pristavbu cca 50 m na pozemku mojej ex svokry, ktora nam zalozila svoj dom aby nam banka schvalila hypoteku. Takze sme tam postavili a vobec nam tato stavba nepatri nemame list vlastnictva ani nic...my mame len zaznam ze moj ex manzel je stavebnik on je dlznik a ja spoludlznicka...on nema nahraneho spoludlznika za mna..ako sa da tato situacia riesit ked v tej pristavbe nezijem zijem v zahranici ..chcem sa zbavit toho bremena...ja by som platila aj polovicu hypoteky ale to nema vyznam to je ako keby som to svokre platila ja nemam ziadnu zaruku ci dom zdedi lrn moj ex manzel..v tom pripade keby ma cely dom podpisany na neho tak by som polovicu platila a po splateny hypoteky by dom predal a vyplatil by mi ciastku ....da sa s tym nieco robit? Alebo len ticho zbytocne platit polovicu hypoteky do majetku z ktoreho zrejme nikdy nic neuvidim....co by mi sud zrejme urcil ..ako mam postupovat..co by mi teda sud zrejme urcil...pretoze mimosudne sa to neda vyriesit...dakujem

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je Vami uvádzaná prístavba v katastri evidovaná na matku Vášho bývalého manžela, potom ju nemôžete prinútiť, aby ju na Vás prepísala. Môžete minimálne žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, nakoľko, pokiaľ je stavba výlučným majetkom niekoho iného a Vy do nej investujete svoje prostriedky a okrem toho ste stále viazaná hypotékou, bez určitej protihodnoty, vlastník sa na Váš úkor a úkor Vašeho bývalého manžela bezdôvodne obohacuje. Dovoľujem si Vás však upozorniť, že premlčacia doba pri bezdôvodneom obohatení je len 2 ročná, pričom začína plynúť odo dňa zistenia, kedy a kto sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil. Bolo by vhodné navštíviť advokáta, aby sa na vec pozrel a odporučil Vám najlepší možný postup. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. 


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dcéra s priateľom brali spoločný úver na kúpu spoločného bytu. Po roku zistila, že priateľ ju oklamal a v katastri figuruje len on ako vlastník bytu. Ako má postupovať aby bola aj ona vlastníkom bytu?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.06.2016)

Dobrý deň  

z informácii, ktoré ste poskytla je len ťažko odpovedať na Vašu otázku. Je dôležité ako znela kúpna zmluva (teda kto bol kupujúci, či obaja alebo len priateľ) a kto bral hypotekárny úver (kto je dlžník, spoludlžník a pod). Pokiaľ je v katastri nehnuteľností zapísaný len on, tak len on môže disponovať danou nehnuteľnosťou, teda môže sa dcéra s ním dohodnúť, aby previedol polovicu nehnuteľnosti na ňu.

 

Ak to neurobí nie je ešte isté, či ide o trestný čin a by podané trestné oznámenie niečo vyriešilo.

 

Ak nepodpísala žiadnu kúpnu zmluvu, nemôže sa spoliehať na to, že nadobudne vlastnícke právo. Iba ak by na to splmocnila priateľa. 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať či može môj priateľ vymáhať sumu za hypotekárny úver od svojej bývalej manželky. Hypotekárny úver spláca iba on sám už od novembra 2014 až po dnes vo výške t.č. 205,14 € mesačne. Celková dlžná čiastka za toto obdobie je 2792,80 €. Rozvedení sú od decembra 2015. Rozdelenie BSM ešte neprebehlo, nakoľko ani jeden z nich nemá na vyplatenie toho druhého, a prebieha medzi nimi dohoda k rozdeleniu BSM. Bývalá manželka opustila spoločnú nehnuteľnosť dobrovoľne a bez nátlaku v novembri 2014. Teraz v máji 2016 sa do spoločnej nehnuteľnosti opäť nasťahovala a nechce vyplatiť spomínanú čiastku. Od mája sa opäť chce podieľať na splácaní HÚ. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.05.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste, či bol hypotekárny úver nadobudnutý oboma manželmi počas trvania manželstva. V odpovedi budem vychádzať z toho, že hypotéku vzali manželia spoločne, počas trvania manželstva. V takom prípade je hypotéka súčasťou ich BSM, pričom sa na jednotlivých splátkach majú manželia podieľať rovnakým podielom. Obdobné situácie sú časté (jeden z manželov sa po rozvode odsťahuje a druhý spláca hypotéku na byt sám). Najbežnejším spôsobom vyriešenia takejto situácie býva zohľadnenie tejto skutočnosti v rámci vyporiadania BSM (či už dohodou alebo súdom). Ak medzi nimi stále prebieha dohadovanie spôsobu vyporiadania BSM, odporúčam Vášmu priateľovi uplatniť si v rámci tejto dohody aj náhradu 1/2 zaplatených splátok (ktoré platil výlučne sám). Takto určená suma by sa následne buď pripočítala alebo odpočítala od sumy, ktorú si budú musieť vzájomne vyplatiť na vyrovnanie podielov pri rozdelení BSM. Tým Váš priateľ získa 1/2 zaplatených splátok a ušetrí si čas a peniaze súvisiace so súdnym konaním.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som v rozvodovom konaní, nezamestnaná a bez príjmu a starám sa o 4 ročné dieťa. Bývame v manželovom byte, na ktorý sme zobrali bezúčelový úver a následne ho previedli na hypotekárny a založili byt. Byt je výlučne manželov a hypoteka spoločná. Bola by tam nejaká reálna možnosť, aby byt ostal dieťaťu? Kedže už teraz viem, že dieťa bude zverene mne do starostlivosti a doteraz všetko hradím sama. Dá sa urobiť prevod majetku alebo nejaká zmluva o budúcej zmluve, aby sme neprišli o byt? Manzel síce tvrdí, že nás tam nechá bývať ale platiť mu všetky poplatky tak ako doteraz nechcem, lebo mu neverím, že po splatení úveru nás nevyhodí, lebo je byt výlučne jeho. Ďakujem za radu

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, nie je mi úplne zrejmá Vaša situácia, nakoľko píšete, že ste bez príjmu ale napriek tomu doteraz všetky splátky hypotekárneho úveru splácate sama. Za určitých okolností byt môže pripadnúť do vlastníctva Vášho syna, je však najskôr potrebný súhlas s týmto prevodom od Vášho manžela a v neposlednom rade súhlas banky, ktorá je záložným veriteľom. V prípade, že nebudete riadne splácať splátky hypotéky, banka je oprávnená pristúpiť k výkonu záložného práva, čo znamená prakticky najčastejšie predaj bytu na dražbe. Dovolím si Vás upozorniť, že v prípade rozvodu manželstva, máte po právoplatnosti rozsudku, právo domáhať sa, a to aj súdnou cestou, aby Vám manžel nahradil všetky splátky, ktoré ste splatili na jeho výlučný majetok (byt). Taktiež máte právo požadovať súdne vysporiadanie dlhov vzniknutých v manželstve a teda aj predmetného hypotekárneho úveru. 


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Prajem príjemný dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Je možné po rozvode podaním návrhu na príslušnom súde vysporiadať aj dlhy manželov a to tak, že by súd určil, ktorému z manželov prislúcha v prípade viacerých úverov konkrétny úver a splácal by si už potom len ten konkrétny? Som matka so 7 ročným dieťaťom a všetky podlžnosti totiž ostali na mňa. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň, tak ako je možné vysporiadanie aktív (majetku) tak je možné aj vysporiadanie dlhov. 

Rozhodnutie súdu o vysporiadaní dlhov však nie je  záväzné pre veriteľa, pokiaľ s týmto vysporiadaním nedá súhlas. To znamená, že aj keby súd zveril dlhy len jednému, potom tieto dlhy môže veriteľ (banka)  požadovať aj od druhého manžela. Tento druhý manžel má však právo žiadať to, čo zaplatil za druhého manžela.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som si zobrať hypotéku a kúpiť byt, pretože sa chcem v blízkej dobe rozviesť. Chcem sa spýtať, či si môžem hypotéku zobrať aj teraz a potom sa rozviesť alebo najprv sa rozviesť a až potom kupovať byt. Ďakujem pekne a teším sa na odpoveď, veľmi mi pomôže.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.12.2015)

Dobrý deň

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Pokiaľ kúpite byt v čase, keď manželstvo ešte trvá, bude patriť do bezpodielového vlastníctva manželov a teda pri vyporiadaní BSM ho budete musieť zahrnúť do nehnuteľností nadobudnutých počas manželstva. Pokiaľ sa tomu chcete vyhnúť, kúpte byt po rozvode.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť vo veci vlastníctva bytu. Ide o situáciu, v ktorej som ako výlučná vlastníčka 2-izbového bytu. Byt sa kupoval začiatkom tohto roku, pričom mama bývalého priateľa nám požičala na kúpu tohto bytu čiastku 12 000 €. Vtedy sme o tom nespísali žiadnu zmluvu. Žiaľ, veci sa zmenili a ja som sa s priateľom rozišla. Teraz potrebujeme nejakým spôsobom spísať Zmluvu, v ktorej sa zaväzujem sľúbenú čiastku vrátiť. V pláne sme to mali s priateľom tak, že on by byt po 5 rokoch odo mňa odkúpil a využil ešte možnosť štátnej prémie. Dala by sa tam tá klauzula zakomponovať? Táto možnosť by bola pre všetkých najideálnejšia. Ja by som do tých 5 rokov splatila dlh jeho mame, tým že splácam splátky hypotéky a požičaná suma na byt sa každým rokom zniži a po 5 rokoch, kedy by on byt odkúpil odo mňa, by už potom byt ostal v jeho výlučnom vlastníctve. A ja by som už nikomu nebola nič dlžná. Existujú v tejto veci nejaké zásady, alebo na čo si mám dávať pozor? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.10.2015)

Dobrý deň, Vaše riešenie problému je z môjho pohľadu zbytočne komplikované. Existenciu dlhu z titulu pôžičky na sumu 12 000,- €, môžete potvrdiť vyhlásením, ktorým uznáte svoj dlh spoločne s uvedením dátumu, ku ktorému ho uhradíte. S bývalým priateľom máte možnosť uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej sa obaja zaviažete realizovať predaj bytu v budúcnosti. Zmluva, ktorá by upravovala, že plnenie záväzku (hypotéky) jednému subjektu (banke) znamená splácanie dlhu (pôžičky) inému subjektu (mame Vášho bývalého priateľa) nie je právne v poriadku. Ak máte v pláne naďalej splácať hypotekárny úver, môžete tak urobiť, pričom po jeho splatení predáte byt svojmu bývalému priateľovi. Obdŕžanú kúpnu cenu následne použijete na splatenie pôžičky. Prípadne po dohode s bankou, preneste hypotéku na Vášho bývalého priateľa.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželom sa neviem dohodnuť na majetku. Som rozvedená už viac ako rok. Mám dve deti 17 ročnú a 22 ročnú. Už pred rozvodom som začala bývať s mojím priateľom a mladšou dcérou v prenajatom byte. Bývalý manžel býva so staršou dcérou v byte, ktorý sme si zakúpili ešte v manželstve, ale je tam problém, že na hypotéku ktorá sa doteraz spláca. Nevieme sa dohodnúť ako ďalej s hypotékou ja už ten byt nevyužívam manžel ma nechce ani vyplatiť a ja by som si rada s terajším priateľom kúpila byt, ale kedže som viazaná vysokou hypotékou v banke mi nechcú dať ďalšiu. V banke povedali, že manželovi nedajú hypotéku samému. Ako mám teda pokračovať ďalej?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle právneho poriadku SR sa môžete s ex-manželom dohodnúť o vyporiadaní BSM alebo podať v rámci trojročnej lehoty návrh na vyporiadanie BSM na súde. Ak sa do troch rokov nedohodnete alebo nepodáte návrh na vyporiadanie BSM na súde, uplatní sa zákonná domnienka, na základe ktorého sa stanete podielovými spoluvlastníkmi bytu (každý v podiele 1/2). Vzhľadom na to, že sa Váš ex-manžel nechce dohodnúť tým spôsobom, že by Vás z bytu vyplatil je i druhá často využívaná možnosť. V obdobných prípadoch väčšinou postupujeme tak, že sa jeden z manželov stane výlučným vlastníkom bytu a stane sa jediným zaviazaným z hypotéky. V týchto prípadoch však nedochádza k tzv. vyplateniu podielu. Závisí to však na konkrétnych okolnostiach každého jedného prípadu, najmä na hodnote bytu, výšky hypotéky, ktorú treba ešte splatiť...


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, sme s manželom dohodnutí, že po rozvode bude platiť dlhy nadobudnuté počas manželstva on sám, nakoľko ja som matka 2 detí a poberám len rodičovský príspevok. Je to možné, pokiaľ sa tak dobrovoľne rozhodol? Nebude súd trvať na tom nech platím polovicu dlhov ja?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.03.2015)

Dobrý deň, ak ste sa dohodli, tak takáto dohoda je platná. Určite je potrebné ju dať na papier. Majetkové vysporiadanie po rozvode nemusíte riešiť súdom, môžete sa dohodnúť aj písomnou dohodou. Súd netrvá na tom, aby bolo vysporiadanie "spravodlivé". Je to na dohode účastníkov.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj syn/25 r./ si s priateľkou v septembri 2014 kúpil byt na hypotéku, predtým spolu žili 4 roky. Minulý týždeň si pobalila veci a odišla.Vraj ona nebude nič platiť. Syn si hypotéku nemôže vziať iba na seba,lebo má na papieri minimálny príjem. Byt predať v žiadnom prípade nechce. My s manželom sme im prispeli 2500.-€ na zariadenie. Stačilo by na zatiaľ napísať u notára vyhlásenie, že sa ona vzdáva záväzkov ohľadne bytu a tým aj nárokov na byt a celé bremeno prevezme na seba môj syn? Iné riešenie nevidíme, celú mzdu na paieri im zamestnávateľ nechce písať. Prosím poraďte, či obstojí takýto doklad od notára s overenými podpismi, kým sa bude dať situáciu vyriešiť iným spôsobom ?Ďakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.03.2015)

Dobrý deň, pokiaľ si kúpil Váš syn s priateľkou byt na hypotéku, budú pravdepodobne obaja spoludlžníci na hypotekárnom úvere. 

 

Pokiaľ by si Váš syn so svojou bývalou priateľkou nespísal žiadnu dohodu a hypotekárny úver vyplatil aj za ňu, teda v plnej výške, potom by dochádzalo na strane priateľky k bezdôvodnému obohateniu, pričom právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí v dvojročnej lehote a to okamihom uplynutia 2 rokov, odkedy bola uhradená splátka. Takže Váš syn túto situáciu musí riešiť.

 

Pokiaľ by si chcel uvedený byt nechať, môže sa dohodnúť zo svojou priateľkou, že keď budem mať dostatočný príjem tak si prevezme na seba hypotéku. Priateľka s tým samozrejme môže ale nemusí súhlasiť, závisí to aj od toho či bude v zmluve špecifikovaný konečný termín. 

 

Nie úplnene presne som rozumel, čo ste mali na mysli pod tým, či taký papier obstojí. Obstojí pred kým alebo čím?

 

 


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den rozvadzame sa spolu z manzelkou ide o to, ze mame hypoteku, ktoru nikto z nas nechce. dali sme ju na predaj, ale bude to dlhsia doba, kym sa to preda. sme dovtedy povinni platit splatku na polovicu, ked sme podpisani obaja. To iste sa tyka spotrebneho uveru, pod ktorym sme podpisani obaja. Dalsou mojou obavou je, ze moja manzelka nema dostatocny prijem na to, aby to platila budu nahanat aj mna, pokial nezaplati svoju polovicu alebo sa to pravne da osetrit aj tak, ze budu brat na zodpovednost len ju pokial nesplati svoj podiel dakujem

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.04.2014)

Dobrý deň, ak máte obavy, že by manželka nesplácala svoju časť, tak odporúčam prevziať na seba nehnuteľnosť a aj hypotéku a úver, a tým znížiť celkovú sumu, ktorú budete vyplácať manželke po rozvode. 

Takto dostanete do dispozície úver a aj hypotéku a nebudete potrebovať vždy jej súhlas, ktorý Vám nemusí dať a tým Vám skomplikuje život. 

Banku nezaujíma dohoda alebo súdne rozhodnutie o tom, komu pripadne úver alebo hypotéka, pretože to nie je pre ňu záväzné.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím o radu ohladom porozvodovéo vyporiadania dlhov. S bývalou manželkou nemáme porozvodové vysporiadanie, nemáme žiadny majetok, len dlhy. Prosím môže sud dlhy rozdeliť? Ja splácam manželka nie. Z manželstva je jedno nezaopatrené dieťa výživné platím. Prosím poraďte. Ďakujem

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.11.2013)

Dobrý deň, pokiaľ ide o porozvodové vyporiadanie dlhov, pokiaľ nemáte žiadny majetok, súd môže o týchto dlhoch rozhodnúť. Súd rozhodne komu dlhy pripadnú a ako ich budete splácať. Okrem toho, že sa rozhodne o zostatkoch dlhov, môžete požadovať v tomto konaní vyporiadať aj sumy, ktoré ste doteraz po rozvode zaplatili namiesto bývalej manželky. Žalobu však musíte podať do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode. Ak túto lehotu zmeškáte, potom dlhy vzniknuté po rozvode nemôžete riešiť v konaní o vyporiadanie BSM. Záver teda je, že v porozvodové vyporiadanie dlhov v konaní o vyporiadanie BSM je možné riešiť aj len dlhy.

 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa rozviesť ale máme spolu hypotekárny úver..prerábali sme jeho rodinný dom, ktorý sme spolu dedili.Ide o to že ja sa chcem vzdať celého majetku, len nech mám od neho pokoj. Kedže spolu figurujeme aj na pôžičke zaujímalo by ma, či je možnosť vzdania sa majetku a tým by ma vylúčili z dlžníkov čo sa domu týka. Prosím viete mi poradiť či takáto možnosť je.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň, 

V prípade rozvodu, ak majú manželia spoločný úver si je potrebné dávať veľký pozor na to, čo bude obsahovať a ako bude formulovaná zmluva o vyporiadani bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). 

Určite Vám neodporúčam vzdať sa všetkého majetku bez toho, aby ste v banke nemali zabezpečené, že budete vymazaná ako spoludlžníčka. Dohoda medzi Vami (po rozvode) o tom, že on si nechá celý majetok a aj dlhy nie je záväzná pre banku, preto by sa mohlo stať, že on sa stane vlastníkom všetkých vecí a vy zostanete spoludlžníčkou na úveroch. Najskôr si zistite v banke, či budú akceptovať to, že Vy budete vylúčená zo spoludlžníckeho vzťahu a až následne s ním uzatvorte zmluvu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.

Hypotekárny úver by Vám teda mohol zostať aj po rozvode a majetkovom vyporiadaní. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku