Máte
otázku?

Hypotéka po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Hypotéka po rozvode

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledujúci problém: Moja manželka sa odsťahovala a nedávno sme sa rozviedli. Stále však spolu vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve so záložným právom v banke (na hypotéku), ktorú v súčasnosti obývam ja. Manželka nechce prispievať na hypotéku, ktorá je vo výške približne 500 eur, a preto ju musím hradit ja. Chcel by som vedieť, či ju môžeme nejakým spôsobom prinútiť k úhrade nejakej časti, aspoň do vysporiadania. Zaujíma ma tiež, či môže ako bezpodielová spoluvlastníčka nehnuteľnosti do nehnuteľnosti nasťahovať inú osobu (osoby) na podnájom. A posledná vec, ktorá ma zaujíma, je, či môže svoj podiel predať, darovať alebo odstúpiť bez môjho súhlasu. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

Dobrý deň, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, potom ona nevlastní podiel na nehnuteľnosti (bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické práve bezpodielovosťou).

Manželka nemôže do nehnuteľnosti nasťahovať inú osobu, pokiaľ tam bývate Vy a ona nie. Vaše obydlie je chránené Ústavou. Ak by v byte býval la a nasťahovala tam niekoho iného, s kým by ste nesúhlasili, mohli by ste sa obrátiť na súd.

Pokiaľ manželka nebude platiť hypotéku, tak tento nárok sa vysporiada v konaní o vysporiadanie BSM. Nie je vylúčené, aby ste podali návrh na nariadenie neodkladného opatrenia do času kým súd nerozhodne o vysporiadaní BSM.

V návrhu by ste žiadali, aby Vám prispievala na hypotéku a návrh by musel byť veľmi dobre odôvodnený, aby Vám súd vyhovel.

Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalou priateľkou sme si kúpili byt na hypotéku. Po tom, čo sme sa rozišli, ja som sa z bytu odsťahoval, a ona tam ostala bývať so svojím synom a novým priateľom. Dohodli sme sa, že na hypotéku sa nemusím prispievať – platby prevezme ona s jej novým partnerom. Po zhruba dvoch mesiacoch platenia sme sa dohodli, že ma z hypotéky vyplatí, a ja sa z nej na svoju časť prepíšem. Chcel by som sa informovať, čo mám robiť v prípade, že sa ona rozhodne ma nevyplatiť. Mám práva, keďže hypotéka je na môj bankový účet napísaná len na mňa, ale v dokumentoch sme vedení obaja. Aké práva má ona a aké mám ja? Mohol by som naraziť na problémy pri predaji bytu, ak som na hypotéku neprispieval dva mesiace, aj keď sme sa dohodli, že sa o to postará sama? Čo mám robiť, ak sa bude vyhovárať, že nemá peniaze na vyplatenie môjho podielu a bude odkladanie žiadať, aby som čakal? Potrebujem konkrétne kroky, ako postupovať, pretože sa nachádzam v zlej finančnej situácii a nemôžem si dovoliť čakať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.01.2024)

Dobrý deň, vaša situácia sa týka spoluvlastníctva bytu a záväzkov vyplývajúcich z hypotekárneho úveru. Tu sú kľúčové body, ktoré by ste mali zvážiť:

 

Spoluvlastníctvo bytu: Ak ste obaja vlastníkmi bytu, máte rovnaké práva na byt. To znamená, že bez vášho súhlasu nemôže byt predávať ani vykonávať iné významné právne úkony týkajúce sa nehnuteľnosti.

 

Hypotekárny úver: Ak je hypotéka na vaše meno, znamená to, že vy ste zodpovedný voči banke. Ak ste na nej obaja, tak zodpovední ste obaja rovnako. Ak je hypotéka len vaša a keď vaša bývalá partnerka momentálne platí hypotéku, v očiach banky zostávate zodpovedný za úver. Toto je veľmi dôležité posúdiť, pretože pre vysporiadanie to má veľký vplyv. 

 

Dohoda o vyplatení: Ak sa dohodnete, že vás bývalá partnerka vyplatí, mali by ste túto dohodu zaznamenať v písomnej forme a ideálne ju overiť notárom. Toto je dôležité pre prípad, ak by vaša partnerka neskôr odmietla plniť dohodu.

 

Podanie na súd: Ak vaša bývalá partnerka nesplní dohodu o vyplatení, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na vyriešenie situácie. Súd môže rozhodnúť o predaji bytu a rozdelení výťažku.

 

Predaj bytu: Ak sa rozhodnete predať byt, je potrebný súhlas oboch spoluvlastníkov. Vaša bývalá partnerka nemôže byt predať bez vášho súhlasu a naopak.

 

Nesplácanie hypotéky: Ak ste sa dohodli, že na hypotéke sa nepodieľate, môže to byť problematické, ak budete chcieť byt predať alebo refinancovať. Banka môže posúdiť vašu úverovú schopnosť aj na základe toho, že ste sa na splácaní hypotéky nepodieľali.

 

Odporúčam vám mať všetky dohody písomne a v prípade nesplnenia dohody konzultovať situáciu s advokátom. Konzultáciu môžete objednať tu:

Konzultácia s advokátom

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku. Pred rokmi som si s bývalou manželkou vybavil hypotéku, v ktorej figuruje aj moje meno ako spoludlžníka. Avšak ona sa rozhodla, že túto hypotéku nebude splácať. Moja mama nám poskytla svoj rodinný dom ako zálohu na túto hypotéku. Teraz moja mama spláca hypotéku namiesto nás, ale vyhráža sa mi, že podá trestné oznámenie s argumentom, že ju vydieram, ak ja začnem splácať túto hypotéku. Čo mám na mysli, je to, že vôbec nechápem, ako by som ju mohol vydierať. Ja jednoducho neviem splácať túto hypotéku zo svojho platu. Prosím Vás o radu, môže ma naozaj podať?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vaša mama, ktorá je vlastníkom rodinného domu, nie je dlžníkom ani spoludlžníkom na hypotéke. Ona "len" ručí svojim domom v prípade, že by ste hypotéku Vy a vaša bývalá manželka neplatili. Vaša mama nie je povinná hypotéku platiť. Ona svojimi úhradami oddiaľuje to, aby nedošlo k dražbe domu, ktorý je jej vlastníctvom. Trestné oznámenie samozrejme podať môže.

V otázke spomínate bývalú manželku, nepíšete však kedy došlo k rozvodu manželstva a teda kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. Z uvedeného dôvodu odporúčam kontaktovať advokáta na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, ako aj na riešenie hypotéky.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme hypotéku na byt a plánujeme sa rozviesť. Môžete mi, prosím, povedať, aký je správny postup? Je to najprv rozvod a potom majetkové vysporiadanie? Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, áno, presne taký je postup. Najskôr je potrebné, aby ste sa rozviedli, nakoľko až právoplatnosťou rozsudku o rozvode zanikne vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a následne až potom môže dôjsť k jeho vyporiadaniu do troch rokov, a to mimosúdne alebo súdnou cestou. Ak by ste si BSM nevyporiadali do troch rokov do právoplatnosti rozvodu, potom nastáva vyporiadanie zo zákona, podľa ktorého platí, že nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov s tým, že ich podiely na nich sú rovnaké. 

V rámci vyporiadania BSM si samozrejme môžete vyporiadať aj spoločné dlhy, ktorým je aj hypotéka. V takomto prípade hovoríme, že sa jedná o vyporiadanie v širšom slova zmysle. AK by ste potrebovali pomôcť ohľadom rozvodu a následného vyporiadania, neváhajte sa na nás obrátiť. 

Konzultáciu si môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na Vás otázku. Som rozvedená a počas nášho manželstva sme spoločne uzavreli hypotekárnu zmluvu na dom, ktorý je výlučným vlastníctvom môjho bývalého manžela. Podpísala som túto hypotéku bez vedomia, že sa manžel chystá podať na rozvod. Teraz, keď sme rozvedení, chcela by som, aby ma z hypotéky vyradil. Nemám kde bývať, pretože ma manžel ešte pred rozvodom vykázal z domu. Splátka hypotéky je vysoká (579 eur) a som neschopná si zabezpečiť inú hypotéku, nakoľko žiadna banka mi neposkytne úver. Môžete mi prosím poradiť, čo môžem spraviť, aby ma exmanžel vyradil z hypotéky?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste dom kúpili počas trvania manželstva, dom patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov.
Nepíšete v otázke kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, ale ak je to menej ako 3 roky, v zmysle ust. Obč. zákonníka sa buď dohodnete na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by k dohode o vyporiadaní BSM nedošlo, potom v rovnakej lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je potrebné podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom je dom v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku a k vyporiadaniu tohto už podielového spoluvlastníctva môže dôjsť na základe dohody alebo cestou súdu podaním žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Uvádzame, že samotné vyporiadanie BSM po rozvode, prípadne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva /po 3 rokoch po rozvode/ nemá vplyv na poskytnutú hypotéku od banky.

Bývalý manžel Vás z hypotéky nemôže sám vymazať, to by ste museli postupovať v súčinnosti s bankou.

Uvádzame záverom, že manžel Vás nebol oprávnený z domu vyhodiť bez ohľadu na formu vlastníctva domu, lebo v zmysle zákona o rodine je povinnosťou manželov žiť spolu. I keď toto oprávnenie zaniklo rozvodom manželstva, vysťahovanie z domu by bolo možné len na základe súdneho rozhodnutia prípadne následne na základe exekučného konania obvykle s povinnosťou zabezpečenia náhradného bývania /napr. byt do nájmu a pod./ pre manžela, ktorý sa má z domu vysťahovať.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta ako ohľadom vyporiadania domu, hypotéky, tak aj náhrady za užívanie domu bývalým manželom.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode sme s bývalým manželom vlastníkmi bytu s hypotékou. Chcem, aby ma vyplatil a svojej polovici bytu sa vzdám. Z hypotéky je splatených len približne 8 000 eur. Moja otázka znie nasledovne: Na akú sumu mám nárok? Polovicu zo splatenej časti hypotéky alebo polovicu z hodnoty bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch, kedy jeden z manželov prevezme na seba hypotéku, s tým, že si nechá celú nehnuteľnosť, sa vyrovnací podiel vypočíta ako polovica z čistej hodnoty majetku v BSM.

Tzn. že od hodnoty bytu je potrebné odpočítať zostatok úveru a následne túto sumu vydeliť dvoma. Tým dospejete k sume, ktorú Vám má vyplatiť ako tzv. vyrovnací podiel.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme si vzali hypotéku, ale počas materskej dovolenke ju platí iba on, pretože moje príjmy sú momentálne nižšie. Na zabezpečenie hypotéky sme založili byt mojich rodičov. Preto ma zaujíma, čo by sa stalo v prípade rozvodu a neplatenia hypotéky. Bojím sa, že by som v takej situácii nemala dostatok financií na jej splácanie a moji rodičia by mohli prísť o byt. Existuje nejaký zákon, ktorý by mi v takomto prípade mohol pomôcť, alebo na ktorý by som sa mohla odvolať?

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak by ste prestali platiť hypotéku a úver z hypotéky je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosti Vašich rodičov, tak banka by mohla v najhoršom možnom prípade pristúpiť k realizácii záložného práva, a teda k dražbe. Neviem, ako myslíte to, či existuje nejaký zákon. Ak je úverová a záložná zmluva platná, tak potom by ste vedeli ich majetok ochrániť len tým, že so súhlasom banky zmeníte záloh (vec, na ktorej je záložné právo) alebo, že neprestanete platiť úver.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa podáva majetkoprávne vysporiadanie po rozvode. Mám to zahrnúť už pri podaní rozvodu alebo sa to rieši až neskôr? Ešte by som sa chcela opýtať, ako je to v prípade, keď sme počas manželstva spolu kúpili dom na hypotéku. Ako sa tento majetok rozdeľuje? Ďakujem.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,
vyporiadanie je možné riešiť až po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Toto zaniká až právoplatným rozsudkom o rozvode. To, že manželstvo zaniklo právoplatným rozsudkom o rozvode je nutné  uviesť aj v prípadnej dohode o vyporiadaní BSM, ktorou bude Vaše BSM vyporiadané. Ak bude vyporiadavané prostredníctvom súdu, tak potom v podanej žalobe. Preto do návrhu na rozvod manželstva sa predmetné veci týkajúce sa vyporiadania BSM nijako neuvádzajú. 

K Vašej druhej otázke, ak ste spolu nadobudli počas manželstva dom a zároveň aj dlh - hypotéku, v takomto prípade sa bude vyporiadať aj predmetná hypotéka. Pokiaľ vychádzame iba z toho, že predmetom BSM je Váš dom a súčasne hypotéka, tak predmetom vyporiadania bude hodnota domu a zvyšná doposiaľ neuhradená časť hypotéky. To znamená, že ak sa jeden z Vás ako manželov rozhodne nadobudnúť dom spolu s hypotékou, predmetom vyporiadania bude rozdiel medzi týmito sumami (hodnota domu - súčasná výška dlhu). Z uvedenej sumy potom druhý manžel, ktorý nenadobudne dom by mal dostať vyrovnací podiel vo výške 1/2 tejto sumy. 

 


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je s vysporiadaním majetku po rozvode. Rozvádzame sa s manželkou. Byt som kúpil ešte pred manželstvom a rovnako som aj hypotéku bral pred manželstvom. Neskôr sme hypotéku refinancovali a na hypotéke je manželka uvedená ako spoludlžník. Teraz, počas rozvodu, žiada manželka, aby som jej vyplatil polovicu splátok z hypotéky. Aj keď hypotéku som platil ja z môjho účtu, keďže manželka nemala taký príjem a všetko išlo z môjho účtu. Má nárok na také niečo, že ju musím vyplatiť? Radovan

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že konanie o rozvod manželstva nie je právoplatne ukončené. Ak je to tak, nie je právny dôvod, aby ste nateraz riešili vyporiadanie BSM, ktoré naďalej existuje.

Z otázky vyplýva, že byt ste nadobudli do výlučného vlastníctva, ktorý potom nepatrí do BSM. Rovnako hypotéku ste splácali pred uzatvorením manželstva a následne aj v čase trvania manželstva. To, že ste hradili splátky hypotéky počas trvania manželstva výlučne zo svojho bankového účtu, toto z hľadiska následného vyporiadania BSM po rozvode nie je podstatné. Príjem nadobudnutý niektorým z manželov patrí do BSM.

Nárok manželky na vyplatenie jedenej polovice splátok úveru počas trvania manželstva sa opiera o ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ide o to, že v čase trvania manželstva bol z prostriedkov patriacich do BSM bol splácaný majetok, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Pre vyporiadanie BSM po rozvode odporúčam kontaktovať advokáta. Pokiaľ ide o samotnú hypotéku, túto po rozvode musíte riešiť priamo s bankou. Samotná dohoda o vyporiadaní BSM medzi bývalými manželmi nie je pre banku právne záväzná.


Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, sme so ženou manželia 10 rokov a máme spoločnú kasu. Žena bola predtým už raz rozvedená a brala hypotéku, aby mohla vyplatiť exmanžela. Takže je aj vlastníčkou domu, v ktorom teraz žijeme. Moja otázka znie: ak podám o rozvod, mám nárok na niečo z majetku, ktorý sme nadobudli, keď sme boli spolu? Ona tvrdí, že nemám na nič právo.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
ak je dom v súčasnosti naďalej písaný iba na ňu, nemáte nárok na vyplatenie z neho. V prípade, že úver, na ktorom je iba ona ako výlučný dlžník platila počas trvania manželstva, máte nárok žiadať od nej náhradu vo výške 1/2 každej jednej splátky, ktorú zaplatila na tento úver. Zo spoločného majetku totiž platila svoj výlučný dlh.


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Hypotéka po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mali sme byt v osobnom vlastníctve a vzali sme si úver na jeho prerábkou. Neskôr dostala moja manželka dom ako dar, s tým, že sme byt predali a úver sme preniesli a zvýšili na prerábku domu. Samozrejme, všetky peniaze z predaja bytu, ktorý bol písaný na oboch, sme použili. Manželka mi sľúbila, že dom prepíše aj na mňa, čo sa však nestalo, pretože som zistil, že má dlhodobo milenca a následne sme sa rozviedli. Mám nárok na peniaze z bytu v rámci BSM? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. 

Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí, že ak od rozvodu neuplynuli viac ako tri roky, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) môžete vyporiadať dohodou; ak sa dohoda týka nehnuteľností, musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Ak sa v uvedenej lehote do 3 rokov nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd, ktorý pri vyporiadaní BSM vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctva Vás a Vašej bývalej manželky v podiele 1/2 k celku v súlade s ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak teda od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom je možné toto podielové spoluvlastníctvo vyporiadať len dohodou alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Všeobecne uvádzame, že ak ste predali byt, ktorý bol v BSM, fin. prostriedky ste použili na rekonštrukciu RD, potom Vám prináleží min. jedna  polovica vložených fin. prostriedkov z predaja bytu. RD uvádzate, že nadobudla manželka darom a zobrali ste si úver na rekonštrukciu RD. Ohľadom splátok úveru na rekonštrukciu RD máte nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok, keďže za trvania BSM došlo k zhodnoteniu výlučného mejetku /viď druhá veta § 150 Obč. zákonníka). 

Pokiaľ ste brali úver spoločne, teda dlžníkmi voči banke ste obaja, je treba vyporiadať aj úver s bankou, keďže dohoda o vyporiadaní BSM nie je pre banku právne záväzná.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Odpoveď: Hypotéka po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hypotéka po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.