Právne služby - Ficek & Ficeková, JUDr., BRATISLAVA

V advokátskej kancelárii Ficek & Ficeková, Bratislava pôsobí niekoľko odborníkov (právnikov) a preto vieme poskytnúť právnu pomoc vo viacerých oblastiach práva:


Poskytovanie právnych služieb našou advokátskou kanceláriou v Bratislave JUDr. Milan Ficek  vo vyššie uvedených oblastiach práva predstavuje služby:

právne poradenstvo
právne zastupovanie advokátom v súdnych konaniach, v konaniach pred štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi a inými právnickými alebo fyzickými osobami,
spracovanie návrhov na začatie konania (žalôb), opravných prostriedkov proti rozhodnutiam (sťažnosti, odvolania, dovolania, mimoriadne dovolania, obnovy konania, ústavné sťažnosti a iné) vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov (zmlúv) a iné.

V našej advokátskej kancelárii poskytujeme svojim klientom kompletné právne poradenstvo, právnu pomoc a konzultácie. Advokátsku kanceláriu v Bratislave zastupuje advokát: Milan Ficek, JUDr., Bratislava.


Právne konzultácie poskytujeme aj ZDARMA v odôvodnených prípadoch. Využite našu on-line právnu poradňu.

V prípade, ak Vás zaujíma realitné právo, registrujte sa tu: Newsletter pre realitné kancelárieAdvokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik


Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.