Máte
otázku?

Obnovenie dedičského konania, postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Obnovenie dedičského konania, postup

Dobrý deň, rozviedol som sa približne pred 20 rokmi. S manželkou som vlastnil 3- izbový byt v Leviciach. Dohodol som sa s bývalou manželkou, že po rozvode nebudeme robiť majetkové vysporiadanie, ale zanecháme ho dcére, nakoľko nebola plnoletá. Chcem sa informovať, s ex manželkou nie je reč, odmieta dcéru .Chcel by som sa informovať, či sa dá dedičské konanie obnoviť, čo sa dá urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Dobrý deň, vo Vašej otázky píšete o tom, že k majetkovému vyporiadaniu po rozvode nedošlo. Tzn. že sa uplatnila zákonná domnienka vyporiadania BSM, ktorá v prípade nehnuteľných vecí znamená, že ste nehnuteľnosť s manželkou nadobudli do podielového spoluvlastníctva rovným podielom (každý v podiele 1/2). V súčasnosti ak by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak zákon dáva prednosť dohode spoluvlastníkov. V prípade, že sa s manželkou neviete dohodnúť môžete podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd. Súd v tomto konaní zisťuje či je nehnuteľnosť reálne deliteľná. Ak zistí, že nehnuteľnosť nie je deliteľná, tak zisťuje či má niektorý zo spoluvlastníkov záujem nadobudnúť spoločnú vec do výlučného vlastníctva. Ak ani jeden zo spoluvlastníkov nebude mať záujem o spoločnú vec, súd nariadi predaj veci a výťažok rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov.

V závere Vašej otázky sa pýtate na možnosť obnovenia dedičského konania. Vo Vašom prípade žiadne dedičské konanie neprebehlo a z toho dôvodu ani nie je čo obnovovať. Vzhľadom na to, že v lehote troch rokov od zániku manželstva a BSM nedošlo k vyporiadaniu, tak sa uplatnila zákonná domnienka spomenutá vyššie. V tomto smere nie je možné majetkové vyporiadanie BSM na súde obnoviť, resp. podať novú žalobu (lehota na podanie žaloby Vám už uplynula).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obnovenie dedičského konania, postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem podať návrh na obnovu dedičského konania, pretože pri pôvodnom prejednaní dedičstva notárka vraj zabudla uviesť niektoré pozemky do zápisnice. Tieto pozemky teraz spravuje SPF. Prosím Vás o radu:, keďže som jedinou dedičkou, bude potrebné upovedomiť o tomto konaní ostatných príbuzných zosnulej? Pre upresnenie uvádzam, že bola bezdetná vdova, súrodenci tiež už nežijú. Do úvahy pripadajú ich deti a vnuci - je ich cca 20. Keď som sa informovala u notárov v okolí, povedali mi, že taký je postup. Je to správne, prosím Vás alebo ma len zavádzajú? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva a nie obnovu dedičského konania (ide o právne odlišné inštitúty, hoci si ich laici zamieňajú).

Čo sa týka samotného priebehu, áno o každom, aj dodatočnom dedičskom konaní, sa vždy upovedomia všetci dedičia. Vzhľadom na to, že ste dedili zrejme zo závetu, bude notár posudzovať aj to, či sa závet týka aj týchto nehnuteľností (či Vám teda odkázala všetok majetok) alebo Vám odkázala iba konkrétne majetky, presne definované v závete. Je možné, že tieto dodatočne zistené nehnuteľnosti zdedia zákonní dedičia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnovenie dedičského konania, postup (Spoluvlastníctvo)

Príjemný deň
je možná obnova dedičského konania po 13 rokoch aj napriek tomu, že som sa vzdal dobrovoľne rodičovského dedičstva v prospech mojej sestry ?
Dôvod obnovy konania : Nedodržanie ústnej dohody medzi súrodencami.

 

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že dedičské konania bolo pred 13 rokmi a vzdali ste sa svojho podielu z dedičstva v prospech Vašej sestry a to bez povinnosti výplaty. Ak je situácia taká, že sestra Vám nemala vyplácať ako ustupujúcemu dedičovi žiadne peniaze, potom nemôžete žiadať o obnovu dedič. konania.

O dodatočné konanie o dedičstve by ste v zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku mohli požiadať súd, len keby ste zistili ďalší majetok poručiteľa, ktorý nebol predmetom dedičského konania pred 13 rokmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnovenie dedičského konania, postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako máme postupovať, keď sme zistili, že nedávno bol predaný pozemok po našom nebohom starom otcovi a ja s bratom sme neboli vyplatení za odpredaj pozemku? Predali ho vnuci otcovej sestry. Ako zistíme, ktorý notár urobil kúpno predajnú zmluvu bez toho, aby boli vysporiadaní aj ostatní dedičia? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ došlo k zápisu vlastníckeho práva na nových nadobúdateľov, potom predávajúci museli byť evidovaní na liste vlastníctva ako vlastníci. Inak by kataster nezapísal kúpnu zmluvu, teda nepovolil vklad v prospech kupujúcich.

Mali by ste teda najskôr zistiť na základe čoho boli tieto osoby zapísané na liste vlastníctva. Pokiaľ ste boli vlastníkmi aj Vy a došlo k prevodu bez Vášho súhlasu, takáto zmluva bude neplatná. Na súde by ste mohli tento prevod napadnúť a žiadať určiť vlastnícke právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnovenie dedičského konania, postup" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnovenie dedičského konania, postup (Spoluvlastníctvo)

Otec zomrel 16. 5. 1976. Teraz sa našli pozemky, ktoré zdedil so svojimi súrod. Po rodičoch. Keďže je to ucelená parcela a niektorí zo súrodencov to už predali, nový majiteľ nás oslovil, aby sme obnovili ded. konanie. Ako mame postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, robí sa po podaním na súd. V tomto podaní (návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva) uveďte, kedy bolo vedené pôvodné dedičské konanie a tiež označte všetkých dedičov. Ak kniektorí z nich už zomreli, potom uvedte ich dedičov. Ďalej uveďte, ktorý majetok chcete dodatočne prejednať v dedičskom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnovenie dedičského konania, postup (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Chceme predať dom ale je tam majiteľom časti domu nebohý brat a dedičské konanie bolo, že nevlastnil nič. Neviem ako mám postupovať, aby jeho časť bola vysporiadaná. Sme dvaja dedičia. Ďakujem.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania, postup

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, v tejto veci je potrebné podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva. Postup je taký, že najskôr uveďte dedičov, potom, kedy bolo vedené predchádzajúce dedičske konanie a tiez, že chcete prejednať časť domu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obnovenie dedičského konania, postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku