Máte
otázku?

Správne právo


V oblasti správneho práva poskytujeme právne poradenstvo najmä v stavebnom konaní a katastrálnom konaní.

Pre túto oblasť práva je špecializovaný JUDr. Ozimanič. právne zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku

právne poradenstvo v katastrálnom konaní podľa zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

právne poradenstvo v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

JUDr. Milan Ficek, advokát
LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku