Dedičské právo


Na tejto stránke poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie v dedičskom práve, dedičskom konaní a dedičských sporoch.


právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, príprava na dedičské konanie,

právne poradenstvo vo veci závetu, listiny o vydedení,

právne poradenstvo ako postupovať v súdnom konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia,

právne poradenstvo ako postupovať v súdnom konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva,

právne poradenstvo vo veci vypracovania dohôd medzi dedičmi,

právne poradenstvo vo veci ochrany oprávneného dediča,

právne poradenstvo ako postupovať v dedičskom konaní pred notárom, v súdnych konaniach a dedičských sporoch,
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku