Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok (vymáhanie peňazí) - postup
Vymáhanie pohľadávok - ceny a podmienky
Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta
Vymáhanie pohľadávok - príklad
Vymáhanie pohľadávok - potrebné doklady a informácie
Vymáhanie pohľadávok - platobný rozkaz
ZRÝCHLENÉ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK do 10 dní
Povinnosť mlčanlivosti pri vymáhaní pohľadávok
Odkupovanie pohľadávokVymáhanie pohľadávok (dlhov) prostredníctvom služieb advokáta - advokátskou kanceláriou má viacero výhod oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom rôznych obchodných spoločností (firiem). Máte tak nielen istotu právneho vymáhania Vašich pohľadávok, odbornosti. Kancelária zabezpečuje účinné vymáhanie pohľadávok od neplatičov v celej Slovenskej republike. Dlhy vymáhame pre občanov a firmy.

Vymáhanie peňazívykonávame zásadne bez preddavkov.
Výška pohľadávky pri vymáhaní pohľadávok (dlhov) nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Aj drobné pohľadávky sú pohľadávkami a niekoľko drobných pohľadávok môže urobiť veľký dlh.
V prípade otázok nám napíšte: Kontaktný formulár.

Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik