Predkupné právo pri darovaní podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň, uplatňuje sa prosím Vás predkupné právo aj keď chcem môj podiel darovať?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň,

v zmysle § 140 OZ Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 

Inak povedané ak nechcete Váš podiel darovať blízkej osobe (syn, manžel, sestra, brat. otec...) musíte ho najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Títo sa potom rozhodnú či ho odkúpia alebo nie. Teda aj pri darovaní sa uplatňuje predkupné právo. Potvrdzuje to aj ustálena judikatúra:

R 58/2005, R 57/2005

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Mám otázku k uplatneniu predkupného práva na podiel na nehnuteľnosti.
Spoluvlastník ponúkol podiel na predaj mne, po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie predkupného práva potom podiel daroval nepríbuznej osobe. Ja som si svoje právo neuplatnila a a podiel od neho neodkúpila.
Postupoval v súlade so zákonom? Dá sa darovanie napadnúť na súde, alebo nie?
Ďakujem za odpoveď.
Katarína Voleková.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň,

ak Vám bola predložená ponuka na odkúpenie podielu na nehnuteľnosti a ponúkanú cenu ste nevyplatili v lehote.podľa § 6o5 Obč. zákonníka, potom podiel. spoluvlastník mohol predať, vymeniť prípadne darovať svoj podiel na nehnuteľnosti komukoľvek.

Z tohto dôvodu preto nemôžete napadnúť darovaciu zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja babka vlastní menšinový podiel pozemku. Je možné, aby darovala podiel mne, bez toho, aby si mohli ďalší spoluvlastníci uplatniť prednostné právo odkúpenia?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň,

keďže ste vnukom, v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka sa považujete za blízku osobu a v tomto prípade pred darovaním podielu na pozemku Vám ako vnukovi stará mama nemusí ponúknuť svoj podiel na pozemku ostatným spoluvlastníkom či už na predaj alebo darovanie.

Podľa § 140 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. "

("§ 116 : Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 117 : Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.")

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk