Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie

Majetkové vysporiadanie je špecializáciou JUDr. Ficeka.


Nadobudli ste majetok dedením a stali ste sa podielovým spoluvlastníkom? Nechcete naďalej zostať v podielovom spoluvlastníctve? Chcete, aby vám bol vyplatený váš podiel, alebo chcete vyplatiť ostatných spoluvlastníkov?.


Rozviedli ste sa a s bývalým manželom máte stále spoločný majetok? Chcete tento majetok vysporiadať? Chcete uzatvoriť s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo sa neviete s bývalým manželom o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva dohodnúť? Vyznáme sa v tom.


Na týchto stránkach nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o zrušení podielového spoluvlastníctva a majetkovom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ako aj o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju otázku, poradíme vám osobne alebo Vám odpovieme v našej on-line právnej poradni.


ZRUŠENIE A VYSPORIADANIE PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA

ZRUŠENIE A VYSPORIADANIE BSM - BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV


Pomáhame pri prevodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam:

- vypracovanie zmluvy (dohody) o prevode vlastníctva (kúpnej, darovacej, zámennej) a návrhu na vklad do katastra,

- kontrola právnych dokumentov o prevode vlastníctva (spripomienkovanie),

- zastupovanie v katastrálnom konaní.

Nechajte si skontrolovať zmluvu


Podstatné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon,
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

JUDr. Milan Ficek,
advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.