Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 141 (0.11 s)

[2023] Vypratanie bytu v otázkach a odpovediach | Právna Poradňa

22 Cdo1853/2000 k tomu uviedol: Vlastník domu nemôže právo na vypratanie bytu vykonať svojpomocne ani po zabezpečení náhradného bytu osobe, ktorá je povinná byt ...

[2023] Vypratanie nehnuteľnosti (bytu, domu) | Právna Poradňa

Vypratanie nehnuteľnosti (bytu, domu). Vypratanie bytu / vypratanie domu. V zmysle čl. 20 ods.1 Ústavy SR má každý právo vlastniť majetok. Toto právo rovnako ...

[2023] Vypratanie bytu s dieťaťom | Právna Poradňa

Otázka: Vypratanie bytu s dieťaťom. Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa prenájmu nehnuteľnosti, konkrétne rodinného domu s viacerými bytovými jednotkami.

Vysťahovanie osoby bez vlastníckeho alebo iného užívacieho práva ...

Samozrejme nie svojvoľne a násilím, ale môže podať žalobu o vypratanie bytu. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie: Trápi vás "Vysťahovanie osoby ...

[2023] Vypratanie domu po dobrovoľnej dražbe | Právna Poradňa

Otázka: Vypratanie domu po dobrovoľnej dražbe. V decembri tohto roka prebehne dražba môjho rodinného domu v rámci konkurzu. Keď sa dom predá, do kedy je ...

[2023] Bývalý majiteľ nechce po predaji uvolniť byt-

Žalobou o vypratanie nehnuteľnosti sa budete na súde ako vlastník nehnuteľnosti domáhať vypratania nehnuteľnosti osobou a jej vecami, ktorá nemá žiadne užívacie ...

[2023] Vysťahovanie z domu | Právna Poradňa

Ak jeho vysťahovaniu z Vášho bytu nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Uvádzame, že aj keď brat má u vás hlásený trvalý pobyt, ...

[2023] Skončenie nájmu bytu | Právna Poradňa

že žalovaný má povinnosť nielen opustiť nehnuteľnosť (vypratanie osoby), ale i povinnosť vypratať nehnuteľnosť od všetkých svojich hnuteľných vecí (vypratanie ...

[2023] Vysťahovanie z bytu po rozvode ? | Právna Poradňa

zákonníka s poukazom na ust. § 853 Obč. zákonníka : Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca /Vy / nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie ...

[2023] Rozvod a vysťahovanie manžela z domu | Právna Poradňa

V súdnom konaní budete žiadať vypratať dom. Zároveň si u odporcu uplatnite náhradu trov súdneho konania a trov právneho zastupovania. Pokiaľ jej manžel nemá s ...

LEXANA - asistentka