Máte
otázku?

Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, či môže ísť do dedičského konania nehnuteľnosť, ktorá je založená v banke, ktorú dali moji rodičia mojej sestre ako záložné právo na úver, ktorý sa ešte bude splácať štyri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že na nehnuteľnosti je záložné právo nespôsobuje, že nemôže byť predmetom dedičského konania. Nehnuteľnosť bude predmetom dedičského konania, avšak sa bude dediť aj so záložným právom. Záložné právo zostane zachované na nehnuteľnosti do splatenia úveru na tejto nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel na konci augusta a chcel by som sa opýtať ako dlho trvá vyjadrenie súdu o tom, ktorý notár má na starosti naše dedičské konanie a ako nás budú kontaktovať.
Ďakujem. Pavol

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na súčasnú situáciu s množstvom úmrtí je málo pravdepodobné, že dedičské konanie bude rýchle resp. v dohľadnej dobe.
Kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a bude Vám oznámené meno notára. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /justice.gov.sk/.

Podľa položenej otázky Vami ako pýtajúceho sa je príslušným Okresný súd Žiar nad Hronom /Kr./.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť ohľadom dedičstva po mojom otcovi. Dedičmi budeme mama, brat a ja. Predmetom dedičstva bude trojizbový byt a záhrada s malým záhradným domčekom. Je možné, aby sa to uzavrelo s tým, že ak budeme mama, brat a ja súhlasiť, aby sa byt a záhrada prepísala na brata a mňa rovnakým dielom s tým, že sa zapíše ťarcha doživotného užívania pre mamu? V prípade, že sa na tom nedohodneme, je možná varianta, že sa zápisu iba naše dedičské podiely bez toho, aby mama musela vyplatiť brata a mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,

notár ako súdny komisár bude v dedičskom konaní vyporiadavať aj majetok, ktorý Vaša mama s Vašim otcom nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Notár preto najskôr určí, ktorý majetok z vyporiadania BSM pripadne do výlučného vlastníctva pozostalej manželke, a ktorý do dedičstva po poručiteľovi. Predmetom samotného konania o dedičstve po poručiteľovi tak bude len ten majetok, ktorý z vyporiadania BSM pripadol Vášmu otcovi ako poručiteľovi, prípadne ďalší jeho výlučný majetok, ktorý existoval ku dňu smrti v jeho vlastníctve. V dedičskom konaní môžete ako dedičia uzavrieť dohodu o vyporiadaní dedičstva aj v takom znení ako navrhujete, teda že byt a záhrada pripadne Vášmu bratovi s povinnosťou výplaty voči Vám ostatným dedičom. Rovnako sa môžete v tejto dohode dohodnúť, aby v prospech Vašej mamy bolo zriadené vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívanie bytu a záhrady. Je len na Vás ako sa budete vedieť o vyporiadaní dohodnúť. V prípade ak sa nedohodnete, súd bude postupovať podľa zákona, teda dedičstvo rozdelí medzi Vás dedičov v rovnakom pomere, keďže podiely Vás všetkých v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny sú rovnaké.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som vedieť, či má nárok na dedičstvo maloletý syn po nebohom bratovi.
Po otcovej smrti sme sa všetci bratia vzdali nároku na dedičstvo po ňom, takže majiteľka všetkého bola mama, ktorú sme nedávno pochovali, najmladší brat, ktorý je nebohý má nemanželského syna, je to jeho vlastný syn. Nestretávame sa, nenavštevujeme sa od bratovej smrti. Nijako sa nepodieľali na chode našej rodiny. Sme ešte traja bratia žijúci tak len by som chcel vedieť, či môžme čakať, že bude zaradený do dedičského konania aj maloletý syn po nebohom bratovi. Ďakujem za odpoveď Jaro

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň, odpoveď na Vami položenú otázku je kladná, áno, aj nemanželský syn Vášho nebohého brata bude dedičom po nebohej matke. V tomto prípade platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z odst. 2 cit. zák. ustanovenia § 473 Obč. zákonníka vyplýva, že maloletý syn Vášho nebohého brata je zákonným dedičom podielu, ktorý by pripadol na jeho otca ako potomka nebohej matky.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom dedičstva. Sme tri sestry a naša mamka výlučne vlastní 3-izbový byt. Jedna moja sestra má u nej nahlásený trvalý pobyt a prechodne u nej býva. Mamka zatiaľ nenapísala závet.
Chcela by som sa spýtať, či v prípade smrti mamky a bez existencie závetu pripadne vlastníctvo bytu výlučne mojej sestre, ktorá tam má trvalý pobyt.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a pomoc.
S pozdravom Zuzana

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň, skutočnosť, že Vaša sestra býva v byte Vašej matky a má na tejto adrese zriadený aj trvalý pobyt, nezakladá jej vlastnícke právo k nehnuteľnosti - bytu. Táto okolnosť, ani neznamená, že v prípade že Vaša mama nespíše závet, výlučne Vaša sestra by sa mala stať  vlastníkom bytu v prípade úmrtia matky.

Ako dcéry Vašej matky ste v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka neopomenuteľnými dedičmi, t.j. : v prípade, že by Vaša matka spísala závet, napriek závetu Vám ako plnoletým potomkom sa musí dostať jedna polovica zákonného podielu na dedičstve, inak by bol závet v tejto časti neplatný. Treba súčasne uviesť, že je na rozhodnutí Vašej matky, či byt za svojho života daruje alebo predá komukoľvek, je to jej výlučné právo a nepotrebuje k tomu súhlas svojich detí ako budúcich dedičov.

Riešením je preto vyporiadať byt za života Vašej matky, samozrejme na základe jej súhlasu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, kto je v prípade dedičského konania zodpovedný za získanie "zoznamu" všetkých záväzkov zosnulého? Aktuálne sa dedičské konanie ťahá 8. mesiac, a teraz nám oznámili, že získanie zoznamu všetkých záväzkov je na nás (dedičoch), a kvôli tomu všetko aktuálne stojí. Ako sa v takom prípade vieme dostať k týmto informáciám, keďže žiadna inštitúcia (banky atď.) nechce s nami komunikovať, nakoľko ešte neprebehlo dedičské konanie? Ďakujem. 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,

údaje o majetku (teda aktívach a pasívach dedičstva) získava notár ako súdny komisár súdom poverený na prejednanie dedičstva. Prvotné informácie získa od osoby, ktorá sa postarala o náklady spojené s pohrebom a ktorá je aj z tohto dôvodu uvedená v oznámení o úmrtí. Na základe predbežného vyšetrenia následne notár vykonáva dopyt po inštitúciach, v ktorých je majetok poručiteľa vedený. Pohľadávku si do dedičského konania musia prihlásiť veritelia, a to najneskôr do skončenia dedičského konania. Títo veritelia teda musia osloviť prihlásením svojej pohľadávky notára, ktorý je poverený na prejednanie dedičstva. Inštitúcie s Vami komunikovať nebudú, pokým dedičské konanie nie je právoplatne skončené. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Je možné, keď prebieha dedičské a sú dvaja súrodenci, že len jednému príde predvolanie, že sa ma dostaviť a tomu druhému nie? Myslela som, že dedičské býva pohromade a nie samostatne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
áno môže sa to stať na začiatku dedičského konania, kedy si notár predvoláva iba jedného na tzv. predbežné zisťovanie majetku a informácií k dedičskému konaniu. Až následne keď nariadi termín riadneho pojednávania budú predvolaní všetci dedičia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som spoluvlastník 1/18 nehnuteľnosti. Nemám žiadne exekúcie, dlhy, pôžičky. Môžem na svoj podiel (1/18) bez vedomia a súhlasu ostatných spoluvlastníkov ustanoviť dediča (v prípade ak by sa mne niečo stalo) u notára? Aby zdedil po mne daný podiel nehnuteľnosti ?
Ďakujem. Alica

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2021)

Dobrý deň, to, že ste podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti ešte neznamená, že pre prípad úmrtia s ňou nemôžete disponovať a teda že by podiel. spoluvlastníci mali na túto zákonný nárok v prípade Vášho úmrtia.

Ak chcete spísať závet, je to Vašej oprávnenie. Najlepšie je závet spísať u notára.

Otázkou je či máte zákonných dedičov, keďže platí aj ust. § 479 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že maloletým potomkov sa musí dostať ich zákonný dedičský podiel a plnoletým jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve zo zákona. Ak by tomu závet odporoval, potom by bol v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu potomkov. V tomto smere Vám dá poučenie aj notár podľa Vašich konkrétnych okolností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Svokor umrel. Má dve dcéry, oni sú označení dedičmi. Chcem sa opýtať čím mám nárok na dedičstvo, keď s manželkou žijeme oddelene, nie sme rozvedený už 3 roky. Ďakujem. Mária

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň, podľa znenia otázky svokor zomrel a mal dve dcéry. Ak je to tak, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že dedičom po poručiteľovi sú len jeho potomkovia a nie aj manžel niektorej z dcér :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Nie je podstatné to, či manželia v tomto prípade žijú alebo nežijú spoločne. Manžel dcéry nie je potomkom svokra.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím chcela by som sa informovať, či do dedičského konania po rodičoch spadá aj hnuteľný majetok?
Rodičia za života prepísali dom a pozemok na brata, sme ešte dve sestry, ktoré nedostali nič. Teraz bude dedičské konanie, ale viem, že sa tam nebude nič riešiť lebo nehnuteľný majetok je prepísaný, ale čo s hnuteľným, ktorý je v dome aj na pozemku. Aj na to ma nárok len brat? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,

predmetnom dedičského konania je všetok majetok (aktíva a pasíva), ktoré boli vo vlastníctve poručiteľa v čase jeho smrti. Ak poručiteľ (Váš otec/mama) vlastnil hnuteľné veci ku dňu svojej smrti, tieto budú predmetom dedičského konania a budú sa vyporiadať. Dedičské konanie teda prebehne. Jedinou výnimkou je, ak by sa jednalo o majetok nepatrnej hodnoty, v takom prípade sa tento majetok vydá tomu, kto sa postaral o poručiteľov pohreb a konanie sa zastaví.

Ak by sa dedilo, vychádzajúc zo znenia otázky, ako zákonní dedičia prichádzajú do úvahy deti poručiteľa, ktorí majú právo dediť rovným dielom (o vyporiadaní dedičstva sa však môžete dohodnúť, že vec zdedí jeden z vás buď s povinnosťou výplaty alebo bez nej voči ostatným, prípadne že vec pripadne do spoločného podielového spoluvlastníctva Vás dedičov). Vzhľadom na to, že ste uviedli, že počas života rodičov došlo k prepisu majetku (za predpokladu darovania) dávam Vám do pozornosti, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započítava aj to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal (pokiaľ nejde o obvyklé darovania). Namietajte to u notára. Dediť sa teda budú hnuteľné veci. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môžem prepísať svoju 1/3chalupy na svoje krstňa, keď ďalšie 2/3 majú súrodenci? Som schizofrenik a snažia sa ma dať do ústavu a zbaviť svojprávnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
áno môžete, nakoľko sa jedná o blízku osobu a neporušíte tým ich predkupné právo. Ak však trpíte duševnou poruchou, je tam vysoké riziko, že v budúcnosti napadnú túto zmluvu pre neplatnosť z dôvodu, že ste v čase prevodu trpeli duševnou poruchou, ktorá Vás robí nespôsobilým na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zaujímala by nás nasledovná situácia, ktorú momentálne riešime:
Matku mojej manželky- moju svokru-si adoptovali rodičia ako dieťa. Keďže bola problémová, tak sa jej vzdali, tvrdí, že si musela zmeniť meno v rodnom liste spať na pôvodné.
Moja manželka však so starými rodičmi mala od mala výborný vzťah, dodnes žije ako ich vnučka.
Bohužiaľ, dedko a babka už majú po 90 rokov, a dedka museli hospitalizovať, pritom o babku sa treba starať.
S dedkom to nevyzerá vôbec dobre, a babka bude potrebovať neustálu starostlivosť, ktorú manželka aj so sestrou poskytujú, aj keď bývajú veľmi ďaleko, snažia sa striedať.
Majú vôbec právo niečo za nich vybavovať, riešiť, nakladať s majetkom, a čo v prípade dedického konania?
Vôbec netušíme, ako postupovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
v tomto smere je otázne to, či pod pojmom "vzdali sa jej" je možné chápať riadne zrušenie osvojenia alebo osvojenie zrušené nebolo. Ak totiž došlo riadne k zrušeniu osvojenia, pretrhli sa akékoľvek rodinné vzťahy. Prakticky Vaša manželka a starí rodičia sú cudzie osoby. Ak k zrušeniu nedošlo, sú ich blízkymi osobami. Samozrejme to, že ste niekoho blízka osoba ešte automaticky nesplnomocňuje napríklad na vybavovanie úradných záležitostí. K tomu by potrebovali splnomocnenie od starých rodičov.

Ak k zrušeniu osvojenia nedošlo, tak v prípade ich smrti bude dediť ich dcéra (mama Vašej manželky).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť ohľadom dedičstva po svokre :  zomrela ešte v marci, bola umiestnená v dome sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, tam si šetrila peniaze, vieme, že mala dosť našetrených, tam nám ich nechceli vydať nakoľko svokra nedala nám ich, keď žila a ani nič nenapísala tak povedali, že pôjde dedičským konaním no to ani dodnes nebolo, ani nás nevolali. Čo mame urobiť kam ísť a podniknúť určite kroky. Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň, postup domova sociálnych služieb bol správny a tento ani nebol oprávnený ich vydať príbuzným a ani dedičom ak sa nie je právoplatne skončené dedičské konanie. Ak svokra mala našetrené peniaze, tieto budú predmetom dedičského konania.

Pokiaľ ide o samotné dedičské konanie, je treba kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a takto sa dozviete, ktorému notárovi bol spis po poručiteľovi pridelený a môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Rada by som sa Vás chcela opýtať, či je možné, že by moja mama a jej sestra rovno prepísali nehnuteľnosť pred dedičským konaním alebo teda kvázi namieste u notára, aby sa zabránilo ďalšiemu prepisu a ušetrili čas u notára a na katastri.
Moja mama a jej sestra budú dediť ešte len po ich matke nehnuteľnosť. Ktorú chceme samozrejme odkúpiť.
Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
ak prebieha dedičské konanie a Vami spomínaná nehnuteľnosť je predmetom tohto dedičského konania, nakladať s ňou je možné iba so súhlasom notára, ktorý vedie dedičské konanie. Zväčša sa však postupuje tak, že sa počká na ukončenie dedičského konania a následne sa prevádza nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zaujíma ma ako sa dedí dlh fyzickej osoby vzniknutý vo finančnej správe, ktorý nebol v čase dedičského konania známy a zistil sa až po dedičskom konaní, teda až po smrti. Margita

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,
v otázke nepíšete podrobnosti o druhu dlhu voči finančnej správe.

V rámci dedičského konania nebola zrejme vykonaná tzv. konvokácia, teda notár verejnou vyhláškou nevyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Ak vykonaná nebola neznamená to, že dlh neexistoval.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva zodpovednosť dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na dediča prešli poručiteľovou smrťou.

Podľa ust. § 55 a nasl. zákona o správe daní a poplatkov platí, že povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty nadobudnutého majetku v dedičskom konaní.

V otázke neuvádzate podrobnosti o dlhu poručiteľa, preto odporúčame správcovi dane oznámiť, že poručiteľ zomrel a proti rozhodnutiu správcu dane podať zákonný opravný prostriedok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať takúto vec. Bývala manželka môjho manžela umrela skôr ako jej otec. Jeho dcéra po matke zdedila byt, garáž a pôdu. Dedí aj po starom otcovi, ktorý zomrel rok po svojej dcére. Alebo dedila len po matke ? Anna

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v I. skupine dedičov podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

T.j. : vzhľadom na okolnosť, že dcéra /bývalá manželka Vášho manžela/ ako potomok starého otca zomrela-  zákonným dedičom po starom otcovi bude vnučka starého otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som poradiť. Zomrela mi mamina, s ktorou som býval
a fungova v troj izb. Byte. S bytu som bol odhlásený takže tam nemám trvali pobyt. Sme dvaja súrodenci. Brácho ten ma svoju rodinu a taktiež v Tom byte nemá tiež trvali pobyt. Mamina bola majiteľka ešte jedno izb. Bytu, v ktorom býva starká, ktorá darovala byt mamine LV je na maminu. Prišla za mnou Mamina sestra moja krstná a povedala "no nakázala mne a môjmu bratovi, aby sme sa pri dedičskom konaní vzdali práva prospech starkej. Proste, aby sme jej vrátili byt lebo bola dohodnutá s maminou, že keď nebude vládať tak ju dochovame. V L V neni táto dohoda spomenutá. Je to samozrejme si myslím. Môj brat povedal, že sa vzdá prospech starkej. Ja som neni toho názoru prečo by som sa mal vzdať niečoho na čo mám podľa zákona právo. Moja krstná mama sa mi začala vyhrážať, že keď ju neposluchneme tak dá zablokovať oby dva byty, že ona ma na to páky. Je z BA bývala štátna zamestnankyňa. Navrhol som je, aby som nebol až taký hajzel ako ma v rodine berú. Že som ochotný pri dedičskom konaní babku dopísať do LV právo dožitia. Že ju aj dochovame otom nechceli ani počuť. Tak som im navrhol už, keď somnou skončili babka aj kršna, že sa vzdám pod touto podmienkou, keď mi vyplatí kršna a jej nevlastný brat. Mamin podiel. To, keď som povedal tak už nadobro skočili babka, ktorá je ovplyvnená krsnou z BA, že som hajzel a ostane na ulici lebo babka zásadne odmieta ísť do BA. Je možné, aby zablokovali jeden aj druhý byt alebo čo by tomu muselo nasledovať, aby sa tak stalo.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2021)

Dobrý deň, pochopili sme  Vašu situáciu.

Uvádzate v otázke, že mama zomrela. V zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka ste jedinými zákonnými dedičmi po Vašej mame  a to oboch bytov :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Vy s bratom ste jedinými zákonnými dedičmi a to v rovnakým dielom. Trvajte aj v dedičskom konaní, aby sa rozhodlo podľa dedičských podielov. Uvádzame, že v čase dedičského konania nie je možné niekoho dopísať na LV.  Sestra Vašej matky, krstná matka a ani stará mama nie sú dedičmi a preto nemajú oprávnenie do tohto konania a do Vašich dedičských podielov zasahovať.
 
Pre prípad potreby porady v dedičskom konaní  resp. pri následnom vyporiadaní nehnuteľnosti kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ako zistím, či už prebehlo dedičské konanie, kde som po pozostalom ručiteľ úveru? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

vo vzťahu k ručiteľskému záväzku pre úplnosť treba uviesť, že smrťou dlžníka zabezpečenie hlavného záväzku ručením zaniká len v prípade, ak by tým zanikol samotný dlh. Pokiaľ teda nejde o nezastupiteľný záväzok (teda nebol viazaný výslovne na osobu dlžníka). V takom prípade ako ručiteľ ste i napriek smrti dlžníka stále viazaný plniť v prospech veriteľa v pôvodnom rozsahu a za pôvodne vymedzených podmienok. Ak dedičské konania už bolo prejednané, potom o tom, kto vstúpil do práv a povinností po smrti dlžníka sa informovať môžete napr. aj priamo u veriteľa zomrelého dlžníka. Postup závisí aj od skutočnosti, o akú osobu veriteľa sa jedná (napr. môže ísť o bankovú inštitúciu). Napríklad každá banka má svoj postup, v prípade úmrtia jej klienta. Ak však dedičské konanie stále prebieha, budete musieť počkať kým sa právoplatne neskončí. Túto informáciu Vám zrejme na súde, resp. notárskom úrade, kde sa dedičstvo po dlžníkovi prejednáva, neoznámia, pretože nie ste účastníkom dedičského konania a dedičské konanie je konaním neverejným. Kým však skončí dedičské konanie, vaša pohľadávka môžu byť premlčaná. Pretože počas dedičského konania neprestáva plynúť premlčacia lehota.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel druh, s ktorým mám spoločne deti. Dedičom po ňom som vraj aj ja a naše deti. Chcem všetko nechať v prospech maloletých deti (byt, garáž, časť rodinného domu, podiel urbár, pozemky, staré auto, financie). Moja otázka znie hlavne ohľadom starého auta ako potom môžem uskutočniť predaj ak by vlastníci boli iba neplnoleté deti a ako môžme v budúcnosti používať financie spoločne ak by ich tiež dedili oni. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
ak bude všetko patriť deťom, Vy ako ich matka budete iba spravovať ich majetok. Akonáhle by ste potrebovali disponovať majetkom spôsobom, ktoré nie je možné považovať za bežné, budete potrebovať súhlas súdu. Rovnako pri právnych úkonoch, ktoré sa budú týkať napríklad predaja nehnuteľností alebo auta, bude nutné tento právny úkon schváliť súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môžem rovno na dedičskom konaní po rodičoch prepísať svoj podiel na dospelé dieťa. Ďakujem. Anna

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vaša dcéra nie je dedičom v dedičskom konaní po Vašich rodičoch právne to nie je možné. Vaša dcéra nie je účastníkom dedičského konania a preto v rámci dedič. konania po Vašich rodičoch nemôžete nehnuteľnosť prepísať priamo na dcéru.

Až po skončení dedič. konania budete môcť dcére nehnuteľnosť darovať. K tomuto účelu sa môžete obrátiť na notára alebo môžete využiť služby advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ak sa neplatí daň z dedičstva, tak podľa čoho sa vyratúva odmena notárovi a následne aj súdny poplatok? Zomrel nám ocko a mamka sa pýta, či je lepšie už teraz prepísať na nás ako dve dcéry majetok prostredníctvom notára alebo to urobiť neskôr u advokáta? V podstate mám na mysli čo je finančne výhodnejšie. Ďakujem veľmi pekne. So sestrou aj mamkou sme na rozdelení dedičstva viacmenej dohodli.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
poplatok sa bude počítať z čistej hodnoty dedičstva. To, či prepíšete celý majetok na vás, ako dcéry, ale iným spôsobom vyporiadate dedičstvo neovplyvní výšku poplatku. Ak Vám teda ide o šetrenie nákladov, lepšie je to spraviť hneď v dedičskom konaní, nakoľko nie je nutné platiť odmenu advokátovi za vypracovanie zmluvy a ani poplatok na katastri.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o odpoveď : prebieha dedičné konanie po zosnulom - poručiteľ náš otec, ktorý má dospelé dieťa z prvého manželstva. Moja dávno zosnulá matka bola tiež rozvedená s jedným dieťaťom.
1. / Ak by bola dohoda medzi dedičmi, mohli by sme matkino dospelé dieťa z prvého manželstva, ktoré nie je dedič, prijať medzi dedičov a hodnotu dedičného konania deliť na tri časti?
2. / ak by som žiadal zápočet darovaných peňazí dedičovi a jeho rodine od otca-poručiteľa na zápočet na dedičský podiel a oni s touto žiadosťou - dohodou nebudú súhlasiť, nedôjde k dohode, dedičstvo sa aj tak delí podľa zákona teda na dve časti a z hodnoty, čo určil notár bez zápočtu podielu ?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. Mária

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
k Vami položenej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Vy ako dedičia nemôžete rozšíriť ani dohodou okruh zákonných dedičov. V otázke uvádzate, že Vaša mama zomrela a mala jedno dieťa, ktorého otcom nebol Váš otec - terajší poručiteľ. Dieťa Vašej matky nie je zákonným dedičom po Vašom otcovi, ak Váš otec nebol biologickým otcom dieťaťa prípadne si toto dieťa neadoptoval.

2./ Pre započítanie na dedič. podiel platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Pokiaľ máte vedomosť o tom, že dedič nadobudol od poručiteľa finančný dar a nešlo o obvyklé darovanie, treba to nahlásiť v dedičskom konaní a uviesť resp. predložiť dôkazy. Notár v tomto prípade dedenia zo zákona je povinný tento fin. dar, ktorý spĺňa podmienku nie obvyklého daru započítať na dedičský podiel dediča. Bude vecou posúdenia v konkrétnom prípade, či finančný dar spĺňa podmienku tú, že nejde o obvyklé darovanie a teda fin. dar sa má započítať na dedičský podiel dediča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, zomrel mi ocko, ešte 17. 3. 2021, bytom v T., do dnešného dňa som neobdržala oznámenie dedičského konania, je možné, že by sa konalo bez toho, aby som o tom bola oboznámená? Dedičmi by mali byt, manželka, staršia sestra a ja.
Ďakujem TB.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na dátum úmrtia v mesiaci marec 2021, súčasnú situáciu, ako aj množstvo úmrtí spôsobených nielen koronavírusom nie je predpoklad, že pojednávanie bolo a aby Vás o ňom notár neinformoval.

Komu bol pridelený dedičský po Vašom zosnulom otcovi môžete zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska Vášho otca v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Takto zistíte v rozvrhu práce, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som vedieť, či bolo niekedy neviem, v ktorom roku dedičné konanie na meno Miloš Lacko, bol to môj nebohý otec a mal dediť po svojej sestra tak, že, či to niekdo vybavoval za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2021)

Dobrý deň, Vami uvedené informácie je možné zistiť, musíte však vedieť meno a priezvisko poručiteľov, dátum úmrtia poručiteľov a miesto trvalého bydliska v čase úmrtia. Následne podľa uvedených údajov je potrebujete nájsť prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľov a hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a dátumu úmrtia, pričom následne zistíte, ktorý notár vec prejednával. Súdy SR nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.

Tieto informáciu sú teda dohľadateľné, aj keď pracne.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, prístup do dedičského spisu je možný na základe Vašej žiadosti, keďže ste dcéra poručiteľa a bude možný až po Vašom návrate do SR, resp. by ste na uvedené úkony mohli písomne splnomocniť osobu zo SR s úradne overeným Vašim podpisom na splnomocnení.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na prípad, kedy zomrela zanechala závet - matka ohľadne bytu.
Jej dvaja synovia nechcú rešpektovať tento závet, lebo byt zanechala jednému z nich. Chcú ísť rovným dielom 1/1. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch? Dá sa závet nerešpektovať a uplatniť zákonný spôsob dedenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
závet sa dá napadnúť, ak jedného z detí opomenula v závete. Samé deti si však nemôžu povedať, že závet obídu a dohodnú sa na vyporiadaní dedičstva inak. Zákonným spôsobom by mohli dediť, ak by bol závet absolútne neplatný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, .
Predmetom dedenia je majetok, ktorý ku dňu smrti patril poručiteľovi. Moja zosnulá stará mama mala bankový účet, na ktorom bolo 5000 eur. Otcov brat ( jeden dedič po poručiteľke) nezmrazil účty a vytiahol hneď deň po jej smrti všetky peniaze. Priznal to ale, vyhovoril sa na to, že si ich ešte s mojim tiež už zosnulým otcom rozdelili. Čo ale nie je pravda. Otec nedostal žiadne peniaze. Notár do zápisnice zahrnul ako majetok aj túto čiastku 5000 eur, aj keď už na účte je 0 eur, že on skúma majetok len ku dňu smrti. Chceli by sme, aby tie peniaze vydal do dedičského konania, ale to nespraví. Pritom ešte od nás pýta peniaze za nájom bytu, ktorý my všetci dedíme. Nie je s ním možná žiadna dohoda. Aká je možnosť, podať na neho žalobu? Ale to sa môže riešiť až po ukončení dedičského konania alebo počas neho?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
notár postupuje správne, že peniaze zahrnul do dedičstva. Ak ich má tento dedič a nechce ich vydať, nech mu ich notár prikáže a zároveň ich započíta na jeho dedičský podiel (z ostatného dostane o to menej). Tým predídete tomu, aby ste ho museli žalovať, zároveň nebude voči Vám vo výhode, lebo v niečom inom mu skráti notár podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela nám maminka a sme dve sestry. Tatinko ešte žije. Chceli sme sa spýtať, čo je daňovo výhodnejšie. Rozdeliť majetok hneď, alebo všetko prepísať (vzdať sa podielu) v prospech otca.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke sa pýtate, ako je výhodnejšie z hľadiska daňového usporiadať majetok v rámci dedičského konania.

Ste dve dcéry po matke a žijúci otec. Nepíšete čo je predmetom dedenia, ale predpokladáme, že ide o nehnuteľnosti - rodinný dom alebo byt.

Mnoho otázok v našej poradni sa týka toho, či sa platí daň z dedičstva. Uvádzame, že daň z dedičstva neexistuje, táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. V dedič. konaní budete platiť len odmenu notára za prejednanie dedičstva a následne súdny poplatok.

Z hľadiska toho, aby ste v budúcnosti už neplatili odmenu notára, je pre Vás priaznivejšie z hľadiska finančných výdavkov teraz nehnuteľnosť, ktorá by prípadne bola predmetom dedenia zahrnúť v celosti do dedenia a v dedičskom konaní sa s otcom a sestrami dohodnúť, že túto nadobudnete Vy ako sestry v rovnakom pomere k celku, teda v 1/2 so zriadením vecného bremena v prospech otca.  Otcovi vznikne tzv. náhradová pohľadávka.

Možnosťou je tiež, že sestra sa vzdá podielu na dome prípadne byte vo Váš prospech a Vy jej budete musieť vyplatiť dohodnutú sumu v tiež dohodnutej lehote.

Možnosťou je tiež, že sa vzdáte svojich podielov v prospech otca, ale v prípade dedenia po otcovi znovu budete platiť odmenu notára.

Odporúčame vec vzhľadom na konkrétne okolnosti  a predmet dedenia prekonzultovať s notárom.

Uvádzame, že otázkam dedenia sa v našej poradni venujeme v obsiahlych odpovediach, vrátane problematiky vyporiadania BSM v dedičskom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Žila som 14 rokov s druhom, ktorý umrel ma 2 dcéry. Dedičské konanie prebehlo a dcéry ma zatajili. Mám nejaký nárok na peniaze zo sporenia, ktoré sporil za nášho spoločného života. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste žili iba ako druh a družka a neboli ste zosobášení, nie ste dedičkou po zosnulom. V prípade, že úspory tvoril iba zo svojich príjmov, nemáte nárok ani na tieto peniaze. Ak by ste úspory tvorili spoločne a Vy ste tiež prispievali na sporiaci účet, máte právo na vydanie Vašej časti úspor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
som nevlastný brat zomrelej osoby/nevlastná sestra. Robil som pohreb na svoje náklady, pretože nevlastná sestra nemala vkladnú knižku ani nevlastnila časť môjho bytu. Čo robila s financiami ale nieje mi známe a niečo prispela k chodu môjho bytu kde so mnou bývala. Bude dedičské konanie zanedlho. Neviem ako mám vystupovať u notára, pretože nevlastná sestra má sestru, ale ta sa k nej 22 rokov vôbec nehlásila. Domnievam sa, že asi nie som dedič ja? Zostal iba účet v poštovej banke a na ňom iba zopár euro. Notár predvoláva mňa nevlastného brata teda, pretože som robil pohreb. Ako to bude s nákladmi na pohreb teda ? Zostava to na mne? Alebo na jej vlastnej sestre ?  A môžem žiadať niečo s nákladov na pohreb? Alebo toto zostane tak, že ja som zaplatil a dobre? Vďaka ak odpoviete.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vám zomrela nevlastná sestra, teda mali ste spoločného jedného z rodičov, a žili ste v spoločnej domácnosti vo Vašom byte. Predpokladáme, že sestra nemala deti ani manžela.

Vo Vami uvedenom prípade prichádza do úvahy dedenie v II. alebo III. skupine dedičov v zmysle ust. Obč. zákonníka :

"§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
Z obsahu Vami položenej otázky vyplýva, že budete dedičom po Vašej nevlastnej sestre ako spolužijúca osoba v spoločnej domácnosti.

Pokiaľ ide o náklady na pohreb, platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že treba v uplatniť náklady spojené s pohrebom a rozsah zodpovednosti dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom je daný uvedeným ustanovením v rozsahu a pomere k tomu, čo dedič nadobudol v pomere k celému dedičstvu.

V tejto súvislosti citujeme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Do primeraných nákladov spojených s pohrebom možno započítať aj náklady spojené s pohostením po pohrebe/kar/, stretli sme aj s prípadom, kedy notár neuznal náklady na alkohol, ktoré boli v neprimeranej výške vzhľadom k cene ostatného pohostenia, rovnako za pohrebné náklady sa neuznávajú úhrady za  kytice resp. vence, keďže v tomto prípade ide o dar pre poručiteľa, ďalej náklady na zriadenie pomníka pre pozostalého v rozsahu dvojhrobu a pod. Všetko nad rámec primeranosti musí znášať objednávateľ pohrebu. Od pohreb. nákladov treba odpočítať príspevok na pohreb, ktorý vypláca prísl. úrad práce /79,67 €/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
existuje prosím možnosť vyporiadať dedičské konanie splnomocneným človekom za inú osobu? Existuje jediný dedič podielov pozemkov a je už staršieho veku. Chce mi to predať, ja to chcem kúpiť, avšak vlastníkom je aktuálne mama uvedenej osoby ako postupovať? Ďakujem Radoslav

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
zrejme ide o novoobjavený majetok, preto treba podať návrh na príslušný súd /t.j. okresný súd, kde mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu/ návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
K zastupovaniu v dedičskom konaní, ako aj k prípadnému podaniu návrhu na súd budete potrebovať písomné splnomocnenie od dediča. Samotné zastupovanie v dedičskom konaní Vám však nezaručuje, že dedič Vám pozemok aj následne predá. Preto odporúčame vo veci spísanie zmluvy o budúcej zmluve v zmysle ust. § 50a/ Obč. zákonníka.

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či je normálne, že môj ocko zomrel 6. 9. 2020, a odvtedy ešte pani notárka nebola schopná spraviť dedičské konanie. Je na to nejaká lehota, dokedy sa ma vykonať dedičské? Alebo len mame čakať?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
lehota nie je žiadna. V súčasnosti máme informácie, že na notárskych úradoch je enormný nárast prípadov dedičských konaní a najmä tie menšie notárske úrady nestíhajú.

Ak Vám vec súri z dôvodu, že predmetom dedičstva sú aj veci, o ktoré je potrebné sa starať, investovať do nich... Napíšte notárke urgenciu, žiadosť o nariadenie termínu prejednania dedičstva. Zákonom však nemajú notári určenú žiadnu lehotu na vybavenie veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať na oblasť dedenia.
S manželom sme bezdetný a máme v spoločnom vlastníctve rodinný dom, za ktorý platíme hypotéku. Dom sme nadobudli spoločne ešte pred manželstvom - takže každý z nás vlastní jednu polovicu - rovnako aj za hypotekárny úver zodpovedáme spoločne - manžel ako hlavný dlžník, ja ako spoludlžník.
Moja otázka je, v prípade smrti jedného z nás, je automaticky a výlučne dedičom zostávajúci manžel ?
Na internete som totiž čítala niečo o dedičoch v prvom rade a v druhom rade. Zmiatlo ma, že pri dedení v druhom rade sa opätovne spomína manžel / manželka, ale aj rodičia.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň, keďže nemáte deti, potom prichádza do úvahy dedenie v druhej skupine dedičov podľa ust. §  474 Obč. zákonníka :

"1)Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."


Aby ste sa vyhli tomu, aby dedičmi po vás oboch boli aj iné osoby v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka, riešením je spísanie závetu v prospech druhého z manželov, teda vy spíšete závet v prospech manžela a manžel vo váš prospech.  Dedičia v zmysle ust. § 474  Obč. zákonníka z tohto dôvodu, že závetným dedičom bude druhý z manželov, teda preživší manžel/manželka,  závet nemôžu napadnúť. Ide o to, že keďže nemáte deti, teda neopomenuteľných dedičov, nemôže byť závet neplatný s poukázaním na ust. § 479 Obč. zákonníka, ktoré ustanovenie pojednáva o tom, že " maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Zomrel nám strýko, ktorý mal brata a sestru. Jeho brat už tiež nežije, sestra áno.
Strýko nemal žiadnu ženu ani deti a žil sám. Majú deti po jeho bratovi právo dediť spolu s jeho sestrou?

Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ strýko nezanechal závet, tak sa postupuje podľa zákona. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že:

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Deti strýkovho brata tak môžu po ňom dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zajtra (5. 5. 2021)sa koná odročené dedičské konanie zomretého švagra. Konkrétne uvediem.
Moja sestra sa s ním rozviedla a zomrela pred 4 rokmi. Spolu s  poručiteľom mali dvoch synov, ktorí patria do 1. Skupiny dedičov. Do tej skupiny patrí aj jeden syn s predošlého manželstva. To by bolo v poriadku. V roku 2009 sa znova menovaný tretíkrát oženil a s manželkou nemali žiadne deti. Pre mesiacom Alojz zomrel a nezanechal závet. Nehnuteľnosť, zrejme prinútením, alebo nedopatrením predal svojej tretej manželke ešte pred uzavretím manželstva. To už asi nebude riešiteľné. Zanechal po sebe hnuteľný majetok, staré auta a množstvo rôznych súčiastok na opravu aut a nábytok, ktorý vlastnil ešte pred uzavretím terajšej manželky. Jeho predošlé manželky zomreli. Ako by jeho synovia mali postupovať, aby mohli zdediť aspoň tieto hnuteľné veci. Tieto veci vnuci jeho tretej manželky, ktorí nepatria do žiadnej skupiny dedičstva, hnuteľné veci rozdávajú, bez upovedomenia platných dedičov.
Takisto ešte pred manželstvom s treťou manželkou si urobil zbierku starých rádioprijímačov za spolupráci so svojimi deťmi a ako ich môžu získať jeho synovia.
Okrem toho ešte pred týmto manželstvom nebohý dostal finančnú čiastku zo svojho dedičstva 17 000 e po jeho rodičoch a pravdepodobne jeho manželka aj po jeho smrti s tou čiastkou manipuluje a hovorí, že tam je už len 12 000.
Podrobne by bolo o to veľa ale ja by som chcela pre krátkosť času vedieť ako by som mohla zabrániť, aby moji synovcovia, t.j. deti mojej nebohej sestry neboli oklamaní, ako ich oklamala švagrová posledná manželka, manželka, keď poručiteľa zo zištných dôvodov "prinútila" predať dom. Môj synovec L. ma splnomocnil na zastupovanie v dedičskom konaní pre jeho zaneprázdnenosť.
Veľmi pekne ďakujem a čakám na odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
o vyššie uvedených okolnostiach a skutočnostiach je treba informovať notára.

Podľa ust. § 180 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste.
(2) Ak bol poručiteľ majiteľom bankového účtu alebo vkladnej knižky, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky.
(3) Ak mal poručiteľ pohľadávky, môže súd uznesením uložiť jeho dlžníkovi, aby plnenie zložil do notárskej úschovy a poučí ho, že inak plnenie nebude mať za následok splnenie dlhu."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s otázkou dedičského konania. Príbuzná, ktorej zomrel manžel ma byt, ktorý zakúpila ešte, keď bola slobodná. Ma kúpno-predajnu zmluvu, kde je ona uvedená ako kupujúca. Po svadbe, kataster napísal jej manžela, ako druhého vlastníka. Otázka teda znie, majú jeho deti (ktoré pochádzajú z jeho predošlého manželstva) nárok na dedičstvo z tohto bytu?
Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď a Vás čas.
S pozdravom Patricia.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
áno budú mať, ak je vlastníkom bytu zapísaným na liste vlastníctva. Predmetom dedičského podielu bude jeho spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak vlastnil 1/2 bytu, predmetom dedenia bude tento 1/2 podiel na vlastníckych právach. Ak má dve deti a pozostalú manželku, budú dediť rovnakým pomerom, čo znamená, že všetci zdedia na tejto polovici podiel vo výške 1/6. Pozostalá manželka bude mať teda na byte 4/6 podiel a jeho deti z prvého manželstva po 1/6 podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informatívne opýtať. Zomrel mi tatino, mama mi vravela, že mám čakať papiere od advokáta. Niečo ako predvolanie na dedičské konanie. Moja otázka znie za akú dobu môžem to predvolanie očakávať?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň, vo veci dedičského konania neobdržíte papiere od advokáta, ale predvolanie na dedičské konanie od notára. Nepíšete kto obstarával pohreb, keďže notár v prvom rade kontaktujte túto osobu, zrejme to bude vaša mama.

Nevieme vám uviesť kedy bude dedičské pojednávanie vzhľadom na súčasnú situáciu COVID. Pokiaľ chcete vedieť, ktorý notár bude prejednávať dedičstvo po vašom otcovi, treba hľadoať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého bydliska vášho otca v čase úmrtia a podľa dátumu úmrtia.  Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /justice.sk/. Následne môžete kontaktovať notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem.

Sme štyria súrodenci a vo februári nám zomreli obaja rodičia. Sestra tvrdí, že mamka si želala, aby som v dome mala doživotné právo. No problém je v tom, že v dome už upratuje jej syn s priateľkou. Druhá sestra s bratom vraj chcú nejaký pozemok/ záhradu. Stratím nárok na časť dedičstva, ak doživotné právo odmietnem? Neviem, ako ďalej. Všetci majú vlastné bývanie. Ja som sa po smrti priateľa vrátila k rodičom, ale predstava, že mi ostala len, posteľ, sa mi nezdá fer. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,

za predpokladu, že ani Váš otec ani mama nezanechali závet, budete dediť v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny všetci štyria súrodenci, každý z Vás rovnakým dielom. Občiansky zákonník pritom ustanovuje, že ak je dedičov viac, vyporiadajú sa medzi sebou dohodou. Závisí od vás dedičov k akej dohode ste ochotní pristúpiť (napr. sa môžete dohodnúť aj tak, že dom nadobudne jeden z Vás s povinnosťou výplaty voči ostatným, alebo ostanete všetci štyria podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4). Dohoda však nesmie odporovať zákonu alebo dobrým mravom. Dohoda o vyporiadaní dedičstva sa uzatvára pred notárom ako súdnym komisárom. Ak sa ako dedičia nedohodnete o tom, ako by sa mal majetok z dedičstva medzi Vás rozdeliť, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Ak by ste sa dohodli tak, že dom by nadobudli do vlastníctva niektorí zo súrodencov, môžete sa dohodnúť, že v prospech Vás sa zriadi vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívania domu. Potom treba dbať na to, aby zriadené vecné bremeno bolo zavkladované v katastri nehnuteľnosti. Opäť však záleží na tom, ako sa ako dedičia dohodnete. Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste mali v dome zriadené vecné bremeno, pokiaľ tak sama nebudete chcieť. Zo zákona máte nárok na 1/4 domu. Preto, ak by ste odmietli iba zriadenie vecného bremena, nestrácate žiadny nárok na časť dedičstva, ktorý na Vás pripadá. Uvedené však treba oddeliť od možnosti dediča výslovne odmietnuť dedičstvo, ktoré má potom následky vo vzťahu k celému dedičstvu a týka sa aj prípadného novoobjaveného majetku poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ma právo notár určiť jednu osobu v dedičom konaní na pozemky, ktoré nie sú zakreslené ako jedna parcela, ale sú na viacerich miestach.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o ornú pôdu alebo lesné pôdy, v takom prípade platí osobitná právna úprava tzv. zákazu drobenia týchto pozemkov. Ak majú pozemky majú výmeru, notár nemôže nijak inak rozhodnúť iba tak, že prikáže tieto pozemky do vlastníctva jedného z dedičov, pričom ho zaviaže, že ak dôjde k predaju týchto pozemkov, má vyplatiť ostatným dedičom im prislúchajúci podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
v marci prebiehalo dedičské konanie. Na všetkom sme sa v rámci rodiny dohodli. Avšak otec mal exekúciu, a teda na LV je o tom zápis. Chcela by som ho dať odstrániť, keďže v rámci dedičského konania sa tento exekútor neprihlásil. Dá sa to? Prípadne ako postupovať, aby som sa zbavila ťarchy exekútora na LV?
Ďakujem Katarína

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí ust. §  470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. To, že exekútor neprihlásil pohľadávku do dedič. konania, nie je podstatné, lebo už v čase úmrtia bolo vedené exek. konanie. Nevieme či ste v čase dedič. konania vedeli o exekučnom konaní, ktoré bolo vedené proti vášmu otcovi, resp. či ste prostredníctvom notára žiadali o vykonanie tzv. konvokácie, t.j. aby notár vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.
V tomto štádiu, ak je na LV zapísané exek. záložné právo, treba kontaktovať súdneho exekútora, zistiť dlh otca ako povinného v exek. konaní a dlh v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka vyrovnať, t.j. do výšky ceny zdedeného majetku a po odpočte primaraných nákladov spojených s pohrebom, ktorá suma by mala byť uvedená v dedičskom rozhodnutí. Nad cenu zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom nič viac neuhradzujte.

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Vo februári sme mali dedičské konanie, na ktorom nás zastupovala sestra kvôli korone. Čiže sme štyria súrodenci, ktorí sme ju splnomocnili, bez notárskeho overenia. Je to v poriadku? Nie je potrebné v tomto prípade aj notársky overené splnomocnenie?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň,

postup, keď sa účastník konania nechá v konaní zastúpiť, je z procesného hľadiska umožnení ust. § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku v znení ktorého "Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Hmotné právo však chráni záujmy zastúpeného, keď v § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že "Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného."

V dedičskom konaní sa táto tzv. kolízia záujmov mala posúdiť. Zo zákonného textu priamo nevyplýva, že by sa rozpor záujmov zastúpeného a zástupcu musel nevyhnutne týkať len právneho úkonu, ktorý je predmetom zastúpenia, ale môže vyplývať z celkového vzťahu týchto osôb. Rozpor záujmov musí pritom reálne existovať. Príkladom vzniku rozporu záujmov je napr. odmietnutie dedičstva zástupcom za zastúpeného - splnomocnenie by tak malo obsahovať aj túto možnosť. Preto treba zohľadniť jednak úkon, ktorý je predmetom zastúpenia ale aj okolnosti prípadu. Na to všetko by mal notár dohliadnuť.

Na požiadanie môže príslušný notár na prejednanie dedičstva účastníkom dedičského konania tlačivo so splnomocnením aj poskytnúť. Podpisy na splnomocnení overené byť zo zákona nemusia, aj keď notári ich často vyžadujú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu. Manžel so súrodencami a mamou je dedič po otcovi. Môže svoj podiel z dedičstva previesť na svoje deti? Tam bude zrejme treba poručník pre každé dieťa zvlášť? A aké sú povinnosti poručníka?
Ďakujem za odpovef.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2021)

Dobrý deň,
nakoľko po poručiteľovi dedí Váš manžel so súrodencami a mamou, ide o dedenie v rámci prvej dedičskej skupiny, pričom každý z nich dedí rovnakým dielom. V rámci dedičského konania by deti Vášho manžela nededili. Dedili by len v prípade, ak by nededil Váš manžel, a v takom prípade by jeho podiel nadobudli rovnakým dielom jeho deti. Ak by nededili ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedili by rovnakým dielom ich potomci.

Avšak po skončení dedičského konania, v rámci ktorého by Váš manžel zdedil svoj podiel, mohol by veci ktoré nadobudol previesť (napr. darovacou zmluvou) na svoje deti, pretože sa stal ich vlastníkom. Neuviedli ste vek detí, ale ak by išlo o maloleté deti, medzi rodičom, ktorý prevádza podiel a dieťaťom by vznikla tzv. kolízia záujmov. Nakoľko však druhý rodič dieťaťa, ak nie je subjektom zmluvy o prevode, môže dieťa riadne zastupovať.

Kolízny opatrovník by sa ustanovil v prípade, ak by nastal stret záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. Súd v týchto prípadoch ustanovuje kolízneho opatrovníka. Preto deťom by v tomto prípade bol ustanovený kolízny opatrovník, ktorým býva spravidla príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately). V rozhodnutí vymedzí rozsah jeho práv a povinností. Keďže sa ustanovuje len na konkrétne konanie, resp. vykonanie úkonu, zanikne jeho funkcia skončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorý bol ustanovený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o radu. Dedko, ktorý zomrel figuroval v Zmluve stavebného sporenia bytového spoločenstva(panelák, v ktorom býval) spolu s ďalšími dvoma susedmi. Teraz, keď zomrel, aj táto zmluva sa stala predmetom dedičského konania a je to prepísané na babku. Chcela by som sa spýtať, či sa z tejto nasporenej sumy, počíta tiež nejaký poplatok notárovi a v akej výške. Aj, keď to v podstate nie sú dedkove ani babkine peniaze ale peniaze bytového spoločenstva potrebné na opravy, údržbu. Atď. Paneláku, v ktorom babička stále býva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
nakoľko tieto peniaze nepatrili Vášmu dedkovi, nebudú predmetom dedičského konania, a teda z nich sa nebude počítať ani poplatok. Opačný postup by bol iba v tom prípade, ak by peniaze reálne patrili a boli na účte dedka, a konkrétna suma by bola predmetom dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať otázku ohľadne didičskeho konania, ktoré je zastavené pre nemajetnosť pozostalého, avšak pokračujú súdne spory o neplatnosť darovacej zmluvy a podielové spoluvlastníctvo po nebohom. Ma zmysel sa odvolať na zastavenie dedičského konania, keď by som chcel dať preveriť účet nebohého nakoľko sa domnievam, že spoludedičia sa na ňom obohacovali? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
pre dedičské konanie je rozhodujúci stav majetku v čase smrti poručiteľa. Tzn. aký majetok vlastnil v čase smrti, resp. koľko peňazí mal v čase smrti na svojom účte. Ak sa jedná o výbery z účtu po jeho smrti, má to relevanciu pre dedičské konanie. Ak sa však jedná o výbery počas jeho života, tieto skutočnosti nie sú podstatné pre dedičské konanie. V prípade, že máte podozrenie alebo dokonca potvrdené dôkazmi, že disponent vyberal z jeho účtu, hoci poručiteľ vzhľadom na svoju situáciu nepotreboval toľko peňazí a nemal ich ani kde minúť, môžete sa nápravy domáhať v občianskom právnom konaní alebo v trestnom konaní. Rozhodujúce je preto to, kedy boli tieto výbery uskutočnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dobrý deň, chcem sa spýtať mame rodinný dom a ostali sme len 3 deti rodičia zomreli a pred rokom zomrel aj súrodenec tak sme ostali len dvaja dediči a tento rok prišlo predvolanie len môjmu bratovi, že šetrenie pred začatím dedičského konania ale mne nič neprišlo ako to je možné, keď sme dvaja dediči.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
neviem povedať, prečo aj Vám neprišlo predvolanie. Väčšinou sa však také prvotné šetrenie posiela len 1 dedičovi, ktorý by mal oznámiť okruh ostatných dedičov a majetok. Ak však chcete mať istotu, zistite si na súde, ktorý notár to rieši a požiadajte ho o informácie písomne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu. Pred niečo vyše mesiacom mi zomrela mamina. Bude prebiehať dedičské konanie. Mám otca, ktorý bol spoluvlastník s maminou a ešte 2 ďalších súrodencov, 1 z mojich súrodencov je asociál zabalený exekúciami. Zaujímam sa o poplatky spojené s dedičským konaním konkrétne pre mňa a môjho otca. Potrebujem radu, ako si môžem vyrátať, koľko peňazí mňa a môjho otca bude celá táto vec stáť peňazí a takisto, či môj brat asociál má nárok dediť, keďže nemá peniaze na poplatky a má exekúcie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,

odmenu notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve upravuje § 11 a nasl. vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Základom odmeny notára, v prípade ak konanie nebolo zastavené, je všeobecná hodnota majetku poručiteľa – Vašej maminy, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Popri nároku na odmenu má notár aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu a náhradu za stratu času.

Notár jednotlivo ocení veci, práva a iné majetkové hodnoty zaradené do súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.  Z uvedeného vyplýva, že súčet všeobecných hodnôt všetkých položiek súpisu majetku sa nazýva „všeobecná hodnota majetku poručiteľa“, a tá je základom pre výpočet odmeny notára. Legálnu definíciu všeobecnej hodnoty majetku upravuje § 200 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. 

Ako dedič budete zodpovedať za pasíva dedičstva iba do výšky nadobudnutého dedičstva. Ak je viac dedičov, zodpovedajú podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k cene celého dedičstva. Uvedené sa vzťahuje aj na hradenie nákladov spojených s prejednaním dedičstva.

Skutočnosť, či Váš brat bude dediť alebo nie, závisí od viacerých okolností. Samotná skutočnosť, že Váš brat má exekúcie, bez ďalšieho nezakladá automaticky jeho nespôsobilosť dediť. V zmysle § 469 Občianskeho zákonníka nespôsobilým dediť je ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom, alebo zavrhnutiahodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Ide o taxatívny spôsob výpočtu dôvodov dedičskej nespôsobilosti. Druhý prípad, kedy by Váš brat nededil, je ak poručiteľ zanechal listinu o vydedení. Podmienky, za ktorých možno potomka vydediť, upravuje § 469a Občianskeho zákonníka. Tieto poznatky získava notár priamo v dedičskom konaní predovšetkým od účastníkov konania, pričom sám vykoná lustráciu závetu, prípadne listiny o vydedení v príslušnom notárskom centrálnom registri v prípade, ak takáto listina bola poňatá do notárskej zápisnice.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel mi otec a mne a sestre prišiel papier o dôchodkovom sporení, ktoré mal otec na mňa a na sestru. Dedičské konanie ešte neprebehlo, ale otec sa s matkou rozviedol a oženil sa znova s inou, s ktorou ma dve deti a jedno je na ceste. Otcovej terajšej manželke prišlo dedičské konanie a ona mám volala s tým, že mi budeme platiť polovicu pôžičky, ktorú si zobrala ona s otcom na dom a chcel by som sa spýtať, či sa to nejako nedá obísť, pretože áno, ja a ani sestra nemáme záujem o ten dom.

 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 18 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení platí, že "jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka."

Ak by Váš otec neurčil Vás a Vašu sestru ako oprávnené osoby na vyrovnanie pre prípad smrti, táto nasporená suma by išla do dedičského konania. Z dôvodu, že tak urobil, nasporená suma do dedičského konania ani nepôjde.

Pokiaľ ide o pôžičku resp. úver poručiteľa, ktorý zobral otec spolu so svojou manželkou, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. "

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, dedič  zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Keďže sporenie do dedičstva nepôjde, nemôžete ani v tomto rozsahu vyplatenej nasporenej sumy niesť zodpovednosť za dlhy otca ako poručiteľa v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka.

Odporúčame počkať na dedičské konanie a podľa toho sa rozhodnúť. Uvádzame súčasne, že dedič nie je povinný dedičstvo prijať, nemožno ho k tomu ani nijako donútiť, prijatie dedičstva nemá byď dedičovi na obtiaž.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel nám otec. Po otcovi zostala naša mama a ja so sestrou. Už sme sa dohodli, že všetko zostane mame a my, deti nechceme nič.
Moja otázka: Z akého dôvodu má riešiť náš majetok notár a ešte za jeho služby máme platiť? Nepotrebujeme riešiť žiadne dedičské konanie. Ak treba prepísať majetok z otca na matku, tak to môžem spraviť aj ja, na to nepotrebujem notára, napr. prepis bytu na katastri.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,
rozumiem Vášmu postoju najmä s ohľadom na to, že ste s Vašou mamou a sestrou ako dedičky dospeli k vzájomnej dohode o úprave majetkových vzťahov po Vašom otcovi. Treba však vziať do úvahy, že platná právna úprava dedičského práva vychádza z princípu úradného zásahu pri prechode dedičstva na dediča, ktorá spočíva v povinnom prejednaní každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdením nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu (osvedčením notára ako súdneho komisára). Prepísať majetok z otca na matku Vy sama nemôžete a katastrálny úrad by Vám prepis nevykonal, pretože prechod napr. bytu vykoná jedine na podklade rozhodnutia notára ako súdneho komisára.

 

Žiaľ nemáte inú možnosť, ako sa podvoliť prejednaniu dedičstva v dedičskom konaní. V rámci neho môžete Vy s mamou a sestrou ako zákonné dedičky uzavrieť dohodu, že všetok majetok ostáva Vašej mame. Žiaľ, nevyhnete sa ani plateniu odmeny notára za prejednanie dedičstva, pričom jej základom je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Túto odmenu platí dedič, ktorý majetok nadobudol. V prípade, ak by ste sa v budúcnosti chceli takpovediac "vyhnúť" dedičskému konaniu, možnosťou je usporiadať majetkové vzťahy ešte za života poručiteľa, napr. prevod majetku darovacou zmluvou. Ak potom poručiteľ nezanechá žiadny majetok, súd konanie o dedičstve zastaví.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako je to pri dedení v tretej skupine, keď má pozostalá jedného brata a cca 4 roky žila v spoločnej domácnosti na prechodnom pobyte s neterami, ktoré sa o ňu starali nakoľko po mozgovej príhode nevedela sama fungovať. Majú nárok na niečo aj oni ?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
z položenej otázky predpokladáme, že ide o aktuálne úmrtie, teda že dedičské konanie nie je ukončené.  V zmysle ust. par. 475 Obč. zákonníka platí, že "ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú dmácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Rozhodujúce pre posúdenie nároku neterí na podiel na dedičstve je to, či poručiteľka pred úmrtím žila s neterami aspoň po dobu jedného roka, t.j. spoločné žitie pred úmrtím poručiteľa a starostlivosť o spoločnú domácnosť.

Ak sú uvedené podmienky u Vás splnené, treba sa prihlásť do dedič. konania. Ktorý notár bude dedičstvo prejednávať zistite v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu poručiteľky v čase úmrtia a dátumu úmrtia (treba hľadať v rozvrhu práce okres. súdu).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať zomreli mi rodičia byt, v ktorom bývali prepísali darovacou zmluvou na mňa ešte v roku 2003, či je byt predmetom dedičského konania ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,
byt, ktorý Vám bol darovaný v roku 2003, nemôže byť predmetom dedenia po Vašich rodičoch, keďže v čase úmrtia  Vaši rodičia neboli jeho vlastníkmi.

Nevieme z otázky, či máte ešte nejakých súrodencov, ak áno, potom v zmysle ust.  par. 484 Obč. zákoníka platí, že Vám darovaný byt v roku 2003 sa započíta na Váš dedičský podiel, t.j. o hodnotu domu v čase darovania budete menej dediť. Podmienkou okrem iných je to, aby v dedičskom konaní po rodičoch bol majetok (aktíva), proti ktorým bude možné zápočet realizovať.

V prípade, že by predmetom dedenia neboli aktíva, resp. len nepatrný majetok, nie ste povinná ostatným dedičom nič z darovaného bytu vyplácať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám nárok na byt,  ktorý prepísala moja matka ešte počas života na sestru a moju dcéru?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
oprávnením vlastníka veci, teda aj nehnuteľnosti, je s touto slobodne nakladať podľa svojho uváženia, teda byt aj predať alebo darovať. Na to, aby Vaša matka mohla darovať byt Vašej sestre a Vašej dcére nepotrebovala Váš súhlas ako budúceho dediča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu.
Zomrel mi otec a teda pozostalí, respektíve dediči po ňom sme len moja mama a ja ako jeho jediný syn. Mame prišlo predvolanie k notárovi na pojednávku po zomrelom otcovi a nerozumiem, prečo žiadajú uviesť mena jeho rodičov a súrodencov, ktorí sú aj tak všetci už dávno zomretí. Ale napríklad nepíše sa tam uviesť mena deti. Ak by ste mi to vysvetlili, prečo je to tak. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
Vaša mama bola predvolaná na tzv. predbežné prešetrenie dedičstva. V rámci neho sa zisťujú základné informácie o poručiteľovi, do úvahy prichádzajúcich dedičov, o majetku...

Predvolanie, ktoré prišlo Vašej mame je takmer isto vzorové predvolanie. Nepredpokladám, že by sa notár vyslovene pýtal aj osobne na tieto informácie. Nakoľko Váš otec mal potomka, a ak Vás nevydedil, tak sú tieto informácie pre notára právne irelevantné, nakoľko budete dediť Vy s mamou, nie jeho rodičia (tí by dedili, keby Váš otec nemal žiadne deti).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Dá sa v dedičskom konaní uplatniť mimosúdne vyrovnanie?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
špecifikujte prosím problém.

Uvádzame, že ak ste voči poručiteľovi mali pohľadávku, teda poručiteľ Vám dlhoval nejaké peniaze, treba si pohľadávku uplatniť písomne v dedičskom konaní aj s predložením dokladov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, máme mať dedičské konanie po mame, sme 3 súrodenci, 2 sa chcú zrieknuť , ja to chcem zobrať, na dom je aj záložné právo. Chcem sa spýtať či na dedičskom môžem to dať na moje neplnoleté deti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní ak prijmete dedičstvo, nemôžete toto nechať v dedič. konaní prepísať priamo na Vaše deti. Dôvod je ten, že Vaše deti nie sú účastníkmi dedič. konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj priateľ zomrel, žili sme spolu v mojom dome. Vybral si pôžičku, pričom z nej už 10 000 e splatil, mal ju pôvodné poistenú, no potom si ju dal navýšiť a zrušil na ňu poistku - z prvej sumy investoval do domu a z tej druhej do svojho obchodu. Teraz jeho sestra sa mi vyhráža cez telefón, chce, aby som splatila tu pôžičku. Len ja na nej nefigurujem, priateľ si ju bral z vlastnej vôle. Chce mi pobrať aj veci, čo mal v dome, zobrala si už notebooky, na ktorom boli naše osobné údaje a hesla, poraďte prosím, čo mám robiť, ako sa zachovať.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste neboli manželmi a preto Vy nie ste povinná zostatok pôžičky uhradiť, neboli ste dlžník, spoludlžník ani ručiteľ.

Nie ste povinná sestre priateľa ako poručiteľa umožniť vstup do Vášho bytu.

Zrejme ste nemali spolu deti, potom prichádza do úvahy pre Vás dedenie v 2. alebo 3. dedičskej skupine. 

Počkajte na dedičské konanie. Ktorý notár bude prejednávať dedičstvo môžete zistiť z rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta bydliska poručiteľa a dátumu jeho úmrtia.

Uvádzame, že v zmysle ust. §  470 Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nakladov spojených s pohrebom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
boli sme traja súrodenci. Chcem sa opýtať na dedičstvo po súrodencovi, ktorý bol nesvojprávny a mal súdom prideleného opatrovníka - brata. Súrodenec, ktorý zomrel bol umiestnený v Domove sociálnych služieb. Aký je podiel v dedení pre dvoch súrodencov. Akú úlohu v dedičstve zohráva, že jeden zo súrodencov bol opatrovník. Zosnulý nemal žiadne deti a rodičia už nežijú.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
podiel oboch bratov bude rovnaký, teda 1/2. To, že jeden z nich bol opatrovníkom nemá žiadny právne relevantný význam pre dedičské konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať zomrela mi mama a nechala závet, ale predtým rozdelila svoj dom vnukom. Závet platí aj keď dom už bol darovaný?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o ten istý dom, teda dom bol v závete odkázaný vnukom, no pred smrťou ho poručiteľka darovala inej osobe, tak to nerobí závet neplatným, ale jednoducho predmetom dedičstva už dom nebude. Jedine, ak by bola darovacia zmluva z nejakého dôvodu neplatná, vtedy by dom bol predmetom dedičstva.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o odpoveď, že keď odmietnem dedičstvo po otcovi kvôli jeho dlhom či tým pádom v budúcnosti nebudem dediť ani po jeho otcovi, mojom dedovi. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
odmietnutie dedičstva po Vašom otcovi nemá vplyv na dedenie po Vašom dedkovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že keď som dedil bez ťarchy a otec má teraz dlh - exekúciu, keď sa pominie otec, budem to splácať ja? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,

 

ak budete dediť po otcovi, tak do výšky ceny nadobudnutého dedičstva budete dediť aj je dlhy (tie bude následne potrebné v danej výške aj splatiť). Ak ale niet po otcovi reálne čo dediť (jedine len dlhy), tak potom by som Vám dal na zváženie aj možnosť odmietnutia dedičstva. O tom Vás ale poučí aj konajúci notár, keď to bude aktuálne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Priateľovi umrela mama a na dedičskom konaní by chceli aj s bratom napísať celý dom na otca (manžela zosnulej) je toto možné? Aké sú právne úkony pri prepise celej nehnuteľnosti na manžela zosnulej? Je to pre nich momentálne jediné vhodné riešenie, keďže priateľ dom neužíva a priateľov brat, aj keď v dome žije nemá dostatok financií na vyplatenie priateľa z domu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2020)

Dobrý deň,

samozrejme to možné je. Dá sa v rámci dedičského konania uzavrieť dohoda, ktorá by určovala, že dedičstvo nadobudne  manžel zosnulej, prípadne môžu obaja bratia odmietnuť dedičstvo. Dedičskú dohodu však považujem za lepšie riešenie. V rámci dedičského konania o tom stačí upovedomiť konajúceho notára a ten už zabezpečí vec po právnej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem.

Čaká nás dedičské konanie po zosnulom ocinovi. Zistili sme ale, že mal ešte nemanželskú dcéru.
30. 11. má sestra prísť za účelom vyšetrenia a spísania zápisnice, kde má nahlásiť všetkých dedičov po ocinovi. O tej nevlastnej sestre sme sa dozvedeli náhodou, rodičia to pred nami tajili. Neviem kde býva, ako sa píše, iba jej meno. Máme ju nahlásiť, ako dediča po ocinovi, alebo, keď nič o nej nevieme, tak nenahlásiť?
Nevieme si v tomto poradiť.
Ďakujem pekne za každú radu a odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
ak viete o jej existencii a nechcete sa zbytočne vystaviť budúcim možným právnym problémom (ak je totiž dedič opomenutý v dedičskom konaní, môže sa domáhať vydania svojho dedičského podielu od ostatných dedičov), tak Vám odporúčame túto osobu nahlásiť. Jej presnú totožnosť, miesto pobytu... zistí z verejných registrov notár.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zdravím, chcel by som sa spýtať, ako dlho po dedičskom konaní sa môže niekto prihlásiť s dlžobou, ktorú spôsobil zosnulý? Už sú to 4 roky a dnes mi volali zo spoločnosti, ktorá vymáha pohľadávky(doteraz ma vôbec nekontaktovali). Keby som bol o tej podlžnosti vedel, mohol som dedičstvo odmietnuť.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,

zo zadanej otázky nevyplýva, že by sa vec riešila súdne. Preto zastávam názor, že akékoľvek nároky sú v danom čase už premlčané.

 

Prakticky rôznych inkasných spoločností sú často také, že od ľudí si pýtajú aj také plnenia, na ktoré nemajú žiadny relevantný právny nárok a alebo naopak síce ide o  reálne dlhy, ale tieto sú už aj tak premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po otcovi by sme so sestrou mali zdediť podiel v nehnuteľnosti - pozemok + dom. V nehnuteľnosti majú podiel ešte dvaja otcovi bratia (naši strýkovia) a jedna naša sesternica (tá má podiel v nehnuteľnosti po svojom otcovi, našom ďalšom strýkovi). Otec bol s našou mamou rozvedený. My so sestrou by sme sa chceli vzdať dedičstva v prospech sesternice, ktorá má už podiel v nehnuteľnosti. Nás otec zanechal aj dlhy a pre nás je riziko prevziať po ňom dedičstvo, nežili sme spolu a ani sa nenavštevovali. Naopak sesternica podiel prijať chce a dlhy po našom otcovi vyplatiť - bol to jej krstný otec, platila mu aj pohreb a starala sa o neho. Je možné vzdať sa tohto podielu v prospech našej sesternice? Nechceme, aby podiel skončil u našich strýkov - ani nás otec s nimi nemal dobrý vzťah a ani my so sestrou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
dedičskú dohodu (v znení, ktorá neodporuje zákonu) môžu uzatvoriť iba dedičia. Nakoľko ona nie je dedičkou, nemôžete uzatvoriť takú dohodou so sestou, že všetko zdedí Vaša sesternica. Po právnej stránke z nej nemôžete na základe Vašej vôle spraviť dedičku. Iná by bola situácia, keby aj ona dedila napríklad zo závetu časť majetku.

V tomto prípade najvhodnejšie bude prijať dedičstvo jedným z Vás (alebo aj oboma), následne s ňou uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj jej podielu a z týchto peňazí vyplatiť otcove dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zdravím, dnes sme boli so sestrou na dedičskom konaní po otcovi a boli sme rozhodnutí sa ho vzdať, lebo otec má dlhy v banke. Jeho majetok má hodnotu 14 800 eur a dlhy predstavujú sumu 7800 eur. Vlastnil 1/4 z rodinného domu, ktorý spoluvlastníci nechcú predať a ani odkúpiť otcov podiel+nejaké pozemky v urbariáte v hodnote 488 eur. Nakoniec sme dedičstvo prijali kvôli sestrinej dcére, ktorá ma 9 rokov a dedičstvo by prešlo na ňu a notárka nám povedala, že by sa nám neoplatilo naťahovať so súdom a aj tak by mohol rozhodnúť v náš neprospech a dedičstvo s dlhmi by prešlo na jej dcéru. Moja otázka je, že, či sa dá ešte vzdať dedičstva, keď sme ho dnes prijali a skúsiť na súde zbaviť dedičstva aj jej malú dcéru, keďže z neho nebude mať žiadny prospech? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že odmietnuť dedičstvo je možné iba do jedného mesiaca, od kedy ste sa dozvedeli o dedičskom práve. Iba výnimočne je možné túto lehotu predlžovať. Rovnako však nemôže dedičstvo odmietnuť ten, kto dal svojím konaním najavo, že má záujem o dedičstvo. Neviem ako by notár posúdil Vaše odmietnutie dedičstva po tom, ako ste ho už raz prijali. Ďalšia vec je tá, že neviem, či by súd schválil v mene maloletého dieťaťa taký právny úkon, ktorým by sa dieťa vzdalo dedičstva, nakoľko čistá hodnota dedičstva je najmenej 7000,- €.

Ak ostatní podieloví spoluvlastníci nechcú vyplatiť otcov podiel z domu, postačuje podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Výsledkom súdneho konania bude, že ich súd zaviaže na vyplatenie predmetného podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. Ide o vlastníctvo a užívanie bytu, ktorý je napísaný na vlastníčku, ktorá zomrela a ešte neprebehlo dedičské konanie. Jej deti sa nevedia dohodnúť na užívaní. Syn tam má trvalý pobyt (čiže je ako užívateľ) a dcéra nemá ani trvalý ani prechodný pobyt. Chcem sa opýtať kto je do konca dedičského konania teda užívateľ bytu? Má právo si syn s trvalým pobytom napríkad uzamknúť vlastnú izbu pred druhým vlastníkom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
v zmysle relevantnej judikatúry sú dedičia, kým nie je dedičské konanie ukončené, podielovými spoluvlastníkmi vecí. Platí to aj na tento byt. Evidencia trvalého pobytu má administratívnu povahu a nezakladá žiadne vlastnícke, ani užívacie právo k nehnuteľnosti. Obaja majú zatiaľ rovnaké právo nehnuteľnosť užívať.

Samozrejme, obaja si môžu "svoju" izbu zamknúť, nakoľko sa tam nachádzajú veci patriace do ich vlastníctva a tento priestor predstavuje ich súkromie. Jeden druhého však nemôže vylúčiť z užívania bytu úplne tým, že vymení napríklad zámok na vchodových dverách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Chcela by som sa spýtať? Naša starká zdedila pozemky po svojej matke bolo to pred 30 rokmi teraz nastala taká situácia, že ju chcú o tie pozemky okradnúť! Starká sa chce brániť, ale bohužiaľ papier z dedičského konania stratila a nepamätá si už ani meno notára a ani kde sídlil nakoľko je to už dlhá doba a starkej už tak neslúži pamäť. Chcem sa spýtať, či sa nedá dostať k spisu o dedičstve aj inak ako na súde kde sídlil notár, ktorý to mal na starosti.

Ďakujem s pozdravom<br.</br

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
archív takýchto spisov sa nachádza na súde. Nakoľko vo veci konal aj notár, určitý čas si aj samotní notári ukladajú spisy, ktoré riešili do archívu.

Vaša stará mama ako aktuálny vlastník nehnuteľnosti môže požiadať okresný úrad, katastrálny odbor o nahliadnutie do katastrálneho spisu, aby sa pozrela, či v zbierke listín nie je predmetné dedičské rozhodnutie.

V tomto prípade je posledným riešením, prostredníctvom osobných údajov jej mamy alebo priamo jej osobných údajov pokúsiť sa na okolitých súdoch zistiť, či neevidujú v archívoch spisy, ktoré sa ich dotýkajú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

V rámci dedičského konania som nesúhlasil s cenou nehnuteľnosti, preto som si dal na vlastne náklady vypracovať znalecký posudok na byt. Cenu nehnuteľnosti som oznámil notárovi. Notár pýta odo mňa tento môj znalecký posudok, s tým, že ho chce dať druhej strane, lebo tá si chce dať vypracovať svoj znalecký posudok. Musím poskytnúť tento znalecký posudok druhej strane? Má oprávnenie notár dať tento môj znalecký posudok druhej strane?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
ak znalecký posudok nezaložíte do súdneho spisu (ktorý vedie notár) z pohľadu práva na neho notár ani nebude môcť prihliadnuť. Na to, aby notár mohol vychádzať zo skutočností (z hodnoty bytu) uvedených v znaleckom posudku, musí byť tento znalecký posudok súčasťou spisu. Ide o tzv. princíp bezprostrednosti, t.j. súd môže prihliadnuť iba na také dôkazy, ktoré sa vykonali pred ním v konaní. Následne nakoľko bude znalecký posudok súčasťou spisu, bude prístupný aj protistrane.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň chcem vedieť ako prebieha proces pri dedičskom konaní totiž chcel by som previesť svoj podiel darovacou zmluvou na deti už priamo pri dedičskom konaní dá sa to alebo musím absolvovať ďalší úkon s notárom po dedičskom konaní Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
môžete to urobiť v dedičskom konaní tak, že sa buď vzdáte dedičstva, potom Váš podiel bude rozdelený medzi ostatných dedičov, alebo všetci dedičia uzavriete dedičskú dohodu, kde s dohodnete, že Váš podiel dostanú deti. Notár ten prevod môže urobiť v rámci dedičského konania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, v Občianskom zákonníku som si prečítal postup v dedičskom konaní. Preto ma prekvapila informácia od sestry, že notár oslovuje len organizátora pohrebu a ja sa konania nemusím zúčastniť.
Nerozumiem tomu, preto sa pýtam. V prípade, že sa jedná o konanie v rozpore s dobrými mravmi, požiadam oficiálne Vašu advokátsku kanceláriu o pomoc. Preštudoval som úradnú tabuľu na prísl. okresnom súde, ale neeviduje žiadne dedičské konanie. Ďakujem a prajem pekný deň. Rudo

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
notár Vašu sestru prizval na tzv. predbežné vyšetrenie dedičstva v zmysle ust. § 175 Civil. mimosporového poriadku :

"Predbežné vyšetrenie
V predbežnom vyšetrení vykoná súd všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov, prípadne zisťuje, či treba urobiť aj neodkladné úkony."

Na úradnej tabuli prísl. okresného súdu nenájdete predvolanie na dedičské konanie. Ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis nájdete na stránke prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu poručiteľa a podľa dátumu jeho úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a prihlásiť sa ako dedič u prísl. notára.


V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať, zomrel mi manžel. Mame 2 úvery na dom, on je spoludlžník na oboch, ja hlavný dlžník. Čo treba udať do dedičského konania? Mame spolu dom s pozemkom a on mal auto. Budem dávať ohodnocovať dom kvôli dedičskému konaniu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
ako prvé poverený notár vykoná tzv. predbežné šetrenie. Na tento neformálny úkon predvolá Vás, aby ste mu uviedli všetky potrebné informácie týkajúce sa okruhu dedičov, majetku, aktív, pasív... Treba notárovi čo najrozsiahlejšie uviesť všetky informácie, aby sa od začiatku konania vedelo, čo tvorí okruh majetku. Ak sa bude majetok dodatočne objavovať v dedičskom konaní, môže to spôsobiť predĺženie konania.

Nie je nutné hneď na začiatku vyhotoviť znalecký posudok na odhad hodnoty nehnuteľnosti. Niektorí notári pristupujú k znaleckému posudku (z dôvodu hospodárnosti konania) až vtedy, ak sa dedičia nevedia dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti alebo ak dedičia nesúhlasia s hodnotou ako ho zistí notár. Notári v prvom rade zisťujú hodnotu nehnuteľnosti z dôvodu znižovania nákladov prostredníctvom realitných maklérov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec je chorý a ma peniaze na účte. Sú tieto peniaze predmetom dedičského konania keď zomrie. Som disponent, môžem vybrať peniaze na pohreb ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
áno, peniaze na vkladom účte budú predmetom dedičského konania.

Dňom úmrtia vlastníka účtu zanikajú všetky oprávnenia disponenta disponovať s účtom. Preto by bolo minimálne vhodné výber peňazí s chorým otcom prediskutovať, ak je to možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, stará matka zomrela v r.2015 a dedičské konanie bolo zastavené kvôli nemajetnosti. Toto uznesenie však nebolo doručené všetkým deťom, ktoré mali zo zákona dediť (neexistoval závet). Počas života starej mamy boli dva roky pred smrťou robené úkony v prospech troch dedičov a ostatní dediči nedostali ani polovicu (ďalší traja z toho jeden postihnutý) zo svojho podielu. Keďže sme sa k uzneseniu dostali len nedávno, je možné toto napadnúť? Nebolo teda nám doručené (vtedy sa dá podať odvolanie). Je tam nejaká objektívna alebo subjektívna lehota?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
ak bolo dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť, z pohľadu Občianskeho zákonníka nedošlo k dedeniu v pravom slova zmysle.

Aj keby ste sa odvolali a docielili zrušenie uznesenia, a neobjaví sa žiadny nový majetok, dedičské konanie bude opätovne zastavené pre nemajetnosť. Na veci, ktoré počas života darovala ostatným dedičom sa v tomto prípade neprihliada. Ak totiž nedošlo k dedeniu, nie je možné započítať ani dary. Aj keby tomu tak nebolo, tak obdarovaní dedičia, v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov, nemajú povinnosť vracať do dedičstva to, čo získali nad rámec svojho dedičského podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať na riešenie tejto situácie. S manželom sme boli 20 rokov rozvedení a po rozvode vysporiadané BSM. Mali sme jedného syna. Manžel po rozvode nadobudol 1_izb. Byt, auto a mal určite aj určite úspory. Zomrel vo veku 71 rokov. Pred dvomi rokmi mal mozgovú príhodu a neskôr aj onko problémy. Keďže bol nevládny zobrala ho opatrovať jeho neter a jeho sestra. Syn ho neopatroval, nakoľko aj on ma zdravotné problémy. Ten byt daroval neteri a vyzerá to tak, že aj úspory nie sú v banke. Pohreb bol financovaný nimi. Ma syn pri dedičskom konaní nejakú možnosť napadnúť darovaciu zmluvu na ten byt a požadovať nejaké úspory?
Alebo to ma nechať tak. Budú na dedičské konanie prizvaní aj neter a sestra zosnulého?, alebo len syn ako jediný priamy dedič. Podotýkam, že darovacia zmluva na byt bola v novembri 2019.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,

 

ak nie je zriadený závet, dedí sa podľa zákona. Podľa zákona pritom patrí do prvej dedičskej skupiny okrem manžela aj okruh potomkov. Ak teda poručiteľ nemal v čase smrti manželku, tak v prvej dedičskej skupine dedí len potomok - syn. To by teda znamenalo, že dediť by mal všetko len syn.

 

Ak ale nezanechal poručiteľ žiadny hodnotnejší majetok, pretože všetko previedol počas života, uplatní na sa nasledovné: "Ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, je účastníkom aj ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb." V takom prípade by sa ani nededilo, len by sa vydal zostatkový nepatrný majetok.

 

Pokiaľ ide o majetkové prevody poručiteľa počas jeho života, tie by boli napadnuteľné pokiaľ je nejaká vada v tom ktorom prevodnom právnom úkone, napr. ak by bol poručiteľ nespôsobilý na právne úkony v danom čase.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosila by som o radu v spojitosti s dedičským konaním. Dedko zomrel minulý rok. Má tri deti a manželku. Mal tiež spísaný závet, v ktorej všetko nechal mne (som vnučka). Dve deti s tým súhlasili a tretie nie. Vraj má nárok na svoju zákonnú časť. Aj sa tuším odvolal. Problém je, že on žije v ČR, nechal si poslať od advokáta závet a spätne mu napísal, že s tým nesúhlasí. So mnou sa nekontaktuje a cez tretie osoby sa ku mne iba dostáva, že teraz máme čakať na advokáta a na jeho vyjadrenie. Je to prosím tak? Alebo ako sa postupuje pri takýchto veciach? A má naozaj nárok na svoju zákonnú časť aj napriek tomu, že bol spísaný závet? Na akú časť z celého dedičstva má vlastne nárok? Sú tam pozemky, chalupa, polovica domu, auto. Je to nejaká časť z toho celého alebo nejaké % z každého? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
áno, hoci bol spísaný závet, ako tzv. neopomenuteľný dedič má nárok na svoj zákonný podiel. Nakoľko je plnoletý, má nárok na 1/2 svojho zákonného podielu. Vzhľadom na to, že poručiteľ mal tri deti a manželku, tak jeho podiel predstavuje 1/2 z 1/4.

Samozrejme tento podiel nemusí dostať na každej jednotlivej veci. Môžete neskôr v rámci dedičského konania uzatvoriť dohodu, že všetky nehnuteľnosti nadobudnete do svojho výlučného vlastníctva Vy a jemu vyplatíte jeho podiel v peňažnej náhrade. Môže sa stať, že bude trvať na tom, že na každej nehnuteľnosti chce mať svoj zákonný podiel.

O každom ďalšom nutnom a potrebnom kroku Vás bude informovať notár. Nevieme v akom štádiu je toto konanie, ale ak potrebujete zistiť stav konania alebo či už poslal vyjadrenie cez svojho advokáta, kontaktujte notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

v kvetnú (máji) nám s bratrem náhle zemrela mamimka, kde cekame na dedičke konaní. Dozvedeli jsme se, že mamimka vlastnila 1/4 nehnuteľnosti rodinného domu po úmrtí její mamimky (babičky). Takže s bratrem budeme dediť každý jednu šestinu rodineho domu. Bohužel muj bratr ma samé exekuce a dluhy kde se podívá. Muže se muj bratr zrict dedictvi a prenechať jeho podíl mne na dedickem konaní? Je k tomu potreba od nej nejaké prohlášení? A nebo stačí pri dedickem konaní to rict notárovi.
Dekuji za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedič má dlhy, ktoré vymáha súdny exekútor.
V dedičskom konaní sa Váš brat môže vzdať svojho podielu na dedičstve vo Váš prospech a to s povinnosťou výplaty jemu ako ustupujúcemu dedičovi alebo bez povinnosti výplaty, čo znamená, že mu ako ustupujúcemu dedičovi nič nezaplatíte.
Toto však nie je riešenie a to vzhľadom na ust. § 61d/ exek. poriadku, podľa ktorého platí, že  nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať predaja spoluvlastníckeho podielu brata v exekučnom konaní priamo proti dedičovi, teda Vám ako sestre, pričom by nemusel podať odporovaciu žalobu, keďže o exekúcii viete, resp. vzdanie sa dedičstva zo strany brata vo Váš prospech je dané tým, že brat má exekúcie,  a ide o vzdanie sa dedičstva v prospech osôb podľa § 42a/ ods. 3.a 4. Obč. zákonníka (blízka osoba).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela moja sestra, ktorá bola slobodná a bezdetná. Mali sme aj brata, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel. Som jediný dedič + z manželstiev brata sú tri deti, z ktorých je jedno dieťa maloleté. Vlastnila 4 izbový byt, cenné papiere (nemajú veľkú hodnotu), pôdu v rodnej dedine, ktorá je nepredajná a ich hodnota je veľmi nízka (nemôže sa rozdeliť). Nikto z nás nemá záujem o byt, chceme ho predať a peniaze rozdeliť. Poraďte nám akým spôsobom sa môžeme dohodnúť ešte pred dedičským konaním, ako vytvoriť dedičskú dohodu tak, aby sme platili čo najmenej. Hodnota bytu bola stanovená na 128 000e, čo v prípade, že sa byt predá za vyššiu, prípadne nižšiu cenu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedičom po sestre budú aj deti jej nebohého brata, z ktorých jedno je maloleté.
Potom platí ust. § 160 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.
(2) Ak je maloletý dedič účastníkom dohody podliehajúcej schváleniu súdom, môže rozhodnúť súd o schválení právneho úkonu maloletého dediča a o schválení dohody jedným uznesením.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj vtedy, ak účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v potrebnom rozsahu."

V konaní o schválenie právneho úkonu maloletého dediča bude brané do úvahy aj to, či je v prospech maloletého, aby v dedičskom konaní nadobudol podiel na nehnuteľnosti, aby sa stal spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo aby bola uzatvorená dohoda dedičov o tom, že nehnuteľnosť nadobudne jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov, čo sa samozrejme týka aj ostatného majetku, ktorý bude predmetom dedenia.

Z hľadiska vyporiadania nehnuteľnosti v dedičskom konaní, najjednoduchším riešením by bolo, aby nehnuteľnosť nadobudol jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov v určitej konkrétnej lehote.
Pokiaľ ide o daň z príjmu, platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade je oslobodený od dane z príjmov až po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o DP). T.j. : Ak dôjde k predaju nehnuteľnosti do 5 rokov od úmrtia poručiteľky, budete musieť podať DP a výdavkom bude tzv. všeobecná cena podľa Civilného mimosporového poriadku (§ 200 ods. 2 Civil. mimospor. poriadku ("Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."). Ide v podstate o trhovú hodnotu.

Zdaneniu bude podliehať len rozdiel medzi príjmom z predaja z nehnuteľnosti a výdavkami (cena uvedená v uznesení o dedičstve).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedili sme podiel na dome po strýkovi. Na dome je vedených 20 dedičov. Dom ma záujem kúpiť jeden kupca, takže bude postupne odkupovať všetky podiely. Moja otázka znie:chceme dať spraviť hrob strýkovi, čo bude stat asi 6000e, je tento výdavok už iba priamo na našom rozhodnutí, alebo sa vieme nejako dopracovať k tomu, aby sa každý spolupodieľal na úhrade za nový hrob. Podotýkam, že dohoda medzi nami nie je možná, s väčšinou z dedičov nie je žiadna reč. Či existuje nejaký zákon na to, aby sme od ostatných dostali nejaký finančný príspevok. Ak je to možné, či teda upozorniť dedičov na skutočnosť, že takýto úkon ideme dať spraviť, alebo až po vykonaní? Ďakujem za radu Vlčková.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že dedičské o konanie po nebohom strýkovi je právoplatne ukončené, potom v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka pre zodpovednosť dedičov za náklady spojené s pohrebom platí (citujeme) :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu"

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak je dedič. konanie ukončené, v dedič. konaní si dedič/čia uplatnili náklady spojené s pohrebom nehohého strýka. Pod pojmom primerané náklady spojené s pohrebom sa rozumejú výdavky na hrobové miesto výdavky na kar, náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka pre poručiteľa /t.j. nie dvojhrob/ ; alebo dosky a na úpravu hrobu poručiteľa a na smútočné pohostenie, všetko aj s prihliadnutím na spol. postavenie nebohého a majetok - aktíva, ktorý bol predmetom dedenia po strýkovi.

Ak je teda dedič. konanie ukončené a Vy ako jedna z dedičov ste sa rozhodli pre vybudovanie hrobky pre nebohého, je len na Vašom rozhodnutí či nový pomník zaplatíte sama resp. dobrovoľnej dohode s ostatnými dedičmi či prispejú na nový náhrobný kameň pre nebohého. Bez predch. písomnej dohody s ostatnými dedičmi náklady na nový náhrobný pomník nevymôžete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, nie som občan slovenskej republiky. Ale EU občan. Moja matka zomrela vo februári 2020 v trenčianskom kraji. Vlastnila byt a iné nehnuteľnosti. Okrem mňa sú ešte moje tri sestry žijúce na Slovensku. Mne ide o otázku ako sa mám zachovať ako dedič a čo mám podniknúť na prihlásenie nároku na dedičstvo
Srdečná vďaka za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo sa nemusí žiadnym spôsobom prihlasovať. Potom ako sa začne dedičské konanie, notár jednu zo sestier predvolá na tzv. predbežné vyšetrenie dedičstva. Notár na základe tohto úkonu zistí základné informácie týkajúce sa dedičov, majetku poručiteľky, jej dlhov... Následne Vás bude notár kontaktovať písomne, dôjde Vám upovedomenie o Vašom dedičskom práve, poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo a často zároveň predvolanie na pojednávanie. V rámci dedičského konania následne budete môcť so súrodencami uzatvoriť dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo ak sa nedohodnete, tak notár vyporiada dedičstvo na základe výšky Vašich dedičských podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa chcela informovať ohľadne dedického konania,
moja otázka na Vás znie: Môj manžel na dedickom konaní sa zriekol dedictva po otcovi, keďže umrel v auguste 2019, dedičské konanie prebehlo začiatkom decembra 2019. Manžel teda sa zriekol majetku v prospech matky. Teraz tým pádom je majtelka bytu moja svokra čiže manželova matka, Chcem sa spýtať, ako to bude ďalej keby umrela jeho matka a on sa vzdal dedictva?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel sa vzdal dedičstva po svojom otcovi v prospech matky, ktorá sa stala výlučným vlastníkom bytu. To, že sa Váš manžel vzdal dedičstva po svojom otcovi, neznamená, že nebude dediť po svojej matke v súlade s ust. Obč. zákonníka bude jej zákonným dedičom. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Poznamenávame, že matka Vášho manžela môže byt darovať aj svojmu synovi za života so zriadením vecného bremena v jej prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. V prípade, že by matka Vášho manžela spísala závet, pre závetné dedenie platí okrem iných aj ust. § 479 Obč. zákonníka : "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."
JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je možné v rámci dedičského konania prevádzať vlastníctvo aj tých časti majetku, ktoré nie sú predmetom konania ?
Príklad : Po úmrtí matky sú dedičmi 1/2 bytu otec a 3 dospelé dcéry. Dohoda znie, že celý byt by mal pripadnúť na jednu z dcér. Teda otec a 2 dcéry sa vzdajú svojej časti bytu v rámci dedičského konania a otec sa navyše chce vzdať svojej 1/2 bytu.
Je toto možné? Prípadne je vhodnejšie prevod majetku, ktorý nie je predmetom konania, riešiť inou cestou (vzhľadom na čas a poplatky)?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva ten záver, ktorý chcete dosiahnuť, aby po skončení dedičského konania sa stala jedna z dcér poručiteľky vlastníkom bytu zrejme s povinnosťou výplaty ostatným dedičom.
Uvádzame, že v dedičskom konaní po matke sa najprv vyporiadava BSM, ktoré zaniklo smrťou matky.

Riešenie Vami uvedenej situácie, aby celý byt v dedičskom konaní nadobudla len jedna dcéra, dáva ust. §  195 Civil. mimosporového poriadku :
"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."

Pozostalý manžel a deti sa v dedičskom konaní dohodnú, že celá nehnuteľnosť - byt - bude patriť do dedičstva a pozostalému manželovi vznikne proti dedičovi, ktorý nadobudne byt v dedičskom konaní tzv. náhradová pohľadávka.
V danej súvislosti možno poukázať aj právny názor NS SR  vyslovený v rozsudku sp. zn. : 4 M Cdo 12/2009 : 
„V konaní o dedičstve pri ustálení masy BSM treba rozhodnúť, čo patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi. Majetok v BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Dedička a pozostalý manžel (alebo jeho právni nástupcovia) sa môžu dohodnúť aj tak, že celá masa BSM patrí do dedičstva a že pozostalému manželovi (resp. do dedičstva po ňom) patrí tzv. náhradová pohľadávka.Náhradová pohľadávka je jeho pohľadávka voči dedičstvu (dlh poručiteľa) a teda v prípade, že si ju uplatní, radí sa do pasív dedičstva poručiteľa, čo umožňuje dedičom a pozostalému manželovi sa dohodnúť o jej úhrade (o spôsobe a lehote). V prípadoch, keď k dohode nedôjde, zodpovedajú dedičia za pohľadávku manžela v rámci zodpovednosti za dlhy poručiteľa (§ 470 OZ). Pri náhradovej pohľadávke sa neurčuje povinnosť na plnenie, dedičský súd sa obmedzí len na jej konštituovanie.“


T. j. : V podstate manžel v dedičskom konaní by si uplatnil voči poručiteľovi pohľadávku, ktorá by tak predstavovala dlh poručiteľa vo výške 1/2 všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a ak si ju následne uplatní, dedič, ktorý nadobudne byt bude za uvedený dlh aj právne zodpovedať v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka, bude povinný otcovi - pozostalému manželovi poručiteľa - predmetnú sumu uhradiť.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dedila som so sestrou a otcom byt po mame. Ale býva tam ďalšia sestra ta používa celý byt aj moju časť čo som dedila. Môžem od nej pýtať nájomné zato, že využíva moju časť bytu. Ona používa celý byt a nič neplatí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že byt po mame ste zdedili spolu s Vašim otcom, neuvádzate však podiely na nehnuteľnosti ako celku, teda či aj sestra, ktorá byt užíva, má v tomto byte ako nehnuteľnosti svoj podiel zapísaný na LV.

Ide o to, že pokiaľ so sestrou nemáte žiadnu zmluvu o nájme a Vaša sestra, ktorá byt v celosti užíva, pričom nie je aspoň jej podielovým spoluvlastníkom, užívaním celého bytu ňou a jej rodinou vzniká na jej strane bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame vo veci sestre predložiť písomný návrh zmluvy o nájme bytu na zodpovedajúci podiel Vás a Vášho otca. V zmluve môžete vyriešiť aj náhradu za užívanie nehnuteľnosti spätne max. 3 roky.
Ak sestra s návrhom zmluvy nebude súhlasiť, vec budete musieť riešiť súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia

Neuvádzate v otázke tú okolnosť, či chcete pokiaľ sestra nie je aspoň podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, či vôbec s užívaním bytu ňou súhlasíte a teda či nie je namieste žaloba o vypratanie bytu.

V otázke neuvádzate na meno koho sú uzatvorené zmluvy o dodávke médií /elektriny, plyn a pod./, takže riešením keďže ste vlastníci nehnuteľnosti tieto otázky riešiť priamo s dodávateľom na Vaše meno resp. meno otca.

Odporúčame tiež vo veci kontaktovať správcu bytového domu, keďže jeho nezaujíma to, či sestra užíva byt na základe zmluvy o nájme alebo bez zmluvy o nájme, jeho zaujíma vzťah vlastnícky. Ide o to, že prípadné nedoplatky pri platení do fondu opráv, údržby a prevádzky za predmetný byt budete musieť hradiť Vy ako vlastníci bytu spolu s otcom.

V prípade potreby nás kontaktujte na doriešenie zmluvného vzťahu medzi Vami ako vlastníkmi a sestrou ako užívateľkou bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Môj bezdetný btat vlastnil záhradu a zomrel, teraz mi prišli papiere od notárky na dedičke konanie, kde som sa dozvedela, že je tam napísaná aj jeho družka. Ma právo na polovicu záhrady? Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň,

záleží, či brat zanechal závet. Ak nie, tak sa dedí podľa zákona. Ak nemal deti a nežijú ani rodičia, tak sa dedí v tretej dedičskej skupine, kde podľa zákona dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Teoreticky tak má nárok na polovicu majetku. Záleží však na okolnostiach a tom, či dostala niečo darom (hodnotnejšie dary) od poručiteľa, počas jeho života. To isté platí aj pre Vás. Ak áno, tak sa o hodnotu týchto darov znižuje dedičský podiel. Nepatria sem ale bežné obdarovania, skôr výnimočnejšie a hodnotnejšie dary.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Prosím o radu v takomto prípade:
Zomrel ženatý muž. Ostala manželka, dospelé deti a neplnoleté vnúčatá. Nebohý zanechal dlhy. Dediči zo zákona v prvom rade (manželka, dospelé deti) sa zrieknu dedičstva.
Otázky:
1/ Prečo volajú na dedičské konanie dedičov v druhom rade - súrodencov nebohého?
2/ Je možné, aby dlhy prešli na dedičov v druhom rade - na súrodencov nebohého? Ak áno, môžu sa aj oni zrieknuť
dedičstva?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, ide o tzv. zákonnú postupnosť dedenia. Kým existujú dedičia musí podľa Občianskeho zákonníka dedičstvo pripadnúť dedičom, hoci v predchádzajúcej skupine všetci odmietli dediť. Až v prípade, že žiaden dedič nebude dediť, resp. keď všetci do úvahy prichádzajúci dedičia odmietnu dediť, pripadne dedičstvo štátu ako odúmrť. Z toho dôvodu (ak dlhy výrazne prevyšujú hodnotu dedičstva) je potrebné buď uzatvoriť s veriteľmi dohodu o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov alebo odmietnuť dedičstvo. Dedičstvo môže odmietnuť každý dedič, bez ohľadu na to, z ktorej zákonnej skupiny pochádza.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, stala sa mne a našej rodine taká vec, že 11. 9. 2019 teda už 4 mesiace nás náhle opustila mamka vo veku 63 rokov. Nečakala to asi ani ona, že tak skoro ani my a, keďže som ju opatroval necelý rok, tak mi sľúbila, že ak sa o ňu postarám dostanem byt. Lenže vedeli sme to len my dvaja ja ako syn a moja mama nebohá, teda iba ústne povedané. Zajtra nás čaká dedičské konanie, mám ešte dve sestry a moji rodičia okrem 3 izbového bytu vlastnia ešte rodinný dom aj s veľkou záhradou a oni sa tak trochu boja o ten byt, že ak ho nebudem vedieť splácať a budem iba sám žiť v tom byte tak sú za to, aby sa do zmluvy, vraj sa to dá napísať, že nejakých 10-15 % budú mať oni keby niečo. Sestry sa cítia tým pádom ukrivdene lebo si myslia, že byt ma väčšiu hodnotu ako ten dom alebo záhrada hektárová bez inštalácii. Chcú vlastne dostať rovnaký podiel, aby nebol nikto ukrivdený.
Vedeli by ste ma v tejto veci nejako usmerniť ako to je a načo si mám poprípade dávať pozor, aby ma sestry neprechytračili ?
Vopred Vám za Vašu odpoveď, čas a ochotu ďakujem. S pozdravom R.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň, položili ste veľmi obsiahlu otázku ohľadom dedenia, ktorým otázkam sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Budeme sa snažiť aj vzhľadom aj na termín pojednávania odpovedať.

1./ Z otázky usudzujeme, že Váš otec ešte žije a teda v dedičskom konaní skôr ako sa pristúpi k dedeniu sa musí zo zákona najprv vyporiadať zaniknuté bezdpodielové spoluvlastníctvo Vašich rodičov, pričom zo zákona platí, že otec ako manžel poručiteľky má nárok na jednu polovicu majetku, ktorý tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva /BSM/.

2./ Následne po vyporiadaní zaniknutého BSM v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že "v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

3./ V dedičskom konaní v súlade s ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd -  notár  uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa, pričom všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

4./ V otázke uvádzate, že predmetom dedenia budú aj nehnuteľnosti. Z hľadiska určenia všeob. hodnoty majetku, teda aj nehnuteľností, neznamená to, že v dedičskom konaní bude musieť byť vykonané znalecké dokazovanie na ohodnotenie nehnuteľností. Bude na dedičoch, aby ste sa dohodli na cene. Je možné na to využiť pre porovnanie ponuky a dopyt realitných kancelárií ohľadom obdobných nehnuteľnosti (rozloha, vek, miesto nehnuteľnosti a pod.)  a na základe uvedeného sa dohodnúť na ich cene, pričom v prípade bytu je treba brať do úvahy aj nesplatený úver.

5./ Z otázky predpokladáme, že v byte aj bývate, teda máte tam trvalé bydlisko a ďalej spomínate, že sestry majú obavy, či budete vedieť nehnuteľnosť splácať, teda zrejme na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky - rodičia majú úver na byt. To len usudzujeme. Z hľadiska dohody dedičov sme názoru, že je lepšie ak nehnuteľnosti v dedičskom konaní nebudú dedené tak, že každú nehnuteľnosť nadobudnú všetci súrodenci do podiel. spoluvlastníctva, lebo z hľadiska ich budúceho užívania a vynakladania nákladov aj na bežnú údržbu zvyčajne vznikajú problémy s financovaním.

6./ Pokiaľ Vaša mama Vám dala ústny prísľub na prepísanie bytu na Vás ako syna z dôvodu starostlivosti, túto okolnosť Vaše sestry v rámci dedič. konania na Vaše zvýhodnenie ako dediča nemusia akceptovať, resp. z tohto dôvodu nemáte právny nárok na väčší dedičský podiel. Netreba v dedič. konaní zabudnúť ani na to, že ak sestry dostali darom od matky ako poručiteľky dary nie bežné (napr.pozemok, byt, peniaze a pod.), potom hodnota darov sa im započíta na ich dedičský podiel.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať niečo ohľadne dedičstva. Zomrela mama, ostali sme ja, moja sestra a brat. Brat a sestra dostali v roku 1998 od rodičov každý po 300 000 SK. Samozrejme nie je k tomu doklad. Keď som sa vydala v r. 2003, rodičia na mňa prepísali 1/2 domu (keďže mne peniaze vtedy nedali žiadne). Ústne sa dohodli so sestrou a bratom, že súhlasia, aby dom bol môj, keď tam ostanem bývať s rodičmi a budem sa o nich a o dom starať. Tak sa aj stalo a bývam tam stále, máme hypotéku na dom, za ktorú sme dom aj opravili (nová strecha, okná, kúrenie komplet aj s výmenou radiátorov a kotla, zateplenie domu - jedna sa o úpravy samozrejme celého domu, nie len polovice). Otec je nebohý od r.2016 a teraz 30. 7. 2019 zomrela mama. 18. 10. 2019 mame mať dedičské konanie. Moji súrodenci zrazu nesúhlasia, aby bola aj druhá polovica domu na mňa napísaná, a tak chcú svoju čiastku. Mám nejakú šancu, aby sa tak nestalo ? Myslím v prípade ak by sme sa nedohodli - oplatí sa mi to dávať na súd ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2019)

Dobrý deň,  v uvedenom prípade platí ust. § 484 Obč. zákonníka
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


V dedičskom konaní žiadajte započítanie darovaných peňazí v r. 1998 na dedič.  podiely vašich súrodencov ; rovnako však platí, že aj vám darovaný podiel na dome podľa hodnoty v čase darovania (rok 2003) sa vám započítava na váš dedičský podiel.

V otázke uvádzate, že ste do nehnuteľnosti investovali fin. prostriedky z úveru, ktorý splácate. Otázkou teda bude aj ohodnotenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní, keďže ste investovali do celej nehnuteľnosti, čo budete musieť preukázať. Preto odporúčame požiadať v dedičskom konaní znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti.
Predpokladáme, že s vašou mamou ste nemali žiadnu spísanú žiadnu dohodu o vyporiadaní predmetných investícií z vašej strany. 
Na strane Vašej matky tak vzniklo bezdôvodné obohatenie v rozsahu jednej polovice investícií a preto sme názoru, že v rozsahu jednej polovice investícií máte nárok na ich vrátenie (za predpokladu, že predmetom dedenia je tiež jedna polovica nehnuteľnosti), ktorú pohľadávku z dôvodu právnej istoty si uplatnite v dedičskom konaní proti poručiteľovi.

Len poznamenávame, že nie je podstatné to, či dedičia uznajú predmetnú pohľadávku (vaše investície do nehnuteľnosti), ale aby táto pohľadávka bola obsahom dedičského spisu a aby dedičia o nej vedeli. Budete musieť vedieť preukázať výšku predmetnej pohľadávky, teda, že vami uvedené práce na nehnuteľnosti a ich rozsah v cenovom vyjadrení boli aj realizované.
Uplatnenie tejto pohľadávky proti poručiteľovi - vašej matke, z vašej strany v dedič. konaní môže mať vplyv na dohodu v dedičskom konaní a teda, že vaši súrodenci budú žiadať napr. vyplatiť  v peniazoch len časť na nich pripadajúceho podielu na dedičstve, keďže hodnota investície sa im odpočíta.

Ak sa so súrodencami nedohodnete,  notár potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý chcem sa spýtať je možné zdediť dlhy po otcovi v dedičskom konaní? Aj, keď tam niesom? A dajú sa napríklad zdedené dlhy odmietnuť?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, podľa súčasnej právnej úpravy je možné v dedičskom konaní zdediť po poručiteľovi aj jeho dlhy. Avšak dlhy z dedičstva je možné nadobudnúť len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Nie je tak možné nadobudnúť z dedičstva výlučne iba dlhy po poručiteľovi. 

V zmysle ustanovenia § 463 a násl. Občianskeho zákonníka možno dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Je dôležité zdôrazniť, že tak môžete urobiť iba v lehote jedného mesiaca, odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Dedičstvo taktiež nie je možné odmietnuť iba v časti, musí byť odmietnuté ako celok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mala sestru, ktorý zomrela 12. 4. 2019. Ona je hlavne dedič, keďže teta nemala deti. Je tu ale synovec mojej mamy, ktorý jej pod nátlakom dal podpísať splnomocnenie k dedičskému konaniu. Podpisovali to na úrade v našej dedine. Chcela by som sa opýtať, či je možné s tým niečo urobiť. Vôbec nevedela čo podpisuje, lebo si to neprečítala. Ďakujem a prajem pekný deň. Danka

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vašu otázku dáva ust. § 33b/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie."

Predpokladáme, že Vaša mama má kópiu splnomocnenia.

Je potrebné, aby Vaša mama splnomocnenie odvolala písomne doporučeným listom zaslaným synovcovi a aby o odvolaní splnomocnenia informovala aj príslušného notára kópiou odvolania splnomocnenia.

Kto má pridelený dedičský spis zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu, kde Vaša mama mala posledné trvalé bydlisko - hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vašej mamy a zistite tak ktorý notár má dedičský spis.

Ak kópiu splnomocnenia Vaša mama nemá, treba uviesť v odvolaní splnomocnenia, že odvoláva splnomocnenie s dátumom overenia jej podpisu vo veci dedič. konania po poručiteľke v celom rozsahu a zakazuje vykonávať akékoľvek právne úkony.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po predošlej výbornej skúsenosti sa na Vás obraciam s ďalšou prosbou o radu. Dedičské konanie po otcovi trvá už rok a pravdepodobne bude konať v tomto dedičstve aj súd, čo predpokladám, že bude trvať možno aj ďalší rok. Do dedičstva po otcovi podlieha aj motorové vozidlo, ktoré nie je a ani už nikdy nebude spôsobilé na jazdu. Doslova - je to šrot. Môžem toto vozidlo dať zošrotovať a odhlásiť z evidencie u policajtov a toto potvrdenie predložiť notárke? Alebo treba okrem toho predložiť notárke aj doklad zo servisu (alebo z nejakého iného zariadenia) o tom, že vozidlo už nie je spôsobilé? Pýtam sa kvôli tomu, že existuje závet s vydedením a vydedená osoba mi môže robiť potiaže, ak by som len tak odstránila toto motorové vozidlo. Ide o to, že tomuto vozidlu konci technická kontrola, ktorú by som momentálne musela financovať ja, tak isto sa blíži termín zaplatenia platby zákonnej poistky. Tieto platby sú pre mňa náročné a sú pre toto auto bezvýznamné. Aj z hľadiska zahrnutia jeho hodnoty do dedičstva. Prípadne, ako inak by som mohla tento problém vyriešiť? Ďakujem S pozdravom Edita 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

na disponovanie s majetkom v priebehu dedič. konania, teda aj na zošrotovanie auta, musíte mať písomný súhlas notára. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám nasledovnú situáciu: Zomrela jedna osoba-žena, ktorá mala dvoch manželov. Prvým sa rozviedol (ten sa tiež oženil, so ženou, ktorá už mala dieťa), potom sa znovu vydala za druhého. Po X rokoch druhý manžel zomrel. Deti nemala ani s jedným. Vdova žila sama. Potom. Keď už mala tak 55 rokov, začal sa k nej opätovne hlásiť jej prvý bývalý manžel. Takto sa stretávali, "žili" spolu vyše 10 rokov, ale nebývali spolu. On vybavoval aj pohreb. Žiaľ, informácia, či bolo medzi nimi napr. aj niečo „na papieri“, sa nevie. Ta žena nemala súrodencov, ako aj jej druhý manžel. Jej prvý manžel ma jedného súrodenca a nevlastné dieťa. Otázka je, kto sú v tomto prípad dedičmi? Môžu sa do dedenia napr. hlásiť aj bratranci/sestrenice tej žene? Ako sa dá zistiť, či sa vôbec začalo dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

komu bol pridelený dedič. spis zistíte tak, že na stránke Ministerstva spravodlivosti SR prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého bydliska a dátumu úmrtia poručiteľky zistite meno notára. Hľadajte v rozvrhu práce prísl. okres. súdu.

Po poručiteľke nie sú dedičmi jej bývalý manželia, lebo bola rozvedená.

Druhou otázkou je či nebolo súdne konanie o vyporiadanie BSM a toto nebolo skončené ku dňu úmrtia, potom sa vyporiada v dedičskom konaní.

Súrodenci bývalých manželov nie sú zákonnými dedičmi.

Do úvahy prichádza dedenie v 3. skupine zák. dedičov podľa par. 475 Obč. zákonníka, t.j. osoby, ktoré žili s poručiteľom po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Otázkou je či poručiteľka spísala závet.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI dobrý deň, poprosím o odpoveď ohľadom dane z predaja nehnuteľnosti. Moji svokrovci postavili a vlastnili dom od r. 1980. Svokor zomrel v júli 2017, dom sa prepísal na môjho manžela a jeho sestru (čiže deti zosnulého). Každý vlastní polovicu domu + pozemok. Svokra ešte žije a ma doživotné právo bývania (ťarcha). Môj manžel v novembri 2018 zomrel, jeho polovica domu sa prepísala na našich spoločných 2 synov (každý ma teda 1/4 domu + pozemok). Ak by synovia najprv ponúkli svoje čiastky mojej švagrinej, a ta by odmietla kúpu, môžu to predať tretej osobe. Pýtam sa, či by pri predaji nehnuteľnosti (každý svoju 1/4), či už švagrinej alebo tretej osobe, platili daň z predaja nehnuteľnosti (dom dedili po dedovi a po otcovi - teda sa jedna asi o postupne dedenie v priamom rade, ale, či aj tu platí 5-ročná doba od nadobudnutia nehnuteľnosti, nie som si istá). Stačí mi jednoduchá odpoveď na mail, či budú platiť daň z predaja alebo nebudú. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

zrejme ste mysleli daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Vo Vašom prípade ak by synovia predali svoje podiely na nehnuteľnosti musia podať daň. priznanie k dani z príjmov.

Výdavkom pre synov bude cena zodpovedajúca ich podielu uvedená v uznesení o dedičstve, ktorým sa skončilo dedič. konanie po smrti otca, vášho manžela, náklady spojené so spísaním zmluvy pre advokáta, správny poplatok na kataster.

Rozdiel zdania sadzba dane 19 %.

Doba vlastnenia nehnuteľnosti sa nespočítava, teda platí len doba od r. 2017.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosil by som o odpoveď, či je možné, že v prípade, že sa do 5 rokov po smrti neskončí dedičské konanie, že by nehnuteľný majetok mohol prepadnúť pozemkovému úradu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď je nie, nie je to právne možné.

Je potrebné urgovať notára a podať súčasne dožiadanie na príslušný súd, aby zistil z akého dôvodu nie je dedičské konanie ukončené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 3 mesiacmi mi zomrel otec. S otcom aj so sestrou som sa stretal malo. Žijem v zahraničí. Odkiaľ sa dozviem, či mal otec nejaké vkladné knižky, nehnuteľnosti, auto. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

To, či Váš otec mal vkladné knižky sa na základe svojho zisťovania, resp. dopytovania v bankách nezistíte, platí bankové tajomstvo. Banka oznámi stav VK a bankových účtov len notárovi.

Rovnako pokiaľ sa jedná o autá, toto DI oznámi notárovi.

Pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosti, toto zistíte na stránke katasterportal.sk - musíte vedieť rodné číslo Vášho nebohého otca. 

Ktorému notárovi bol spis pridelený zistite na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia - hľadajte podľa príslušných okresných súdov. Následne podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu a dátumu úmrtia zistíte meno notára /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, najjednoduchšie by bolo pre Vás, aby ste sa dali zastupovať v dedičskom konaní nezávislou osobou, napr. advokátom, aby tento zastupoval Vaše záujmy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, prosím Vás mám otázku. Pred niekoľkými rokmi mama na mňa a na brata prepísala dom, ktorý zdedila po smrti nášho otca. Vedela by teraz urobiť to, že by to nejako odvolala a vrátila to na seba zas? Dá sa niečo také urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, vo Vašej otázke nespomínate, akým spôsobom došlo k prevodu. Predpokladáme, že Vám a bratovi matka dom darovala. V tom prípade je možné spísať dohodu o vrátení daru. V tejto dohode uvediete, kto bol darca a kto obdarovaný, presne špecifikujete, o ktorú nehnuteľnosť sa jedná a uvediete, že ste sa dohodli na vrátení daru. Na základe tejto dohody môžete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení tohto vkladu kataster zapíše naspäť Vašu matku ako vlastníčku. Druhá možnosť je spätné darovanie darovacou zmluvou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Keď mám byt v osobnom vlastníctve, a ak by som ovdovela, má právo dediť dieťa z prvého manželstva.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, ak máte byt vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nie v BSM, po smrti Vášho manžela nebudú dediť jeho deti. Čo sa týka detí z prvého manželstva, môžu to byť iba Vaše deti z prvého manželstva po Vašej smrti, ak by ste zomreli skôr ako Váš manžel. V takom prípade by dedili byt rovnakým dielom Váš manžel a Vaše deti, pričom nezáleží, či sú spoločné s terajším manželom, alebo či sú z iného manželstva. Za predpokladu, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve, tento nebude predmetom dedičského konania po smrti Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa dedičstva z roku 1982 - ide o nehnuteľný majetok s poukazom na ust. § 39 ods. 3 zák.č. 95/63 Zb. Rada by som dostala informáciu, či dedič, ktorý nadobudol dedičstvo v celosti s povinnosťou v prípade výkupu-prevzatia do súkromnej držby, uhradí pomernú časť z ceny výkupu ostatným právoplatným dedičom, je povinný vyplatiť pomernú časť z príjmu za nájom nehnuteľnosti, ktorých sa toto rozhodnutie týka ? Nehnuteľnosti sú v nájme opatrené platnou nájomnou zmluvou a dedič dostáva peniaze za nájom. Ďakujem pekne za poskytnutie rady. Sú tieto Vaše rady spoplatnené? Ak áno prosím o informáciu v akej cene. 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ v dedičskom konaní bola medzi dedičmi uzatvorená dohoda, že dedičstvo nadobúda konkrétny dedič, ktorý v prípade predaja nehnuteľnosti je povinný vyplatiť ostatných dedičov podľa ich podielov, musí tak urobiť podľa rozhodnutia bývalého štátneho notárstva.
Pokiaľ nehnuteľnosť dal do nájmu, je to jeho oprávnenie, avšak Vy ako dedičia nemáte nárok  na  tento podiel z nájmu, keďže predmetom dedenia je majetok poručiteľa ku dňu jeho úmrtia.
Otázkou  je ako znie presne dohoda  dedičov v dedičskom konaní a do kedy má resp. mal byť vyplatený podiel na dedičstve po jeho predaji, resp. dokedy mala byť nehnuteľnosť predaná.

Teda podstatným dátumom je dátum predaja nehnuteľnosti a dátum výplaty dedičov. Len za toto obdobie máte nárok na úroky z omeškania podľa ust. § 519 Občianskeho zákonníka :
"Právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka nie je dotknuté; pri omeškaní s plnením peňažného dlhu možno však náhradu škody požadovať, len pokiaľ nie je krytá úrokmi z omeškania alebo poplatkom z omeškania."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Zomrel mamin brat, ktorému manželka zomrela skôr. Nemali deti, tak dedili jeho súrodenci. Moja mama zomrela tak aj ja som bola účastníčkou dedič. Konania. Brat po nebohom, ktorého zastupoval po dedičskom konaní spísal listinu, v ktorej rozpísal všetky výdavky spojené s nehnuteľnosťou--kosenie trávy, benzín tepovanie auta, zákonné poistenie auta, ktoré užíval, keď dal uja do sanatória. Zostali peniaze na knižke a mal spoludedičov vyplatí zo zákonné opravenej sumy v dodatku o dedič. konaní, ktorú neakceptoval a ešte narátal výdavky 3500 eur. Zvyšné peniaze vyplatil dedičom. Ja som svoju čiastku neprijala a chystám sa ju vrátiť s tým, že je tam nezodpovedajúca suma dedič. konaniu. Mal nárok na takéto konanie? Po ujovi ostal dom 41. 000 auto 5000 a vkladná knižka 16100+830+41. Auto po dedičskom konaní znaleckým posudkom znížil na 3800 ide o 6 ročne nové kúpené auto kia. A ešte žiada zaplatiť trovy od nás za posudok. Tiež zariadenie domu, hudobné nástroje a zlaté šperky a iné cenné a umelecké predmety neboli zahrnuté v dedič. konaní. U notára som zistila, že môžem otvoriť dodatkové dedičke konanie. Ako jeden so spoluvlastníkov domu ale len v malej čiastke mamin podiel nebohá deleno 6 súrodencov. Nakoľko súrodenci uja sú starí tak a niektorí žijúci v Česku nejavia záujem sporiť sa so synovcom. Hnevá ma to, že každému vyplatil menej o 900 erur ako mal podľa dedič. konania vyplatiť. Ako sa dovolať pravdy, aby vyplatil zvyšnú sumu dedičom. K domu nemám prístup a nedarí sa mi naňho ani nakontaktovať. V rozhodnutí o dedičstve som našla jeho adresu. Mám mu napísať čo zamýšľam? Alebo začať od notára u, ktorého bolo dedič. Konanie. Od začiatku mu nadrziaval. Alebo ísť na políciu alebo rovno sa s ním sporiť súdne? Som z toho jeho konania neskutočne vytočená už len kvôli ujovým súrodencom, že ich takto obabral a ešte aj všetko čo bolo v dome rozpredáva obrábacie stroje a cennosti v dome.  Ospravedlňuje to tým, že nik nejavil záujem. Ako to všetko poriešiť, aby bolo všetko spravodlivo rozdelené medzi dedičov, niektorých aj zneužil, vymámil od nich podpisy, že bude zastupovať a na dedič. konaní tvrdil, že sa zriekli. Rozsudok už nadobudol platnosť, plynie 3 mesačná lehota dokedy má všetkých vyplatiť. Už peniaze poslal, ale v zníženej sume o tých 900 eur. Bolo 7 súrodencov tak si mladý prilepšil o dobrých 6000 eur. Všetci sa ho boja. Ma vôbec význam sa s ním sporiť? Či všetko nechať tak?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nepoznáme presný obsah uznesenia v dedičskom konaní.

Z toho čo uvádzate, usudzujeme, že uznesenie je právoplatné a jeden z dedičov bol zaviazaný k výplatám podielov pre ostatných dedičov.

Pokiaľ je to tak, uvádzame,že dedičské uznesenie je exekučným titulom a ak Vám prisúdená suma v dedičskom uznesení nebola doteraz resp. nebude v stanovenej lehote 3 mesiacov vyplatená, môžete podať návrh na exekučné konanie.

Návrh na exekúciu Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, poplatok za podanie návrhu, ktorý budete súčasne v exekučnom konaní vymáhať od dlžníka, je 16.50 €. Túto možnosť podať návrh na exekučné konanie majú samozrejme všetci dedičia po poručiteľovi.

To, že Vám chce vyplatiť zníženú sumu nie je podstatné z toho hľadiska, že by ste sa prevzatím peňazí vzdali svojho nároku  z dedičského konania, ktorý Vám bol priznaný, preto odporúčame peniaze prevziať, nakoľko exekučné konanie môže trvať aj dlhšiu dobu.

Pokiaľ sa jedná o hnuteľné veci, sme názoru, že ste v dedičskom konaní mali tieto okolnosti uviesť.

Hodnota auta mohla byť stanovená na základe znaleckého posudku v dedičskom konaní, Váš strýko nie je oprávnený hodnotu auta upraviť podľa svojho uváženia, ako ani to, aby ste Vy teraz platili jeho znalecký posudok. Rozhodujúce je uznesenie vydané v dedičskom konaní.

Pokiaľ si dedič pri výplate podielov odpočítal nejaké náklady, ktoré neboli zahrnuté v dedičskom  uznesení (kosenie trávnika, benzín, tepovanie auta a podobne), na toto nemá žiadne oprávnenie.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel bi som sa spýtať mal som dlh voči kamaratovi, ktorí som splácal v mesačných splátkach a mám s ním spísaný doklad u notára ale zomrel dlh so sa jeho manželkou vysporiadal ale doklad nemám. Nato, zomrela ona a teraz pýtaju odo mňa jej rodina zostatok dlhu. Ale ten dlh nebol zahrnutý do dedičského konania. Majú len doklad, ktorí som spísal s jej manželom.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Rozoberieme Vami položenú otázku z tohto hľadiska, ako vyplýva z jej obsahu.
V otázke neuvádzate, kedy ste si fin. prostriedky od kamaráta požičali a ako ste uhradzovali splátky, v hotovosti bez potvrdenia zo strany veriteľa - kamaráta alebo prostredníctvom banky, kedy by ste mali doklady o úhrade.

To isté sa týka aj následných úhrad manželke Vášho priateľa po jeho úmrtí.

Z otázky vyplýva, že pohľadávka voči Vám nebola zahrnutá do aktív dedičstva po nebohom kamarátovi a preto ani nemohla byť zahrnutá do dedičského konania po jeho manželke.
Pokiaľ rodina žiadna vrátenie peňazí, skutkový stav je taký, že peniaze môžu od Vás požadovať len na tom základe, ak by predmetná suma resp. zostatok pôžičky boli zahrnuté do aktív dedičstva.

Podľa ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku platí :
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Teda pokiaľ chcú dedičia po poručiteľoch (kamarát a jeho manželka) vymáhať od Vás dlh, ktorý ako píšete, ste už uhradili len nemáte o tom doklad, pohľadávka voči Vám by musela byť predmetom dedičského konania v tom kto sa stáva dedičom predmetnej pohľadávky voči Vám.  Keďže pohľadávka nebola v dedičskom konaní, nie ste povinný rodine poručiteľov platiť.

Poznamenávame, že smrťou priateľa nedošlo k zastaveniu plynutia premlčacej lehoty, pričom táto je všeobecne 3 roky a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 

Dedičom poručiteľov (kamarát a jeho manželka) nie ste povinný poskytovať právne rady ako majú postupovať.

Oni musia vedieť, že aby od Vás mohli požadovať vrátenie dlžnej sumy, budú musieť požiadať súd o dodatočné konanie o dedičstve.
V prípade podania žaloby zo strany dedičov, t.j.  po dedičskom konaní po poručiteľoch, by bolo vecou dokazovania na súde, či ste predmetnú sumu uhradili. Možnosťou obrany z Vašej strany by bolo poskytnutie svedeckých výpovedí, ak pri prevzatí peňazí  bol aj niekto iný ako kamarát a následne jeho manželka, prípadne úhrada splátok na bankový účet.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o informáciu. Sestra dostala od rodičov darom nehnuteľnosti počas života. Bol som o tom informovaný iba ustne. Po maminej smrti som nebol oboznámený ani s dedičským konaním, ani mi neprišlo žiadne osvedčenie o dedičstve. Vlastne nemám ani žiadnu kópiu žiadnych dokladov od sestry. Mama je po smrti už 5 rokov.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, je veľmi pravdepodobné, že dedičské konanie po mame prebehlo. Vás ako dediča mali informovať o prebiehajúcom dedičskom konaní. Podľa vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku sa dedičské konanie prejednávalo na súde, kde poručiteľ zomrel. Choďte teda na súd, požiadajte o nahliadnutie do súdneho spisu, ktorý sa týka dedičského konania po Vašej mame. Súd Vám ho sprístupní a tam zistíte ako dedičské konanie prebehlo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Chcel by som vedieť, či pri tomto dedičskom konaní nie je rozumnejšie, ak je len jeden dedič, to znamená, že sa ostatní zrieknu nároku v prospech, napr. MAMY.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, 

to, že sa vzdáte dedičstva v prospech Vašej mamy, táto okolnosť neovplyvní výšku poplatkov v dedičskom konaní. 

Je na Vašom zvážení ako sa ako deti a mama dohodnete. 

V budúcnosti pokiaľ by bolo dedič. konanie po Vašej mame, potom by ste mali nárok na dedičstvo v podiele 1/3 k celku pokiaľ by medzitým nedošlo napr. k darovaniu. Ak by mama za svojho života darovala nehnuteľnosť Vám ako deťom alebo niektorému z detí, boli by s tým spojené ďalšie poplatky /kataster, odmena advokáta za spísanie zmluvy/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi umrel otec. Bol spolu s mamou majiteľom 3-izbového bytu, garáže a jednoaroveho pozemku pri bytovke. Ak môžte poraďte mi ako postupovať pri dedičskom konaní, aby mňa a mojich troch súrodencov a mamy vyšli poplatky v čo najmenšej sume. Byt je v osobnom vlastníctve otca a mamy.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 200 Civilného mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Ako znížiť výšku poplatkov v dedič. konaní ?

Už teraz prehliadnite stránky real. kancelárií v akej cene je cca Váš byt a podiel na pozemku, garáž  /poloha, rozloha, stav/, prípadne sa opýtajte suseda, ktorý kupoval alebo predával podobný byt na cenu.

Jedná sa o tom, aby cena nebola poddimenzovaná a notárka nežiadala znal. posudok, nakoľko za tento by ste museli zaplatiť.

Takže na tomto môžete ušetriť, že nebude v dedič. konaní ustanovený znalec na určenie všeob. ceny majetku.

Chceme uviesť, že od majetku v dedič. konaní sa odpočítajú primerané náklady spojené s pohrebom a až z tzv. čistej hodnoty dedičstva sa platí odmena notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rady by sme sa opýtali. Otec nám zomrel len prednedávnom, za života prepísal svoj byt na najmladšiu sestru z podmienkou užívania bytu do smrti. Za života mal aj veľa dlhov, ktoré riadne splácal, no nesplatil všetky. Sme 4 dedičky a všetky sa chceme vzdať dedičstva. Okrem bytu, ktorý za života prepísal na sestru, nevlastnil nič. Je možné, aby sme sa všetky vzdali dedičského konania ? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ dlhy budú prevyšovať majetok v dedičskom konaní môžete dedičstvo odmietnúť. 

Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok. Znamená to v podstate to, ako keby ste sa nedožili úmrtia poručiteľa. Odmietnutím dedičstva nebude povinná splácať dlhy poručiteľa.

Ak Vašej sestre bol za života otca darovaný byt neznamená to, že bude musieť splácať dlhy za otca a nie je povinná ostatným dedičom vyplatiť ich podiel z darovaného bytu.

Pojem vzdanie sa dedičstva znamená, že v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Môžem podať odvolanie voči rozhodnutiu dedičského konania. Cena nehnuteľnosti a auta sa mi zdá nízka vôbec tam nie sú uvedené náklady na pohreb.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Pokiaľ sa jedná o náklady na pohreb je možné, že ak tieto nie sú uvedené v uznesení, je to, že ten kto náklady vynaložil si ich v dedičskom konaní nauplatnil.

Odvolanie samozrejme podať môžete v zmysle poučenia uvedeného v uznesení o dedičstve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či mi môže syn darovať byt, nakoľko má manžel podlžnosti. Exekúciu nemá. S úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, syn Vám byt darovať môže. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom." Tento byt bude teda Váš a nebude spadať pod BSM, teda manžel nebude mať žiadny právny nárok na tento byt. Tým pádom sa na tento byt nemôžu vzťahovať ani jeho podlžnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca, ktorý bol majiteľom domu zostala jeho manželka a 3 deti. Pri prvom stretnutí na dedičskom konaní nám bolo povedané, že mama sa môže rozhodnúť akú časť domu si chce ponechať. Dohodli sme sa aj z hľadiska, že sa bojí, že ju raz niektoré z dcér vyhodí z domu a aj z hľadiska, že dediči majú dlhy, aby nenastal problém, že mama bude 100 % vlastníkom nehnuteľnosti. Problém nastal, keď sestra povedala, že takéto rozhodnutie nepodpíše. Prosím poraďte ako máme postupovať, aby mame zostal celý dom. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň, to, aby Vašej mame zostal celý dom zabezpečíte jedine tak, že sa všetci dedičia dohodnú na tom, že sa vzdávajú dedičstva v prospech matky. Táto dohoda môže ale nemusí obsahovať aj záväzok matky vyplatiť ostatných dedičov z podielov. Bez dohody dedičov bude musieť notár dedičstvo rozdeliť podľa zákonných podielov, pričom vo Vašom prípade tento podiel predstavuje 1/4. Ak sa Vaša mama bojí iba toho, aby ju v budúcnosti nemohli z nehnuteľnosti vyhodiť, tak tomu zabráni i to, keby mala len 1/4 podiel na nehnuteľnosti. Každý kto má, čo i len najmenší podiel na nehnuteľnosti má totiž zároveň užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorého sa môže domáhať i súdnou cestou. Zároveň takúto osobu nie je možné vypratať (vyhodiť) z nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako mám reagovať na situáciu, kedy sestra prinútila mamu ešte za života prepísať pol bytu na seba. Je to nejak napadnuteľné? Mama je chorá v domove dôchodcov a je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, vlastník veci, i nehnuteľnosti, je jediný, ktorý môže disponovať vecou počas svojho života na základe svojho slobodného rozhodovania. Ak v čase podpisu právneho úkonu (zrejme darovacej zmluvy) netrpela Vaša mama takou duševnou poruchou, ktorá by odôvodňovala jej obmedzenie na spôsobilosti na právne úkony, je tento právny úkon iba veľmi ťažko napadnuteľný. Nakoľko uvádzate, že Vaša mama je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte, nie je vylúčené, že v čase podpisu právneho úkonu mohla trpieť duševnou poruchou, ktorá ju diskvalifikovala z urobenia tohto právneho úkonu. Posúdenie tejto otázky je však odbornou záležitosťou, ktorú vykonávajú súdni znalci. Úspech v takýchto konaniach závisí vždy od toho, či žalobca disponuje dostatočnými lekárskymi správami, ktoré by mohli byť podkladom pre vykonanie znaleckého posudku a následného záveru znaleckého posudku, či v čase podpisu zmluvy bola Vaša mama spôsobilá robiť predmetný právny úkon. Ak by tomu tak nebolo, bola by zmluva absolútne neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý ja som sa preto pýtala, či môže lebo pani sekretárka pred dedičským konaním kde sa ešte len spisujú tie veci ona hneď, že Vaša starká mala jedného syna  dediča. Ja som povedala, že nie, má ešte jednu dcéru, ktorá žije Maďarsku. Len preto sa chcem spýtať prečo potom ju nespomenuli ako druhú dedičku dcéru? Ďakujem Vám vopred za odpoveď poz. MK.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu doplňujúcu otázku uvádzame nasledovné :

Sekretárka notára je len zamestnancom, za dedičské konanie zodpovedá notár. Prečo sa vec udiala tak ako uvádzate v otázke, Vám uviesť nevieme. Za konanie zodpovedá notár.

Vo veci dcéra poručiteľky má možnosť vyzvať dediča - syna poručiteľky - o vydanie alikvótnej časti dedičstva ako sme uviedli už v predch. odpovedi - podľa ust. § 485 Obč. zákonníka.

 

Možnosťou je aj obrátiť sa na generálneho prokurátora v zmysle ust. § 485 a nasl. Civil. sporového poriadku :

"(1) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

(2) Dovolanie generálneho prokurátora je prípustné iba za predpokladu, že právoplatné rozhodnutie súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami ktoré majú za následok závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a ak potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

(3) Generálny prokurátor podá dovolanie iba na základe podnetu strany."

 

"§ 461 : Dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu."

 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania po mojom otcovi dedíme majetok mama a my traja súrodenci. Chceme sa vyhnúť opätovným vybavovačkám pri ďalšom dedičskom konaní a tiež aj poplatkom a uvažujeme o dohode medzi zúčastnenými, že by dedičstvo /3 izbový byt/ pripadlo jednému z nás, s tým, že mama by bola uvedená v katastri ako doživotný užívateľ. Bude to možné aj podľa novej právnej úpravy? Treba k tomu aj nejakú dohodu medzi nami súrodencami, aby sme predišli konfliktom pri delení majetku po prípadnej smrti mamy? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania sa môžu dedičia akýmkoľvek spôsobom dohodnúť na vyporiadaní dedičstva (jediným limitom je protizákonnosť dohody dedičov). Tzn. že je možné sa v dedičskom konaní dohodnúť, že byt nadobudne iba jeden z detí a zároveň v určitej lehote (ktorá môže byť aj niekoľkoročná) vyplatí ostatných dedičov zo ich podielov. Rovnako je možná aj dohoda, že nebude vyplácať ostatných dedičov, závisí to iba na vôli dedičov. Občiansky zákonník zároveň pripúšťa, aby na základe dohody dedičov v rámci dedičského konania bolo zriadené vecné bremeno dočasného užívania a bývania. Dosiahnutiu Vášho cieľa uvedeného vo Vašej otázke nebráni žiadne zákonné ustanovenie. Stačí ak sa uzatvorí dedičská dohoda, ktorá sa následne v uznesení o dedičstve správne naformuluje. Preto je potrebné dbať na to, aby notár ako súdny komisár správne zachytil v dohode vôľu všetkých dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, moja mama mi zomrela predchvíľou. Moja zosnulá mama je vlastník bytu. A môj brat s nepracujúcou partnerkou a dcérou býva v jej dome. My sme 5 súrodenci. Jeden z nich má právo bývať tam? A ostatní 4 nemajú právo mať podiel, veď sme dediči. Môj brat neni vlastník domu ani moja mama neprepísala na neho a prečo tam býva môj brat v dome? Poradíte mi, aby tam nebýval môj brat s rodinou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, ako spoluvlastníci máte právo rozhodovať o tom kto bude užívať nehnuteľnosť podľa veľkosti svojich podielov. Ak máte väčšinu, môžete prihlasovať menšinového spoluvlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zaujíma ma, či môže notár pri dedičskom konaní od dedičov pýtať ohodnotenie majetku znaleckým posudkom hradené dedičmi, dedí sa po otcovi. Ostala, mama a ja ako dcéra, brat je 26 rokov po smrti, a notárovi máme určiť poručníka, ktorý bude nebohého brata v dedení zastupovať, brat bol slobodný bezdetný, bez majetku, tak nechápem ako postupovať, či je to vôbec normálne?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, notár ako tzv. súdny komisár poverený vykonaním dedičského konania po poručiteľovi je v zmysle ustanovenia § 200 Civilného mimosporového poriadku povinný určiť tzv. všeobecnú hodnotu majetku. Súd (notár) ju určuje uznesením. § 200 ods. 2 CMP určuje akým spôsobom má byť určená táto všeobecná hodnota majetku. Určiť hodnotu majetku je povinnosťou notára a nie účastníkov dedičského konania. Hodnotu majetku by mal zistiť a určiť notár, pričom zákon mu neurčuje presné pravidlá. Mohol by napr. sám objednať znalecký posudok, dať ho vykonať znalcovi, ale po ukončení dedičského konania by cenu znaleckého posudku započítal do hotových výdavkov, ktoré by ste mu museli nahradiť. Nakoľko Váš brat nemal žiadnych potomkov tak si neviem vysvetliť z akého dôvodu mu má byť ustanovený opatrovník, najmä v prípade ak zomrel pred smrťou Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Som rozvedená mám dve deti. Vlastním byt a chatu. Mám priateľa. Chcem sa spýtať dá sa spísať závet, keby som zomrela, aby priateľ zdedil chatu? Alebo sú dediči len deti? Ak áno, zmenilo by sa niečo aj bez závetu, ak by sme sa zosobášili? Dedil by aj priateľ alebo len deti?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, pri závete zriadenom v prípade, že máte deti je potrebné vedieť, že ide o tzv. neopomenuteľných dedičov. Aj v prípade, že by ste ich v závete vynechali, majú dostať svoj zákonný podiel (ak sa toho budú domáhať). Ak sa nezosobášite a nezriadite závet, tak Vašimi dedičmi budú iba Vaše deti. Ak však už uzavriete manželstvo, tak Vašim dedičom bude i pozostalý manžel. V takom prípade by dedil s Vašimi deťmi v prvej dedičskej skupine rovným dielom. Tzn. každý z nich 1/3. Konkrétny spôsob nadobudnutia dedičstva (kto zdedí byt a kto chatu, prípadne kto komu bude vyplácať podiel) bude predmetom dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, notár rozhodne o dedičstve podľa ich zákonných podielov. Tzn. že by každý z nich mal 1/3 na Vašich nehnuteľnostiach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Ďakujem za rýchlu a zrozumiteľnú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Rado sa stalo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

V roku 2010 darovala mi matka byt, v ktorom bávala až do svojej smrti v roku 2016. V o veci konajúca notárka v predvolaní na prejednanie dedičstva poslala výzvu s týmto textom "Prineste súpis majetku patriaceho do dedičstva, vyčíslenú hodnotu daru (byt, ktorý darovala poručiteľka v roku 2010 synovi )". Takéto konanie notárky považujem za protiprávne konanie. Chcel by som vedieť ako sa môžem brániť takémuto svojvoľnému konaniu zo strany notárky.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, 

notárka nepostupovala v rozpore so zákonom. Hodnotu daru požadovala vyčísliť, pretože hodnota daru sa započítava dedičovi v dedičskom konaní (to čo získal bezodplatne za života poručiteľa). Vyplýva to priamo zo zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Dovoľte poprosiť o právnu radu. Zomrela nám maminka, mala na Slovensku prechodný pobyt, ako Slovák zijuci v zahraničí, štátna príslušnosť Ukrajinska, zomrela na Ukrajine. Z otcom mali na Slovensku v PD v našom spoločnom byte častku 1/20 ona a 1/20 otec + na Ukrajine mame spoločný byt. Prosím Vás kde ma prebehnúť dedičské konanie, aby sme mohli jej častku bytu zdediť. Prajem pekný deň! A vopred Ďakujem!

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

v danom prípade by mali prebiehať dve dedičské konania - jedno na Slovensku vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Slovensku a jedno na Ukrajine - vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Ukrajine.

Slovenské orgány nemajú právomoc prejednávať dedičstvo Vašej matky, ktorú tvorí majetok na Ukrajine a rovnako ukrajinské orgány nemajú právomoc rozhodovať o dedičstve, ktoré tvorí majetok Vašej matky na Slovensku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mali sme dedičské konanie po zomrelej sestre mojej mamy, ktorá zomrela 30. 1. 2017. Zákonnými dedičmi sme boli ja a brat. Nebohá sestra mojej mamy zanechala závet, ktorý napísala vlastnoručne, podpísala sa, obsahoval presný dátum, ale neobsahoval naše vydedenie. Majetok odkázala dvom kňazom. Prosím Vás je to v poriadku, že sme nededili nič zo zákona, keď sme neboli vydedení? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň ak ste boli zákonnými dedičmi po maminej sestre avšak bol vynechaný závet, potom tento závet má prednosť pred zákonnými dedičmi.

To znamená že po maminej sestre nebudete dediť. Vy ako deti sestry poručiteľky nie ste neopomenuteľnými dedičmi, preto nededíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom majetku, dedičské právo deti v prípade dedičstva. Z prvého manželstva mám dve dospelé deti a som vlastníkom 1/2 bytu, ktorý sme nadobudli spolu s exmanželom. Moju 1/2 bytu, by som chcela pre svoje dve deti z prvého manželstva. Majetok sme si s exmanželom nevyrovnali. V druhom manželstve mám jedno dieťa a mame byt na hypotéku, som taktiež vlastníkom 1/2 bytu a zároveň spoludlžník na hypotéke. Ako to prosím Vás spraviť, aby majetok, ktorý som nadobudla počas prvého manželstva, pripadal v prípade dedičstva len mojim dvom deťom z prvého manželstva a majetok, ktorý mame a budeme mať s manželom, pripadal v prípade dedičstva len našej spoločnej dcére? Ďakujem vopred za radu a pomoc. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľné. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej otázke. V prvom rade platí, že momentálne nemôžete s deťmi uzavrieť zmluvu, podľa ktorej by sa až po Vašej smrti stali vlastníkmi. Môžete na nich svoje podiely previesť už teraz, a to buď kúpnou alebo darovacou zmluvou. Tak by ste dosiahli to, že podiel na jednom byte bude patriť deťom z prvého manželstva a na druhom Vašej dcére. Existuje ešte možnosť spísania závetu, v ktorom by ste určili, kto sa má stať spoluvlastníkom daného bytu. Ak by ste neurobili ani jednu z týchto možností, pri dedičstve by sa postupovalo podľa zákona a nie je zaručené, že by sa deti dohodli, ako to chcete Vy. Záleží len na Vás, ako sa rozhodnete.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, opakovane som poskytla finančne prostriedky (cca 20 000 EUR) na rekonštrukciu rodinného domu matky s tým, že jedného dna, keď sa bude riešiť dedičské konanie bude táto suma zohľadnená. Všetko bolo dohodnuté len ústne s matkou a sestrou. Rodina situácia sa skomplikovala, tak by ma zaujímalo, či je možné uzatvoriť medzi mnou a matkou dohodu o tom, že som spomínané finančne prostriedky v konkrétnej výške poskytla na rekonštrukciu rodinného domu. Keďže kopu opráv viem dokladovať len čiastočne (kvôli zníženiu nákladov na rekonštrukciu). Ide o to, aby bola v prípade dedickeho konania zohľadnené, že som konkrétnou sumou prispela na rekostrukciu rodinného domu. Nechcem obrat svoju sestru, ale zároveň chcem, aby bolo zohľadnené, že som prispela nemalou čiastkou na rekonštrukciu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Nie je možné sa vzdať svojich práv, ktoré budú platiť až v budúcnosti. Mohli by ste však uzavrieť s Vašou sestrou, ak už nie je viac dedičov dohodu, kde uvediete hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste investovali do nehnuteľnosti, pričom Vaša sestra sa zaviaže, že túto sumu bude akceptovať následne v dedičskom konaní po Vašej mame. Vaša mama môže zas napísať čestné prehlásenie, kde uvedie koľko je presne hodnota finančných prostriedkov, ktoré boli vloženené do nehnuteľnosti. Táto hodnota sa potom bude zohľadňovať v dedičskom konaní. Podpisy na dohode, ako aj na čestnom prehlásení odporúčam overiť. Tiež je možné, aby Vám Vaša mama časť nehnuteľnosti ešte za života darovala alebo predala. Podiel na nehnuteľnosti by potom predstavoval hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste vložili do nehnuteľnosti. V prípade predaja podielu, by sa kúpna cena mohla započítať na vložené peňažné prostriedky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám dvoch starších súrodencom, ktori už dlhšie majú svoje domovy. Pred 4 rokmi mi zomrela mama a ja, v tom čase ešte slobodná, som bývala s ňou v rodičovskom dome. Na dedičskom konaní sme sa dohodli, že všetko dedím ja, hlavne ide o dom, v ktorom som s mamou bývala a bývam dodnes, už aj so svojou rodinou. Dohodli sme sa na tom, že ak ostanem bývať v dome, tak nechcú odo mňa nič ale ak by sa dom predával, tak zinkasovaná suma sa delí medzi nás troch, každý dostane rovnaký podiel. Keďže súrodenci nemajú nikdy dosť, začali sa mi vyhrážať, že ma z domu vyhodia, že ma poženú pred súd, lebo som dom dostala neprávom. Už som z toho na nervy. A hlavne sa bojím, že ostanem aj s malým bábätkom na ulici. Prosím, poraďte... Môžu ma nejakým spôsobom z domu vyhodiť? Dá sa dedičské konanie znovu otvoriť a zmeniť to, čo už bolo dohodnuté? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, dohoda dedičov o vysporiadaní dedičstva schválená súdom resp. povereným notárom vo forme osvedčenia o dedičstve je právoplatná. Všetci jej účastníci (dedičia) sú preto povinní ju rešpektovať a spravovať sa ňou. Zákon síce umožňuje napadnúť, prípadne opätovne prejednať vec, ktorá už bola právoplatne rozhodnutá, avšak len zo závažných a výnimočných dôvodov. V záujme právnej istoty a v zásade aj princípu nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, týmto dôvodom nemôže byť neskoršia zmena postoja dediča k spôsobu vysporiadania dedičstva. Na základe uvedeného preto nepredpokladám, že hrozby Vašich súrodencov sa môžu reálne naplniť.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Chcem sa spýtať môže sa druh po smrti svojej družky, s ktorou žil 12 rokov uchádzať ako dedič? Keď dom bol jej a on tam nemá ani trvalý pobyt a nemali deti, ale ona má brata a sestru.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na formuláciu Vašej otázky predpokladám, že poručiteľka nezanechala žiadny závet a bude sa dediť podľa zákona. Pri dedení zo zákona sa postupuje podľa dedičských skupín upravených v ustanoveniach §§ 473 až 475a Občianskeho zákonníka. Ak poručiteľka nemala žiadne deti, nemala manžela a už ani rodičov, bude sa dediť v tzv. tretej zákonnej skupine. V tejto dedičskej skupine dedia súrodenci poručiteľky a tiež osoby, ktoré s ňou žili pred jej smrťou aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti a boli výživou odkázané na ňu alebo sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť. Zákon pritom nepožaduje, aby mali v tej istej nehnuteľnosti nahlásený trvalý pobyt alebo inak právne upravený tento pomer. Vychádza sa tu z faktického stavu prípadu, zo samotného spolužitia v spoločnej domácnosti. V tejto skupine dedia súrodenci a osoby, ktoré s ňou žili spolu rovnakým dielom. Tzn. že i jej druh má nárok na svoj dedičský podiel vo výške 1/3 (ak mala poručiteľka iba dvoch súrodencov).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Neviem ako sa správne opýtať a v skratke uviesť veci, ktoré pri dedičstve nastali. Tak sa vopred ospravedlňujem ak bude viac rozvíjať veci. Stav mojej matky pred smrťou : matka bola vdova od 45 roka svojho života. ( mala 4 deti ) Po 8 rokoch sa vydala za xy , ktorý bol občanom iného štátu.  ( bol rozvedený a ma z prvého manželstva 3 deti ). Matka, sa vydávala v inom štáte. Vlastnila : 3izbový byt, poschodový dom ( rekr. Oblasti), auto a samozrejme hnuteľný majetok vo vysokej hodnote ak mám uviesť aj jej osobné šperky, ktorých výšku odhadujem na cca100. 000. - e. Jozef R. mal v 2 izbový byt ( štátny ) v inom štáte a osobné auto zahr. značky . Moja mamina zomrela vo februári 2016 na rakovinu. Posledné mesiace okrem morfia dostávala ešte silnejšie ópia ako je morfium na zmiernenie skutočne ukrutných bolesti. Čiže bola pod silnými opiátmi. Otčim, keď videl, že mamina majetok neriešila a ostáva všetko tak ako bolo, mesiac pred smrťou si vybavil notára, kde maminu presvedčil, aby 3 izbový byt a polovičku domu prepísala na neho. Druhá polovička domu ostala môjmu mentálne chorému bratovi. Janko môj brat nie je zbavený svojprávnosti a ani právnych úkonov nebol dôvod ale teraz sa bojím, že ho otčim môže mať aj takýto plán. Nakoľko po smrti maminy sa prestal snami kontaktovať aj, keď ja som sa do smrti o maminu podieľala na jej starostlivosti. Zakázal bratovi mi volať a dedičské konanie prebehlo bez deti nakoľko on povedal notárke, že moja mamina nič nemala. Prosím Vás dá sa napadnúť aj po roku dedičstvo a čo by som mohla urobiť? Ved my sme prišli o všetko po našich rodičoch. Ved môj ocino a mamina nerobili preto, aby sa mal inú cudzinec na slovensku dobre. Prosím pomôžte.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Na príslušnom súde kde prebehlo  dedičské konanie zistíte kto a kedy ver rozhodol. Uvedené môžete zistiť aj podľa rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vašej matky /zoberte sebou rodný list Váš, úmrtný list matky/.

2./ Následne po zistení obsahu spisu vo veci budete musieť podať návrh na súd - žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia pokiaľ sa jedná o majetok, ktorý bol predmetom dedičstva a to  podľa ust. § 485 Obč. zákonníka : Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

2./  Ak predmetom dedičstva neboli veci, ktoré uvádzate vyššie, budete musieť podať návrh podľa ust. §  211 Civil. sporového poriadku  :  "Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Súčasne v konaní navrhnúť správcu dedičstva.

3./ Poznamenávame vzhľadom na obsah Vašej otázky, že nástrojom ochrany Vášho majetku je aj podanie návrhu na vydanie opatrenia ešte pred samotným začatím konania vo veci a to  podľa ust. § 324 Civil. sporového poriadku: Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením. Jedná sa o opatrenie, aby osoba zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, nenakladala s určitými vecami alebo právami, niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala, atď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Budú dediť v prípade mojej smrti aj moje dve deti pochádzajúce z prvého manželstva finančne úspory mojej terajšej manželky, ktoré ma výlučne na svojom mene, alebo len syn pochádzajúci z nášho terajšieho manželstva?

A budú mať nárok na dedičstvo z rodinného domu, z ktorého polovicu zdedila manželka po smrti svojho otca ešte pred našim sobášom a druhu polovicu jej darovala jej mama už za nášho manželstva, ktorý sme spoločne zrekonštruovali? Vstupujem do veku, keď na to už musím myslieť. Ďakujem Vám, s úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V prípade Vášho úmrtia nebudú predmetom dedenia úspory Vašej manželky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve. K tomuto len poznámka : Pokiaľ úspory pochádzajú z vyplatenej mzdy, tak potom mzda vyplatená patrí do BSM. Otázkou teda je z akého právneho titulu má predmetné fin. prostriedky. Ak sú titulom dedenia alebo napr. daru, potom nepatria do BSM.

2./ Rodinný dom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky : Tento rovnako nepatrí do BSM. V prípade Vášho úmrtia predmetom vyporiadania budú  Vami vnesené fin. prostriedky do uvedeného rodinného domu na jeho rekonštrukciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa opýtať ako môžem dediť po otcovi, ktorý zahynul v koncentráku a nemám úmrtný list. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, ak viete, že Váš otec zomrel a nebol ešte vyhlásený za mrtvého, tak môžete podať návrh na vyhlásenie za mrtvého. Následne môžete iniciovať dedičské konanie, v ktorom budete po ňom dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, obaja rodičia zomreli naraz pri autonehode. Robí sa dedičské konanie najskôr z mrtvého otca na mŕtvu mamu (ktorá zomrela podľa pitvy o niečo neskôr) a následne z mamy na deti, alebo sa spraví dedičské konanie z rodičov priamo na deti? Ďakujem, Ivan.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, podľa práva platí, že vlastnícke právo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. To znamená, že pokiaľ jeden z manželov zomrel skôr ako ten druhý, potom druhý manžel okamihom smrti prvého manžela nadobudol majetok. Toto všetko sa hodnotí pri dedičskom konaní. Často však z pohľadu rozdelenia majetku medzi dedičov je úplne jedno, ktorý z manželov skôr zomrel.

Dôležité je, aby to bolo najmä v prípade, ak by ako dedičia prichádzali do úvahy iné osoby po jednom a druhom zosnulom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám od neho podpísaný papier so sumou koľko nás ma vyplatiť len žiadna lehota uvedená nie je. To mi asi tiež nepomôže. Pekný zvyšok dňa.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, ak nie je dohodnutá lehota na splnenie povinnosti uplatní sa ustanovenie § 563 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia musí dlžník (alebo ten kto sa zaviazal) splniť svoj záväzok prvý deň po dni, kedy ste ho požiadali o splnenie povinnosti.

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať ak pri dedičskom konaní po úmrtí nášho otca sme bratovi podpísali súhlas k prepisu rodičovského domu na neho. Dal nám ústny prísľub bez zápisu u notára, že ma čo najskôr vyplatí. Teraz svoj sľub nechce dodržať. Vraj si nezoberie drahý úver. Vraj nebude mať z čoho žiť. To sú jeho slová. Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je úplne zrejmé akým spôsobom došlo k udeleniu súhlasu s prepisom nehnuteľnosti a ukončeniu dedičského konania. Nehnuteľnosť totiž nemohla (nemala) byť prepísaná na Vášho brata skôr ako bolo dedičské konanie ukončené. Ak je v uznesení o dedičstve uvedené, že sa Váš brat stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zároveň mala byť v uznesení uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám Váš podiel v určitej lehote. Ak v uznesení o dedičstve nie je uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám podiel, nie je Vaša situácia pri vymáhaní tejto pohľadávky najlepšia. V prípadnom súdnom konaní by ste totiž museli preukázať, že sa Váš brat zaviazal Vám vyplatiť určitý podiel z dedičstva. Ústne dohody sa preukazujú veľmi ťažko.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o radu ako postupovať, ak by som chcela predať svoj 1/8 podiel domu, po mojom otcovi, ktorý zomrel v r. 2008. S ostatnými spoluvlastníkmi dohoda nie je možná, žiadajú aby som prispela na údržbu domu, v ktorom nebývam, sme 4 vlastníci. V dome žije moja teta, 6 rokov po babkinej smrti nás neinformovala ako ďalej s domom nakladá. Aké sú moje možnosti? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti je možné vyporiadať buď na základe dohody alebo súdnou cestou. Vzhľadom na to, že sa u Vás neprichádza do úvahy vyporiadanie dohodou, budete nútená podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní môžete požadovať vyplatiť svoj spoluvlastnícky podiel, ktorý by buď nadobudol do svojho výlučného vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov alebo by ho nadobudli pomerne ostatní spoluvlastníci. Čo sa týka údržby domu, ak ide o nevyhnutné opravy domu, ktoré je potrebné vykonať máte zo zákona povinnosť sa podieľať na týchto nákladoch ako spoluvlastník. Platí to bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť obývate alebo nie. Ak spoluvlastníci vynaložili náklady na nevyhnutnú opravu nehnuteľnosti, vznikol by im voči Vám nárok na zaplatenie pomernej časti nákladov podľa výšky Vášho spoluvlastníckeho podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry den. Prisli sme na preklep v mene vlastnika nehnutelnosti (Pavol a v obc. preukaze a rodnom cisle ma Pavel). Chcem sa spytat ake by to malo dosledky pri dedicskom konani? Dakujem za odpoved. S uctou

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň,

meno je len jedným z identifikačných údajov každej osoby. Ak ostatné údaje - najmä rodné číslo, dátum narodenia, ale aj ostatné ako sú priezvisko či adresa sú uvedené na liste vlastníctva správne, nemusíte sa obávať, že by v konaní o dedičstve bolo spochybnené vlastníctvo nehnuteľnosti danou osobou - poručiteľom.

Samozrejme, z dôvodu právnej istoty by bolo najvhodnejšie požiadať príslušný katastrálny odbor okresného úradu o opravu mena na liste vlastníctva - túto opravu by mal katastrálny odbor vykonať na základe žiadosti danej osoby a predložením potrebných dokladov - občianskeho preukazu, rodného listu a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku ako postupovať, keď pri dedičskom konaní nedošlo k dohode? Jedná sa o to, zomrel mi otec, všetko čo sa dalo poprepisoval, jedine podstatné čo sa prejednávalo je auto, ktoré bolo nadobudnuté v BSM, čiže tam sa ráta iba polovica no a tá polovica auta sa delí štyrmi (manželka, nevlastný brat, môj brat a ja). Pokúšal som sa s ňou dohodnúť, tá suma nie je strašná, je až smiešna - 700€=1/4 a ja neviem čo ďalej. Ona to chce ťahať na súd. Neviem ako to ďalej potom pokračuje. Dedičské konanie som samozrejme nepodpísal. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň

pokiaľ sa dedičské konanie neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví podklady na vydanie uznesenia súdu. 

 

Uznesenímsa konanie končí a súd rozhoduje komu pripadne dedičstvo - napr. môže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa podielov, pokiaľ nedošlo k dohode medzi účastníkmi. 

 

Súrôzne spôsoby, ktorými môže súd rozhodnúť. Pokiaľ došlo k vydaniu osvedčenia o dedičtve, proti tomuto môžete podať do 15 dní žiadosť o pokračovanie v konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry den. Mam otazku ohladom spoluvlastnictva a dedicstva. Moja matka je spoluvlastnickou bytu v Bratislave, s otcom su uz 23 rokov rozvedeni, no nebolo ziadne majetkove konanie. Matka je spoluvlastnickou ale tam nezije. Moja otazka je aky narok ma matka (a v pripade dedicstva lebo otec je chory, aky narok mam aj ja ako dcera). Momentalne tam zije mladsia sestra a ak by sa nahodou nieco s otcom stalo, aky narok tu je mozny. Dakujem za odpoved. S pozdravom Silvia 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, aký je tu nárok na dedičstvo, tak uvádzame nasledovné:

táto nehnuteľnosť je podľa toho, čo uvádzate v podielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov. Vaša matka je stále spoluvlastníkom, teda má právo podieľať sa na rozhodovaní o nakladaní s nehnutľnosťou. Pokiaľ Váš otec užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu, teda užíva celú nehnueľnosť ale jeho podiel je napr. len 1/2, potom sa bezdôvodne obohacuje na úkor Vašej matky. Vaša matka by mohla žiadať, aby jej nahradil sumu, ktorá zodpovedá obvyklému nájmu v danej lokalite. Samozrejme vo výške zodpovedajúcej jej podielu.

Pokiaľ ide o samotné dedičstvo, závisí od toho, či otec zanechá závet alebo nie. Ak závet nezanechá potom sa bude postupovať podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorého máte samozrejme nárok na podiel na otcovom majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry deň, mala by som na Vás jednu radu. Pred 4 rokmi mi zomrel otec. Bývame v rodinnom dome, ktorý nebol náš. Otec zdedil po svojom otcovi jednu štvrtinu, ale z dedovej strany ostali este 3 surodenci, ktori maju tak isto podiel z toho domu. Po dedicskom konani okrem mňa, mám staršieho brata a mamu, ktori maju tak isto jednu štvrtinu z podielu z domu. Z dedovej strany chcu tento dom predat a nas vystahovat. Je tu ešte jeden problem, lebo na dome je exekucia. Velmi pekne Vás prosím keby ste mi vedeli dať radu aké mame pravo, či to oni možu predať.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň, v prípade predaja spoločnej veci podielových spoluvlastníkov je potrebné, aby s predajom nehnuteľnosti súhlasili všetci spoluvlastníci (na kúpnej zmluve musí byť podpis všetkých spoluvlastníkov). Ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť na predaji nehnuteľnosti, tí čo chcú predať dom, budú musieť podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V prípade, že chcete v nehnuteľnosti naďalej bývať a nechcete ho predať, odporúčam Vám ponúknuť tým spoluvlastníkom, ktorí chcú nehnuteľnosť predať, že od nich ich spoluvlastnícke podiely odkúpite. V takom prípade, by ste zostali spoluvlastníkom nehnuteľnosti Vy, Váš brat a Vaša mama. Podiely tých, ktorí chcú nehnuteľnosť predať môžete odkúpiť sama alebo sa s Vaším bratom a mamou dohodnúť na tom, že ich odkúpiť každý v určitom pomere. Konkrétny spôsob odkúpenia spoluvlastníckych podielov závisí na Vašej dohode. Bez Vášho súhlasu však nie je možné nehnuteľnosť predať a Vás vysťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o radu. Umrel mi moj ujo ktorý žil sám v dome, ktorý zdedil po otcovi. Sestry sa vtedy vzdali dedičstva v jeho prospech. Čo bude teraz s dedičstvom. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň

pokiaľ ujo nezanechal závet bude sa dediť podľa zákona. Teda dedičstvo sa musí prejednať v dedičskom konaní. Pokiaľ sa bude dediť podľa zákona, v prvej dedičskej skupine dedia deti a manžel poručiteľa. V druhej skupine (ak sa nededí podľa 1. skupiny) dedí manžel, rodičia poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. V tretej skupine sú súrodenci poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. V štvrtej skupine dedia prarodičia poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pred ôsmimi rokmi mi zomrel otec. Mama mala tri deti. Dve s prvého manželstva a mňa zo spoločného manželstva. Otec zomrel v roku 2008. Na dedičské konanie som bol priznaný ja a mama ako jediný dediči. Mama veľmi zle znášala úmrtie môjho otca bola liečenia aj u psychiatra. Pre dedičskom konaním má prosila, aby som jej nebral byt, aby som nechal byt napísaný na ňu, aby mala istotu, ze bude mat kde bývať. Na základe toho, aby sa jej stav nezhoršil, súhlasil som z dohodou, že svoj podiel prevedieme na ňu. Mama zomrela minuly rok a majetok sa delí na tri časti. Ja som požadoval moju polovicu po otcovi a súrodencom druhu polovicu po rodičoch. Notarka na základe toho, že nesúhlasili s mojim návrhom, delila majetok na tri časti. Mám možnosť sa odvolať a žiadať svoju polovičku budem mať možnosť úspechu?? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak ste sa vzdali dedičstva po otcovi, potom sa matka stala výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti a tým pádom po jej smrti sa bude dediť rovným dielom. Prípadným odvolaním neuspejete, polovičku, ktorú ste prenechali matke už nezískate bohužiaľ späť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosim vas, mam velky problem. Mam v pestunskej starostlivosti 16 ročne dievča. Dna 17.11.2015 jej zomrel otec. O pohreb sa postarala jeho sestra. Dievčatu prišli papiere zo socialnej poistovne, lebo jej otcovi nebola vyplatena PN-ka. Peniaza vzala jeho sestra a povedala že jej tie peniaze patria, lebo ona chodila za nim do nemocnice a kupovala mu všetko čo potreboval. Neviem, či to bolo spravne jej ich dat. Rovnako mam obavu aj o samotny priebeh dedickeho konania. Za odpoved vam dakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2016)

Dobrý deň, peňažné prostriedky, ktoré patrili zomrelej osobe (poručiteľovi), patria do majetkovej podstaty dedičstva. Nemôže si ich preto svojvoľne privlastniť iná osoba ako dedič len na základe vyhlásenia alebo iných vlastných domnienok. Z Vášho príspevku vyplýva, že do úvahy pripadá ako jediný dedič jeho dcéra, v zmysle dedenia zo zákona. Dedičstvo prejedná súdom poverený notár, ktorý je povinný dodržať zákonnom ustanovený postup. V rámci dedičského konania možno rozhodnúť aj tak, že majetok po poručiteľovi v nepatrnej hodnote sa vydá tomu, kto sa postaral o jeho pohreb. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem. Obraciam sa na Vás s jednou otázkou. Viac ako 20 rokov zomrela sestra môjho starého otca. Oficiálne dedič by bol môj otec, ktorý žije, ale nakoľko jeho zdravotný stav sa stále zhorší, písali sme splnomocnenie na mňa, aby som vedela vybaviť všetky veci v jeho mene. V dedičskom konaní nie je presne napísané, ale rodina vie ešte o nejakých účtoch vo Švajčiarsku. Chcem sa informovať. Ak nevieme presne, v ktorej banke má účet otvorený, akým spôsobom by sme vedeli začať hľadať? Ďakujem za Vašu ochotu, S prianím pekného dňa.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2015)

Dobrý deň

kontaktujte notára, ktorý prejednával dedičstvo, ten by Vám najlepšie zodpovedal vašu otázku. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu štátu, v ktorom by sa mal účet nachádzať, je možné, že bude prebiehať samostatné dedičské konanie. Vo Švajčiarsku môžu byť rozdielnym spôsobom upravené predpoklady dedenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, momentálne mám za sebou 2-ročný úspešne ukončený súdny spor s našou sesternicou, ktorá po smrti našej mamičky chce s nami súrodencami dediť rodinný dom po našich spoločných starých rodičoch. Urobila tak aj napriek tomu, že už tento dom bol prevedený na mojich rodičov počas ich života. Sesternica bola z tohto domu pred 15 r. vyplatená. T.č., aj napriek tomu, že prvý spor prehrala, podala ďalšiu žalobu. Znova sa nám rozbieha ďalšie konanie, v podstate o tom istom, len inými slovami. Chcem sa opýtať, ako sa môžeme brániť tomu, že táto osoba útočí takýmto spôsobom bezdôvodne? Čo robiť, dá sa zbaviť ju svojprávnosti? Ako je možné, že aj napriek tomu, že neuhradila predchádzajúce súdne trovy z prehratého sporu, súd prijal jej súdny poplatok na otvorenie novej žaloby? Ja jej nič nedlhujem, ani moji súrodenci a blokuje nám nehnuteľnosť a kvôli nej nemôžeme deliť dedičstvo. Do kedy toto môže robiť? Viem, že má na krku nejaké exekúcie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, nakoľko nie som konkrétnejšie oboznámený s predmetom jednotlivých súdnych konaní, ktoré uvádzate, moja odpoveď je podmienená skutkovými predpokladmi. Spomínate, že Vaša sesternica sa pokladala za dediča v konaní o dedičstve po Vašej mame. Svoje právo uplatnila na súde žalobou, ktorá bola zamietnutá. Ak nastala právoplatnosť predmetného rozhodnutia, nevidím prekážku, aby sa v dedičskom konaní pokračovalo. Otázka, či Vaša sesternica je alebo nie je dedičom po Vašej mame, už bola vyriešená. Opätovný návrh na začatie konania predstavuje neodstrániteľnú vadu konania, tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci, v dôsledku ktorej súd konanie zastaví. Neuhradenie súdnych trov v inom konaní nie je dôvodom na to, aby súd odmietol návrh účastníka na začatie súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

prosim vas poradte mi zila som s druhom ktory nahle zomrel a ja zijem v jeho rodinom dome na ktory si narokuje jeho syn ....a neviem ako mam postupovat dalej aj ked mam tam trvaly pobyt a dedicke konanie este ani nebolo

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ Váš druh zomrel, dediť v dedičskom konaní po ňom nebudete, nakoľko sa bude dediť v prvej skupine (do ktorej patrí jeho syn). Vlastníctvo k veciam patricim do dedičstva sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa aj napriek tomu, že v súčasnosti na katastri ešte stále napísaný Váš druh. Aj napriek tomu, že dedičské konanie ešte neprebehlo a jeho syn by teraz podal návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti, súd by jeho návrhu vyhovel. Preto Vám nezostane nič iné, ako sa z danej nehnuteľnosti vysťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku