Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať na riešenie tejto situácie. S manželom sme boli 20 rokov rozvedení a po rozvode vysporiadané BSM. Mali sme jedného syna. Manžel po rozvode nadobudol 1_izb. Byt, auto a mal určite aj určite úspory. Zomrel vo veku 71 rokov. Pred dvomi rokmi mal mozgovú príhodu a neskôr aj onko problémy. Keďže bol nevládny zobrala ho opatrovať jeho neter a jeho sestra. Syn ho neopatroval, nakoľko aj on ma zdravotné problémy. Ten byt daroval neteri a vyzerá to tak, že aj úspory nie sú v banke. Pohreb bol financovaný nimi. Ma syn pri dedičskom konaní nejakú možnosť napadnúť darovaciu zmluvu na ten byt a požadovať nejaké úspory?
Alebo to ma nechať tak. Budú na dedičské konanie prizvaní aj neter a sestra zosnulého?, alebo len syn ako jediný priamy dedič. Podotýkam, že darovacia zmluva na byt bola v novembri 2019.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,

 

ak nie je zriadený závet, dedí sa podľa zákona. Podľa zákona pritom patrí do prvej dedičskej skupiny okrem manžela aj okruh potomkov. Ak teda poručiteľ nemal v čase smrti manželku, tak v prvej dedičskej skupine dedí len potomok - syn. To by teda znamenalo, že dediť by mal všetko len syn.

 

Ak ale nezanechal poručiteľ žiadny hodnotnejší majetok, pretože všetko previedol počas života, uplatní na sa nasledovné: "Ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, je účastníkom aj ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb." V takom prípade by sa ani nededilo, len by sa vydal zostatkový nepatrný majetok.

 

Pokiaľ ide o majetkové prevody poručiteľa počas jeho života, tie by boli napadnuteľné pokiaľ je nejaká vada v tom ktorom prevodnom právnom úkone, napr. ak by bol poručiteľ nespôsobilý na právne úkony v danom čase.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosila by som o radu v spojitosti s dedičským konaním. Dedko zomrel minulý rok. Má tri deti a manželku. Mal tiež spísaný závet, v ktorej všetko nechal mne (som vnučka). Dve deti s tým súhlasili a tretie nie. Vraj má nárok na svoju zákonnú časť. Aj sa tuším odvolal. Problém je, že on žije v ČR, nechal si poslať od advokáta závet a spätne mu napísal, že s tým nesúhlasí. So mnou sa nekontaktuje a cez tretie osoby sa ku mne iba dostáva, že teraz máme čakať na advokáta a na jeho vyjadrenie. Je to prosím tak? Alebo ako sa postupuje pri takýchto veciach? A má naozaj nárok na svoju zákonnú časť aj napriek tomu, že bol spísaný závet? Na akú časť z celého dedičstva má vlastne nárok? Sú tam pozemky, chalupa, polovica domu, auto. Je to nejaká časť z toho celého alebo nejaké % z každého? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
áno, hoci bol spísaný závet, ako tzv. neopomenuteľný dedič má nárok na svoj zákonný podiel. Nakoľko je plnoletý, má nárok na 1/2 svojho zákonného podielu. Vzhľadom na to, že poručiteľ mal tri deti a manželku, tak jeho podiel predstavuje 1/2 z 1/4.

Samozrejme tento podiel nemusí dostať na každej jednotlivej veci. Môžete neskôr v rámci dedičského konania uzatvoriť dohodu, že všetky nehnuteľnosti nadobudnete do svojho výlučného vlastníctva Vy a jemu vyplatíte jeho podiel v peňažnej náhrade. Môže sa stať, že bude trvať na tom, že na každej nehnuteľnosti chce mať svoj zákonný podiel.

O každom ďalšom nutnom a potrebnom kroku Vás bude informovať notár. Nevieme v akom štádiu je toto konanie, ale ak potrebujete zistiť stav konania alebo či už poslal vyjadrenie cez svojho advokáta, kontaktujte notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela moja sestra, ktorá bola slobodná a bezdetná. Mali sme aj brata, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel. Som jediný dedič + z manželstiev brata sú tri deti, z ktorých je jedno dieťa maloleté. Vlastnila 4 izbový byt, cenné papiere (nemajú veľkú hodnotu), pôdu v rodnej dedine, ktorá je nepredajná a ich hodnota je veľmi nízka (nemôže sa rozdeliť). Nikto z nás nemá záujem o byt, chceme ho predať a peniaze rozdeliť. Poraďte nám akým spôsobom sa môžeme dohodnúť ešte pred dedičským konaním, ako vytvoriť dedičskú dohodu tak, aby sme platili čo najmenej. Hodnota bytu bola stanovená na 128 000e, čo v prípade, že sa byt predá za vyššiu, prípadne nižšiu cenu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedičom po sestre budú aj deti jej nebohého brata, z ktorých jedno je maloleté.
Potom platí ust. § 160 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.
(2) Ak je maloletý dedič účastníkom dohody podliehajúcej schváleniu súdom, môže rozhodnúť súd o schválení právneho úkonu maloletého dediča a o schválení dohody jedným uznesením.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj vtedy, ak účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v potrebnom rozsahu."

V konaní o schválenie právneho úkonu maloletého dediča bude brané do úvahy aj to, či je v prospech maloletého, aby v dedičskom konaní nadobudol podiel na nehnuteľnosti, aby sa stal spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo aby bola uzatvorená dohoda dedičov o tom, že nehnuteľnosť nadobudne jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov, čo sa samozrejme týka aj ostatného majetku, ktorý bude predmetom dedenia.

Z hľadiska vyporiadania nehnuteľnosti v dedičskom konaní, najjednoduchším riešením by bolo, aby nehnuteľnosť nadobudol jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov v určitej konkrétnej lehote.
Pokiaľ ide o daň z príjmu, platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade je oslobodený od dane z príjmov až po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o DP). T.j. : Ak dôjde k predaju nehnuteľnosti do 5 rokov od úmrtia poručiteľky, budete musieť podať DP a výdavkom bude tzv. všeobecná cena podľa Civilného mimosporového poriadku (§ 200 ods. 2 Civil. mimospor. poriadku ("Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."). Ide v podstate o trhovú hodnotu.

Zdaneniu bude podliehať len rozdiel medzi príjmom z predaja z nehnuteľnosti a výdavkami (cena uvedená v uznesení o dedičstve).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, nie som občan slovenskej republiky. Ale EU občan. Moja matka zomrela vo februári 2020 v trenčianskom kraji. Vlastnila byt a iné nehnuteľnosti. Okrem mňa sú ešte moje tri sestry žijúce na Slovensku. Mne ide o otázku ako sa mám zachovať ako dedič a čo mám podniknúť na prihlásenie nároku na dedičstvo
Srdečná vďaka za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo sa nemusí žiadnym spôsobom prihlasovať. Potom ako sa začne dedičské konanie, notár jednu zo sestier predvolá na tzv. predbežné vyšetrenie dedičstva. Notár na základe tohto úkonu zistí základné informácie týkajúce sa dedičov, majetku poručiteľky, jej dlhov... Následne Vás bude notár kontaktovať písomne, dôjde Vám upovedomenie o Vašom dedičskom práve, poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo a často zároveň predvolanie na pojednávanie. V rámci dedičského konania následne budete môcť so súrodencami uzatvoriť dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo ak sa nedohodnete, tak notár vyporiada dedičstvo na základe výšky Vašich dedičských podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa chcela informovať ohľadne dedického konania,
moja otázka na Vás znie: Môj manžel na dedickom konaní sa zriekol dedictva po otcovi, keďže umrel v auguste 2019, dedičské konanie prebehlo začiatkom decembra 2019. Manžel teda sa zriekol majetku v prospech matky. Teraz tým pádom je majtelka bytu moja svokra čiže manželova matka, Chcem sa spýtať, ako to bude ďalej keby umrela jeho matka a on sa vzdal dedictva?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel sa vzdal dedičstva po svojom otcovi v prospech matky, ktorá sa stala výlučným vlastníkom bytu. To, že sa Váš manžel vzdal dedičstva po svojom otcovi, neznamená, že nebude dediť po svojej matke v súlade s ust. Obč. zákonníka bude jej zákonným dedičom. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Poznamenávame, že matka Vášho manžela môže byt darovať aj svojmu synovi za života so zriadením vecného bremena v jej prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. V prípade, že by matka Vášho manžela spísala závet, pre závetné dedenie platí okrem iných aj ust. § 479 Obč. zákonníka : "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je možné v rámci dedičského konania prevádzať vlastníctvo aj tých časti majetku, ktoré nie sú predmetom konania ?
Príklad : Po úmrtí matky sú dedičmi 1/2 bytu otec a 3 dospelé dcéry. Dohoda znie, že celý byt by mal pripadnúť na jednu z dcér. Teda otec a 2 dcéry sa vzdajú svojej časti bytu v rámci dedičského konania a otec sa navyše chce vzdať svojej 1/2 bytu.
Je toto možné? Prípadne je vhodnejšie prevod majetku, ktorý nie je predmetom konania, riešiť inou cestou (vzhľadom na čas a poplatky)?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva ten záver, ktorý chcete dosiahnuť, aby po skončení dedičského konania sa stala jedna z dcér poručiteľky vlastníkom bytu zrejme s povinnosťou výplaty ostatným dedičom.
Uvádzame, že v dedičskom konaní po matke sa najprv vyporiadava BSM, ktoré zaniklo smrťou matky.

Riešenie Vami uvedenej situácie, aby celý byt v dedičskom konaní nadobudla len jedna dcéra, dáva ust. §  195 Civil. mimosporového poriadku :
"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."

Pozostalý manžel a deti sa v dedičskom konaní dohodnú, že celá nehnuteľnosť - byt - bude patriť do dedičstva a pozostalému manželovi vznikne proti dedičovi, ktorý nadobudne byt v dedičskom konaní tzv. náhradová pohľadávka.
V danej súvislosti možno poukázať aj právny názor NS SR  vyslovený v rozsudku sp. zn. : 4 M Cdo 12/2009 : 
„V konaní o dedičstve pri ustálení masy BSM treba rozhodnúť, čo patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi. Majetok v BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Dedička a pozostalý manžel (alebo jeho právni nástupcovia) sa môžu dohodnúť aj tak, že celá masa BSM patrí do dedičstva a že pozostalému manželovi (resp. do dedičstva po ňom) patrí tzv. náhradová pohľadávka.Náhradová pohľadávka je jeho pohľadávka voči dedičstvu (dlh poručiteľa) a teda v prípade, že si ju uplatní, radí sa do pasív dedičstva poručiteľa, čo umožňuje dedičom a pozostalému manželovi sa dohodnúť o jej úhrade (o spôsobe a lehote). V prípadoch, keď k dohode nedôjde, zodpovedajú dedičia za pohľadávku manžela v rámci zodpovednosti za dlhy poručiteľa (§ 470 OZ). Pri náhradovej pohľadávke sa neurčuje povinnosť na plnenie, dedičský súd sa obmedzí len na jej konštituovanie.“


T. j. : V podstate manžel v dedičskom konaní by si uplatnil voči poručiteľovi pohľadávku, ktorá by tak predstavovala dlh poručiteľa vo výške 1/2 všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a ak si ju následne uplatní, dedič, ktorý nadobudne byt bude za uvedený dlh aj právne zodpovedať v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka, bude povinný otcovi - pozostalému manželovi poručiteľa - predmetnú sumu uhradiť.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dedila som so sestrou a otcom byt po mame. Ale býva tam ďalšia sestra ta používa celý byt aj moju časť čo som dedila. Môžem od nej pýtať nájomné zato, že využíva moju časť bytu. Ona používa celý byt a nič neplatí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že byt po mame ste zdedili spolu s Vašim otcom, neuvádzate však podiely na nehnuteľnosti ako celku, teda či aj sestra, ktorá byt užíva, má v tomto byte ako nehnuteľnosti svoj podiel zapísaný na LV.

Ide o to, že pokiaľ so sestrou nemáte žiadnu zmluvu o nájme a Vaša sestra, ktorá byt v celosti užíva, pričom nie je aspoň jej podielovým spoluvlastníkom, užívaním celého bytu ňou a jej rodinou vzniká na jej strane bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame vo veci sestre predložiť písomný návrh zmluvy o nájme bytu na zodpovedajúci podiel Vás a Vášho otca. V zmluve môžete vyriešiť aj náhradu za užívanie nehnuteľnosti spätne max. 3 roky.
Ak sestra s návrhom zmluvy nebude súhlasiť, vec budete musieť riešiť súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia

Neuvádzate v otázke tú okolnosť, či chcete pokiaľ sestra nie je aspoň podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, či vôbec s užívaním bytu ňou súhlasíte a teda či nie je namieste žaloba o vypratanie bytu.

V otázke neuvádzate na meno koho sú uzatvorené zmluvy o dodávke médií /elektriny, plyn a pod./, takže riešením keďže ste vlastníci nehnuteľnosti tieto otázky riešiť priamo s dodávateľom na Vaše meno resp. meno otca.

Odporúčame tiež vo veci kontaktovať správcu bytového domu, keďže jeho nezaujíma to, či sestra užíva byt na základe zmluvy o nájme alebo bez zmluvy o nájme, jeho zaujíma vzťah vlastnícky. Ide o to, že prípadné nedoplatky pri platení do fondu opráv, údržby a prevádzky za predmetný byt budete musieť hradiť Vy ako vlastníci bytu spolu s otcom.

V prípade potreby nás kontaktujte na doriešenie zmluvného vzťahu medzi Vami ako vlastníkmi a sestrou ako užívateľkou bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Prosím o radu v takomto prípade:
Zomrel ženatý muž. Ostala manželka, dospelé deti a neplnoleté vnúčatá. Nebohý zanechal dlhy. Dediči zo zákona v prvom rade (manželka, dospelé deti) sa zrieknu dedičstva.
Otázky:
1/ Prečo volajú na dedičské konanie dedičov v druhom rade - súrodencov nebohého?
2/ Je možné, aby dlhy prešli na dedičov v druhom rade - na súrodencov nebohého? Ak áno, môžu sa aj oni zrieknuť
dedičstva?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, ide o tzv. zákonnú postupnosť dedenia. Kým existujú dedičia musí podľa Občianskeho zákonníka dedičstvo pripadnúť dedičom, hoci v predchádzajúcej skupine všetci odmietli dediť. Až v prípade, že žiaden dedič nebude dediť, resp. keď všetci do úvahy prichádzajúci dedičia odmietnu dediť, pripadne dedičstvo štátu ako odúmrť. Z toho dôvodu (ak dlhy výrazne prevyšujú hodnotu dedičstva) je potrebné buď uzatvoriť s veriteľmi dohodu o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov alebo odmietnuť dedičstvo. Dedičstvo môže odmietnuť každý dedič, bez ohľadu na to, z ktorej zákonnej skupiny pochádza.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, stala sa mne a našej rodine taká vec, že 11. 9. 2019 teda už 4 mesiace nás náhle opustila mamka vo veku 63 rokov. Nečakala to asi ani ona, že tak skoro ani my a, keďže som ju opatroval necelý rok, tak mi sľúbila, že ak sa o ňu postarám dostanem byt. Lenže vedeli sme to len my dvaja ja ako syn a moja mama nebohá, teda iba ústne povedané. Zajtra nás čaká dedičské konanie, mám ešte dve sestry a moji rodičia okrem 3 izbového bytu vlastnia ešte rodinný dom aj s veľkou záhradou a oni sa tak trochu boja o ten byt, že ak ho nebudem vedieť splácať a budem iba sám žiť v tom byte tak sú za to, aby sa do zmluvy, vraj sa to dá napísať, že nejakých 10-15 % budú mať oni keby niečo. Sestry sa cítia tým pádom ukrivdene lebo si myslia, že byt ma väčšiu hodnotu ako ten dom alebo záhrada hektárová bez inštalácii. Chcú vlastne dostať rovnaký podiel, aby nebol nikto ukrivdený.
Vedeli by ste ma v tejto veci nejako usmerniť ako to je a načo si mám poprípade dávať pozor, aby ma sestry neprechytračili ?
Vopred Vám za Vašu odpoveď, čas a ochotu ďakujem. S pozdravom R.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň, položili ste veľmi obsiahlu otázku ohľadom dedenia, ktorým otázkam sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Budeme sa snažiť aj vzhľadom aj na termín pojednávania odpovedať.

1./ Z otázky usudzujeme, že Váš otec ešte žije a teda v dedičskom konaní skôr ako sa pristúpi k dedeniu sa musí zo zákona najprv vyporiadať zaniknuté bezdpodielové spoluvlastníctvo Vašich rodičov, pričom zo zákona platí, že otec ako manžel poručiteľky má nárok na jednu polovicu majetku, ktorý tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva /BSM/.

2./ Následne po vyporiadaní zaniknutého BSM v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že "v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

3./ V dedičskom konaní v súlade s ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd -  notár  uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa, pričom všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

4./ V otázke uvádzate, že predmetom dedenia budú aj nehnuteľnosti. Z hľadiska určenia všeob. hodnoty majetku, teda aj nehnuteľností, neznamená to, že v dedičskom konaní bude musieť byť vykonané znalecké dokazovanie na ohodnotenie nehnuteľností. Bude na dedičoch, aby ste sa dohodli na cene. Je možné na to využiť pre porovnanie ponuky a dopyt realitných kancelárií ohľadom obdobných nehnuteľnosti (rozloha, vek, miesto nehnuteľnosti a pod.)  a na základe uvedeného sa dohodnúť na ich cene, pričom v prípade bytu je treba brať do úvahy aj nesplatený úver.

5./ Z otázky predpokladáme, že v byte aj bývate, teda máte tam trvalé bydlisko a ďalej spomínate, že sestry majú obavy, či budete vedieť nehnuteľnosť splácať, teda zrejme na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky - rodičia majú úver na byt. To len usudzujeme. Z hľadiska dohody dedičov sme názoru, že je lepšie ak nehnuteľnosti v dedičskom konaní nebudú dedené tak, že každú nehnuteľnosť nadobudnú všetci súrodenci do podiel. spoluvlastníctva, lebo z hľadiska ich budúceho užívania a vynakladania nákladov aj na bežnú údržbu zvyčajne vznikajú problémy s financovaním.

6./ Pokiaľ Vaša mama Vám dala ústny prísľub na prepísanie bytu na Vás ako syna z dôvodu starostlivosti, túto okolnosť Vaše sestry v rámci dedič. konania na Vaše zvýhodnenie ako dediča nemusia akceptovať, resp. z tohto dôvodu nemáte právny nárok na väčší dedičský podiel. Netreba v dedič. konaní zabudnúť ani na to, že ak sestry dostali darom od matky ako poručiteľky dary nie bežné (napr.pozemok, byt, peniaze a pod.), potom hodnota darov sa im započíta na ich dedičský podiel.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať niečo ohľadne dedičstva. Zomrela mama, ostali sme ja, moja sestra a brat. Brat a sestra dostali v roku 1998 od rodičov každý po 300 000 SK. Samozrejme nie je k tomu doklad. Keď som sa vydala v r. 2003, rodičia na mňa prepísali 1/2 domu (keďže mne peniaze vtedy nedali žiadne). Ústne sa dohodli so sestrou a bratom, že súhlasia, aby dom bol môj, keď tam ostanem bývať s rodičmi a budem sa o nich a o dom starať. Tak sa aj stalo a bývam tam stále, máme hypotéku na dom, za ktorú sme dom aj opravili (nová strecha, okná, kúrenie komplet aj s výmenou radiátorov a kotla, zateplenie domu - jedna sa o úpravy samozrejme celého domu, nie len polovice). Otec je nebohý od r.2016 a teraz 30. 7. 2019 zomrela mama. 18. 10. 2019 mame mať dedičské konanie. Moji súrodenci zrazu nesúhlasia, aby bola aj druhá polovica domu na mňa napísaná, a tak chcú svoju čiastku. Mám nejakú šancu, aby sa tak nestalo ? Myslím v prípade ak by sme sa nedohodli - oplatí sa mi to dávať na súd ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2019)

Dobrý deň,  v uvedenom prípade platí ust. § 484 Obč. zákonníka
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


V dedičskom konaní žiadajte započítanie darovaných peňazí v r. 1998 na dedič.  podiely vašich súrodencov ; rovnako však platí, že aj vám darovaný podiel na dome podľa hodnoty v čase darovania (rok 2003) sa vám započítava na váš dedičský podiel.

V otázke uvádzate, že ste do nehnuteľnosti investovali fin. prostriedky z úveru, ktorý splácate. Otázkou teda bude aj ohodnotenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní, keďže ste investovali do celej nehnuteľnosti, čo budete musieť preukázať. Preto odporúčame požiadať v dedičskom konaní znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti.
Predpokladáme, že s vašou mamou ste nemali žiadnu spísanú žiadnu dohodu o vyporiadaní predmetných investícií z vašej strany. 
Na strane Vašej matky tak vzniklo bezdôvodné obohatenie v rozsahu jednej polovice investícií a preto sme názoru, že v rozsahu jednej polovice investícií máte nárok na ich vrátenie (za predpokladu, že predmetom dedenia je tiež jedna polovica nehnuteľnosti), ktorú pohľadávku z dôvodu právnej istoty si uplatnite v dedičskom konaní proti poručiteľovi.

Len poznamenávame, že nie je podstatné to, či dedičia uznajú predmetnú pohľadávku (vaše investície do nehnuteľnosti), ale aby táto pohľadávka bola obsahom dedičského spisu a aby dedičia o nej vedeli. Budete musieť vedieť preukázať výšku predmetnej pohľadávky, teda, že vami uvedené práce na nehnuteľnosti a ich rozsah v cenovom vyjadrení boli aj realizované.
Uplatnenie tejto pohľadávky proti poručiteľovi - vašej matke, z vašej strany v dedič. konaní môže mať vplyv na dohodu v dedičskom konaní a teda, že vaši súrodenci budú žiadať napr. vyplatiť  v peniazoch len časť na nich pripadajúceho podielu na dedičstve, keďže hodnota investície sa im odpočíta.

Ak sa so súrodencami nedohodnete,  notár potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý chcem sa spýtať je možné zdediť dlhy po otcovi v dedičskom konaní? Aj, keď tam niesom? A dajú sa napríklad zdedené dlhy odmietnuť?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, podľa súčasnej právnej úpravy je možné v dedičskom konaní zdediť po poručiteľovi aj jeho dlhy. Avšak dlhy z dedičstva je možné nadobudnúť len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Nie je tak možné nadobudnúť z dedičstva výlučne iba dlhy po poručiteľovi. 

V zmysle ustanovenia § 463 a násl. Občianskeho zákonníka možno dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Je dôležité zdôrazniť, že tak môžete urobiť iba v lehote jedného mesiaca, odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Dedičstvo taktiež nie je možné odmietnuť iba v časti, musí byť odmietnuté ako celok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mala sestru, ktorý zomrela 12. 4. 2019. Ona je hlavne dedič, keďže teta nemala deti. Je tu ale synovec mojej mamy, ktorý jej pod nátlakom dal podpísať splnomocnenie k dedičskému konaniu. Podpisovali to na úrade v našej dedine. Chcela by som sa opýtať, či je možné s tým niečo urobiť. Vôbec nevedela čo podpisuje, lebo si to neprečítala. Ďakujem a prajem pekný deň. Danka

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vašu otázku dáva ust. § 33b/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie."

Predpokladáme, že Vaša mama má kópiu splnomocnenia.

Je potrebné, aby Vaša mama splnomocnenie odvolala písomne doporučeným listom zaslaným synovcovi a aby o odvolaní splnomocnenia informovala aj príslušného notára kópiou odvolania splnomocnenia.

Kto má pridelený dedičský spis zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu, kde Vaša mama mala posledné trvalé bydlisko - hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vašej mamy a zistite tak ktorý notár má dedičský spis.

Ak kópiu splnomocnenia Vaša mama nemá, treba uviesť v odvolaní splnomocnenia, že odvoláva splnomocnenie s dátumom overenia jej podpisu vo veci dedič. konania po poručiteľke v celom rozsahu a zakazuje vykonávať akékoľvek právne úkony.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po predošlej výbornej skúsenosti sa na Vás obraciam s ďalšou prosbou o radu. Dedičské konanie po otcovi trvá už rok a pravdepodobne bude konať v tomto dedičstve aj súd, čo predpokladám, že bude trvať možno aj ďalší rok. Do dedičstva po otcovi podlieha aj motorové vozidlo, ktoré nie je a ani už nikdy nebude spôsobilé na jazdu. Doslova - je to šrot. Môžem toto vozidlo dať zošrotovať a odhlásiť z evidencie u policajtov a toto potvrdenie predložiť notárke? Alebo treba okrem toho predložiť notárke aj doklad zo servisu (alebo z nejakého iného zariadenia) o tom, že vozidlo už nie je spôsobilé? Pýtam sa kvôli tomu, že existuje závet s vydedením a vydedená osoba mi môže robiť potiaže, ak by som len tak odstránila toto motorové vozidlo. Ide o to, že tomuto vozidlu konci technická kontrola, ktorú by som momentálne musela financovať ja, tak isto sa blíži termín zaplatenia platby zákonnej poistky. Tieto platby sú pre mňa náročné a sú pre toto auto bezvýznamné. Aj z hľadiska zahrnutia jeho hodnoty do dedičstva. Prípadne, ako inak by som mohla tento problém vyriešiť? Ďakujem S pozdravom Edita 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

na disponovanie s majetkom v priebehu dedič. konania, teda aj na zošrotovanie auta, musíte mať písomný súhlas notára. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám nasledovnú situáciu: Zomrela jedna osoba-žena, ktorá mala dvoch manželov. Prvým sa rozviedol (ten sa tiež oženil, so ženou, ktorá už mala dieťa), potom sa znovu vydala za druhého. Po X rokoch druhý manžel zomrel. Deti nemala ani s jedným. Vdova žila sama. Potom. Keď už mala tak 55 rokov, začal sa k nej opätovne hlásiť jej prvý bývalý manžel. Takto sa stretávali, "žili" spolu vyše 10 rokov, ale nebývali spolu. On vybavoval aj pohreb. Žiaľ, informácia, či bolo medzi nimi napr. aj niečo „na papieri“, sa nevie. Ta žena nemala súrodencov, ako aj jej druhý manžel. Jej prvý manžel ma jedného súrodenca a nevlastné dieťa. Otázka je, kto sú v tomto prípad dedičmi? Môžu sa do dedenia napr. hlásiť aj bratranci/sestrenice tej žene? Ako sa dá zistiť, či sa vôbec začalo dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

komu bol pridelený dedič. spis zistíte tak, že na stránke Ministerstva spravodlivosti SR prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého bydliska a dátumu úmrtia poručiteľky zistite meno notára. Hľadajte v rozvrhu práce prísl. okres. súdu.

Po poručiteľke nie sú dedičmi jej bývalý manželia, lebo bola rozvedená.

Druhou otázkou je či nebolo súdne konanie o vyporiadanie BSM a toto nebolo skončené ku dňu úmrtia, potom sa vyporiada v dedičskom konaní.

Súrodenci bývalých manželov nie sú zákonnými dedičmi.

Do úvahy prichádza dedenie v 3. skupine zák. dedičov podľa par. 475 Obč. zákonníka, t.j. osoby, ktoré žili s poručiteľom po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Otázkou je či poručiteľka spísala závet.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI dobrý deň, poprosím o odpoveď ohľadom dane z predaja nehnuteľnosti. Moji svokrovci postavili a vlastnili dom od r. 1980. Svokor zomrel v júli 2017, dom sa prepísal na môjho manžela a jeho sestru (čiže deti zosnulého). Každý vlastní polovicu domu + pozemok. Svokra ešte žije a ma doživotné právo bývania (ťarcha). Môj manžel v novembri 2018 zomrel, jeho polovica domu sa prepísala na našich spoločných 2 synov (každý ma teda 1/4 domu + pozemok). Ak by synovia najprv ponúkli svoje čiastky mojej švagrinej, a ta by odmietla kúpu, môžu to predať tretej osobe. Pýtam sa, či by pri predaji nehnuteľnosti (každý svoju 1/4), či už švagrinej alebo tretej osobe, platili daň z predaja nehnuteľnosti (dom dedili po dedovi a po otcovi - teda sa jedna asi o postupne dedenie v priamom rade, ale, či aj tu platí 5-ročná doba od nadobudnutia nehnuteľnosti, nie som si istá). Stačí mi jednoduchá odpoveď na mail, či budú platiť daň z predaja alebo nebudú. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

zrejme ste mysleli daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Vo Vašom prípade ak by synovia predali svoje podiely na nehnuteľnosti musia podať daň. priznanie k dani z príjmov.

Výdavkom pre synov bude cena zodpovedajúca ich podielu uvedená v uznesení o dedičstve, ktorým sa skončilo dedič. konanie po smrti otca, vášho manžela, náklady spojené so spísaním zmluvy pre advokáta, správny poplatok na kataster.

Rozdiel zdania sadzba dane 19 %.

Doba vlastnenia nehnuteľnosti sa nespočítava, teda platí len doba od r. 2017.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosil by som o odpoveď, či je možné, že v prípade, že sa do 5 rokov po smrti neskončí dedičské konanie, že by nehnuteľný majetok mohol prepadnúť pozemkovému úradu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď je nie, nie je to právne možné.

Je potrebné urgovať notára a podať súčasne dožiadanie na príslušný súd, aby zistil z akého dôvodu nie je dedičské konanie ukončené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 3 mesiacmi mi zomrel otec. S otcom aj so sestrou som sa stretal malo. Žijem v zahraničí. Odkiaľ sa dozviem, či mal otec nejaké vkladné knižky, nehnuteľnosti, auto. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

To, či Váš otec mal vkladné knižky sa na základe svojho zisťovania, resp. dopytovania v bankách nezistíte, platí bankové tajomstvo. Banka oznámi stav VK a bankových účtov len notárovi.

Rovnako pokiaľ sa jedná o autá, toto DI oznámi notárovi.

Pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosti, toto zistíte na stránke katasterportal.sk - musíte vedieť rodné číslo Vášho nebohého otca. 

Ktorému notárovi bol spis pridelený zistite na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia - hľadajte podľa príslušných okresných súdov. Následne podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu a dátumu úmrtia zistíte meno notára /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, najjednoduchšie by bolo pre Vás, aby ste sa dali zastupovať v dedičskom konaní nezávislou osobou, napr. advokátom, aby tento zastupoval Vaše záujmy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Keď mám byt v osobnom vlastníctve, a ak by som ovdovela, má právo dediť dieťa z prvého manželstva.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, ak máte byt vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nie v BSM, po smrti Vášho manžela nebudú dediť jeho deti. Čo sa týka detí z prvého manželstva, môžu to byť iba Vaše deti z prvého manželstva po Vašej smrti, ak by ste zomreli skôr ako Váš manžel. V takom prípade by dedili byt rovnakým dielom Váš manžel a Vaše deti, pričom nezáleží, či sú spoločné s terajším manželom, alebo či sú z iného manželstva. Za predpokladu, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve, tento nebude predmetom dedičského konania po smrti Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa dedičstva z roku 1982 - ide o nehnuteľný majetok s poukazom na ust. § 39 ods. 3 zák.č. 95/63 Zb. Rada by som dostala informáciu, či dedič, ktorý nadobudol dedičstvo v celosti s povinnosťou v prípade výkupu-prevzatia do súkromnej držby, uhradí pomernú časť z ceny výkupu ostatným právoplatným dedičom, je povinný vyplatiť pomernú časť z príjmu za nájom nehnuteľnosti, ktorých sa toto rozhodnutie týka ? Nehnuteľnosti sú v nájme opatrené platnou nájomnou zmluvou a dedič dostáva peniaze za nájom. Ďakujem pekne za poskytnutie rady. Sú tieto Vaše rady spoplatnené? Ak áno prosím o informáciu v akej cene. 

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ v dedičskom konaní bola medzi dedičmi uzatvorená dohoda, že dedičstvo nadobúda konkrétny dedič, ktorý v prípade predaja nehnuteľnosti je povinný vyplatiť ostatných dedičov podľa ich podielov, musí tak urobiť podľa rozhodnutia bývalého štátneho notárstva.
Pokiaľ nehnuteľnosť dal do nájmu, je to jeho oprávnenie, avšak Vy ako dedičia nemáte nárok  na  tento podiel z nájmu, keďže predmetom dedenia je majetok poručiteľa ku dňu jeho úmrtia.
Otázkou  je ako znie presne dohoda  dedičov v dedičskom konaní a do kedy má resp. mal byť vyplatený podiel na dedičstve po jeho predaji, resp. dokedy mala byť nehnuteľnosť predaná.

Teda podstatným dátumom je dátum predaja nehnuteľnosti a dátum výplaty dedičov. Len za toto obdobie máte nárok na úroky z omeškania podľa ust. § 519 Občianskeho zákonníka :
"Právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka nie je dotknuté; pri omeškaní s plnením peňažného dlhu možno však náhradu škody požadovať, len pokiaľ nie je krytá úrokmi z omeškania alebo poplatkom z omeškania."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Zomrel mamin brat, ktorému manželka zomrela skôr. Nemali deti, tak dedili jeho súrodenci. Moja mama zomrela tak aj ja som bola účastníčkou dedič. Konania. Brat po nebohom, ktorého zastupoval po dedičskom konaní spísal listinu, v ktorej rozpísal všetky výdavky spojené s nehnuteľnosťou--kosenie trávy, benzín tepovanie auta, zákonné poistenie auta, ktoré užíval, keď dal uja do sanatória. Zostali peniaze na knižke a mal spoludedičov vyplatí zo zákonné opravenej sumy v dodatku o dedič. konaní, ktorú neakceptoval a ešte narátal výdavky 3500 eur. Zvyšné peniaze vyplatil dedičom. Ja som svoju čiastku neprijala a chystám sa ju vrátiť s tým, že je tam nezodpovedajúca suma dedič. konaniu. Mal nárok na takéto konanie? Po ujovi ostal dom 41. 000 auto 5000 a vkladná knižka 16100+830+41. Auto po dedičskom konaní znaleckým posudkom znížil na 3800 ide o 6 ročne nové kúpené auto kia. A ešte žiada zaplatiť trovy od nás za posudok. Tiež zariadenie domu, hudobné nástroje a zlaté šperky a iné cenné a umelecké predmety neboli zahrnuté v dedič. konaní. U notára som zistila, že môžem otvoriť dodatkové dedičke konanie. Ako jeden so spoluvlastníkov domu ale len v malej čiastke mamin podiel nebohá deleno 6 súrodencov. Nakoľko súrodenci uja sú starí tak a niektorí žijúci v Česku nejavia záujem sporiť sa so synovcom. Hnevá ma to, že každému vyplatil menej o 900 erur ako mal podľa dedič. konania vyplatiť. Ako sa dovolať pravdy, aby vyplatil zvyšnú sumu dedičom. K domu nemám prístup a nedarí sa mi naňho ani nakontaktovať. V rozhodnutí o dedičstve som našla jeho adresu. Mám mu napísať čo zamýšľam? Alebo začať od notára u, ktorého bolo dedič. Konanie. Od začiatku mu nadrziaval. Alebo ísť na políciu alebo rovno sa s ním sporiť súdne? Som z toho jeho konania neskutočne vytočená už len kvôli ujovým súrodencom, že ich takto obabral a ešte aj všetko čo bolo v dome rozpredáva obrábacie stroje a cennosti v dome.  Ospravedlňuje to tým, že nik nejavil záujem. Ako to všetko poriešiť, aby bolo všetko spravodlivo rozdelené medzi dedičov, niektorých aj zneužil, vymámil od nich podpisy, že bude zastupovať a na dedič. konaní tvrdil, že sa zriekli. Rozsudok už nadobudol platnosť, plynie 3 mesačná lehota dokedy má všetkých vyplatiť. Už peniaze poslal, ale v zníženej sume o tých 900 eur. Bolo 7 súrodencov tak si mladý prilepšil o dobrých 6000 eur. Všetci sa ho boja. Ma vôbec význam sa s ním sporiť? Či všetko nechať tak?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nepoznáme presný obsah uznesenia v dedičskom konaní.

Z toho čo uvádzate, usudzujeme, že uznesenie je právoplatné a jeden z dedičov bol zaviazaný k výplatám podielov pre ostatných dedičov.

Pokiaľ je to tak, uvádzame,že dedičské uznesenie je exekučným titulom a ak Vám prisúdená suma v dedičskom uznesení nebola doteraz resp. nebude v stanovenej lehote 3 mesiacov vyplatená, môžete podať návrh na exekučné konanie.

Návrh na exekúciu Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, poplatok za podanie návrhu, ktorý budete súčasne v exekučnom konaní vymáhať od dlžníka, je 16.50 €. Túto možnosť podať návrh na exekučné konanie majú samozrejme všetci dedičia po poručiteľovi.

To, že Vám chce vyplatiť zníženú sumu nie je podstatné z toho hľadiska, že by ste sa prevzatím peňazí vzdali svojho nároku  z dedičského konania, ktorý Vám bol priznaný, preto odporúčame peniaze prevziať, nakoľko exekučné konanie môže trvať aj dlhšiu dobu.

Pokiaľ sa jedná o hnuteľné veci, sme názoru, že ste v dedičskom konaní mali tieto okolnosti uviesť.

Hodnota auta mohla byť stanovená na základe znaleckého posudku v dedičskom konaní, Váš strýko nie je oprávnený hodnotu auta upraviť podľa svojho uváženia, ako ani to, aby ste Vy teraz platili jeho znalecký posudok. Rozhodujúce je uznesenie vydané v dedičskom konaní.

Pokiaľ si dedič pri výplate podielov odpočítal nejaké náklady, ktoré neboli zahrnuté v dedičskom  uznesení (kosenie trávnika, benzín, tepovanie auta a podobne), na toto nemá žiadne oprávnenie.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel bi som sa spýtať mal som dlh voči kamaratovi, ktorí som splácal v mesačných splátkach a mám s ním spísaný doklad u notára ale zomrel dlh so sa jeho manželkou vysporiadal ale doklad nemám. Nato, zomrela ona a teraz pýtaju odo mňa jej rodina zostatok dlhu. Ale ten dlh nebol zahrnutý do dedičského konania. Majú len doklad, ktorí som spísal s jej manželom.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Rozoberieme Vami položenú otázku z tohto hľadiska, ako vyplýva z jej obsahu.
V otázke neuvádzate, kedy ste si fin. prostriedky od kamaráta požičali a ako ste uhradzovali splátky, v hotovosti bez potvrdenia zo strany veriteľa - kamaráta alebo prostredníctvom banky, kedy by ste mali doklady o úhrade.

To isté sa týka aj následných úhrad manželke Vášho priateľa po jeho úmrtí.

Z otázky vyplýva, že pohľadávka voči Vám nebola zahrnutá do aktív dedičstva po nebohom kamarátovi a preto ani nemohla byť zahrnutá do dedičského konania po jeho manželke.
Pokiaľ rodina žiadna vrátenie peňazí, skutkový stav je taký, že peniaze môžu od Vás požadovať len na tom základe, ak by predmetná suma resp. zostatok pôžičky boli zahrnuté do aktív dedičstva.

Podľa ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku platí :
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Teda pokiaľ chcú dedičia po poručiteľoch (kamarát a jeho manželka) vymáhať od Vás dlh, ktorý ako píšete, ste už uhradili len nemáte o tom doklad, pohľadávka voči Vám by musela byť predmetom dedičského konania v tom kto sa stáva dedičom predmetnej pohľadávky voči Vám.  Keďže pohľadávka nebola v dedičskom konaní, nie ste povinný rodine poručiteľov platiť.

Poznamenávame, že smrťou priateľa nedošlo k zastaveniu plynutia premlčacej lehoty, pričom táto je všeobecne 3 roky a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 

Dedičom poručiteľov (kamarát a jeho manželka) nie ste povinný poskytovať právne rady ako majú postupovať.

Oni musia vedieť, že aby od Vás mohli požadovať vrátenie dlžnej sumy, budú musieť požiadať súd o dodatočné konanie o dedičstve.
V prípade podania žaloby zo strany dedičov, t.j.  po dedičskom konaní po poručiteľoch, by bolo vecou dokazovania na súde, či ste predmetnú sumu uhradili. Možnosťou obrany z Vašej strany by bolo poskytnutie svedeckých výpovedí, ak pri prevzatí peňazí  bol aj niekto iný ako kamarát a následne jeho manželka, prípadne úhrada splátok na bankový účet.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o informáciu. Sestra dostala od rodičov darom nehnuteľnosti počas života. Bol som o tom informovaný iba ustne. Po maminej smrti som nebol oboznámený ani s dedičským konaním, ani mi neprišlo žiadne osvedčenie o dedičstve. Vlastne nemám ani žiadnu kópiu žiadnych dokladov od sestry. Mama je po smrti už 5 rokov.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, je veľmi pravdepodobné, že dedičské konanie po mame prebehlo. Vás ako dediča mali informovať o prebiehajúcom dedičskom konaní. Podľa vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku sa dedičské konanie prejednávalo na súde, kde poručiteľ zomrel. Choďte teda na súd, požiadajte o nahliadnutie do súdneho spisu, ktorý sa týka dedičského konania po Vašej mame. Súd Vám ho sprístupní a tam zistíte ako dedičské konanie prebehlo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Chcel by som vedieť, či pri tomto dedičskom konaní nie je rozumnejšie, ak je len jeden dedič, to znamená, že sa ostatní zrieknu nároku v prospech, napr. MAMY.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, 

to, že sa vzdáte dedičstva v prospech Vašej mamy, táto okolnosť neovplyvní výšku poplatkov v dedičskom konaní. 

Je na Vašom zvážení ako sa ako deti a mama dohodnete. 

V budúcnosti pokiaľ by bolo dedič. konanie po Vašej mame, potom by ste mali nárok na dedičstvo v podiele 1/3 k celku pokiaľ by medzitým nedošlo napr. k darovaniu. Ak by mama za svojho života darovala nehnuteľnosť Vám ako deťom alebo niektorému z detí, boli by s tým spojené ďalšie poplatky /kataster, odmena advokáta za spísanie zmluvy/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi umrel otec. Bol spolu s mamou majiteľom 3-izbového bytu, garáže a jednoaroveho pozemku pri bytovke. Ak môžte poraďte mi ako postupovať pri dedičskom konaní, aby mňa a mojich troch súrodencov a mamy vyšli poplatky v čo najmenšej sume. Byt je v osobnom vlastníctve otca a mamy.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 200 Civilného mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Ako znížiť výšku poplatkov v dedič. konaní ?

Už teraz prehliadnite stránky real. kancelárií v akej cene je cca Váš byt a podiel na pozemku, garáž  /poloha, rozloha, stav/, prípadne sa opýtajte suseda, ktorý kupoval alebo predával podobný byt na cenu.

Jedná sa o tom, aby cena nebola poddimenzovaná a notárka nežiadala znal. posudok, nakoľko za tento by ste museli zaplatiť.

Takže na tomto môžete ušetriť, že nebude v dedič. konaní ustanovený znalec na určenie všeob. ceny majetku.

Chceme uviesť, že od majetku v dedič. konaní sa odpočítajú primerané náklady spojené s pohrebom a až z tzv. čistej hodnoty dedičstva sa platí odmena notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rady by sme sa opýtali. Otec nám zomrel len prednedávnom, za života prepísal svoj byt na najmladšiu sestru z podmienkou užívania bytu do smrti. Za života mal aj veľa dlhov, ktoré riadne splácal, no nesplatil všetky. Sme 4 dedičky a všetky sa chceme vzdať dedičstva. Okrem bytu, ktorý za života prepísal na sestru, nevlastnil nič. Je možné, aby sme sa všetky vzdali dedičského konania ? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ dlhy budú prevyšovať majetok v dedičskom konaní môžete dedičstvo odmietnúť. 

Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok. Znamená to v podstate to, ako keby ste sa nedožili úmrtia poručiteľa. Odmietnutím dedičstva nebude povinná splácať dlhy poručiteľa.

Ak Vašej sestre bol za života otca darovaný byt neznamená to, že bude musieť splácať dlhy za otca a nie je povinná ostatným dedičom vyplatiť ich podiel z darovaného bytu.

Pojem vzdanie sa dedičstva znamená, že v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Môžem podať odvolanie voči rozhodnutiu dedičského konania. Cena nehnuteľnosti a auta sa mi zdá nízka vôbec tam nie sú uvedené náklady na pohreb.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Pokiaľ sa jedná o náklady na pohreb je možné, že ak tieto nie sú uvedené v uznesení, je to, že ten kto náklady vynaložil si ich v dedičskom konaní nauplatnil.

Odvolanie samozrejme podať môžete v zmysle poučenia uvedeného v uznesení o dedičstve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či mi môže syn darovať byt, nakoľko má manžel podlžnosti. Exekúciu nemá. S úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, syn Vám byt darovať môže. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom." Tento byt bude teda Váš a nebude spadať pod BSM, teda manžel nebude mať žiadny právny nárok na tento byt. Tým pádom sa na tento byt nemôžu vzťahovať ani jeho podlžnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca, ktorý bol majiteľom domu zostala jeho manželka a 3 deti. Pri prvom stretnutí na dedičskom konaní nám bolo povedané, že mama sa môže rozhodnúť akú časť domu si chce ponechať. Dohodli sme sa aj z hľadiska, že sa bojí, že ju raz niektoré z dcér vyhodí z domu a aj z hľadiska, že dediči majú dlhy, aby nenastal problém, že mama bude 100 % vlastníkom nehnuteľnosti. Problém nastal, keď sestra povedala, že takéto rozhodnutie nepodpíše. Prosím poraďte ako máme postupovať, aby mame zostal celý dom. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň, to, aby Vašej mame zostal celý dom zabezpečíte jedine tak, že sa všetci dedičia dohodnú na tom, že sa vzdávajú dedičstva v prospech matky. Táto dohoda môže ale nemusí obsahovať aj záväzok matky vyplatiť ostatných dedičov z podielov. Bez dohody dedičov bude musieť notár dedičstvo rozdeliť podľa zákonných podielov, pričom vo Vašom prípade tento podiel predstavuje 1/4. Ak sa Vaša mama bojí iba toho, aby ju v budúcnosti nemohli z nehnuteľnosti vyhodiť, tak tomu zabráni i to, keby mala len 1/4 podiel na nehnuteľnosti. Každý kto má, čo i len najmenší podiel na nehnuteľnosti má totiž zároveň užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorého sa môže domáhať i súdnou cestou. Zároveň takúto osobu nie je možné vypratať (vyhodiť) z nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako mám reagovať na situáciu, kedy sestra prinútila mamu ešte za života prepísať pol bytu na seba. Je to nejak napadnuteľné? Mama je chorá v domove dôchodcov a je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, vlastník veci, i nehnuteľnosti, je jediný, ktorý môže disponovať vecou počas svojho života na základe svojho slobodného rozhodovania. Ak v čase podpisu právneho úkonu (zrejme darovacej zmluvy) netrpela Vaša mama takou duševnou poruchou, ktorá by odôvodňovala jej obmedzenie na spôsobilosti na právne úkony, je tento právny úkon iba veľmi ťažko napadnuteľný. Nakoľko uvádzate, že Vaša mama je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte, nie je vylúčené, že v čase podpisu právneho úkonu mohla trpieť duševnou poruchou, ktorá ju diskvalifikovala z urobenia tohto právneho úkonu. Posúdenie tejto otázky je však odbornou záležitosťou, ktorú vykonávajú súdni znalci. Úspech v takýchto konaniach závisí vždy od toho, či žalobca disponuje dostatočnými lekárskymi správami, ktoré by mohli byť podkladom pre vykonanie znaleckého posudku a následného záveru znaleckého posudku, či v čase podpisu zmluvy bola Vaša mama spôsobilá robiť predmetný právny úkon. Ak by tomu tak nebolo, bola by zmluva absolútne neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý ja som sa preto pýtala, či môže lebo pani sekretárka pred dedičským konaním kde sa ešte len spisujú tie veci ona hneď, že Vaša starká mala jedného syna  dediča. Ja som povedala, že nie, má ešte jednu dcéru, ktorá žije Maďarsku. Len preto sa chcem spýtať prečo potom ju nespomenuli ako druhú dedičku dcéru? Ďakujem Vám vopred za odpoveď poz. MK.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu doplňujúcu otázku uvádzame nasledovné :

Sekretárka notára je len zamestnancom, za dedičské konanie zodpovedá notár. Prečo sa vec udiala tak ako uvádzate v otázke, Vám uviesť nevieme. Za konanie zodpovedá notár.

Vo veci dcéra poručiteľky má možnosť vyzvať dediča - syna poručiteľky - o vydanie alikvótnej časti dedičstva ako sme uviedli už v predch. odpovedi - podľa ust. § 485 Obč. zákonníka.

 

Možnosťou je aj obrátiť sa na generálneho prokurátora v zmysle ust. § 485 a nasl. Civil. sporového poriadku :

"(1) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

(2) Dovolanie generálneho prokurátora je prípustné iba za predpokladu, že právoplatné rozhodnutie súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami ktoré majú za následok závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a ak potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

(3) Generálny prokurátor podá dovolanie iba na základe podnetu strany."

 

"§ 461 : Dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu."

 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania po mojom otcovi dedíme majetok mama a my traja súrodenci. Chceme sa vyhnúť opätovným vybavovačkám pri ďalšom dedičskom konaní a tiež aj poplatkom a uvažujeme o dohode medzi zúčastnenými, že by dedičstvo /3 izbový byt/ pripadlo jednému z nás, s tým, že mama by bola uvedená v katastri ako doživotný užívateľ. Bude to možné aj podľa novej právnej úpravy? Treba k tomu aj nejakú dohodu medzi nami súrodencami, aby sme predišli konfliktom pri delení majetku po prípadnej smrti mamy? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania sa môžu dedičia akýmkoľvek spôsobom dohodnúť na vyporiadaní dedičstva (jediným limitom je protizákonnosť dohody dedičov). Tzn. že je možné sa v dedičskom konaní dohodnúť, že byt nadobudne iba jeden z detí a zároveň v určitej lehote (ktorá môže byť aj niekoľkoročná) vyplatí ostatných dedičov zo ich podielov. Rovnako je možná aj dohoda, že nebude vyplácať ostatných dedičov, závisí to iba na vôli dedičov. Občiansky zákonník zároveň pripúšťa, aby na základe dohody dedičov v rámci dedičského konania bolo zriadené vecné bremeno dočasného užívania a bývania. Dosiahnutiu Vášho cieľa uvedeného vo Vašej otázke nebráni žiadne zákonné ustanovenie. Stačí ak sa uzatvorí dedičská dohoda, ktorá sa následne v uznesení o dedičstve správne naformuluje. Preto je potrebné dbať na to, aby notár ako súdny komisár správne zachytil v dohode vôľu všetkých dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, moja mama mi zomrela predchvíľou. Moja zosnulá mama je vlastník bytu. A môj brat s nepracujúcou partnerkou a dcérou býva v jej dome. My sme 5 súrodenci. Jeden z nich má právo bývať tam? A ostatní 4 nemajú právo mať podiel, veď sme dediči. Môj brat neni vlastník domu ani moja mama neprepísala na neho a prečo tam býva môj brat v dome? Poradíte mi, aby tam nebýval môj brat s rodinou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, ako spoluvlastníci máte právo rozhodovať o tom kto bude užívať nehnuteľnosť podľa veľkosti svojich podielov. Ak máte väčšinu, môžete prihlasovať menšinového spoluvlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zaujíma ma, či môže notár pri dedičskom konaní od dedičov pýtať ohodnotenie majetku znaleckým posudkom hradené dedičmi, dedí sa po otcovi. Ostala, mama a ja ako dcéra, brat je 26 rokov po smrti, a notárovi máme určiť poručníka, ktorý bude nebohého brata v dedení zastupovať, brat bol slobodný bezdetný, bez majetku, tak nechápem ako postupovať, či je to vôbec normálne?

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, notár ako tzv. súdny komisár poverený vykonaním dedičského konania po poručiteľovi je v zmysle ustanovenia § 200 Civilného mimosporového poriadku povinný určiť tzv. všeobecnú hodnotu majetku. Súd (notár) ju určuje uznesením. § 200 ods. 2 CMP určuje akým spôsobom má byť určená táto všeobecná hodnota majetku. Určiť hodnotu majetku je povinnosťou notára a nie účastníkov dedičského konania. Hodnotu majetku by mal zistiť a určiť notár, pričom zákon mu neurčuje presné pravidlá. Mohol by napr. sám objednať znalecký posudok, dať ho vykonať znalcovi, ale po ukončení dedičského konania by cenu znaleckého posudku započítal do hotových výdavkov, ktoré by ste mu museli nahradiť. Nakoľko Váš brat nemal žiadnych potomkov tak si neviem vysvetliť z akého dôvodu mu má byť ustanovený opatrovník, najmä v prípade ak zomrel pred smrťou Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Dovoľte poprosiť o právnu radu. Zomrela nám maminka, mala na Slovensku prechodný pobyt, ako Slovák zijuci v zahraničí, štátna príslušnosť Ukrajinska, zomrela na Ukrajine. Z otcom mali na Slovensku v PD v našom spoločnom byte častku 1/20 ona a 1/20 otec + na Ukrajine mame spoločný byt. Prosím Vás kde ma prebehnúť dedičské konanie, aby sme mohli jej častku bytu zdediť. Prajem pekný deň! A vopred Ďakujem!

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

v danom prípade by mali prebiehať dve dedičské konania - jedno na Slovensku vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Slovensku a jedno na Ukrajine - vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Ukrajine.

Slovenské orgány nemajú právomoc prejednávať dedičstvo Vašej matky, ktorú tvorí majetok na Ukrajine a rovnako ukrajinské orgány nemajú právomoc rozhodovať o dedičstve, ktoré tvorí majetok Vašej matky na Slovensku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, opakovane som poskytla finančne prostriedky (cca 20 000 EUR) na rekonštrukciu rodinného domu matky s tým, že jedného dna, keď sa bude riešiť dedičské konanie bude táto suma zohľadnená. Všetko bolo dohodnuté len ústne s matkou a sestrou. Rodina situácia sa skomplikovala, tak by ma zaujímalo, či je možné uzatvoriť medzi mnou a matkou dohodu o tom, že som spomínané finančne prostriedky v konkrétnej výške poskytla na rekonštrukciu rodinného domu. Keďže kopu opráv viem dokladovať len čiastočne (kvôli zníženiu nákladov na rekonštrukciu). Ide o to, aby bola v prípade dedickeho konania zohľadnené, že som konkrétnou sumou prispela na rekostrukciu rodinného domu. Nechcem obrat svoju sestru, ale zároveň chcem, aby bolo zohľadnené, že som prispela nemalou čiastkou na rekonštrukciu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Nie je možné sa vzdať svojich práv, ktoré budú platiť až v budúcnosti. Mohli by ste však uzavrieť s Vašou sestrou, ak už nie je viac dedičov dohodu, kde uvediete hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste investovali do nehnuteľnosti, pričom Vaša sestra sa zaviaže, že túto sumu bude akceptovať následne v dedičskom konaní po Vašej mame. Vaša mama môže zas napísať čestné prehlásenie, kde uvedie koľko je presne hodnota finančných prostriedkov, ktoré boli vloženené do nehnuteľnosti. Táto hodnota sa potom bude zohľadňovať v dedičskom konaní. Podpisy na dohode, ako aj na čestnom prehlásení odporúčam overiť. Tiež je možné, aby Vám Vaša mama časť nehnuteľnosti ešte za života darovala alebo predala. Podiel na nehnuteľnosti by potom predstavoval hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste vložili do nehnuteľnosti. V prípade predaja podielu, by sa kúpna cena mohla započítať na vložené peňažné prostriedky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Budú dediť v prípade mojej smrti aj moje dve deti pochádzajúce z prvého manželstva finančne úspory mojej terajšej manželky, ktoré ma výlučne na svojom mene, alebo len syn pochádzajúci z nášho terajšieho manželstva?

A budú mať nárok na dedičstvo z rodinného domu, z ktorého polovicu zdedila manželka po smrti svojho otca ešte pred našim sobášom a druhu polovicu jej darovala jej mama už za nášho manželstva, ktorý sme spoločne zrekonštruovali? Vstupujem do veku, keď na to už musím myslieť. Ďakujem Vám, s úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V prípade Vášho úmrtia nebudú predmetom dedenia úspory Vašej manželky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve. K tomuto len poznámka : Pokiaľ úspory pochádzajú z vyplatenej mzdy, tak potom mzda vyplatená patrí do BSM. Otázkou teda je z akého právneho titulu má predmetné fin. prostriedky. Ak sú titulom dedenia alebo napr. daru, potom nepatria do BSM.

2./ Rodinný dom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky : Tento rovnako nepatrí do BSM. V prípade Vášho úmrtia predmetom vyporiadania budú  Vami vnesené fin. prostriedky do uvedeného rodinného domu na jeho rekonštrukciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, obaja rodičia zomreli naraz pri autonehode. Robí sa dedičské konanie najskôr z mrtvého otca na mŕtvu mamu (ktorá zomrela podľa pitvy o niečo neskôr) a následne z mamy na deti, alebo sa spraví dedičské konanie z rodičov priamo na deti? Ďakujem, Ivan.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, podľa práva platí, že vlastnícke právo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. To znamená, že pokiaľ jeden z manželov zomrel skôr ako ten druhý, potom druhý manžel okamihom smrti prvého manžela nadobudol majetok. Toto všetko sa hodnotí pri dedičskom konaní. Často však z pohľadu rozdelenia majetku medzi dedičov je úplne jedno, ktorý z manželov skôr zomrel.

Dôležité je, aby to bolo najmä v prípade, ak by ako dedičia prichádzali do úvahy iné osoby po jednom a druhom zosnulom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám od neho podpísaný papier so sumou koľko nás ma vyplatiť len žiadna lehota uvedená nie je. To mi asi tiež nepomôže. Pekný zvyšok dňa.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, ak nie je dohodnutá lehota na splnenie povinnosti uplatní sa ustanovenie § 563 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia musí dlžník (alebo ten kto sa zaviazal) splniť svoj záväzok prvý deň po dni, kedy ste ho požiadali o splnenie povinnosti.

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať ak pri dedičskom konaní po úmrtí nášho otca sme bratovi podpísali súhlas k prepisu rodičovského domu na neho. Dal nám ústny prísľub bez zápisu u notára, že ma čo najskôr vyplatí. Teraz svoj sľub nechce dodržať. Vraj si nezoberie drahý úver. Vraj nebude mať z čoho žiť. To sú jeho slová. Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je úplne zrejmé akým spôsobom došlo k udeleniu súhlasu s prepisom nehnuteľnosti a ukončeniu dedičského konania. Nehnuteľnosť totiž nemohla (nemala) byť prepísaná na Vášho brata skôr ako bolo dedičské konanie ukončené. Ak je v uznesení o dedičstve uvedené, že sa Váš brat stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zároveň mala byť v uznesení uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám Váš podiel v určitej lehote. Ak v uznesení o dedičstve nie je uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám podiel, nie je Vaša situácia pri vymáhaní tejto pohľadávky najlepšia. V prípadnom súdnom konaní by ste totiž museli preukázať, že sa Váš brat zaviazal Vám vyplatiť určitý podiel z dedičstva. Ústne dohody sa preukazujú veľmi ťažko.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk