Máte
otázku?

Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné uspieť, ak podám odvolanie proti uzneseniu v dedičskom konaní, aj v prípade, že bola schválená dohoda medzi súrodencami a ja som si to nakoniec rozmyslel. V dohode je nepomer hodnoty v môj neprospech. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.06.2024)

Dobrý deň,

 ak už bola schválená dohoda medzi súrodencami v dedičskom konaní, odvolanie proti uzneseniu je síce prípustné (za prepokladu, že ste sa tohto práva nevzdali potom, čo bolo uznesenie o dedičstve vyhlásené), avšak šanca na úspech je obmedzená, resp. bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu a dôvodov, ktoré uvediete v odvolaní.

Rozmyslenie si dohody samo o sebe nemusí byť postačujúcim dôvodom na zrušenie uznesenia, najmä ak dohoda bola uzavretá dobrovoľne, neodporovala dobrým mravom a preto ju súd (súdny komisár- notár) schválil. Odporúčam zvážiť, či môžete doložiť dôkazy o tom, že  ste boli neprávom ovplyvnený alebo že existovali iné závažné dôvody, ktoré ste nevedeli pri jej uzavretí. 

Je tiež dôležité podať odvolanie v zákonom stanovenej lehote. Pokiaľ ste presvedčený, že existuje právny dôvod na odvolanie, odporúčam konzultovať situáciu s advokátom, ktorý vám môže pomôcť detailne pripraviť odvolanie a zvýšiť šance na váš úspech.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dedičské konanie. Manžel má troch súrodencov a rodičia pred svojou smrťou prepísali najmladšiemu súrodencovi dom a polia. Matka zomrela pred pol rokom. Chcela by som vedieť, do akého termínu musí byť dedičské konanie zrealizované a či je nutné, aby boli na dedičské konanie pozvaní všetci štyria súrodenci, pretože manžel doteraz na žiadne takéto konanie pozvaný nebol. Ďakujem za odpoveď. [meno]

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.05.2024)

Dobrý deň, vo veci dedičského konania uvádzame, že je potrebné kontaktovať informačné centrum okresného mestského súdu, v obvode ktorého mamal matka trvalé bydlisko a bude vám oznámneé meno notára. Nássledne môžete kontaktovať notára.

Uvádzame, že Civilný mimosporpvý poriadok nestanovuje konkrétnu lehotu, do akej má byť dedičské konanie ukončení. Doba pol roka od pmrtia nie je však dôvodom na nejakú sťažnosť na súd prípadne notára.

Ak vaša matka za svojho života spolu s manželom, vašim otcom, darovali rodinný dom a pozemky jednému zo svojich detí, bolo to ich oprávnenie. Na dispozície so svojim majetkom rodičia nepotrebujú súhlas svojich detí a nie sú povinný im to ani oznamovať. V dedičskom konaní však zo strana ostatných dedičov, manžela a ostatných  detí žiadať započítať uvedený dar na dedičský podiel vášho brata a o toľko bude menej dediť, prípadne už nezdedí nič, lebo darovaním domu a pozemkov bude jeho dedičský podiel vyčerpaný.

Musíme uviesť, že brat nie je povinný vám z dôvodu, že dom a pozemky boli darované výlučne jemu, vyplácať ostatným dedičom podiel z tohto domu. Súdnou cestou sa tiež nemôžete domáhať podielu na uvedenom rodinnom dome a pozemkoch.

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás so žiadosťou o pomoc v súvislosti s dedičským konaním po mojej babke. Keďže môj otec zomrel, mali by sme s mojou sestrou dediť "čistý podiel" po ňom. Dedické konanie prebehlo, ale my sme sa ho nezúčastnili a následne nám bol doručený len doklad o jeho ukončení. Potrebujeme právnu pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.05.2024)

Dobrý deň, v prípade dedičského konania po vašej babke, keďže vám zomrel otec a vy ste mali dediť po ňom spolu so sestrou, je potrebné vychádzať z toho, že dedičstvo sa preberá v rámci dedičského konania. Platná právna úprava dedičského práva vyžaduje, aby každé dedičstvo bolo predmetom dedičského konania a nadobudnutie dedičstva bolo potvrdené rozhodnutím notára ako súdneho komisára. Ak ste neboli riadne informovaní o dedičskom konaní alebo ste sa doňho neboli správne zahrnutý, odporúčam vám obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorá sa zameriava na dedičské právo. S týmto sme sa už stretli, bolo nutné podať žalobu. Išlo o to, že druhý dedič zatajil existenciu klienta. 

Vzhľadom na komplexnosť a špecifiká vášho prípadu, je vhodné, aby ste túto situáciu konzultovali priamo s advokátom, ktorý preverí konkrétne okolnosti dedičského konania, ako aj vaše možnosti a ďalšie kroky. Objednať si konzultáciu si môžete na webovej stránke www.ficek.sk.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, s prípravou dedičského konania po mojom starom otcovi sa objavili určité otázky. Starý otec mal troch potomkov, avšak moja matka, jedna z jeho detí, zomrela niekoľko rokov pred ním. A tiež jeho manželka — moja stará mama — už nie je medzi nami. V dôsledku toho sme dedičmi jeho dve deti a ja so sestrou po smrti našej mamy. Moja otázka znie, aký podiel z dedičstva by nám mal pripadať. Bude to jedna tretina, pretože sme troch dedičov, alebo sa podiel po mojej zosnulej mame rozdelí len medzi mňa a moju sestru, čo by nás potom nedelilo na štvrtiny celého dedičstva? Rád by som sa tiež informoval, či je možné vzdať sa časti dedičstva a časť si ponechať. Inými slovami, je povolené ponechať si niektoré časti dedičstva a z dalsích častí sa vzdať? Veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 18.03.2024)

Dobrý deň, rozumieme. Keďže v čase smrti už nežila manželka vášho starého otca (vaša stará mama), správne sa domnievate, že dediť budú len jeho deti, každé rovným dielom. Čiže ak sú tri, dedičstvo sa rozdelí na tretiny. Pričom 1/3 budete dediť vy so sestrou, nakoľko vy budete dediť podiel pripadajúci na vašu mamu, ktorá je už mŕtva.Nakoľko ste jej nástupníci nemôžete zdediť viac než jej dedičský podiel.

Pokiaľ ide o vzdanie sa dedičstva, takýto právny inštitút slovenské právo nepozná. Môžete však dedičstvo odmietnuť, avšak iba ako celok, nie je možné odmietnuť časť dedičstva. Ak by ste dedičstvo odmietli, potom nededíte a váš podiel zdedia ostatní dediči. 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja matka zomrela pred piatimi dňami. Bola vdova a jedinými dedičmi sú jej deti. Nevlastnila žiadny majetok okrem účtu, na ktorý jej chodil dôchodok. Chceli by sme sa vyhnúť dedičskému konaniu a získať osvedčenie o dedičstve, v ktorom by bol uvedený tento účet. Potom by sme na základe osvedčenia mohli požiadať banku o zrušenie účtu bez nutnosti platiť notárske poplatky. Poradíte nám, ako postupovať? Ďakujem za pomoc. S pozdravom, M.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň,
vami uvedený zjednodušený postup nie je právne možný.

Ak vaša mama nevlastnila žiadny majetok a predmetom dedenia by mal byť len zostatok na bankovom účte /nepíšete sumu/, v prípade, že by išlo o zostatok na účte v rozsahu nepatrného majetku, dedičské konanie bude zastavené a nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb. Nepatrný majetok predstavuje sumu zodpovedajúcu sume nákladov na primeraný pohreb /cca 1000 €/.

Citujeme ust. § 188 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, stojím pred situáciou, kedy sestra a brat zdedili byt, ale nedokážu sa dohodnúť na jeho ďalšom využití. Brat by chcel vykúpiť sestrin podiel bytu, zatiaľ čo sestra má záujem sa do bytu nasťahovať bez súhlasu brata. Ukončenie dedičského konania je naplánované na stredu. Môj dotaz znie: Má brat právo požiadať notára o súdne vyrovnanie, v rámci ktorého by mu bolo priznané predkupné právo v procese súdneho ohodnotenia bytu? Je potrebné tieto informácie predniesť priamo notárovi (napríklad, že brat má záujem sestrin podiel vykúpiť, ale ona nie je ochotná ho predať a preferuje byt užívať)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.02.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že predmetom dedenia bude byt, pričom zákonnými dedičmi sú dvaja súrodenci ako deti poručiteĺa Ich zákonným právom je, aby nadobudli podiely na dedičstve v zmysle ust. Občianskeho zákonníka v rozsahu jednej polovici k celku ak sa dedičia nedohodnú inak. Vo vašom prípade by to bolo tak, že napr. byt nadobudne len jedno z detí a druhé bude mať nárok na vyplatenie jeho podielu v jednej polovici k určitému dátumu. Na tento úkony vyporiadania dedičstva po poručiteľovi je potrebný súhlas všetkých dedičov - brata aj sestry

Uvádzame, že notár v rámci dedičského konania nevyporiadava podielové spoluvlastníctvo dedičov, ku ktorému dôjde na základe výsledkov dedičského konania. Toto nie je úlohou notára.

Záver : Ak chce sestra užvať nehnuteľnosť, teda aj bratov podiel na nehnuteľnosti, brat bude mať právny nárok na úhradu nájmu od sestry v rozsahu podielu brata.
Ak by brat nadobudol podiel v pomere 1/2 k celku a po skončení dedič. konania by nedošlo k dohode medzi súrodencami o vyporidaní podeil. spoluvlastníctva, potom riešením je len podanie návrhu na súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. Obč. zákonníka.

 

 

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom dedičského konania. V novembri nám zomrela babka, ktorá bola mamou môjho otca. Babka mala troch potomkov, z nich jeden, môj otec, už nežije. Máme ako jeho deti nárok na dedičstvo po babke, alebo budú po nej dediť len jej dve žijúce deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.01.2024)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že syn starej matky ako poručiteľky zomrel, dedičmi podielu syna po starej matke budú deti jej nebohého syna a to v rozsahu podielu, ktorý by pripadol na ich otca. Uvedené vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ktorému notárovi bol pridelený spis môžete zistiť v informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska starej matky a následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som odpoveď na otázku, či po mojej mame, ktorá nemala na meno majetok ani dlhy, bude usporiadané dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
áno, dedičské konanie bude začaté, pričom sa bude zisťovať či mala poručiteľka nejaký majetok a v prípade, ak sa zistí, že poručiteľka nezanechala žiadny majetok, tak súd dedičské konanie zastaví. V zmysle ust. § 187 OZ:

§ 187

(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.

(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.  


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na radu ohľadom dedičského konania. Po úmrtí môjho otca sa dedičské konanie uskutočnilo bez mojej účasti. Moji rodičia sa vzali, keď som mal 10 rokov, a pre mňa to bolo už druhé manželstvo mojej mamy. Po svadbe mi zmenili priezvisko. Keď otec zomrel, moja mama mi oznámila, že dedičské konanie sa ma netýka, pretože som nebol adoptovaný. Nehovoril so mnou notár a nebol som ani nijako informovaný. Po 40 rokoch ma to veľmi prekvapilo. Mám otázku, či je možné nosiť niečie priezvisko bez toho, aby som bol adoptovaný. Zaujímalo by ma tiež, či mám nárok na dedičstvo po otcovi, keď som sa oňho staral, a či mám šancu vysporiadať si podiel na dedičstve. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň,

nárok na dedičstvo by ste mali iba v prípade, ak by ste boli biologickým dieťaťom zosnulého rodiča alebo jeho osvojencom alebo by vám sám rodič bez ohľadu na uvedené zanechal dedičstvo závetom. Ak ani jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na dedičstvo vám nevznikol. 

Naopak ,ak je niektorá z podmienok je naplnená, potom ste mali nárok na dedičstvo. Právo na dedičstvo však podlieha premlčaniu v zmysle ust. § 105 Občianskeho zákonníka. Taktiež tu plynie trojročná premlčacia doba, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo. Vzhľadom na to, čo uvádzate, vaše právo oprávneného dediča by v tomto prípade už bolo premlčané. To znamená, že ak by ste podali žalobu na vydanie dedičstva, túto by súd musel zamietnuť len čo by protistrana vzniesla námietku premlčania. 

Pokiaľ ide o skutočnosť zmeny priezviska, ku tomuto mohlo dôjsť samotným sobášom, kedy sa manželia dohodnú na tom, že ich dieťa (aj dieťa matky) bude nosiť spoločné priezvisko manželov. Uvedené ustanovuje § 6 ods. 4 zákona o mene a priezvisku. Preto toto nemusí mať nevyhnutne súvis iba s osvojením. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu v jednej záležitosti. Po smrti môjho otca prebieha dedičské konanie, v ktorom sme dedičmi jeho tri deti, vrátane mňa. Ako súčasť majetku je uvedený aj obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, kde bol otec jediným konateľom a spoločníkom. Základné imanie vo výške 5 000 eur bolo splatené a podľa účtovnej závierky je hodnota podielu vyčíslená na 19 963 eur. Táto spoločnosť však nevlastní žiadny hmatateľný majetok, disponuje len obežným majetkom a hotovosťou. Napriek tomu, podľa závierky, nemáme prístup k týmto peniazom. Po konvokácii veriteľov sa prihlásila pohľadávka od banky vo výške 6 069,24 eur, avšak v konaní sa na ňu neprihliadalo, pretože spoločnosť nemá žiadne aktíva. Po prechode uznesenia do platnosti mám obavu, či banka môže vymáhať túto pohľadávku od dedičov. Budeme musieť túto sumu banky zaplatiť, aj keď reálne nemáme z čoho? Ďakujem za Vašu pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.12.2023)

Dobrý deň,
V prípade, že sa banka ako veriteľ rozhodne vymáhať svoju pohľadávku, dediči môžu byť za túto pohľadávku zodpovední, ale iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.

 

Ak hodnota dedičstva prevyšuje výšku dlhu, tento dlh bude musieť byť zaplatený. Na druhej strane, ak dlh prevyšuje hodnotu dedičstva, dediči majú možnosť dedičstvo odmietnuť alebo uzavrieť dohodu s veriteľmi o úhrade dlhu. To je určite výhodnejšie. 

 

Pokiaľ prijmete dedičstvo, môžete v dedičskom konaní aj poprieť pohľadávku. V takom prípade sa uskutoční súdne konanie mimo dedičského konania, na ktorom sa určí, či je pohľadávka veriteľa oprávnená alebo nie. 

 

Je dôležité mať na pamäti, že pokiaľ sa rozhodnete dedičstvo prijať, ste zodpovední za dlhy zosnulého, ale ako som už spomenul, len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Preto je dôležité dobre zvážiť, či dedičstvo prijať alebo odmietnuť, a v prípade potreby získať právnu pomoc.

 

Ak to je tak ako píšete, rozmýšľal by som skôr nad vyhlásením o odmietnutí dediť. Ak už nič iné okrem uvedenej sro nemal.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.