Máte
otázku?

Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som dedička po zosnulom a dedičské konanie mi u notárky trvalo dva roky. Okrem majetku som zdela aj dlh v banke. Notárka vyčíslila dlžnú sumu v rozhodnutí. Po právoplatnosti dedičského konania som dlžnú sumu banke ihneď uhradila. No po dvoch rokoch mi spoločnosť ešte vymáha ďalšie úroky - 751 eur. V pokynoch banky je uvedené, že od informácie o úmrtí klienta do ukončenia dedičského konania sa úročenie vypne. Moja otázka znie, prečo teda ďalej plynuli úroky a či mám uvedenú sumu uhradiť. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy došlo k úmrtiu poručiteľa a kedy vznikol dlh vo výške 751 €, ktoré teraz od vás žiada uhradiť vymáhačská spoločnosť, ktorej zrejme banka postúpila svoju pohľadávku. Podstatné vo vašom prípade je to, že bez ohľadu na úmrtie poručiteľa ako dlžníka plynie naďalej premlčacia doba v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z otázky súčasne predpokladáme, že vo veci sumy 751 € neexistuje žiadne súdne rozhodnutie a vo veci ani nebola podaná žaloba či už voči poručiteľovi alebo proti vám ako dedičke. Naviac uvádzame, že v zmysle ust. §  470 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli ku dňu jeho úmrtia len do výšky ceny zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

Záverom uvádzame, že ak od splatnosti dlhu vo výšk 751 € uplynuli viac ako 3 roky, pričom tento vznikol za života poručiteľa, žiadnu sumu vymáhačskej spoločnosti neuhradzujte. Nie je v tomto prípade podstatné to, že až po viac ako 2 rokoch vám bola zaslaná výzva k úhrade. Naviac ako vyššie uvádzame, že zákonom je daný rozsah zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa, ale aj v tomto prípade platí, že pohľadávka nesmie byť premlčaná /3 roky podľa § 101 Obč. zákonníka/.

Odporúčam vo veci krátku konzultáciu u advokáta, keďže v otázke nie sú uvedené žiadne dátumy /splatnosť dlhu, dátum úmrtia/.

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja matka vlastnila v roku 2012 tri byty: jeden 1+1, 2+1 s garážovým státím a 3+1. Dva z nich prenajímala. V roku 2012 jeden byt darovala svojej vnučke - dcére mojej sestry - pomocou darovacej zmluvy. V nasledujúcom roku, v roku 2013, predala trojizbový byt, uložila peniaze z jeho predaja v banke a dispozičné právo darovala druhej vnučke, tiež dcére mojej sestry. Potom sa odsťahovala do domova dôchodcov a v roku 2021 tretí byt darovala druhej dcére mojej sestry. Trochu som to očakávala, vzhľadom na to, ako sa ku mne posledné roky chovala. Všetko, čo som robila z mojej strany, bolo chybné: neustále obviňovanie, prekrúcanie skutočnosti, lži, manipulácie. Žijem v zahraničí. Od mojej sestry odíšiel manžel, keď boli ich dievčatá malé. Dlhé roky ju spolu s otcom finančne podporovali. Nemala som proti tomu námietky. Keď som zistila, že i ten posledný byt darovala vlastne sestre, psychicky ma to zasiahlo a prestala som sa s ňou stýkať. Tento rok v júni moja matka zomrela v domove dôchodcov. Neviem, či po nej zostal nejaký majetok. Už nemám silu komunikovať s mojou "rodinou". Chcela by som sa spýtať, či môžu byť pri dedičstve zohľadnené byty, ktoré darovala moja matka sestriným dcéram, pokiaľ zostali nejaké peniaze z predaja bytu. Ak nenechala žiadny majetok, mám šancu uplatniť nejakú kompenzáciu? Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu a odpoveď. E.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2023)

Dobrý deň, na vami položené otázky uvádzame :

1./ Finančnej kompenzácie od vašich súrodencov resp. ich potomkov sa nedomôžete, lebo vaša mama im byty darovala na základe darovacej zmluvy. Vaša mama mohla so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebovala k tomu súhlas svojich detí. Taký je právny stav i keď veľmi dobre chápeme vaše rozčarovanie sa na konaním vašej matky. Toto plne chápeme. Je to veľmi častá problematika v našej poradni. Kompenzácia by bola možná len na základe dohody, teda nemôžete sa domáhať kompenzácie cestou súdu.

2./ Uvádzate v otázke, že peniaze z predaja jedného bytu uložila na účet v banke, kde mala dispozičné právo vnučka vašej matky. Tu uvádzame, že pokiaľ nebol daný limit pohybu na účte v banke, je skôr predpoklad, že peniaze na účte už nebudú, lebo uplynula pomerne dlhá doba od uloženia peňazí na účet v banke a dátumom úmrtia vašej matky. Uvádzame tiež, že dispozičné oprávnenie vnučky vašej matky zaniká dňom úmrtia matky. Predmetom dedenia potom bude len zostatok na bankovom účte. Ak máte vedomosť o banke, kde je účet založený, môžete kontaktovať banku a oznámiť jej, že majiteľka účtu zomrela.

3./ Ohľadom dedičského konania uvádzame, že tu je potrebné, aby ste postupovali v súlade s ust. § 484 Obč zákonníka a žiadali započítanie darov na dedičské podiely vašich súrodencov. Uvádzame, že uvedené ustanovenie umožňuje pri zákonnom dedení započítanie v prípade ak dar dostal zákonný dedič alebo jeho predok, ale nie jeho potomok /vnuci sú potomkovia dediča, nie jeho predkovia/.  V tomto smere išlo o dobre premyslené konania vašich súrodencov resp. vnúčat vašej matky, lebo je zrejmé z textu otázky, že počítali s tým, že započítanie v prípade zákonného dedenia po vašej mame sa nebude realizovať /vnuk je potomok dediča, nie jeho predok/.

V prípade, že by mama spísala závet, bolo by to pre vás lepšie a trvajte na započítaní darovaných bytov deťom vašich sestier v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Používam auto, ktoré patrilo môjmu starému otcovi, od roku 2018. Mám dokonca aj doklad, ktorý to potvrdzuje. Bohužiaľ, môj starý otec nedávno zomrel a čaká nás dedičské konanie. Týka sa to nielen jeho auta, ale aj niektorých pozemkov, ako aj dlhu, ktorý splácal a ktorý predstavuje sumu 5000 eur. Chcel by som sa opýtať, či existuje možnosť odkúpiť toto staré auto počas dedičského konania. Musím teda prijať dedičstvo, aby mi auto ostalo?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
auto by malo patriť do dedičstva po poručiteľovi. V prípade, že poručiteľ nezriadil závet, tak sa bude dediť podľa zákona a dedičských skupín. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel. Ak nededia deti, tak dedia potomkovia detí, teda poručiteľovi vnuci a vnučky, teda aj Vy. Ak teda ako dedič budete pripadať do úvahy, tak by Vám malo byť doručené oznámenie o začatí dedičského konania, kde budete poučený o možnosti odmietnuť dedičstvo. Tento inštitút sa využíva napríklad vtedy, ak dlhy prevyšujú aktíva a dedičstvo je predĺžené. Odmietnuť však môžete len dedičstvo ako celok a nie len niektoré jeho časti. Ak bude pripadať do úvahy viac dedičov, tak by malo byť súčasne nariadené pojednávanie na ktoré by ste v prípade, ak nededia Vaši rodičia mali byť predvolaný. Tam sa môžete s ostatnými dedičmi dohodnúť napríklad aj tak, že si ponecháte predmetné auto a vyplatíte ostatných dedičov sumou, ktorá zodpovedá hodnote vozidla a výške jednotlivých dedičských podielov.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sú v dedičskom konaní oslovené v prvom rade spolu s deťmi, ktoré poručiteľ vychovával, aj deti, ktoré boli zverené (a plne adoptované) do výchovy inému členovi rodiny.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
v zmysle občianskeho zákonníka v prípade, ak nebol vyhotovený závet, bude sa dediť podľa zákona. Vo vzťahu k dedeniu zo zákona je dôležitý iba vzťah dediča k poručiteľovi. Dediť budú teda poručiteľove deti, bez ohľadu nato či ich vychovával alebo nie, avšak musí ísť o jeho deti či už pokrvné alebo aj adoptované, zákon v tomto nerozlišuje. Deti poručiteľa spolu s manželom poručiteľa patria do prvej dedičskej skupiny. Ak by poručiteľ deti nemal, tak sa prechádza do druhej skupiny. Podľa ust. 473 a nasl. OZ:

§ 473 (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.   § 474 (1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. (2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.   § 475 (1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. (2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.   § 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, ako to funguje: Pred 22 rokmi mi zomrela babka. Po jej smrti zomrel pred 19 rokmi môj otec a teraz, pred dvoma týždňami, môj dedko. Po smrti môjho otca som sa stala z jeho strany jedinou dcérou, a teda aj jedinou dedičkou. To mám aj priznané. Môj dedko však mal dvoch synov - môjho otca a jeho brata, ktorý ešte stále žije. To by znamenalo, že po dedkovi by sme mali byť dvaja jediní dediči, alebo ako to, prosím vás, funguje?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že keďže Váš otec zomrel pred 19 rokmi a teraz zomrel Váš starý otec - otec Vášho otca, ktorý mal dvoch synov, potom zákonnými dedičmi v zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka bude Vy a syn Vášho starého otca a to v rovnakom pomere k celku, teda po 1/2 /citujeme/ :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o informáciu týkajúcu sa dedičského konania, ak poručiteľ zanechal závet a zároveň má žijúcich zákonných dedičov. Za informáciu Vám vopred ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 18.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak došlo k spísaniu závetu a poručiteľ určil závetných dedičov, postup v dedičskom konaní bude závisieť od toho, aký je obsah závetu a kto sú dedičia zo zákona. Uvádzame, že v zmysle ust. §  469a/ Obč. zákonníka poručiteľ môže vydediť potomka zo zákonom stanovených dôvodov, pričom v závete nepostačuje, aby citoval uvedené zákonné ustanovenie § 469a/ Obč. zákonníka, ale musia byť v ňom uvedené konkrétne dôvody, ktoré nastali pred spísaním konkrétneho závetu poručiteľom. Citujeme ust. §  469a/ Obč. zákonníka :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život."

V otázke uvádzame, že poručiteľ má aj zákonných dedičov. Tu treba rozlišovať či závetný dedič je alebo nie je totožný s neopomenuteľným dedičom, lebo neopomenuteľným dedičom sú len deti poručiteľa bez ohľadu na to, či sú maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené poručiteľom. Uvádzame tiež, že nepomenuteľným dedičom nie je manželka poručiteľa. Podľa ust. § 469a/Obč. zákonníka platí :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."   Podľa konkrétnych okolností budete môcť podať prípadne žalobu o neplatnosť vydedenia, o čom Vás poučí notár prejednávajúci dedičstvo po poručiteľovi.
Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ideme na dedičské konanie 18. 4. a mám otázku ohľadne delenia poľnohospodárskej pôdy. Ide o parcelu s výmerou 5477 m². Je možné túto parcelu rozdeliť medzi dvoch ľudí, tak že každý by mal približne 2738 m²? Na internete som našiel informácie, že parcela sa môže deliť do minimálnej výmery 2000 m², avšak počul som, že nový predpis stanovuje minimálnu výmeru na 3000 m² pre jedného vlastníka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, dobre ste čítali. Je to pravda. Od 01.09.2022 došlo k novele zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorým sa zmenila zákonom pôvodne stanovená minimálna výmera novovzniknutého poľnohospodárskeho pozemku vzniknutého rozdelením už jestvujúceho pozemku. Ten od účinnosti novely bude musieť mať veľkosť minimálne 3 000 m2 a nie 2 000 m2, ako tomu bolo doteraz. Minimálna výmera lesnej pôdy – 5 000 m2 zostala nezmenená.

Vzhľadom na uvedené preto vami uvedenú parcelu o výmere 5477 m2 nie je možné rozdeliť medzi dvoch ľudí. Táto je teda de facto nedeliteľná. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem, keď zastupujem dediča v dedičskom konaní, ktorý žije v zahraničí, od neho aj kúpiť pozemky, ktoré zdedí? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, ak s tým bude dedič súhlasiť, samozrejme pozemky od neho môžete kúpiť.

Uvedené je však možné ako samostatný právny úkon po právoplatnom skončení dedičského konania, t.j. až potom, čo bude tento dedič oficiálnym vlastníkom týchto pozemkov. Vtedy s ním uzavrite kúpnu zmluvu. Nakoľko sa ale jedná o nehnuteľnosti táto musí byť písomná, pričom vlastnícke právo k pozemkom nadobudnete až potom, že príslušný okresný úrad, katastrálny odbor povolí vklad vlastníckeho práva vo váš prospech. 

Môžete si to poistiť už teraz zmluvou o budúcej zmluve. Zákon nevylučuje uzavrieť kúpnu zmluvu už teraz, pretože vlastníctvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. Kataster ju zavkladuje až keď bude on zapísaný ako vlastník, vtedy by ste podali návrh na vklad. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, nemám doklad o dedičskom konaní, ktoré prebehlo pred ôsmimi rokmi. Neviem presný deň ani meno notárky. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať a na koho by som sa mal obrátiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň,
môžete sa obrátiť na súd, ktorý poveril notára na dedičské konanie. Súd bol určený podľa posledného trvalého pobytu zomretého (poručiteľa) v čase jeho smrti.

Ak zistíte, ktorý to bol súd, je potrebné zavolať na tento súd do infocentra, kde poviete meno a priezvisko poručiteľa a objednáte sa na nahliadnutie do tohto dedičského spisu v info centre, kde si budete môcť urobiť fotokópiu dedičského rozhodnutia. 

Upozorňujem, že na súde bude môcť nahliadnuť do spisu len osoba, ktorá bola účastníkom dedičského konania, teda dedič poručiteľa (poprípade jeho zástupca), poprípade veriteľ poručiteľa. 

Podľa § 158 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).    


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku týkajúcu sa dedičského konania po zosnulom (zosnulý dňa 6. marca 2023). Ja a môj súrodenec sme pravdepodobne neopomenuteľní dediči, keďže sme deti z prvého manželstva zosnulého. Prosím, ako sa môžeme dozvedieť, kde a kedy bude prebiehať dedičské konanie?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň, kontaktujte  informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a zistíte, ktorému notárovi bude spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára.
Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava