Máte
otázku?

Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja matka zomrela pred piatimi dňami. Bola vdova a jedinými dedičmi sú jej deti. Nevlastnila žiadny majetok okrem účtu, na ktorý jej chodil dôchodok. Chceli by sme sa vyhnúť dedičskému konaniu a získať osvedčenie o dedičstve, v ktorom by bol uvedený tento účet. Potom by sme na základe osvedčenia mohli požiadať banku o zrušenie účtu bez nutnosti platiť notárske poplatky. Poradíte nám, ako postupovať? Ďakujem za pomoc. S pozdravom, M.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň,
vami uvedený zjednodušený postup nie je právne možný.

Ak vaša mama nevlastnila žiadny majetok a predmetom dedenia by mal byť len zostatok na bankovom účte /nepíšete sumu/, v prípade, že by išlo o zostatok na účte v rozsahu nepatrného majetku, dedičské konanie bude zastavené a nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb. Nepatrný majetok predstavuje sumu zodpovedajúcu sume nákladov na primeraný pohreb /cca 1000 €/.

Citujeme ust. § 188 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, stojím pred situáciou, kedy sestra a brat zdedili byt, ale nedokážu sa dohodnúť na jeho ďalšom využití. Brat by chcel vykúpiť sestrin podiel bytu, zatiaľ čo sestra má záujem sa do bytu nasťahovať bez súhlasu brata. Ukončenie dedičského konania je naplánované na stredu. Môj dotaz znie: Má brat právo požiadať notára o súdne vyrovnanie, v rámci ktorého by mu bolo priznané predkupné právo v procese súdneho ohodnotenia bytu? Je potrebné tieto informácie predniesť priamo notárovi (napríklad, že brat má záujem sestrin podiel vykúpiť, ale ona nie je ochotná ho predať a preferuje byt užívať)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.02.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že predmetom dedenia bude byt, pričom zákonnými dedičmi sú dvaja súrodenci ako deti poručiteĺa Ich zákonným právom je, aby nadobudli podiely na dedičstve v zmysle ust. Občianskeho zákonníka v rozsahu jednej polovici k celku ak sa dedičia nedohodnú inak. Vo vašom prípade by to bolo tak, že napr. byt nadobudne len jedno z detí a druhé bude mať nárok na vyplatenie jeho podielu v jednej polovici k určitému dátumu. Na tento úkony vyporiadania dedičstva po poručiteľovi je potrebný súhlas všetkých dedičov - brata aj sestry

Uvádzame, že notár v rámci dedičského konania nevyporiadava podielové spoluvlastníctvo dedičov, ku ktorému dôjde na základe výsledkov dedičského konania. Toto nie je úlohou notára.

Záver : Ak chce sestra užvať nehnuteľnosť, teda aj bratov podiel na nehnuteľnosti, brat bude mať právny nárok na úhradu nájmu od sestry v rozsahu podielu brata.
Ak by brat nadobudol podiel v pomere 1/2 k celku a po skončení dedič. konania by nedošlo k dohode medzi súrodencami o vyporidaní podeil. spoluvlastníctva, potom riešením je len podanie návrhu na súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. Obč. zákonníka.

 

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom dedičského konania. V novembri nám zomrela babka, ktorá bola mamou môjho otca. Babka mala troch potomkov, z nich jeden, môj otec, už nežije. Máme ako jeho deti nárok na dedičstvo po babke, alebo budú po nej dediť len jej dve žijúce deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.01.2024)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že syn starej matky ako poručiteľky zomrel, dedičmi podielu syna po starej matke budú deti jej nebohého syna a to v rozsahu podielu, ktorý by pripadol na ich otca. Uvedené vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ktorému notárovi bol pridelený spis môžete zistiť v informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska starej matky a následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som odpoveď na otázku, či po mojej mame, ktorá nemala na meno majetok ani dlhy, bude usporiadané dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
áno, dedičské konanie bude začaté, pričom sa bude zisťovať či mala poručiteľka nejaký majetok a v prípade, ak sa zistí, že poručiteľka nezanechala žiadny majetok, tak súd dedičské konanie zastaví. V zmysle ust. § 187 OZ:

§ 187

(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.

(2) Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.  


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na radu ohľadom dedičského konania. Po úmrtí môjho otca sa dedičské konanie uskutočnilo bez mojej účasti. Moji rodičia sa vzali, keď som mal 10 rokov, a pre mňa to bolo už druhé manželstvo mojej mamy. Po svadbe mi zmenili priezvisko. Keď otec zomrel, moja mama mi oznámila, že dedičské konanie sa ma netýka, pretože som nebol adoptovaný. Nehovoril so mnou notár a nebol som ani nijako informovaný. Po 40 rokoch ma to veľmi prekvapilo. Mám otázku, či je možné nosiť niečie priezvisko bez toho, aby som bol adoptovaný. Zaujímalo by ma tiež, či mám nárok na dedičstvo po otcovi, keď som sa oňho staral, a či mám šancu vysporiadať si podiel na dedičstve. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň,

nárok na dedičstvo by ste mali iba v prípade, ak by ste boli biologickým dieťaťom zosnulého rodiča alebo jeho osvojencom alebo by vám sám rodič bez ohľadu na uvedené zanechal dedičstvo závetom. Ak ani jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na dedičstvo vám nevznikol. 

Naopak ,ak je niektorá z podmienok je naplnená, potom ste mali nárok na dedičstvo. Právo na dedičstvo však podlieha premlčaniu v zmysle ust. § 105 Občianskeho zákonníka. Taktiež tu plynie trojročná premlčacia doba, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo. Vzhľadom na to, čo uvádzate, vaše právo oprávneného dediča by v tomto prípade už bolo premlčané. To znamená, že ak by ste podali žalobu na vydanie dedičstva, túto by súd musel zamietnuť len čo by protistrana vzniesla námietku premlčania. 

Pokiaľ ide o skutočnosť zmeny priezviska, ku tomuto mohlo dôjsť samotným sobášom, kedy sa manželia dohodnú na tom, že ich dieťa (aj dieťa matky) bude nosiť spoločné priezvisko manželov. Uvedené ustanovuje § 6 ods. 4 zákona o mene a priezvisku. Preto toto nemusí mať nevyhnutne súvis iba s osvojením. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu v jednej záležitosti. Po smrti môjho otca prebieha dedičské konanie, v ktorom sme dedičmi jeho tri deti, vrátane mňa. Ako súčasť majetku je uvedený aj obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, kde bol otec jediným konateľom a spoločníkom. Základné imanie vo výške 5 000 eur bolo splatené a podľa účtovnej závierky je hodnota podielu vyčíslená na 19 963 eur. Táto spoločnosť však nevlastní žiadny hmatateľný majetok, disponuje len obežným majetkom a hotovosťou. Napriek tomu, podľa závierky, nemáme prístup k týmto peniazom. Po konvokácii veriteľov sa prihlásila pohľadávka od banky vo výške 6 069,24 eur, avšak v konaní sa na ňu neprihliadalo, pretože spoločnosť nemá žiadne aktíva. Po prechode uznesenia do platnosti mám obavu, či banka môže vymáhať túto pohľadávku od dedičov. Budeme musieť túto sumu banky zaplatiť, aj keď reálne nemáme z čoho? Ďakujem za Vašu pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.12.2023)

Dobrý deň,
V prípade, že sa banka ako veriteľ rozhodne vymáhať svoju pohľadávku, dediči môžu byť za túto pohľadávku zodpovední, ale iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.

 

Ak hodnota dedičstva prevyšuje výšku dlhu, tento dlh bude musieť byť zaplatený. Na druhej strane, ak dlh prevyšuje hodnotu dedičstva, dediči majú možnosť dedičstvo odmietnuť alebo uzavrieť dohodu s veriteľmi o úhrade dlhu. To je určite výhodnejšie. 

 

Pokiaľ prijmete dedičstvo, môžete v dedičskom konaní aj poprieť pohľadávku. V takom prípade sa uskutoční súdne konanie mimo dedičského konania, na ktorom sa určí, či je pohľadávka veriteľa oprávnená alebo nie. 

 

Je dôležité mať na pamäti, že pokiaľ sa rozhodnete dedičstvo prijať, ste zodpovední za dlhy zosnulého, ale ako som už spomenul, len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Preto je dôležité dobre zvážiť, či dedičstvo prijať alebo odmietnuť, a v prípade potreby získať právnu pomoc.

 

Ak to je tak ako píšete, rozmýšľal by som skôr nad vyhlásením o odmietnutí dediť. Ak už nič iné okrem uvedenej sro nemal.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môjmu priateľovi v priebehu troch týždňov zomreli obaja rodičia. Rád by som sa dozvedel, ako bude prebiehať dedičské konanie. Zaujímalo by ma, či sa bude každý prípad riešiť samostatne alebo spoločne. Dedičské konanie po predčasne zomrelom rodičovi ešte nebolo zahájené. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
v prípade, keď priateľovi zomreli obidvaja rodičia v krátkom časovom období a dedičské konanie ešte nebolo zahájené, môže nastať situácia, kedy sa vedú dve (prípadne viaceré) samostatné dedičské konania po zomretých rodičoch.

 

Každé dedičské konanie sa zaoberá majetkom a záväzkami jedného zosnulého a prebieha samostatne. To znamená, že každé z rodičov môže mať svoje vlastné dedičské konanie. Avšak, v praxi môže byť možné, že obe konania sa budú prelínať alebo môžu byť riadené súčasne, ak sa týkajú spoločného majetku alebo ak sú dediči rovnakí.

 

Odporúčam, aby váš priateľ konzultoval situáciu s našim právnikom špecializujúcim sa na dedičské právo, ktorý mu poskytne presné informácie a poradenstvo vzhľadom na konkrétne okolnosti jeho prípadu, vrátane toho, ako postupovať v obidvoch dedičských konaniach.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred štyrmi rokmi zomrel môj otec, s ktorým sme nikdy nemali žiadny kontakt. Mal by som napriek tomu byť pozvaný na dedičské konanie?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
ako poručiteľove dieťa patríte k jeho zákonným dedičom a mali by ste upovedomený o dedičskom práve, resp. predvolaný na pojednávanie. To však môže po smrti poručiteľa trvať istý čas, nakoľko notár musí ešte predtým vykonať niekoľko úkonov. Môžete sa však informovať na okresnom súde v obvode, ktorého mal poručiteľ posledné bydlisko ohľadom štádia dedičského konania, resp. súd požiadať o oznámenie mena notára, ktorý má vec na starosti a potom kontaktovať priamo jeho. Mohli Vás opomenúť. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som dedička po zosnulom a dedičské konanie mi u notárky trvalo dva roky. Okrem majetku som zdela aj dlh v banke. Notárka vyčíslila dlžnú sumu v rozhodnutí. Po právoplatnosti dedičského konania som dlžnú sumu banke ihneď uhradila. No po dvoch rokoch mi spoločnosť ešte vymáha ďalšie úroky - 751 eur. V pokynoch banky je uvedené, že od informácie o úmrtí klienta do ukončenia dedičského konania sa úročenie vypne. Moja otázka znie, prečo teda ďalej plynuli úroky a či mám uvedenú sumu uhradiť. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy došlo k úmrtiu poručiteľa a kedy vznikol dlh vo výške 751 €, ktoré teraz od vás žiada uhradiť vymáhačská spoločnosť, ktorej zrejme banka postúpila svoju pohľadávku. Podstatné vo vašom prípade je to, že bez ohľadu na úmrtie poručiteľa ako dlžníka plynie naďalej premlčacia doba v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Z otázky súčasne predpokladáme, že vo veci sumy 751 € neexistuje žiadne súdne rozhodnutie a vo veci ani nebola podaná žaloba či už voči poručiteľovi alebo proti vám ako dedičke. Naviac uvádzame, že v zmysle ust. §  470 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli ku dňu jeho úmrtia len do výšky ceny zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

Záverom uvádzame, že ak od splatnosti dlhu vo výšk 751 € uplynuli viac ako 3 roky, pričom tento vznikol za života poručiteľa, žiadnu sumu vymáhačskej spoločnosti neuhradzujte. Nie je v tomto prípade podstatné to, že až po viac ako 2 rokoch vám bola zaslaná výzva k úhrade. Naviac ako vyššie uvádzame, že zákonom je daný rozsah zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa, ale aj v tomto prípade platí, že pohľadávka nesmie byť premlčaná /3 roky podľa § 101 Obč. zákonníka/.

Odporúčam vo veci krátku konzultáciu u advokáta, keďže v otázke nie sú uvedené žiadne dátumy /splatnosť dlhu, dátum úmrtia/.

 

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja matka vlastnila v roku 2012 tri byty: jeden 1+1, 2+1 s garážovým státím a 3+1. Dva z nich prenajímala. V roku 2012 jeden byt darovala svojej vnučke - dcére mojej sestry - pomocou darovacej zmluvy. V nasledujúcom roku, v roku 2013, predala trojizbový byt, uložila peniaze z jeho predaja v banke a dispozičné právo darovala druhej vnučke, tiež dcére mojej sestry. Potom sa odsťahovala do domova dôchodcov a v roku 2021 tretí byt darovala druhej dcére mojej sestry. Trochu som to očakávala, vzhľadom na to, ako sa ku mne posledné roky chovala. Všetko, čo som robila z mojej strany, bolo chybné: neustále obviňovanie, prekrúcanie skutočnosti, lži, manipulácie. Žijem v zahraničí. Od mojej sestry odíšiel manžel, keď boli ich dievčatá malé. Dlhé roky ju spolu s otcom finančne podporovali. Nemala som proti tomu námietky. Keď som zistila, že i ten posledný byt darovala vlastne sestre, psychicky ma to zasiahlo a prestala som sa s ňou stýkať. Tento rok v júni moja matka zomrela v domove dôchodcov. Neviem, či po nej zostal nejaký majetok. Už nemám silu komunikovať s mojou "rodinou". Chcela by som sa spýtať, či môžu byť pri dedičstve zohľadnené byty, ktoré darovala moja matka sestriným dcéram, pokiaľ zostali nejaké peniaze z predaja bytu. Ak nenechala žiadny majetok, mám šancu uplatniť nejakú kompenzáciu? Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu a odpoveď. E.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2023)

Dobrý deň, na vami položené otázky uvádzame :

1./ Finančnej kompenzácie od vašich súrodencov resp. ich potomkov sa nedomôžete, lebo vaša mama im byty darovala na základe darovacej zmluvy. Vaša mama mohla so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebovala k tomu súhlas svojich detí. Taký je právny stav i keď veľmi dobre chápeme vaše rozčarovanie sa na konaním vašej matky. Toto plne chápeme. Je to veľmi častá problematika v našej poradni. Kompenzácia by bola možná len na základe dohody, teda nemôžete sa domáhať kompenzácie cestou súdu.

2./ Uvádzate v otázke, že peniaze z predaja jedného bytu uložila na účet v banke, kde mala dispozičné právo vnučka vašej matky. Tu uvádzame, že pokiaľ nebol daný limit pohybu na účte v banke, je skôr predpoklad, že peniaze na účte už nebudú, lebo uplynula pomerne dlhá doba od uloženia peňazí na účet v banke a dátumom úmrtia vašej matky. Uvádzame tiež, že dispozičné oprávnenie vnučky vašej matky zaniká dňom úmrtia matky. Predmetom dedenia potom bude len zostatok na bankovom účte. Ak máte vedomosť o banke, kde je účet založený, môžete kontaktovať banku a oznámiť jej, že majiteľka účtu zomrela.

3./ Ohľadom dedičského konania uvádzame, že tu je potrebné, aby ste postupovali v súlade s ust. § 484 Obč zákonníka a žiadali započítanie darov na dedičské podiely vašich súrodencov. Uvádzame, že uvedené ustanovenie umožňuje pri zákonnom dedení započítanie v prípade ak dar dostal zákonný dedič alebo jeho predok, ale nie jeho potomok /vnuci sú potomkovia dediča, nie jeho predkovia/.  V tomto smere išlo o dobre premyslené konania vašich súrodencov resp. vnúčat vašej matky, lebo je zrejmé z textu otázky, že počítali s tým, že započítanie v prípade zákonného dedenia po vašej mame sa nebude realizovať /vnuk je potomok dediča, nie jeho predok/.

V prípade, že by mama spísala závet, bolo by to pre vás lepšie a trvajte na započítaní darovaných bytov deťom vašich sestier v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.