Máte
otázku?

Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava

Otázka: Dedičské konanie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré momentálne prebieha po mojom otcovi. Moja mama a brat a ja sme zákonní dedičia po otcovi, každý z nás má po 1/3 nároku z majetku - je to byt s garážou+dom a garáž a taktiež záhrada, ktorá patrí k domu. Moja mama a brat, chceli odo mňa, aby som im poslala splnomocnenie, že oni to vybavia za mňa v mojej neprítomnosti, keďže v tom čase som sa nemohla zúčastniť na dedičskom konaní. Ja osobne som s tým nesúhlasila, z toho dôvodu, že z ich strany nie je otvorená komunikácia čo sa týka dedenia po mojom otcovi, preto som im vravela, že v tejto veci ma bude zastupovať Zástupca. Oni to zobrali ako nedôveru k ním. Z môjho pohľadu tu ide, aby sa všetko vyriešilo pravdivo a rýchlo bez väčších naťahovačiek. Momentálna situácia je taká, že môj brat a jeho manželka bývajú v byte, ktorý patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Na katastri sú majiteľmi môj otec a mama 1/1 podiel. Dom+záhrada a garáž podľa katastra patrí môjmu otcovi+mame 1/1 podiel. Ich ponuka bola, aby ja som sa vzdala 1/3 z bytu+garáže z toho, že mi ponúkli ako protihodnotu, že budem mať v dome 2/3 a so záhrady 1/3. Ja som to bohužiaľ odmietla, lebo to nie je pre mňa výhodné, z toho dôvodu, že nedokázala by som to-ten dom financovať, keďže nežijeme dlhé roky tam, a som od nich stovák kilometrov vzdialená. Preto som im navrhla moju ponuku: byt+garáž by ostal bratovi a ja by som sa vzdala mojej 1/3 a taktiež by som sa vzdala 1/3 z domu, ale ako protihodnotu sme chceli len POLOVICU POZEMKU. Bohužiaľ to úplne zamietli, čo sme boli veľmi prekvapení, lebo tým by mali aj byt, dom, garáž všetko by im zostalo a ja by som mala len polovicu pozemku. Z tým, že nesúhlasili s mojou ponukou ma dostali do situácie, že sme im navrhli, aby nakoniec išlo všetko PODĽA ZÁKONA. A vtedy nastal problém z ich strany čo sa týka ohľadom bytu+garáž, že vytiahli na mňa, že oni pred 15 rokmi urobili kúpno-predajňu zmluvu na brata, ale na katastri stojí meno môjho otca+mami a pravdepodobne chcú čím skôr napísať jeho meno na kataster. Moja otázka je: je možné, že, keď prebieha dedičské konanie po mojom otcovi a /notárka mi aj papiere poslala, že otec je majiteľom+mama toho bytu/ je to normálne teraz napísať bratove meno na kataster, aby ja som nemala 1/3 po mojom otcovi? V mojom ponímaní celej situácie chcú urobiť podvod s tým, aby ja som nemala žiadnu 1/3 v byte ak by to išlo podľa zákona. Vedeli by ste mi nejako poradiť, aký postup by som mala zaujať? Držať sa toho, že chcem len polovicu pozemku a všetkého sa vzdať prospech ich, alebo nechať, aby to išlo všetko podľa zákona a tým pádom by som mala všade 1/3? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, ďalší postup vo Vašej veci závisí na tom, čo chcete dosiahnuť a aký je Váš cieľ. V prípade, že sa uspokojíte nárokom z dedičstva iba v takom rozsahu, s ktorým súhlasia aj ostatní dedičia bude najvhodnejšie uzatvoriť s nimi dedičskú dohodu. Tým dosiahnete jednak svoj cieľ a tiež čo najskoršie ukončíte prebiehajúce dedičské konanie. Ak chcete nadobudnúť majetok v rozsahu Vášho dedičského podielu bude potrebné v dedičskom konaní pokračovať a ak nedôjde k dohode dedičov, notár rozhodne uznesením o nadobudnutí dedičstva podľa výšky dedičských podielov. Takéto konanie však môže trvať dlhšie, nakoľko je možné, aby dedičia podali proti uzneseniu notára opravný prostriedok. Pre ďalší postup vo Vašej veci je najdôležitejšie posúdiť to, čo chcete dosiahnuť a akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať : zomrel mi otec, som jediný dedič, s tým, že po ňom zostala 1/4 podielu z rod. domu, v ktorom býva jeho sestra. Riešilo sa to ešte, keď otec žil, no nedalo sa dohodnúť. Tak sa chcem spýtať, či na dedičskom konaní, keď prejde 1/4 na mňa po otcovi, či môže notár nariadiť vysporiadanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že súčasťou dedičského konania nie je vyporiadanie podielového spoluvlastníctva ku konkrétnej nehnuteľnosti.

V otázke uvádzate, že máte zdediť 1/4 z rodinného domu, kde zrejme vlastníkom ostatných 3/4 je sestra Vášho otca. Potom následne riešením je buď sa so sestrou Vášho nebohého otca dohodnúť na odkúpení tohto podielu sestrou Vášho otca,, alebo podáte návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Riešením aj úhrada kúpnej ceny v splátkach, prípadne dohodnúť nájom Vášho podielu sestrou Vášho otca.

Vec odporúčam riešiť po porade s advokátom, aby sa našlo čo najlepšie a najjednoduchšie riešenie, keďže vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva cestou súdu predstavuje značné finančné náklady a hlavne čas.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, opatrovala som ťažko chorú priateľku a jej mamu intenzívne takmer dva roky. Staralo som sa o celú domácnosť. Obe zomreli. Bola spísaná vlastnoručne závet v prospech mňa. Našiel sa brat nebohej mamy. Rodina sa nekontaktovala cca 30 rokov, kde to potvrdili pri stretnutí. On neprejavil záujem, ale prišla jeho dcéra a tá si nárokuje na dedičstvo. Aký je postup, má nárok? Ďakujem za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, pokiaľ poručiteľky zanechali závet, bude sa dediť podľa závetu. Pokiaľ by bol závet platný len v časti, potom by zvyšnú časť mali dediť dedičia, ktorý prichádzajú do úvahy podľa zákona. Ak by brat poručiteľa dedičstvo odmietol, nastupujú jeho deti. V takomto prípade by mohla dediť aj dcéra brata. Ak však budú závety v plnom rozsahu platné, potom majú prednosť pred dedením zo zákona, a teda všetok majetok by ste mali zdediť vy. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom dedičského konania po mojom otcovi, ktoré bude prebiehať v decembri. Sme štyria súrodenci, z toho jeden nevlastný, ktorý nemá nárok z otcovej strany dediť. Otec si ho neosvojil, len mu dal priezvisko. Je možné previesť môj podiel z dedičstva na nevlastného brata? (on sa celý čas o rodičov staral a teraz sa naďalej stará o mamu) Považuje sa z právneho hľadiska nevlastný brat za blízkeho príbuzného?
Ďakuje veľmi pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, ak váš otec nezanechal po sebe žiadny závet, zo zákona budú dediť len jeho manželka a jeho deti. Ak manželky niet, tak iba jeho deti, t.j. priamy potomkovia. Osoby žijúce s poručiteľom aspoň jeden rok pred smrťou v spoločnej domácnosti môžu dediť najskôr podľa druhej dedičskej skupiny, títo dedičia sú však zo zákona povolaní dediť iba ak sa nededí podľa prvej dedičskej skupiny, t.j. iba ak by poručiteľ po sebe nezanechal nijaké deti.
 Vo vami uvedenom prípade preto budú dediť iba deti poručiteľa. Pokiaľ chcete previesť váš dedičský podiel na vášho nevlastného brata, toto je možné, avšak až po skončení dedičského konania, keď sa stanete vlastníčkou napr. podielu na nehnuteľnosti. Tento po prepise na vás môžete darovacou zmluvou previesť na tohto vášho brata a to bez predkupného práva zo strany vašich súrodencov, nakoľko za navzájom blízke osoby sa v zmysle zákona považujú aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Vzhľadom na to, ak táto podmienka je splnená, za vašu blízku osobu možno považovať aj vášho nevlastného brata. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, keď sa na dedičské konanie použije zmluva s poistenia nehnuteľnosti (domu) kde je z môjho pohľadu nižšia suma za nehnuteľnosť ako je aktuálna cena na trhu. A ako sa dá v tomto prípade postupovať, keď sa mi suma uvedená za nehnuteľnosť nízka. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že poistná zmluva na poistenie nehnuteľnosti je jedna vec /zmluva mohla byť uzatvorená aj pred 20 rokmi/ a druhá vec je hodnota nehnuteľnosti v dedičskom konaní, kde platí § 200 ods. 2 Civil. mimosporového poriadku :

"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."   I keď zákon vyslovene nehovorí o znaleckom posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní, je to pre Vás najlepšie a najjednoduchšie riešenie na preukázanie ceny nehnuteľnosti. Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.   Ešte poznámka : nepíšete kedy bola uzatvorená poistná zmluva, v tomto smere preto odporúčam túto aktualizovať v súčinnosti s bankou, aby nedošlo k podpoisteniu nehnuteľnosti, čo je podstatné hlavne pri poistných udalostiach.

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do akej sumy sa počíta majetok nepatrnej hodnoty.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň,  čo sa týka pojmu "majetok nepatrnej hodnoty", tento pojem je flexibilný. Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku hovorí, že jeho výklad závisí od miesta a času poručiteľovej smrti. Preto v zásade ani nie je možné stanoviť presnú hraničnú hodnotu. Spravidla sa jedná o majetok, ktorý je ťažko speňažiteľný a ktorého hodnotu je ťažké presne vyčísliť. Takýmto majetkom sa majú namysli predovšetkým veci bežnej osobnej potreby poručiteľa ako jeho oblečenie, starší ťažko speňažiteľný nábytok a pod. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja babka (nedobrovoľne)vzhľadom na stareckú demenciu podpísala svojej dcére darovaciu zmluvu na byt (júl 2022), momentálne je už 2 týždne umiestnená v domove, kde ju táto jej dcéra umiestnila. Naša babka mala ešte 1 dcéru - našu mamu, ktorá zomrela v r.2015. Raz by som bola aj s mojim bratom dedičmi. Ako môžeme právne napadnúť tento úkon? Babku si chceme aj vziať z domova. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
v súčasnosti Vy neviete tento právny úkon napadnúť. V takýchto prípadoch sa postupuje tak, že ak babka nie je obmedzená na spôsobilosti na právne úkony (hoci by zrejme mala byť) môže ustanoviť za seba právneho alebo občianskeho zástupcu, ktorý by ju zastupoval v konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu z dôvodu, že v čase podpisu zmluvy trpela takou duševnou poruchou, ktorá ju robila nespôsobilou na právne úkony.

Ak babka už obmedzená je, tak v takom prípade žalobu podáva jej opatrovník.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
v súčasnosti prebieha konanie po neb. otcovi. Nesprávne som sa vyjadrila ohľadom môjho podielu na nehnuteľnosti. Chcem zmeniť svoju výpoveď. Ded. konanie ešte nie je ukončené. Môže tak urobiť aj môj zástupca, keďže sa nemôžem zúčastniť pojednávania?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, áno, môžete svoju výpoveď upraviť a môže to vo vašom mene v dedičskom konaní urobiť aj váš zástupca. Najlepšie je však urobiť to písomne. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám k Vám prosbu. 11. Júla 2021 zomrel manžel a do dnešného dna neprebehlo dedičské konanie. Myslela som si, že kvôli Covidu sú dedičské konania posunuté, ale tohto roku zomrel brat tiež 11. 7., ale dedičské prebehlo do dvoch mesiacov. Preto by som Vás chcela poprosiť o radu, na koho sa mám obrátiť v tejto veci. S manželom /bývalým/ sme vlastnili dom a pozemok pod domom. Ja samozrejme nededím, zo spoločného majetku budú dediť len naše dve deti. Ja som vybavovala pohreb, a teda aj podklady k dedičskému konaniu budem podávať ja. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Dovidenia.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
prepáčte ale nie celkom rozumiem cieľ otázky. Chápem to správne, že dedičské konanie už prebehlo? Ak áno a ostalo niečo neprededené je potrebné podať na súd návrh na vysporiadanie dodatočne objaveného majetku. Ak ešte nie je právoplatne rozhodnuté, tak doklady a nároky, ktoré máte je potrebné zaslať notárovi a uplatniť si ich v dedičskom konaní.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať kde sa dá zistiť, či je otvorené dedičské konanie alebo nie je. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň, vo veci kontaktujte informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a tak zistíte meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne môžete ontaktovať notára.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ako najlepšie určiť hodnotu nehnuteľnosti pred začatím dedičského konania.
Nemáme s týmto žiadne skúsenosti.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.10.2022)

Dobrý deň,
z pohľadu dokazovania je to najvhodnejšie znaleckým posudkom.

Z pohľadu rýchlosti a hospodárnosti (lacnejšie) je to odhadom realitného makléra.

Ak je možná dohoda, niektorí notári akceptujú aj hodnotu určenú dohodou dedičov.

Čo je najpodstatnejšie je to, že sa hodnota musí skúmať ku dňu smrti poručiteľa.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mala by som na Vás dotaz.

Môj otec je zo 4 súrodencov. Cca pred pol rokom zomrela otcova matka a zanechala po sebe dom. Podľa informácií nemala špeciálnu závet, ale dom by sa mal rovným dielom rozdeliť medzi všetkých 4 súrodencov.

Môj otec teda ma nárok na 1/4 baráku, ktorý bol ocennený na 300 000 eur. V dome celý život bývali otcove dve sestry plus ich matka, ktorá už teda neni medzi nami.

Otec by chcel svoj podiel dedičstva a navrhol, aby ho súrodenci vyplatili. Už pár mesiacov dostáva odpoveď, že sestra, ktorá obýva barak nemá na vyplatenie 1/4 a ani nesúhlasí, aby sa barak predal a peniaze rozdelili medzi 4 súrodencov. Môj dotaz je na možné právne kroky, ktoré sú možné urobiť, aby sa otec dostal ku svojmu podielu.

Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,

už v rámci dedičského konania na dedičskom pojednávaní môžu dedičia uzavrieť dedičskú dohodu, v rámci ktorej sa môžu dohodnúť, že dedičstvo nadobudne niektorý z nich s povinnosťou výplaty voči ustupujúcim dedičom. Ak by s týmto dedičia nesúhlasili, notár dedičstvo potvrdí podľa veľkosti dedičských podielov. Ak by k tomuto došlo, k domu po poručiteľovi by vzniklo medzi dedičmi podielové spoluvlastníctvo. V takomto prípade však ale platí, že nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli zotrvával v podielovom spoluvlastníctve.

To je ideálny prípad. Ak však nechce vyplatiť ostatných a tvrdí, že nemá peniaze, tak potom povedzte notárke, až to prededí podľa zákona na 4 rovné diely a potom sa bude riešiť hneď zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva.

Vzhľadom na to, v prípade, že nebudete chcieť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve so súrodencami a súčasne sa nebudú chcieť mimosúdne dohodnúť, môže sa vec riešiť súdnou cestou, a to podaním žaloby o jeho zrušenie a vyporiadanie.

Súd je však pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva viazaný poradím zákonných spôsobov vyporiadania. Ak súd rozhodne o tom, že dom pripadne jednému, tak rozhodne aj o tom koľko má vyplatiť Vášmu otcovi. 

Ak bude tvrdiť že nemá peniaze, môže to nakoniec skončiť až na dražbe. Veď každý by chcel bývať v cudzom a nechcel vyplatiť ostatných. Tu ešte prichádza do úvahy žiadať od nej finančnú náhradu vo výške bežného nájomného za podiel otca, ktorý užíva. To ju donúti vec riešiť.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
manžel ma nevlastnú sestru a brata, nakoľko jeho matka mala pred jeho otcom iný vzťah. Momentálne jeho matka žije s jeho otcom v manželstve a majú v BSM byt. Chcem sa opýtať, ako prebehne dedičské konanie, resp. aký podiel bude mať môj manžel z bytu, keďže iba on je syn oboch. Nevlastný brat a sestra sú len matkine deti. Aký podiel bude mať môj manžel v prípade, že zomrie prvý otec a aký podiel bude mať, keď zomrie prvá matka. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,

ak poručiteľ zomrel ako ženatý/vydatá a súčasne po sebe zanechal nejaké deti, dedí sa podľa prvej dedičskej skupiny, t. j. dedia deti a manžel, každý rovnakým dielom. 

V prípade, ak zomrie ako prvý otec vášho manžela, skôr než dôjde k rozdeleniu dedičstva v rámci dedičského konanie vyporiada sa BSM, ktoré smrťou otca zaniklo. Tzn. len 1/2  z BSM bude potom predmetom dedičstva po otcovi vášho manžela. Dedičmi budú len deti otca a jeho manželka. Ak mal otec len jedno dieťa a to vášho manžela, bude dediť len tento a jeho mama, každý 1/2, t. j. rovnakým dielom. To znamená, že vášmu manželovi vznikne na byte podiel o veľkosti 1/4. 

V prípade, že zomrie ako prvá matka vášho manžela, rovnako najskôr dôjde k vyporiadaniu BSM a následne 1/2 z BSM bude predmetom dedenia. Dedičmi budú všetky matkine deti, t.j. aj nevlastní súrodenci vášho manžela a jeho otec (manžel zomrelej). Ak mala matka 3 deti, potom váš manžel dostane z dedičstva po matke podiel o veľkosti 1/4, čo znamená, že byte mu vznikne podiel o veľkosti 1/8. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je potrebné ísť na súd osobne, ak mi ešte ohľadom dedičského konania nevolali alebo mám čakať kým sa notár, ktorému bolo konanie zverené ozve? 4. júla zomrela mamička.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň, nie je potrebné chodiť na súd, notár sa vám ozve, resp. zašle vám buď priamo predvolanie na dedičské pojednávanie alebo ak ste osobou, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, môže vás ešte skôr ako nariadi pojednávanie pozvať na predbežné vyšetrenie. Ak by to však trvalo neprimerane dlhý čas, viete s ísť informovať do info-centra príslušného okresného súdu, ktorý notár bol poverený dedičskou vecou po vašej mamičke ako poručiteľke. Následne sa môžete informovať aj priamo u neho, aké úkony vo veci už boli vykonané a prečo ešte nebolo nariadené dedičské pojednávanie. 

Na súde Vám to povedia. Notára niekedy treba naháňať, aby vytýčil pojednávanie. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať otec bol ženatý so ženou z Maďarska, kde aj žil, deti spolu nemali.
Otec zomrel, v Maďarsku prebehlo dedičské konanie. Ako jeho dcéra som požiadala na Slovensku o dodatočne dedičské konanie ohľadom ornej pôdy na Slovensku, ktoré nebolo prejednávané v maďarskom dedičskom konaní. Jeho manželka /tiež zomrela/ mala z prvého manželstva dve dcéry.
Majú nárok tieto dve dcéry z prvého manželstva otcovej manželky nárok na dedičstvo spomínanej ornej pôdy?
Ďakujem Prokopová.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že deti manželky vášho otca, ktorých váš otec nebol biologickým otcom a ani si ich neosvojil, nie sú  zákonnými dedičmi po vašom otcovi a nemajú právny nárok na podiel na dedičstve. Vy budete teda jediným zákonným dedičom týchto pozemkov na Slovensku odkazujúc vás na ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Ak mi zomrel svokor dedí po ňom svokra alebo aj jediný syn ? Alebo sa môže na syna všetko prepísať, lebo svokra má už 72 rokov a taktiež sa lieči. Ďakujem. M.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že dedičom po svokrovi ako poručiteľovi bude jeho manželka a ich spoločný syn. Ide o zákonných dedičov v I. skupine dedičov podľa ust. § 473 ods. 1 Obč. zákonníka :

" V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."
 
Uvádzate, že svokra má 72 rokov. Bez ohľadu na jej vek je v dedičskom konaní možná dohoda dedičov, že všetok majetok, ktorý bude predmetom dedenia po svokrovi ako poručiteľovi nadobudne ich syn a to s povinnosťou alebo bez povinnosti výplaty v prospech svokry ako ustupujúcej dedičke. Je to na dohode dedičov. Dedičské konanie môže skončiť aj tak, že všetok majetok nadobudne ich spoločný syn, čo vyplýva aj z ust. § 482 Obč. zákonníka :
"(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.
(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli."

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať na koho sa mám obrátiť, keď som dedila po otcovi síce je to mala finančná čiastka 6000 a už dva roky mi nevyplatila jeho manželka čiastku. Dohoda bola, že rok a to bolo minulý rok 15. septembra, že mi to vyplatí čo sa nestalo. Na dedičskom mi povedali, že si mám zohnať exekútora lebo, že to už bolo súdom rozhodnuté, som ťažko chorý invalid a nemôžem si zo 150 e dôchodku dovolit exekútora. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
ak priamo z dedičského uznesenia vyplýva povinnosť manželky vášho otca vyplatiť vám sumu 6000 €, potom už nie je potrebné podávať žiadnu žalobu na súd.

Ak teda primao z dedičského uznesenia vyplýva povinnosť manželky vášho otca vyplatiť vám 6000 €, odporúčam vo veci poslať jej doporučený list, ktorým ju vyzvete k úhrade dlžnej sumy obratom na váš bankový účet, prípadne poštovou poukážkou a to s tým upozornením, že ak dlžnú sumu neuhradí, podáte vo veci návrh na vykonanie exekúcie, čím jej vzniknú náklady spojené s exekučným konaním a aj prípadným právnym zastupovaním advokátom.

Ak výzva zostane bez povšimnutia, teda nebude uhradená dlžná suma, budete musieť podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Trovy exekučného konania ako aj odmenu exekútora bude musieť znášať manželka vášho nebohého otca v celosti. Poplatok za spísanie návrhu predstavuje sumu 16,50 € plus DPH, ktorú sumu bude musieť uhradiť manželka vášho nebohého otca.

Vo veci spísania návrhu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, keďže komunikujeme v týchto veciach elektronicky a to urýchli proces vymáhania dlžnej sumy.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj brat po rozvode (má maloletú dcéru z tohto manželstva) si kúpil dom na hypotéku. Je teda výlučným majiteľom domu a výlučný dlžník na hypotéke. Teraz sa oženil opäť. Nová manželka má taktiež syna. Spoločné dieťa nemajú a ani neplánujú. Moja otázka znie: ako sa dá ošetriť situácia, ak by sa s bratom niečo stalo? Nechce svojej novej manželke prepísať žiadny podiel a ani ju pripísať ako spoludlžníka. Ak by sa mu niečo stalo, dedičom je však jeho dcéra, resp. jej poručníčka - matka. Ako to ošetriť, aby jeho súčasná manželka mala právo dožitia v tom dome, aby nebola nútená dom opustiť? Dá sa zapísať vecné bremeno, ak dom v podstate vlastní banka kvôli hypotéke? Aké sú iné možnosti, aby nebola na staré kolena z domu vyhodená? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedenej situácie je jednoduché :
Brat vzhľadom na okolnosť, že na dome viazne záložné právo v prospech banky, nemôže spísať dohodu o zriadení vecného bremena v prospech terajšej manželky. Toto by mohol riešiť závetom v jej prospech a to zriadenie vecného bremena práva dožitia súčasnej manželky.

Pokiaľ ide o vlastníctvo domu v prípade jeho úmrtia, tu platí v zmysle ust. Obč. zákonníka, že ak nezriadi závet, dedičom domu bude manželka a jeho dcéra. Tu je tiež riešenie ohľadom toho, aby manželka nebola dedičom domu a to spísanie závetu výlučne v prospech dcéry ohľadom vlastníctva domu. Manželka v tomto prípade sa nebude môcť dovolávať neplatnosti závetu a to z jednoduchého dôvodu, že nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti bez ohľadu na to, či sú maloleté alebo plnoleté pokiaľ nedošlo k ich vydedeniu.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zomrel mi manžel a budem mať dedičské konanie chcem sa spýtať na manželov podiel z bytu prechádza na mňa? Bývam v byte s dcérou, ktorá študuje. S manželom mame dlhy, ktoré prejdú na mňa a nechcem, aby sa to týkalo dcéry. Byt je založený v banke.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
s dcérou budete dediť byt aj dlhy rovnakým podielom. Bola by možná dohoda, že byt aj dlhy zdedíte výlučne Vy s tým, že dcére nebudete nič vyplácať, zároveň však nebude ani dlžníkom voči banke. To však bude závisieť od dcéry, či s takým postupom bude súhlasiť. Ak je maloletá, dohodu bude musieť schváliť súd.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po ukončení dedičského konania sa prihlási ďalší dedič (nemanželská dcéra), ktorý vyžaduje časť dedičstva. Ak je právoplatné uznesenie o dedičstve, má nárok? Podľa akého zákona sa postupuje?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 31.07.2022)

Dobrý deň,
vo vašom prípade platí ust. § 485 ods. 1 Obč. zákonníka :

" Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dcéra poručiteľa, ktorá nepochádza z manželstva, môže svoj nárok na dedičstvo uplatniť u ostatných dedičov a to v lehote do 3 rokov od právoplatnosti uznesenia, ktorým sa dedičské konanie skončilo. Ak nedôjde k dobrovoľnému vydaniu dedičstva, potom v uvedenej lehote musí svoj nárok uplatniť cestou súdu.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
dedičské konanie ohľadom troj izbového bytu : Dediči ja a moje dve sestry. Každý má nárok na 1/3 bytu. V byte žijem ja, mám tu trvalý pobyt. Ja tento byt nechcem predať ani prenajať, ale naďalej užívať. Chcem sa opýtať. Keď sa moje sestry rozhodnú byt predať alebo dať do podnájmu, aké mám práva ?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.07.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzam nasledovnú odpoveď :

1./ Ak ste podielovým spoluvlastníkom bytu a byt užívate výlučne sám, možnosťou riešenia veci je, aby ste sestrám ako podielovým spoluvlastníčkam platili alikvotné nájomné za užívanie ich podielu samozrejme s tým, že vy budete platiť za odber el. energie a ostatných médií. Zmluvu odporúčam nechať urobiť advokátovi.

2./ Ak by chceli sestry byt daď do nájmu, nie je to jednoduché a to z dôvodu, že je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov.

3./ Ak by cheli sestry svoje podiely na byte predať cudzej - tretej osobe, vy máte v zmysle ust. §  114 Obč. zákonníka predkupné právo na kúpu ich podielov. Ak by ste ponuku nevyužili v lehote do 2 mesiacov od predloženia ponuky, potom by mohli svoje podiely predať tretej osobe. Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že by tretia osoba kúpila len podiel na byte.

Sme názoru, že vec má riešenie hlavne v použití nášho návrhu uvedeného v bode 1. Len poznamenávame, že aj keď sestry sú podiel. spoluvlastníčkami bytu, nemôžu vás z bytu vyhodiť alebo vysťahovať.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosím o radu - čaká nás dedičské konanie po rodičoch, ktorí zomreli v decembri. Predbežné jednania boli začiatkom roku a vtedy boli ohodnotené aj nehnuteľnosti na cenu 280. 000 €.
Keďže sa uskutoční dedičské konanie až po 8 mesiacoch, v ktorých trhová cena išla cca o 20. 000 € vyššie, moja otázka je, či v dedičskom konaní sa prihliada na cenu v čase úmrtia rodičov alebo v čase dedičského konania.
Ďakujem za odpoveď, úspešný deň. P.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. §  200 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.
(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.pohnútkou.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."
 
Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, pre dedenie je rozhodujúci stav v čase smrti poručiteľa. Ak sa neviete dohodnúť na hodnote nehnuteľnoti, odporúčam znalecký posudok. Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, či môže starý otec v rámci vyporiadania dedičstva po svojej zomrelej manželke (starej mame) odkázať svoj dedičský podiel svojim vnúčatom t. j. deťom ich dcéry. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, v rámci vyporiadania dedičstva po jeho zomrelej manželke by toto starý otec vedel urobiť iba v tom prípade, ak by jeho vnúčatá boli taktiež účastníkmi konania o dedičstve ako dediči. To znamená, že ich dcéra, ako ich priamy potomok by nedelila, ale dedili by iba jej deti (vychádzam však z predpokladu, že majú iba jednu dcéru). V opačnom prípade, svoj dedičský podiel nevie odkázať v rámci tohto dedičského konania svojím vnúčatám. Tento im však vie darovať potom, čo bude dedičstvo po jeho zomrelej manželke vyporiadané. Môže tak urobiť formou darovacej zmluvy, ktorú mu vie spísať ktorýkoľvek advokát alebo notár. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať, dedičské konanie, ktoré prebehlo po mojom zosnulom otcovi, ja som sa otcovej časti vzdala, lebo matka chcela rodičovský byt predať a presťahovať sa za mnou do iného mesta. Matka si v mojom meste kúpila byt. Ale nevyplatila mojich dvoch súrodencov, lebo nejavili o rodičov záujem. Viem, že podľa zákona musí dedičov vyplatiť. Ale vyplatila aj dlžoby, ktoré mala ešte za života s otcom. Súčastnú nehnuteľnosť prepísala darovacou zmluvou na mňa z vecným bremenom. Ale moji súrodenci teraz podali žalobu na mňa. Chcela by som sa informovať čo teraz môžem čakať. Podotýkam súrodenci podali na matku exekúciu, ktorá sa riadne platí. Ale chcela som sa spýtať čo môžem ja teraz očakávať. Taktiež bol pokus o zmier, že čas matka zaplatí a ostatné bude splácať. Chcem len vedieť, či môžu siahnuť na nehnuteľnosť, ktorú mi darovala darovacou zmluvou s bremenom. Ďakujem vopred. Som už zúfalá. Zuzana

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 07.07.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že vy ste sa vzdali svojho podielu na dedičstve - rodičovský byt, a takto zrejme aj urobili aj vaši súrodenci. Podstatné pre to, či vaša mama bola povinná svoje deti vyplatiť z dôvodu vzdania sa dedičstva je to, či toto vzdanie sa dedičstva bolo vykonané za odplatu, teda s povinnosťou vyplatiť dedičov alebo bezodplatne, čo znamená, že dedičia - súrodenci sa vzdali svojho podielu na dedičstve a vaša mama nie je povinná ich vyplatiť. Toto je podstatné a musí to vyplývať z dedičského rozhodnutia.
Ak vám vaša mama následne darovala byt, ktorý kúpila z fin. prostriedkov, ktoré nadobudla predajom pôvodného bytu, je to jej oprávnenie a vaši súrodenci na tento byt nemajú právny nárok za jej života. Na darovanie bytu vám vaša mama nepotrebovala súhlas svojich ďalších detí, ktoré nie sú obdarovanými. Vaši súrodneci nemajú nárok na budúce dedičstvo po vašej mame, lebo vaša mama žije.

Nevieme z akého dôvodu vás žalujú vaši súrodenci, v tomto smere odporúčam kontaktovať advokáta aj s dokladmi, aby sme našli riešenie situácie. Súrodenci na nehnuteľnosť vo vašom vlastníctve siahnúť nemôže. K exekúcii nehnuteľnsoti teoreticky by mohlo dôjsť len na základe exekučného titulu /právoplatného rozsudku súdu, ktorý by vás zaväzoval k úhrade dlžnej sumy a súhlasu súdu za prísnych zákonom stanovených podmienok.

Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi.

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek,
Potrebovala by som vedieť, či je možné obnoviť dedičské konanie z roku 2000? Konanie bolo v rámci dedičstva môjho otca. Konanie bolo uzavreté dedičskou dohodou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ by išlo o nejaký novoobjavený majetok, ktorý sa v tom čase neprejednal, tak v tom v zásade problém nevidím. Ak by ste chceli ale bez ďalšieho vec už právoplatne uzavretú znovu prejednať, tak v takom prípade som toho názoru, že z hľadiska uplynulého času a s prihliadnutím na požiadavku na zachovanie stability právnych vzťahov to nebude možné.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
manželovi zomrel vo februári otec. Doteraz jeho, ani jeho sestru nevolal nikto na dedičské konanie. Jeho rodičia sú rozvedení, takže priamymi dedičmi sú deti. Kto ich má zavolať? Koho majú kontaktovať, aby sa na toto informovali. Ďakujeme. Kvetka

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2022)

Dobrý deň,
na vašu otázku uvádzam, že je potrebné kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a zistiť meno notára. Následne kontaktujte notára.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pred mesiacom mi zomrel manžel. Pri predbežnom dedičskom konaní ma požiadali o ohodnotenie 2 osobných automobilov, ktoré od zakúpenia sú písané na moje meno ako aj o informáciu ohľadne mojich osobných účtov v banke, ktoré vraj musia byt zahrnuté do dedičského konania. Prosím môžete mi poradiť, či aj veci písané na moju osobu musia byt zahrnuté v dedičskom konaní.

Ďakujem a pekný deň prajem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzme, že ak motorové vozidlá boli zakúpené počas trvania manželstva z finančných prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /napr. vyplatená mzda manželov/, potom tieto motorové vozidlá patria do bezpodielového spoluvlastníctva /ďalej iba "BSM"/ a hodnota vozidiel sa bude započítavať do akvív v rámci dedičského konania. Nie je v tomto prípade podstatné, na mene ktorého z manželov je motorové vozidlo zapísané, lebo nemôže byť na mene oboch manželov.

Pokiaľ ide o bankové účty, tu bude rozhodujúci ich stav v deň úmrtia manžela. Ak máte bankový účet len na svoje meno, podstatné je to, odkiaľ sú finančné prostriedky na predmetnom bankovom účte. Ak by išlo o finančné prostriedky nadobudnuté dedením vami alebo darovaním výlučne vo váš prospech, fin. prostriedky nebudú predmetom dedenia, ale to by ste museli vedieť preukázať v dedičskom konaní.

Ak na bankovom účte sú finančné prostriedky usporené z vyplatenej mzdy výlučne vám, rovnako patria do tieto finačné prostriedky do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v rámci dedičského konania sa vyporiada najprv BSM, pričom vám ako pozostalej manželke pripadne jedna polovica a druhá polovica bude predmetom dedenia, kde nadobudnete príslušný podiel : ak máte napr. s poručiteľm dve deti, z tejto polovice, ktorá bude predmetom dedenia nadobudnete 1/3 z polovice.

V rámci dedičského konania je možná dohoda dedičov, pričom ak sa v dedičskom konaní nedohodnete, súd - notár rozhodne podľa dedičských podielov.

V prípade záujmu vo veci dedičského konania kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám prosbu, sme v dedičskom konaní 4 súrodenci, kde sestra dala potvrdenie od realitnej kancelárie na byt, ktorý je predmetom dedičstva, úplne pod trhovú cenu, s čím ako ďalší dedič som nesúhlasil, obvolal som 20 súdnych znalcov, ktorí mi potvrdili cenu o 12000 eur viac, a mám objednaného znalca, ale môže až po termíne dedičského konania.
Požiadal som notára o preloženie konania, s čím jeho zapisovateľka nesúhlasila, a, že ukončia dedičské konanie VŠ pôvodným ohodnotením.
Chcem požiadať o radu, a taktiež o zastupovanie v konaní.
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak tak naozaj spravia (čo by ma prekvapilo), tak budete môcť voči rozhodnutiu podať odvolanie a namietať, že notár nevykonal Vami navrhnutý dôkaz, a teda nezistil skutočný stav veci. Zároveň s ohľadom na okolnosti prípadu by bolo možné namietať aj to, že na základe vykonaného dokazovania dospel k notár k nesprávne zistenému skutočnému stavu veci. Rozhodujúce je aj to ako dlho prebieha dedičské konanie.

Veľmi dôležitou skutočnosťou je aj to, že majetok sa ohodnocuje k okamihu smrti poručiteľa. Tzn. že nie je podstatné akú má hodnotu nehnuteľnosť teraz, ale akú mal v čase smrti poručiteľa.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa informovať za moju známu.
Pred 3 rokmi jej umrel dedko, nastavilo sa dedičské konanie kde je viac dedičov ( jej sesternica, sesternicina matka, známej brat a ona ). Keďže jej sesternica bola blízka s dedom, starala sa oňho najviac tak je ta hlavná v tomto procese.
Ide o to, že toto konanie trvá už cca 2 roky, naťahuje sa to kvôli tomu, že známej sesternicina matka podala " žalobu ", že závet, ktorá bola podpísaná a opečiatkovaná notárom je ževraj neplatná, falošná, klamlivá. Preto sa konanie posunulo na súd kde sa mala preveriť pravosť závete, ide ale o to, že ta jej matka sa vyhýba predovalniu pred súd (, ktorý vlastne ona sama chcela ), naťahuje to, ignoruje všetky predvolania, už bola hľadaná políciou, keďže si neplnila vyživovaciu povinnosť voči deťom, ktoré ma. Momentálne je mimo Slovensko, ta jej dcéra ju nechce udať ( netuší nikto prečo ), moja otázka teda znie, je možné toto konanie nejak napadnúť podstrčiť, nejak ju udať? Zbytočné sa to naťahuje, kvôli osobe, ktorá vlastne ani nemá záujem sa dostaviť pred súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
súd má možnosti, aby vo veci konal aj bez jej prítomnosti. Otázne je len prakticky jediné, či súd má možnosť jej riadne doručiť predvolanie na pojednávanie. Riadne doručiť znamená, doručiť na adresu trvalého pobytu, hoci by aj zásielku neprevzala. V takom prípade by totiž súd považoval zásielku za doručenú a mohol by riadne ďalej konať. Treba urgovať súd, aby nariadili termín pojednávania a zároveň upozorniť súd na to, že ak si zásielky nepreberá, a na pojednávanie sa nedostaví, má súd postupovať procesne relevantným spôsobom a konať bez jej prítomnosti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa informovať ohľadom dedičského konania.
Bolo mi doručené predvolanie na dedičské konanie.
Napísané, že si mám priniesť 1400euro táto suma je pre štyroch dedičov.
S rodinou po poručiteľke nemám dobrý vzťah nevideli sme sa 15 rokov Ja som vnuk.
Táto suma môže byt preto taká vysoká z dôvodu., že ja som sa prihlásil ako dedič a môže to byt ako obnovené dedičské konanie. Pretože je uvedené aj to, že jeden s dedičov je už splnomocnený vopred
znamená to, že ja zaplatím cca 350 euro
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
poplatok 1.400,- € by mohol byť iba v prípade, že je predmetom dedičského konania majetok s veľmi vysokou hodnotou. Súdny poplatok, aj pre dodatočné dedičské konanie je 165,50 €. Treba pozorne prečítať predvolanie z akého dôvodu a titulu žiadajú, aby ste mali so sebou na dedičskom konaní takú sumu. Nejde o štandardný postup, ani sumu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek.

Sme partneri 20 rokov, ale nie sme manželia. Stretávame sa spolu, ale každý ma svoje vlastne bývanie. Partner je onkologický pacient s veľmi zlou prognózou. Je na tom veľmi zle aj po fyzickej stránke, aj po psychickej. Nestihol napísať testament a ani ho už nenapíše, hoci mi to sľúbil. Nemá ženu, nemá ani žiadne dieťa, ani súrodencov, iba vzdialenú rodinu. Ja jediná som sa o neho starala, mám kľúče od jeho bytu a uviedol ma v nemocnici ako jedinú kontaktnú osobu. Moje meno je uvedené na lekárskej správe. Chcem sa Vás spýtať, či mám nejakú nádej, že by som figurovala ako dedič v dedičskom konaní. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň,
ak nestihol napísať závet tak by ste mohli dediť iba ako zákonná dedička v tzv. 3 dedičskej skupine. Otázkou však je ako vzdialená je tá rodina a kto všetko by pripadal do úvahy ako dedič. Teoreticky sa preto môže stať aj to, že by ste boli jedinou dedičkou v tretej dedičskej skupine. Odporúčam Vám po jeho smrti, informovať sa na okresnom súde podľa obvodu jeho bydliska, či už bolo začaté dedičské konanie a pod akou spisovou značkou, aby ste cez súd vedeli kontaktovať notára a informovať ho o tom, že ste s ním žili, hoci ste neboli vzatí a nestihol zriadiť ani závet. Tak predídete tomu, aby na Vás pri dedičskom konaní nezabudli.

 

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať.
Môj brat pred 2 rokmi figuroval v dedičkom konaní po babke vzhľadom na to, že nebol plnoletí prešli naňho aj dlhy. Teraz má už 18 rokov je možné teraz to nejako riešiť, aby tam už nebol ako dedič. Lebo dnes mu prišla nejaká exekúcia na jeho meno a má zaplatiť 1400 €, len momentálne je ešte školou povinný tak to nieje s čoho uhradiť, ako sa to dá vyriešiť?  Ďakujem za informáciu. Marcel

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že váš brat bol dedičom po starej matke, ktorá zrejme mala aj dlhy,pričom v čase dedičského konania nedosiahol plnoletosť.
Ohľadom zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Keďže nepoznáme dedičské rozhodnutie, ktorým sa dedičské konanie po starej matke skončilo, výšku dlhov ku dňu jej úmrtia, hodnotu zdedeného majetku, výšku podielu na dedičstve vášho brata, preto vo veci odporúčam v každom prípade kontaktovať advokáta, aby ste neuhradzovali dlh za dediča, ktorý v čase úmrtia nebol v takej výške, teda vo výške 1400 €, keďže podstatný je dlh ku dňu úmrtia a v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia ak je viac dedičov, zodpovedajú za dlhy poručiteľa podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli.

Riešením by bolo, aby dlh uhradil iný dedič, resp. rodič vášho brata a následne sa vo veci vyporiadali. V kaýdom prípade, teda pred prípadnou úhradiu dlhu kontaktujte advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
štvrtý rok po smrti matky sa nerieši dedičstvo domu, kde ešte býva moja sestra. Ja bývam v prenajatom byte a už by som chcela riešiť dedičstvo. No z jej strany žiadna snaha. Mária

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 07.05.2022)

Dobrý deň,
z otázky nevieme usúdiť či dedičské konanie vôbec bolo alebo nebolo, preto uvádzame alternatívy :

1./ Ak dedičské konanie po matke ako poručiteľke nebolo, je potrebné kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia a zistiť ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený a kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

2./ Ak dedičské konanie po matke je právoplatne skončené a vy ste sa spolu so sestrou stali podielovými spoluvlastníčkami domu, v ktorom býva len sestra, potom je treba vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. Ak ste doteraz so sestrou o tomto probléme a jeho vyporiadaní nekomunikovali, potom riešením je /nevieme z otázky čo by ste chceli dosiahnúť/, aby ste ste sestre predložili váš návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Riešením je  aj spoločné užívanie nehnuteľnosti, resp. riešenie to, aby sestra odkúpila váš spoluvlastnícky podiel za trhovú cenu podľa znaleckého posudku.

Poukazujeme na ust. §  142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta ako vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva, tak aj náhrady za užívanie nehnuteľnosti vašej sestrou v rozsahu aj vášho podielu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže v dedičskom konaní súd ohodnotiť dar hodnotou v reálnom čase? Raz ste písal, že hodnota daru v dedičstve je hodnota v čase darovania. Ako je to prosím?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,

notár postupuje zle. Hodnota daru sa pri započítaní, tzv. kolácii, určuje v čase darovania, nie v čase konania dedičského konania alebo v čase smrti poručiteľa. Rozhodujúca je hodnota daru v čase darovania.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom nám zomrel otec. Ide o to, že v podstate naša rodina je komplet rozvrátená. S otcom som nemala žiadny vzťah, neviem ani, či zanechal nejaký majetok alebo nie. Mám jedného brata, taktiež nie sme v žiadnom kontakte, nekomunikujeme spolu. Viem len, že využíva svoje kontakty a peniaze na dosiahnutie svojich cieľov. Ja bývam v podnájme a momentálne nemám uvedený konkrétny trvalý pobyt. Chcela by som vedieť, či ma môžu v dedičskom konaní tým pádom nejako obísť, keďže mi nemajú kam zaslať nejaký papier o dedičskom konaní a môj brat im určite moju adresu neuvedie, hoci vie, kde bývam. Ako mám postupovať, čo mám teda robiť. Ďakujem pekne za odpoveď a prajem pekný deň. Patrícia

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.04.2022)

Dobrý deň,
riešenie vo vami uvedenom príapde je jednoduché : kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a tak zistíte, ktorému notárovi bol dedičský spis po poručiteľovi, vašom otcovi, pridelený. Následne kontaktujte príslušného notára.

Zoznam súdov a kontaktné údaje nájdete na stránke Ministerstva spravodlisvosti SR.

V prípade potreby resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám otázku. Otec zomrel približne pred 8 rokmi, bolo dedičské konanie, ale my ako jeho deti sme sa vzdali jeho podielu a dali sme to mame. Teraz mama predala rodičovský dom a išla do mestských nájomných bytov a chcem sa spýtať, že, či takomto prípade máme nárok na niečo s maminej strany. Ďakujem. Linda

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 26.04.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah dedičského uznesenia, avšak ak ste sa vzdali podielu na dedičstve po otcovi v prospech jeho manželky, vašej matky, a to bez povinnosti výplaty v prípade predaja nehnuteľnosti, potom vaša mama ak nehnuteľnosť predala, nie je povinná vám nič vyplácať.
Ak ste sa vzdali podielu na dedičstve s tým, že ak dôjde k predaju nehnuteľnosti, potom mama vám musí vyplatiť vaše podiely v zmysle dedičského uznesenia.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Môj rodinný príslušník zomrel v Maďarsku, ako občan Maďarská, mal tam aj trvalý pobyt. Na území Slovenska bol vlastníkom niekoľko hektárov pôdy. V dedičskom konaní v Maďarsku v roku 1995 maďarský notár nezahrnul pozemky na území Slovenska. Ktorý notár je kompetentný prejednať dedičstvo pozemky na území Slovenska, maďarský alebo slovenský? Ak slovenský, tak treba predložiť aj rozhodnutie v dedičskom konaní z Maďarská z roku 1995, písané v maďarskom jazyku alebo treba preložiť do slovenčiny v úradnom predklade? Z akej ceny pozostalosti bude vychádzať slovenský notár pri určení notárskeho poplatku, z ceny z roku úmrtia teda 1995 alebo z ceny v súčasnosti, keď prebehne dedičské konanie. Očakávam Vašu odpoveď vo forme e-mailu.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
podľa predpisov medzinárodného práva platí, že ak sa má jednať o zápis vecných práv do katastra nehnuteľností, vždy rozhoduje iba notár (súd), na území ktorého sú nehnuteľnosti. V tomto prípade slovenské orgány.

Dokument z roku 1995 bude nutné dať úradne preložiť. Pri cene sa vždy vychádza z hodnoty majetku v čase smrti poručiteľa.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, môj oco zomrel cca pred 40 rokmi, boli 6 súrodenci, prebehlo dedičské konanie, no len v tej dobe nikto s majetkom nič nerobil. Až kým mu nezomrel brat posledný s bratov, a všetko na seba prepísal môj bratranec, so sesternicou. Majetok cca 10 hA. A oni už prepísali na svoje deti. Dá sa ešte niečo s tým robiť?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.04.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade by bolo nutné sa pozrieť na to akým spôsobom dedili 6 súrodenci po svojich rodičoch a prečo mal na seba všetko napísané iba jeden z bratov. Nie je vylúčené, že v minulosti všetko napísali na základe dohody iba na jedného s tým, že ak by v budúcnosti predal alebo prenajal majetok, tak má vyplatiť svojich súrodencov podľa výšky ich podielov. Toto všetko je však potrebné overiť a zistiť z dedičských konaní v minulosti. Budete musieť prehľadať archívy a hľadať informácie o týchto konaniach. Prípadne zmluvy, na základe ktorých všetko nadobudol iba jeden zo 6 súrodencov.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám otázku, koľko dedičov musí byt prítomných na dedičskom konaní u notára a koľkí môžu byť zastúpení?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.04.2022)

Dobrý deň,
toto nie je zákonom obmedzené. Môže nastať aj situácia, kedy budú všetci zastúpení advokátom alebo inou osobou. Nie je predpisom stanovené, koľkí sa musia osobne dostaviť.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom jednej veci, čo sa týka dedičského konania. Ide o 2-izbový byt, kde ostala bývať babka sama, keďže dedko v decembri zomrel. Prvá otázka je, že teraz je vlastníkom bytu len babka ? Chcem len vedieť, či vlastní celý byt alebo len jeho časť ?
Chcem vedieť len informáciu, bude dedičské konanie po dedkovi a babka chce napísať byt na mňa. Len maminina sestra s tým nesúhlasí, a či to môže nejak súdne napadnúť alebo, či bude nutné vyplatenie z tej dedkovej časti.
Alebo taká možnosť, že sa babka vzdá svojej časti v prospech mňa.
Dúfam, že som to celkom zrozumiteľné napísala, lebo je to komplikovane.
Ďakujem. Patrícia

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.04.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste vo s´vzťahu ku starej mame vnučkou, dedko zomrel.

Ak je to tak, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka dedičom po starom otcovi bude stará mama a potomkovia starého otca. Ak by niektoté z detí starého otca už nežilo, teda zomrelo skôr ako starý otec, potom dedičmi po tomto potomkovi starého otca budú jeho deti - vnúčatá starého otca.

Z otázky vyplýva, že Vaša mama ako potomok starého otca žije a preto vy ako vnučka nie ste dedičom po starom otcovi. Vaša mama sa nemôže vzdať svojho podielu na dedičstve po starom otcovi vo váš prospech a to z dôvodu, že vzdať sa svojho podielu na dedičstve môže vaša mama len v prospech ostatných dedičov.

Pokiaľ ide o otázku aká časť bytu bude predmetom dedenia, tu uvádzame, že ak byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctva starej matky a starého otca, predmetom dedenia bude len jedna polovica bytu, lebo druhá polovica bytu titulom vyporidania bezdpodielového spoluvlastníctva patrí starej matke. 

V tomto smere ohľadom dedenia poskytne notár kvalitné poučenie v zmysle práva.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Som žena po 50 tke, mám dve dcéry v dospelom veku, ktoré žijú mimo rodného mesta. Moji rodičia mali dve deti. Mňa a môjho brata. Môj brat zomrel v dôsledku zákernej choroby vo veku 42 rnokov. Zostali po ňom dve deti, teraz sú už vo veku cca 40 rokov, majú vlastne rodiny. Už viem, že moja neter a synovec majú nárok na dedičstvo po nebohom bratovi, aj, keď sa vôbec o starých rodičov nezaujímali. Pred dvomi mesiacmi zomrela moja mama, a, keďže sme nič ohľadom dedičstva neporiesili, tak zrejme zdedia po mame časť jej podielu na byte a úsporách, asi po jednej osmine. Toto je už fakt, ktorý nie je možné zmeniť. Moja otázka znie. Ako zachrániť môj podiel na majetku bezpečným, nenapadnuteľným spôsobom, aby po mne zostalo niečo mojim dcéram. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
keď bude ukončené dedičské konanie a zdedíte podiel na nehnuteľnosti, budete môcť tento podiel previesť svojim deťom. Alternatívou je aj to, že by ste sa pokúsili o celkové zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva takým spôsobom, že podiely netere a synovca by ste odkúpili a podiel Vášho otca by Vám otec daroval. Tým by ste sa stali výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. V dôsledku Vašej smrti by po Vás dedili už iba Vaše deti. Tým vylúčite neter a synovca z dedenia po starom otcovi, po ktorom by dedili podiel svojho rodiča. Nielenže ochránite svoj podiel, ale zároveň zabránite aj tomu, aby dedili podiel aj po starom otcovi.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa prosím informovať, keď priateľovi zomrel nevlastný otec, s jeho matkou boli manželia, ma právo na dedičské konanie? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.03.2022)

Dobrý deň, v prípade ak nezanechal po sebe žiadny závet a bude sa dediť podľa zákona, postup je nasledovný. Váš priateľ by mal právo dediť, za predpokladu, že jeho nevlastný otec nemal žiadnych potomkov a súčasne, ak s ním váš priateľ žil najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa váš priateľ staral o spoločnú domácnosť alebo bol na nevlastného otca odkázaný výživou. Ak by boli tieto podmienky naplnené, dedil by spolu so svojou matkou (manželkou poručiteľa) a súčasne s rodičmi nevlastného otca, ak títo žijú. Jedná sa o zákonné dedenie podľa druhej dedičskej skupiny. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, dedičom sa váš priateľ nestane. Druhá možnosť, kedy by dedil v prvej dedičskej skupine je, ak bol otcom osvojený. 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať k otázke dedičského konania. Je možné sa vzdať dedičstva v prospech súrodenca, ak k nemu ešte ani nedošlo? Je možné spísať listinu, ktorá by do budúcna v čase dedičského konania obsahovala náležitosti, kde by dedil len daný súrodenec, voči ktorého by som sa vzdal dedičstva? Prípadne, aké možnosti odporúčate, ak nemám záujem v budúcnosti sa zapodievať dedičským konaním a nechcem dediť po rodičoch a chcem to v súčasnej dobe spísať a uzavrieť?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.03.2022)

Dobrý deň, vopred sa vzdať svojich práv, ktoré vám vzniknú až v budúcnosti, nie je právne možné. Teda nie je možné sa ani vopred vzdať dedičstva, nakoľko k dedeniu dochádza až smrťou poručiteľa. Táto však podľa toho, čo píšete, ešte nenastala. Je to tak z dôvodu, že v súčasnosti nie je isté, že terajší majetok vašich rodičov bude aj predmetom dedenia, nakoľko tento majetok môžu vaši rodičia ešte do času svojej smrti predať alebo darovať. Navyše v tomto čase ešte nie je zrejmé ani to, či vy rodičov prežijete. Vzhľadom na uvedené v súčasnej dobe sa neviete vzdať dedičstva, ani si neviete vopred túto situáciu zabezpečiť. Právne kroky viete vy vyvinúť až po smrti vašich rodičov. Kto jediný vie teraz rozhodovať o majetku, ktorý bude predmetom dedenia, sú jeho vlastníci a teda vaši rodičia. Oni jediní môžu svoj majetok ešte za života previesť napríklad darom len na vášho súrodenca. K tomuto kroku ich však vy donútiť nemôžete. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
dedičské konanie po otcovi, ktorý zomrel v 7-2020, bolo prerušené v r.2021, nakoľko bola zistená závet z r.2018. Ja som namietala jej absolútnu neplatnosť, nakoľko otec bol psychicky chorý o čom som mala aj dôkazy, nakoniec ich nebolo treba.
Mojim odporcom je brat, ktorý žiaľ už dávno robil kroky, aby si cez splnomocnenia od rodičov, nadobudol majetok - pozemky, ako aj úspory z vkladnej knižky, čo postupne po otcovej smrti zisťujem. Žalobu o neplatnosť závetu som vyhrala, nakoľko brat a jeho zastúpení aj matka, neodporovali žalobe, vyjadrili sa, že pre tento úkon nebol spôsobilý. Rozhodnutie OS je z 12/2021- v čase vyhotovenia závetu nebol spôsobilý na právne úkony.
V 11/2019 otec podpísal bratovi kúpno-predajnu zmluvu na pozemok, mal zaplatiť 8 tis, e.
Mám napadnúť neplatnosť tejto zmluvy na súde alebo je možné to uviesť v ded. Konaní ako darovanie bratovi, keďže peniaze sa nenašli a nemal ich otec. Matka je manipulovaná bratom, ktorý sa k nej nasťahoval a trpí aj alzhaimerom. Ťažko to moja rodina znáša vzťahy, ktoré sú poznačené aj tým, že nám bráni navštevovať matku a starkú, to je ale iný problém.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
ak podpísali kúpnu zmluvu a nie darovaciu zmluvu, tak z právneho úkonu nie je možné vyvodiť, že by ich úmyslom bolo podpísať darovaciu zmluvu. To, že sa peniaze nenašli nemusí vypovedať o darovacej zmluve. Mohli sa minúť, alebo vôbec nevyplatiť.

Odporúčam Vám z pohľadu právnej istoty zažalovať platnosť tejto kúpnej zmluvy, a to najmä s prihliadnutím na tú skutočnosť, že ak v roku 2018 bol nespôsobilý na právne úkony a jeho zdravotný stav sa nezlepšoval, tak rovnako bol nespôsobilý na prevod aj v roku 2019.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať, zomrel mi brat, slobodný a ostali sme len 6 sestier a 1brat a jedna sestra zomrela ešte predtým, ma nárok môj švagor na dedenie po mojom bratovi? Ostal po ňom neobývaný dom s pozemkom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
ak nemal brat deti a budú po ňom dediť súrodenci, tak po zosnulej sestre jeho manžel dediť nebude. Jediný prípad, kedy by v súlade so zásadou reprezentácie mohol niekto iný dediť po zosnulej sestre je, ak by mala deti. Ak by mala deti, dedili by jej dedičský podiel. Ak Vaša zosnulá sestra nemala deti, nebude po nej nikto dediť a jej podiel sa rozdelí medzi ostatných zákonných dedičov.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa Vás opýtať. Nebohý manžel mal dve sestry, jedna nedávno zomrela. Bývala v dome po rodičoch ( mala tam doživotné právo ). Žijúca sestra a manžel boli spolupodielnikmi majetku po rodičoch ( dom so záhradou ). S manželom sme vychovali deti, ktoré zistili, že podiel, ktorý vlastnil môj nebohý manžel, je napísaný na jeho jedinú žijúcu sestru. Synovia prišli o dedičstvo po otcovi a myslím si, že mali naň právo. A teraz sa pýtam, ako zistiť kto podpísal darovaciu zmluvu a ako postupovať?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.03.2022)

Dobrý deň,
jeho deti, ako právni nástupcovia, majú podľa katastrálneho zákona právo nahliadnuť do katastra nehnuteľností a aj do zbierky listín. V nej sa musí nachádzať darovacia zmluvou, ktorou ich nebohý otec previedol vlastnícke právo na sestru. Ak však bude mať darovacia zmluva všetky zákonné náležitosti a ich otec v čase darovania netrpel takou duševnou poruchou, ktorá by mohla spôsobiť nespôsobilosť na právne úkony, bude veľmi ťažké darovaciu zmluvu napadnúť.

Darovaciu zmluvu musel podpísať ich nebohý otec ako spoluvlastník nehnuteľnosti.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
lukosoftsk@gmail.com
Mám jednu otázku, potom ju môžete zdieľať online, ale neviem, či vôbec funguje toto.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Ak je Vaša mama len podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele 4/6, nemôže sama predať celú nehnuteľnosť, teda aj podiely Vyše a Vašej sestry. K predaju celej nehnuteľnsoti Obč. zákonník vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ ide o kúpu novej nehnuteľnosti, Vaša sestra sa nemusí stať podiel. spoluvlastíkom, rovnako ani Vy. Je to vec dohody kto a v akom podiele bude spoluvlastníkom novej nehnuteľnosti, a teda je možné, aby novú nehnuteĺnsoť kúpila výlučne iba mama.

Odporúčam konzultáciu u advokáta, rovnako aj kontrolu zmlúv na predajterajšej a kúpu novej nehnuteľnosti. Môžete kontaktovať aj našu advoátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám otázku, či dedia vnúčatá v prípade, že ich rodič zomrel ešte pred jeho rodičom. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.03.2022)

Dobrý deň, v prípade, ak nededí priamy potomok poručiteľa, dedia jeho deti. Jedná sa uplatnenie tzv. dedičskej reprezentácie. Táto sa uplatňuje aj v rámci prvej dedičskej skupiny v prípade, ak  sa dedí podľa zákona (ak poručiteľ nezanechal po sebe platný závet),  podľa ktorej sú dedičmi poručiteľa jeho deti a jeho manžel, každý z nich dedí rovnakým dielom. Predmetné ustanovuje aj Občiansky zákonník v ust. § 473 ods. 2, ktorý hovorí, že "ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja mama začala vysporadavanie majetku, ide o dom a záhradu, posielam Vám znenie správy čo poslala jej neter : na základe okresného súdu v Prešove pridelili môj návrh na obnovenie dedičského konania po otcovi notarke, ktorá odomňa žiada fotodokumentáciu domu. Ja sa pýtam načo jej fotografie, keď dom sa nepredáva, ide len o prepis z mrtvého na jej dcéru. A smrdí mi to podvodom. Lukáš

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.03.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ide o obnovenie dedičského konania, ktorý majetok -  dom a záhrada - neboli predmetom už skončeného dedičského konania po poručiteľovi postupom podľa ust. §  211 Civil. mimoisporpvého poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."


Podľa ust. § 200 ods. 2 Civil. mimospor. poriadku platí, že "všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

V otázke uvádzate, že Vás neter kontaktovala formou SMS, aby ste jej poslali fotografie domu, ktorý má byť predmetom dedenia. Toito nie je spôsob formy ohodnotenia domu. Ako uvádzame vyššie, všeob. hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaťe pri poctivom predaji. Pre ohodnotenie nehnuteľnosti v dedič. konaní zákon nepredpisuje povinné ohodnotenie znalcom. Je teda možné aj ohodnotenie cestou real. kancelárie.

Ako sme už uviedli v mnohých našich odpovediach ohľadom dedič. konania dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva. Až v prípade, že by sa dedičia nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, bolo by potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, odporúčam Vám, aby  dedičia spolu vybrali jedného znalca z odboru odhad hodnoty nehnuteľnosti (aby nedošlo ku konfliktu ohľadom výberu osoby znalca) a následne ho požiadali o vyhotovenie znaleckého posudku. Znalcom určenú hodnotu nehnuteľnosti budú musieť následne akceptovať všetci dedičia.v Zoznam znalcov ájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Uvádzame tiež, že v rámci dedič. konania sa nehnuteľnosť nepredáva, ale pre prededenie nehnuteľnosti nepostačujú samotné fotografie.

Odporúčam vo veci komunikovať priamo len s notárom a znalcom.

V prípade potreby resp. záujmu kontaktujte advokáta.

 
 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne
chcela by som sa spýtať. Moja stará mama( mama mojej mamy) vlastní polovicu bytu, v, ktorom býva a sú traja dediči, ale nechce, aby dedila aj jej dcéra( naša mama, nemajú dobre vzťahy) po smrti chce, maminu čiastku zanechať mne a môjmu bratovi. Ako by mala postupovať. Treba závet, alebo spísať niečo pri advokátovi. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
postupovať sa dá dvoma spôsobmi. V prípade, ak Vaša stará mama netrpí žiadnou duševnou poruchou a je spôsobilá na právne úkony, by Vám mohla svoj podiel na byte darovať už počas života. V takom prípade by sa nič po nej nededilo a zároveň darovacia zmluva je veľmi ťažko napadnuteľná.

Druhou možnosťou je spísať závet. Závetom by však opomenula svoje dieťa, ktoré je podľa Občianskeho zákonníka neopomenuteľným dedičom. Mama by mohla závet napadnúť a v prípade námietky relatívnej neplatnosti by aj tak dostala polovicu svojho zákonného podielu. Rovnako by závet mohli napadnúť ostatné jej deti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môžem si na dedičské konanie, ktoré je neverejné priviesť advokáta/právnika?

Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.03.2022)

Dobrý deň,
áno, môžete sa nechať zastúpiť advokátom aj na dedičskom konaní a následne účasť na dedičskom pojednávaní absolvovať za jeho prítomnosti. Uvedené vyplýva priamo z Civilného sporového poriadku z ust. § 89 a nasl. Splnomocnenie môžete udeliť Vášmu zástupcovi buď na celé konanie o dedičstve alebo len na určité úkony/úkon, t.j. aj len na účasť na jednom pojednávaní. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pán JUDr. Milan Ficek. Chcela by som sa spýtať takú vec prebehlo dedičské konanie po mojom otcovi. Ja ako najstaršia dcéra, ktorá s manželom opatrovala 9 mesiacov tatina (otecka/ som nebola predvolaná na dedičské konanie, moje meno tam nefiguruje. Neviem z akého dôvodu. Je tam brat a 2 synovci po zomrelom bratovi a mama. Moje meno nie. Kde nastala chyba, a či sa dá dedičské konanie obnoviť a čo to obnáša, aký je postup. Krásne Vám ďakujem s pozdravom Jarmila.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 26.02.2022)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste neboli predvolaná ako zákonný dedič na dedičské konania po Vašom otcovi ako poručitelovi. Z otázky usudzujeme, že disponujete dedičským rozhodnutím, prípadne toto si môžete vyžiadať na prísl. okresnom súde podla miesta trvalého bydliska Vášho otca ako poručiteľa, kde musíte len preukázať právny záujem na veci, čo vo Vašom prípade je jednoduché – ste zákonný dedič, čo preukážete Vaším rodným listom. po oboznámení sa s dedičským rozhodnutím je treba postupovať podľa § 485 ods. 1 Obč. zákonníka :

1/Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.“

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že sa budete musieť domáhať od dedičov podľa dedič. rozhodnutia vydania dedičstva v rozsahu Vášho podielu na dedičstve v pomere k ostatným dedičom. Lehota na vymáhanie v zmysle ust. § 105 Obč. zákonníka je tri roky od nadobudnutia právoplatnosti dedič. rozhodnutia

Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.“

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či kje možné v dedičskom konaní po otcovi prepísať nehnuteľnosť rovno na vnuka, ktorý má už 18 rokov ak ja aj môj brat budeme súhlasiť. Ďakuje Andrea.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vám zomrel otec a chcete, aby nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom dedenia bola prepísaní v dedičskom konaní priamo na vnuka.

Z ust. § 473 Obč. zákonníka vyplýva, že ide o dedenie v prevej dedičskej skupine, kde dedičmi budete Vy súrodenci. Vnuk Vášho otca ako poručiteľa nie je v tomto prípade zákonným dedičom po poručiteľovi a to z jednoduchého dôvodu, že Vy ako potomkovia otca žijete. Preto v dedičskom konaní nie je možné, aby nehnuteľnosť zdedil vnuk, lebo nie je dedičom. Vek vnuka nie je v tomto prípade postatný.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala. Ak osoba na dedičskom konaní súhlasí s ohodnotením a rozdelením majetku po nebohom a tým pádom je rozhodnutie právoplatné (razítko na papieroch s dátumom právoplatnosti), je možné neskôr s týmto rozhodnutím nesúhlasiť? Pýtať viac a robiť problémy? Ďakujem. Valéria

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že rpedmetom dedenia bola nehnuteľnosť, ktorú nadobudli viacerí dediči do podiel. spoluvlastníctva.V dedičskom konaní bola určená tzv. všeobecná hodnota nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku, stanoviska realitnej kancelárie alebo na základe dohody dedičov uzatvorenej v dedičskom konaní.  Obnova konania v zmysle ust. § 75 Civil.  mimospor. poriadku platí, že "žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu vydanému v konaní o dedičstve a proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania, ak zmenu alebo zrušenie uznesenia nemožno dosiahnuť inak."

Z otázky môžeme len usudzovať, že teraz po skončení dedič. konaia chcete s nehnuteľnosťou disponovať a túto vyporiadať do výlučného vlastníctva len jedeného spoluvlastníka a neviete sa dohodnúť na cene podielu, pričom podiel. spoluvlastník, ktorý by chcel svoj podiel predať požaduje neprimeranú cenu za svoj podiel v porovnaní s cenou nehnuteľnosti v dedičskom konaní. V tomto prípade platí zmluvná voľnosť Musíme uviesť, že ak nedôjde k dohode spoluvlatníkov o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, potom príslušným na rozhodnutie je súd v zmysle ust. §  142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."
 
Nepoznáme konkrétne okolnosti Vášho prípadu, preto v prípade záujmu a potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, prípadne si dohodnúť pre urýchlenie riešenia veci konzultáciu.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
musia byť pri dedičskom konaní prítomní všetci účastníci alebo môže dôjsť aj k čiastočnej dohode medzi napr. dvoma, a potom tretí doplní svoj postoj neskôr a notár to potom uzavrie? Napríklad dvaja sa dohodnú o vzdaní sa a prijatí, a potom si zase oni dvaja na ďalšom jednaní dohodnú veci medzi sebou?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň,

žiaľ, nie je to také jednoduché. Dedičské konanie je konanie ako každé iné konanie, ktoré je upravené príslušnými procesnoprávnymi predpismi. Súd, resp. poverený notár vykonáva úkony voči všetkými dedičom. Ak vytýčil pojednávanie, musíte sa na ňom zúčastniť všetci predvolaní dedičia. Ako dedič sa však môžete nechať zastúpiť aj inou osobou, napr. advokátom alebo inou fyzickou osobou, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Pri výbere osoby však odporúčam dbať na to, aby boli riadne uplatňované práva dediča. Takéto splnomocnenie sa môže vzťahovať aj len na časť dedičského konania (napr. predbežné šetrenie) alebo aj len na jednotlivé úkony (napr. uzavretie dohody o vyporiadaní dedičstva). Vždy je nevyhnutné však rozsah plnej moci špecifikovať. Predvolaná osoba (prípadne jej splnomocnenec) sa musí dostaviť na základe predvolania na úkon súdu, resp. notára. Ak by sa totiž nedostavila, notár rovnako ako súd môže zabezpečiť jej účasť aj vynucovacími prostriedkami (napr. uložením poriadkovej pokuty). 

Čo sa týka odmietnutia dedičstva, toto práva, ako aj spôsob jeho výkonu a forma je predmetom úpravy v § 464 Občianskeho zákonníka. Preto odmietnuť dedičstvo môže dedič písomným vyhlásením, alebo vyhlásením do úradnej zápisnice, a to len v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď bol upovedomený o práve dediť a práve odmietnuť dedičstvo. Aj na tento úkon je možné splnomocniť inú osobu. V tom prípade je však potrebné zástupcu v plnomocenstve k tomuto úkonu výslovne splnomocniť. Odmietnutie dedičstva sa však vždy týka dedičstva ako celku, teda dedič odmieta dediť nielen pasíva, ale aj aktíva dedičstva. Rovnako sa toto vyhlásenie potom vzťahuje aj na prípadný majetok poručiteľa, ktorý by sa objavil v budúcnosti.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, ak už boli notárovi odovzdané podklady na dedičské konanie(sobášny list, list vlastníctva bytu, adresy dedičov a podobne) a nič nechýba, ako dlho približne trvá kým to notár spracuje a určí termín dedického konania?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 31.01.2022)

Dobrý deň, na Vmai položenú otázku Vám nevieme odpovedať a to z dôvodu, že zákon nestanovuje lehotu na vytýčenie pojednávania a prejednanie dedičstva. Treba zvážiť aj súč. situáciu s množstvom úmrtí.

Odporúčam kontaktovať notára aj telefonicky a požiadať o skoré vytýčenie termínu pojednávania s tým, že ste už predložili všetky ním požadované doklady.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás požiadať o odborné rady v nasledovnom prípade:
Manžel vlani zomrel, naše manželstvo trvalo 35 rokov, bolo bezdetné. Počas svojho života spísal Listiny o vydedení svojich dvoch deti z prvého manželstva, nakoľko vzťahy boli celé desaťročia veľmi zle. Notár Listiny o vydedení uznal ako právoplatne a kópie zaslal deťom. Dcéra sa vyhráža, že to tak nenechá, že sú v listine uvedené samé klamstvá.

Moje otázky k tejto situácii sú nasledovne:
1/ Ak dôjde k súdnemu pojednávaniu o správnosti dôvodov uvedených v Listine o vydedení, na čo sa mám pripraviť?
2/ Ako takéto konanie prebieha, musím sa ho pred súdom zúčastňovať aj ja a dokazovať, že dôvody sú pravdivé a je ich viac ako len tie, čo sú uvedené v Listine o vydedení?
3/, Keďže som totálny laik, čo týka právneho povedomia, bude pre mňa vhodnejšie sa dať právne zastúpiť pred súdom?
Ďakujem dopredu za odpovede. Marta

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.01.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o neplatnosť vydedenia, dcéra poručiteľa má možnosť podať žalobu na súd. Neuvádzate v otázke čo je uvedené v listine o vydedení. V samotnej listine o vydedení nepostačuje citácia zákonného ustanovenia o vydedení, ale musia byť uvedené konkrétne okolnosti a dôvody vzťahujúce sa na konkrétny prípad. Podľa ust. § 469a/ Obč. zákonníka platí pre vydedenie platí :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a)v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe ale
bo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život."

Podstatné v tomto prípade je to, či existovali dôvody vydedenia v čase spísania listiny o vydedení.

Citujeme z rozs. Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 239/2009, z 24. 24.2.2010 :

"Dôvody vydedenia je potrebné posudzovať a zisťovať ich objektivitu individuálne, podľa okolností konkrétneho prípadu. Predmetné zákonom stanovené dôvody vydedenia sú totiž príliš subjektívnymi a pri každom jednotlivcovi sa posudzujú a zdôvodňujú inak. Možno nimi postihnúť široký okruh negatívnych skutočností existujúcich vo vzťahu poručiteľa a potomka, či potomkov."

Citujeme aj z rozs. NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 688/2006  z 15.5.2007 :

"Záujem, ktorý by potomok mal o poručiteľa prejavovať, je potrebné posudzovať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu; ak je skutočnosť, že potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa skutočný záujem, dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Skutočnosti odôvodňujú záver, že potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, môžu spočívať v pasivite (nezáujmu) potomka vo vzťahu k poručiteľovi, tak aj v správaní, ktorým potomok síce o poručiteľa záujem prejavuje, pravda, spôsobom nezodpovedajúcim riadnemu správaniu potomka k rodičom (prarodičom atď.), t. j. napr. spôsobom trvalo prekračujúcim zásady spoločenskej slušnosti."

 

 

Pokiaľ ide o prípadné Vaše zastupovanie v súdnom konaní, tu uvádzame, že prinajmenšom odporúčam, ak by Vám bola doručená žaloba na vyjadrenie, aby ste text vyjadrenia na súd minimálne konzultovali s advokátom. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré začína po mojom nebohom otcovi.
Zistil som, že otec pred dvoma rokmi daroval mojej sestre pozemky /ornú pôdu/ bez toho, aby nás ako deti o tom informoval a tá ich následne darovala svojmu synovi. Dá sa to nejako pri dedičskom konaní zohľadniť ?  Ďakujem Peter

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.01.2022)

Dobrý deň, úvodom odpovede na otázku poznamenávame, že Váš otec ako vlastník pozemkov nebol povinný informovať svoje deti o tom, že chce darovať pozemok dcére.

Ak Váš otec zomrel, potom v dedičskom konaní platí aj ust. o započítaní daru na dedičský podiel v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Uvádzame tiež, že nie je podstatné to, že Vaša sestra darovnaý pozemok darovala ďalej svojmu synovi.

Ako príklad postupu započítania daru v dedičskom konaní uvádzame :  Dedičstvo 100 000 € na bank. účte, predmetom darovania sestre pred úmrtím poručiteľa bola pôda v hodnote 35 000 €, potom hodnota dedičstva je 135000 €, delené 3 dediči = 45 000 €, nakoľko jedno zo sestier už dostalo dar za života poručiteľa - pozemok v hodnote 35 000 €m táto suma 35 000 € sa jej z jej dedičského podielu - 45 000 € mínus 35 000 € na jej dedičský podiel a na túto dedičku pripadne z dedičstva 10 000 € a na ostatných dedičov po 45.000 € /


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás chcem sa informovať ako postupovať pri podaní dedičského konania po starých rodičoch, ktorý mali 5 deti, z ktorých pochádzal môj otec nikto z nich už nežije a nepoznám dedičov akým spôsobom ich vyhľadám? Alebo je to úloha pre notára ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
v návrhu na dodatočné dedičské konanie je vždy vhodné uviesť čo najviac informácií o dedičstve, dedičoch... Kým poznáte do úvahy prichádzajúcich dedičov, hoci sú mŕtvi, uveďte to, lebo to pomôže notárovi zorientovať sa vo veci. Následne notár má prostriedky k tomu, aby vedel zistiť, či mŕtvy dedič mal nejakých potomkov, ktorí by mali dediť jeho podiel. Nie je Vašou povinnosťou vyhľadať všetkých dedičov.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom zápisu do dedičského konania. Mama zomrela 29. 9. 2021. Staršia sestra vybavovala pohreb a teraz pýta odomňa prefotený rodný list na nejaký zápis do dedičského konania ale ja viem, že mama nič nevlastnila. Som povinná jej dať kópiu môjho rodného listu? Nevedela mi vysvetliť načo ho vlastne potrebuje, keďže ja som sa s mamou ani so sestrami vôbec nestýkala.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
odporúčam Vám vyžiadať od nej kontakt na notára, ktorý má pridelený túto dedičskú vec a kontaktovať ho priamo. Zistite za akým účelom potrebujú Váš rodný list a následne sa podľa toho budete môcť rozhodnúť. Rodný list nemusíte dávať sestre, môžete aj priamo notárovi, ak bude potreba predložiť rodný list naozaj daná.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania, ktoré začína po mojom nebohom otcovi.

1. Notár nás poslal ohodnotiť nehnuteľnosť - rodinný dom do realitnej kancelárie, ktorá sa nachádza v blízkosti notára. Nehnuteľnosť bola ohodnotená na základe podkladov z LV, t.z. od stola bez obhliadky nehnuteľnosti. Bolo toto konanie notára správne, v súlade so zákonom? Podľa mňa cena bola veľmi nadhodnotená a nezodpovedá uvedenému stavu. Nemal sa nás ako dedičov notár opýtať na koľko oceňujeme nehnuteľnosť a v prípade nesúhlasu s jeho strany nám poslať súdneho znalca?

2. Nehnuteľnosť, ornú pôdu, lesné pozemky a trvalé trávnaté pozemky môžme dediť 4 súrodenci každý rovnakým dielom a matka, alebo ako nám povedal notár len 1 z nás.
Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovné :

1./ Ak Vás notár poslal do realitnej kancelárie na ohodnotenie nehnuteľnosti, Vy ako dedičia ste nemuseli využiť služby uvedenej RK, ktorá urobila ohodnotenie od stola na základe LV. Nevieme, či ste už predmetné ohodnotenie predložili notárovi. Postup RK nebol štandardný keď ani nevidela nehnuteľnosť a do nej ani nevstúpila. Pripomienky k prípadného ohodnoteniu RK, ak ste toto predložili notárovi, môžete uviesť a oznámiť, že s týmto ohodnotením nesúhlasíte a oznámiť, že predložíte znalecký posudok. Možnosťou na Vašej strane je teda kontaktovať urýchlene súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti, na ktorom by ste sa ako dedičia mali všetci dohodnúť a potom ohodnotenie znalcom predložíte notárovi. Súdny znalec zo zákona musí postupovať nezaujato a nestranne. Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravpdlivosti SR. Ku konania notára sa nebudeme vyjadrovať. RK nepostupovala správne, ak do nehnuteľnosti ani nevstúpila. RK nie je znalec a jej ohodnotenie nemôže byť považované za ohodnotenie znalcom.

Záverom k tejto časti Vašej otázky uvádzame, že § 200 Civilného mimosporového poriadku neukladá, aby tzv. všeobecnú hodnotu majetku určila realitná kancelária alebo znalec.

2./ Pokiaľ ide o dedenie poľnohospodárskej pôdy, platí ust. § 23 zákona o niekotrých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom :

"(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.
(2) Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi."

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja mamka mala 90 rokov. Býva sama v byte. Spolu so sestrou sa staráme o ňu, ona jeden týždeň a ja druhý, a tak dokola. Dnes moja sestra prišla s tým, že si ju zoberie domov na stálo a bude sa o ňu starať, že už zabúda a tak. Mám obavu o to, že keď sa mamka pominie, stratím nárok na dedičstvo, keďže sa do smrti bude o mamku starať. Nepovedala to, ale mám také tušenie. Sme dve sestry, otec zomrel pred 25 rokmi.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,

len tým, že sa Vaša sestra bude ďalej viac starať o Vašu mamu, nezaniká Váš nárok na dedenie. Na to, aby ste toto právo stratili, by Vás Vaša mama musela platne vydediť. Vydedenie však nie je svojvoľným inštitútom, a na to, aby došlo k vydedeniu, musí byť splnená aspoň jedna zo zákonom vymedzených podmienok (napr. ak potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v starobe, v chorobe alebo v iných závažných prípadoch; alebo ak potom trvale neprejavuje opravdivý záujem; potom vedie neusporiadaný spôsob života alebo sa dopustil úmyselného trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody najmenej na dobu jedného roka. Z uvedené vyplýva, že bez naplnenia jednej z uvedených podstát, nie je možné potomka platne vydediť. Preto za splnenia predpokladu, že ste mame neodopreli pomoc v týchto závažných prípadoch bezdôvodne, nemusíte sa obávať, že by Vás mohla platne vydediť. Ak by ste sa to dozvedeli v dedičskom konaní, určite to namietajte. Tiež spomeniem, že tento dôvod by mohol byť použiteľný len v prípade, ak by o Vašu mamu nebolo iným postarané (čo tiež nie je naplnené, keďže sestra sa ponúkla, že sa o ňu postará).

Váš nárok na dedenie by mohol byť ohrozený ešte tým, keby matka počas života závetom odkázala svoj majetok výlučne Vašej sestre. Tak pri dedení zo závetu, ako aj pri vydedení platí, že plnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona (ak budete dediť len Vy a Vaša sestra, zo zákona by ste dedili rovným dielom). Ak by závet (prípadne listina o vydedení) tejto časti odporoval, môžete to napadnúť.

Ďalšou možnosťou, ktorá by mohla nastať je, keby Vaša matka počas života darovala svoj majetok, alebo jeho časť Vašej sestre. V takomto prípade, ak by dedičské konanie nebolo zastavené pre nepatrnosť majetku, môžete žiadať v dedičskom konaní, aby sa vykonal zápočet na dedičský podiel Vašej sestry, t.j. aby sa zohľadnilo to, čo bezodplatne od poručiteľky počas života dostala. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás chcel by som sa informovať. Rodičia ručia domom bratovi na hypotéku. Súrodenci sme 5-ti. Čo sa stane po smrti rodičov, keď bude dedičke konanie? Hypotéku ma na 27 rokov. Budeme musieť zdediť aj bratov dlh deleno 5?
Ďakujem za info.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
ak by Vaši rodičia zomreli v dedičskom konaní sa bude dediť dom zaťažený záložným právom. To však neznamená, že dedíte bratov dlh. Dlžný voči banke bude stále naďalej iba výlučne brat, avšak záložným právom z jeho úveru bude zaťažená aj Vaša časť nehnuteľnosti. Ak brat neprenesie záložné právo neskôr na inú nehnuteľnosť, nie je vylúčené, že 27 rokov bude záložné právo zriadené na zdedenej nehnuteľnosti. To Vám skomplikuje možnosť predaja tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom splnomocnenia pri prejednaní dedičského konania po mojom nebohom otcovi, ktorý zomrel v septembri 2021. Keď sa dedí zo zákona musím mať splnomocniteľa, keďže žijem v zahraničí a v tejto dobe situácia s vírusom stále nie je na ústupe, je možné určiť osobu, ktorá by ma zastupovala, alebo, keď sa dedí podľa zákona nemusím mať splnomocniteľa? Konanie by malo prebiehať zhruba v apríli alebo v máji tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
bez ohľadu na to, na základe akého dôvodu dedič dedí, t.j. či na základe zákona alebo závetu platí, že pri prejednaní dedičstva, ak nie je osobne prítomný, musí byť zastúpený splnomocnencom. Jedná sa totiž o také konanie, na ktorom je prítomnosť dediča nevyhnutná a bez ktorého prítomnosti by toto nemohlo prebehnúť. V takomto prípade je preto aj vo Vašom prípade nevyhnutné splnomocniť na prejednanie dedičstva inú osobu, s tým, že v splnomocnení presne vymedzte, že vybranú osobu splnomocňujete ako splnomocnenca na to, aby v mene Vás konala pri prejednaní dedičstva, t.j. vymedzíte tak úkon, na ktorý ju splnomocňujete, ak teda ju nechcete splnomocniť na celé dedičské konanie. Podpisy na splnomocnení si pre istotu nechajte overiť, nakoľko niektorí notári to vyžadujú, aj napriek tomu, že to nie je zákonná povinnosť. Nemusí to byť advokát, môže to byť aj iný dedič, alebo tretia osoba. Len dajte si pozor na jasné určený rozsah zastupovania, aby sa nestalo, že splnomocnenec sa rozhodne inak, ako ste si to predstavovali. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
začalo sa dedičské konanie po zosnulom otcovi a notár nám hneď navrhol znalca, ktorý príde ohodnotiť nehnuteľnosť. Ak sa ako dediči dohodneme o vyporiadaní dedičstva, môžme odmietnuť návštevu znalca? Je to štandardný postup zo strany notára? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
uvedený postup notára nie je úplne štandardný, avšak niekedy notári postupujú aj takýmto spôsobom.  Spravidla však notári postupujú tak, že na prejednaní dedičstva oznámia dedičom cenu zdedenej nehnuteľnosti, ktorú zistili prieskumom ponuky a dopytu v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza ako trhovú cenu, pričom dedičia sa k cene môžu vyjadriť. Dediči však nemôžu navrhnúť takú cenu, ktorá by nezodpovedala skutočnej hodnote nehnuteľnosti. Takto sa to bežne pri prejednaní dedičstva určuje. Žiadne zákonné ustanovenie totiž neustanovuje povinnosť určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva prostredníctvom znaleckého dokazovania.  Zákon hovorí, že notár ako súdny komisár jednotlivo ocení veci, práva a iné majetkové hodnoty zaradené do súpisu majetku a dlhov poručiteľa.  Znalecké ocenenie prichádza do úvahy iba v prípade, ak by sa dedičia nedokázali  na hodnote zdedenej nehnuteľnosti dohodnúť alebo ak by nimi navrhovaná suma bola úplne mimo trhovej hodnoty takejto nehnuteľnosti. Pokiaľ nechcete, aby cena bola určená znalcom, môžete návštevu znalca odmietnuť a notárovi predložiť váš cenový návrh podložený inzerátmi z internetových stránok, z ktorých je zrejmá cena obdobných nehnuteľností v mieste, kde sa zdedená nehnuteľnosť nachádza.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel brat, žil s družkou viac ako 1 r., posledného polroka sa liečil mimo domu. Vlastnil 3/8 bytu, družka ma v byte zriadené doživ. Právo. V byte býva druz. Vnuk, plnoletý, pracujúci, vlastní 2/8bytu,
3/8 bytu vlastní dcéra družky, ktorá tam nebýva ani na nič. Neprispieva.
Ďalej brat vlastnil 1/3 bytu po svojich rodičoch, 2/3 vlastnia dve jeho sestry.
Prosím kto je okruh dedičov po bratovi.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
nakoľko brat nemal potomkov, do úvahy prichádza dedenie podľa druhej dedičskej skupine. Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

V druhej dedičskej skupine sa bude dediť, iba ak žijú jeho rodičia. Ak jeho rodičia už nežijú, dediť sa bude v tretej dedičskej skupine.

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : opatrovala som otca, mám nárok na väčšiu časť dedičstva? Blíži sa nám dedičské konanie a neviem čo mám čakať ? Anna

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň, samotná okolnosť, že ste opatrovali poručiteľa, nie je právnym dôvodom, aby ste ako dedič nadobudli väčšiu časť dedičstva. Je však na dohode dedičov, či na uvedenú okolnosť budú prihliadať oni a vzdajú sa určitej časti alebo aj celého dedisčtva na nich pripadajúcu vo Váš prospech a to s tým, že im nebudete musieť nič vyplatiť.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

môj brat presunul z účtov rodičov v BSM čiastku 40. 000 e na svoj účet s tým, že im z toho bude prispievať na pobyt v CSS. Následne o pár dni otec zomrel a túto čiastku zatajil v dedičskom konaní, ja ako druhý dedič zo zákona som sa to dozvedel až po ukončení dedičského konania. Je toto dôvod na obnovenie dedičského konania?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
dôvodom na dodatočné dedičské konanie by to bolo, ak by boli peniaze na otcovom účte. V tomto prípade je problém v tom, že boli peniaze na bratovom účte. Museli by ste preukázať, že tieto peniaze boli "odložené" na bratovom. V praxi som sa veľakrát stretol s tým, že sa dedičia, ktorí mali na účte peniaze rodičov bránili tým, že tieto peniaze im darovali.

Vo veľkej väčšine prípadov sa tieto spory riešia žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia, kedy by ste ako dedič Vášho otca požadovali peniaze priamo od Vášho brata z titulu, že ich mal u sebe bez právneho titulu a nešlo o darovanie.

Vzhľadom na to, že konkrétne kroky závisia od konkrétnych okolností vo Vašom prípade, odporúčam Vám vyhľadať advokáta a prejsť si s ním detailne túto vec, aj na základe všetkých podkladov, ktoré máte k dispozícii. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, či môže ísť do dedičského konania nehnuteľnosť, ktorá je založená v banke, ktorú dali moji rodičia mojej sestre ako záložné právo na úver, ktorý sa ešte bude splácať štyri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že na nehnuteľnosti je záložné právo nespôsobuje, že nemôže byť predmetom dedičského konania. Nehnuteľnosť bude predmetom dedičského konania, avšak sa bude dediť aj so záložným právom. Záložné právo zostane zachované na nehnuteľnosti do splatenia úveru na tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel na konci augusta a chcel by som sa opýtať ako dlho trvá vyjadrenie súdu o tom, ktorý notár má na starosti naše dedičské konanie a ako nás budú kontaktovať.
Ďakujem. Pavol

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na súčasnú situáciu s množstvom úmrtí je málo pravdepodobné, že dedičské konanie bude rýchle resp. v dohľadnej dobe.
Kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a bude Vám oznámené meno notára. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /justice.gov.sk/.

Podľa položenej otázky Vami ako pýtajúceho sa je príslušným Okresný súd Žiar nad Hronom /Kr./.

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť ohľadom dedičstva po mojom otcovi. Dedičmi budeme mama, brat a ja. Predmetom dedičstva bude trojizbový byt a záhrada s malým záhradným domčekom. Je možné, aby sa to uzavrelo s tým, že ak budeme mama, brat a ja súhlasiť, aby sa byt a záhrada prepísala na brata a mňa rovnakým dielom s tým, že sa zapíše ťarcha doživotného užívania pre mamu? V prípade, že sa na tom nedohodneme, je možná varianta, že sa zápisu iba naše dedičské podiely bez toho, aby mama musela vyplatiť brata a mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,

notár ako súdny komisár bude v dedičskom konaní vyporiadavať aj majetok, ktorý Vaša mama s Vašim otcom nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Notár preto najskôr určí, ktorý majetok z vyporiadania BSM pripadne do výlučného vlastníctva pozostalej manželke, a ktorý do dedičstva po poručiteľovi. Predmetom samotného konania o dedičstve po poručiteľovi tak bude len ten majetok, ktorý z vyporiadania BSM pripadol Vášmu otcovi ako poručiteľovi, prípadne ďalší jeho výlučný majetok, ktorý existoval ku dňu smrti v jeho vlastníctve. V dedičskom konaní môžete ako dedičia uzavrieť dohodu o vyporiadaní dedičstva aj v takom znení ako navrhujete, teda že byt a záhrada pripadne Vášmu bratovi s povinnosťou výplaty voči Vám ostatným dedičom. Rovnako sa môžete v tejto dohode dohodnúť, aby v prospech Vašej mamy bolo zriadené vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívanie bytu a záhrady. Je len na Vás ako sa budete vedieť o vyporiadaní dohodnúť. V prípade ak sa nedohodnete, súd bude postupovať podľa zákona, teda dedičstvo rozdelí medzi Vás dedičov v rovnakom pomere, keďže podiely Vás všetkých v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny sú rovnaké.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som vedieť, či má nárok na dedičstvo maloletý syn po nebohom bratovi.
Po otcovej smrti sme sa všetci bratia vzdali nároku na dedičstvo po ňom, takže majiteľka všetkého bola mama, ktorú sme nedávno pochovali, najmladší brat, ktorý je nebohý má nemanželského syna, je to jeho vlastný syn. Nestretávame sa, nenavštevujeme sa od bratovej smrti. Nijako sa nepodieľali na chode našej rodiny. Sme ešte traja bratia žijúci tak len by som chcel vedieť, či môžme čakať, že bude zaradený do dedičského konania aj maloletý syn po nebohom bratovi. Ďakujem za odpoveď Jaro

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň, odpoveď na Vami položenú otázku je kladná, áno, aj nemanželský syn Vášho nebohého brata bude dedičom po nebohej matke. V tomto prípade platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z odst. 2 cit. zák. ustanovenia § 473 Obč. zákonníka vyplýva, že maloletý syn Vášho nebohého brata je zákonným dedičom podielu, ktorý by pripadol na jeho otca ako potomka nebohej matky.

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom dedičstva. Sme tri sestry a naša mamka výlučne vlastní 3-izbový byt. Jedna moja sestra má u nej nahlásený trvalý pobyt a prechodne u nej býva. Mamka zatiaľ nenapísala závet.
Chcela by som sa spýtať, či v prípade smrti mamky a bez existencie závetu pripadne vlastníctvo bytu výlučne mojej sestre, ktorá tam má trvalý pobyt.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a pomoc.
S pozdravom Zuzana

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň, skutočnosť, že Vaša sestra býva v byte Vašej matky a má na tejto adrese zriadený aj trvalý pobyt, nezakladá jej vlastnícke právo k nehnuteľnosti - bytu. Táto okolnosť, ani neznamená, že v prípade že Vaša mama nespíše závet, výlučne Vaša sestra by sa mala stať  vlastníkom bytu v prípade úmrtia matky.

Ako dcéry Vašej matky ste v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka neopomenuteľnými dedičmi, t.j. : v prípade, že by Vaša matka spísala závet, napriek závetu Vám ako plnoletým potomkom sa musí dostať jedna polovica zákonného podielu na dedičstve, inak by bol závet v tejto časti neplatný. Treba súčasne uviesť, že je na rozhodnutí Vašej matky, či byt za svojho života daruje alebo predá komukoľvek, je to jej výlučné právo a nepotrebuje k tomu súhlas svojich detí ako budúcich dedičov.

Riešením je preto vyporiadať byt za života Vašej matky, samozrejme na základe jej súhlasu.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, kto je v prípade dedičského konania zodpovedný za získanie "zoznamu" všetkých záväzkov zosnulého? Aktuálne sa dedičské konanie ťahá 8. mesiac, a teraz nám oznámili, že získanie zoznamu všetkých záväzkov je na nás (dedičoch), a kvôli tomu všetko aktuálne stojí. Ako sa v takom prípade vieme dostať k týmto informáciám, keďže žiadna inštitúcia (banky atď.) nechce s nami komunikovať, nakoľko ešte neprebehlo dedičské konanie? Ďakujem. 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,

údaje o majetku (teda aktívach a pasívach dedičstva) získava notár ako súdny komisár súdom poverený na prejednanie dedičstva. Prvotné informácie získa od osoby, ktorá sa postarala o náklady spojené s pohrebom a ktorá je aj z tohto dôvodu uvedená v oznámení o úmrtí. Na základe predbežného vyšetrenia následne notár vykonáva dopyt po inštitúciach, v ktorých je majetok poručiteľa vedený. Pohľadávku si do dedičského konania musia prihlásiť veritelia, a to najneskôr do skončenia dedičského konania. Títo veritelia teda musia osloviť prihlásením svojej pohľadávky notára, ktorý je poverený na prejednanie dedičstva. Inštitúcie s Vami komunikovať nebudú, pokým dedičské konanie nie je právoplatne skončené. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Je možné, keď prebieha dedičské a sú dvaja súrodenci, že len jednému príde predvolanie, že sa ma dostaviť a tomu druhému nie? Myslela som, že dedičské býva pohromade a nie samostatne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
áno môže sa to stať na začiatku dedičského konania, kedy si notár predvoláva iba jedného na tzv. predbežné zisťovanie majetku a informácií k dedičskému konaniu. Až následne keď nariadi termín riadneho pojednávania budú predvolaní všetci dedičia.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som spoluvlastník 1/18 nehnuteľnosti. Nemám žiadne exekúcie, dlhy, pôžičky. Môžem na svoj podiel (1/18) bez vedomia a súhlasu ostatných spoluvlastníkov ustanoviť dediča (v prípade ak by sa mne niečo stalo) u notára? Aby zdedil po mne daný podiel nehnuteľnosti ?
Ďakujem. Alica

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.10.2021)

Dobrý deň, to, že ste podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti ešte neznamená, že pre prípad úmrtia s ňou nemôžete disponovať a teda že by podiel. spoluvlastníci mali na túto zákonný nárok v prípade Vášho úmrtia.

Ak chcete spísať závet, je to Vašej oprávnenie. Najlepšie je závet spísať u notára.

Otázkou je či máte zákonných dedičov, keďže platí aj ust. § 479 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že maloletým potomkov sa musí dostať ich zákonný dedičský podiel a plnoletým jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve zo zákona. Ak by tomu závet odporoval, potom by bol v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu potomkov. V tomto smere Vám dá poučenie aj notár podľa Vašich konkrétnych okolností.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Svokor umrel. Má dve dcéry, oni sú označení dedičmi. Chcem sa opýtať čím mám nárok na dedičstvo, keď s manželkou žijeme oddelene, nie sme rozvedený už 3 roky. Ďakujem. Mária

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň, podľa znenia otázky svokor zomrel a mal dve dcéry. Ak je to tak, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že dedičom po poručiteľovi sú len jeho potomkovia a nie aj manžel niektorej z dcér :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Nie je podstatné to, či manželia v tomto prípade žijú alebo nežijú spoločne. Manžel dcéry nie je potomkom svokra.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím chcela by som sa informovať, či do dedičského konania po rodičoch spadá aj hnuteľný majetok?
Rodičia za života prepísali dom a pozemok na brata, sme ešte dve sestry, ktoré nedostali nič. Teraz bude dedičské konanie, ale viem, že sa tam nebude nič riešiť lebo nehnuteľný majetok je prepísaný, ale čo s hnuteľným, ktorý je v dome aj na pozemku. Aj na to ma nárok len brat? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,

predmetnom dedičského konania je všetok majetok (aktíva a pasíva), ktoré boli vo vlastníctve poručiteľa v čase jeho smrti. Ak poručiteľ (Váš otec/mama) vlastnil hnuteľné veci ku dňu svojej smrti, tieto budú predmetom dedičského konania a budú sa vyporiadať. Dedičské konanie teda prebehne. Jedinou výnimkou je, ak by sa jednalo o majetok nepatrnej hodnoty, v takom prípade sa tento majetok vydá tomu, kto sa postaral o poručiteľov pohreb a konanie sa zastaví.

Ak by sa dedilo, vychádzajúc zo znenia otázky, ako zákonní dedičia prichádzajú do úvahy deti poručiteľa, ktorí majú právo dediť rovným dielom (o vyporiadaní dedičstva sa však môžete dohodnúť, že vec zdedí jeden z vás buď s povinnosťou výplaty alebo bez nej voči ostatným, prípadne že vec pripadne do spoločného podielového spoluvlastníctva Vás dedičov). Vzhľadom na to, že ste uviedli, že počas života rodičov došlo k prepisu majetku (za predpokladu darovania) dávam Vám do pozornosti, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započítava aj to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal (pokiaľ nejde o obvyklé darovania). Namietajte to u notára. Dediť sa teda budú hnuteľné veci. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môžem prepísať svoju 1/3chalupy na svoje krstňa, keď ďalšie 2/3 majú súrodenci? Som schizofrenik a snažia sa ma dať do ústavu a zbaviť svojprávnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
áno môžete, nakoľko sa jedná o blízku osobu a neporušíte tým ich predkupné právo. Ak však trpíte duševnou poruchou, je tam vysoké riziko, že v budúcnosti napadnú túto zmluvu pre neplatnosť z dôvodu, že ste v čase prevodu trpeli duševnou poruchou, ktorá Vás robí nespôsobilým na právne úkony.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zaujímala by nás nasledovná situácia, ktorú momentálne riešime:
Matku mojej manželky- moju svokru-si adoptovali rodičia ako dieťa. Keďže bola problémová, tak sa jej vzdali, tvrdí, že si musela zmeniť meno v rodnom liste spať na pôvodné.
Moja manželka však so starými rodičmi mala od mala výborný vzťah, dodnes žije ako ich vnučka.
Bohužiaľ, dedko a babka už majú po 90 rokov, a dedka museli hospitalizovať, pritom o babku sa treba starať.
S dedkom to nevyzerá vôbec dobre, a babka bude potrebovať neustálu starostlivosť, ktorú manželka aj so sestrou poskytujú, aj keď bývajú veľmi ďaleko, snažia sa striedať.
Majú vôbec právo niečo za nich vybavovať, riešiť, nakladať s majetkom, a čo v prípade dedického konania?
Vôbec netušíme, ako postupovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
v tomto smere je otázne to, či pod pojmom "vzdali sa jej" je možné chápať riadne zrušenie osvojenia alebo osvojenie zrušené nebolo. Ak totiž došlo riadne k zrušeniu osvojenia, pretrhli sa akékoľvek rodinné vzťahy. Prakticky Vaša manželka a starí rodičia sú cudzie osoby. Ak k zrušeniu nedošlo, sú ich blízkymi osobami. Samozrejme to, že ste niekoho blízka osoba ešte automaticky nesplnomocňuje napríklad na vybavovanie úradných záležitostí. K tomu by potrebovali splnomocnenie od starých rodičov.

Ak k zrušeniu osvojenia nedošlo, tak v prípade ich smrti bude dediť ich dcéra (mama Vašej manželky).


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť ohľadom dedičstva po svokre :  zomrela ešte v marci, bola umiestnená v dome sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, tam si šetrila peniaze, vieme, že mala dosť našetrených, tam nám ich nechceli vydať nakoľko svokra nedala nám ich, keď žila a ani nič nenapísala tak povedali, že pôjde dedičským konaním no to ani dodnes nebolo, ani nás nevolali. Čo mame urobiť kam ísť a podniknúť určite kroky. Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň, postup domova sociálnych služieb bol správny a tento ani nebol oprávnený ich vydať príbuzným a ani dedičom ak sa nie je právoplatne skončené dedičské konanie. Ak svokra mala našetrené peniaze, tieto budú predmetom dedičského konania.

Pokiaľ ide o samotné dedičské konanie, je treba kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a takto sa dozviete, ktorému notárovi bol spis po poručiteľovi pridelený a môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Rada by som sa Vás chcela opýtať, či je možné, že by moja mama a jej sestra rovno prepísali nehnuteľnosť pred dedičským konaním alebo teda kvázi namieste u notára, aby sa zabránilo ďalšiemu prepisu a ušetrili čas u notára a na katastri.
Moja mama a jej sestra budú dediť ešte len po ich matke nehnuteľnosť. Ktorú chceme samozrejme odkúpiť.
Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
ak prebieha dedičské konanie a Vami spomínaná nehnuteľnosť je predmetom tohto dedičského konania, nakladať s ňou je možné iba so súhlasom notára, ktorý vedie dedičské konanie. Zväčša sa však postupuje tak, že sa počká na ukončenie dedičského konania a následne sa prevádza nehnuteľnosť.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zaujíma ma ako sa dedí dlh fyzickej osoby vzniknutý vo finančnej správe, ktorý nebol v čase dedičského konania známy a zistil sa až po dedičskom konaní, teda až po smrti. Margita

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,
v otázke nepíšete podrobnosti o druhu dlhu voči finančnej správe.

V rámci dedičského konania nebola zrejme vykonaná tzv. konvokácia, teda notár verejnou vyhláškou nevyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Ak vykonaná nebola neznamená to, že dlh neexistoval.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva zodpovednosť dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na dediča prešli poručiteľovou smrťou.

Podľa ust. § 55 a nasl. zákona o správe daní a poplatkov platí, že povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty nadobudnutého majetku v dedičskom konaní.

V otázke neuvádzate podrobnosti o dlhu poručiteľa, preto odporúčame správcovi dane oznámiť, že poručiteľ zomrel a proti rozhodnutiu správcu dane podať zákonný opravný prostriedok.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať takúto vec. Bývala manželka môjho manžela umrela skôr ako jej otec. Jeho dcéra po matke zdedila byt, garáž a pôdu. Dedí aj po starom otcovi, ktorý zomrel rok po svojej dcére. Alebo dedila len po matke ? Anna

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v I. skupine dedičov podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

T.j. : vzhľadom na okolnosť, že dcéra /bývalá manželka Vášho manžela/ ako potomok starého otca zomrela-  zákonným dedičom po starom otcovi bude vnučka starého otca.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som poradiť. Zomrela mi mamina, s ktorou som býval
a fungova v troj izb. Byte. S bytu som bol odhlásený takže tam nemám trvali pobyt. Sme dvaja súrodenci. Brácho ten ma svoju rodinu a taktiež v Tom byte nemá tiež trvali pobyt. Mamina bola majiteľka ešte jedno izb. Bytu, v ktorom býva starká, ktorá darovala byt mamine LV je na maminu. Prišla za mnou Mamina sestra moja krstná a povedala "no nakázala mne a môjmu bratovi, aby sme sa pri dedičskom konaní vzdali práva prospech starkej. Proste, aby sme jej vrátili byt lebo bola dohodnutá s maminou, že keď nebude vládať tak ju dochovame. V L V neni táto dohoda spomenutá. Je to samozrejme si myslím. Môj brat povedal, že sa vzdá prospech starkej. Ja som neni toho názoru prečo by som sa mal vzdať niečoho na čo mám podľa zákona právo. Moja krstná mama sa mi začala vyhrážať, že keď ju neposluchneme tak dá zablokovať oby dva byty, že ona ma na to páky. Je z BA bývala štátna zamestnankyňa. Navrhol som je, aby som nebol až taký hajzel ako ma v rodine berú. Že som ochotný pri dedičskom konaní babku dopísať do LV právo dožitia. Že ju aj dochovame otom nechceli ani počuť. Tak som im navrhol už, keď somnou skončili babka aj kršna, že sa vzdám pod touto podmienkou, keď mi vyplatí kršna a jej nevlastný brat. Mamin podiel. To, keď som povedal tak už nadobro skočili babka, ktorá je ovplyvnená krsnou z BA, že som hajzel a ostane na ulici lebo babka zásadne odmieta ísť do BA. Je možné, aby zablokovali jeden aj druhý byt alebo čo by tomu muselo nasledovať, aby sa tak stalo.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.08.2021)

Dobrý deň, pochopili sme  Vašu situáciu.

Uvádzate v otázke, že mama zomrela. V zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka ste jedinými zákonnými dedičmi po Vašej mame  a to oboch bytov :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Vy s bratom ste jedinými zákonnými dedičmi a to v rovnakým dielom. Trvajte aj v dedičskom konaní, aby sa rozhodlo podľa dedičských podielov. Uvádzame, že v čase dedičského konania nie je možné niekoho dopísať na LV.  Sestra Vašej matky, krstná matka a ani stará mama nie sú dedičmi a preto nemajú oprávnenie do tohto konania a do Vašich dedičských podielov zasahovať.
 
Pre prípad potreby porady v dedičskom konaní  resp. pri následnom vyporiadaní nehnuteľnosti kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ako zistím, či už prebehlo dedičské konanie, kde som po pozostalom ručiteľ úveru? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

vo vzťahu k ručiteľskému záväzku pre úplnosť treba uviesť, že smrťou dlžníka zabezpečenie hlavného záväzku ručením zaniká len v prípade, ak by tým zanikol samotný dlh. Pokiaľ teda nejde o nezastupiteľný záväzok (teda nebol viazaný výslovne na osobu dlžníka). V takom prípade ako ručiteľ ste i napriek smrti dlžníka stále viazaný plniť v prospech veriteľa v pôvodnom rozsahu a za pôvodne vymedzených podmienok. Ak dedičské konania už bolo prejednané, potom o tom, kto vstúpil do práv a povinností po smrti dlžníka sa informovať môžete napr. aj priamo u veriteľa zomrelého dlžníka. Postup závisí aj od skutočnosti, o akú osobu veriteľa sa jedná (napr. môže ísť o bankovú inštitúciu). Napríklad každá banka má svoj postup, v prípade úmrtia jej klienta. Ak však dedičské konanie stále prebieha, budete musieť počkať kým sa právoplatne neskončí. Túto informáciu Vám zrejme na súde, resp. notárskom úrade, kde sa dedičstvo po dlžníkovi prejednáva, neoznámia, pretože nie ste účastníkom dedičského konania a dedičské konanie je konaním neverejným. Kým však skončí dedičské konanie, vaša pohľadávka môžu byť premlčaná. Pretože počas dedičského konania neprestáva plynúť premlčacia lehota.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel druh, s ktorým mám spoločne deti. Dedičom po ňom som vraj aj ja a naše deti. Chcem všetko nechať v prospech maloletých deti (byt, garáž, časť rodinného domu, podiel urbár, pozemky, staré auto, financie). Moja otázka znie hlavne ohľadom starého auta ako potom môžem uskutočniť predaj ak by vlastníci boli iba neplnoleté deti a ako môžme v budúcnosti používať financie spoločne ak by ich tiež dedili oni. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
ak bude všetko patriť deťom, Vy ako ich matka budete iba spravovať ich majetok. Akonáhle by ste potrebovali disponovať majetkom spôsobom, ktoré nie je možné považovať za bežné, budete potrebovať súhlas súdu. Rovnako pri právnych úkonoch, ktoré sa budú týkať napríklad predaja nehnuteľností alebo auta, bude nutné tento právny úkon schváliť súdom.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môžem rovno na dedičskom konaní po rodičoch prepísať svoj podiel na dospelé dieťa. Ďakujem. Anna

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vaša dcéra nie je dedičom v dedičskom konaní po Vašich rodičoch právne to nie je možné. Vaša dcéra nie je účastníkom dedičského konania a preto v rámci dedič. konania po Vašich rodičoch nemôžete nehnuteľnosť prepísať priamo na dcéru.

Až po skončení dedič. konania budete môcť dcére nehnuteľnosť darovať. K tomuto účelu sa môžete obrátiť na notára alebo môžete využiť služby advokáta.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ak sa neplatí daň z dedičstva, tak podľa čoho sa vyratúva odmena notárovi a následne aj súdny poplatok? Zomrel nám ocko a mamka sa pýta, či je lepšie už teraz prepísať na nás ako dve dcéry majetok prostredníctvom notára alebo to urobiť neskôr u advokáta? V podstate mám na mysli čo je finančne výhodnejšie. Ďakujem veľmi pekne. So sestrou aj mamkou sme na rozdelení dedičstva viacmenej dohodli.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
poplatok sa bude počítať z čistej hodnoty dedičstva. To, či prepíšete celý majetok na vás, ako dcéry, ale iným spôsobom vyporiadate dedičstvo neovplyvní výšku poplatku. Ak Vám teda ide o šetrenie nákladov, lepšie je to spraviť hneď v dedičskom konaní, nakoľko nie je nutné platiť odmenu advokátovi za vypracovanie zmluvy a ani poplatok na katastri.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o odpoveď : prebieha dedičné konanie po zosnulom - poručiteľ náš otec, ktorý má dospelé dieťa z prvého manželstva. Moja dávno zosnulá matka bola tiež rozvedená s jedným dieťaťom.
1. / Ak by bola dohoda medzi dedičmi, mohli by sme matkino dospelé dieťa z prvého manželstva, ktoré nie je dedič, prijať medzi dedičov a hodnotu dedičného konania deliť na tri časti?
2. / ak by som žiadal zápočet darovaných peňazí dedičovi a jeho rodine od otca-poručiteľa na zápočet na dedičský podiel a oni s touto žiadosťou - dohodou nebudú súhlasiť, nedôjde k dohode, dedičstvo sa aj tak delí podľa zákona teda na dve časti a z hodnoty, čo určil notár bez zápočtu podielu ?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. Mária

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
k Vami položenej otázke uvádzame nasledovné :

1./ Vy ako dedičia nemôžete rozšíriť ani dohodou okruh zákonných dedičov. V otázke uvádzate, že Vaša mama zomrela a mala jedno dieťa, ktorého otcom nebol Váš otec - terajší poručiteľ. Dieťa Vašej matky nie je zákonným dedičom po Vašom otcovi, ak Váš otec nebol biologickým otcom dieťaťa prípadne si toto dieťa neadoptoval.

2./ Pre započítanie na dedič. podiel platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Pokiaľ máte vedomosť o tom, že dedič nadobudol od poručiteľa finančný dar a nešlo o obvyklé darovanie, treba to nahlásiť v dedičskom konaní a uviesť resp. predložiť dôkazy. Notár v tomto prípade dedenia zo zákona je povinný tento fin. dar, ktorý spĺňa podmienku nie obvyklého daru započítať na dedičský podiel dediča. Bude vecou posúdenia v konkrétnom prípade, či finančný dar spĺňa podmienku tú, že nejde o obvyklé darovanie a teda fin. dar sa má započítať na dedičský podiel dediča.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, zomrel mi ocko, ešte 17. 3. 2021, bytom v T., do dnešného dňa som neobdržala oznámenie dedičského konania, je možné, že by sa konalo bez toho, aby som o tom bola oboznámená? Dedičmi by mali byt, manželka, staršia sestra a ja.
Ďakujem TB.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na dátum úmrtia v mesiaci marec 2021, súčasnú situáciu, ako aj množstvo úmrtí spôsobených nielen koronavírusom nie je predpoklad, že pojednávanie bolo a aby Vás o ňom notár neinformoval.

Komu bol pridelený dedičský po Vašom zosnulom otcovi môžete zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska Vášho otca v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Takto zistíte v rozvrhu práce, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som vedieť, či bolo niekedy neviem, v ktorom roku dedičné konanie na meno Miloš Lacko, bol to môj nebohý otec a mal dediť po svojej sestra tak, že, či to niekdo vybavoval za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.06.2021)

Dobrý deň, Vami uvedené informácie je možné zistiť, musíte však vedieť meno a priezvisko poručiteľov, dátum úmrtia poručiteľov a miesto trvalého bydliska v čase úmrtia. Následne podľa uvedených údajov je potrebujete nájsť prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľov a hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a dátumu úmrtia, pričom následne zistíte, ktorý notár vec prejednával. Súdy SR nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.

Tieto informáciu sú teda dohľadateľné, aj keď pracne.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, prístup do dedičského spisu je možný na základe Vašej žiadosti, keďže ste dcéra poručiteľa a bude možný až po Vašom návrate do SR, resp. by ste na uvedené úkony mohli písomne splnomocniť osobu zo SR s úradne overeným Vašim podpisom na splnomocnení.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na prípad, kedy zomrela zanechala závet - matka ohľadne bytu.
Jej dvaja synovia nechcú rešpektovať tento závet, lebo byt zanechala jednému z nich. Chcú ísť rovným dielom 1/1. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch? Dá sa závet nerešpektovať a uplatniť zákonný spôsob dedenia?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
závet sa dá napadnúť, ak jedného z detí opomenula v závete. Samé deti si však nemôžu povedať, že závet obídu a dohodnú sa na vyporiadaní dedičstva inak. Zákonným spôsobom by mohli dediť, ak by bol závet absolútne neplatný.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, .
Predmetom dedenia je majetok, ktorý ku dňu smrti patril poručiteľovi. Moja zosnulá stará mama mala bankový účet, na ktorom bolo 5000 eur. Otcov brat ( jeden dedič po poručiteľke) nezmrazil účty a vytiahol hneď deň po jej smrti všetky peniaze. Priznal to ale, vyhovoril sa na to, že si ich ešte s mojim tiež už zosnulým otcom rozdelili. Čo ale nie je pravda. Otec nedostal žiadne peniaze. Notár do zápisnice zahrnul ako majetok aj túto čiastku 5000 eur, aj keď už na účte je 0 eur, že on skúma majetok len ku dňu smrti. Chceli by sme, aby tie peniaze vydal do dedičského konania, ale to nespraví. Pritom ešte od nás pýta peniaze za nájom bytu, ktorý my všetci dedíme. Nie je s ním možná žiadna dohoda. Aká je možnosť, podať na neho žalobu? Ale to sa môže riešiť až po ukončení dedičského konania alebo počas neho?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
notár postupuje správne, že peniaze zahrnul do dedičstva. Ak ich má tento dedič a nechce ich vydať, nech mu ich notár prikáže a zároveň ich započíta na jeho dedičský podiel (z ostatného dostane o to menej). Tým predídete tomu, aby ste ho museli žalovať, zároveň nebude voči Vám vo výhode, lebo v niečom inom mu skráti notár podiel.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela nám maminka a sme dve sestry. Tatinko ešte žije. Chceli sme sa spýtať, čo je daňovo výhodnejšie. Rozdeliť majetok hneď, alebo všetko prepísať (vzdať sa podielu) v prospech otca.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke sa pýtate, ako je výhodnejšie z hľadiska daňového usporiadať majetok v rámci dedičského konania.

Ste dve dcéry po matke a žijúci otec. Nepíšete čo je predmetom dedenia, ale predpokladáme, že ide o nehnuteľnosti - rodinný dom alebo byt.

Mnoho otázok v našej poradni sa týka toho, či sa platí daň z dedičstva. Uvádzame, že daň z dedičstva neexistuje, táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. V dedič. konaní budete platiť len odmenu notára za prejednanie dedičstva a následne súdny poplatok.

Z hľadiska toho, aby ste v budúcnosti už neplatili odmenu notára, je pre Vás priaznivejšie z hľadiska finančných výdavkov teraz nehnuteľnosť, ktorá by prípadne bola predmetom dedenia zahrnúť v celosti do dedenia a v dedičskom konaní sa s otcom a sestrami dohodnúť, že túto nadobudnete Vy ako sestry v rovnakom pomere k celku, teda v 1/2 so zriadením vecného bremena v prospech otca.  Otcovi vznikne tzv. náhradová pohľadávka.

Možnosťou je tiež, že sestra sa vzdá podielu na dome prípadne byte vo Váš prospech a Vy jej budete musieť vyplatiť dohodnutú sumu v tiež dohodnutej lehote.

Možnosťou je tiež, že sa vzdáte svojich podielov v prospech otca, ale v prípade dedenia po otcovi znovu budete platiť odmenu notára.

Odporúčame vec vzhľadom na konkrétne okolnosti  a predmet dedenia prekonzultovať s notárom.

Uvádzame, že otázkam dedenia sa v našej poradni venujeme v obsiahlych odpovediach, vrátane problematiky vyporiadania BSM v dedičskom konaní.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Žila som 14 rokov s druhom, ktorý umrel ma 2 dcéry. Dedičské konanie prebehlo a dcéry ma zatajili. Mám nejaký nárok na peniaze zo sporenia, ktoré sporil za nášho spoločného života. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste žili iba ako druh a družka a neboli ste zosobášení, nie ste dedičkou po zosnulom. V prípade, že úspory tvoril iba zo svojich príjmov, nemáte nárok ani na tieto peniaze. Ak by ste úspory tvorili spoločne a Vy ste tiež prispievali na sporiaci účet, máte právo na vydanie Vašej časti úspor.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
som nevlastný brat zomrelej osoby/nevlastná sestra. Robil som pohreb na svoje náklady, pretože nevlastná sestra nemala vkladnú knižku ani nevlastnila časť môjho bytu. Čo robila s financiami ale nieje mi známe a niečo prispela k chodu môjho bytu kde so mnou bývala. Bude dedičské konanie zanedlho. Neviem ako mám vystupovať u notára, pretože nevlastná sestra má sestru, ale ta sa k nej 22 rokov vôbec nehlásila. Domnievam sa, že asi nie som dedič ja? Zostal iba účet v poštovej banke a na ňom iba zopár euro. Notár predvoláva mňa nevlastného brata teda, pretože som robil pohreb. Ako to bude s nákladmi na pohreb teda ? Zostava to na mne? Alebo na jej vlastnej sestre ?  A môžem žiadať niečo s nákladov na pohreb? Alebo toto zostane tak, že ja som zaplatil a dobre? Vďaka ak odpoviete.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vám zomrela nevlastná sestra, teda mali ste spoločného jedného z rodičov, a žili ste v spoločnej domácnosti vo Vašom byte. Predpokladáme, že sestra nemala deti ani manžela.

Vo Vami uvedenom prípade prichádza do úvahy dedenie v II. alebo III. skupine dedičov v zmysle ust. Obč. zákonníka :

"§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
Z obsahu Vami položenej otázky vyplýva, že budete dedičom po Vašej nevlastnej sestre ako spolužijúca osoba v spoločnej domácnosti.

Pokiaľ ide o náklady na pohreb, platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že treba v uplatniť náklady spojené s pohrebom a rozsah zodpovednosti dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom je daný uvedeným ustanovením v rozsahu a pomere k tomu, čo dedič nadobudol v pomere k celému dedičstvu.

V tejto súvislosti citujeme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Do primeraných nákladov spojených s pohrebom možno započítať aj náklady spojené s pohostením po pohrebe/kar/, stretli sme aj s prípadom, kedy notár neuznal náklady na alkohol, ktoré boli v neprimeranej výške vzhľadom k cene ostatného pohostenia, rovnako za pohrebné náklady sa neuznávajú úhrady za  kytice resp. vence, keďže v tomto prípade ide o dar pre poručiteľa, ďalej náklady na zriadenie pomníka pre pozostalého v rozsahu dvojhrobu a pod. Všetko nad rámec primeranosti musí znášať objednávateľ pohrebu. Od pohreb. nákladov treba odpočítať príspevok na pohreb, ktorý vypláca prísl. úrad práce /79,67 €/.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
existuje prosím možnosť vyporiadať dedičské konanie splnomocneným človekom za inú osobu? Existuje jediný dedič podielov pozemkov a je už staršieho veku. Chce mi to predať, ja to chcem kúpiť, avšak vlastníkom je aktuálne mama uvedenej osoby ako postupovať? Ďakujem Radoslav

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
zrejme ide o novoobjavený majetok, preto treba podať návrh na príslušný súd /t.j. okresný súd, kde mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu/ návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
K zastupovaniu v dedičskom konaní, ako aj k prípadnému podaniu návrhu na súd budete potrebovať písomné splnomocnenie od dediča. Samotné zastupovanie v dedičskom konaní Vám však nezaručuje, že dedič Vám pozemok aj následne predá. Preto odporúčame vo veci spísanie zmluvy o budúcej zmluve v zmysle ust. § 50a/ Obč. zákonníka.

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či je normálne, že môj ocko zomrel 6. 9. 2020, a odvtedy ešte pani notárka nebola schopná spraviť dedičské konanie. Je na to nejaká lehota, dokedy sa ma vykonať dedičské? Alebo len mame čakať?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
lehota nie je žiadna. V súčasnosti máme informácie, že na notárskych úradoch je enormný nárast prípadov dedičských konaní a najmä tie menšie notárske úrady nestíhajú.

Ak Vám vec súri z dôvodu, že predmetom dedičstva sú aj veci, o ktoré je potrebné sa starať, investovať do nich... Napíšte notárke urgenciu, žiadosť o nariadenie termínu prejednania dedičstva. Zákonom však nemajú notári určenú žiadnu lehotu na vybavenie veci.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať na oblasť dedenia.
S manželom sme bezdetný a máme v spoločnom vlastníctve rodinný dom, za ktorý platíme hypotéku. Dom sme nadobudli spoločne ešte pred manželstvom - takže každý z nás vlastní jednu polovicu - rovnako aj za hypotekárny úver zodpovedáme spoločne - manžel ako hlavný dlžník, ja ako spoludlžník.
Moja otázka je, v prípade smrti jedného z nás, je automaticky a výlučne dedičom zostávajúci manžel ?
Na internete som totiž čítala niečo o dedičoch v prvom rade a v druhom rade. Zmiatlo ma, že pri dedení v druhom rade sa opätovne spomína manžel / manželka, ale aj rodičia.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň, keďže nemáte deti, potom prichádza do úvahy dedenie v druhej skupine dedičov podľa ust. §  474 Obč. zákonníka :

"1)Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."


Aby ste sa vyhli tomu, aby dedičmi po vás oboch boli aj iné osoby v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka, riešením je spísanie závetu v prospech druhého z manželov, teda vy spíšete závet v prospech manžela a manžel vo váš prospech.  Dedičia v zmysle ust. § 474  Obč. zákonníka z tohto dôvodu, že závetným dedičom bude druhý z manželov, teda preživší manžel/manželka,  závet nemôžu napadnúť. Ide o to, že keďže nemáte deti, teda neopomenuteľných dedičov, nemôže byť závet neplatný s poukázaním na ust. § 479 Obč. zákonníka, ktoré ustanovenie pojednáva o tom, že " maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať notára.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Zomrel nám strýko, ktorý mal brata a sestru. Jeho brat už tiež nežije, sestra áno.
Strýko nemal žiadnu ženu ani deti a žil sám. Majú deti po jeho bratovi právo dediť spolu s jeho sestrou?

Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ strýko nezanechal závet, tak sa postupuje podľa zákona. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že:

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Deti strýkovho brata tak môžu po ňom dediť.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zajtra (5. 5. 2021)sa koná odročené dedičské konanie zomretého švagra. Konkrétne uvediem.
Moja sestra sa s ním rozviedla a zomrela pred 4 rokmi. Spolu s  poručiteľom mali dvoch synov, ktorí patria do 1. Skupiny dedičov. Do tej skupiny patrí aj jeden syn s predošlého manželstva. To by bolo v poriadku. V roku 2009 sa znova menovaný tretíkrát oženil a s manželkou nemali žiadne deti. Pre mesiacom Alojz zomrel a nezanechal závet. Nehnuteľnosť, zrejme prinútením, alebo nedopatrením predal svojej tretej manželke ešte pred uzavretím manželstva. To už asi nebude riešiteľné. Zanechal po sebe hnuteľný majetok, staré auta a množstvo rôznych súčiastok na opravu aut a nábytok, ktorý vlastnil ešte pred uzavretím terajšej manželky. Jeho predošlé manželky zomreli. Ako by jeho synovia mali postupovať, aby mohli zdediť aspoň tieto hnuteľné veci. Tieto veci vnuci jeho tretej manželky, ktorí nepatria do žiadnej skupiny dedičstva, hnuteľné veci rozdávajú, bez upovedomenia platných dedičov.
Takisto ešte pred manželstvom s treťou manželkou si urobil zbierku starých rádioprijímačov za spolupráci so svojimi deťmi a ako ich môžu získať jeho synovia.
Okrem toho ešte pred týmto manželstvom nebohý dostal finančnú čiastku zo svojho dedičstva 17 000 e po jeho rodičoch a pravdepodobne jeho manželka aj po jeho smrti s tou čiastkou manipuluje a hovorí, že tam je už len 12 000.
Podrobne by bolo o to veľa ale ja by som chcela pre krátkosť času vedieť ako by som mohla zabrániť, aby moji synovcovia, t.j. deti mojej nebohej sestry neboli oklamaní, ako ich oklamala švagrová posledná manželka, manželka, keď poručiteľa zo zištných dôvodov "prinútila" predať dom. Môj synovec L. ma splnomocnil na zastupovanie v dedičskom konaní pre jeho zaneprázdnenosť.
Veľmi pekne ďakujem a čakám na odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
o vyššie uvedených okolnostiach a skutočnostiach je treba informovať notára.

Podľa ust. § 180 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste.
(2) Ak bol poručiteľ majiteľom bankového účtu alebo vkladnej knižky, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky.
(3) Ak mal poručiteľ pohľadávky, môže súd uznesením uložiť jeho dlžníkovi, aby plnenie zložil do notárskej úschovy a poučí ho, že inak plnenie nebude mať za následok splnenie dlhu."

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s otázkou dedičského konania. Príbuzná, ktorej zomrel manžel ma byt, ktorý zakúpila ešte, keď bola slobodná. Ma kúpno-predajnu zmluvu, kde je ona uvedená ako kupujúca. Po svadbe, kataster napísal jej manžela, ako druhého vlastníka. Otázka teda znie, majú jeho deti (ktoré pochádzajú z jeho predošlého manželstva) nárok na dedičstvo z tohto bytu?
Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď a Vás čas.
S pozdravom Patricia.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
áno budú mať, ak je vlastníkom bytu zapísaným na liste vlastníctva. Predmetom dedičského podielu bude jeho spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak vlastnil 1/2 bytu, predmetom dedenia bude tento 1/2 podiel na vlastníckych právach. Ak má dve deti a pozostalú manželku, budú dediť rovnakým pomerom, čo znamená, že všetci zdedia na tejto polovici podiel vo výške 1/6. Pozostalá manželka bude mať teda na byte 4/6 podiel a jeho deti z prvého manželstva po 1/6 podiel.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informatívne opýtať. Zomrel mi tatino, mama mi vravela, že mám čakať papiere od advokáta. Niečo ako predvolanie na dedičské konanie. Moja otázka znie za akú dobu môžem to predvolanie očakávať?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň, vo veci dedičského konania neobdržíte papiere od advokáta, ale predvolanie na dedičské konanie od notára. Nepíšete kto obstarával pohreb, keďže notár v prvom rade kontaktujte túto osobu, zrejme to bude vaša mama.

Nevieme vám uviesť kedy bude dedičské pojednávanie vzhľadom na súčasnú situáciu COVID. Pokiaľ chcete vedieť, ktorý notár bude prejednávať dedičstvo po vašom otcovi, treba hľadoať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého bydliska vášho otca v čase úmrtia a podľa dátumu úmrtia.  Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /justice.sk/. Následne môžete kontaktovať notára.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem.

Sme štyria súrodenci a vo februári nám zomreli obaja rodičia. Sestra tvrdí, že mamka si želala, aby som v dome mala doživotné právo. No problém je v tom, že v dome už upratuje jej syn s priateľkou. Druhá sestra s bratom vraj chcú nejaký pozemok/ záhradu. Stratím nárok na časť dedičstva, ak doživotné právo odmietnem? Neviem, ako ďalej. Všetci majú vlastné bývanie. Ja som sa po smrti priateľa vrátila k rodičom, ale predstava, že mi ostala len, posteľ, sa mi nezdá fer. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,

za predpokladu, že ani Váš otec ani mama nezanechali závet, budete dediť v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny všetci štyria súrodenci, každý z Vás rovnakým dielom. Občiansky zákonník pritom ustanovuje, že ak je dedičov viac, vyporiadajú sa medzi sebou dohodou. Závisí od vás dedičov k akej dohode ste ochotní pristúpiť (napr. sa môžete dohodnúť aj tak, že dom nadobudne jeden z Vás s povinnosťou výplaty voči ostatným, alebo ostanete všetci štyria podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4). Dohoda však nesmie odporovať zákonu alebo dobrým mravom. Dohoda o vyporiadaní dedičstva sa uzatvára pred notárom ako súdnym komisárom. Ak sa ako dedičia nedohodnete o tom, ako by sa mal majetok z dedičstva medzi Vás rozdeliť, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Ak by ste sa dohodli tak, že dom by nadobudli do vlastníctva niektorí zo súrodencov, môžete sa dohodnúť, že v prospech Vás sa zriadi vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívania domu. Potom treba dbať na to, aby zriadené vecné bremeno bolo zavkladované v katastri nehnuteľnosti. Opäť však záleží na tom, ako sa ako dedičia dohodnete. Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste mali v dome zriadené vecné bremeno, pokiaľ tak sama nebudete chcieť. Zo zákona máte nárok na 1/4 domu. Preto, ak by ste odmietli iba zriadenie vecného bremena, nestrácate žiadny nárok na časť dedičstva, ktorý na Vás pripadá. Uvedené však treba oddeliť od možnosti dediča výslovne odmietnuť dedičstvo, ktoré má potom následky vo vzťahu k celému dedičstvu a týka sa aj prípadného novoobjaveného majetku poručiteľa.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ma právo notár určiť jednu osobu v dedičom konaní na pozemky, ktoré nie sú zakreslené ako jedna parcela, ale sú na viacerich miestach.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o ornú pôdu alebo lesné pôdy, v takom prípade platí osobitná právna úprava tzv. zákazu drobenia týchto pozemkov. Ak majú pozemky majú výmeru, notár nemôže nijak inak rozhodnúť iba tak, že prikáže tieto pozemky do vlastníctva jedného z dedičov, pričom ho zaviaže, že ak dôjde k predaju týchto pozemkov, má vyplatiť ostatným dedičom im prislúchajúci podiel.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
v marci prebiehalo dedičské konanie. Na všetkom sme sa v rámci rodiny dohodli. Avšak otec mal exekúciu, a teda na LV je o tom zápis. Chcela by som ho dať odstrániť, keďže v rámci dedičského konania sa tento exekútor neprihlásil. Dá sa to? Prípadne ako postupovať, aby som sa zbavila ťarchy exekútora na LV?
Ďakujem Katarína

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípade platí ust. §  470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. To, že exekútor neprihlásil pohľadávku do dedič. konania, nie je podstatné, lebo už v čase úmrtia bolo vedené exek. konanie. Nevieme či ste v čase dedič. konania vedeli o exekučnom konaní, ktoré bolo vedené proti vášmu otcovi, resp. či ste prostredníctvom notára žiadali o vykonanie tzv. konvokácie, t.j. aby notár vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.
V tomto štádiu, ak je na LV zapísané exek. záložné právo, treba kontaktovať súdneho exekútora, zistiť dlh otca ako povinného v exek. konaní a dlh v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka vyrovnať, t.j. do výšky ceny zdedeného majetku a po odpočte primaraných nákladov spojených s pohrebom, ktorá suma by mala byť uvedená v dedičskom rozhodnutí. Nad cenu zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom nič viac neuhradzujte.

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Vo februári sme mali dedičské konanie, na ktorom nás zastupovala sestra kvôli korone. Čiže sme štyria súrodenci, ktorí sme ju splnomocnili, bez notárskeho overenia. Je to v poriadku? Nie je potrebné v tomto prípade aj notársky overené splnomocnenie?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň,

postup, keď sa účastník konania nechá v konaní zastúpiť, je z procesného hľadiska umožnení ust. § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku v znení ktorého "Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Hmotné právo však chráni záujmy zastúpeného, keď v § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že "Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného."

V dedičskom konaní sa táto tzv. kolízia záujmov mala posúdiť. Zo zákonného textu priamo nevyplýva, že by sa rozpor záujmov zastúpeného a zástupcu musel nevyhnutne týkať len právneho úkonu, ktorý je predmetom zastúpenia, ale môže vyplývať z celkového vzťahu týchto osôb. Rozpor záujmov musí pritom reálne existovať. Príkladom vzniku rozporu záujmov je napr. odmietnutie dedičstva zástupcom za zastúpeného - splnomocnenie by tak malo obsahovať aj túto možnosť. Preto treba zohľadniť jednak úkon, ktorý je predmetom zastúpenia ale aj okolnosti prípadu. Na to všetko by mal notár dohliadnuť.

Na požiadanie môže príslušný notár na prejednanie dedičstva účastníkom dedičského konania tlačivo so splnomocnením aj poskytnúť. Podpisy na splnomocnení overené byť zo zákona nemusia, aj keď notári ich často vyžadujú.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu. Manžel so súrodencami a mamou je dedič po otcovi. Môže svoj podiel z dedičstva previesť na svoje deti? Tam bude zrejme treba poručník pre každé dieťa zvlášť? A aké sú povinnosti poručníka?
Ďakujem za odpovef.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.04.2021)

Dobrý deň,
nakoľko po poručiteľovi dedí Váš manžel so súrodencami a mamou, ide o dedenie v rámci prvej dedičskej skupiny, pričom každý z nich dedí rovnakým dielom. V rámci dedičského konania by deti Vášho manžela nededili. Dedili by len v prípade, ak by nededil Váš manžel, a v takom prípade by jeho podiel nadobudli rovnakým dielom jeho deti. Ak by nededili ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedili by rovnakým dielom ich potomci.

Avšak po skončení dedičského konania, v rámci ktorého by Váš manžel zdedil svoj podiel, mohol by veci ktoré nadobudol previesť (napr. darovacou zmluvou) na svoje deti, pretože sa stal ich vlastníkom. Neuviedli ste vek detí, ale ak by išlo o maloleté deti, medzi rodičom, ktorý prevádza podiel a dieťaťom by vznikla tzv. kolízia záujmov. Nakoľko však druhý rodič dieťaťa, ak nie je subjektom zmluvy o prevode, môže dieťa riadne zastupovať.

Kolízny opatrovník by sa ustanovil v prípade, ak by nastal stret záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. Súd v týchto prípadoch ustanovuje kolízneho opatrovníka. Preto deťom by v tomto prípade bol ustanovený kolízny opatrovník, ktorým býva spravidla príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately). V rozhodnutí vymedzí rozsah jeho práv a povinností. Keďže sa ustanovuje len na konkrétne konanie, resp. vykonanie úkonu, zanikne jeho funkcia skončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorý bol ustanovený.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o radu. Dedko, ktorý zomrel figuroval v Zmluve stavebného sporenia bytového spoločenstva(panelák, v ktorom býval) spolu s ďalšími dvoma susedmi. Teraz, keď zomrel, aj táto zmluva sa stala predmetom dedičského konania a je to prepísané na babku. Chcela by som sa spýtať, či sa z tejto nasporenej sumy, počíta tiež nejaký poplatok notárovi a v akej výške. Aj, keď to v podstate nie sú dedkove ani babkine peniaze ale peniaze bytového spoločenstva potrebné na opravy, údržbu. Atď. Paneláku, v ktorom babička stále býva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
nakoľko tieto peniaze nepatrili Vášmu dedkovi, nebudú predmetom dedičského konania, a teda z nich sa nebude počítať ani poplatok. Opačný postup by bol iba v tom prípade, ak by peniaze reálne patrili a boli na účte dedka, a konkrétna suma by bola predmetom dedičského konania.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať otázku ohľadne didičskeho konania, ktoré je zastavené pre nemajetnosť pozostalého, avšak pokračujú súdne spory o neplatnosť darovacej zmluvy a podielové spoluvlastníctvo po nebohom. Ma zmysel sa odvolať na zastavenie dedičského konania, keď by som chcel dať preveriť účet nebohého nakoľko sa domnievam, že spoludedičia sa na ňom obohacovali? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
pre dedičské konanie je rozhodujúci stav majetku v čase smrti poručiteľa. Tzn. aký majetok vlastnil v čase smrti, resp. koľko peňazí mal v čase smrti na svojom účte. Ak sa jedná o výbery z účtu po jeho smrti, má to relevanciu pre dedičské konanie. Ak sa však jedná o výbery počas jeho života, tieto skutočnosti nie sú podstatné pre dedičské konanie. V prípade, že máte podozrenie alebo dokonca potvrdené dôkazmi, že disponent vyberal z jeho účtu, hoci poručiteľ vzhľadom na svoju situáciu nepotreboval toľko peňazí a nemal ich ani kde minúť, môžete sa nápravy domáhať v občianskom právnom konaní alebo v trestnom konaní. Rozhodujúce je preto to, kedy boli tieto výbery uskutočnené.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dobrý deň, chcem sa spýtať mame rodinný dom a ostali sme len 3 deti rodičia zomreli a pred rokom zomrel aj súrodenec tak sme ostali len dvaja dediči a tento rok prišlo predvolanie len môjmu bratovi, že šetrenie pred začatím dedičského konania ale mne nič neprišlo ako to je možné, keď sme dvaja dediči.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
neviem povedať, prečo aj Vám neprišlo predvolanie. Väčšinou sa však také prvotné šetrenie posiela len 1 dedičovi, ktorý by mal oznámiť okruh ostatných dedičov a majetok. Ak však chcete mať istotu, zistite si na súde, ktorý notár to rieši a požiadajte ho o informácie písomne. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu. Pred niečo vyše mesiacom mi zomrela mamina. Bude prebiehať dedičské konanie. Mám otca, ktorý bol spoluvlastník s maminou a ešte 2 ďalších súrodencov, 1 z mojich súrodencov je asociál zabalený exekúciami. Zaujímam sa o poplatky spojené s dedičským konaním konkrétne pre mňa a môjho otca. Potrebujem radu, ako si môžem vyrátať, koľko peňazí mňa a môjho otca bude celá táto vec stáť peňazí a takisto, či môj brat asociál má nárok dediť, keďže nemá peniaze na poplatky a má exekúcie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,

odmenu notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve upravuje § 11 a nasl. vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Základom odmeny notára, v prípade ak konanie nebolo zastavené, je všeobecná hodnota majetku poručiteľa – Vašej maminy, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Popri nároku na odmenu má notár aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu a náhradu za stratu času.

Notár jednotlivo ocení veci, práva a iné majetkové hodnoty zaradené do súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.  Z uvedeného vyplýva, že súčet všeobecných hodnôt všetkých položiek súpisu majetku sa nazýva „všeobecná hodnota majetku poručiteľa“, a tá je základom pre výpočet odmeny notára. Legálnu definíciu všeobecnej hodnoty majetku upravuje § 200 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. 

Ako dedič budete zodpovedať za pasíva dedičstva iba do výšky nadobudnutého dedičstva. Ak je viac dedičov, zodpovedajú podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k cene celého dedičstva. Uvedené sa vzťahuje aj na hradenie nákladov spojených s prejednaním dedičstva.

Skutočnosť, či Váš brat bude dediť alebo nie, závisí od viacerých okolností. Samotná skutočnosť, že Váš brat má exekúcie, bez ďalšieho nezakladá automaticky jeho nespôsobilosť dediť. V zmysle § 469 Občianskeho zákonníka nespôsobilým dediť je ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom, alebo zavrhnutiahodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Ide o taxatívny spôsob výpočtu dôvodov dedičskej nespôsobilosti. Druhý prípad, kedy by Váš brat nededil, je ak poručiteľ zanechal listinu o vydedení. Podmienky, za ktorých možno potomka vydediť, upravuje § 469a Občianskeho zákonníka. Tieto poznatky získava notár priamo v dedičskom konaní predovšetkým od účastníkov konania, pričom sám vykoná lustráciu závetu, prípadne listiny o vydedení v príslušnom notárskom centrálnom registri v prípade, ak takáto listina bola poňatá do notárskej zápisnice.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel mi otec a mne a sestre prišiel papier o dôchodkovom sporení, ktoré mal otec na mňa a na sestru. Dedičské konanie ešte neprebehlo, ale otec sa s matkou rozviedol a oženil sa znova s inou, s ktorou ma dve deti a jedno je na ceste. Otcovej terajšej manželke prišlo dedičské konanie a ona mám volala s tým, že mi budeme platiť polovicu pôžičky, ktorú si zobrala ona s otcom na dom a chcel by som sa spýtať, či sa to nejako nedá obísť, pretože áno, ja a ani sestra nemáme záujem o ten dom.

 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 18 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení platí, že "jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka."

Ak by Váš otec neurčil Vás a Vašu sestru ako oprávnené osoby na vyrovnanie pre prípad smrti, táto nasporená suma by išla do dedičského konania. Z dôvodu, že tak urobil, nasporená suma do dedičského konania ani nepôjde.

Pokiaľ ide o pôžičku resp. úver poručiteľa, ktorý zobral otec spolu so svojou manželkou, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. "

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, dedič  zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Keďže sporenie do dedičstva nepôjde, nemôžete ani v tomto rozsahu vyplatenej nasporenej sumy niesť zodpovednosť za dlhy otca ako poručiteľa v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka.

Odporúčame počkať na dedičské konanie a podľa toho sa rozhodnúť. Uvádzame súčasne, že dedič nie je povinný dedičstvo prijať, nemožno ho k tomu ani nijako donútiť, prijatie dedičstva nemá byď dedičovi na obtiaž.

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel nám otec. Po otcovi zostala naša mama a ja so sestrou. Už sme sa dohodli, že všetko zostane mame a my, deti nechceme nič.
Moja otázka: Z akého dôvodu má riešiť náš majetok notár a ešte za jeho služby máme platiť? Nepotrebujeme riešiť žiadne dedičské konanie. Ak treba prepísať majetok z otca na matku, tak to môžem spraviť aj ja, na to nepotrebujem notára, napr. prepis bytu na katastri.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,
rozumiem Vášmu postoju najmä s ohľadom na to, že ste s Vašou mamou a sestrou ako dedičky dospeli k vzájomnej dohode o úprave majetkových vzťahov po Vašom otcovi. Treba však vziať do úvahy, že platná právna úprava dedičského práva vychádza z princípu úradného zásahu pri prechode dedičstva na dediča, ktorá spočíva v povinnom prejednaní každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdením nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu (osvedčením notára ako súdneho komisára). Prepísať majetok z otca na matku Vy sama nemôžete a katastrálny úrad by Vám prepis nevykonal, pretože prechod napr. bytu vykoná jedine na podklade rozhodnutia notára ako súdneho komisára.

 

Žiaľ nemáte inú možnosť, ako sa podvoliť prejednaniu dedičstva v dedičskom konaní. V rámci neho môžete Vy s mamou a sestrou ako zákonné dedičky uzavrieť dohodu, že všetok majetok ostáva Vašej mame. Žiaľ, nevyhnete sa ani plateniu odmeny notára za prejednanie dedičstva, pričom jej základom je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Túto odmenu platí dedič, ktorý majetok nadobudol. V prípade, ak by ste sa v budúcnosti chceli takpovediac "vyhnúť" dedičskému konaniu, možnosťou je usporiadať majetkové vzťahy ešte za života poručiteľa, napr. prevod majetku darovacou zmluvou. Ak potom poručiteľ nezanechá žiadny majetok, súd konanie o dedičstve zastaví.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako je to pri dedení v tretej skupine, keď má pozostalá jedného brata a cca 4 roky žila v spoločnej domácnosti na prechodnom pobyte s neterami, ktoré sa o ňu starali nakoľko po mozgovej príhode nevedela sama fungovať. Majú nárok na niečo aj oni ?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
z položenej otázky predpokladáme, že ide o aktuálne úmrtie, teda že dedičské konanie nie je ukončené.  V zmysle ust. par. 475 Obč. zákonníka platí, že "ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú dmácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Rozhodujúce pre posúdenie nároku neterí na podiel na dedičstve je to, či poručiteľka pred úmrtím žila s neterami aspoň po dobu jedného roka, t.j. spoločné žitie pred úmrtím poručiteľa a starostlivosť o spoločnú domácnosť.

Ak sú uvedené podmienky u Vás splnené, treba sa prihlásť do dedič. konania. Ktorý notár bude dedičstvo prejednávať zistite v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu poručiteľky v čase úmrtia a dátumu úmrtia (treba hľadať v rozvrhu práce okres. súdu).


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať zomreli mi rodičia byt, v ktorom bývali prepísali darovacou zmluvou na mňa ešte v roku 2003, či je byt predmetom dedičského konania ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,
byt, ktorý Vám bol darovaný v roku 2003, nemôže byť predmetom dedenia po Vašich rodičoch, keďže v čase úmrtia  Vaši rodičia neboli jeho vlastníkmi.

Nevieme z otázky, či máte ešte nejakých súrodencov, ak áno, potom v zmysle ust.  par. 484 Obč. zákoníka platí, že Vám darovaný byt v roku 2003 sa započíta na Váš dedičský podiel, t.j. o hodnotu domu v čase darovania budete menej dediť. Podmienkou okrem iných je to, aby v dedičskom konaní po rodičoch bol majetok (aktíva), proti ktorým bude možné zápočet realizovať.

V prípade, že by predmetom dedenia neboli aktíva, resp. len nepatrný majetok, nie ste povinná ostatným dedičom nič z darovaného bytu vyplácať.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám nárok na byt,  ktorý prepísala moja matka ešte počas života na sestru a moju dcéru?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
oprávnením vlastníka veci, teda aj nehnuteľnosti, je s touto slobodne nakladať podľa svojho uváženia, teda byt aj predať alebo darovať. Na to, aby Vaša matka mohla darovať byt Vašej sestre a Vašej dcére nepotrebovala Váš súhlas ako budúceho dediča.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu.
Zomrel mi otec a teda pozostalí, respektíve dediči po ňom sme len moja mama a ja ako jeho jediný syn. Mame prišlo predvolanie k notárovi na pojednávku po zomrelom otcovi a nerozumiem, prečo žiadajú uviesť mena jeho rodičov a súrodencov, ktorí sú aj tak všetci už dávno zomretí. Ale napríklad nepíše sa tam uviesť mena deti. Ak by ste mi to vysvetlili, prečo je to tak. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
Vaša mama bola predvolaná na tzv. predbežné prešetrenie dedičstva. V rámci neho sa zisťujú základné informácie o poručiteľovi, do úvahy prichádzajúcich dedičov, o majetku...

Predvolanie, ktoré prišlo Vašej mame je takmer isto vzorové predvolanie. Nepredpokladám, že by sa notár vyslovene pýtal aj osobne na tieto informácie. Nakoľko Váš otec mal potomka, a ak Vás nevydedil, tak sú tieto informácie pre notára právne irelevantné, nakoľko budete dediť Vy s mamou, nie jeho rodičia (tí by dedili, keby Váš otec nemal žiadne deti).


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Dá sa v dedičskom konaní uplatniť mimosúdne vyrovnanie?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
špecifikujte prosím problém.

Uvádzame, že ak ste voči poručiteľovi mali pohľadávku, teda poručiteľ Vám dlhoval nejaké peniaze, treba si pohľadávku uplatniť písomne v dedičskom konaní aj s predložením dokladov.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, máme mať dedičské konanie po mame, sme 3 súrodenci, 2 sa chcú zrieknuť , ja to chcem zobrať, na dom je aj záložné právo. Chcem sa spýtať či na dedičskom môžem to dať na moje neplnoleté deti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní ak prijmete dedičstvo, nemôžete toto nechať v dedič. konaní prepísať priamo na Vaše deti. Dôvod je ten, že Vaše deti nie sú účastníkmi dedič. konania.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj priateľ zomrel, žili sme spolu v mojom dome. Vybral si pôžičku, pričom z nej už 10 000 e splatil, mal ju pôvodné poistenú, no potom si ju dal navýšiť a zrušil na ňu poistku - z prvej sumy investoval do domu a z tej druhej do svojho obchodu. Teraz jeho sestra sa mi vyhráža cez telefón, chce, aby som splatila tu pôžičku. Len ja na nej nefigurujem, priateľ si ju bral z vlastnej vôle. Chce mi pobrať aj veci, čo mal v dome, zobrala si už notebooky, na ktorom boli naše osobné údaje a hesla, poraďte prosím, čo mám robiť, ako sa zachovať.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste neboli manželmi a preto Vy nie ste povinná zostatok pôžičky uhradiť, neboli ste dlžník, spoludlžník ani ručiteľ.

Nie ste povinná sestre priateľa ako poručiteľa umožniť vstup do Vášho bytu.

Zrejme ste nemali spolu deti, potom prichádza do úvahy pre Vás dedenie v 2. alebo 3. dedičskej skupine. 

Počkajte na dedičské konanie. Ktorý notár bude prejednávať dedičstvo môžete zistiť z rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta bydliska poručiteľa a dátumu jeho úmrtia.

Uvádzame, že v zmysle ust. §  470 Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva avšak až po odpočte primeraných nakladov spojených s pohrebom.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
boli sme traja súrodenci. Chcem sa opýtať na dedičstvo po súrodencovi, ktorý bol nesvojprávny a mal súdom prideleného opatrovníka - brata. Súrodenec, ktorý zomrel bol umiestnený v Domove sociálnych služieb. Aký je podiel v dedení pre dvoch súrodencov. Akú úlohu v dedičstve zohráva, že jeden zo súrodencov bol opatrovník. Zosnulý nemal žiadne deti a rodičia už nežijú.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
podiel oboch bratov bude rovnaký, teda 1/2. To, že jeden z nich bol opatrovníkom nemá žiadny právne relevantný význam pre dedičské konanie.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať zomrela mi mama a nechala závet, ale predtým rozdelila svoj dom vnukom. Závet platí aj keď dom už bol darovaný?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o ten istý dom, teda dom bol v závete odkázaný vnukom, no pred smrťou ho poručiteľka darovala inej osobe, tak to nerobí závet neplatným, ale jednoducho predmetom dedičstva už dom nebude. Jedine, ak by bola darovacia zmluva z nejakého dôvodu neplatná, vtedy by dom bol predmetom dedičstva.

 

Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o odpoveď, že keď odmietnem dedičstvo po otcovi kvôli jeho dlhom či tým pádom v budúcnosti nebudem dediť ani po jeho otcovi, mojom dedovi. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
odmietnutie dedičstva po Vašom otcovi nemá vplyv na dedenie po Vašom dedkovi.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že keď som dedil bez ťarchy a otec má teraz dlh - exekúciu, keď sa pominie otec, budem to splácať ja? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,

 

ak budete dediť po otcovi, tak do výšky ceny nadobudnutého dedičstva budete dediť aj je dlhy (tie bude následne potrebné v danej výške aj splatiť). Ak ale niet po otcovi reálne čo dediť (jedine len dlhy), tak potom by som Vám dal na zváženie aj možnosť odmietnutia dedičstva. O tom Vás ale poučí aj konajúci notár, keď to bude aktuálne.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Priateľovi umrela mama a na dedičskom konaní by chceli aj s bratom napísať celý dom na otca (manžela zosnulej) je toto možné? Aké sú právne úkony pri prepise celej nehnuteľnosti na manžela zosnulej? Je to pre nich momentálne jediné vhodné riešenie, keďže priateľ dom neužíva a priateľov brat, aj keď v dome žije nemá dostatok financií na vyplatenie priateľa z domu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.11.2020)

Dobrý deň,

samozrejme to možné je. Dá sa v rámci dedičského konania uzavrieť dohoda, ktorá by určovala, že dedičstvo nadobudne  manžel zosnulej, prípadne môžu obaja bratia odmietnuť dedičstvo. Dedičskú dohodu však považujem za lepšie riešenie. V rámci dedičského konania o tom stačí upovedomiť konajúceho notára a ten už zabezpečí vec po právnej stránke.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem.

Čaká nás dedičské konanie po zosnulom ocinovi. Zistili sme ale, že mal ešte nemanželskú dcéru.
30. 11. má sestra prísť za účelom vyšetrenia a spísania zápisnice, kde má nahlásiť všetkých dedičov po ocinovi. O tej nevlastnej sestre sme sa dozvedeli náhodou, rodičia to pred nami tajili. Neviem kde býva, ako sa píše, iba jej meno. Máme ju nahlásiť, ako dediča po ocinovi, alebo, keď nič o nej nevieme, tak nenahlásiť?
Nevieme si v tomto poradiť.
Ďakujem pekne za každú radu a odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
ak viete o jej existencii a nechcete sa zbytočne vystaviť budúcim možným právnym problémom (ak je totiž dedič opomenutý v dedičskom konaní, môže sa domáhať vydania svojho dedičského podielu od ostatných dedičov), tak Vám odporúčame túto osobu nahlásiť. Jej presnú totožnosť, miesto pobytu... zistí z verejných registrov notár.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zdravím, chcel by som sa spýtať, ako dlho po dedičskom konaní sa môže niekto prihlásiť s dlžobou, ktorú spôsobil zosnulý? Už sú to 4 roky a dnes mi volali zo spoločnosti, ktorá vymáha pohľadávky(doteraz ma vôbec nekontaktovali). Keby som bol o tej podlžnosti vedel, mohol som dedičstvo odmietnuť.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,

zo zadanej otázky nevyplýva, že by sa vec riešila súdne. Preto zastávam názor, že akékoľvek nároky sú v danom čase už premlčané.

 

Prakticky rôznych inkasných spoločností sú často také, že od ľudí si pýtajú aj také plnenia, na ktoré nemajú žiadny relevantný právny nárok a alebo naopak síce ide o  reálne dlhy, ale tieto sú už aj tak premlčané.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po otcovi by sme so sestrou mali zdediť podiel v nehnuteľnosti - pozemok + dom. V nehnuteľnosti majú podiel ešte dvaja otcovi bratia (naši strýkovia) a jedna naša sesternica (tá má podiel v nehnuteľnosti po svojom otcovi, našom ďalšom strýkovi). Otec bol s našou mamou rozvedený. My so sestrou by sme sa chceli vzdať dedičstva v prospech sesternice, ktorá má už podiel v nehnuteľnosti. Nás otec zanechal aj dlhy a pre nás je riziko prevziať po ňom dedičstvo, nežili sme spolu a ani sa nenavštevovali. Naopak sesternica podiel prijať chce a dlhy po našom otcovi vyplatiť - bol to jej krstný otec, platila mu aj pohreb a starala sa o neho. Je možné vzdať sa tohto podielu v prospech našej sesternice? Nechceme, aby podiel skončil u našich strýkov - ani nás otec s nimi nemal dobrý vzťah a ani my so sestrou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
dedičskú dohodu (v znení, ktorá neodporuje zákonu) môžu uzatvoriť iba dedičia. Nakoľko ona nie je dedičkou, nemôžete uzatvoriť takú dohodou so sestou, že všetko zdedí Vaša sesternica. Po právnej stránke z nej nemôžete na základe Vašej vôle spraviť dedičku. Iná by bola situácia, keby aj ona dedila napríklad zo závetu časť majetku.

V tomto prípade najvhodnejšie bude prijať dedičstvo jedným z Vás (alebo aj oboma), následne s ňou uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj jej podielu a z týchto peňazí vyplatiť otcove dlhy.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zdravím, dnes sme boli so sestrou na dedičskom konaní po otcovi a boli sme rozhodnutí sa ho vzdať, lebo otec má dlhy v banke. Jeho majetok má hodnotu 14 800 eur a dlhy predstavujú sumu 7800 eur. Vlastnil 1/4 z rodinného domu, ktorý spoluvlastníci nechcú predať a ani odkúpiť otcov podiel+nejaké pozemky v urbariáte v hodnote 488 eur. Nakoniec sme dedičstvo prijali kvôli sestrinej dcére, ktorá ma 9 rokov a dedičstvo by prešlo na ňu a notárka nám povedala, že by sa nám neoplatilo naťahovať so súdom a aj tak by mohol rozhodnúť v náš neprospech a dedičstvo s dlhmi by prešlo na jej dcéru. Moja otázka je, že, či sa dá ešte vzdať dedičstva, keď sme ho dnes prijali a skúsiť na súde zbaviť dedičstva aj jej malú dcéru, keďže z neho nebude mať žiadny prospech? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že odmietnuť dedičstvo je možné iba do jedného mesiaca, od kedy ste sa dozvedeli o dedičskom práve. Iba výnimočne je možné túto lehotu predlžovať. Rovnako však nemôže dedičstvo odmietnuť ten, kto dal svojím konaním najavo, že má záujem o dedičstvo. Neviem ako by notár posúdil Vaše odmietnutie dedičstva po tom, ako ste ho už raz prijali. Ďalšia vec je tá, že neviem, či by súd schválil v mene maloletého dieťaťa taký právny úkon, ktorým by sa dieťa vzdalo dedičstva, nakoľko čistá hodnota dedičstva je najmenej 7000,- €.

Ak ostatní podieloví spoluvlastníci nechcú vyplatiť otcov podiel z domu, postačuje podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Výsledkom súdneho konania bude, že ich súd zaviaže na vyplatenie predmetného podielu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. Ide o vlastníctvo a užívanie bytu, ktorý je napísaný na vlastníčku, ktorá zomrela a ešte neprebehlo dedičské konanie. Jej deti sa nevedia dohodnúť na užívaní. Syn tam má trvalý pobyt (čiže je ako užívateľ) a dcéra nemá ani trvalý ani prechodný pobyt. Chcem sa opýtať kto je do konca dedičského konania teda užívateľ bytu? Má právo si syn s trvalým pobytom napríkad uzamknúť vlastnú izbu pred druhým vlastníkom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
v zmysle relevantnej judikatúry sú dedičia, kým nie je dedičské konanie ukončené, podielovými spoluvlastníkmi vecí. Platí to aj na tento byt. Evidencia trvalého pobytu má administratívnu povahu a nezakladá žiadne vlastnícke, ani užívacie právo k nehnuteľnosti. Obaja majú zatiaľ rovnaké právo nehnuteľnosť užívať.

Samozrejme, obaja si môžu "svoju" izbu zamknúť, nakoľko sa tam nachádzajú veci patriace do ich vlastníctva a tento priestor predstavuje ich súkromie. Jeden druhého však nemôže vylúčiť z užívania bytu úplne tým, že vymení napríklad zámok na vchodových dverách.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Chcela by som sa spýtať? Naša starká zdedila pozemky po svojej matke bolo to pred 30 rokmi teraz nastala taká situácia, že ju chcú o tie pozemky okradnúť! Starká sa chce brániť, ale bohužiaľ papier z dedičského konania stratila a nepamätá si už ani meno notára a ani kde sídlil nakoľko je to už dlhá doba a starkej už tak neslúži pamäť. Chcem sa spýtať, či sa nedá dostať k spisu o dedičstve aj inak ako na súde kde sídlil notár, ktorý to mal na starosti.

Ďakujem s pozdravom<br.</br

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
archív takýchto spisov sa nachádza na súde. Nakoľko vo veci konal aj notár, určitý čas si aj samotní notári ukladajú spisy, ktoré riešili do archívu.

Vaša stará mama ako aktuálny vlastník nehnuteľnosti môže požiadať okresný úrad, katastrálny odbor o nahliadnutie do katastrálneho spisu, aby sa pozrela, či v zbierke listín nie je predmetné dedičské rozhodnutie.

V tomto prípade je posledným riešením, prostredníctvom osobných údajov jej mamy alebo priamo jej osobných údajov pokúsiť sa na okolitých súdoch zistiť, či neevidujú v archívoch spisy, ktoré sa ich dotýkajú.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

V rámci dedičského konania som nesúhlasil s cenou nehnuteľnosti, preto som si dal na vlastne náklady vypracovať znalecký posudok na byt. Cenu nehnuteľnosti som oznámil notárovi. Notár pýta odo mňa tento môj znalecký posudok, s tým, že ho chce dať druhej strane, lebo tá si chce dať vypracovať svoj znalecký posudok. Musím poskytnúť tento znalecký posudok druhej strane? Má oprávnenie notár dať tento môj znalecký posudok druhej strane?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
ak znalecký posudok nezaložíte do súdneho spisu (ktorý vedie notár) z pohľadu práva na neho notár ani nebude môcť prihliadnuť. Na to, aby notár mohol vychádzať zo skutočností (z hodnoty bytu) uvedených v znaleckom posudku, musí byť tento znalecký posudok súčasťou spisu. Ide o tzv. princíp bezprostrednosti, t.j. súd môže prihliadnuť iba na také dôkazy, ktoré sa vykonali pred ním v konaní. Následne nakoľko bude znalecký posudok súčasťou spisu, bude prístupný aj protistrane.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň chcem vedieť ako prebieha proces pri dedičskom konaní totiž chcel by som previesť svoj podiel darovacou zmluvou na deti už priamo pri dedičskom konaní dá sa to alebo musím absolvovať ďalší úkon s notárom po dedičskom konaní Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
môžete to urobiť v dedičskom konaní tak, že sa buď vzdáte dedičstva, potom Váš podiel bude rozdelený medzi ostatných dedičov, alebo všetci dedičia uzavriete dedičskú dohodu, kde s dohodnete, že Váš podiel dostanú deti. Notár ten prevod môže urobiť v rámci dedičského konania. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, v Občianskom zákonníku som si prečítal postup v dedičskom konaní. Preto ma prekvapila informácia od sestry, že notár oslovuje len organizátora pohrebu a ja sa konania nemusím zúčastniť.
Nerozumiem tomu, preto sa pýtam. V prípade, že sa jedná o konanie v rozpore s dobrými mravmi, požiadam oficiálne Vašu advokátsku kanceláriu o pomoc. Preštudoval som úradnú tabuľu na prísl. okresnom súde, ale neeviduje žiadne dedičské konanie. Ďakujem a prajem pekný deň. Rudo

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
notár Vašu sestru prizval na tzv. predbežné vyšetrenie dedičstva v zmysle ust. § 175 Civil. mimosporového poriadku :

"Predbežné vyšetrenie
V predbežnom vyšetrení vykoná súd všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov, prípadne zisťuje, či treba urobiť aj neodkladné úkony."

Na úradnej tabuli prísl. okresného súdu nenájdete predvolanie na dedičské konanie. Ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis nájdete na stránke prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu poručiteľa a podľa dátumu jeho úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a prihlásiť sa ako dedič u prísl. notára.


V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať, zomrel mi manžel. Mame 2 úvery na dom, on je spoludlžník na oboch, ja hlavný dlžník. Čo treba udať do dedičského konania? Mame spolu dom s pozemkom a on mal auto. Budem dávať ohodnocovať dom kvôli dedičskému konaniu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
ako prvé poverený notár vykoná tzv. predbežné šetrenie. Na tento neformálny úkon predvolá Vás, aby ste mu uviedli všetky potrebné informácie týkajúce sa okruhu dedičov, majetku, aktív, pasív... Treba notárovi čo najrozsiahlejšie uviesť všetky informácie, aby sa od začiatku konania vedelo, čo tvorí okruh majetku. Ak sa bude majetok dodatočne objavovať v dedičskom konaní, môže to spôsobiť predĺženie konania.

Nie je nutné hneď na začiatku vyhotoviť znalecký posudok na odhad hodnoty nehnuteľnosti. Niektorí notári pristupujú k znaleckému posudku (z dôvodu hospodárnosti konania) až vtedy, ak sa dedičia nevedia dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti alebo ak dedičia nesúhlasia s hodnotou ako ho zistí notár. Notári v prvom rade zisťujú hodnotu nehnuteľnosti z dôvodu znižovania nákladov prostredníctvom realitných maklérov.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec je chorý a ma peniaze na účte. Sú tieto peniaze predmetom dedičského konania keď zomrie. Som disponent, môžem vybrať peniaze na pohreb ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
áno, peniaze na vkladom účte budú predmetom dedičského konania.

Dňom úmrtia vlastníka účtu zanikajú všetky oprávnenia disponenta disponovať s účtom. Preto by bolo minimálne vhodné výber peňazí s chorým otcom prediskutovať, ak je to možné.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, stará matka zomrela v r.2015 a dedičské konanie bolo zastavené kvôli nemajetnosti. Toto uznesenie však nebolo doručené všetkým deťom, ktoré mali zo zákona dediť (neexistoval závet). Počas života starej mamy boli dva roky pred smrťou robené úkony v prospech troch dedičov a ostatní dediči nedostali ani polovicu (ďalší traja z toho jeden postihnutý) zo svojho podielu. Keďže sme sa k uzneseniu dostali len nedávno, je možné toto napadnúť? Nebolo teda nám doručené (vtedy sa dá podať odvolanie). Je tam nejaká objektívna alebo subjektívna lehota?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
ak bolo dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť, z pohľadu Občianskeho zákonníka nedošlo k dedeniu v pravom slova zmysle.

Aj keby ste sa odvolali a docielili zrušenie uznesenia, a neobjaví sa žiadny nový majetok, dedičské konanie bude opätovne zastavené pre nemajetnosť. Na veci, ktoré počas života darovala ostatným dedičom sa v tomto prípade neprihliada. Ak totiž nedošlo k dedeniu, nie je možné započítať ani dary. Aj keby tomu tak nebolo, tak obdarovaní dedičia, v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov, nemajú povinnosť vracať do dedičstva to, čo získali nad rámec svojho dedičského podielu.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať na riešenie tejto situácie. S manželom sme boli 20 rokov rozvedení a po rozvode vysporiadané BSM. Mali sme jedného syna. Manžel po rozvode nadobudol 1_izb. Byt, auto a mal určite aj určite úspory. Zomrel vo veku 71 rokov. Pred dvomi rokmi mal mozgovú príhodu a neskôr aj onko problémy. Keďže bol nevládny zobrala ho opatrovať jeho neter a jeho sestra. Syn ho neopatroval, nakoľko aj on ma zdravotné problémy. Ten byt daroval neteri a vyzerá to tak, že aj úspory nie sú v banke. Pohreb bol financovaný nimi. Ma syn pri dedičskom konaní nejakú možnosť napadnúť darovaciu zmluvu na ten byt a požadovať nejaké úspory?
Alebo to ma nechať tak. Budú na dedičské konanie prizvaní aj neter a sestra zosnulého?, alebo len syn ako jediný priamy dedič. Podotýkam, že darovacia zmluva na byt bola v novembri 2019.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,

 

ak nie je zriadený závet, dedí sa podľa zákona. Podľa zákona pritom patrí do prvej dedičskej skupiny okrem manžela aj okruh potomkov. Ak teda poručiteľ nemal v čase smrti manželku, tak v prvej dedičskej skupine dedí len potomok - syn. To by teda znamenalo, že dediť by mal všetko len syn.

 

Ak ale nezanechal poručiteľ žiadny hodnotnejší majetok, pretože všetko previedol počas života, uplatní na sa nasledovné: "Ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, je účastníkom aj ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb." V takom prípade by sa ani nededilo, len by sa vydal zostatkový nepatrný majetok.

 

Pokiaľ ide o majetkové prevody poručiteľa počas jeho života, tie by boli napadnuteľné pokiaľ je nejaká vada v tom ktorom prevodnom právnom úkone, napr. ak by bol poručiteľ nespôsobilý na právne úkony v danom čase.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosila by som o radu v spojitosti s dedičským konaním. Dedko zomrel minulý rok. Má tri deti a manželku. Mal tiež spísaný závet, v ktorej všetko nechal mne (som vnučka). Dve deti s tým súhlasili a tretie nie. Vraj má nárok na svoju zákonnú časť. Aj sa tuším odvolal. Problém je, že on žije v ČR, nechal si poslať od advokáta závet a spätne mu napísal, že s tým nesúhlasí. So mnou sa nekontaktuje a cez tretie osoby sa ku mne iba dostáva, že teraz máme čakať na advokáta a na jeho vyjadrenie. Je to prosím tak? Alebo ako sa postupuje pri takýchto veciach? A má naozaj nárok na svoju zákonnú časť aj napriek tomu, že bol spísaný závet? Na akú časť z celého dedičstva má vlastne nárok? Sú tam pozemky, chalupa, polovica domu, auto. Je to nejaká časť z toho celého alebo nejaké % z každého? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
áno, hoci bol spísaný závet, ako tzv. neopomenuteľný dedič má nárok na svoj zákonný podiel. Nakoľko je plnoletý, má nárok na 1/2 svojho zákonného podielu. Vzhľadom na to, že poručiteľ mal tri deti a manželku, tak jeho podiel predstavuje 1/2 z 1/4.

Samozrejme tento podiel nemusí dostať na každej jednotlivej veci. Môžete neskôr v rámci dedičského konania uzatvoriť dohodu, že všetky nehnuteľnosti nadobudnete do svojho výlučného vlastníctva Vy a jemu vyplatíte jeho podiel v peňažnej náhrade. Môže sa stať, že bude trvať na tom, že na každej nehnuteľnosti chce mať svoj zákonný podiel.

O každom ďalšom nutnom a potrebnom kroku Vás bude informovať notár. Nevieme v akom štádiu je toto konanie, ale ak potrebujete zistiť stav konania alebo či už poslal vyjadrenie cez svojho advokáta, kontaktujte notára.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,

v kvetnú (máji) nám s bratrem náhle zemrela mamimka, kde cekame na dedičke konaní. Dozvedeli jsme se, že mamimka vlastnila 1/4 nehnuteľnosti rodinného domu po úmrtí její mamimky (babičky). Takže s bratrem budeme dediť každý jednu šestinu rodineho domu. Bohužel muj bratr ma samé exekuce a dluhy kde se podívá. Muže se muj bratr zrict dedictvi a prenechať jeho podíl mne na dedickem konaní? Je k tomu potreba od nej nejaké prohlášení? A nebo stačí pri dedickem konaní to rict notárovi.
Dekuji za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedič má dlhy, ktoré vymáha súdny exekútor.
V dedičskom konaní sa Váš brat môže vzdať svojho podielu na dedičstve vo Váš prospech a to s povinnosťou výplaty jemu ako ustupujúcemu dedičovi alebo bez povinnosti výplaty, čo znamená, že mu ako ustupujúcemu dedičovi nič nezaplatíte.
Toto však nie je riešenie a to vzhľadom na ust. § 61d/ exek. poriadku, podľa ktorého platí, že  nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať predaja spoluvlastníckeho podielu brata v exekučnom konaní priamo proti dedičovi, teda Vám ako sestre, pričom by nemusel podať odporovaciu žalobu, keďže o exekúcii viete, resp. vzdanie sa dedičstva zo strany brata vo Váš prospech je dané tým, že brat má exekúcie,  a ide o vzdanie sa dedičstva v prospech osôb podľa § 42a/ ods. 3.a 4. Obč. zákonníka (blízka osoba).

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrela moja sestra, ktorá bola slobodná a bezdetná. Mali sme aj brata, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel. Som jediný dedič + z manželstiev brata sú tri deti, z ktorých je jedno dieťa maloleté. Vlastnila 4 izbový byt, cenné papiere (nemajú veľkú hodnotu), pôdu v rodnej dedine, ktorá je nepredajná a ich hodnota je veľmi nízka (nemôže sa rozdeliť). Nikto z nás nemá záujem o byt, chceme ho predať a peniaze rozdeliť. Poraďte nám akým spôsobom sa môžeme dohodnúť ešte pred dedičským konaním, ako vytvoriť dedičskú dohodu tak, aby sme platili čo najmenej. Hodnota bytu bola stanovená na 128 000e, čo v prípade, že sa byt predá za vyššiu, prípadne nižšiu cenu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedičom po sestre budú aj deti jej nebohého brata, z ktorých jedno je maloleté.
Potom platí ust. § 160 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.
(2) Ak je maloletý dedič účastníkom dohody podliehajúcej schváleniu súdom, môže rozhodnúť súd o schválení právneho úkonu maloletého dediča a o schválení dohody jedným uznesením.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj vtedy, ak účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v potrebnom rozsahu."

V konaní o schválenie právneho úkonu maloletého dediča bude brané do úvahy aj to, či je v prospech maloletého, aby v dedičskom konaní nadobudol podiel na nehnuteľnosti, aby sa stal spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo aby bola uzatvorená dohoda dedičov o tom, že nehnuteľnosť nadobudne jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov, čo sa samozrejme týka aj ostatného majetku, ktorý bude predmetom dedenia.

Z hľadiska vyporiadania nehnuteľnosti v dedičskom konaní, najjednoduchším riešením by bolo, aby nehnuteľnosť nadobudol jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov v určitej konkrétnej lehote.
Pokiaľ ide o daň z príjmu, platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade je oslobodený od dane z príjmov až po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o DP). T.j. : Ak dôjde k predaju nehnuteľnosti do 5 rokov od úmrtia poručiteľky, budete musieť podať DP a výdavkom bude tzv. všeobecná cena podľa Civilného mimosporového poriadku (§ 200 ods. 2 Civil. mimospor. poriadku ("Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."). Ide v podstate o trhovú hodnotu.

Zdaneniu bude podliehať len rozdiel medzi príjmom z predaja z nehnuteľnosti a výdavkami (cena uvedená v uznesení o dedičstve).


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedili sme podiel na dome po strýkovi. Na dome je vedených 20 dedičov. Dom ma záujem kúpiť jeden kupca, takže bude postupne odkupovať všetky podiely. Moja otázka znie:chceme dať spraviť hrob strýkovi, čo bude stat asi 6000e, je tento výdavok už iba priamo na našom rozhodnutí, alebo sa vieme nejako dopracovať k tomu, aby sa každý spolupodieľal na úhrade za nový hrob. Podotýkam, že dohoda medzi nami nie je možná, s väčšinou z dedičov nie je žiadna reč. Či existuje nejaký zákon na to, aby sme od ostatných dostali nejaký finančný príspevok. Ak je to možné, či teda upozorniť dedičov na skutočnosť, že takýto úkon ideme dať spraviť, alebo až po vykonaní? Ďakujem za radu Vlčková.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že dedičské o konanie po nebohom strýkovi je právoplatne ukončené, potom v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka pre zodpovednosť dedičov za náklady spojené s pohrebom platí (citujeme) :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu"

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak je dedič. konanie ukončené, v dedič. konaní si dedič/čia uplatnili náklady spojené s pohrebom nehohého strýka. Pod pojmom primerané náklady spojené s pohrebom sa rozumejú výdavky na hrobové miesto výdavky na kar, náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka pre poručiteľa /t.j. nie dvojhrob/ ; alebo dosky a na úpravu hrobu poručiteľa a na smútočné pohostenie, všetko aj s prihliadnutím na spol. postavenie nebohého a majetok - aktíva, ktorý bol predmetom dedenia po strýkovi.

Ak je teda dedič. konanie ukončené a Vy ako jedna z dedičov ste sa rozhodli pre vybudovanie hrobky pre nebohého, je len na Vašom rozhodnutí či nový pomník zaplatíte sama resp. dobrovoľnej dohode s ostatnými dedičmi či prispejú na nový náhrobný kameň pre nebohého. Bez predch. písomnej dohody s ostatnými dedičmi náklady na nový náhrobný pomník nevymôžete.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, nie som občan slovenskej republiky. Ale EU občan. Moja matka zomrela vo februári 2020 v trenčianskom kraji. Vlastnila byt a iné nehnuteľnosti. Okrem mňa sú ešte moje tri sestry žijúce na Slovensku. Mne ide o otázku ako sa mám zachovať ako dedič a čo mám podniknúť na prihlásenie nároku na dedičstvo
Srdečná vďaka za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo sa nemusí žiadnym spôsobom prihlasovať. Potom ako sa začne dedičské konanie, notár jednu zo sestier predvolá na tzv. predbežné vyšetrenie dedičstva. Notár na základe tohto úkonu zistí základné informácie týkajúce sa dedičov, majetku poručiteľky, jej dlhov... Následne Vás bude notár kontaktovať písomne, dôjde Vám upovedomenie o Vašom dedičskom práve, poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo a často zároveň predvolanie na pojednávanie. V rámci dedičského konania následne budete môcť so súrodencami uzatvoriť dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo ak sa nedohodnete, tak notár vyporiada dedičstvo na základe výšky Vašich dedičských podielov.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa chcela informovať ohľadne dedického konania,
moja otázka na Vás znie: Môj manžel na dedickom konaní sa zriekol dedictva po otcovi, keďže umrel v auguste 2019, dedičské konanie prebehlo začiatkom decembra 2019. Manžel teda sa zriekol majetku v prospech matky. Teraz tým pádom je majtelka bytu moja svokra čiže manželova matka, Chcem sa spýtať, ako to bude ďalej keby umrela jeho matka a on sa vzdal dedictva?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel sa vzdal dedičstva po svojom otcovi v prospech matky, ktorá sa stala výlučným vlastníkom bytu. To, že sa Váš manžel vzdal dedičstva po svojom otcovi, neznamená, že nebude dediť po svojej matke v súlade s ust. Obč. zákonníka bude jej zákonným dedičom. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Poznamenávame, že matka Vášho manžela môže byt darovať aj svojmu synovi za života so zriadením vecného bremena v jej prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. V prípade, že by matka Vášho manžela spísala závet, pre závetné dedenie platí okrem iných aj ust. § 479 Obč. zákonníka : "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je možné v rámci dedičského konania prevádzať vlastníctvo aj tých časti majetku, ktoré nie sú predmetom konania ?
Príklad : Po úmrtí matky sú dedičmi 1/2 bytu otec a 3 dospelé dcéry. Dohoda znie, že celý byt by mal pripadnúť na jednu z dcér. Teda otec a 2 dcéry sa vzdajú svojej časti bytu v rámci dedičského konania a otec sa navyše chce vzdať svojej 1/2 bytu.
Je toto možné? Prípadne je vhodnejšie prevod majetku, ktorý nie je predmetom konania, riešiť inou cestou (vzhľadom na čas a poplatky)?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva ten záver, ktorý chcete dosiahnuť, aby po skončení dedičského konania sa stala jedna z dcér poručiteľky vlastníkom bytu zrejme s povinnosťou výplaty ostatným dedičom.
Uvádzame, že v dedičskom konaní po matke sa najprv vyporiadava BSM, ktoré zaniklo smrťou matky.

Riešenie Vami uvedenej situácie, aby celý byt v dedičskom konaní nadobudla len jedna dcéra, dáva ust. §  195 Civil. mimosporového poriadku :
"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."

Pozostalý manžel a deti sa v dedičskom konaní dohodnú, že celá nehnuteľnosť - byt - bude patriť do dedičstva a pozostalému manželovi vznikne proti dedičovi, ktorý nadobudne byt v dedičskom konaní tzv. náhradová pohľadávka.
V danej súvislosti možno poukázať aj právny názor NS SR  vyslovený v rozsudku sp. zn. : 4 M Cdo 12/2009 : 
„V konaní o dedičstve pri ustálení masy BSM treba rozhodnúť, čo patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi. Majetok v BSM sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Dedička a pozostalý manžel (alebo jeho právni nástupcovia) sa môžu dohodnúť aj tak, že celá masa BSM patrí do dedičstva a že pozostalému manželovi (resp. do dedičstva po ňom) patrí tzv. náhradová pohľadávka.Náhradová pohľadávka je jeho pohľadávka voči dedičstvu (dlh poručiteľa) a teda v prípade, že si ju uplatní, radí sa do pasív dedičstva poručiteľa, čo umožňuje dedičom a pozostalému manželovi sa dohodnúť o jej úhrade (o spôsobe a lehote). V prípadoch, keď k dohode nedôjde, zodpovedajú dedičia za pohľadávku manžela v rámci zodpovednosti za dlhy poručiteľa (§ 470 OZ). Pri náhradovej pohľadávke sa neurčuje povinnosť na plnenie, dedičský súd sa obmedzí len na jej konštituovanie.“


T. j. : V podstate manžel v dedičskom konaní by si uplatnil voči poručiteľovi pohľadávku, ktorá by tak predstavovala dlh poručiteľa vo výške 1/2 všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a ak si ju následne uplatní, dedič, ktorý nadobudne byt bude za uvedený dlh aj právne zodpovedať v súlade s ust. § 470 Obč. zákonníka, bude povinný otcovi - pozostalému manželovi poručiteľa - predmetnú sumu uhradiť.
 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dedila som so sestrou a otcom byt po mame. Ale býva tam ďalšia sestra ta používa celý byt aj moju časť čo som dedila. Môžem od nej pýtať nájomné zato, že využíva moju časť bytu. Ona používa celý byt a nič neplatí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že byt po mame ste zdedili spolu s Vašim otcom, neuvádzate však podiely na nehnuteľnosti ako celku, teda či aj sestra, ktorá byt užíva, má v tomto byte ako nehnuteľnosti svoj podiel zapísaný na LV.

Ide o to, že pokiaľ so sestrou nemáte žiadnu zmluvu o nájme a Vaša sestra, ktorá byt v celosti užíva, pričom nie je aspoň jej podielovým spoluvlastníkom, užívaním celého bytu ňou a jej rodinou vzniká na jej strane bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame vo veci sestre predložiť písomný návrh zmluvy o nájme bytu na zodpovedajúci podiel Vás a Vášho otca. V zmluve môžete vyriešiť aj náhradu za užívanie nehnuteľnosti spätne max. 3 roky.
Ak sestra s návrhom zmluvy nebude súhlasiť, vec budete musieť riešiť súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia

Neuvádzate v otázke tú okolnosť, či chcete pokiaľ sestra nie je aspoň podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, či vôbec s užívaním bytu ňou súhlasíte a teda či nie je namieste žaloba o vypratanie bytu.

V otázke neuvádzate na meno koho sú uzatvorené zmluvy o dodávke médií /elektriny, plyn a pod./, takže riešením keďže ste vlastníci nehnuteľnosti tieto otázky riešiť priamo s dodávateľom na Vaše meno resp. meno otca.

Odporúčame tiež vo veci kontaktovať správcu bytového domu, keďže jeho nezaujíma to, či sestra užíva byt na základe zmluvy o nájme alebo bez zmluvy o nájme, jeho zaujíma vzťah vlastnícky. Ide o to, že prípadné nedoplatky pri platení do fondu opráv, údržby a prevádzky za predmetný byt budete musieť hradiť Vy ako vlastníci bytu spolu s otcom.

V prípade potreby nás kontaktujte na doriešenie zmluvného vzťahu medzi Vami ako vlastníkmi a sestrou ako užívateľkou bytu.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Môj bezdetný btat vlastnil záhradu a zomrel, teraz mi prišli papiere od notárky na dedičke konanie, kde som sa dozvedela, že je tam napísaná aj jeho družka. Ma právo na polovicu záhrady? Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň,

záleží, či brat zanechal závet. Ak nie, tak sa dedí podľa zákona. Ak nemal deti a nežijú ani rodičia, tak sa dedí v tretej dedičskej skupine, kde podľa zákona dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Teoreticky tak má nárok na polovicu majetku. Záleží však na okolnostiach a tom, či dostala niečo darom (hodnotnejšie dary) od poručiteľa, počas jeho života. To isté platí aj pre Vás. Ak áno, tak sa o hodnotu týchto darov znižuje dedičský podiel. Nepatria sem ale bežné obdarovania, skôr výnimočnejšie a hodnotnejšie dary.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Prosím o radu v takomto prípade:
Zomrel ženatý muž. Ostala manželka, dospelé deti a neplnoleté vnúčatá. Nebohý zanechal dlhy. Dediči zo zákona v prvom rade (manželka, dospelé deti) sa zrieknu dedičstva.
Otázky:
1/ Prečo volajú na dedičské konanie dedičov v druhom rade - súrodencov nebohého?
2/ Je možné, aby dlhy prešli na dedičov v druhom rade - na súrodencov nebohého? Ak áno, môžu sa aj oni zrieknuť
dedičstva?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, ide o tzv. zákonnú postupnosť dedenia. Kým existujú dedičia musí podľa Občianskeho zákonníka dedičstvo pripadnúť dedičom, hoci v predchádzajúcej skupine všetci odmietli dediť. Až v prípade, že žiaden dedič nebude dediť, resp. keď všetci do úvahy prichádzajúci dedičia odmietnu dediť, pripadne dedičstvo štátu ako odúmrť. Z toho dôvodu (ak dlhy výrazne prevyšujú hodnotu dedičstva) je potrebné buď uzatvoriť s veriteľmi dohodu o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov alebo odmietnuť dedičstvo. Dedičstvo môže odmietnuť každý dedič, bez ohľadu na to, z ktorej zákonnej skupiny pochádza.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, stala sa mne a našej rodine taká vec, že 11. 9. 2019 teda už 4 mesiace nás náhle opustila mamka vo veku 63 rokov. Nečakala to asi ani ona, že tak skoro ani my a, keďže som ju opatroval necelý rok, tak mi sľúbila, že ak sa o ňu postarám dostanem byt. Lenže vedeli sme to len my dvaja ja ako syn a moja mama nebohá, teda iba ústne povedané. Zajtra nás čaká dedičské konanie, mám ešte dve sestry a moji rodičia okrem 3 izbového bytu vlastnia ešte rodinný dom aj s veľkou záhradou a oni sa tak trochu boja o ten byt, že ak ho nebudem vedieť splácať a budem iba sám žiť v tom byte tak sú za to, aby sa do zmluvy, vraj sa to dá napísať, že nejakých 10-15 % budú mať oni keby niečo. Sestry sa cítia tým pádom ukrivdene lebo si myslia, že byt ma väčšiu hodnotu ako ten dom alebo záhrada hektárová bez inštalácii. Chcú vlastne dostať rovnaký podiel, aby nebol nikto ukrivdený.
Vedeli by ste ma v tejto veci nejako usmerniť ako to je a načo si mám poprípade dávať pozor, aby ma sestry neprechytračili ?
Vopred Vám za Vašu odpoveď, čas a ochotu ďakujem. S pozdravom R.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň, položili ste veľmi obsiahlu otázku ohľadom dedenia, ktorým otázkam sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Budeme sa snažiť aj vzhľadom aj na termín pojednávania odpovedať.

1./ Z otázky usudzujeme, že Váš otec ešte žije a teda v dedičskom konaní skôr ako sa pristúpi k dedeniu sa musí zo zákona najprv vyporiadať zaniknuté bezdpodielové spoluvlastníctvo Vašich rodičov, pričom zo zákona platí, že otec ako manžel poručiteľky má nárok na jednu polovicu majetku, ktorý tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva /BSM/.

2./ Následne po vyporiadaní zaniknutého BSM v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka platí, že "v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

3./ V dedičskom konaní v súlade s ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd -  notár  uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa, pričom všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

4./ V otázke uvádzate, že predmetom dedenia budú aj nehnuteľnosti. Z hľadiska určenia všeob. hodnoty majetku, teda aj nehnuteľností, neznamená to, že v dedičskom konaní bude musieť byť vykonané znalecké dokazovanie na ohodnotenie nehnuteľností. Bude na dedičoch, aby ste sa dohodli na cene. Je možné na to využiť pre porovnanie ponuky a dopyt realitných kancelárií ohľadom obdobných nehnuteľnosti (rozloha, vek, miesto nehnuteľnosti a pod.)  a na základe uvedeného sa dohodnúť na ich cene, pričom v prípade bytu je treba brať do úvahy aj nesplatený úver.

5./ Z otázky predpokladáme, že v byte aj bývate, teda máte tam trvalé bydlisko a ďalej spomínate, že sestry majú obavy, či budete vedieť nehnuteľnosť splácať, teda zrejme na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky - rodičia majú úver na byt. To len usudzujeme. Z hľadiska dohody dedičov sme názoru, že je lepšie ak nehnuteľnosti v dedičskom konaní nebudú dedené tak, že každú nehnuteľnosť nadobudnú všetci súrodenci do podiel. spoluvlastníctva, lebo z hľadiska ich budúceho užívania a vynakladania nákladov aj na bežnú údržbu zvyčajne vznikajú problémy s financovaním.

6./ Pokiaľ Vaša mama Vám dala ústny prísľub na prepísanie bytu na Vás ako syna z dôvodu starostlivosti, túto okolnosť Vaše sestry v rámci dedič. konania na Vaše zvýhodnenie ako dediča nemusia akceptovať, resp. z tohto dôvodu nemáte právny nárok na väčší dedičský podiel. Netreba v dedič. konaní zabudnúť ani na to, že ak sestry dostali darom od matky ako poručiteľky dary nie bežné (napr.pozemok, byt, peniaze a pod.), potom hodnota darov sa im započíta na ich dedičský podiel.

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať niečo ohľadne dedičstva. Zomrela mama, ostali sme ja, moja sestra a brat. Brat a sestra dostali v roku 1998 od rodičov každý po 300 000 SK. Samozrejme nie je k tomu doklad. Keď som sa vydala v r. 2003, rodičia na mňa prepísali 1/2 domu (keďže mne peniaze vtedy nedali žiadne). Ústne sa dohodli so sestrou a bratom, že súhlasia, aby dom bol môj, keď tam ostanem bývať s rodičmi a budem sa o nich a o dom starať. Tak sa aj stalo a bývam tam stále, máme hypotéku na dom, za ktorú sme dom aj opravili (nová strecha, okná, kúrenie komplet aj s výmenou radiátorov a kotla, zateplenie domu - jedna sa o úpravy samozrejme celého domu, nie len polovice). Otec je nebohý od r.2016 a teraz 30. 7. 2019 zomrela mama. 18. 10. 2019 mame mať dedičské konanie. Moji súrodenci zrazu nesúhlasia, aby bola aj druhá polovica domu na mňa napísaná, a tak chcú svoju čiastku. Mám nejakú šancu, aby sa tak nestalo ? Myslím v prípade ak by sme sa nedohodli - oplatí sa mi to dávať na súd ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 29.09.2019)

Dobrý deň,  v uvedenom prípade platí ust. § 484 Obč. zákonníka
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


V dedičskom konaní žiadajte započítanie darovaných peňazí v r. 1998 na dedič.  podiely vašich súrodencov ; rovnako však platí, že aj vám darovaný podiel na dome podľa hodnoty v čase darovania (rok 2003) sa vám započítava na váš dedičský podiel.

V otázke uvádzate, že ste do nehnuteľnosti investovali fin. prostriedky z úveru, ktorý splácate. Otázkou teda bude aj ohodnotenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní, keďže ste investovali do celej nehnuteľnosti, čo budete musieť preukázať. Preto odporúčame požiadať v dedičskom konaní znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti.
Predpokladáme, že s vašou mamou ste nemali žiadnu spísanú žiadnu dohodu o vyporiadaní predmetných investícií z vašej strany. 
Na strane Vašej matky tak vzniklo bezdôvodné obohatenie v rozsahu jednej polovice investícií a preto sme názoru, že v rozsahu jednej polovice investícií máte nárok na ich vrátenie (za predpokladu, že predmetom dedenia je tiež jedna polovica nehnuteľnosti), ktorú pohľadávku z dôvodu právnej istoty si uplatnite v dedičskom konaní proti poručiteľovi.

Len poznamenávame, že nie je podstatné to, či dedičia uznajú predmetnú pohľadávku (vaše investície do nehnuteľnosti), ale aby táto pohľadávka bola obsahom dedičského spisu a aby dedičia o nej vedeli. Budete musieť vedieť preukázať výšku predmetnej pohľadávky, teda, že vami uvedené práce na nehnuteľnosti a ich rozsah v cenovom vyjadrení boli aj realizované.
Uplatnenie tejto pohľadávky proti poručiteľovi - vašej matke, z vašej strany v dedič. konaní môže mať vplyv na dohodu v dedičskom konaní a teda, že vaši súrodenci budú žiadať napr. vyplatiť  v peniazoch len časť na nich pripadajúceho podielu na dedičstve, keďže hodnota investície sa im odpočíta.

Ak sa so súrodencami nedohodnete,  notár potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. 

 

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý chcem sa spýtať je možné zdediť dlhy po otcovi v dedičskom konaní? Aj, keď tam niesom? A dajú sa napríklad zdedené dlhy odmietnuť?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, podľa súčasnej právnej úpravy je možné v dedičskom konaní zdediť po poručiteľovi aj jeho dlhy. Avšak dlhy z dedičstva je možné nadobudnúť len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Nie je tak možné nadobudnúť z dedičstva výlučne iba dlhy po poručiteľovi. 

V zmysle ustanovenia § 463 a násl. Občianskeho zákonníka možno dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Je dôležité zdôrazniť, že tak môžete urobiť iba v lehote jedného mesiaca, odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Dedičstvo taktiež nie je možné odmietnuť iba v časti, musí byť odmietnuté ako celok. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mala sestru, ktorý zomrela 12. 4. 2019. Ona je hlavne dedič, keďže teta nemala deti. Je tu ale synovec mojej mamy, ktorý jej pod nátlakom dal podpísať splnomocnenie k dedičskému konaniu. Podpisovali to na úrade v našej dedine. Chcela by som sa opýtať, či je možné s tým niečo urobiť. Vôbec nevedela čo podpisuje, lebo si to neprečítala. Ďakujem a prajem pekný deň. Danka

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vašu otázku dáva ust. § 33b/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie."

Predpokladáme, že Vaša mama má kópiu splnomocnenia.

Je potrebné, aby Vaša mama splnomocnenie odvolala písomne doporučeným listom zaslaným synovcovi a aby o odvolaní splnomocnenia informovala aj príslušného notára kópiou odvolania splnomocnenia.

Kto má pridelený dedičský spis zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu, kde Vaša mama mala posledné trvalé bydlisko - hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vašej mamy a zistite tak ktorý notár má dedičský spis.

Ak kópiu splnomocnenia Vaša mama nemá, treba uviesť v odvolaní splnomocnenia, že odvoláva splnomocnenie s dátumom overenia jej podpisu vo veci dedič. konania po poručiteľke v celom rozsahu a zakazuje vykonávať akékoľvek právne úkony.

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po predošlej výbornej skúsenosti sa na Vás obraciam s ďalšou prosbou o radu. Dedičské konanie po otcovi trvá už rok a pravdepodobne bude konať v tomto dedičstve aj súd, čo predpokladám, že bude trvať možno aj ďalší rok. Do dedičstva po otcovi podlieha aj motorové vozidlo, ktoré nie je a ani už nikdy nebude spôsobilé na jazdu. Doslova - je to šrot. Môžem toto vozidlo dať zošrotovať a odhlásiť z evidencie u policajtov a toto potvrdenie predložiť notárke? Alebo treba okrem toho predložiť notárke aj doklad zo servisu (alebo z nejakého iného zariadenia) o tom, že vozidlo už nie je spôsobilé? Pýtam sa kvôli tomu, že existuje závet s vydedením a vydedená osoba mi môže robiť potiaže, ak by som len tak odstránila toto motorové vozidlo. Ide o to, že tomuto vozidlu konci technická kontrola, ktorú by som momentálne musela financovať ja, tak isto sa blíži termín zaplatenia platby zákonnej poistky. Tieto platby sú pre mňa náročné a sú pre toto auto bezvýznamné. Aj z hľadiska zahrnutia jeho hodnoty do dedičstva. Prípadne, ako inak by som mohla tento problém vyriešiť? Ďakujem S pozdravom Edita 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

na disponovanie s majetkom v priebehu dedič. konania, teda aj na zošrotovanie auta, musíte mať písomný súhlas notára. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám nasledovnú situáciu: Zomrela jedna osoba-žena, ktorá mala dvoch manželov. Prvým sa rozviedol (ten sa tiež oženil, so ženou, ktorá už mala dieťa), potom sa znovu vydala za druhého. Po X rokoch druhý manžel zomrel. Deti nemala ani s jedným. Vdova žila sama. Potom. Keď už mala tak 55 rokov, začal sa k nej opätovne hlásiť jej prvý bývalý manžel. Takto sa stretávali, "žili" spolu vyše 10 rokov, ale nebývali spolu. On vybavoval aj pohreb. Žiaľ, informácia, či bolo medzi nimi napr. aj niečo „na papieri“, sa nevie. Ta žena nemala súrodencov, ako aj jej druhý manžel. Jej prvý manžel ma jedného súrodenca a nevlastné dieťa. Otázka je, kto sú v tomto prípad dedičmi? Môžu sa do dedenia napr. hlásiť aj bratranci/sestrenice tej žene? Ako sa dá zistiť, či sa vôbec začalo dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

komu bol pridelený dedič. spis zistíte tak, že na stránke Ministerstva spravodlivosti SR prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého bydliska a dátumu úmrtia poručiteľky zistite meno notára. Hľadajte v rozvrhu práce prísl. okres. súdu.

Po poručiteľke nie sú dedičmi jej bývalý manželia, lebo bola rozvedená.

Druhou otázkou je či nebolo súdne konanie o vyporiadanie BSM a toto nebolo skončené ku dňu úmrtia, potom sa vyporiada v dedičskom konaní.

Súrodenci bývalých manželov nie sú zákonnými dedičmi.

Do úvahy prichádza dedenie v 3. skupine zák. dedičov podľa par. 475 Obč. zákonníka, t.j. osoby, ktoré žili s poručiteľom po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Otázkou je či poručiteľka spísala závet.

 

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI dobrý deň, poprosím o odpoveď ohľadom dane z predaja nehnuteľnosti. Moji svokrovci postavili a vlastnili dom od r. 1980. Svokor zomrel v júli 2017, dom sa prepísal na môjho manžela a jeho sestru (čiže deti zosnulého). Každý vlastní polovicu domu + pozemok. Svokra ešte žije a ma doživotné právo bývania (ťarcha). Môj manžel v novembri 2018 zomrel, jeho polovica domu sa prepísala na našich spoločných 2 synov (každý ma teda 1/4 domu + pozemok). Ak by synovia najprv ponúkli svoje čiastky mojej švagrinej, a ta by odmietla kúpu, môžu to predať tretej osobe. Pýtam sa, či by pri predaji nehnuteľnosti (každý svoju 1/4), či už švagrinej alebo tretej osobe, platili daň z predaja nehnuteľnosti (dom dedili po dedovi a po otcovi - teda sa jedna asi o postupne dedenie v priamom rade, ale, či aj tu platí 5-ročná doba od nadobudnutia nehnuteľnosti, nie som si istá). Stačí mi jednoduchá odpoveď na mail, či budú platiť daň z predaja alebo nebudú. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

zrejme ste mysleli daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Vo Vašom prípade ak by synovia predali svoje podiely na nehnuteľnosti musia podať daň. priznanie k dani z príjmov.

Výdavkom pre synov bude cena zodpovedajúca ich podielu uvedená v uznesení o dedičstve, ktorým sa skončilo dedič. konanie po smrti otca, vášho manžela, náklady spojené so spísaním zmluvy pre advokáta, správny poplatok na kataster.

Rozdiel zdania sadzba dane 19 %.

Doba vlastnenia nehnuteľnosti sa nespočítava, teda platí len doba od r. 2017.

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosil by som o odpoveď, či je možné, že v prípade, že sa do 5 rokov po smrti neskončí dedičské konanie, že by nehnuteľný majetok mohol prepadnúť pozemkovému úradu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď je nie, nie je to právne možné.

Je potrebné urgovať notára a podať súčasne dožiadanie na príslušný súd, aby zistil z akého dôvodu nie je dedičské konanie ukončené.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 3 mesiacmi mi zomrel otec. S otcom aj so sestrou som sa stretal malo. Žijem v zahraničí. Odkiaľ sa dozviem, či mal otec nejaké vkladné knižky, nehnuteľnosti, auto. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

To, či Váš otec mal vkladné knižky sa na základe svojho zisťovania, resp. dopytovania v bankách nezistíte, platí bankové tajomstvo. Banka oznámi stav VK a bankových účtov len notárovi.

Rovnako pokiaľ sa jedná o autá, toto DI oznámi notárovi.

Pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosti, toto zistíte na stránke katasterportal.sk - musíte vedieť rodné číslo Vášho nebohého otca. 

Ktorému notárovi bol spis pridelený zistite na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia - hľadajte podľa príslušných okresných súdov. Následne podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu a dátumu úmrtia zistíte meno notára /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud/.

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, najjednoduchšie by bolo pre Vás, aby ste sa dali zastupovať v dedičskom konaní nezávislou osobou, napr. advokátom, aby tento zastupoval Vaše záujmy.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, prosím Vás mám otázku. Pred niekoľkými rokmi mama na mňa a na brata prepísala dom, ktorý zdedila po smrti nášho otca. Vedela by teraz urobiť to, že by to nejako odvolala a vrátila to na seba zas? Dá sa niečo také urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, vo Vašej otázke nespomínate, akým spôsobom došlo k prevodu. Predpokladáme, že Vám a bratovi matka dom darovala. V tom prípade je možné spísať dohodu o vrátení daru. V tejto dohode uvediete, kto bol darca a kto obdarovaný, presne špecifikujete, o ktorú nehnuteľnosť sa jedná a uvediete, že ste sa dohodli na vrátení daru. Na základe tejto dohody môžete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení tohto vkladu kataster zapíše naspäť Vašu matku ako vlastníčku. Druhá možnosť je spätné darovanie darovacou zmluvou. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Keď mám byt v osobnom vlastníctve, a ak by som ovdovela, má právo dediť dieťa z prvého manželstva.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, ak máte byt vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nie v BSM, po smrti Vášho manžela nebudú dediť jeho deti. Čo sa týka detí z prvého manželstva, môžu to byť iba Vaše deti z prvého manželstva po Vašej smrti, ak by ste zomreli skôr ako Váš manžel. V takom prípade by dedili byt rovnakým dielom Váš manžel a Vaše deti, pričom nezáleží, či sú spoločné s terajším manželom, alebo či sú z iného manželstva. Za predpokladu, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve, tento nebude predmetom dedičského konania po smrti Vášho manžela.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa dedičstva z roku 1982 - ide o nehnuteľný majetok s poukazom na ust. § 39 ods. 3 zák.č. 95/63 Zb. Rada by som dostala informáciu, či dedič, ktorý nadobudol dedičstvo v celosti s povinnosťou v prípade výkupu-prevzatia do súkromnej držby, uhradí pomernú časť z ceny výkupu ostatným právoplatným dedičom, je povinný vyplatiť pomernú časť z príjmu za nájom nehnuteľnosti, ktorých sa toto rozhodnutie týka ? Nehnuteľnosti sú v nájme opatrené platnou nájomnou zmluvou a dedič dostáva peniaze za nájom. Ďakujem pekne za poskytnutie rady. Sú tieto Vaše rady spoplatnené? Ak áno prosím o informáciu v akej cene. 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ v dedičskom konaní bola medzi dedičmi uzatvorená dohoda, že dedičstvo nadobúda konkrétny dedič, ktorý v prípade predaja nehnuteľnosti je povinný vyplatiť ostatných dedičov podľa ich podielov, musí tak urobiť podľa rozhodnutia bývalého štátneho notárstva.
Pokiaľ nehnuteľnosť dal do nájmu, je to jeho oprávnenie, avšak Vy ako dedičia nemáte nárok  na  tento podiel z nájmu, keďže predmetom dedenia je majetok poručiteľa ku dňu jeho úmrtia.
Otázkou  je ako znie presne dohoda  dedičov v dedičskom konaní a do kedy má resp. mal byť vyplatený podiel na dedičstve po jeho predaji, resp. dokedy mala byť nehnuteľnosť predaná.

Teda podstatným dátumom je dátum predaja nehnuteľnosti a dátum výplaty dedičov. Len za toto obdobie máte nárok na úroky z omeškania podľa ust. § 519 Občianskeho zákonníka :
"Právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka nie je dotknuté; pri omeškaní s plnením peňažného dlhu možno však náhradu škody požadovať, len pokiaľ nie je krytá úrokmi z omeškania alebo poplatkom z omeškania."


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Zomrel mamin brat, ktorému manželka zomrela skôr. Nemali deti, tak dedili jeho súrodenci. Moja mama zomrela tak aj ja som bola účastníčkou dedič. Konania. Brat po nebohom, ktorého zastupoval po dedičskom konaní spísal listinu, v ktorej rozpísal všetky výdavky spojené s nehnuteľnosťou--kosenie trávy, benzín tepovanie auta, zákonné poistenie auta, ktoré užíval, keď dal uja do sanatória. Zostali peniaze na knižke a mal spoludedičov vyplatí zo zákonné opravenej sumy v dodatku o dedič. konaní, ktorú neakceptoval a ešte narátal výdavky 3500 eur. Zvyšné peniaze vyplatil dedičom. Ja som svoju čiastku neprijala a chystám sa ju vrátiť s tým, že je tam nezodpovedajúca suma dedič. konaniu. Mal nárok na takéto konanie? Po ujovi ostal dom 41. 000 auto 5000 a vkladná knižka 16100+830+41. Auto po dedičskom konaní znaleckým posudkom znížil na 3800 ide o 6 ročne nové kúpené auto kia. A ešte žiada zaplatiť trovy od nás za posudok. Tiež zariadenie domu, hudobné nástroje a zlaté šperky a iné cenné a umelecké predmety neboli zahrnuté v dedič. konaní. U notára som zistila, že môžem otvoriť dodatkové dedičke konanie. Ako jeden so spoluvlastníkov domu ale len v malej čiastke mamin podiel nebohá deleno 6 súrodencov. Nakoľko súrodenci uja sú starí tak a niektorí žijúci v Česku nejavia záujem sporiť sa so synovcom. Hnevá ma to, že každému vyplatil menej o 900 erur ako mal podľa dedič. konania vyplatiť. Ako sa dovolať pravdy, aby vyplatil zvyšnú sumu dedičom. K domu nemám prístup a nedarí sa mi naňho ani nakontaktovať. V rozhodnutí o dedičstve som našla jeho adresu. Mám mu napísať čo zamýšľam? Alebo začať od notára u, ktorého bolo dedič. Konanie. Od začiatku mu nadrziaval. Alebo ísť na políciu alebo rovno sa s ním sporiť súdne? Som z toho jeho konania neskutočne vytočená už len kvôli ujovým súrodencom, že ich takto obabral a ešte aj všetko čo bolo v dome rozpredáva obrábacie stroje a cennosti v dome.  Ospravedlňuje to tým, že nik nejavil záujem. Ako to všetko poriešiť, aby bolo všetko spravodlivo rozdelené medzi dedičov, niektorých aj zneužil, vymámil od nich podpisy, že bude zastupovať a na dedič. konaní tvrdil, že sa zriekli. Rozsudok už nadobudol platnosť, plynie 3 mesačná lehota dokedy má všetkých vyplatiť. Už peniaze poslal, ale v zníženej sume o tých 900 eur. Bolo 7 súrodencov tak si mladý prilepšil o dobrých 6000 eur. Všetci sa ho boja. Ma vôbec význam sa s ním sporiť? Či všetko nechať tak?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nepoznáme presný obsah uznesenia v dedičskom konaní.

Z toho čo uvádzate, usudzujeme, že uznesenie je právoplatné a jeden z dedičov bol zaviazaný k výplatám podielov pre ostatných dedičov.

Pokiaľ je to tak, uvádzame,že dedičské uznesenie je exekučným titulom a ak Vám prisúdená suma v dedičskom uznesení nebola doteraz resp. nebude v stanovenej lehote 3 mesiacov vyplatená, môžete podať návrh na exekučné konanie.

Návrh na exekúciu Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, poplatok za podanie návrhu, ktorý budete súčasne v exekučnom konaní vymáhať od dlžníka, je 16.50 €. Túto možnosť podať návrh na exekučné konanie majú samozrejme všetci dedičia po poručiteľovi.

To, že Vám chce vyplatiť zníženú sumu nie je podstatné z toho hľadiska, že by ste sa prevzatím peňazí vzdali svojho nároku  z dedičského konania, ktorý Vám bol priznaný, preto odporúčame peniaze prevziať, nakoľko exekučné konanie môže trvať aj dlhšiu dobu.

Pokiaľ sa jedná o hnuteľné veci, sme názoru, že ste v dedičskom konaní mali tieto okolnosti uviesť.

Hodnota auta mohla byť stanovená na základe znaleckého posudku v dedičskom konaní, Váš strýko nie je oprávnený hodnotu auta upraviť podľa svojho uváženia, ako ani to, aby ste Vy teraz platili jeho znalecký posudok. Rozhodujúce je uznesenie vydané v dedičskom konaní.

Pokiaľ si dedič pri výplate podielov odpočítal nejaké náklady, ktoré neboli zahrnuté v dedičskom  uznesení (kosenie trávnika, benzín, tepovanie auta a podobne), na toto nemá žiadne oprávnenie.

 

 

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel bi som sa spýtať mal som dlh voči kamaratovi, ktorí som splácal v mesačných splátkach a mám s ním spísaný doklad u notára ale zomrel dlh so sa jeho manželkou vysporiadal ale doklad nemám. Nato, zomrela ona a teraz pýtaju odo mňa jej rodina zostatok dlhu. Ale ten dlh nebol zahrnutý do dedičského konania. Majú len doklad, ktorí som spísal s jej manželom.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Rozoberieme Vami položenú otázku z tohto hľadiska, ako vyplýva z jej obsahu.
V otázke neuvádzate, kedy ste si fin. prostriedky od kamaráta požičali a ako ste uhradzovali splátky, v hotovosti bez potvrdenia zo strany veriteľa - kamaráta alebo prostredníctvom banky, kedy by ste mali doklady o úhrade.

To isté sa týka aj následných úhrad manželke Vášho priateľa po jeho úmrtí.

Z otázky vyplýva, že pohľadávka voči Vám nebola zahrnutá do aktív dedičstva po nebohom kamarátovi a preto ani nemohla byť zahrnutá do dedičského konania po jeho manželke.
Pokiaľ rodina žiadna vrátenie peňazí, skutkový stav je taký, že peniaze môžu od Vás požadovať len na tom základe, ak by predmetná suma resp. zostatok pôžičky boli zahrnuté do aktív dedičstva.

Podľa ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku platí :
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Teda pokiaľ chcú dedičia po poručiteľoch (kamarát a jeho manželka) vymáhať od Vás dlh, ktorý ako píšete, ste už uhradili len nemáte o tom doklad, pohľadávka voči Vám by musela byť predmetom dedičského konania v tom kto sa stáva dedičom predmetnej pohľadávky voči Vám.  Keďže pohľadávka nebola v dedičskom konaní, nie ste povinný rodine poručiteľov platiť.

Poznamenávame, že smrťou priateľa nedošlo k zastaveniu plynutia premlčacej lehoty, pričom táto je všeobecne 3 roky a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 

Dedičom poručiteľov (kamarát a jeho manželka) nie ste povinný poskytovať právne rady ako majú postupovať.

Oni musia vedieť, že aby od Vás mohli požadovať vrátenie dlžnej sumy, budú musieť požiadať súd o dodatočné konanie o dedičstve.
V prípade podania žaloby zo strany dedičov, t.j.  po dedičskom konaní po poručiteľoch, by bolo vecou dokazovania na súde, či ste predmetnú sumu uhradili. Možnosťou obrany z Vašej strany by bolo poskytnutie svedeckých výpovedí, ak pri prevzatí peňazí  bol aj niekto iný ako kamarát a následne jeho manželka, prípadne úhrada splátok na bankový účet.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o informáciu. Sestra dostala od rodičov darom nehnuteľnosti počas života. Bol som o tom informovaný iba ustne. Po maminej smrti som nebol oboznámený ani s dedičským konaním, ani mi neprišlo žiadne osvedčenie o dedičstve. Vlastne nemám ani žiadnu kópiu žiadnych dokladov od sestry. Mama je po smrti už 5 rokov.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, je veľmi pravdepodobné, že dedičské konanie po mame prebehlo. Vás ako dediča mali informovať o prebiehajúcom dedičskom konaní. Podľa vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku sa dedičské konanie prejednávalo na súde, kde poručiteľ zomrel. Choďte teda na súd, požiadajte o nahliadnutie do súdneho spisu, ktorý sa týka dedičského konania po Vašej mame. Súd Vám ho sprístupní a tam zistíte ako dedičské konanie prebehlo. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Chcel by som vedieť, či pri tomto dedičskom konaní nie je rozumnejšie, ak je len jeden dedič, to znamená, že sa ostatní zrieknu nároku v prospech, napr. MAMY.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, 

to, že sa vzdáte dedičstva v prospech Vašej mamy, táto okolnosť neovplyvní výšku poplatkov v dedičskom konaní. 

Je na Vašom zvážení ako sa ako deti a mama dohodnete. 

V budúcnosti pokiaľ by bolo dedič. konanie po Vašej mame, potom by ste mali nárok na dedičstvo v podiele 1/3 k celku pokiaľ by medzitým nedošlo napr. k darovaniu. Ak by mama za svojho života darovala nehnuteľnosť Vám ako deťom alebo niektorému z detí, boli by s tým spojené ďalšie poplatky /kataster, odmena advokáta za spísanie zmluvy/.

 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi umrel otec. Bol spolu s mamou majiteľom 3-izbového bytu, garáže a jednoaroveho pozemku pri bytovke. Ak môžte poraďte mi ako postupovať pri dedičskom konaní, aby mňa a mojich troch súrodencov a mamy vyšli poplatky v čo najmenšej sume. Byt je v osobnom vlastníctve otca a mamy.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 200 Civilného mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Ako znížiť výšku poplatkov v dedič. konaní ?

Už teraz prehliadnite stránky real. kancelárií v akej cene je cca Váš byt a podiel na pozemku, garáž  /poloha, rozloha, stav/, prípadne sa opýtajte suseda, ktorý kupoval alebo predával podobný byt na cenu.

Jedná sa o tom, aby cena nebola poddimenzovaná a notárka nežiadala znal. posudok, nakoľko za tento by ste museli zaplatiť.

Takže na tomto môžete ušetriť, že nebude v dedič. konaní ustanovený znalec na určenie všeob. ceny majetku.

Chceme uviesť, že od majetku v dedič. konaní sa odpočítajú primerané náklady spojené s pohrebom a až z tzv. čistej hodnoty dedičstva sa platí odmena notára.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rady by sme sa opýtali. Otec nám zomrel len prednedávnom, za života prepísal svoj byt na najmladšiu sestru z podmienkou užívania bytu do smrti. Za života mal aj veľa dlhov, ktoré riadne splácal, no nesplatil všetky. Sme 4 dedičky a všetky sa chceme vzdať dedičstva. Okrem bytu, ktorý za života prepísal na sestru, nevlastnil nič. Je možné, aby sme sa všetky vzdali dedičského konania ? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.11.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ dlhy budú prevyšovať majetok v dedičskom konaní môžete dedičstvo odmietnúť. 

Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok. Znamená to v podstate to, ako keby ste sa nedožili úmrtia poručiteľa. Odmietnutím dedičstva nebude povinná splácať dlhy poručiteľa.

Ak Vašej sestre bol za života otca darovaný byt neznamená to, že bude musieť splácať dlhy za otca a nie je povinná ostatným dedičom vyplatiť ich podiel z darovaného bytu.

Pojem vzdanie sa dedičstva znamená, že v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Môžem podať odvolanie voči rozhodnutiu dedičského konania. Cena nehnuteľnosti a auta sa mi zdá nízka vôbec tam nie sú uvedené náklady na pohreb.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Nevieme na základe čoho bola určená všeob. hodnota majetku.

Notár ako poverený súdny komisár, ktorý prejednáva konkrétnu dedičskú vec v rámci konania o dedičstve zostaví súpis majetku a dlhov a vyčísli všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Ide o obvyklú cenu, teda trhovú, ktorú určí porovnaním cien podobného majetku, cenovými predpismi alebo vychádza z údajov realitnej kancelárie.

Môžete požadovať vyhotovenie znal. posudku. 

Pokiaľ sa jedná o náklady na pohreb je možné, že ak tieto nie sú uvedené v uznesení, je to, že ten kto náklady vynaložil si ich v dedičskom konaní nauplatnil.

Odvolanie samozrejme podať môžete v zmysle poučenia uvedeného v uznesení o dedičstve. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či mi môže syn darovať byt, nakoľko má manžel podlžnosti. Exekúciu nemá. S úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, syn Vám byt darovať môže. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom." Tento byt bude teda Váš a nebude spadať pod BSM, teda manžel nebude mať žiadny právny nárok na tento byt. Tým pádom sa na tento byt nemôžu vzťahovať ani jeho podlžnosti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca, ktorý bol majiteľom domu zostala jeho manželka a 3 deti. Pri prvom stretnutí na dedičskom konaní nám bolo povedané, že mama sa môže rozhodnúť akú časť domu si chce ponechať. Dohodli sme sa aj z hľadiska, že sa bojí, že ju raz niektoré z dcér vyhodí z domu a aj z hľadiska, že dediči majú dlhy, aby nenastal problém, že mama bude 100 % vlastníkom nehnuteľnosti. Problém nastal, keď sestra povedala, že takéto rozhodnutie nepodpíše. Prosím poraďte ako máme postupovať, aby mame zostal celý dom. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň, to, aby Vašej mame zostal celý dom zabezpečíte jedine tak, že sa všetci dedičia dohodnú na tom, že sa vzdávajú dedičstva v prospech matky. Táto dohoda môže ale nemusí obsahovať aj záväzok matky vyplatiť ostatných dedičov z podielov. Bez dohody dedičov bude musieť notár dedičstvo rozdeliť podľa zákonných podielov, pričom vo Vašom prípade tento podiel predstavuje 1/4. Ak sa Vaša mama bojí iba toho, aby ju v budúcnosti nemohli z nehnuteľnosti vyhodiť, tak tomu zabráni i to, keby mala len 1/4 podiel na nehnuteľnosti. Každý kto má, čo i len najmenší podiel na nehnuteľnosti má totiž zároveň užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorého sa môže domáhať i súdnou cestou. Zároveň takúto osobu nie je možné vypratať (vyhodiť) z nehnuteľnosti.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako mám reagovať na situáciu, kedy sestra prinútila mamu ešte za života prepísať pol bytu na seba. Je to nejak napadnuteľné? Mama je chorá v domove dôchodcov a je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, vlastník veci, i nehnuteľnosti, je jediný, ktorý môže disponovať vecou počas svojho života na základe svojho slobodného rozhodovania. Ak v čase podpisu právneho úkonu (zrejme darovacej zmluvy) netrpela Vaša mama takou duševnou poruchou, ktorá by odôvodňovala jej obmedzenie na spôsobilosti na právne úkony, je tento právny úkon iba veľmi ťažko napadnuteľný. Nakoľko uvádzate, že Vaša mama je liečená na psychiatrii a má výpadky pamäte, nie je vylúčené, že v čase podpisu právneho úkonu mohla trpieť duševnou poruchou, ktorá ju diskvalifikovala z urobenia tohto právneho úkonu. Posúdenie tejto otázky je však odbornou záležitosťou, ktorú vykonávajú súdni znalci. Úspech v takýchto konaniach závisí vždy od toho, či žalobca disponuje dostatočnými lekárskymi správami, ktoré by mohli byť podkladom pre vykonanie znaleckého posudku a následného záveru znaleckého posudku, či v čase podpisu zmluvy bola Vaša mama spôsobilá robiť predmetný právny úkon. Ak by tomu tak nebolo, bola by zmluva absolútne neplatná.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý ja som sa preto pýtala, či môže lebo pani sekretárka pred dedičským konaním kde sa ešte len spisujú tie veci ona hneď, že Vaša starká mala jedného syna  dediča. Ja som povedala, že nie, má ešte jednu dcéru, ktorá žije Maďarsku. Len preto sa chcem spýtať prečo potom ju nespomenuli ako druhú dedičku dcéru? Ďakujem Vám vopred za odpoveď poz. MK.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu doplňujúcu otázku uvádzame nasledovné :

Sekretárka notára je len zamestnancom, za dedičské konanie zodpovedá notár. Prečo sa vec udiala tak ako uvádzate v otázke, Vám uviesť nevieme. Za konanie zodpovedá notár.

Vo veci dcéra poručiteľky má možnosť vyzvať dediča - syna poručiteľky - o vydanie alikvótnej časti dedičstva ako sme uviedli už v predch. odpovedi - podľa ust. § 485 Obč. zákonníka.

 

Možnosťou je aj obrátiť sa na generálneho prokurátora v zmysle ust. § 485 a nasl. Civil. sporového poriadku :

"(1) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

(2) Dovolanie generálneho prokurátora je prípustné iba za predpokladu, že právoplatné rozhodnutie súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami ktoré majú za následok závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a ak potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

(3) Generálny prokurátor podá dovolanie iba na základe podnetu strany."

 

"§ 461 : Dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu."

 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania po mojom otcovi dedíme majetok mama a my traja súrodenci. Chceme sa vyhnúť opätovným vybavovačkám pri ďalšom dedičskom konaní a tiež aj poplatkom a uvažujeme o dohode medzi zúčastnenými, že by dedičstvo /3 izbový byt/ pripadlo jednému z nás, s tým, že mama by bola uvedená v katastri ako doživotný užívateľ. Bude to možné aj podľa novej právnej úpravy? Treba k tomu aj nejakú dohodu medzi nami súrodencami, aby sme predišli konfliktom pri delení majetku po prípadnej smrti mamy? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania sa môžu dedičia akýmkoľvek spôsobom dohodnúť na vyporiadaní dedičstva (jediným limitom je protizákonnosť dohody dedičov). Tzn. že je možné sa v dedičskom konaní dohodnúť, že byt nadobudne iba jeden z detí a zároveň v určitej lehote (ktorá môže byť aj niekoľkoročná) vyplatí ostatných dedičov zo ich podielov. Rovnako je možná aj dohoda, že nebude vyplácať ostatných dedičov, závisí to iba na vôli dedičov. Občiansky zákonník zároveň pripúšťa, aby na základe dohody dedičov v rámci dedičského konania bolo zriadené vecné bremeno dočasného užívania a bývania. Dosiahnutiu Vášho cieľa uvedeného vo Vašej otázke nebráni žiadne zákonné ustanovenie. Stačí ak sa uzatvorí dedičská dohoda, ktorá sa následne v uznesení o dedičstve správne naformuluje. Preto je potrebné dbať na to, aby notár ako súdny komisár správne zachytil v dohode vôľu všetkých dedičov.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý večer, moja mama mi zomrela predchvíľou. Moja zosnulá mama je vlastník bytu. A môj brat s nepracujúcou partnerkou a dcérou býva v jej dome. My sme 5 súrodenci. Jeden z nich má právo bývať tam? A ostatní 4 nemajú právo mať podiel, veď sme dediči. Môj brat neni vlastník domu ani moja mama neprepísala na neho a prečo tam býva môj brat v dome? Poradíte mi, aby tam nebýval môj brat s rodinou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, ako spoluvlastníci máte právo rozhodovať o tom kto bude užívať nehnuteľnosť podľa veľkosti svojich podielov. Ak máte väčšinu, môžete prihlasovať menšinového spoluvlastníka.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Zaujíma ma, či môže notár pri dedičskom konaní od dedičov pýtať ohodnotenie majetku znaleckým posudkom hradené dedičmi, dedí sa po otcovi. Ostala, mama a ja ako dcéra, brat je 26 rokov po smrti, a notárovi máme určiť poručníka, ktorý bude nebohého brata v dedení zastupovať, brat bol slobodný bezdetný, bez majetku, tak nechápem ako postupovať, či je to vôbec normálne?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, notár ako tzv. súdny komisár poverený vykonaním dedičského konania po poručiteľovi je v zmysle ustanovenia § 200 Civilného mimosporového poriadku povinný určiť tzv. všeobecnú hodnotu majetku. Súd (notár) ju určuje uznesením. § 200 ods. 2 CMP určuje akým spôsobom má byť určená táto všeobecná hodnota majetku. Určiť hodnotu majetku je povinnosťou notára a nie účastníkov dedičského konania. Hodnotu majetku by mal zistiť a určiť notár, pričom zákon mu neurčuje presné pravidlá. Mohol by napr. sám objednať znalecký posudok, dať ho vykonať znalcovi, ale po ukončení dedičského konania by cenu znaleckého posudku započítal do hotových výdavkov, ktoré by ste mu museli nahradiť. Nakoľko Váš brat nemal žiadnych potomkov tak si neviem vysvetliť z akého dôvodu mu má byť ustanovený opatrovník, najmä v prípade ak zomrel pred smrťou Vášho otca.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Som rozvedená mám dve deti. Vlastním byt a chatu. Mám priateľa. Chcem sa spýtať dá sa spísať závet, keby som zomrela, aby priateľ zdedil chatu? Alebo sú dediči len deti? Ak áno, zmenilo by sa niečo aj bez závetu, ak by sme sa zosobášili? Dedil by aj priateľ alebo len deti?

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, pri závete zriadenom v prípade, že máte deti je potrebné vedieť, že ide o tzv. neopomenuteľných dedičov. Aj v prípade, že by ste ich v závete vynechali, majú dostať svoj zákonný podiel (ak sa toho budú domáhať). Ak sa nezosobášite a nezriadite závet, tak Vašimi dedičmi budú iba Vaše deti. Ak však už uzavriete manželstvo, tak Vašim dedičom bude i pozostalý manžel. V takom prípade by dedil s Vašimi deťmi v prvej dedičskej skupine rovným dielom. Tzn. každý z nich 1/3. Konkrétny spôsob nadobudnutia dedičstva (kto zdedí byt a kto chatu, prípadne kto komu bude vyplácať podiel) bude predmetom dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, notár rozhodne o dedičstve podľa ich zákonných podielov. Tzn. že by každý z nich mal 1/3 na Vašich nehnuteľnostiach.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Ďakujem za rýchlu a zrozumiteľnú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Rado sa stalo.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

V roku 2010 darovala mi matka byt, v ktorom bávala až do svojej smrti v roku 2016. V o veci konajúca notárka v predvolaní na prejednanie dedičstva poslala výzvu s týmto textom "Prineste súpis majetku patriaceho do dedičstva, vyčíslenú hodnotu daru (byt, ktorý darovala poručiteľka v roku 2010 synovi )". Takéto konanie notárky považujem za protiprávne konanie. Chcel by som vedieť ako sa môžem brániť takémuto svojvoľnému konaniu zo strany notárky.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, 

notárka nepostupovala v rozpore so zákonom. Hodnotu daru požadovala vyčísliť, pretože hodnota daru sa započítava dedičovi v dedičskom konaní (to čo získal bezodplatne za života poručiteľa). Vyplýva to priamo zo zákona.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň! Dovoľte poprosiť o právnu radu. Zomrela nám maminka, mala na Slovensku prechodný pobyt, ako Slovák zijuci v zahraničí, štátna príslušnosť Ukrajinska, zomrela na Ukrajine. Z otcom mali na Slovensku v PD v našom spoločnom byte častku 1/20 ona a 1/20 otec + na Ukrajine mame spoločný byt. Prosím Vás kde ma prebehnúť dedičské konanie, aby sme mohli jej častku bytu zdediť. Prajem pekný deň! A vopred Ďakujem!

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

v danom prípade by mali prebiehať dve dedičské konania - jedno na Slovensku vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Slovensku a jedno na Ukrajine - vo vzťahu k majetku, ktorý mala Vaša matka na Ukrajine.

Slovenské orgány nemajú právomoc prejednávať dedičstvo Vašej matky, ktorú tvorí majetok na Ukrajine a rovnako ukrajinské orgány nemajú právomoc rozhodovať o dedičstve, ktoré tvorí majetok Vašej matky na Slovensku.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mali sme dedičské konanie po zomrelej sestre mojej mamy, ktorá zomrela 30. 1. 2017. Zákonnými dedičmi sme boli ja a brat. Nebohá sestra mojej mamy zanechala závet, ktorý napísala vlastnoručne, podpísala sa, obsahoval presný dátum, ale neobsahoval naše vydedenie. Majetok odkázala dvom kňazom. Prosím Vás je to v poriadku, že sme nededili nič zo zákona, keď sme neboli vydedení? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň ak ste boli zákonnými dedičmi po maminej sestre avšak bol vynechaný závet, potom tento závet má prednosť pred zákonnými dedičmi.

To znamená že po maminej sestre nebudete dediť. Vy ako deti sestry poručiteľky nie ste neopomenuteľnými dedičmi, preto nededíte.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom majetku, dedičské právo deti v prípade dedičstva. Z prvého manželstva mám dve dospelé deti a som vlastníkom 1/2 bytu, ktorý sme nadobudli spolu s exmanželom. Moju 1/2 bytu, by som chcela pre svoje dve deti z prvého manželstva. Majetok sme si s exmanželom nevyrovnali. V druhom manželstve mám jedno dieťa a mame byt na hypotéku, som taktiež vlastníkom 1/2 bytu a zároveň spoludlžník na hypotéke. Ako to prosím Vás spraviť, aby majetok, ktorý som nadobudla počas prvého manželstva, pripadal v prípade dedičstva len mojim dvom deťom z prvého manželstva a majetok, ktorý mame a budeme mať s manželom, pripadal v prípade dedičstva len našej spoločnej dcére? Ďakujem vopred za radu a pomoc. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľné. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej otázke. V prvom rade platí, že momentálne nemôžete s deťmi uzavrieť zmluvu, podľa ktorej by sa až po Vašej smrti stali vlastníkmi. Môžete na nich svoje podiely previesť už teraz, a to buď kúpnou alebo darovacou zmluvou. Tak by ste dosiahli to, že podiel na jednom byte bude patriť deťom z prvého manželstva a na druhom Vašej dcére. Existuje ešte možnosť spísania závetu, v ktorom by ste určili, kto sa má stať spoluvlastníkom daného bytu. Ak by ste neurobili ani jednu z týchto možností, pri dedičstve by sa postupovalo podľa zákona a nie je zaručené, že by sa deti dohodli, ako to chcete Vy. Záleží len na Vás, ako sa rozhodnete.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, opakovane som poskytla finančne prostriedky (cca 20 000 EUR) na rekonštrukciu rodinného domu matky s tým, že jedného dna, keď sa bude riešiť dedičské konanie bude táto suma zohľadnená. Všetko bolo dohodnuté len ústne s matkou a sestrou. Rodina situácia sa skomplikovala, tak by ma zaujímalo, či je možné uzatvoriť medzi mnou a matkou dohodu o tom, že som spomínané finančne prostriedky v konkrétnej výške poskytla na rekonštrukciu rodinného domu. Keďže kopu opráv viem dokladovať len čiastočne (kvôli zníženiu nákladov na rekonštrukciu). Ide o to, aby bola v prípade dedickeho konania zohľadnené, že som konkrétnou sumou prispela na rekostrukciu rodinného domu. Nechcem obrat svoju sestru, ale zároveň chcem, aby bolo zohľadnené, že som prispela nemalou čiastkou na rekonštrukciu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Nie je možné sa vzdať svojich práv, ktoré budú platiť až v budúcnosti. Mohli by ste však uzavrieť s Vašou sestrou, ak už nie je viac dedičov dohodu, kde uvediete hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste investovali do nehnuteľnosti, pričom Vaša sestra sa zaviaže, že túto sumu bude akceptovať následne v dedičskom konaní po Vašej mame. Vaša mama môže zas napísať čestné prehlásenie, kde uvedie koľko je presne hodnota finančných prostriedkov, ktoré boli vloženené do nehnuteľnosti. Táto hodnota sa potom bude zohľadňovať v dedičskom konaní. Podpisy na dohode, ako aj na čestnom prehlásení odporúčam overiť. Tiež je možné, aby Vám Vaša mama časť nehnuteľnosti ešte za života darovala alebo predala. Podiel na nehnuteľnosti by potom predstavoval hodnotu finančných prostriedkov, ktoré ste vložili do nehnuteľnosti. V prípade predaja podielu, by sa kúpna cena mohla započítať na vložené peňažné prostriedky. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám dvoch starších súrodencom, ktori už dlhšie majú svoje domovy. Pred 4 rokmi mi zomrela mama a ja, v tom čase ešte slobodná, som bývala s ňou v rodičovskom dome. Na dedičskom konaní sme sa dohodli, že všetko dedím ja, hlavne ide o dom, v ktorom som s mamou bývala a bývam dodnes, už aj so svojou rodinou. Dohodli sme sa na tom, že ak ostanem bývať v dome, tak nechcú odo mňa nič ale ak by sa dom predával, tak zinkasovaná suma sa delí medzi nás troch, každý dostane rovnaký podiel. Keďže súrodenci nemajú nikdy dosť, začali sa mi vyhrážať, že ma z domu vyhodia, že ma poženú pred súd, lebo som dom dostala neprávom. Už som z toho na nervy. A hlavne sa bojím, že ostanem aj s malým bábätkom na ulici. Prosím, poraďte... Môžu ma nejakým spôsobom z domu vyhodiť? Dá sa dedičské konanie znovu otvoriť a zmeniť to, čo už bolo dohodnuté? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, dohoda dedičov o vysporiadaní dedičstva schválená súdom resp. povereným notárom vo forme osvedčenia o dedičstve je právoplatná. Všetci jej účastníci (dedičia) sú preto povinní ju rešpektovať a spravovať sa ňou. Zákon síce umožňuje napadnúť, prípadne opätovne prejednať vec, ktorá už bola právoplatne rozhodnutá, avšak len zo závažných a výnimočných dôvodov. V záujme právnej istoty a v zásade aj princípu nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, týmto dôvodom nemôže byť neskoršia zmena postoja dediča k spôsobu vysporiadania dedičstva. Na základe uvedeného preto nepredpokladám, že hrozby Vašich súrodencov sa môžu reálne naplniť.  


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Chcem sa spýtať môže sa druh po smrti svojej družky, s ktorou žil 12 rokov uchádzať ako dedič? Keď dom bol jej a on tam nemá ani trvalý pobyt a nemali deti, ale ona má brata a sestru.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na formuláciu Vašej otázky predpokladám, že poručiteľka nezanechala žiadny závet a bude sa dediť podľa zákona. Pri dedení zo zákona sa postupuje podľa dedičských skupín upravených v ustanoveniach §§ 473 až 475a Občianskeho zákonníka. Ak poručiteľka nemala žiadne deti, nemala manžela a už ani rodičov, bude sa dediť v tzv. tretej zákonnej skupine. V tejto dedičskej skupine dedia súrodenci poručiteľky a tiež osoby, ktoré s ňou žili pred jej smrťou aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti a boli výživou odkázané na ňu alebo sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť. Zákon pritom nepožaduje, aby mali v tej istej nehnuteľnosti nahlásený trvalý pobyt alebo inak právne upravený tento pomer. Vychádza sa tu z faktického stavu prípadu, zo samotného spolužitia v spoločnej domácnosti. V tejto skupine dedia súrodenci a osoby, ktoré s ňou žili spolu rovnakým dielom. Tzn. že i jej druh má nárok na svoj dedičský podiel vo výške 1/3 (ak mala poručiteľka iba dvoch súrodencov).


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Neviem ako sa správne opýtať a v skratke uviesť veci, ktoré pri dedičstve nastali. Tak sa vopred ospravedlňujem ak bude viac rozvíjať veci. Stav mojej matky pred smrťou : matka bola vdova od 45 roka svojho života. ( mala 4 deti ) Po 8 rokoch sa vydala za xy , ktorý bol občanom iného štátu.  ( bol rozvedený a ma z prvého manželstva 3 deti ). Matka, sa vydávala v inom štáte. Vlastnila : 3izbový byt, poschodový dom ( rekr. Oblasti), auto a samozrejme hnuteľný majetok vo vysokej hodnote ak mám uviesť aj jej osobné šperky, ktorých výšku odhadujem na cca100. 000. - e. Jozef R. mal v 2 izbový byt ( štátny ) v inom štáte a osobné auto zahr. značky . Moja mamina zomrela vo februári 2016 na rakovinu. Posledné mesiace okrem morfia dostávala ešte silnejšie ópia ako je morfium na zmiernenie skutočne ukrutných bolesti. Čiže bola pod silnými opiátmi. Otčim, keď videl, že mamina majetok neriešila a ostáva všetko tak ako bolo, mesiac pred smrťou si vybavil notára, kde maminu presvedčil, aby 3 izbový byt a polovičku domu prepísala na neho. Druhá polovička domu ostala môjmu mentálne chorému bratovi. Janko môj brat nie je zbavený svojprávnosti a ani právnych úkonov nebol dôvod ale teraz sa bojím, že ho otčim môže mať aj takýto plán. Nakoľko po smrti maminy sa prestal snami kontaktovať aj, keď ja som sa do smrti o maminu podieľala na jej starostlivosti. Zakázal bratovi mi volať a dedičské konanie prebehlo bez deti nakoľko on povedal notárke, že moja mamina nič nemala. Prosím Vás dá sa napadnúť aj po roku dedičstvo a čo by som mohla urobiť? Ved my sme prišli o všetko po našich rodičoch. Ved môj ocino a mamina nerobili preto, aby sa mal inú cudzinec na slovensku dobre. Prosím pomôžte.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Na príslušnom súde kde prebehlo  dedičské konanie zistíte kto a kedy ver rozhodol. Uvedené môžete zistiť aj podľa rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vašej matky /zoberte sebou rodný list Váš, úmrtný list matky/.

2./ Následne po zistení obsahu spisu vo veci budete musieť podať návrh na súd - žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia pokiaľ sa jedná o majetok, ktorý bol predmetom dedičstva a to  podľa ust. § 485 Obč. zákonníka : Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

2./  Ak predmetom dedičstva neboli veci, ktoré uvádzate vyššie, budete musieť podať návrh podľa ust. §  211 Civil. sporového poriadku  :  "Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Súčasne v konaní navrhnúť správcu dedičstva.

3./ Poznamenávame vzhľadom na obsah Vašej otázky, že nástrojom ochrany Vášho majetku je aj podanie návrhu na vydanie opatrenia ešte pred samotným začatím konania vo veci a to  podľa ust. § 324 Civil. sporového poriadku: Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením. Jedná sa o opatrenie, aby osoba zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, nenakladala s určitými vecami alebo právami, niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala, atď.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Budú dediť v prípade mojej smrti aj moje dve deti pochádzajúce z prvého manželstva finančne úspory mojej terajšej manželky, ktoré ma výlučne na svojom mene, alebo len syn pochádzajúci z nášho terajšieho manželstva?

A budú mať nárok na dedičstvo z rodinného domu, z ktorého polovicu zdedila manželka po smrti svojho otca ešte pred našim sobášom a druhu polovicu jej darovala jej mama už za nášho manželstva, ktorý sme spoločne zrekonštruovali? Vstupujem do veku, keď na to už musím myslieť. Ďakujem Vám, s úctou.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V prípade Vášho úmrtia nebudú predmetom dedenia úspory Vašej manželky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve. K tomuto len poznámka : Pokiaľ úspory pochádzajú z vyplatenej mzdy, tak potom mzda vyplatená patrí do BSM. Otázkou teda je z akého právneho titulu má predmetné fin. prostriedky. Ak sú titulom dedenia alebo napr. daru, potom nepatria do BSM.

2./ Rodinný dom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky : Tento rovnako nepatrí do BSM. V prípade Vášho úmrtia predmetom vyporiadania budú  Vami vnesené fin. prostriedky do uvedeného rodinného domu na jeho rekonštrukciu.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa opýtať ako môžem dediť po otcovi, ktorý zahynul v koncentráku a nemám úmrtný list. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, ak viete, že Váš otec zomrel a nebol ešte vyhlásený za mrtvého, tak môžete podať návrh na vyhlásenie za mrtvého. Následne môžete iniciovať dedičské konanie, v ktorom budete po ňom dediť.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, obaja rodičia zomreli naraz pri autonehode. Robí sa dedičské konanie najskôr z mrtvého otca na mŕtvu mamu (ktorá zomrela podľa pitvy o niečo neskôr) a následne z mamy na deti, alebo sa spraví dedičské konanie z rodičov priamo na deti? Ďakujem, Ivan.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, podľa práva platí, že vlastnícke právo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. To znamená, že pokiaľ jeden z manželov zomrel skôr ako ten druhý, potom druhý manžel okamihom smrti prvého manžela nadobudol majetok. Toto všetko sa hodnotí pri dedičskom konaní. Často však z pohľadu rozdelenia majetku medzi dedičov je úplne jedno, ktorý z manželov skôr zomrel.

Dôležité je, aby to bolo najmä v prípade, ak by ako dedičia prichádzali do úvahy iné osoby po jednom a druhom zosnulom.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám od neho podpísaný papier so sumou koľko nás ma vyplatiť len žiadna lehota uvedená nie je. To mi asi tiež nepomôže. Pekný zvyšok dňa.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, ak nie je dohodnutá lehota na splnenie povinnosti uplatní sa ustanovenie § 563 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia musí dlžník (alebo ten kto sa zaviazal) splniť svoj záväzok prvý deň po dni, kedy ste ho požiadali o splnenie povinnosti.

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať ak pri dedičskom konaní po úmrtí nášho otca sme bratovi podpísali súhlas k prepisu rodičovského domu na neho. Dal nám ústny prísľub bez zápisu u notára, že ma čo najskôr vyplatí. Teraz svoj sľub nechce dodržať. Vraj si nezoberie drahý úver. Vraj nebude mať z čoho žiť. To sú jeho slová. Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je úplne zrejmé akým spôsobom došlo k udeleniu súhlasu s prepisom nehnuteľnosti a ukončeniu dedičského konania. Nehnuteľnosť totiž nemohla (nemala) byť prepísaná na Vášho brata skôr ako bolo dedičské konanie ukončené. Ak je v uznesení o dedičstve uvedené, že sa Váš brat stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zároveň mala byť v uznesení uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám Váš podiel v určitej lehote. Ak v uznesení o dedičstve nie je uvedená jeho povinnosť vyplatiť Vám podiel, nie je Vaša situácia pri vymáhaní tejto pohľadávky najlepšia. V prípadnom súdnom konaní by ste totiž museli preukázať, že sa Váš brat zaviazal Vám vyplatiť určitý podiel z dedičstva. Ústne dohody sa preukazujú veľmi ťažko.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o radu ako postupovať, ak by som chcela predať svoj 1/8 podiel domu, po mojom otcovi, ktorý zomrel v r. 2008. S ostatnými spoluvlastníkmi dohoda nie je možná, žiadajú aby som prispela na údržbu domu, v ktorom nebývam, sme 4 vlastníci. V dome žije moja teta, 6 rokov po babkinej smrti nás neinformovala ako ďalej s domom nakladá. Aké sú moje možnosti? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti je možné vyporiadať buď na základe dohody alebo súdnou cestou. Vzhľadom na to, že sa u Vás neprichádza do úvahy vyporiadanie dohodou, budete nútená podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní môžete požadovať vyplatiť svoj spoluvlastnícky podiel, ktorý by buď nadobudol do svojho výlučného vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov alebo by ho nadobudli pomerne ostatní spoluvlastníci. Čo sa týka údržby domu, ak ide o nevyhnutné opravy domu, ktoré je potrebné vykonať máte zo zákona povinnosť sa podieľať na týchto nákladoch ako spoluvlastník. Platí to bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť obývate alebo nie. Ak spoluvlastníci vynaložili náklady na nevyhnutnú opravu nehnuteľnosti, vznikol by im voči Vám nárok na zaplatenie pomernej časti nákladov podľa výšky Vášho spoluvlastníckeho podielu.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry den. Prisli sme na preklep v mene vlastnika nehnutelnosti (Pavol a v obc. preukaze a rodnom cisle ma Pavel). Chcem sa spytat ake by to malo dosledky pri dedicskom konani? Dakujem za odpoved. S uctou

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň,

meno je len jedným z identifikačných údajov každej osoby. Ak ostatné údaje - najmä rodné číslo, dátum narodenia, ale aj ostatné ako sú priezvisko či adresa sú uvedené na liste vlastníctva správne, nemusíte sa obávať, že by v konaní o dedičstve bolo spochybnené vlastníctvo nehnuteľnosti danou osobou - poručiteľom.

Samozrejme, z dôvodu právnej istoty by bolo najvhodnejšie požiadať príslušný katastrálny odbor okresného úradu o opravu mena na liste vlastníctva - túto opravu by mal katastrálny odbor vykonať na základe žiadosti danej osoby a predložením potrebných dokladov - občianskeho preukazu, rodného listu a pod.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku ako postupovať, keď pri dedičskom konaní nedošlo k dohode? Jedná sa o to, zomrel mi otec, všetko čo sa dalo poprepisoval, jedine podstatné čo sa prejednávalo je auto, ktoré bolo nadobudnuté v BSM, čiže tam sa ráta iba polovica no a tá polovica auta sa delí štyrmi (manželka, nevlastný brat, môj brat a ja). Pokúšal som sa s ňou dohodnúť, tá suma nie je strašná, je až smiešna - 700€=1/4 a ja neviem čo ďalej. Ona to chce ťahať na súd. Neviem ako to ďalej potom pokračuje. Dedičské konanie som samozrejme nepodpísal. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň

pokiaľ sa dedičské konanie neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví podklady na vydanie uznesenia súdu. 

 

Uznesenímsa konanie končí a súd rozhoduje komu pripadne dedičstvo - napr. môže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa podielov, pokiaľ nedošlo k dohode medzi účastníkmi. 

 

Súrôzne spôsoby, ktorými môže súd rozhodnúť. Pokiaľ došlo k vydaniu osvedčenia o dedičtve, proti tomuto môžete podať do 15 dní žiadosť o pokračovanie v konaní.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry den. Mam otazku ohladom spoluvlastnictva a dedicstva. Moja matka je spoluvlastnickou bytu v Bratislave, s otcom su uz 23 rokov rozvedeni, no nebolo ziadne majetkove konanie. Matka je spoluvlastnickou ale tam nezije. Moja otazka je aky narok ma matka (a v pripade dedicstva lebo otec je chory, aky narok mam aj ja ako dcera). Momentalne tam zije mladsia sestra a ak by sa nahodou nieco s otcom stalo, aky narok tu je mozny. Dakujem za odpoved. S pozdravom Silvia 

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, aký je tu nárok na dedičstvo, tak uvádzame nasledovné:

táto nehnuteľnosť je podľa toho, čo uvádzate v podielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov. Vaša matka je stále spoluvlastníkom, teda má právo podieľať sa na rozhodovaní o nakladaní s nehnutľnosťou. Pokiaľ Váš otec užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu, teda užíva celú nehnueľnosť ale jeho podiel je napr. len 1/2, potom sa bezdôvodne obohacuje na úkor Vašej matky. Vaša matka by mohla žiadať, aby jej nahradil sumu, ktorá zodpovedá obvyklému nájmu v danej lokalite. Samozrejme vo výške zodpovedajúcej jej podielu.

Pokiaľ ide o samotné dedičstvo, závisí od toho, či otec zanechá závet alebo nie. Ak závet nezanechá potom sa bude postupovať podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorého máte samozrejme nárok na podiel na otcovom majetku.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobry deň, mala by som na Vás jednu radu. Pred 4 rokmi mi zomrel otec. Bývame v rodinnom dome, ktorý nebol náš. Otec zdedil po svojom otcovi jednu štvrtinu, ale z dedovej strany ostali este 3 surodenci, ktori maju tak isto podiel z toho domu. Po dedicskom konani okrem mňa, mám staršieho brata a mamu, ktori maju tak isto jednu štvrtinu z podielu z domu. Z dedovej strany chcu tento dom predat a nas vystahovat. Je tu ešte jeden problem, lebo na dome je exekucia. Velmi pekne Vás prosím keby ste mi vedeli dať radu aké mame pravo, či to oni možu predať.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň, v prípade predaja spoločnej veci podielových spoluvlastníkov je potrebné, aby s predajom nehnuteľnosti súhlasili všetci spoluvlastníci (na kúpnej zmluve musí byť podpis všetkých spoluvlastníkov). Ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť na predaji nehnuteľnosti, tí čo chcú predať dom, budú musieť podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V prípade, že chcete v nehnuteľnosti naďalej bývať a nechcete ho predať, odporúčam Vám ponúknuť tým spoluvlastníkom, ktorí chcú nehnuteľnosť predať, že od nich ich spoluvlastnícke podiely odkúpite. V takom prípade, by ste zostali spoluvlastníkom nehnuteľnosti Vy, Váš brat a Vaša mama. Podiely tých, ktorí chcú nehnuteľnosť predať môžete odkúpiť sama alebo sa s Vaším bratom a mamou dohodnúť na tom, že ich odkúpiť každý v určitom pomere. Konkrétny spôsob odkúpenia spoluvlastníckych podielov závisí na Vašej dohode. Bez Vášho súhlasu však nie je možné nehnuteľnosť predať a Vás vysťahovať.


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosím o radu. Umrel mi moj ujo ktorý žil sám v dome, ktorý zdedil po otcovi. Sestry sa vtedy vzdali dedičstva v jeho prospech. Čo bude teraz s dedičstvom. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň

pokiaľ ujo nezanechal závet bude sa dediť podľa zákona. Teda dedičstvo sa musí prejednať v dedičskom konaní. Pokiaľ sa bude dediť podľa zákona, v prvej dedičskej skupine dedia deti a manžel poručiteľa. V druhej skupine (ak sa nededí podľa 1. skupiny) dedí manžel, rodičia poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. V tretej skupine sú súrodenci poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. V štvrtej skupine dedia prarodičia poručiteľa.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pred ôsmimi rokmi mi zomrel otec. Mama mala tri deti. Dve s prvého manželstva a mňa zo spoločného manželstva. Otec zomrel v roku 2008. Na dedičské konanie som bol priznaný ja a mama ako jediný dediči. Mama veľmi zle znášala úmrtie môjho otca bola liečenia aj u psychiatra. Pre dedičskom konaním má prosila, aby som jej nebral byt, aby som nechal byt napísaný na ňu, aby mala istotu, ze bude mat kde bývať. Na základe toho, aby sa jej stav nezhoršil, súhlasil som z dohodou, že svoj podiel prevedieme na ňu. Mama zomrela minuly rok a majetok sa delí na tri časti. Ja som požadoval moju polovicu po otcovi a súrodencom druhu polovicu po rodičoch. Notarka na základe toho, že nesúhlasili s mojim návrhom, delila majetok na tri časti. Mám možnosť sa odvolať a žiadať svoju polovičku budem mať možnosť úspechu?? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak ste sa vzdali dedičstva po otcovi, potom sa matka stala výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti a tým pádom po jej smrti sa bude dediť rovným dielom. Prípadným odvolaním neuspejete, polovičku, ktorú ste prenechali matke už nezískate bohužiaľ späť.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Prosim vas, mam velky problem. Mam v pestunskej starostlivosti 16 ročne dievča. Dna 17.11.2015 jej zomrel otec. O pohreb sa postarala jeho sestra. Dievčatu prišli papiere zo socialnej poistovne, lebo jej otcovi nebola vyplatena PN-ka. Peniaza vzala jeho sestra a povedala že jej tie peniaze patria, lebo ona chodila za nim do nemocnice a kupovala mu všetko čo potreboval. Neviem, či to bolo spravne jej ich dat. Rovnako mam obavu aj o samotny priebeh dedickeho konania. Za odpoved vam dakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 19.01.2016)

Dobrý deň, peňažné prostriedky, ktoré patrili zomrelej osobe (poručiteľovi), patria do majetkovej podstaty dedičstva. Nemôže si ich preto svojvoľne privlastniť iná osoba ako dedič len na základe vyhlásenia alebo iných vlastných domnienok. Z Vášho príspevku vyplýva, že do úvahy pripadá ako jediný dedič jeho dcéra, v zmysle dedenia zo zákona. Dedičstvo prejedná súdom poverený notár, ktorý je povinný dodržať zákonnom ustanovený postup. V rámci dedičského konania možno rozhodnúť aj tak, že majetok po poručiteľovi v nepatrnej hodnote sa vydá tomu, kto sa postaral o jeho pohreb. 


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem. Obraciam sa na Vás s jednou otázkou. Viac ako 20 rokov zomrela sestra môjho starého otca. Oficiálne dedič by bol môj otec, ktorý žije, ale nakoľko jeho zdravotný stav sa stále zhorší, písali sme splnomocnenie na mňa, aby som vedela vybaviť všetky veci v jeho mene. V dedičskom konaní nie je presne napísané, ale rodina vie ešte o nejakých účtoch vo Švajčiarsku. Chcem sa informovať. Ak nevieme presne, v ktorej banke má účet otvorený, akým spôsobom by sme vedeli začať hľadať? Ďakujem za Vašu ochotu, S prianím pekného dňa.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.12.2015)

Dobrý deň

kontaktujte notára, ktorý prejednával dedičstvo, ten by Vám najlepšie zodpovedal vašu otázku. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu štátu, v ktorom by sa mal účet nachádzať, je možné, že bude prebiehať samostatné dedičské konanie. Vo Švajčiarsku môžu byť rozdielnym spôsobom upravené predpoklady dedenia. 


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, momentálne mám za sebou 2-ročný úspešne ukončený súdny spor s našou sesternicou, ktorá po smrti našej mamičky chce s nami súrodencami dediť rodinný dom po našich spoločných starých rodičoch. Urobila tak aj napriek tomu, že už tento dom bol prevedený na mojich rodičov počas ich života. Sesternica bola z tohto domu pred 15 r. vyplatená. T.č., aj napriek tomu, že prvý spor prehrala, podala ďalšiu žalobu. Znova sa nám rozbieha ďalšie konanie, v podstate o tom istom, len inými slovami. Chcem sa opýtať, ako sa môžeme brániť tomu, že táto osoba útočí takýmto spôsobom bezdôvodne? Čo robiť, dá sa zbaviť ju svojprávnosti? Ako je možné, že aj napriek tomu, že neuhradila predchádzajúce súdne trovy z prehratého sporu, súd prijal jej súdny poplatok na otvorenie novej žaloby? Ja jej nič nedlhujem, ani moji súrodenci a blokuje nám nehnuteľnosť a kvôli nej nemôžeme deliť dedičstvo. Do kedy toto môže robiť? Viem, že má na krku nejaké exekúcie. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, nakoľko nie som konkrétnejšie oboznámený s predmetom jednotlivých súdnych konaní, ktoré uvádzate, moja odpoveď je podmienená skutkovými predpokladmi. Spomínate, že Vaša sesternica sa pokladala za dediča v konaní o dedičstve po Vašej mame. Svoje právo uplatnila na súde žalobou, ktorá bola zamietnutá. Ak nastala právoplatnosť predmetného rozhodnutia, nevidím prekážku, aby sa v dedičskom konaní pokračovalo. Otázka, či Vaša sesternica je alebo nie je dedičom po Vašej mame, už bola vyriešená. Opätovný návrh na začatie konania predstavuje neodstrániteľnú vadu konania, tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci, v dôsledku ktorej súd konanie zastaví. Neuhradenie súdnych trov v inom konaní nie je dôvodom na to, aby súd odmietol návrh účastníka na začatie súdneho konania.


Podotázka: Dedičské konanie (Dedičské právo)

prosim vas poradte mi zila som s druhom ktory nahle zomrel a ja zijem v jeho rodinom dome na ktory si narokuje jeho syn ....a neviem ako mam postupovat dalej aj ked mam tam trvaly pobyt a dedicke konanie este ani nebolo

Odpoveď: Dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 05.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ Váš druh zomrel, dediť v dedičskom konaní po ňom nebudete, nakoľko sa bude dediť v prvej skupine (do ktorej patrí jeho syn). Vlastníctvo k veciam patricim do dedičstva sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa aj napriek tomu, že v súčasnosti na katastri ešte stále napísaný Váš druh. Aj napriek tomu, že dedičské konanie ešte neprebehlo a jeho syn by teraz podal návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti, súd by jeho návrhu vyhovel. Preto Vám nezostane nič iné, ako sa z danej nehnuteľnosti vysťahovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku