Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.14 s)

[2023] Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi | Právna Poradňa

1 OZ), prislúcha pri podielovom spoluvlastníctve všetkým spoluvlastníkom ... podielové spoluvlastníctvo. Uviedol som pravdepodobne, nakoľko to závisí od ...

[2023] Bezpodielove spoluvlastnictvo ? | Právna Poradňa

Aj keď následne uzatvorili manželstvo a hypotéka bola prefinancovaná, to ešte neznamená, že došlo k zmene vlastníctva či už na podielové alebo bezpodielové ...

[2023] Problémy so spoluvlastníctvom domu | Právna Poradňa

V prípade, že by ste chceli svoje podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu spoluvlastníkov. Až v prípade, že ...

[2023] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

16. 5. 2019 ... podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe ... podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo ...

[2023] Vyporiadanie spoluvlastníctva | Právna Poradňa

655/2004 Z. z. Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Trápi vás "Vyporiadanie ...

[2023] Predaj domu bez spoluvlastníka | Právna Poradňa

Pri podielovom spoluvlastníctve, čo zaujíma hlavne vás, je dôležité, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o ...

[2023] Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

4. 3. 2023 ... Odpoveď: Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom ...

[2023] Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

1./ Oprávnený z predkupného práva (poškodený spoluvlastník) sa môže domáhať, aby aby nový podielový spoluvlastník mu ponúkol svoj podiel na predaj v zmysle § ...

[2023] Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel | Právna Poradňa

Preto po otcovej smrti môžete podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k spoločnému bytu vy traja súrodenci voči vašej sestre, ktorá ...

[2023] Rozdelenie pozemku podielového vlastníka | Právna Poradňa

V našom právnom poriadku sa podielové spoluvlastníctvo chápe ako ideálne, t.j. aj Váš spoluvlastnícky podiel predstavuje ideálny podiel na právach a ...

LEXANA - asistentka