Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.20 s)

[2023] Výlučné vlastníctvo dvoch vlastníkov | Právna Poradňa

Ak má byť vec prikázaná niektorým v viacerých spoluvlastníkov (čím naďalej zostáva v podielovom spoluvlastníctve), neprikazuje sa im to do „výlučného“ ...

[2023] Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Podiel vyjadruje mieru, akou sa ...

[2023] Predaj domu v spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás a ... jedinou cestou je zrušiť a vyporiadať takéto podielové spoluvlastníctvo.

[2023] Stavba spoločného rodinného domu | Právna Poradňa

Vo väčšine prípadov sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje písomnou dohodou, v ktorej sa spoluvlastníci dohodnú na tom, že jeden z nich sa stane výlučným ...

[2023] Dohoda o podielovom spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Z obsahu dohody musí však byť zrejmé, že účastníci chceli založiť podielové spoluvlastníctvo k stavbe napr. s tým, že veľkosť podielov bude závisieť od miery ...

[2023] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Následne je vecou dohody podielových spoluvlastníkov či zrušia a vyporiadajú podiel. spoluvlastníctvo buď dohodou alebo cestou súdu v zmysle ust. § 142 Obč.

[2023] Hosporádenie spoluvlastníkov so spoločnou vecou [Advokáti ...

Podielové spoluvlastníctvo a hospodárenie so spoločnou vecou ... byť prijaté nadpolovičnou väčšinou podielových spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov.

[2023] Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

Vo Vašom prípade ide o problematiku zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a odpoveď na otázku, kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo.

[2023] Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Chcem sa spytat, da sa zrusit podielove spoluvlastnictvo cez sud, ked ide o malolete deti? Chcela by som ich vyplatit. Nemam s tetou a jej partnetrom ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po…

Samozrejme, spoluvlastnícke podiely Vám súd prikáže za primeranú náhradu. V rámci súdneho konania je opäť možné dohodnúť sa na výške vyrovnacích podielov. Ak sa ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku