Máte
otázku?

Bezpodielove spoluvlastnictvo ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Bezpodielove spoluvlastnictvo ?

Dobrý deň, chcem požiadať o radu pre moju kamarátku. Situácia je nasledovná: jej bývalý priateľ si kúpil dom na hypotéku, pri ktorej bola kamarátka ručiteľkou, ale dom bol zapísaný na jeho meno. Po čase sa vzali a žili spolu 15 rokov. Hypotéka bola prefinancovaná, ale vlastníkom ostal len on. Teraz sa rozviedli a on vyhlásil, že dom je len jeho a bývalá manželka musela sa vystahovať. Čo teraz? Je tento dom skutočne len jeho, napriek tomu, že kamarátka je na hypotéke ručiteľkou? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielove spoluvlastnictvo ?

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak bol rodinný dom kúpený pred uzatvorením manželstva, ej vo výlučnom vlastníctve bývalého manžela. Aj keď následne uzatvorili manželstvo a hypotéka bola prefinancovaná, to ešte neznamená, že došlo k zmene vlastníctva či už na podielové alebo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Funkcia ručiteľa alebo spoludlžníka tiež na podstate veci - vlastníckom práve k nehnuteľnosti nič nemení.

Vaša kamarátka má v podstate len nárok na úhrade jednej polovice uhradených splátok hypotéky s príslušenstvom za trvania manželstva, lebo hypotéka bola splácaná z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a z jej strany ako manželky išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a to napriek tomu, že boli manželia. Vyplatená mzda každého z manželov totiž patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a bývalá manželka - vaša kamarátka - má nárok na ich vrátenie, pričom poukazujeme na ust. § 150 Občianskeho zákonníka.

Ak sa vaša priateľa s bývalým manželom nedohodnú na vyporiadaní BSM v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, v uvedenej lehote do 3 rokov musí potom ona podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môže vaša kamarátka kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Bezpodielove spoluvlastnictvo ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bezpodielove spoluvlastnictvo ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké možnosti máme, aby sa môj bývalý manžel po rozvode odsťahoval zo spoločnej nehnuteľnosti, keďže BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) ešte nie je vysporiadané. Tiež by ma zaujímalo, do akého termínu by sme ho museli vyplatiť, ak by k tomu bol súdny príkaz. Ďalej by som sa chcela informovať, ako sa určuje cena nehnuteľnosti - ide o trhovú cenu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielove spoluvlastnictvo ?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka vyporiadania BSM, ak ste si BSM nezrušili počas manželstva, tak toto zaniklo dňom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Dňom právoplatnosti začína plynúť trojročná lehota na vyporiadanie BSM, a to buď dohodou alebo súdom. V prípade, že 3 roky uplynú, tak sa uplatní ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.   V prípade, že sa s manželom viete dohodnúť, tak Vám odporúčam navštíviť advokáta, aby Vám dohodu o vyporiadaní spísal a nie je potrebné celú vec posúvať na súd. Dá sa teda súdu vyhnúť.   Pri nehnuteľnostiach to väčšinou v súdnych konaniach funguje tak, že sa ich hodnota určuje znaleckým posudkom. Aj v rámci mimosúdneho vyporiadania sa preto môžete dohodnúť, že si nehnuteľnosť necháte oceniť a jeden z manželov vyplatí toho druhého a nadobudne vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti.    Ak sa nedohodnete na sume a ani na spôsobe vysporiadania, tak ktorýkoľvek z manželov môže do 3 rokov podať návrh na súd. Ak by nepodal návrh na súd do 3 rokov, tak po tomto čase prejde vlastníctvo do podielového spoluvlastníctva (1/2 a 1/2).
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezpodielove spoluvlastnictvo ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.