POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako postupovať pri BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Ako postupovať pri BSM

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať pri BSM, keď chcem vyplatiť exmanželku za byt. Je nutné obrátiť sa na advokáta? Ktoré dokumenty budem potrebovať v prípade dohody? Čo je potrebné urobiť, aby si exmanželka po vyplatení už nemohla nárokovať byt? Treba iť aj na kataster? A čo by ste mi poradili, na čo si dať pozor?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako postupovať pri BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), tak platí, že ak ste dohodnutí, všetko sa dá vyriešiť dohodou. Ak manželka so sumou za vyplatenie za byt súhlasí a na tejto sume ste obaja dohodnutí, stačí dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na vklad. Dohoda sa dá spracovať tak, aby sa v budúcnosti nestalo, že by si manželka nárokovala na byť po vyplatení. Dohoda o BSM musí spĺňať zákonné náležitosti, aby sa na katastri zapísala. Okrem dohody potrebujete aj návrh na vklad do katastra.

 

Pozor si je potrebné dať hlavne na to, aby bola zmluva o vyporiadaní BSM správne vypracovaná. 

 

Ak by manželka s dohodou nesúhlasila, tak je potrebné postupovať pri BSM tak, že jej pošlete najskôr výzvu na vysporiadanie BSM a následne sa bude vec musieť riešiť súdnou cestou. Vždy je samozrejme rýchlejšia cesta formou dohody.

 

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie dohody o BSM, môžeme Vám s ňou pomôcť.

Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, v čom je rozsudok o rozvode rozhodujúci pre vyporiadanie spoločného majetku manželov?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň, rozsudok o rozvode môže byť rozhodujúci pre vyporiadanie spoločného majetku manželov v rôznych hľadiskách, najmä na základe okolností odhalených v priebehu rozvodového konania, ktoré by mohli ovplyvniť spôsob vyporiadania spoločného majetku. Jedným z takýchto hľadísk môže byť napríklad účelné využitie veci jedným z bývalých manželov, ako to vyhodnotil súd, čo sa odzrkadlí pri prikázani veci do vlastníctva toho manžela, ktorý ju bude účelne využívať. Taktiež, ak niektorý z manželov mal vec v držbe alebo v užívaní a došlo k jej amortizácii, súd môže prihliadať na toto hľadisko pri rozhodovaní o prikázaní veci tomuto manželovi, čo je reakciou na časový odstup od okamihu rozvodu po vyporiadanie majetku. Tiež napríklad komu sú zverené deti, alebo kto zapríčinil rozvod. Dôvodov môže byť mnoho. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode sme sa s bývalým manželom dohodli ústne na vyriešení BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Vlastnili sme len byt, ktorý sme predali, a výťažok sme si rozdelili na polovicu. Okrem bytu sme mali aj iné veci, ktoré neboli príliš hodnotné, ale aj tu sme sa ústne dohodli, resp. máme písomnú komunikáciu vo forme správ. Moja otázka znie: Musíme oficiálne spísať dohodu o BSM, alebo postačí, že sme sa dohodli a majetok sme si rozdelili? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň,
Ak ste sa s exmanželom dohodli a rozdelili majetok bez konfliktov a obaja ste spokojní s výsledkom, písomná dohoda nemusí byť nevyhnutná. 

Ak si však myslíte, že by exmanžel toto vysporiadanie mohol v budúcnosti napádať, tak si spíšte jednoduché potvrdenie o rozdelení. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Kúpila som si byt, ktorý je výlučne zapísaný a zakúpený mnou. Ak by som sa v budúcnosti chcela vydať, má právo na môj byt aj budúci manžel? Je potrebné v tom prípade vyhotoviť zápis u notára o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň,
ak je byt vo vašom vlastníctve, potom v prípade, že by ste uzatvorili manželstvo, na vlastníckom práce k bytu sa nič nemení a manžel na byt nemá právny nárok a to ani v prípade rozvodu. Byt nebude patriť do BSM a nie ej to možné ani na základe notárskej zápisnice, lebo ste výlučným vlastníkom bytu, ktorý vlastníte pred uzatvorením manželstva.

V prípade, že by ste počas trvania manželstva byt rekonštruovali, následne v prípade, ak by došlo k rozvodu manželstva, manžel by mal právny nárok na vrátenie jedenej polovice uhradených súm na rekonštrukciu bytu.

Podiel na byte môžete manželovi darovať, právny nárok na darovanie podielu na byte nemá.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, ako sa rieši BSM v prípade, keď sme s manželkou dva mesiace pred našou svadbou kúpili dom, ktorý je však vlastníctvom mojej exmanželky. Dom sme kúpili spoločne a úver sme brali na meno mojej manželky ešte predtým, ako sme sa vzali. Teraz po rozvode nastal problém, moja exmanželka nechce ma vyplatiť z polovice domu s argumentom, že dom jej patrí. Úver na dom sme však ako manželia splácali spoločne počas 10 rokov a investovali sme spoločné úspory do jeho renovácie a prerábky. Aké právo mám na podiel z domu, keďže sme boli manželia 16 rokov? Môže ma z neho aj vysťahovať? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o BSM, tak dom tam podľa môjho názoru nepatrí. Tiež hypotéka nebola spoločným záväzkom, ktorý by sa mal v širšom zmysle vyporiadavať v rámci BSM. Preto ak Vás exmanželka nechce vyplatiť z polovice hodnoty domu, tak v zásade má pravdu. Na druhej strane ak ste počas manželstva splácali jej výlučný úver a investovali do jej výlučného majetku, máte nárok na náhradu toho, čo sa takto vynaložilo zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM (nárok vyplýva z § 150 Občianskeho zákonníka).


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja mama a otec sa súdili o vysporiadanie BSM. Počas tohto obdobia otec zomrel a jeho čiastka prešla na mňa a mojich súrodencov. S mamou sme sa dohodli tak, že nám vyplatí otcovu čiastku. Avšak, od rozhodnutia súdu a jeho právoplatnosti už uplynul istý čas a mama s nami vôbec nekomunikuje a ani nás nevyplatila. Máme ísť s rozhodnutím na súd alebo ako máme postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete právoplatným a vykonateľným rozsudkom, avšak Vaša mama napriek tomu v súdom určenej lehote dlh voči Vám z titulu vyporiadania BSM nevyplatila, môžete sa domáhať zaplatenia tejto sumy v rámci exekučného konania. Môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Vzhľadom na blízky príbuzenský vzťah by som však najskôr využil miernejšie prostriedky. Skúste ju najskôr ústne a potom aj písomne oficiálnou cestou vyzvať na zaplatenie. Vo výzve uveďte, že v prípade ak na výzvu nebude reagovať v lehote ktorú určíte, budete sa svojich práv domáhať exekučnou cestou. Spomeňťe, že každým dňom sa dostáva do omeškania so zaplatením peňažného záväzku, a že tým jej dlh len narastá. Takže by ste mohli žiadať aj úroky z omeškania. S vyriešením veci Vám môžeme pomôcť. Trovy za právnu pomoc vymôžeme od matky. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v únoru 2021 sme s bývalým manželom podpísali dohodu o vysporiadaní BSM. Mal mi vyplatiť určitú sumu, ktorú mi však dodnes, nielenže nevyplatil v plnej výške, ale tvrdí, že mi už nič nedlží. Túto sumu mal vyplatiť po prevode nášho spoločného domu na jeho meno v katastri do jedného mesiaca. Platil ju však len po častiach a teraz odmieta vyplatiť zvyšok. Chcem vedieť, ako mám postupovať. Mám sa obrátiť na súd? Je možné požadovať aj náhradu škody, keďže som bývalý domov zariadila z rôznych zdrojov financovania, pretože mi nebola vyplatená celá dohodnutá suma?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 08.09.2021)

Dobrý deň, odporúčame bývalému manželovi poslať výzvu k úhrade podľa dohody o vyporiadaní BSM a následne ak nedôjde k úhrade podať návrh na súd o vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že by ste sa v uvedenej veci obrátili na advokáta, potom pri splnení zákonných náležitostí bude vydaný platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Odporúčam následne kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rozvádzam sa so svojou manželkou a po rozvode máme v pláne predať byt, v ktorom momentálne bývame. Počas nášho manželstva nám rodičia darovali určitú sumu peňazí, ktorú sme využili na splatenie časti hypotéky tohto bytu. Chcel by som sa informovať, či mám v prípade predaja bytu právo požadovať vyššiu sumu o hodnotu obdržaného daru. Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.03.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona môžete pri vyporiadaní BSM žiadať, aby sa Vám nahradilo to, čo ste z výlučného majetku (čo je aj darovaný majetok) vynaložili na spoločný majetok. Do spoločného majetku patria aj spoločné úvery z obdobia po vzniku manželstva. Nakoľko je to aj Váš dlh, tak vlastne od manželky by ste mohli žiadať nahradiť polovicu daru, ktorý ste na úver použili. Polovicu preto, pretože podiely sú v BSM zásadne rovnaké a tým, že ste platili z daru zostatok úveru, ste platili aj svoj úver aj manželkin. Neviem, ako presne myslíte žiadať viac a hlavne od koho. Od kupujúceho môžete žiadať kúpnu cenu, na ktorej sa dohodnete a ktorú bude ochotný zaplatiť. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo sú všetky dokumenty po uzavretí manželstva na meno manžela. Mám na mysli všetky úradné dokumenty, napríklad zmluvu o správe bytu, všetky dane z nehnuteľnosti a podobne. Nehnuteľnosti sú evidované na nás ako na manželov, kde každý vlastní polovicu (1/1). Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 02.12.2020)

Dobrý deň,
záleží to, ako ste sa dohodli. Dané dokumenty môžu byť aj na Vaše meno. Prípadne môžete žiadať, aby ste tam boli obaja. Poväčšine sú to tzv. bežné veci, ktoré môže vybaviť každý z manželov. Všetko závisí od dohody medzi Vami a dohody s daným orgánom.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som už rok rozvedená a mám jedno dieťa. Môj manžel sa od nás odsťahoval do prenajmu a podal žiadosť o rozvod. Po rozvode si kúpil novú nehnuteľnosť, kde plánuje bydliť. Počas manželstva sme obaja nadobudli 3-izbový byt v BSM. Dohoda o vyporiadaní spoločnej nehnuteľnosti zatiaľ nebola uzavretá. Manžel mi núka predaj bytu, pretože potrebuje peniaze z predaja tohto bytu. Ja však s predajom nesúhlasím a chcem si byt nechať, prípadne vyplatiť manželovi jeho podiel. Môj problém je v tom, že mám nízky príjem a banka mi schválila len nízku hypotéku. Manželovi však suma, ktorú mu môžem za byt ponúknuť, nestačí. Hrozí mi, že ma pred súd a budem musieť byt predať, aj keď to nechcem. Obávam sa, či sudca môže nariadiť predaj môjho bytu, v ktorom bývam s mojou neplnoletou dcérou. Tá bola po rozvode zverená do mojej starostlivosti. Nemôže sudca prihliedať na moju finančnú situáciu? Ďakujem za radu. S pozdravom, J.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,
pre vyporiadanie BSM platí, že ak sa s bývalým manželom nedohodnete v lehote do 3 rokov a ani v tejto lehote nebude podaný návrh na súd, následne platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, je byt pôvodne v BSM, v podielovom spoluvlastníctva manželov v podiele 1/2 k celku.

Uvádzame, že v konaní o vyporiadanie BSM sa nerieši otázka predaja bytu, ale len to, do vlastníctva koho bude byt prisúdený s povinnosťou výplaty druhému manželovi.

Predmetom vyporiadania však nie je iba byt, ale aj hnuteľný majetok.

Sme názoru, že pokiaľ manžel po rozvode kupoval byt, mal počítať s tým, že BSM nie je vyporiadané a z tohto dôvodu nemôže žiadať od Vás predaj bytu pri vyporiadaní BSM dohodou.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, so snúbenicou plánujeme kúpiť stavebný pozemok. Oba by sme chceli byť vlastníkmi, ale pozemok nechceme deliť. Je možné mať bezpodielové spoluvlastníctvo pozemku, aj keď nie sme manželia? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nie ste mnaželia, nemôžete pred uzatvorením manželstva nadobudnúť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva, ale len podielového spoluvlastníctva podľa Vašej dohody s určením podielov, prípadne v podiele po 1/2 k celku rpe každého z Vás. Podielové spoluvlastníctvo pozemku neznamená, že pozemok bude rozdelený na presne vymedzené podiely v reálnom teréne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.