Máte
otázku?

Ako postupovať pri BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Ako postupovať pri BSM

Dobry den chcem sa opytat ako postupovat pri BSM, ked chcem exmanželku vyplatit za byt, ci treba ist cez advokata alebo nie a čo treba v pripade dohody,  ake dokumenty. V pripade, aby si už exmanželka neskôr už nemohla narokovat na byt po vyplatení. Treba ist aj na kataster a čo by ste mi poradili, na čo si dat pozor.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako postupovať pri BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), tak platí, že ak ste dohodnutí, všetko sa dá vyriešiť dohodou. Ak manželka so sumou za vyplatenie za byt súhlasí a na tejto sume ste obaja dohodnutí, stačí dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na vklad. Dohoda sa dá spracovať tak, aby sa v budúcnosti nestalo, že by si manželka nárokovala na byť po vyplatení. Dohoda o BSM musí spĺňať zákonné náležitosti, aby sa na katastri zapísala. Okrem dohody potrebujete aj návrh na vklad do katastra.

 

Pozor si je potrebné dať hlavne na to, aby bola zmluva o vyporiadaní BSM správne vypracovaná. 

 

Ak by manželka s dohodou nesúhlasila, tak je potrebné postupovať pri BSM tak, že jej pošlete najskôr výzvu na vysporiadanie BSM a následne sa bude vec musieť riešiť súdnou cestou. Vždy je samozrejme rýchlejšia cesta formou dohody.

 

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie dohody o BSM, môžeme Vám s ňou pomôcť.

Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,

prosím Vás ako sa rieši BSM v prípade, že 2 mesiace pred uzavretím sobáša sa kúpil dom, ale vlastníkom je exmanželka. Dom sme ale kúpili spoločne s tým, že sme pred svadbou brali úver na meno exmanželky. Po rozvode nastal problém, exmanželka ma nechce vyplatiť z polovice s tým, že dom patrí jej. Úver na dom sme ale ako manželia splácali 10 rokov a investovali sme spoločne vo všetkom čo sa týka renovácie a prerábky. Aké mám právo na podiel z domu, boli sme manželia 16 rokov. Môže ma z neho aj vysťahovať? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o BSM, tak dom tam podľa môjho názoru nepatrí. Tiež hypotéka nebola spoločným záväzkom, ktorý by sa mal v širšom zmysle vyporiadavať v rámci BSM. Preto ak Vás exmanželka nechce vyplatiť z polovice hodnoty domu, tak v zásade má pravdu. Na druhej strane ak ste počas manželstva splácali jej výlučný úver a investovali do jej výlučného majetku, máte nárok na náhradu toho, čo sa takto vynaložilo zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM (nárok vyplýva z § 150 Občianskeho zákonníka).


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mama s otcom sa súdili o vysporiadaní BSM. Počas tohto obdobia otec zomrel a jeho čiastka prešla na mňa a mojich súrodencov. S mamou sme sa dohodli tak, že nám vyplatí otcovu čiastku. No od súdu a právoplatnosti rozhodnutia už ubehol nejaký čas a mama s nami vôbec nekomunikuje a ani nás nevyplatila. Mame ísť s rozhodnutím na súd alebo ako máme postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete právoplatným a vykonateľným rozsudkom, avšak Vaša mama napriek tomu v súdom určenej lehote dlh voči Vám z titulu vyporiadania BSM nevyplatila, môžete sa domáhať zaplatenia tejto sumy v rámci exekučného konania. Môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Vzhľadom na blízky príbuzenský vzťah by som však najskôr využil miernejšie prostriedky. Skúste ju najskôr ústne a potom aj písomne oficiálnou cestou vyzvať na zaplatenie. Vo výzve uveďte, že v prípade ak na výzvu nebude reagovať v lehote ktorú určíte, budete sa svojich práv domáhať exekučnou cestou. Spomeňťe, že každým dňom sa dostáva do omeškania so zaplatením peňažného záväzku, a že tým jej dlh len narastá. Takže by ste mohli žiadať aj úroky z omeškania. S vyriešením veci Vám môžeme pomôcť. Trovy za právnu pomoc vymôžeme od matky. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s exmanželom sme podpísali dohodu o vysporiadaní BSM v 2/2021. Mal mi vyplatiť sumu, ktorú do dnešného dna, nielenže nevyplatil celú, ale tvrdí, že mi nič nedlží. Sumu mal vyplatiť po prevode nášho domu na neho v katastri do jedného mesiaca. Platil ju po častiach a nakoniec odmieta vyplatiť zvyšok. Čo môžem spraviť? Obrátiť sa na súd? Môžem požadovať aj náhradu škody, keďže som kupovala byt a veci do neho som musela kupovať z rôznych zdrojov peňazí, nakoľko som nemala dostatok peňazí na zariadenie?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 08.09.2021)

Dobrý deň, odporúčame bývalému manželovi poslať výzvu k úhrade podľa dohody o vyporiadaní BSM a následne ak nedôjde k úhrade podať návrh na súd o vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že by ste sa v uvedenej veci obrátili na advokáta, potom pri splnení zákonných náležitostí bude vydaný platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Odporúčam následne kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S manželkou sa ideme rozvádzať a po rozvode chceme predať byt, v ktorom bývame. Na byt sme mali hypotéku a moji rodičia mi počas manželstva darovali určitú sumu peňazí, ktorú som použil na splatenie časti úveru na byt. Moja otázka je, že, či mám právo v prípade predaja bytu požadovať vyššiu sumu o darovanú sumu peňazí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.03.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona môžete pri vyporiadaní BSM žiadať, aby sa Vám nahradilo to, čo ste z výlučného majetku (čo je aj darovaný majetok) vynaložili na spoločný majetok. Do spoločného majetku patria aj spoločné úvery z obdobia po vzniku manželstva. Nakoľko je to aj Váš dlh, tak vlastne od manželky by ste mohli žiadať nahradiť polovicu daru, ktorý ste na úver použili. Polovicu preto, pretože podiely sú v BSM zásadne rovnaké a tým, že ste platili z daru zostatok úveru, ste platili aj svoj úver aj manželkin. Neviem, ako presne myslíte žiadať viac a hlavne od koho. Od kupujúceho môžete žiadať kúpnu cenu, na ktorej sa dohodnete a ktorú bude ochotný zaplatiť. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, prečo všetky dokumenty po uzavretí manželstva sú na manželove meno? Myslím tým, všetky úradné dokumenty napr./ zmluva pri výkone správy ohľadne bytu, všetky dane za nehnuteľnosti a pod./. Nehnuteľnosti sú napísané na nás ako na manželov 1/1 v celosti.
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 02.12.2020)

Dobrý deň,
záleží to, ako ste sa dohodli. Dané dokumenty môžu byť aj na Vaše meno. Prípadne môžete žiadať, aby ste tam boli obaja. Poväčšine sú to tzv. bežné veci, ktoré môže vybaviť každý z manželov. Všetko závisí od dohody medzi Vami a dohody s daným orgánom.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
som už rok rozvedená s jedným dieťaťom. Manžel sa od nás odsťahoval do prenájmu a podal žiadosť o rozvod. Po rozvode si kúpil novú nehnuteľnosť, kde sa plánuje sťahovať. Máme v BSM 3 i. byt, ktorý sme nadobudli počas manželstva. Zatiaľ sme sa nedohodli na vyporiadaní BSM. Manžel ma núti predať byt, lebo potrebuje peniaze z predaja nášho spoločného bytu, ale ja s predajom nesúhlasím, chcem si byt nechať a jeho vyplatiť z bytu. Problém ale je, že mám nízky príjem a banka mi schváli iba nízku hypotéku a manželovi tie peniaze čo mu núkam na vyplatenie, nestačia. Vyhráža sa mi, že ma dá na súd a potom budem musieť predať byt, aj keď nechcem. Môže mi sudca nariadiť predať môj byt, kde bývam s mojou neplnoletou dcérou, ktorá mi bola zverená do starostlivosti po rozvode? Nebude sudca prihliadať na moju finančnú situáciu ?
Ďakujem za radu. J.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,
pre vyporiadanie BSM platí, že ak sa s bývalým manželom nedohodnete v lehote do 3 rokov a ani v tejto lehote nebude podaný návrh na súd, následne platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, je byt pôvodne v BSM, v podielovom spoluvlastníctva manželov v podiele 1/2 k celku.

Uvádzame, že v konaní o vyporiadanie BSM sa nerieši otázka predaja bytu, ale len to, do vlastníctva koho bude byt prisúdený s povinnosťou výplaty druhému manželovi.

Predmetom vyporiadania však nie je iba byt, ale aj hnuteľný majetok.

Sme názoru, že pokiaľ manžel po rozvode kupoval byt, mal počítať s tým, že BSM nie je vyporiadané a z tohto dôvodu nemôže žiadať od Vás predaj bytu pri vyporiadaní BSM dohodou.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
so snúbenicou kupujeme stavebný pozemok. Obaja chceme byť vlastníkmi, ale pozemok nechceme deliť. Je možné bezpodielové spoluvlastníctvo pozemku, aj keď nie sme manželia ?
Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nie ste mnaželia, nemôžete pred uzatvorením manželstva nadobudnúť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva, ale len podielového spoluvlastníctva podľa Vašej dohody s určením podielov, prípadne v podiele po 1/2 k celku rpe každého z Vás. Podielové spoluvlastníctvo pozemku neznamená, že pozemok bude rozdelený na presne vymedzené podiely v reálnom teréne.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás sme 3 roky rozvedení, stále bývame v spoločne postavenom dome, ale posledné 2 roky platím všetky výdavky. Bývalý má samé exekúcie, mohla by som požiadať o zrušenie BSM?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

 

Dobrý deň,

ak ste sa doteraz nevedeli dohodnúť na vyporiadaní BSM, je možné podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM (BSM už nie je potrebné rušiť, nakoľko zaniklo rozvodom). Je však potrebné dať si pozor na trojročnú lehotu, v rámci ktorej je možné žalobu podať. Táto trojročná lehota začala plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Ak už lehota uplynula, tak nehnuteľnosť už nevlastníte v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele ½.

V rámci vyporiadania BSM je možné uplatniť aj nároky súvisiace s platením splátok hypotéky, resp. iného úveru.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som informovať ohľadom vyporiadania Bsm. Mali sme ho formou dohody. V dohode som mala hlavnú podmienku, že hypotéka braná na dom sa presunie len na exmanžela a mňa tým zbaví hypotéky. Tým pádom dom prejde len do jeho vlastníctva. No dom prešiel na katastri do jeho vlastníctva ale v hypotéke na dom stále figurujem. Viete mi poradiť kam sa obrátiť a kde to mám riešiť? Keďže nesplnil jeden bod v dohode o BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
na to, aby bol Váš bývalý manžel uvedený na predmetnej hypotéke iba ako samostatný dlžník nepostačuje podpísať iba dohodu o vyporiadaní BSM. Je potrebné navštíviť (spoločne) banku, ktorá poskytla tento úver a požiadať o prepis tohto dlhu výlučne na neho.

Až ak s tým bude banka súhlasiť a podpíšete potrebné dokumenty v banke, bude hypotéka vedená iba na jeho meno. Môže sa však stať, že banka nebude súhlasiť s prepisom hypotéky iba na neho, lebo ho neposúdi ako bonitného. V takom prípade potom bude potrebné preskúmať Vašu dohodu o vyporiadaní BSM, či je možné od nej odstúpiť a začať vyporiadanie BSM od začiatku.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom chceme kupovať auto, ktoré samozrejme bude patriť do BSM. Manžel ma z prvého manželstva dve deti a z nášho mame spoločnú dcérku. Auto bude napísané na mňa. Chcem sa spýtať, v prípade smrti manžela, patrilo by aj auto do dedičského konania a musela by som sa s ním deliť a manželovými deťmi, alebo v prípade, že bude napísané na mňa by ostalo mne? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 07.05.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že MV bude nadobudnuté počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM, v prípade úmrtia manžela bude patriť do dedičského konania.

V dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM a dedičmi budú zo zákona aj deti manžela z predchádzajúceho manželstva a Vaše dieťa.

Je v prvom rade vecou dohody dedičov ako sa v dedičskom konaní vyporiadate.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku