Ako postupovať pri BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri BSM

Dobry den chcem sa opytat ako postupovat pri BSM, ked chcem exmanželku vyplatit za byt, ci treba ist cez advokata alebo nie a čo treba v pripade dohody,  ake dokumenty. V pripade, aby si už exmanželka neskôr už nemohla narokovat na byt po vyplatení. Treba ist aj na kataster a čo by ste mi poradili, na čo si dat pozor.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako postupovať pri BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), tak platí, že ak ste dohodnutí, všetko sa dá vyriešiť dohodou. Ak manželka so sumou za vyplatenie za byt súhlasí a na tejto sume ste obaja dohodnutí, stačí dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na vklad. Dohoda sa dá spracovať tak, aby sa v budúcnosti nestalo, že by si manželka nárokovala na byť po vyplatení. Dohoda o BSM musí spĺňať zákonné náležitosti, aby sa na katastri zapísala. Okrem dohody potrebujete aj návrh na vklad do katastra.

 

Pozor si je potrebné dať hlavne na to, aby bola zmluva o vyporiadaní BSM správne vypracovaná. 

 

Ak by manželka s dohodou nesúhlasila, tak je potrebné postupovať pri BSM tak, že jej pošlete najskôr výzvu na vysporiadanie BSM a následne sa bude vec musieť riešiť súdnou cestou. Vždy je samozrejme rýchlejšia cesta formou dohody.

 

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie dohody o BSM, môžeme Vám s ňou pomôcť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás sme 3 roky rozvedení, stále bývame v spoločne postavenom dome, ale posledné 2 roky platím všetky výdavky. Bývalý má samé exekúcie, mohla by som požiadať o zrušenie BSM?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

 

Dobrý deň,

ak ste sa doteraz nevedeli dohodnúť na vyporiadaní BSM, je možné podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM (BSM už nie je potrebné rušiť, nakoľko zaniklo rozvodom). Je však potrebné dať si pozor na trojročnú lehotu, v rámci ktorej je možné žalobu podať. Táto trojročná lehota začala plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Ak už lehota uplynula, tak nehnuteľnosť už nevlastníte v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele ½.

V rámci vyporiadania BSM je možné uplatniť aj nároky súvisiace s platením splátok hypotéky, resp. iného úveru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som informovať ohľadom vyporiadania Bsm. Mali sme ho formou dohody. V dohode som mala hlavnú podmienku, že hypotéka braná na dom sa presunie len na exmanžela a mňa tým zbaví hypotéky. Tým pádom dom prejde len do jeho vlastníctva. No dom prešiel na katastri do jeho vlastníctva ale v hypotéke na dom stále figurujem. Viete mi poradiť kam sa obrátiť a kde to mám riešiť? Keďže nesplnil jeden bod v dohode o BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
na to, aby bol Váš bývalý manžel uvedený na predmetnej hypotéke iba ako samostatný dlžník nepostačuje podpísať iba dohodu o vyporiadaní BSM. Je potrebné navštíviť (spoločne) banku, ktorá poskytla tento úver a požiadať o prepis tohto dlhu výlučne na neho.

Až ak s tým bude banka súhlasiť a podpíšete potrebné dokumenty v banke, bude hypotéka vedená iba na jeho meno. Môže sa však stať, že banka nebude súhlasiť s prepisom hypotéky iba na neho, lebo ho neposúdi ako bonitného. V takom prípade potom bude potrebné preskúmať Vašu dohodu o vyporiadaní BSM, či je možné od nej odstúpiť a začať vyporiadanie BSM od začiatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom chceme kupovať auto, ktoré samozrejme bude patriť do BSM. Manžel ma z prvého manželstva dve deti a z nášho mame spoločnú dcérku. Auto bude napísané na mňa. Chcem sa spýtať, v prípade smrti manžela, patrilo by aj auto do dedičského konania a musela by som sa s ním deliť a manželovými deťmi, alebo v prípade, že bude napísané na mňa by ostalo mne? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že MV bude nadobudnuté počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM, v prípade úmrtia manžela bude patriť do dedičského konania.

V dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM a dedičmi budú zo zákona aj deti manžela z predchádzajúceho manželstva a Vaše dieťa.

Je v prvom rade vecou dohody dedičov ako sa v dedičskom konaní vyporiadate.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manžel chce podať žiadosť na zrušenie BSM kvôli podnikaniu, aby ho môj podnik neohrozil v budúcnosti. Čo sa stane s BSM po zániku mojej živnosti? Bude automaticky obnovené? Po založení živnosti treba čakať nejakú dobu alebo môže žiadosť poslať hneď? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2019)

Dobrý deň. Ak sa podá návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania jedného z manželov, tak súd o zániku BSM musí rozhodnúť obligatórne. Návrh môže podať jedine manžel, ktorý podnikateľské oprávnenie nemá (ak ale majú obaja, tak môže podať návrh ktorýkoľvek z nich).

Ak sa na základe takého návrhu zruší BSM a neskôr dôjde k zániku podnikateľského oprávnenia, BSM sa potom automaticky neobnoví. O obnove by musel opätovne rozhodnúť súd na návrh jedného z manželov.

Z časového hľadiska nie je nutné čakať určitú dobu po získaní oprávnenia. Návrh možno podať hneď na ďalší deň po získaní oprávnenia na podnikateľskú činnosť jedného z manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som právoplatne rozvedená (2016) a môj exmanžel mi poslal po pol roku dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde žiada odo mňa auto. Auto bolo zakúpené počas trvania manželstva, na ktoré si zobral pôžičku v hodnote 1600 e. Na spojazdnenie auta mi dal môj otec 1500 e. Auto je písané na mňa, mám aj doklad o jeho kúpe, ktorý je tiež písaný na mňa. PZP tiež je založené v mojom mene. Pri rozvode sme sa dohodli, že auto si môžem nechať pre nášho syna. Auto mu nemienim odovzdať nakoľko si ho vynovujem ( kupa nových kolies ). Exmanželovi pôžičku za auto splatili jeho rodičia hneď po rozvode. Ako mám ďalej postupovať, aby som o auto neprišla? Mám ho napr. predať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosti kúpy uvedených vo Vašom príspevku, predmetné vozidlo patrilo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM možno vysporiadať dohodou, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je ustanovená žiadna forma. Dohoda teda môže byť uzavretá písomne, ústne i mlčky, resp. konkludentným činom. Vy ste sa na vysporiadaní BSM vo vzťahu k vozidlu už dohodli ústnou formou. Vzhľadom na absenciu písomnej formy, budete však túto skutočnosť musieť preukazovať inými dôkazmi, napr. svedeckými výpoveďami, poukazaním na dlhodobé a výlučné užívanie Vašou osobou a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Máme s exmanželom rozvod za sebou ale majetok mame nevysporiadany. Máme spolu úver na rekonštrukciu ale v tom sú peniaze aj na auto. Dom nie je nás ale svokrov a ja mám nevýhodu, že som všetky aktíva dávala na manžela. Nemám žiaden doklad, že aj ja som tam investovala dosť peňazí a aj svoje dedičstvo po rodičoch. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sa vychádza zo zásady, podľa ktorej podiely oboch manželov sú rovnaké. Zároveň platí, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Predmetný dom však nepatrí do BSM, nakoľko jeho vlastníkom je Váš bývalý svokor. Spoločné prostriedky ste teda investovali do majetku tretej osoby a to z titulu darovania resp. sa na Váš úkor svokor bezdôvodne obohatil. Vložené finančné prostriedky na rekonštrukciu a ich náhrada teda nebude predmetom vysporiadania BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať bývalý ma má vyplatiť z domu do konca februára 2018. Stále mi ale hovorí, že nevie kam ma poslať peniaze, že nemá oficiálne potvrdené číslo účtu. Prosím Vás aký je postup? Neviem čo robiť, a nechcem, aby ma oklamal. A čo robiť v prípade ak nevyplatí? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

postup bude záležať od toho, či išlo len o Vašu dohodu, alebo súdne rozhodnutie. Podľa § 149 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Ak ste sa na vyporiadaní BSM dohodli a bývalý manžel Vám odmieta splniť svoju povinnosť, môžete sa obrátiť na súd a podať žalobu o vyporiadanie BSM. V prípade ak Vaše BSM bolo vyporiadané súdom a bývalý manžel Vám odmieta zaplatiť, môžete peniaze vymáhať aj prostredníctvom exekútora.

Odporúčam Vám písomne ho vyzvať na splnenie jeho povinnosti a uviesť mu lehotu a číslo bankového účtu, na ktoré ma zaslať peniaze. Ak po odmietne, alebo v danej lehote povinnosť nesplní, môžete postupovať podľa vyššie uvedeného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Vlastníme s manželom dom v rámci BSM. Po rozvode chcem, aby ma vyplatil. Pretože nechce dom predať, ani ma vyplatiť, môže mu súd určiť, aby ma vyplatil v urcitom časovom horizonte? Ja by som dom najradšej predala, aby sme sa rozdelili, no on s tým nesúhlasí. Peniaze chcem použiť na kúpu bytu, pretože spolunažívanie po rozvode v jednom dome nie je možné. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva je oprávneným záujmom jedného z bývalých manželov vysporiadať majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak nedôjde k dohode, vysporiadanie vykoná súd. Váš manžel v predmetnom konaní nemôže argumentovať spôsobom, že si chce ponechať predmetnú nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctva a zároveň Vás za Váš podiel nevyplatiť. Ak má prostriedky na výplatu Vášho podielu, súd mu určí primerané lehotu na splnenie tejto povinnosti. V prípade, že jeho finančná situácia to neumožňuje, súd môže na vyrovnanie určiť splátky resp. aj nariadiť predaj domu a rozdeliť výťažok medzi bývalých manželov.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť. Od vlastnej mami som s manželom odkúpila byt, kde je mama zapísana ako vecné bremeno. Teraz sa s manželom rozvádzame a potrebovala by som vedieť, ako sa bude tento byt deliť.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na existenciu vecného bremena, ktoré spočíva v práve doživotného užívania bytu Vašou matkou, do úvahy pripadá vysporiadanie spôsobom prikázania bytu do výlučného vlastníctva jedného z manželov s povinnosťou vyplatiť druhému manželovi vyrovnací podiel. Ak sa na výške vyrovnacieho podielu nedokážete dohodnúť, jeho výšku určí súd, s najväčšou pravdepodobnosťou na základe znaleckého posudku. Hodnotu predmetného bytu však bude výrazným spôsobom znižovať práve uvedené vecné bremeno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Manželovi vznikol počas jeho podnikania dlh na daňovom úrade. Dovolím si tvrdiť, že 80% spôsobili objektívne problémy. Daňový úrad nám zaťažil našu nehnuteľnosť, ktorú vlastníme BSM. Rada by som sa informovala, či je možné aj v takomto prípade riešiť BSM na podielové spoluvlastníctvo. Úprimne povedané mám nad 50-rokov, celý život som pracovala, v živote som bola na úrade práce ako nezamestnaná 6-mesiacov, keď sa po 1996 hromadne prepúšťalo a zanikali firmy v našom regióne. Bojím sa, že prídeme o strechu nad hlavou. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle relevantnej judikatúry je možné vo výnimočných prípadoch vyporiadať BSM aj prikázaním spoločnej nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. Spolu so súdnym konaním o vyporiadanie BSM sú však spojené trovy súdneho konania vo výške 3 % z hodnoty masy BSM. V prípade, že v BSM nemáte žiadne iné majetky väčšej hodnoty je pre Vás výhodnejšie počkať na uplynutie trojročnej lehoty odo dňa rozvodu manželstva a uplatnenie zákonnej domnienky vyporiadania BSM. To je upravené v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak do troch rokov od rozvodu nedošlo k uzatvoreniu dohody ani k podaniu žaloby na súd o vyporiadanie BSM, manželia nadobudnú spoločnú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva. Tým svoj cieľ dosiahnete bez súdneho konania a potreby platiť súdny poplatok. Rovnako v súdnom konaní nie je zaručené, že by to skončilo prikázaním veci do podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Pri vysporiadaní BSM mi exmanžel neustále tlači osobné auto do môjho vlastníctva. To auto sme nadobudli počas manželstva, nikdy mi ho nedovolil používať a aj po rozvode ho mal garážované a ja som od garáže nemala kľúč. Nedávno mi ho dal za moju bytovku, nič nepovedal ale naďalej ho užíva len on. Ja to auto nepotrebujem, lebo ak budem niečo potrebovať, môžem používať auto priateľa alebo otca. Sud ma taktiež stále presviedča, aby som si auto vzala. Ma na to súd právo? Ex chce, aby som mu preplatila všetky výdaje na auto, ktoré nepoužívam nikdy a vôbec. A mám ja právo žiadať od ex polovicu za nájom bytu, ktorý neužíva on? Súdom dostal príkaz predbežným opatrením opustiť byt z dôvodu psychického tyrania. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, akékoľvek nátlaky zo strany súdu alebo druhého účastníka konania na spôsob vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú neprijateľné. Ak o vozidlo nemáte záujem, trvajte na vyplatení podielu z jeho hodnoty. Hradenie nákladov za užívanie spoločných vecí počas manželstva sa pri vysporiadaní nezohľadňuje. Výnimku môžu tvoriť investície vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov do spoločnej veci. Pokiaľ Váš manžel po rozvode sám automobil užíval, je povinný znášať náklady jeho bežnej prevádzky. Z rovnakého dôvodu ste povinná sama hradiť užívanie bytu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželom sme v rozvodovom konaní. Máme BSM. Počas manželstva sme si zobrali spoločný hypotekárny úver na stavbu domu, pričom založený je byt mojich rodičov. Ale tí sa dnes obávajú, že manžel prestane hypotéku splácať a dôjde v najhoršom prípade až k dražbe ich bytu a preto sa rozhodli, že mi (výlučne mne) darujú peniaze na to, aby som celú zostávajúcu časť tejto hypotéky predčasne splatila. Zohľadní túto skutočnosť súd pri vyporiadávaní BSM? V čase rozvodu teda bude situácia takáto: na stavbu domu sme použili moje vlastné peniaze, ktoré nepatrili do BSM (tiež z výlučného daru z minulosti). Taktiež sme použili celú sumu od banky z predmetného úveru, ktorý čiastočne splatil manžel z BSM peňazí a zvyšok ja z vyššie uvedeného daru. Ja by som pri vysporiadaní BSM navrhovala, že dom pripadne mne a manžela vyplatím. Ako sa teda určí jeho podiel resp. suma, ktorú mu mám vyplatiť? Zohľadní súd to, že síce peniaze, ktoré nám poskytla banka boli naše v BSM, ale v skutočnosti som ich skoro celé splatila ja? Ďakujem a želám pekný deň.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nepatria veci získané darom, teda ani darované finančné prostriedky, ktoré nadobudol manžel za trvania manželstva. V zmysle § 150 Občianskeho zákonníka, pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Pri vyporiadaní BSM teda môžete žiadať, aby sa výška vyrovnacieho podielu Vášho manžela z hodnoty domu znížila o Vaše finančné prostriedky, ktoré ste ako svoj výlučný majetok do domu vložila. Ak hypotekárny úver ešte nie je splatený, môžete žiadať, aby Vám bola uložená povinnosť ho splatiť, pričom výška jeho nesplatenej časti sa taktiež započíta s vyrovnacím podielom Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem. Chcel by som poprosit o radu, aky je postup pri rozvode a BSM konani, ci sa BSM kona po rozvode alebo pred rozvodom. A ked mame spolocne dlhy, ci by nieco mohla platit aj manzelka. Mame spolu aj dcerku 6 rocnu. Dovod rozvodu je, ze ona ma mimomanzelsky pomer co som zistil, preto sa potrebujem roziest. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň. Najskôr je potrebný rozvod a až po právoplatnosti rozsudku o rozvode je možné riešiť vyporiadanie BSM. Konanie k rozvod manželstva je vždy spojené aj s konaním o úprave rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu k deťom, ktoré pochádzajú z manželstva. Konanie ohľadom vyporiadania BSM je samostatné a v rámci neho sa riešia výlučne majetkové pomery sporových strán. V zásade platí, že aktíva a pasíva by sa mali medzi sporové strany rozdeliť rovným dielom. Odklon od rovnosti podielov je skôr výnimkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na vysporiadanie majetku pri rozvode. Manžel vstupoval do manželstva s 2-izbovým bytom. Počas nášho spoločného manželstva sme kúpili 4-izbový byt, kde rozdiel medzi predajom 2-izbového bytu a nákupom 4-izbového bytu bol cca 6640,-. Berie sa do úvahy hodnota bytu v tom čase pri predaji, alebo sa berie rozdiel hodnôt medzi predajom a nákupom v týchto časoch, teda hodnota 4-izb. bytu je teraz určite vyššia. Potom ešte počas manželstva kupoval 1-izbový byt. Dá sa spätnie riešiť majetkové vysporiadanie, ak už nie som na liste vlastníctva spoluvlastníčkou 4 izbového bytu a byt už patrí len manželovi a zatiaľ sme manželia. Ja už mám vo vlastníctve 1-izbový byt. Teda manželovi ostal: 4-izbový byt auto predajňa, v ktorej sme spoločne podnikali a stále podnika (ja som nevkladala žiadne financie) Mne ostal: 1-izbový byt Máme spolu jedného syna a dohodli sme sa na striedavej starostlivosti. Žiadosť o rozvod je podaná a na všetkom sme sa dohodli. Ide mi len o to, či by súd zohľadňoval aj iné faktory ako len ten rozdiel pri predaji 2-izbového bytu, s ktorým manžel vstúpil do manželstva a nákupom 4-izbového a 1-izbového bytu. A či by sa spätne dalo teda riešiť niečo s bytmi, hoci každý sme už vlastníkom jedného z nich. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň. Súdy pri vyporaidaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) vychádzajú predovšetkým z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie by spomínaný štvorizbový byt zrejme patril do BSM. Pritom Váš manžel by mal nárok na to, aby sa mu pri vyporiadaní BSM nahradilo to, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, t.j. cena, ktorou prispel na kúpu štvorizbového bytu z vlastných prostriedkov. Zvyšok hodnoty štvorizbového bytu by sa mal následne vyporiadať v zmysle zásady rovnosti podielov oboch manželov. Pokiaľ ide o samotné vyporiadanie BSM, toto je možné riešiť až po jeho zániku. BSM pritom zaniká rozvodom manželstva, prípade skôr na základe rozhodnutia súdu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Prosim o radu-nasmerovanie, ako postupovat vo veci zrusenia BSM. S priatelom sa onedlho zosobasime. On si chce zalozit zivnost, to sa vsak udeje az ked uz budeme manzelia. Z tohoto dovodu by sme si chceli zrusit BSM. Ako treba postupovat prosim? Treba sa obratit, na notara alebo advokata? Vypracuje on nejaku dohodu alebo navrh na sud? A ak manzel ukonci zivnost, je potom treba ziadat o obnovenie BSM? Dakujem za radu

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2016)

Dobrý deň, zrušenie BSM počas trvania manželstva sa riadi ustanovením § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, ak jeden z nich získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a druhý z manželov požiadal o zrušenie BSM. Tzn. že o zrušenie BSM budete musieť požiadať Vy, ako ten z manželov, ktorý nezískal podnikateľské oprávnenie. Na notára ani advokáta sa obrátiť nemusíte. Rôzne vzory nájdete aj na internete, pričom súdne konanie je v tomto prípade "zjednodušené". Stačí súdu preukázať, že jeden z manželov nadobudol oprávnenie na podnikateľskú činnosť a súd BSM zruší. V prípade, že Váš manžel ukončí svoju podnikateľskú činnosť, môžete (ale nemusíte) požiadať o obnovenie BSM. Túto možnosť upravuje ustanovenie § 151 Občianskeho zákonníka, pričom tento návrh na obnovenie BSM môže podať hociktorý z manželov (aj ten, ktorý mal podnikateľské oprávnenie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň chcela by som sa spýtať ako to je s vysporiadaním BSM po rozvode. Dcéra, keď sa vydala , začali stavať počas manželstva dom v Maďarsku. Po 3 rokoch sa s ňou manžel rozviedol. Teraz jej tvrdí, že na 1/2 domu nemá nárok. Takisto mu dala peniaze do firmy i na autá. Má nárok z toho na niečo? ĎAkujem Kovaničová

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ začali stavať dom počas manželstva a tento aj dokončili, stala sa z neho vec právnom slova zmysle. Tým pádom patrí do spoločného BSM. Dôležité je, z akých prostriedkov bol dom postavený (či z výlučných alebo spoločných, alebo aj aj). Nakoľko v otázke neuvádzate, ako bola stavba financovaná, nemôžem Vám na túto časť odpovedať úplne presne.

V zásade pri vyporiadaní BSM platí, že podiely oboch manželov sú rovnaké, pričom každý z manželov má právo žiadať, aby mu druhý manžel nahradil, to čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na ich spoločný majetok. Ak napríklad Vaša dcéra z majetku, ktorý nadobudla pred uzavretím manželstva financovala stavbu spoločného domu. Je však dôležité v akom pomere bol dom financovaný, teda v akej výške, kto z nich prispel.

Čo sa týka podnikania, platí tu podobná zásada. Nakoľko majetok, ktorý slúži na výkon povolania jedného z manželov nepatrí do BSM, je manžel-podnikateľ, povinný nahradiť druhému manželovi to, čo sa zo spoločného majetku použilo na jeho výlučný majetok, v tomto prípade jeho podnikanie.

Ak sa na vyporiadaní nedohodnú manželia sami, môže ktorýkoľvek z nich podať žalobu na súd. Súd pritom berie do úvahy hodnotu celého majetku patriaceho do BSM. Následne, ak sa manželia nedohodnú na podieloch, vyporiada ich súd rovnakým podielom. Práve tu môže Vaša dcéra žiadať aj to, aby jej bolo nahradené to, čo sa zo spoločného majetku použilo na podnikanie jej bývalého manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa spytat: byvaly manzel si podal na navrh na vyporiadanie bsm, avsak tam zahrnul aj dom, ktory sme ziskali darovacou zmluvou, cize tam nepatri. Navrhol tam, ze mi vyplati za tento dom aj s pozemkom 10.000,- eur po 100,- eurovych mesacnych splatkach. Je mozne, ze s tym bude sud suhlasit? Nemal by ma vyplatit nejak inak? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, súd Vás vyzve (alebo už možno aj vyzval) na vyjadrenie sa k jeho návrhu na vyporiadanie BSM. V rámci Vášho vyjadrenia je potrebné uviesť a poukázať na to, že dom ste nadobudli na základe darovacej zmluvy a tým pádom nepatrí do Vášho BSM (predložte darovaciu zmluvu a tiež výpis z listu vlastníctva). Dom nadobudnutý darovacou zmluvou patrí do Vášho podielového spoluvlastníctva (ak chce Váš manžel vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, bude musieť podať ďalší návrh na súd). Po Vašom vyjadrení bude aj súdu zrejmé, že dom nepatrí do BSM a preto tento dom nebude zahrnutý do masy BSM (Váš spoločný majetok, ktorý patrí podľa zákona do BSM). Rovnako vo svojom vyjadrení navrhnite spôsob vyporiadania BSM (uveďte kto má veci z BSM nadobudnúť do výlučného vlastníctva a akú sumu má na základe toho vyplatiť druhému manželovi). Konkrétny spôsob vyporiadania BSM je špecifický pre každé súdne konanie, preto v tomto smere nie je možné poskytnúť bližšiu radu. Považujem však za dôležité uviesť, že ak v rámci súdneho konania kvalifikovane neuplatníte svoj návrh, právoplatné súdne rozhodnutie o spôsobe vyporiadania BSM bude nemenné a záväzné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Poprosim o radu ci mam nejaku moznost. Ex manzel vlastnil rod. dom este pred manzelstvom a bol ohodnoteny na 90000,-SK. Teraz by bol ohodnoteny minimalne na 100000,-€. Kompletne sme ho pocas 18 rocneho manzelstva zrekonstruovali /strecha ,fasada,ohrada,okna.../. A exmanzel mi chce vyplatit 6000,-€. Nemam ziadne doklady, mam dve deti, ktore su so mnou a musim zacat riesit hypoteku a byvanie, ale ked mi nevyplati viac, tak nemam ziadnu sancu na vlastne byvanie. Mam 36 rokov. Poprosim vas o radu, ako dalej. Uz som z toho velmi zufala.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš manžel nehnuteľnosť nadobudol pred uzavretím manželstva, tak je jeho výlučným majetkom. Tzn. že sa vyporiadanie BSM nebude týkať samotnej nehnuteľnosti. Avšak predmetom vyporiadania BSM budú všetky investície zo spoločného majetku (majetku patriaceho do BSM - z jeho alebo Vášho príjmu) na jeho výlučný majetok (t.j. jeho nehnuteľnosť). V zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka je každý z manželov v rámci vyporiadania BSM povinný vrátiť všetko čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. V praxi to znamená, že manžel, na ktorého majetok sa investície z majetku BSM vynaložili, musí druhému manželovi vyplatiť polovicu investícií (ak vychádzame z toho, že podiely manželov sú rovnaké). Z toho dôvodu je potrebné, aby ste si v rámci vyporiadania BSM (mimosúdneho alebo súdneho) uplatnili predmetný nárok a požadovali do masy BSM zahrnúť i investície do jeho nehnuteľnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

dobry den, poprosim o odpoved na moju oatazku : co robit v pripade, ak ex manzel nechce suhlasit s vyporiadanim BSM vyplatenim mnou polovicu hodnoty bytu jemu. Zijem v tom byte so nasim maloletym synom a chcem odkupit jeho polovicu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2014)

Dobrý deň, pokiaľ bývalý manžel nechce súhlasiť s vyporiadaním BSM po rozvode, máte možnosť vec vyriešiť podaním žaloby na súd. Pred tým, ako by ste podali na neho žalobu o vyporiadanie BSM je potrebné, aby ste manžela vyzvali na vysporiadanie BSM po rozvode písomne doporučeným listom. V uvedenom liste je potrebné špecifikovať Vaše požiadavky. Od rozvodu nesmú uplynúť viac ako 3 roky. 

Nikto Vás nemôže nútiť zotrvať v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve) s manželom. Pred podaním žaloby je taktiež dôležité, aby Váš nárok bol oprávnený, aby sa nestalo, že v súdnom konaní budete musieť manželovi ešte aj nahradiť trovy konania. 

Ak máte záujem, poradíme Vám, ako by ste mali postupovať, prípadne Vám pomôžeme aj s vypracovaním potrebných dokumentov (výzvy pre manžela a žaloby na súd). Trovy právneho zastupovania môžeme požadovať nahradiť od bývalého manžela a preto Vás zastupovanie našou advokátskou kanceláriou vo veci vyporiadania BSM nemusí nič stáť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku