Máte
otázku?

Ako postupovať pri BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Ako postupovať pri BSM

Dobry den chcem sa opytat ako postupovat pri BSM, ked chcem exmanželku vyplatit za byt, ci treba ist cez advokata alebo nie a čo treba v pripade dohody,  ake dokumenty. V pripade, aby si už exmanželka neskôr už nemohla narokovat na byt po vyplatení. Treba ist aj na kataster a čo by ste mi poradili, na čo si dat pozor.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako postupovať pri BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), tak platí, že ak ste dohodnutí, všetko sa dá vyriešiť dohodou. Ak manželka so sumou za vyplatenie za byt súhlasí a na tejto sume ste obaja dohodnutí, stačí dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na vklad. Dohoda sa dá spracovať tak, aby sa v budúcnosti nestalo, že by si manželka nárokovala na byť po vyplatení. Dohoda o BSM musí spĺňať zákonné náležitosti, aby sa na katastri zapísala. Okrem dohody potrebujete aj návrh na vklad do katastra.

 

Pozor si je potrebné dať hlavne na to, aby bola zmluva o vyporiadaní BSM správne vypracovaná. 

 

Ak by manželka s dohodou nesúhlasila, tak je potrebné postupovať pri BSM tak, že jej pošlete najskôr výzvu na vysporiadanie BSM a následne sa bude vec musieť riešiť súdnou cestou. Vždy je samozrejme rýchlejšia cesta formou dohody.

 

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie dohody o BSM, môžeme Vám s ňou pomôcť.

Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mama s otcom sa súdili o vysporiadaní BSM. Počas tohto obdobia otec zomrel a jeho čiastka prešla na mňa a mojich súrodencov. S mamou sme sa dohodli tak, že nám vyplatí otcovu čiastku. No od súdu a právoplatnosti rozhodnutia už ubehol nejaký čas a mama s nami vôbec nekomunikuje a ani nás nevyplatila. Mame ísť s rozhodnutím na súd alebo ako máme postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete právoplatným a vykonateľným rozsudkom, avšak Vaša mama napriek tomu v súdom určenej lehote dlh voči Vám z titulu vyporiadania BSM nevyplatila, môžete sa domáhať zaplatenia tejto sumy v rámci exekučného konania. Môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Vzhľadom na blízky príbuzenský vzťah by som však najskôr využil miernejšie prostriedky. Skúste ju najskôr ústne a potom aj písomne oficiálnou cestou vyzvať na zaplatenie. Vo výzve uveďte, že v prípade ak na výzvu nebude reagovať v lehote ktorú určíte, budete sa svojich práv domáhať exekučnou cestou. Spomeňťe, že každým dňom sa dostáva do omeškania so zaplatením peňažného záväzku, a že tým jej dlh len narastá. Takže by ste mohli žiadať aj úroky z omeškania. S vyriešením veci Vám môžeme pomôcť. Trovy za právnu pomoc vymôžeme od matky. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s exmanželom sme podpísali dohodu o vysporiadaní BSM v 2/2021. Mal mi vyplatiť sumu, ktorú do dnešného dna, nielenže nevyplatil celú, ale tvrdí, že mi nič nedlží. Sumu mal vyplatiť po prevode nášho domu na neho v katastri do jedného mesiaca. Platil ju po častiach a nakoniec odmieta vyplatiť zvyšok. Čo môžem spraviť? Obrátiť sa na súd? Môžem požadovať aj náhradu škody, keďže som kupovala byt a veci do neho som musela kupovať z rôznych zdrojov peňazí, nakoľko som nemala dostatok peňazí na zariadenie?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 08.09.2021)

Dobrý deň, odporúčame bývalému manželovi poslať výzvu k úhrade podľa dohody o vyporiadaní BSM a následne ak nedôjde k úhrade podať návrh na súd o vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že by ste sa v uvedenej veci obrátili na advokáta, potom pri splnení zákonných náležitostí bude vydaný platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky.

Odporúčam následne kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S manželkou sa ideme rozvádzať a po rozvode chceme predať byt, v ktorom bývame. Na byt sme mali hypotéku a moji rodičia mi počas manželstva darovali určitú sumu peňazí, ktorú som použil na splatenie časti úveru na byt. Moja otázka je, že, či mám právo v prípade predaja bytu požadovať vyššiu sumu o darovanú sumu peňazí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.03.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona môžete pri vyporiadaní BSM žiadať, aby sa Vám nahradilo to, čo ste z výlučného majetku (čo je aj darovaný majetok) vynaložili na spoločný majetok. Do spoločného majetku patria aj spoločné úvery z obdobia po vzniku manželstva. Nakoľko je to aj Váš dlh, tak vlastne od manželky by ste mohli žiadať nahradiť polovicu daru, ktorý ste na úver použili. Polovicu preto, pretože podiely sú v BSM zásadne rovnaké a tým, že ste platili z daru zostatok úveru, ste platili aj svoj úver aj manželkin. Neviem, ako presne myslíte žiadať viac a hlavne od koho. Od kupujúceho môžete žiadať kúpnu cenu, na ktorej sa dohodnete a ktorú bude ochotný zaplatiť. 


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, prečo všetky dokumenty po uzavretí manželstva sú na manželove meno? Myslím tým, všetky úradné dokumenty napr./ zmluva pri výkone správy ohľadne bytu, všetky dane za nehnuteľnosti a pod./. Nehnuteľnosti sú napísané na nás ako na manželov 1/1 v celosti.
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 02.12.2020)

Dobrý deň,
záleží to, ako ste sa dohodli. Dané dokumenty môžu byť aj na Vaše meno. Prípadne môžete žiadať, aby ste tam boli obaja. Poväčšine sú to tzv. bežné veci, ktoré môže vybaviť každý z manželov. Všetko závisí od dohody medzi Vami a dohody s daným orgánom.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
som už rok rozvedená s jedným dieťaťom. Manžel sa od nás odsťahoval do prenájmu a podal žiadosť o rozvod. Po rozvode si kúpil novú nehnuteľnosť, kde sa plánuje sťahovať. Máme v BSM 3 i. byt, ktorý sme nadobudli počas manželstva. Zatiaľ sme sa nedohodli na vyporiadaní BSM. Manžel ma núti predať byt, lebo potrebuje peniaze z predaja nášho spoločného bytu, ale ja s predajom nesúhlasím, chcem si byt nechať a jeho vyplatiť z bytu. Problém ale je, že mám nízky príjem a banka mi schváli iba nízku hypotéku a manželovi tie peniaze čo mu núkam na vyplatenie, nestačia. Vyhráža sa mi, že ma dá na súd a potom budem musieť predať byt, aj keď nechcem. Môže mi sudca nariadiť predať môj byt, kde bývam s mojou neplnoletou dcérou, ktorá mi bola zverená do starostlivosti po rozvode? Nebude sudca prihliadať na moju finančnú situáciu ?
Ďakujem za radu. J.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,
pre vyporiadanie BSM platí, že ak sa s bývalým manželom nedohodnete v lehote do 3 rokov a ani v tejto lehote nebude podaný návrh na súd, následne platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, je byt pôvodne v BSM, v podielovom spoluvlastníctva manželov v podiele 1/2 k celku.

Uvádzame, že v konaní o vyporiadanie BSM sa nerieši otázka predaja bytu, ale len to, do vlastníctva koho bude byt prisúdený s povinnosťou výplaty druhému manželovi.

Predmetom vyporiadania však nie je iba byt, ale aj hnuteľný majetok.

Sme názoru, že pokiaľ manžel po rozvode kupoval byt, mal počítať s tým, že BSM nie je vyporiadané a z tohto dôvodu nemôže žiadať od Vás predaj bytu pri vyporiadaní BSM dohodou.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
so snúbenicou kupujeme stavebný pozemok. Obaja chceme byť vlastníkmi, ale pozemok nechceme deliť. Je možné bezpodielové spoluvlastníctvo pozemku, aj keď nie sme manželia ?
Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nie ste mnaželia, nemôžete pred uzatvorením manželstva nadobudnúť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva, ale len podielového spoluvlastníctva podľa Vašej dohody s určením podielov, prípadne v podiele po 1/2 k celku rpe každého z Vás. Podielové spoluvlastníctvo pozemku neznamená, že pozemok bude rozdelený na presne vymedzené podiely v reálnom teréne.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás sme 3 roky rozvedení, stále bývame v spoločne postavenom dome, ale posledné 2 roky platím všetky výdavky. Bývalý má samé exekúcie, mohla by som požiadať o zrušenie BSM?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

 

Dobrý deň,

ak ste sa doteraz nevedeli dohodnúť na vyporiadaní BSM, je možné podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM (BSM už nie je potrebné rušiť, nakoľko zaniklo rozvodom). Je však potrebné dať si pozor na trojročnú lehotu, v rámci ktorej je možné žalobu podať. Táto trojročná lehota začala plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Ak už lehota uplynula, tak nehnuteľnosť už nevlastníte v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele ½.

V rámci vyporiadania BSM je možné uplatniť aj nároky súvisiace s platením splátok hypotéky, resp. iného úveru.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som informovať ohľadom vyporiadania Bsm. Mali sme ho formou dohody. V dohode som mala hlavnú podmienku, že hypotéka braná na dom sa presunie len na exmanžela a mňa tým zbaví hypotéky. Tým pádom dom prejde len do jeho vlastníctva. No dom prešiel na katastri do jeho vlastníctva ale v hypotéke na dom stále figurujem. Viete mi poradiť kam sa obrátiť a kde to mám riešiť? Keďže nesplnil jeden bod v dohode o BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
na to, aby bol Váš bývalý manžel uvedený na predmetnej hypotéke iba ako samostatný dlžník nepostačuje podpísať iba dohodu o vyporiadaní BSM. Je potrebné navštíviť (spoločne) banku, ktorá poskytla tento úver a požiadať o prepis tohto dlhu výlučne na neho.

Až ak s tým bude banka súhlasiť a podpíšete potrebné dokumenty v banke, bude hypotéka vedená iba na jeho meno. Môže sa však stať, že banka nebude súhlasiť s prepisom hypotéky iba na neho, lebo ho neposúdi ako bonitného. V takom prípade potom bude potrebné preskúmať Vašu dohodu o vyporiadaní BSM, či je možné od nej odstúpiť a začať vyporiadanie BSM od začiatku.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom chceme kupovať auto, ktoré samozrejme bude patriť do BSM. Manžel ma z prvého manželstva dve deti a z nášho mame spoločnú dcérku. Auto bude napísané na mňa. Chcem sa spýtať, v prípade smrti manžela, patrilo by aj auto do dedičského konania a musela by som sa s ním deliť a manželovými deťmi, alebo v prípade, že bude napísané na mňa by ostalo mne? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 07.05.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že MV bude nadobudnuté počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM, v prípade úmrtia manžela bude patriť do dedičského konania.

V dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM a dedičmi budú zo zákona aj deti manžela z predchádzajúceho manželstva a Vaše dieťa.

Je v prvom rade vecou dohody dedičov ako sa v dedičskom konaní vyporiadate.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manžel chce podať žiadosť na zrušenie BSM kvôli podnikaniu, aby ho môj podnik neohrozil v budúcnosti. Čo sa stane s BSM po zániku mojej živnosti? Bude automaticky obnovené? Po založení živnosti treba čakať nejakú dobu alebo môže žiadosť poslať hneď? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 17.10.2019)

Dobrý deň. Ak sa podá návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania jedného z manželov, tak súd o zániku BSM musí rozhodnúť obligatórne. Návrh môže podať jedine manžel, ktorý podnikateľské oprávnenie nemá (ak ale majú obaja, tak môže podať návrh ktorýkoľvek z nich).

Ak sa na základe takého návrhu zruší BSM a neskôr dôjde k zániku podnikateľského oprávnenia, BSM sa potom automaticky neobnoví. O obnove by musel opätovne rozhodnúť súd na návrh jedného z manželov.

Z časového hľadiska nie je nutné čakať určitú dobu po získaní oprávnenia. Návrh možno podať hneď na ďalší deň po získaní oprávnenia na podnikateľskú činnosť jedného z manželov.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Môžem podať na manželku žalobu? A to za stále bezdôvodne osočovania a nadávky typu citujem: chuj, jeblý, pod. Oplzlé mi nadáva pred deťmi, ktoré mame v profesionálnej a pestúnskej starostlivosti Znevažuje tu postavenie otca v rodine a nevytvára ideálny vzor náhradnej matky. Ďalej, previedla zo spoločného účtu značnú sumu peňazí na iný účet, ktorý si založila a nie je možné ho mnou kontrolovať a viem, že svojmu priateľovi kúpila z toho nábytok a pod. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

podanie žaloby pre zásah do práva na ochranu osobnosti, dobrého mena a cti nie je vylúčená ani medzi manželmi. Podľa § 13 Občianskeho zákonníka 

(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Pokiaľ ide o prevod prostriedkov, ak tieto peniaze patrili do BSM, potom ide aj o Vaše prostriedky a máte právo o nich rozhodovať. Ak by došlo k nezhode o hospodárení so spoločným majetkom, máte možnosť obrátiť sa na súd, aby rozhodol.

Okrem toho, v prípade zániku manželstva zaniká aj BSM a manželia môžu požadovať, aby sa im vyplatilo to, čo sa zo spoločného majetku použilo na ich výlučný majetok.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, priateľ podpísal s jeho bývalou manželkou nevýhodnú zmluvu o mimosúdnom vysporiadaní BSM. Daroval nehnuteľnosť neplnoletemu synovi, ktorý je zverený jeho bývalej manželke. To znamená, že jeho manželka môže kedykoľvek sa nasťahovať s ich synom do bytu. Je možné odstúpiť od nevýhodnej zmluvy, aj keď ju podpísal skôr než bude súdne pojednávanie ohľadne prevodu tohto bytu na neplnoletého syna?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Váš priateľ daroval nehnuteľnosť synovi, nemohol uzavierať dohodu o vysporiadaní BSM ale musel uzavrieť darovaciu zmluvu. Ako darca však nemohol byť sám ale mala by tam byť aj jeho bývalá manželka, ak bola nehnuteľnosť v BSM. Pozrite sa do zmluvy, či je to tak, alebo to bolo uzatvárané inak. 

Vlastnícke právo na obdarovaného prechádza až zápisom do katastra. To znamená, že zatiaľ je vlastníkom on.

Váš priateľ môže vyskúšať odstúpiť od zmluvy a pokiaľ to nebude napadnuté na súde (neplatnosť odstúpenia), potom nedôjde k zápisu na katastri a priateľ bude stále vlastníkom nehnuteľnosti.

Ďalšia možnosť je len žiadať vrátenie daru v prípade, ak by sa obdarovaný správal k nemu alebo k jeho blízkym v hrubom rozpore s dobrými mravmi.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Vlastnil som 3-izbový byt pred manželstvom. Počas manželstva som byt predal a kúpil s manželkou 3-izbový byt s garážou od jej brata. Na kúpu a kompletnú rekonštrukciu bytu boli použité peniaze z predaja môjho bytu. Po rozvode sa exmanželka nechce na ničom dohodnúť s tvrdením, že byt jej daroval brat a že nemám nárok na nič. Pritom bola spísaná kúpno predajňa zmluva, kde nie je zmienka o darovaní. Aký nárok mi vzniká na majetok z BSM? Máme dve deti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste pôvodný byt nadobudli pred manželstvom, bol vo Vašom výlučnom vlastníctve. Jeho predajom sa tento nehnuteľný majetok transformoval na finančné prostriedky, ktoré predstavovali kúpnu cenu. V prípade, že by ste tieto použili na kúpu nového bytu, aj tento byt by patril do Vášho výlučného vlastníctva. Na nákup nového bytu však mohli byť použité aj spoločné prostriedky, a to bez toho, aby ste o tom vedeli resp. si túto skutočnosť možno mylne vysvetľujete. Dôležitou okolnosťou je aj Vaša vôľa nadobudnúť byt do spoluvlastníctva s manželkou. Tieto skutočnosti naznačujú, že byt bude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), aj keď za určitých špecifických okolností môže byť predmetom podielového spoluvlastníctva. Na zodpovedanie tejto otázky ako aj otázky nárokov z vysporiadania tohto majetku, je však nevyhnutné oboznámiť sa so všetkými okolnosťami kúpy bytu a súvisiacimi písomnosťami. Vzhľadom na uvedené, považujem tvrdenie Vašej bývalej manželky o darovaní bytu zo strany jej brata za absurdné, a teda bez právneho významu.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Čo to znamená, že mohli byt aj vynaložené spločné finančne prostriedky do kúpy bytu, keďže finacovanie kúpy nového bytu, rekonštrukcia a aj zariaďovanie išlo z peňazí predaja môjho 3-izb. bytu nadobudnutého pred manželstvom. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, medzi predajom starého a kúpou nového bytu ste mohli mať napr. príjmy z práce, ktoré patria do BSM. Ak Vám boli vyplácané napr. na účet, kde ste mali uložené aj finančné prostriedky z kúpy pôvodného bytu, odlíšiť peňažné prostriedky, ktoré boli Vašim výlučným majetkom od spoločných, nebolo možné. Aj bez uvedeného platí, že ak kúpna cena bytu bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obaja manželia, ktorí obidvaja prejavili vôľu nadobudnúť byt do BSM, práve táto vôľa je rozhodujúca z hľadiska určenia, či patrí alebo nepatrí do BSM. Druhou vecou je však vysporiadanie, ktoré sa vykoná podľa zásady uvedenej v § 150 Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia sa pri vyporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som právoplatne rozvedená (2016) a môj exmanžel mi poslal po pol roku dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde žiada odo mňa auto. Auto bolo zakúpené počas trvania manželstva, na ktoré si zobral pôžičku v hodnote 1600 e. Na spojazdnenie auta mi dal môj otec 1500 e. Auto je písané na mňa, mám aj doklad o jeho kúpe, ktorý je tiež písaný na mňa. PZP tiež je založené v mojom mene. Pri rozvode sme sa dohodli, že auto si môžem nechať pre nášho syna. Auto mu nemienim odovzdať nakoľko si ho vynovujem ( kupa nových kolies ). Exmanželovi pôžičku za auto splatili jeho rodičia hneď po rozvode. Ako mám ďalej postupovať, aby som o auto neprišla? Mám ho napr. predať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosti kúpy uvedených vo Vašom príspevku, predmetné vozidlo patrilo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM možno vysporiadať dohodou, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je ustanovená žiadna forma. Dohoda teda môže byť uzavretá písomne, ústne i mlčky, resp. konkludentným činom. Vy ste sa na vysporiadaní BSM vo vzťahu k vozidlu už dohodli ústnou formou. Vzhľadom na absenciu písomnej formy, budete však túto skutočnosť musieť preukazovať inými dôkazmi, napr. svedeckými výpoveďami, poukazaním na dlhodobé a výlučné užívanie Vašou osobou a pod.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Máme s exmanželom rozvod za sebou ale majetok mame nevysporiadany. Máme spolu úver na rekonštrukciu ale v tom sú peniaze aj na auto. Dom nie je nás ale svokrov a ja mám nevýhodu, že som všetky aktíva dávala na manžela. Nemám žiaden doklad, že aj ja som tam investovala dosť peňazí a aj svoje dedičstvo po rodičoch. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sa vychádza zo zásady, podľa ktorej podiely oboch manželov sú rovnaké. Zároveň platí, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Predmetný dom však nepatrí do BSM, nakoľko jeho vlastníkom je Váš bývalý svokor. Spoločné prostriedky ste teda investovali do majetku tretej osoby a to z titulu darovania resp. sa na Váš úkor svokor bezdôvodne obohatil. Vložené finančné prostriedky na rekonštrukciu a ich náhrada teda nebude predmetom vysporiadania BSM.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať bývalý ma má vyplatiť z domu do konca februára 2018. Stále mi ale hovorí, že nevie kam ma poslať peniaze, že nemá oficiálne potvrdené číslo účtu. Prosím Vás aký je postup? Neviem čo robiť, a nechcem, aby ma oklamal. A čo robiť v prípade ak nevyplatí? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

postup bude záležať od toho, či išlo len o Vašu dohodu, alebo súdne rozhodnutie. Podľa § 149 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Ak ste sa na vyporiadaní BSM dohodli a bývalý manžel Vám odmieta splniť svoju povinnosť, môžete sa obrátiť na súd a podať žalobu o vyporiadanie BSM. V prípade ak Vaše BSM bolo vyporiadané súdom a bývalý manžel Vám odmieta zaplatiť, môžete peniaze vymáhať aj prostredníctvom exekútora.

Odporúčam Vám písomne ho vyzvať na splnenie jeho povinnosti a uviesť mu lehotu a číslo bankového účtu, na ktoré ma zaslať peniaze. Ak po odmietne, alebo v danej lehote povinnosť nesplní, môžete postupovať podľa vyššie uvedeného.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den. Manžel postavil dom ešte za slobodna, list vlastníctva je tak na jeho meno. Bývame spolu 12 rokov, máme 9 ročného syna. Z domu neviem, či mám nárok ale na ostatne veci, čo sa kupili počas manželstva mam narok? Poradte prosím.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Rodinný dom, ktorý Váš manžel postavil a teda sa stal jeho vlastníkom pred uzavretím manželstva, teda nepatrí do BSM. Všetky ostatné hnuteľné veci (napr. zariadenie domu, vozidlo) alebo nehnuteľné veci získané niektorým z Vás za trvania manželstva, tvoria Váš spoločný majetok, ak sa naň nevzťahuje niektorá z vyššie uvedených výnimiek. Ak dôjde k zrušeniu BSM (napr. rozvodom) a následne k jeho vysporiadaniu, uplatňuje sa zásada, podľa ktorej každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ak ste sa napríklad za trvania manželstva podieľali na investíciach do rodinného domu vo vlastníctve Vášho manžela, máte nárok na vrátenie časti z týchto prostriedkov.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Vlastníme s manželom dom v rámci BSM. Po rozvode chcem, aby ma vyplatil. Pretože nechce dom predať, ani ma vyplatiť, môže mu súd určiť, aby ma vyplatil v urcitom časovom horizonte? Ja by som dom najradšej predala, aby sme sa rozdelili, no on s tým nesúhlasí. Peniaze chcem použiť na kúpu bytu, pretože spolunažívanie po rozvode v jednom dome nie je možné. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva je oprávneným záujmom jedného z bývalých manželov vysporiadať majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak nedôjde k dohode, vysporiadanie vykoná súd. Váš manžel v predmetnom konaní nemôže argumentovať spôsobom, že si chce ponechať predmetnú nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctva a zároveň Vás za Váš podiel nevyplatiť. Ak má prostriedky na výplatu Vášho podielu, súd mu určí primerané lehotu na splnenie tejto povinnosti. V prípade, že jeho finančná situácia to neumožňuje, súd môže na vyrovnanie určiť splátky resp. aj nariadiť predaj domu a rozdeliť výťažok medzi bývalých manželov.  


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť. Od vlastnej mami som s manželom odkúpila byt, kde je mama zapísana ako vecné bremeno. Teraz sa s manželom rozvádzame a potrebovala by som vedieť, ako sa bude tento byt deliť.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na existenciu vecného bremena, ktoré spočíva v práve doživotného užívania bytu Vašou matkou, do úvahy pripadá vysporiadanie spôsobom prikázania bytu do výlučného vlastníctva jedného z manželov s povinnosťou vyplatiť druhému manželovi vyrovnací podiel. Ak sa na výške vyrovnacieho podielu nedokážete dohodnúť, jeho výšku určí súd, s najväčšou pravdepodobnosťou na základe znaleckého posudku. Hodnotu predmetného bytu však bude výrazným spôsobom znižovať práve uvedené vecné bremeno.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Už 10 rokov k nám do bytu jeden, dva krát týždenne chodieva môj svokor. Jeho návštevy sú z veľkej časti dôvodom nášho napäteho vzťahu s manželkou. Sme v rozvodovom konaní. Po obdržaní návrhu na rozvod podaného manželkou, som mu povedal, že vzhľadom k momentálnej situácii, ktorá vládne u nás, si neprajem, aby k nám chodil. K fyzickému kontaktu medzi nami nedošlo. Jeho odpoveď bola, že si tu môže prísť kedykoľvek, pretože polovica bytu je manželkina. S manželkou máme byt odkúpený a on tam nemá žiadny podiel. O týždeň prišiel znovu. Spýtal som sa ho, či niečomu nerozumel. Odkázal mi po dcére, že ma nepozná. Som kľudná povaha a preto som sa stiahol. Poraďte mi, čo mám robiť?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, Váš svokor nemá k bytu žiadne užívacie právo a preto do neho nemôže vstupovať alebo sa tam zdržiavať bez Vášho súhlasu. Neoprávňuje ho na uvedené konanie ani odvolanie sa na svoju dcéru, ktorá je jeho spoluvlastníčkou. Vzhľadom na uvedené okolnosti Vám odporúčam upozorniť Vášho svokra na možné trestnoprávne dôsledky jeho konania. Podľa § 194 Trestného zákona sa totižto trestného činu Porušovania domovej slobody dopustí ten, kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň prajem, s exmanželom vlastním nehnuteľnosť, na ktorú si nenárokujem, no som polovičným vlastníkom a spoludlžníkom na hypoúvere (HÚ). Mal snahu zmazať ma z HÚ, no pre jeho dlhy to nie je možné. Rozhodol sa byt predať. Byt nemáme v osobnom vlastníctve 5 rokov, teda bude treba podať daňové priznanie. Rozdielnu sumu kupa - predaj nebude vedieť vydokladovať, vznikne povinnosť zaplatiť daň z predaja. Z predaja si nenárokujem žiadne prostriedky, teda nechcem platiť ani daň z predaja. Mám obavy z toho, že ex si nesplní povinnosť voči daňovému úradu. Dá sa právne ochrániť to, ak by nepodal daňové priznanie, resp. nezaplatil daň z predaja, aby som bola chránená pred daňovým úradom a nemusela daň ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, ak vlastníte nehnuteľnosť spoločne s manželom a budete ju predávať, a potom aj Vám vznikne povinnosť zaplatiť daň a zdravotné odvody. Manžel nemôže sa predať nehnuteľnosť, ktorá je spoločná. Aj, keď si nenárokujete z tejto nehnuteľnosti, kúpnu zmluvu budete podpisovať i Vy.

Odporúčam Vám preto postupovať tak, že sa s manželom najskôr vysporiadate dohodou o vysporiadaní BSM, na základe ktorej on nadobudne celú nehnuteľnosť a až potom ju predá. Vtedy sa povinnosť zaplatiť daň nebude vzťahovať na Vás.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj bývalý manžel podpísal jeden deň pred sobášom so svojou matkou kúpnu zmluvu na rod. dom. Znalecký posudok bol datovaný 10 dní pred sobášom. Cena za nehnuteľnosť bola určená na 300. 000,- Sk. RD sme rekonštruovali, dostavovali a po šiestich rokoch predali a z výnosu sme kúpili 1-izbový byt, kde som na kúpnopredajnej zmluve uvedená ako kupujúca aj s manželom. Teraz pri riešení BSM mi manžel odmieta uznať právo na výnos za predaj rodinného domu a na byt, hoci som uvedená aj na liste vlastníctva ako spolumajiteľka. Má na to po 12tich rokoch právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 19.03.2017)

Dobrý deň, pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je rozhodujúci dátum povolenia vkladu, nie dátumu podpisu kúpnej zmluvy. Ak bol rodinný dom zapísaný na katastri na manžela v čase, keď ste boli zosobášení na kúpu použil čo i len z časti spoločné finančne prostriedky, potom rodinný dom patrí do BSM. Manžel by potom nemohol žiadať výnos z predaj rodinného domu započítať iba pre seba. Mohol by žiadať iba to, čo vložil do kúpy domu zo svojich vlastných peňazí, ktoré nepatrili do BSM. 

V prvom rade je teda potrebné ustáliť, či dom patrí alebo nepatrí do BSM a následne podľa toho postupovať ďalej. Pokiaľ by dom nepatril do BSM, máte právo žiadať vysporiadať vložené investície do tohto domu, ak boli zo spoločného majetku.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Manželovi vznikol počas jeho podnikania dlh na daňovom úrade. Dovolím si tvrdiť, že 80% spôsobili objektívne problémy. Daňový úrad nám zaťažil našu nehnuteľnosť, ktorú vlastníme BSM. Rada by som sa informovala, či je možné aj v takomto prípade riešiť BSM na podielové spoluvlastníctvo. Úprimne povedané mám nad 50-rokov, celý život som pracovala, v živote som bola na úrade práce ako nezamestnaná 6-mesiacov, keď sa po 1996 hromadne prepúšťalo a zanikali firmy v našom regióne. Bojím sa, že prídeme o strechu nad hlavou. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle relevantnej judikatúry je možné vo výnimočných prípadoch vyporiadať BSM aj prikázaním spoločnej nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. Spolu so súdnym konaním o vyporiadanie BSM sú však spojené trovy súdneho konania vo výške 3 % z hodnoty masy BSM. V prípade, že v BSM nemáte žiadne iné majetky väčšej hodnoty je pre Vás výhodnejšie počkať na uplynutie trojročnej lehoty odo dňa rozvodu manželstva a uplatnenie zákonnej domnienky vyporiadania BSM. To je upravené v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak do troch rokov od rozvodu nedošlo k uzatvoreniu dohody ani k podaniu žaloby na súd o vyporiadanie BSM, manželia nadobudnú spoločnú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva. Tým svoj cieľ dosiahnete bez súdneho konania a potreby platiť súdny poplatok. Rovnako v súdnom konaní nie je zaručené, že by to skončilo prikázaním veci do podielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Som rozvedený a moja snúbenica tiež. Z mojej strany mám vysporiadané majetkové pomery, no zo strany mojej snúbenice to nie je tak. Zobrali si úver na opravu domu, moja snúbenica ako ručiteľ. Pre nesplácanie úveru si banka uplatnila svoje právo a formou exekúcie im predala dom, no celkovú dlžnú sumu to nepokrylo. Zo strany jej exmanžela nie je žiadna ochota to ďalej riešiť, ak tak občasnou splátkou 10 e. V budúcnosti plánujeme, že sa vezmeme a moja snúbenica nechce, aby sa jej záväzky v prípade, že by sa jej niečo stalo týkali aj mňa a chce ma ušetriť finančných záväzkov z jej minulého manželstva. Keďže v SR predmanželská zmluva ako taká neplatí, je možný nejaký spôsob, ako by ma od týchto peňažných záväzkov ochránila? Od niekoho sme počuli, že, notárska zápisnica, by sa mohla javiť ako jeden zo spôsobov. Poprosím Vás o vysvetlenie, poprípade o radu ako ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň,

pohľadávka veriteľa len jedného z manželov by pri výkone rozhodnutia (napr. pri exekúcii) mohla byť uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") len v prípade, ak táto pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Táto úprava je obsiahnutá v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Preto ak ide o pohľadávky Vašej priateľky, ktoré vznikli pred uzavretím manželstva, tieto nemôžu byť uspokojované z majetku patriaceho do BSM - táto úprava vyplýva priamo zo zákona, preto pre jej dosiahnutie nie je potrebné uzatvárať dohodu vo forme notárskej zápisnice.

Hoci inštitút predmanželských zmlúv sa v slovenskom právnom poriadku nenachádza, môžete pre zvýšenie právnej istoty uzatvoriť s manželkou (pretože takúto dohodu nie je možné uzatvoriť pred vznikom manželstva) vo forme notárskej zápisnice dohodu o zúžení BSM, v ktorej by ste si vyhradili vznik BSM až ku dňu zániku manželstva (podľa § 143a ods. 2 Občianskeho zákonníka). V takomto prípade by ste počas celého trvania manželstva (až do jeho zániku či už rozvodom alebo smrťou jedného z Vás) nadobúdali veci každý do svojho výlučného vlastníctva a Vaše BSM by až do dňa zániku manželstva nevzniklo.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Pri vysporiadaní BSM mi exmanžel neustále tlači osobné auto do môjho vlastníctva. To auto sme nadobudli počas manželstva, nikdy mi ho nedovolil používať a aj po rozvode ho mal garážované a ja som od garáže nemala kľúč. Nedávno mi ho dal za moju bytovku, nič nepovedal ale naďalej ho užíva len on. Ja to auto nepotrebujem, lebo ak budem niečo potrebovať, môžem používať auto priateľa alebo otca. Sud ma taktiež stále presviedča, aby som si auto vzala. Ma na to súd právo? Ex chce, aby som mu preplatila všetky výdaje na auto, ktoré nepoužívam nikdy a vôbec. A mám ja právo žiadať od ex polovicu za nájom bytu, ktorý neužíva on? Súdom dostal príkaz predbežným opatrením opustiť byt z dôvodu psychického tyrania. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, akékoľvek nátlaky zo strany súdu alebo druhého účastníka konania na spôsob vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú neprijateľné. Ak o vozidlo nemáte záujem, trvajte na vyplatení podielu z jeho hodnoty. Hradenie nákladov za užívanie spoločných vecí počas manželstva sa pri vysporiadaní nezohľadňuje. Výnimku môžu tvoriť investície vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov do spoločnej veci. Pokiaľ Váš manžel po rozvode sám automobil užíval, je povinný znášať náklady jeho bežnej prevádzky. Z rovnakého dôvodu ste povinná sama hradiť užívanie bytu. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželom sme v rozvodovom konaní. Máme BSM. Počas manželstva sme si zobrali spoločný hypotekárny úver na stavbu domu, pričom založený je byt mojich rodičov. Ale tí sa dnes obávajú, že manžel prestane hypotéku splácať a dôjde v najhoršom prípade až k dražbe ich bytu a preto sa rozhodli, že mi (výlučne mne) darujú peniaze na to, aby som celú zostávajúcu časť tejto hypotéky predčasne splatila. Zohľadní túto skutočnosť súd pri vyporiadávaní BSM? V čase rozvodu teda bude situácia takáto: na stavbu domu sme použili moje vlastné peniaze, ktoré nepatrili do BSM (tiež z výlučného daru z minulosti). Taktiež sme použili celú sumu od banky z predmetného úveru, ktorý čiastočne splatil manžel z BSM peňazí a zvyšok ja z vyššie uvedeného daru. Ja by som pri vysporiadaní BSM navrhovala, že dom pripadne mne a manžela vyplatím. Ako sa teda určí jeho podiel resp. suma, ktorú mu mám vyplatiť? Zohľadní súd to, že síce peniaze, ktoré nám poskytla banka boli naše v BSM, ale v skutočnosti som ich skoro celé splatila ja? Ďakujem a želám pekný deň.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nepatria veci získané darom, teda ani darované finančné prostriedky, ktoré nadobudol manžel za trvania manželstva. V zmysle § 150 Občianskeho zákonníka, pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Pri vyporiadaní BSM teda môžete žiadať, aby sa výška vyrovnacieho podielu Vášho manžela z hodnoty domu znížila o Vaše finančné prostriedky, ktoré ste ako svoj výlučný majetok do domu vložila. Ak hypotekárny úver ešte nie je splatený, môžete žiadať, aby Vám bola uložená povinnosť ho splatiť, pričom výška jeho nesplatenej časti sa taktiež započíta s vyrovnacím podielom Vášho manžela.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem. Chcel by som poprosit o radu, aky je postup pri rozvode a BSM konani, ci sa BSM kona po rozvode alebo pred rozvodom. A ked mame spolocne dlhy, ci by nieco mohla platit aj manzelka. Mame spolu aj dcerku 6 rocnu. Dovod rozvodu je, ze ona ma mimomanzelsky pomer co som zistil, preto sa potrebujem roziest. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň. Najskôr je potrebný rozvod a až po právoplatnosti rozsudku o rozvode je možné riešiť vyporiadanie BSM. Konanie k rozvod manželstva je vždy spojené aj s konaním o úprave rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu k deťom, ktoré pochádzajú z manželstva. Konanie ohľadom vyporiadania BSM je samostatné a v rámci neho sa riešia výlučne majetkové pomery sporových strán. V zásade platí, že aktíva a pasíva by sa mali medzi sporové strany rozdeliť rovným dielom. Odklon od rovnosti podielov je skôr výnimkou.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na vysporiadanie majetku pri rozvode. Manžel vstupoval do manželstva s 2-izbovým bytom. Počas nášho spoločného manželstva sme kúpili 4-izbový byt, kde rozdiel medzi predajom 2-izbového bytu a nákupom 4-izbového bytu bol cca 6640,-. Berie sa do úvahy hodnota bytu v tom čase pri predaji, alebo sa berie rozdiel hodnôt medzi predajom a nákupom v týchto časoch, teda hodnota 4-izb. bytu je teraz určite vyššia. Potom ešte počas manželstva kupoval 1-izbový byt. Dá sa spätnie riešiť majetkové vysporiadanie, ak už nie som na liste vlastníctva spoluvlastníčkou 4 izbového bytu a byt už patrí len manželovi a zatiaľ sme manželia. Ja už mám vo vlastníctve 1-izbový byt. Teda manželovi ostal: 4-izbový byt auto predajňa, v ktorej sme spoločne podnikali a stále podnika (ja som nevkladala žiadne financie) Mne ostal: 1-izbový byt Máme spolu jedného syna a dohodli sme sa na striedavej starostlivosti. Žiadosť o rozvod je podaná a na všetkom sme sa dohodli. Ide mi len o to, či by súd zohľadňoval aj iné faktory ako len ten rozdiel pri predaji 2-izbového bytu, s ktorým manžel vstúpil do manželstva a nákupom 4-izbového a 1-izbového bytu. A či by sa spätne dalo teda riešiť niečo s bytmi, hoci každý sme už vlastníkom jedného z nich. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň. Súdy pri vyporaidaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) vychádzajú predovšetkým z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie by spomínaný štvorizbový byt zrejme patril do BSM. Pritom Váš manžel by mal nárok na to, aby sa mu pri vyporiadaní BSM nahradilo to, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, t.j. cena, ktorou prispel na kúpu štvorizbového bytu z vlastných prostriedkov. Zvyšok hodnoty štvorizbového bytu by sa mal následne vyporiadať v zmysle zásady rovnosti podielov oboch manželov. Pokiaľ ide o samotné vyporiadanie BSM, toto je možné riešiť až po jeho zániku. BSM pritom zaniká rozvodom manželstva, prípade skôr na základe rozhodnutia súdu.

 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu pri rozvodovom konaní. Zaujimalo by ma, či do spoločného bezpodielového spoluvlastníctva spadajú aj financie, ktoré sú vedené na účtoch, ktoré boli zriadené na rodné listy deti. Mám otvorený účet v banke, pod ktorý spadajú detské účty, ktoré sú vystavené na ich mená a na ich rodné listy. Sú tieto financie pri rozvode rozdelované alebo ostávaju deťom? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 28.06.2016)

Dobrý deň,

rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov vymedzuje § 143 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Ide o vymedzenie základný rámec rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že Občiansky zákonník následne niektoré predmety, ktoré spĺňajú uvedenú základnú podmienku vyníma z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (napr. veci získané darom a pod. hoci budú spĺňať základné podmienky na to, aby patrili do bezpodielového spoluvlastníctva, sú z neho zo zákona vylúčené).

V prípade, ak Vaše deti majú na svojich bankových účtoch vedené určité finančné prostriedky, tieto sú v ich výlučnom vlastníctve a preto ani nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozvodom ani následné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov preto nebude mať žiadny vplyv na to, čo je už dnes vo výlučnom vlastníctve Vašich detí.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás o radu. Prišla mi informácia z Prvej stavebnej sporiteľne, kde som vedená ako spoludlžník k úveru teraz už môjho exmanžela o zablokovaní finančných prostriedkov a začatí exekúcie. Pohľadávku vo výške skoro 10000€ si oprávňuje nebankovka POHOTOVOSŤ, s.r.o. Od roku 2010 máme zrušené BSM-ko, tak mám otázku, mám sa obávať, že sa exekúcia bude týkať aj mňa?! Podotýkam, že úver splácam prevažne ja, pretože ex tvrdí, že nemá peniaze. Budem Vám veľmi vďačná za odpoveď alebo radu. S pozdravom

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 24.05.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky síce nevyplýva, ale predpokladám, že ste úver spolu so svojím exmanželom vzali za trvania manželstva. Tento úver patril do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Uviedli ste len to, že Vaše BSM je zrušené, ale neuviedli ste, či ste sa nejakým spôsobom dohodli na vyporiadaní BSM. V prípade, ak ste sa do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode nedohodli na vyporiadaní BSM uplatnila sa zákonná domnienka upravená v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k dlhom pri tomto ustanovení platí, že ak nedošlo k vyporiadaniu BSM do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, Vaše podiely na tomto dlhu predstavujú 1/2. To však neplatí, že môže veriteľ od Vás vymáhať iba 1/2 splátok. Ste povinná veriteľovi uhradiť celý dlh (úver), avšak následne Vám vznikne nárok na vymáhanie časti prevyšujúcej 1/2 od Vášho exmanžela. Exekúcia sa bude týkať aj Vás v prípade, že bude vedená na vymoženie spoločného úveru od Prvej stavebnej sporiteľne.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Prosim o radu-nasmerovanie, ako postupovat vo veci zrusenia BSM. S priatelom sa onedlho zosobasime. On si chce zalozit zivnost, to sa vsak udeje az ked uz budeme manzelia. Z tohoto dovodu by sme si chceli zrusit BSM. Ako treba postupovat prosim? Treba sa obratit, na notara alebo advokata? Vypracuje on nejaku dohodu alebo navrh na sud? A ak manzel ukonci zivnost, je potom treba ziadat o obnovenie BSM? Dakujem za radu

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 08.05.2016)

Dobrý deň, zrušenie BSM počas trvania manželstva sa riadi ustanovením § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, ak jeden z nich získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a druhý z manželov požiadal o zrušenie BSM. Tzn. že o zrušenie BSM budete musieť požiadať Vy, ako ten z manželov, ktorý nezískal podnikateľské oprávnenie. Na notára ani advokáta sa obrátiť nemusíte. Rôzne vzory nájdete aj na internete, pričom súdne konanie je v tomto prípade "zjednodušené". Stačí súdu preukázať, že jeden z manželov nadobudol oprávnenie na podnikateľskú činnosť a súd BSM zruší. V prípade, že Váš manžel ukončí svoju podnikateľskú činnosť, môžete (ale nemusíte) požiadať o obnovenie BSM. Túto možnosť upravuje ustanovenie § 151 Občianskeho zákonníka, pričom tento návrh na obnovenie BSM môže podať hociktorý z manželov (aj ten, ktorý mal podnikateľské oprávnenie).


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň chcela by som sa spýtať ako to je s vysporiadaním BSM po rozvode. Dcéra, keď sa vydala , začali stavať počas manželstva dom v Maďarsku. Po 3 rokoch sa s ňou manžel rozviedol. Teraz jej tvrdí, že na 1/2 domu nemá nárok. Takisto mu dala peniaze do firmy i na autá. Má nárok z toho na niečo? ĎAkujem Kovaničová

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 24.04.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ začali stavať dom počas manželstva a tento aj dokončili, stala sa z neho vec právnom slova zmysle. Tým pádom patrí do spoločného BSM. Dôležité je, z akých prostriedkov bol dom postavený (či z výlučných alebo spoločných, alebo aj aj). Nakoľko v otázke neuvádzate, ako bola stavba financovaná, nemôžem Vám na túto časť odpovedať úplne presne.

V zásade pri vyporiadaní BSM platí, že podiely oboch manželov sú rovnaké, pričom každý z manželov má právo žiadať, aby mu druhý manžel nahradil, to čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na ich spoločný majetok. Ak napríklad Vaša dcéra z majetku, ktorý nadobudla pred uzavretím manželstva financovala stavbu spoločného domu. Je však dôležité v akom pomere bol dom financovaný, teda v akej výške, kto z nich prispel.

Čo sa týka podnikania, platí tu podobná zásada. Nakoľko majetok, ktorý slúži na výkon povolania jedného z manželov nepatrí do BSM, je manžel-podnikateľ, povinný nahradiť druhému manželovi to, čo sa zo spoločného majetku použilo na jeho výlučný majetok, v tomto prípade jeho podnikanie.

Ak sa na vyporiadaní nedohodnú manželia sami, môže ktorýkoľvek z nich podať žalobu na súd. Súd pritom berie do úvahy hodnotu celého majetku patriaceho do BSM. Následne, ak sa manželia nedohodnú na podieloch, vyporiada ich súd rovnakým podielom. Práve tu môže Vaša dcéra žiadať aj to, aby jej bolo nahradené to, čo sa zo spoločného majetku použilo na podnikanie jej bývalého manžela.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa spytat: byvaly manzel si podal na navrh na vyporiadanie bsm, avsak tam zahrnul aj dom, ktory sme ziskali darovacou zmluvou, cize tam nepatri. Navrhol tam, ze mi vyplati za tento dom aj s pozemkom 10.000,- eur po 100,- eurovych mesacnych splatkach. Je mozne, ze s tym bude sud suhlasit? Nemal by ma vyplatit nejak inak? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, súd Vás vyzve (alebo už možno aj vyzval) na vyjadrenie sa k jeho návrhu na vyporiadanie BSM. V rámci Vášho vyjadrenia je potrebné uviesť a poukázať na to, že dom ste nadobudli na základe darovacej zmluvy a tým pádom nepatrí do Vášho BSM (predložte darovaciu zmluvu a tiež výpis z listu vlastníctva). Dom nadobudnutý darovacou zmluvou patrí do Vášho podielového spoluvlastníctva (ak chce Váš manžel vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, bude musieť podať ďalší návrh na súd). Po Vašom vyjadrení bude aj súdu zrejmé, že dom nepatrí do BSM a preto tento dom nebude zahrnutý do masy BSM (Váš spoločný majetok, ktorý patrí podľa zákona do BSM). Rovnako vo svojom vyjadrení navrhnite spôsob vyporiadania BSM (uveďte kto má veci z BSM nadobudnúť do výlučného vlastníctva a akú sumu má na základe toho vyplatiť druhému manželovi). Konkrétny spôsob vyporiadania BSM je špecifický pre každé súdne konanie, preto v tomto smere nie je možné poskytnúť bližšiu radu. Považujem však za dôležité uviesť, že ak v rámci súdneho konania kvalifikovane neuplatníte svoj návrh, právoplatné súdne rozhodnutie o spôsobe vyporiadania BSM bude nemenné a záväzné.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Poprosim o radu ci mam nejaku moznost. Ex manzel vlastnil rod. dom este pred manzelstvom a bol ohodnoteny na 90000,-SK. Teraz by bol ohodnoteny minimalne na 100000,-€. Kompletne sme ho pocas 18 rocneho manzelstva zrekonstruovali /strecha ,fasada,ohrada,okna.../. A exmanzel mi chce vyplatit 6000,-€. Nemam ziadne doklady, mam dve deti, ktore su so mnou a musim zacat riesit hypoteku a byvanie, ale ked mi nevyplati viac, tak nemam ziadnu sancu na vlastne byvanie. Mam 36 rokov. Poprosim vas o radu, ako dalej. Uz som z toho velmi zufala.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 30.01.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš manžel nehnuteľnosť nadobudol pred uzavretím manželstva, tak je jeho výlučným majetkom. Tzn. že sa vyporiadanie BSM nebude týkať samotnej nehnuteľnosti. Avšak predmetom vyporiadania BSM budú všetky investície zo spoločného majetku (majetku patriaceho do BSM - z jeho alebo Vášho príjmu) na jeho výlučný majetok (t.j. jeho nehnuteľnosť). V zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka je každý z manželov v rámci vyporiadania BSM povinný vrátiť všetko čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. V praxi to znamená, že manžel, na ktorého majetok sa investície z majetku BSM vynaložili, musí druhému manželovi vyplatiť polovicu investícií (ak vychádzame z toho, že podiely manželov sú rovnaké). Z toho dôvodu je potrebné, aby ste si v rámci vyporiadania BSM (mimosúdneho alebo súdneho) uplatnili predmetný nárok a požadovali do masy BSM zahrnúť i investície do jeho nehnuteľnosti. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj manžel s ktorým sa idem rozvádzať má problém ohľadne vysporiadania sa. Od babky dostal peniaze a kúpil si garzonku . S bývalou manželkou. Garsónku spolu predali a kúpili 3izbovy byt. Po rozvode si zobral 850.000 sk. Kúpili sme spolu byt 1-izbový do ktorého vložil tých 850.000sk + sme si vzali spolu 500.000sk úver. Vzali sme sa . Byt sme predali a kúpili 3izbovy. Už ako manželia . V 1 izbovom sme mali : manžel 4/5 a ja 1/5. Teraz máme bsm. Úver sme si navýšili a teraz máme 60.000 eur úver. Byt má hodnotu asi 120.000 eur. Manžel si chce nechať byt aj úver a mne vyplatiť 25.000 eur. Máme ešte záhradu, ktorá sa predáva za 25.000 eur . Už sú kupujúci. Tú sme nadobudli tiež ako manželia. Stále tvrdí, že má nárok na viac eur skrz tých 850.000sk. Chcela by som vedieť, či má nárok na viac eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 22.01.2016)

Dobrý deň, z Vášho mailu nie je zrejmé, či si garzónku kúpil do svojho vlastníctva alebo s bývalou manželkou. V jednej vete píšete, že si kúpil garzónku a v ďalšej, že ste spolu predali garzónku. Tiež nie je zrejmé, čo ste mysleli tým "zobral si 850.000 sk"). 

Dá sa veľmi jednoducho vypočítať, na akú sumu máte nárok, je však potrebné ustáliť viacero faktov, z ktorých sa bude vychádzať.


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: som 3mesiace rozvedená. Po 15tich rokoch manželstva. Bývalý manžel vstupoval do manželstva ako živnostník, avšak vtedy nemal žiaden majetok. počas manželstva sa mu začalo dariť. nakúpil na živnosť dve auta a takisto aj aj zisk ma dosť veľký.. chcela by som vedieť či mam nárok na polovicu aspoň tých aut, ktoré kúpil počas manželstva na živnosť poprípade na peniaze. Jedno auto je osobne a druhé je vysokozdvižna plošina.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 23.12.2015)

Dobrý deň, 

ak bol manžel v čase sobáša živnostník a tieto auta kupoval do svojej firmy (živnosti), potom nie je možné žiadať v konaní o vysporiadanie BSM vysporiadať uvedené motorové vozidlá. Ak by ste to takto žiadali, súd by žalobu zamietol. Postupovať musíte inak. V konaní o BSM budete žiadať vysporiadať rozdiel hodnoty jeho podniku (živnosti) v čase rozvodu s hodnotou v čase sobáša. Do konania bude potrebné pribrať znalca. Znalec ohodnotí hodnotu podniku. Do hodnoty podniku sa započítavajú aktíva a pasíva podniku. 

Takže v podstate hodnota vozidiel bude zohrávať určitú rolu ale v rámci podniku, nie samostatne.

Najskôr manželovi pošlite výzvu na vysporiadanie.


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím vás, môžem vyplatiť bývalého manžela z bytu formou splátkového kalendára? Žijem s dvoma školo-povinnymi deťmi a zarobím minimum. Takže úver nedostanem. Čo s tým? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) sa po rozvode vyporiada dohodou medzi bývalými manželmi alebo na základe návrhu jedného z manželov rozhodnutím súdu. BSM môže byť vyporiadané aj zo zákona, tzv. uplatnením zákonnej domnienky v prípade, ak k dohode alebo k podaniu návrhu na súdne vyporiadanie nedôjde do troch rokov od rozvodu manželstva. V mimosúdnej dohode si povinnosť vyplatiť vyrovnací podiel z majetku (vo Vašom prípade bytu) môžete upraviť aj formou splátkového kalendára. V súdnom rozhodnutí je úprava povinnosti zaplatiť určitú peňažnú čiastku (vyrovnací podiel Vášho bývalého manžela z bytu) v podobe splátok skôr výnimočná a ich výška a celkový počet závisí od všetkých okolností posudzovaného prípadu. 


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Som 2,5r rozvedena, odisla som od exmanzela do zahranicia, kde som nabrala druhy dych a on ma este nevyplatil z domu, zahrady, auta a zariadenia ako pri rozvode slubil, chcem to podat na sud. Otazka znie: mozem podat ziadost aj v BA kedze to mam blizsie ako v LV kde mame majetok? dakujem za odpoved a ostavam s pozdravom 

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 07.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle Občiansko súdneho poriadku (§ 88 ods. 1 písm. b) musí o návrhu na vyporiadanie BSM rozhodovať súd, ktorý Vaše manželstvo rozviedol. Z toho dôvodu si nemôžete vyberať súd, ktorý má rozhodovať o vyporiadaní BSM, podľa toho, ktorý Vám vyhovuje lokalitou.

Ďalej si Vás dovoľujem upozorniť na uplynutie trojročnej lehoty na podanie návrhu na vyporiadanie BSM. Ak v trojročnej lehote neuzavriete písomnú dohodu o vyporiadaní BSM alebo nepodáte návrh na vyporiadanie BSM na súd, uplatní sa zákonná domnienka upravená v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Podľa tejto zákonnej domnienky nadobudnete nehnuteľné veci do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/2. Pri hnuteľných veciach platí, že ste sa vyporiadali tak, že vec, ktorú užíva jeden z manželov pre svoje potreby alebo potreby svojej rodiny nadobudne do výlučného vlastníctva (tzn. že by sa Váš ex-manžel stal vlastníkom auta, zariadení...).


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj problém sa týka nehnuteľnosti.Narodila som sa v roku 1973. Moji rodičia dostali v roku 1974 štátny byt, v tom čase sa nazýval aj podnikový.Tam sme bývali celý čas. Ja som sa vydala v roku 1991. Keďže si moji rodičia v tom čase začali stavať dom, postupne sa odsťahovali s tým, že prepísali na bytovom podniku užívanie bytu na mňa. Po čase sa byty začali odpredávať a tak som v roku 1997 byt odkúpila od BPM a keďže som bola vydatá, tak spolu s manželom za cca 14 000 sk. V roku 2001 som sa rozviedla. Majetkové vysporiadanie sme nemali. Od toho času exmanžel byt neužíval. Celý byt užívam a platím (vrátane dane) ja. Spoločné deti nemáme. Neviem, kde sa v súčasnosti nachádza, ale trvalý pobyt má stále tu. Chcela by som sa spýtať, či je nejaká premlčacia doba, podľa ktorej by mohol súd určiť mňa ako jediného vlastníka bytu. Problém, ja aj to, že mu sem chodí všetka úradná pošta, takže sa o súdnom konaní nemá ako dozvedieť. Nemám naňho žiadny kontakt. Môže súd konať aj bez jeho prítomnosti? Ak by som to nechala v súčasnom stave, čiže sme dvaja spoluvlastníci, čo sa stane s bytom v prípade jeho smrti?

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 10.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 149 ods. 4 OZ: ”4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

Márne uplynutie 3 ročnej lehoty na vyporiadanie BSM zakladá nevyvrátiteľnú právnu domnienku podielového spoluvlastníctva bývalých manželov s rovnosťou podielov, teda byt máte každý v 1/2. V takomto prípade máte možnosť podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Dobré by bolo pokúsiť sa zistiť kde sa Váš exmanžel náchádza. V prípade smrti spoludlžníka dedia jeho podiel dediči podľa zákona (deti, manžel,…).


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý vecer, mam manzela alkoholika, asi tri roky nebyvame v spolocnej domacnosti, nie sme rozvedeni, prispieva na dceru studujucu na VŠ 80 eurami mesacne, spolu s dcerou byvame v byte, ktory je spolocnym vlastnictvom mna a manzela. Inak sa o rodinu nestara. Obe mame obavy, ze pri jeho zivotnom style sa zadlzi a budeme musiet splacat jeho dlhy. Poradte mi prosim, ako postupovat pri mimosudnom BSM. Ďakujem!

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 25.10.2014)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že počas trvania manželstva existuje medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). V zmysle ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) však možno rozsah BSM modifikovať, a to dohodou uzavretou vo forme notárskej zápisnice. Pokiaľ ide o zánik BSM za trvania manželstva, tento je možný iba s ingerenciou súdu, buď na základe ustanovenia § 148 ods. 2 (ak by existovali závažné dôvody najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom), alebo v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 (ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť). Okrem toho BSM zaniká spolu so zánikom manželstva (napr. rozvodom).


Podotázka: Ako postupovať pri BSM (Spoluvlastníctvo)

dobry den, poprosim o odpoved na moju oatazku : co robit v pripade, ak ex manzel nechce suhlasit s vyporiadanim BSM vyplatenim mnou polovicu hodnoty bytu jemu. Zijem v tom byte so nasim maloletym synom a chcem odkupit jeho polovicu.

Odpoveď: Ako postupovať pri BSM

(odpoveď odoslaná: 11.08.2014)

Dobrý deň, pokiaľ bývalý manžel nechce súhlasiť s vyporiadaním BSM po rozvode, máte možnosť vec vyriešiť podaním žaloby na súd. Pred tým, ako by ste podali na neho žalobu o vyporiadanie BSM je potrebné, aby ste manžela vyzvali na vysporiadanie BSM po rozvode písomne doporučeným listom. V uvedenom liste je potrebné špecifikovať Vaše požiadavky. Od rozvodu nesmú uplynúť viac ako 3 roky. 

Nikto Vás nemôže nútiť zotrvať v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve) s manželom. Pred podaním žaloby je taktiež dôležité, aby Váš nárok bol oprávnený, aby sa nestalo, že v súdnom konaní budete musieť manželovi ešte aj nahradiť trovy konania. 

Ak máte záujem, poradíme Vám, ako by ste mali postupovať, prípadne Vám pomôžeme aj s vypracovaním potrebných dokumentov (výzvy pre manžela a žaloby na súd). Trovy právneho zastupovania môžeme požadovať nahradiť od bývalého manžela a preto Vás zastupovanie našou advokátskou kanceláriou vo veci vyporiadania BSM nemusí nič stáť.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku