Máte
otázku?

Právo otca na styk s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Právo otca na styk s dieťaťom

Prosím, aké mám práva a akým spôsobom sa ich môžem dovolať, ak moja expriateľka, slobodná matka s ktorou máme takmer trojročného syna (28.06.2013), mi odopiera možnosť svojho syna vidieť. Syna som až doposiaľ navštevoval priemerne raz za týždeň, okrem toho sme spolu trávili dovolenky aj občasné víkendy na chate a podobne. Nie sme zosobášení, pretože ja som ženatý s inou ženou a žijem s ňou na opačnom konci republiky. Otcovstvo chlapca som uznal ešte pred jeho narodením, po dohode s jeho matkou dostal aj moje priezvisko. Pravidelne jej každý mesiac posielam na účet výživné. Toto bolo tiež po našej vzájomnej dohode, takže o tom nie je žiadne súdne rozhodnutie. Až doposiaľ nebol žiadny problém sa dohodnúť, no teraz jediný spôsob komunikácie, ktorý moja bývalá priateľka akceptuje, je súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

Dobrý deň, 

dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak Vám matka dieťaťa odopiera styk s dieťaťom a zlyhala aj možnosť dohody s ňou, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a Vašu túžbu sa s ním stretávať častejšie. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti. Rovnako bude vhodné uviesť, že doposiaľ ste sa s dieťaťom stretávali, no matka Vám začala v styku brániť.

Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, je potrebné, aby bolo v rozhodnutí o návšteve deti u svojho otca, že kto deti dovezie a odvezie k otcovi?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno v súdnom rozhodnutí sa to v rámci výroku o styku vždy uvádza, ak je styk upravený striktne. Čiže súd v ňom spravidla uvedenie, že napr. otec je oprávnený stýkať sa mal. dieťaťom každý párny týždeň v stredu od 15:00 do 19:00 hod, a to tak, že otec si maloletého vyzdvihne v mieste bydliska matky a po skončení styku ho odovzdá matke v mieste jej bydliska. Toto uvádzam len ako príklad. Ale takto súdy spravidla upravujú odovdávanie detí. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám na Vás prosbu. Mám priateľa, čo ma z predošlého vzťahu trojročnú dcérku. S bývalou priateľkou majú súdom stanovené, že malú bude mať každý druhý víkend od piatka do nedele. Problém je, že priateľ by chcel cez týždeň aspoň na chvíľu telefonovať s malou, ale bývala ho v tomto úplne ignoruje. Prosím existuje nejaký paragraf, ktorý by mu v tomto pomohol, aby s ním bývala priateľka komunikovala aj cez týždeň a mohol volať s dcérkou? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, ak priateľ nemá styk s maloletou upravený súdnym rozhodnutím aj cez týždeň, potom nemá zo zákona na tento nárok. Môže však súd požiadať o zmenu súdneho rozhodnutia a žiadať, aby súd upravil styk tak, že okrem víkendov, bude priateľ oprávnený s maloletou sa stýkať aj počas týždňa a to formou prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Stačí podať návrh na zmenu súdneho rozhodnutia v časti úpravy styku s tým, že tu treba ale odôvodniť, že ako sa zmenili pomery od poslednej úpravy (od posledného súdneho rozhodnutia), že napr. dieťa vyrástlo od poslednej úpravy a otec by s dieťaťom chcel tráviť viac čas aj počas týždňa, že  s ním chce budovať pevnejší vzťah a pod. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ako postupovať, ak matka zákaze otcovi, teda môjmu synovi, styk s deťmi. Bývajú oddelene, nevesta odišla k svojej mame pred tromi mesiacmi, no žiadosť na rozvod zatiaľ nepodala. Syn jej platí 180 eur stanovených súdom, no svoje deti nevidí. Matka zrušila číslo, mail a celkový kontakt. Dvere neotvára. Doposiaľ umožňovala styk, no pred dvoma týždňami koniec. Syn mal deti často doposiaľ a teraz nám veľmi chýbajú. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň, matka v žiadnom prípade nemá právo brániť otcovi maloletých sa s nimi stýkať. Rodič, ktorý dieťa nemá v osobnej starostlivosti, má zo zákona právo na styk s deťmi. Obmedzenie styku, prípadne jeho zákaz prichádza do úvahy iba za predpokladu naplnenia zákonných podmienok. Tieto by sa však museli preukázať v konaní pred súdom. V opačnom prípade sa má za to, že rodič má právo na styk so svojimi mal. deťmi.   Zákon o rodine výslovne ustanovuje, že rodičia sa môžu o úprave styku s maloletým dohodnúť. Ak sa nedohodnú, o jej úprave rozhodne súd na návrh niektorého z rodičov. Zákon súčasne výslovne hovorí, že v prípade, ak jeden z rodičov bráni bezdôvodne druhému stýkať sa s deťmi alebo zámerne mu styk s deťmi neumožňuje, súd môže na návrh niektorého z rodičov rozhodnúť o zmene rozhodnutia o osobnej starostlivosti, t.j. môže rozhodnúť, že deti budú zverené druhému rodičovi. Ak teda už bolo rozhodnuté o styku, súd môže toto rozhodnutie zmeniť.  V opačnom prípade, ak o styku ešte súdom rozhodnuté nebolo prichádza do úvahy nasledovný postup. Ak matka bude naďalej vášmu synovi brániť v styku s deťmi, odporúčame nech sa tento obráti na súd so svojím návrhom. Ak doposiaľ styk prebiehal pravidelne, avšak momentálne to už tak nie je, bolo by dobré podať rovno návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti úpravy styku s maloletými deťmi. V tomto je ale nevyhnutné odôvodniť, že tu existuje potreba bezodkladne upraviť pomery. Preto by v ňom bolo dobré poukázať na to, že otec má s deťmi vytvorené veľmi úzke väzby, že doposiaľ styk prebiehal riadne, ale vzhľadom na to, že matka začala otcovi v styku brániť, hrozí, že tieto väzby a vytvorené vzťahy sa narušia, čo bude mať za následok odcudzenie otca s mal. deťmi. Z tohto dôvodu tu existuje potreba bezodkladnej úpravy pomerov. Súd na základe takéhoto návrhu môže upraviť styk aj nastálo bez ďalšej potreby podávať ďalší návrh vo veci. Môže sa však ale stať, že súd nariadi neodkladné opatrenie na určitý čas a súčasne v tomto rozhodnutí odkáže otca na podanie návrhu na úpravu práv a povinností rodičov k mal. deťom. 
Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj manžel má s expriateľkou 10-ročného syna, riadne platí aj si ho bráva každý druhý víkend, majú to určené súdom. Moja otázka sa týka Vianoc. To neni v súdnom rozhodnutí, že, či je možné upraviť to tak, aby s ním mohol tráviť čas aj cez Vianoce. Lebo tým, že to v súdnom rozhodnutí nie je tak vtedy mu ho nechce dávať. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň, pokiaľ váš manžel nemá upravený súdom styk aj počas vianočných prázdnin, tak sa ide podľa bežného styku, teda ako to pripadne na otca v čase Vianoc. Ak by mali upravené Vianoce, tak sa ide podľa súdneho rozhodnutia.

Ak to teda nie je upravené a váš manžel by aj cez Vianoce chcel tráviť čas so svojím synom, potom je nevyhnutné podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti úpravy styku a navrhnúť osobitnú úpravu styku s mal. synom aj o styk počas vianočných prázdnin, prípadne iných prázdnin, ak tento taktiež nie je doposiaľ upravený. Spravidla sa to upravuje tak, že každý párny rok bude mať počas vianočných sviatkov maloleté dieťa jeden z rodičov, zatiaľ čo druhý z rodičov bude mať dieťa až po sviatkoch, čiže ešte počas vianočných prázdnin. Druhý z rodičov ho zasa bude mať počas vianočných sviatkov každý nepárny rok a naopak. Súd by mal takémuto návrhu vyhovieť, nakoľko je v najlepšom záujme mal. dieťaťa, aby trávilo rovnako veľa času s každým zo svojich rodičov. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám súdom určený styk s dcérou vždy parný týždeň od piatku do nedele. A dcéra (bude mať šestnásť), že už ku mne chodiť nebude, že má toho dosť v škole atď. Čo robiť, myslím, že za tým všetkým je jej matka (ublížené jej nebolo).

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,
chápem Vašu situáciu, avšak pri rozhodovaní vo veciach maloletých, teda aj pri úprave styku s dieťaťom je najdôležitejší záujem maloletého dieťaťa. Tento záujem je niekedy ťažké zistiť pri malých deťoch, ktoré sú ešte vo veľkej miere ovplyvnené svojimi rodičmi, avšak so stúpajúcim vekom sú už schopné vyjadriť svoj vlastný názor vo väčšej miere. Vaša dcéra síce ešte nie je plnoletá, avšak vzhľadom na jej vek, teda takmer 16 rokov, je pravdepodobne schopná dostatočne vyjadriť svoj názor, na ktorý by súd pri rozhodovaní o styku prihliadal. Súd jej v zásade už v tomto veku nemôže prikázať, aby s Vami trávila čas, chodíme na súdy často a tam sudcovia sami hovoria, že takému dieťaťu už ťažko niečo prikážete. Nerobte to násilím, bude to ešte horšie. Musíte sa s ňou skôr pokúsiť dohovoriť a vyriešiť danú vec bez zásahu súdu. Po právnej stránke máte na to právo ale dá sa to veľmi jednoducho rozhodnutím súdu zmeniť. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som v 3. mesiaci tehotenstva. Otec dieťaťa sa mi vyhráža, že keď sa dieťa narodí mi ho zoberie. Nemá naňho ani podmienky doma ani nič. Je to človek, ktorý si nevie krotiť svoje nervy a je agresívny často požíva alkohol. Musím ho pri pôrode ako otca dieťaťa zapísať? Môže sa stat, že by mi dieťa mohol zobrať?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
otcovstvo sa určuje na základe troch domnienok, pričom ak nie je možné otcovstvo určiť na základe prvej domnienky, tak nastupuje druhá atď.

Za otca dieťaťa sa v prvom rade považuje manžel matky. V takomto prípade nie je potrebné žiadne ďalšie vyhlásenie.

Ak otcovstvo nie je určené týmto spôsobom, tak potom sa určuje na základe druhej podmienky, a to súhlasného vyhlásenia oboch rodičov urobeného pred matričným úradom alebo súdom. 

Tretím spôsobom je určenie otcovstva rozhodnutím súdu. Návrh na takéto určenie môže podať matka, dieťa alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom. Podmienkou, ktorú súd vyhodnocuje je v zmysle § 94 ods. 2 Zákona o rodine:

Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. 

Otca dieťaťa teda pri pôrode určiť nemusíte. Otec však môže následne iniciovať spomínané súdne konanie, pričom ak bude úspešný a súd ho určí ako otca, potom bude disponovať rodičovskými právami a povinnosťami. Pri ich výkone sa uprednostňuje dohoda, pričom v prípade, že by ste sa dohodnúť nevedeli, tak rozhodne záväzným spôsobom súd, tak aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa, pričom rozhodne komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne môže rozhodnúť, že bude v najlepšom záujme dieťaťa, aby bolo zverené do striedavej starostlivosti a rozhodne tiež o ďalších právach a povinnostiach. Otec Vám dieťa určite nemôže vziať len tak svojvoľne. 

Ak by aj došlo k tomu, že by podal otec návrh na určenie otcovstva a bol by úspešný a rozhodovalo by sa o úprave rodičovských práv k maloletému dieťaťu, tak potom by vlastnosti otca, ktoré opisujete, teda agresivita a sklon k častému požívaniu alkoholických nápojov hrali v jeho neprospech a súd by ich zohľadnil pri rozhodovaní o tom komu dieťa zverí a k akej forme starostlivosti o dieťa pristúpi. Samozrejme tieto tvrdenie by bolo nutné preukázať.

Ak by ste mali dôkaz, že sa Vám vyhrážal, že Vám dieťa zoberie, tak odporúčam hneď po narodení podať návrh na súd na úpravu zverenia, nech dieťa zveria Vám a zároveň mu určia povinnosť platiť výživné


Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
áno, uvedené správy by ako dôkaz mali postačovať. Taktiež je dobré, že viete dokázať aj problém otca s alkoholom, ktorý vedia dosvedčiť Vaši známi. Najlepšie teda vo Vašom prípade bude, ak po narodení dieťaťa podáte návrh na súd, nech dieťa zveria Vám a otcovi určia výživné.

Aby sa nestalo, ze mu dieťa dáte na chvíľu a on Vám ho nebude chcieť vrátiť.

Ak by ste s tým chceli neskôr, keď sa narodí pomôcť, napíšte nám. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím o odpoveď : mám právoplatné súdne rozhodnutie, otec má každý 2. víkend brať si syna. Je tam slovo oprávnenie, nie povinnosť. Takže on tvrdí, že nemusí, a tak aj koná, neberie si ho. Potom nechápe načo je zákon o rodine, § 36 obidvaja rodičia majú rovnaké práva a povinnosti voči maloletému, smeje sa mi, že nič nemôžem robiť. Rada by som bola, keby mi konečne niekto ten zákon vysvetlil a hlavne aplikované do života, lebo aj kuratela ma sfúkla vraj silím niečo, čo nejde. Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Katarína

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v tomto smere má otec dieťaťa pravdu. Vy ho nemôžete donútiť, aby si si syna zobral na víkend, teda v čase, keď v zmysle súdneho rozhodnutia má určený styk s maloletým. Vy ho k tomu nemôžete donútiť ani právnou cestou.
V tomto však platí, že ak by došlo k opačnej situácii, a teda bránili by ste mu v styku s maloletým, potom otec dieťaťa by mohol v zmysle ust. § 370 a nasl. Civilného mimisporového poriadku podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môjho manžela bývala exmanželke nekomunikuje ani mu nedáva syna už 3 roky, riadne na neho platí. Ako máme postupovať ? Už sa jedná o 16 ročného chlapca. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem, uvádzate ale, že mal. syn má už 16 rokov. V takomto prípade by sa mohol ex-manžel skúsiť skontaktovať priamo so svojím synom. V prípade, ak Vášmu manželovi bráni v styku so synom matka maloletého (jeho ex-manželka) a tohto negatívne vo vzťahu k nemu ovplyvňuje, dôsledkom čoho nie je možné styk realizovať dobrovoľne, potom sa môže váš manžel obrátiť priamo na súd s návrhom na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti úpravy styku. V návrhu nech popíše, že styk sa nerealizuje, nakoľko mu matka maloletého v stretávaní bráni.

Taktiež, že má záujem sa mal. stretávať a nechce, aby sa ich vzťah naštrbil. Súd však bude v konaní skúmať aj to, či sa styk nerealizuje z dôvodu, že s otcom sa nechce stretávať mal. syn.

Súd môže nariadiť psychologické vyšetrenie, vypočuť maloletého a na základe takto vykonaného dokazovania rozhodnúť o úprave styku. Určite by však súd návrh na styk nezamietol a styk by upravil aspoň v minimálnom rozsahu, ak otec mal. o styk má záujem a nepredstavuje pre maloletého žiadnu hrozbu. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Máme s bývalou expartnerkou 7ročného syna. Dnes som zistil a vlastne tak som sa s ňou dohodol, že po rozchode budem prispievať na malého sumu 80e, ale nakoľko som zistil, že moja ex dáva ešte svojej matke z tých peňazí čo dávam na malého, tak som to stopol. Teraz sa mi vyhráža, že syna budem vidieť každý druhý týždeň, nakoľko som ja porušil ústnu dohodu, nezrobil by som to pokiaľ by nespravila to čo spravila, tak Vás chcem veľmi pekne poprosiť ako mám ďalej postupovať, lebo v nedeľu mi ho ma odovzdať. Mám to potom riešiť s políciou? Prosím Vás o odpoveď, ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
chápem Vašu situáciu. Je pravdou, že ako otec máte vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k Vašej dcére, avšak Vaša bývalá priateľka nemá právo dávať časť z týchto finančných prostriedkov svojej mame. Povedzte jej, že o tom viete a v prípade, že bude pokračovať a vyhrážať sa obmedzením Vášho styku s dieťaťom, tak sa obrátite na súd.

Zákon o rodine upravuje situáciu, ak sa rodičia nevedia dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v takom prípade súd upraví výkon týchto práv, pričom bude vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Súd rozhodne záväzným spôsobom, a ak by toto rozhodnutie súdu Vaša bývalá priateľka nerešpektovala, súd môže potom takéto rozhodnutie zmeniť a zveriť dieťa aj iba výlučne do Vašej osobnej starostlivosti. Dokonca, ak by takéto obmedzovanie, resp. porušovanie rozhodnutia súdu nabralo vyššiu intenzitu, potom by mohlo ísť aj o trestný čin, a prichádzalo by do úvahy podanie trestného oznámenia, avšak nateraz to s políciou neriešte. Je to zdĺhavejší postup.

Skúste sa s ňou najprv dohovoriť a povedzte jej, že by ste najradšej vyriešili celú vec mimosúdne, avšak ak nato nepristúpi a naďalej sa Vám bude vyhrážať, tak potom nebudete mať inú možnosť a obrátite sa na súd.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám 17 ročnú dcéru, ktorá sa chce presťahovať k svojmu otcovi no ja s tým nesúhlasím. Nemá na to žiadny dôvod. Po rozvode boli obe dcéry zverené otcovi no po 3 rokoch sa presťahovali ku mne- vysúdila som si ich. Môjmu exmanželovi však ide len o peniaze. Tešil sa totiž, že nebude na ňu platiť výživné, keď dovŕši 18 rokov. Ani výživné neplatí na čas, len po mojom vyzvaní. Chcem sa spýtať teda môže mu ju súd zveriť, aj keď nemá dôvod na presťahovanie a ja s tým nesúhlasím?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
s ohľadom na vek dcéry áno. Museli by však súdne konanie stihnúť do doby, kedy nadobudne plnoletosť. Následne totiž už súd nebude rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Ak dcéra nadobudne plnoletosť, bude sa môcť sama rozhodnúť s kým bude bývať. Tzn. že sa bude môcť odsťahovať k otcovi aj bez toho, aby ste mali o tom súdne rozhodnutie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku