Máte
otázku?

Právo otca na styk s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Právo otca na styk s dieťaťom

Prosím, mohli by ste mi poradiť o mojich právach a spôsoboch, ako ich uplatniť v situácii, keď mi moja bývalá priateľka, slobodná matka nášho takmer trojročného syna (28.06.2013), odopiera možnosť vidieť nášho syna? Až do teraz som nášho syna navštevoval priemerne raz týždenne, trávili sme spolu dovolenky a občasne víkendy na chate a podobne. S matkou syna nie sme zosobášení, keďže som ženatý s inou ženou a žijem s ňou na opačnej strane republiky. Otcovstvo som uznal ešte pred narodením nášho syna a po dohode s jeho matkou má syn moje priezvisko. Pravidelne posielam matke nášho syna výživné na jej účet každý mesiac. Toto bolo tiež dohodnuté medzi nami, takže o tom neexistuje žiadne súdne rozhodnutie. Doteraz sme vždy dokázali nájsť kompromis, ale teraz sa zdá, že jediný spôsob komunikácie, ktorý moja bývalá priateľka akceptuje, je cez súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

Dobrý deň, 

dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak Vám matka dieťaťa odopiera styk s dieťaťom a zlyhala aj možnosť dohody s ňou, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a Vašu túžbu sa s ním stretávať častejšie. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti. Rovnako bude vhodné uviesť, že doposiaľ ste sa s dieťaťom stretávali, no matka Vám začala v styku brániť.

Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Otec dieťaťa mojej manželky mal súdne rozhodnutie, podľa ktorého mal právo byť s dieťaťom každý druhý víkend. Avšak pred približne mesiacom ju zobral k sebe naposledy a uviedol, že kvôli zamestnaniu to ďalej nebude možné. Teraz by si radšej dieťa vzal počas letných prázdnin na dva týždne – namiesto súdom nariadených pravidelných víkendov – a chce tie vynechané dni využiť na predĺženie prázdnin. Dieťa má tri roky a domnievam sa, že neprospieva jeho rozvoju, keď nevidí otca jeden až dva mesiace, a potom ho náhle vidí napríklad počas celého týždňa. Moja otázka znie: Má otec právo takto meniť súdne dohody? Považuje sa zamestnanie za prekážku v styku s dieťaťom a môže zamestnávateľ skutočne znemožniť voľné víkendy určené súdnym rozhodnutím? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.03.2024)

Dobrý deň,
uvedená situácia nie je jednoduchá. V zásade platí, že otec má voči svojmu dieťaťu vyživovaciu povinnosť, avšak nie je možné ho nútiť, aby sa s dieťaťom aj stýkal. Ak na jeho strane došlo k zmene pomerov, že nové zamestnanie mu neumožňuje styk s dcérou v takom rozsahu ako pôvodne, tak môžete podať návrh na súd, aby súd pôvodné rozhodnutie zmenil, tak aby korešpondovalo s realitou, prípadne toto môžete nechať aj na otca. Rozhodnutie súdu môžete zmeniť aj písomnou dohodou rodičov, ktorú súdu iba predložíte na schválenie. Ak sa však otec nebude chcieť s dcérou stýkať, tak súd vôbec nemusí nariadiť jeho styk a môže ho zaviazať len na úhradu výživného. 


Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.03.2024)

Dobrý deň,
nie, to otec robiť nemôže, musí rešpektovať v tomto smere termíny určené súdom. Ak má určený styk v presných časových intervaloch, tak potom počas týchto má právo sa s dieťaťom stýkať a nie inak. Nemusíte mu preto vyhovieť, ak nerešpektuje súdne rozhodnutie. Ak mu časy nevyhovujú, tak nech podá návrh na súd na zmenu, matka nie je povinná mu deti dávať podľa toho ako požaduje otec, ale podľa právoplatného rozhodnutia. Je preto na vás, čo mu dovolíte. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 6-mesačného syna, ktorý má moje priezvisko. S matkou dieťaťa nie sme ženatí a ona odmieta so mnou žiť. Pravidelne jej na účet posielam dohodnuté alimenty. Pracujem na turnusy v zahraničí. Partnerka mi čoraz častejšie bráni v stretnutiach so synom. Momentálne je situácia taká, že ho môžem navštevovať len u jej rodičov, kam sa presťahovala. Avšak jej správanie sa stáva stále agresívnejším a konfliktným. Chcel by som sa opýtať, či je možné dosiahnuť na súde právo stráviť s mojim synom aspoň pár hodín týždenne bez prítomnosti matky. Mám nejakú šancu získať právo na takéto stretnutia?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2024)

Dobrý deň,
chápeme, že situácia v ktorej sa nachádzate nie je ideálna. Je pravdou, že rovnaké práva a povinnosti ako má matka máte aj Vy. Problémom by však mohol byť vek dieťaťa, a vo väčšine podobných prípadov môže určiť za prítomnosti matky, ak je matka pri styku potrebná. Môžete však podať návrh na súd a žiadať presné vymedzenie styku s dieťaťom a môžete žiadať aj to, aby bol styk bez prítomnosti matky. Keďže v zásade jedinou prekážkou v tomto prípade je nízky vek, môžete navrhnúť aj to, aby súd v rozhodnutí určil, že v momente ako dieťa dosiahne určitý vek, napríklad 2 alebo 3 roky, tak bude automaticky styk prebiehať bez prítomnosti matky, ak by sa náhodou súd nestotožnil s Vašou požiadavkou hneď teraz a styk by bez prítomnosti matky nateraz určiť nechcel.  

Tu je to potrebné hlbšie preskúmať, či je matka pri styku nevyhnutná. 

Samozrejme možnosťou je sa s matkou dohodnúť. Výhoda je to, že Vaša dohoda môže byť v podstate akákoľvek. Pokúste sa matke vysvetliť, že ak podáte návrh, tak súd má povinnosť určiť Váš styk s dieťaťom, ak to žiadate a v prípade, ak bude vydané rozhodnutie a nebude ho rešpektovať, tak môže byť daná povinnosť vynucovaná.

Nevýhodou dohody, ktorá však nebola schválená súdom je to, že ak Vám matka styk odoprie, tak potom vec nemôžete postúpiť rovno na nútený výkon rozhodnutia.  Ak ste toho názoru, že dohodnúť sa s matkou bude náročné a už teraz Vám styk obmedzuje, tak pravdepodobne lepšou možnosťou je podanie návrhu na súd. Máte na to právo a vôbec sa toho nebojte. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám šesťmesačnú dcérku so svojím expartnerom. Chcem ho žalovať o výživné, ale on mi vyhráža, že ak sa obrátim na súd, prehrám a že mi dcéru vezme.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu majú obaja rodičia. Ak sa o dieťa staráte Vy a otec Vám na dieťa nič neprispieva, tak je Váš postup celkom správny. Zákon v prípade úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu priorizuje dohodu rodičov. S otcom sa teda môžete na výške výživného dohodnúť a dohodnúť sa môžete aj na tom, kto a v akom rozsahu bude o dieťa vykonávať osobnú starostlivosť. Ak však otec nechce platiť žiadne výživné, pričom sa o dieťa staráte Vy, tak potom je potrebné podať návrh na súd. 

Čo sa týka vyhrážok otca. Ak ich máte k dispozícií v nejakej elektronickej alebo písomnej forme, tak si tieto uchovajte a budete ich môcť použiť aj v súdnom konaní. V prípade, že sa na súd podá návrh, tak bude súd konať v najlepšom záujme dieťaťa. Súd bude v konaní zisťovať, aký je názor maloletého dieťaťa a rozhodne podľa toho, čo je v jeho najlepšom záujme. Súd nebude rozhodovať podľa toho, ako si to želá otec, avšak zohľadní jeho a aj Váš návrh. Nemusíte sa však obávať toho, že by Vám dieťa vzal. V prípade, že sa oňho staráte Vy, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti otca. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Rodičia 14-mesačného dieťaťa pochádzajú z rovnakého mesta, no žijú oddelene. Otec dieťaťa platí výživné a dennodenne sa so synom stretáva po práci formou prechádzok. Chcel by som vedieť, či má otec právo vziať si svojho maloletého syna k sebe do bytu na celý víkendový deň, vrátane prespania. Otec dokáže sa o syna postarať a majú spolu krásny vzťah. Rád by so synom trávil viac času – kúpal by ho, kŕmil, uspával, hral sa s ním a učil ho novým veciam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate, či je výkon rodičovských práv a povinností určený súdnym rozhodnutím alebo iba dohodou. Ak je určený iba dohodou, tak postačuje, ak sa otec s matkou dohodne na tom, že niektoré dni by dieťa u otca prespávalo, prípadne by s otcom trávilo viac času.

Ak však matka odmietne, ako aj v prípade, ak je výkon rodičovských práv a povinností určený súdnym rozhodnutím, bude potrebné podať návrh na súd, aby upravil výkon rodičovských práv a povinností záväzným spôsobom.

V tomto smere je však potrebné konštatovať, že súdy väčšinou nenariaďujú striedavú starostlivosť k deťom v takom nízkom veku. Striedavá starostlivosť by však mohla prichádzať do úvahy okolo štvrtého až piateho roku života. Taktiež v prípade, ak máte práva určené súdnym rozhodnutím, súd by skúmal aj to, či došlo k zmene pomerov, a len vtedy by výkon práv a povinností zmenil. 

Ak sa dieťa otca nebojí, tak má právo, aby dieťa u neho prespávalo. Hlavne ak žili určité obdobie s matkou a so synom spoločne. 

Matky sú často také, že zabránia styku otca s dieťaťom, jednoducho otcovi dieťa nedajú. Ak otec nie je ohrozením pre dieťa, tak nie je dôvod, aby dieťa u otca neprespávalo. Tiež sa dá argumentovať tým, ak dieťa trávi nejaký čas aj s inými príbuznými matky, že ak vydrží s nimi, tak musí vydržať aj otcom. 

Ak by bol problém a matka by prestala otcovi dávať dieťa, je potrebné podať návrh na neodkladné opatrenie a žiadať upraviť styk týmto spôsobom v zrýchlenom konaní.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa kontaktu otca s maloletou dcérou (10 mesiacov). Matka prestala komunikovať a vyhovára sa na rôzne výhovorky, len aby som svoju dcéru nevidel. Mám veľký záujem o to, aby som s ňou mohol tráviť čas. Mesačne poskytujem výživné vo výške 300 €, a to mimo súdnu dohodu. Matka odmieta odpovedať na moje otázky týkajúce sa toho, kedy mi môže dcérku priniesť k sebe domov, a tiež odmieta, aby som si dcérku vzal von v mieste jej bydliska. Dcéra je nemanželská a obaja sme slobodní. Prosím vás, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň,
ak vám matka dcéry odmieta mal. dávať na styk, potom nebudete mať inú možnosť ako vec riešiť súdnou cestou. Môžete sa domáhať úpravy styku návrhom podaným na súde príslušnom podľa bydliska mal. dcérky. Uvedený návrh podajte iba v prípade, ak o vašom styku zatiaľ súd nerozhodol alebo v prípade, ak rozhodol tak, že ho neupravil. V návrhu opíšte situáciu, že máte právo na styk, avšak matka vám neoprávnene v ňom bráni. Vyživovaciu povinnosť si plníte. Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 

Naopak, ak váš styk už bol riadne určený súdnym rozhodnutím, potom môžete podať hneď návrh na výkon rozhodnutia buď cez exekútora alebo advokáta. Súd matku prinúti na to určenými právnymi prostriedkami, aby rešpektovala súdne rozhodnutie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľkou, s ktorou sme spolu bývali, máme spoločné dieťa. Pred pôrodom sme sa rozišli, a ona mi neumožnila, aby som bol zapísaný ako otec do rodného listu. Tiež mi znemožňuje stretnúť sa so svojím dieťaťom. Akými krokmi by som mal postupovať, aby som mohol byť uznaný ako otec a aby som sa mohol stretávať so svojím dieťaťom? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vaše otcovstvo nie je určené, tak je potrebné podať návrh na súd na určenie Vášho otcovstva. Tento sa podáva na súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko. Akonáhle bude Vaše otcovstvo určené, tak súd môže v tom istom konaní rozhodnúť aj o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu. V zmysle § 110 Civilného mimosporového poriadku:

S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého.
Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, akým spôsobom môžem dosiahnuť, aby súd zveril do mojej, otca, starostlivosti moju jedno a polročnú dcérku?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
o tom, kto o maloleté dieťa bude vykonávať starostlivosť sa rozhoduje v konaní o úprave práv a povinností k dieťaťu. Súd rozhoduje podľa toho, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. V prípade aký uvádzate, teda, že ide o dieťa, ktoré má ešte len jeden a pol roka je skôr pravidlom, že osobnú starostlivosť vykonáva matka, pričom otec má väčšinou určené právo styk, nakoľko striedavá starostlivosť sa väčšinou pri takýchto malých deťoch nenariaďuje. Môžete však v konaní žiadať, aby bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti, prípadne do vašej osobnej starostlivosti a uvidíte ako nato bude reagovať súd. Striedavá starostlivosť o dieťa však môže byť s väčšou pravdepodobnosťou nariadená neskôr, v prípade, že bude dieťa staršie (napríklad okolo veku piatich rokov) za predpokladu, že budú na striedavú starostlivosť splnené podmienky. V prípade, ak by ste danú vec potrebovali prekonzultovať podrobnejšie, môžete si objednať konzultáciu cez link nižšie:

Dohodnúť konzultáciu s advokátom


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak nie som s partnerom v manželstve, ale žijeme spolu a máme spoločné dieťa, čo by sa stalo v prípade nášho rozchodu. Musela by som dieťa dávať partnerovi na starostlivosť, alebo by som nemusela vôbec umožniť jeho kontakt s dieťaťom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate, či bolo k dieťaťu určené otcovstvo alebo nie. V prípade totiž, že dieťa sa narodí mimo manželského zväzku, tak je potrebné otcovstvo voči nemu určiť buď súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu na návrh. 

Ak preto chcete dosiahnuť, aby sa otec s dieťaťom po rozchode nestretával, tak v tom prípade nateraz nie sú z Vašej strany potrebné žiadne kroky, a v prípade, ak by ste sa rozišli, môžete v tomto smere iniciatívu nechať na otca. V konečnom dôsledku však platí, že akonáhle bude za otca určený, tak má rovnaké práva ako Vy a v prípade, ak by ste mu dieťa neodovzdávali, tak môže otec podať návrh na súd, kde bude otcovi určený styk s dieťaťom, prípadne môže byť nariadená aj striedavá starostlivosť, ak sú nato splnené podmienky. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Ak máme deti rozdelené súdom, pričom ich má každý z nás na starosti každý druhý týždeň a môj manžel sa rozhodol ich nebrať, existuje nejaké riešenie, aby dodržiaval dohodnuté pravidlá?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
ak otec nie je ochotný sa o deti starať podľa rozhodnutia, tak ide o dôvod na zmenu tohto rozhodnutia súdom, a bude potrebné podať nový návrh. Z Vami uvedeného mi vyplýva, že máte deti v striedavej starostlivosti, avšak prakticky sa o deti staráte iba Vy. Podajte návrh na súd, aby boli deti zverené do osobnej starostlivosti Vám a žiadajte tiež určenie výživného. 

Otec by sa tiež mohol dopúšťať trestného činu zanedbania povinnej výživy, nakoľko starostlivosť o dieťa predstavuje taktiež vyživovaciu povinnosť, pričom ak si dieťa odmieta prevziať v zmysle rozhodnutia najmenej počas 2 mesiacov počas dvojročného obdobia, tak by sa mohol dopúšťať uvedeného trestného činu a je možné podať trestné oznámenie. 

Poslednou možnosťou by mohlo byť podanie návrhu na vykonanie exekúcie, nakoľko rozhodnutie je exekučným titulom, avšak vieme si predstaviť iba výkon počiatočných fáz, teda otec by bol vyzvaný vysvetliť prečo si dieťa neprevzal v čase, keď mal a mohli by mu byť ukladané pokuty, avšak poslednú fázu výkonu rozhodnutia v podobe odňatia dieťaťa si predstaviť nedokážeme, nakoľko tá nachádza uplatnenie v opačných prípadoch, keď povinný rodič dieťa druhému rodičovi odovzdať nechce. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môžem po rozvode navštevovať maloletého aspoň na hodinku cez týždeň?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
samozrejme, ako rodič máte právo sa s dieťaťom stýkať. Súčasťou konania o rozvode, bude aj úprava práva a povinností k maloletému na čas po rozvode, preto ak sa už toto konanie začalo, tak Vám odporúčam vyhľadať pomoc advokáta, ktorý by Vám pomohol s celým procesom a nájdením riešenia, ktoré by Vám vyhovovalo, nakoľko to nie je tak, že iba matka sa môže o dieťa osobne starať. Právna úprava pozná viacero režimov starostlivosti o dieťa. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.