Máte
otázku?

Právo otca na styk s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Právo otca na styk s dieťaťom

Prosím, mohli by ste mi poradiť o mojich právach a spôsoboch, ako ich uplatniť v situácii, keď mi moja bývalá priateľka, slobodná matka nášho takmer trojročného syna (28.06.2013), odopiera možnosť vidieť nášho syna? Až do teraz som nášho syna navštevoval priemerne raz týždenne, trávili sme spolu dovolenky a občasne víkendy na chate a podobne. S matkou syna nie sme zosobášení, keďže som ženatý s inou ženou a žijem s ňou na opačnej strane republiky. Otcovstvo som uznal ešte pred narodením nášho syna a po dohode s jeho matkou má syn moje priezvisko. Pravidelne posielam matke nášho syna výživné na jej účet každý mesiac. Toto bolo tiež dohodnuté medzi nami, takže o tom neexistuje žiadne súdne rozhodnutie. Doteraz sme vždy dokázali nájsť kompromis, ale teraz sa zdá, že jediný spôsob komunikácie, ktorý moja bývalá priateľka akceptuje, je cez súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

Dobrý deň, 

dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak Vám matka dieťaťa odopiera styk s dieťaťom a zlyhala aj možnosť dohody s ňou, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a Vašu túžbu sa s ním stretávať častejšie. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti. Rovnako bude vhodné uviesť, že doposiaľ ste sa s dieťaťom stretávali, no matka Vám začala v styku brániť.

Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Rodičia 14-mesačného dieťaťa pochádzajú z rovnakého mesta, no žijú oddelene. Otec dieťaťa platí výživné a dennodenne sa so synom stretáva po práci formou prechádzok. Chcel by som vedieť, či má otec právo vziať si svojho maloletého syna k sebe do bytu na celý víkendový deň, vrátane prespania. Otec dokáže sa o syna postarať a majú spolu krásny vzťah. Rád by so synom trávil viac času – kúpal by ho, kŕmil, uspával, hral sa s ním a učil ho novým veciam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate, či je výkon rodičovských práv a povinností určený súdnym rozhodnutím alebo iba dohodou. Ak je určený iba dohodou, tak postačuje, ak sa otec s matkou dohodne na tom, že niektoré dni by dieťa u otca prespávalo, prípadne by s otcom trávilo viac času.

Ak však matka odmietne, ako aj v prípade, ak je výkon rodičovských práv a povinností určený súdnym rozhodnutím, bude potrebné podať návrh na súd, aby upravil výkon rodičovských práv a povinností záväzným spôsobom.

V tomto smere je však potrebné konštatovať, že súdy väčšinou nenariaďujú striedavú starostlivosť k deťom v takom nízkom veku. Striedavá starostlivosť by však mohla prichádzať do úvahy okolo štvrtého až piateho roku života. Taktiež v prípade, ak máte práva určené súdnym rozhodnutím, súd by skúmal aj to, či došlo k zmene pomerov, a len vtedy by výkon práv a povinností zmenil. 

Ak sa dieťa otca nebojí, tak má právo, aby dieťa u neho prespávalo. Hlavne ak žili určité obdobie s matkou a so synom spoločne. 

Matky sú často také, že zabránia styku otca s dieťaťom, jednoducho otcovi dieťa nedajú. Ak otec nie je ohrozením pre dieťa, tak nie je dôvod, aby dieťa u otca neprespávalo. Tiež sa dá argumentovať tým, ak dieťa trávi nejaký čas aj s inými príbuznými matky, že ak vydrží s nimi, tak musí vydržať aj otcom. 

Ak by bol problém a matka by prestala otcovi dávať dieťa, je potrebné podať návrh na neodkladné opatrenie a žiadať upraviť styk týmto spôsobom v zrýchlenom konaní.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa kontaktu otca s maloletou dcérou (10 mesiacov). Matka prestala komunikovať a vyhovára sa na rôzne výhovorky, len aby som svoju dcéru nevidel. Mám veľký záujem o to, aby som s ňou mohol tráviť čas. Mesačne poskytujem výživné vo výške 300 €, a to mimo súdnu dohodu. Matka odmieta odpovedať na moje otázky týkajúce sa toho, kedy mi môže dcérku priniesť k sebe domov, a tiež odmieta, aby som si dcérku vzal von v mieste jej bydliska. Dcéra je nemanželská a obaja sme slobodní. Prosím vás, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň,
ak vám matka dcéry odmieta mal. dávať na styk, potom nebudete mať inú možnosť ako vec riešiť súdnou cestou. Môžete sa domáhať úpravy styku návrhom podaným na súde príslušnom podľa bydliska mal. dcérky. Uvedený návrh podajte iba v prípade, ak o vašom styku zatiaľ súd nerozhodol alebo v prípade, ak rozhodol tak, že ho neupravil. V návrhu opíšte situáciu, že máte právo na styk, avšak matka vám neoprávnene v ňom bráni. Vyživovaciu povinnosť si plníte. Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 

Naopak, ak váš styk už bol riadne určený súdnym rozhodnutím, potom môžete podať hneď návrh na výkon rozhodnutia buď cez exekútora alebo advokáta. Súd matku prinúti na to určenými právnymi prostriedkami, aby rešpektovala súdne rozhodnutie. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľkou, s ktorou sme spolu bývali, máme spoločné dieťa. Pred pôrodom sme sa rozišli, a ona mi neumožnila, aby som bol zapísaný ako otec do rodného listu. Tiež mi znemožňuje stretnúť sa so svojím dieťaťom. Akými krokmi by som mal postupovať, aby som mohol byť uznaný ako otec a aby som sa mohol stretávať so svojím dieťaťom? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vaše otcovstvo nie je určené, tak je potrebné podať návrh na súd na určenie Vášho otcovstva. Tento sa podáva na súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko. Akonáhle bude Vaše otcovstvo určené, tak súd môže v tom istom konaní rozhodnúť aj o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu. V zmysle § 110 Civilného mimosporového poriadku:

S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého.
Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, akým spôsobom môžem dosiahnuť, aby súd zveril do mojej, otca, starostlivosti moju jedno a polročnú dcérku?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
o tom, kto o maloleté dieťa bude vykonávať starostlivosť sa rozhoduje v konaní o úprave práv a povinností k dieťaťu. Súd rozhoduje podľa toho, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. V prípade aký uvádzate, teda, že ide o dieťa, ktoré má ešte len jeden a pol roka je skôr pravidlom, že osobnú starostlivosť vykonáva matka, pričom otec má väčšinou určené právo styk, nakoľko striedavá starostlivosť sa väčšinou pri takýchto malých deťoch nenariaďuje. Môžete však v konaní žiadať, aby bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti, prípadne do vašej osobnej starostlivosti a uvidíte ako nato bude reagovať súd. Striedavá starostlivosť o dieťa však môže byť s väčšou pravdepodobnosťou nariadená neskôr, v prípade, že bude dieťa staršie (napríklad okolo veku piatich rokov) za predpokladu, že budú na striedavú starostlivosť splnené podmienky. V prípade, ak by ste danú vec potrebovali prekonzultovať podrobnejšie, môžete si objednať konzultáciu cez link nižšie:

Dohodnúť konzultáciu s advokátom


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak nie som s partnerom v manželstve, ale žijeme spolu a máme spoločné dieťa, čo by sa stalo v prípade nášho rozchodu. Musela by som dieťa dávať partnerovi na starostlivosť, alebo by som nemusela vôbec umožniť jeho kontakt s dieťaťom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate, či bolo k dieťaťu určené otcovstvo alebo nie. V prípade totiž, že dieťa sa narodí mimo manželského zväzku, tak je potrebné otcovstvo voči nemu určiť buď súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu na návrh. 

Ak preto chcete dosiahnuť, aby sa otec s dieťaťom po rozchode nestretával, tak v tom prípade nateraz nie sú z Vašej strany potrebné žiadne kroky, a v prípade, ak by ste sa rozišli, môžete v tomto smere iniciatívu nechať na otca. V konečnom dôsledku však platí, že akonáhle bude za otca určený, tak má rovnaké práva ako Vy a v prípade, ak by ste mu dieťa neodovzdávali, tak môže otec podať návrh na súd, kde bude otcovi určený styk s dieťaťom, prípadne môže byť nariadená aj striedavá starostlivosť, ak sú nato splnené podmienky. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Ak máme deti rozdelené súdom, pričom ich má každý z nás na starosti každý druhý týždeň a môj manžel sa rozhodol ich nebrať, existuje nejaké riešenie, aby dodržiaval dohodnuté pravidlá?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň,
ak otec nie je ochotný sa o deti starať podľa rozhodnutia, tak ide o dôvod na zmenu tohto rozhodnutia súdom, a bude potrebné podať nový návrh. Z Vami uvedeného mi vyplýva, že máte deti v striedavej starostlivosti, avšak prakticky sa o deti staráte iba Vy. Podajte návrh na súd, aby boli deti zverené do osobnej starostlivosti Vám a žiadajte tiež určenie výživného. 

Otec by sa tiež mohol dopúšťať trestného činu zanedbania povinnej výživy, nakoľko starostlivosť o dieťa predstavuje taktiež vyživovaciu povinnosť, pričom ak si dieťa odmieta prevziať v zmysle rozhodnutia najmenej počas 2 mesiacov počas dvojročného obdobia, tak by sa mohol dopúšťať uvedeného trestného činu a je možné podať trestné oznámenie. 

Poslednou možnosťou by mohlo byť podanie návrhu na vykonanie exekúcie, nakoľko rozhodnutie je exekučným titulom, avšak vieme si predstaviť iba výkon počiatočných fáz, teda otec by bol vyzvaný vysvetliť prečo si dieťa neprevzal v čase, keď mal a mohli by mu byť ukladané pokuty, avšak poslednú fázu výkonu rozhodnutia v podobe odňatia dieťaťa si predstaviť nedokážeme, nakoľko tá nachádza uplatnenie v opačných prípadoch, keď povinný rodič dieťa druhému rodičovi odovzdať nechce. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môžem po rozvode navštevovať maloletého aspoň na hodinku cez týždeň?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
samozrejme, ako rodič máte právo sa s dieťaťom stýkať. Súčasťou konania o rozvode, bude aj úprava práva a povinností k maloletému na čas po rozvode, preto ak sa už toto konanie začalo, tak Vám odporúčam vyhľadať pomoc advokáta, ktorý by Vám pomohol s celým procesom a nájdením riešenia, ktoré by Vám vyhovovalo, nakoľko to nie je tak, že iba matka sa môže o dieťa osobne starať. Právna úprava pozná viacero režimov starostlivosti o dieťa. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, je v rozhodnutí o návšteve detí u svojho otca potrebné uviesť, kto deti k nemu dovezie a odvezie?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno v súdnom rozhodnutí sa to v rámci výroku o styku vždy uvádza, ak je styk upravený striktne. Čiže súd v ňom spravidla uvedenie, že napr. otec je oprávnený stýkať sa mal. dieťaťom každý párny týždeň v stredu od 15:00 do 19:00 hod, a to tak, že otec si maloletého vyzdvihne v mieste bydliska matky a po skončení styku ho odovzdá matke v mieste jej bydliska. Toto uvádzam len ako príklad. Ale takto súdy spravidla upravujú odovdávanie detí. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na Vás prosbu. Mám priateľa, ktorý má z predchádzajúceho vzťahu trojročnú dcéru. S bývalou priateľkou majú súdne stanovené, že malá bude u neho každý druhý víkend od piatka do nedele. Problém však je, že priateľ by chcel cez týždeň aspoň na chvíľu telefonovať s malou, ale bývalá partnerka ho v tomto úplne ignoruje. Prosím, existuje nejaký paragraf, ktorý by mu v tomto pomohol, aby bývalá partnerka s ním komunikovala aj cez týždeň a mohol volať svojej dcérke? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, ak priateľ nemá styk s maloletou upravený súdnym rozhodnutím aj cez týždeň, potom nemá zo zákona na tento nárok. Môže však súd požiadať o zmenu súdneho rozhodnutia a žiadať, aby súd upravil styk tak, že okrem víkendov, bude priateľ oprávnený s maloletou sa stýkať aj počas týždňa a to formou prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Stačí podať návrh na zmenu súdneho rozhodnutia v časti úpravy styku s tým, že tu treba ale odôvodniť, že ako sa zmenili pomery od poslednej úpravy (od posledného súdneho rozhodnutia), že napr. dieťa vyrástlo od poslednej úpravy a otec by s dieťaťom chcel tráviť viac čas aj počas týždňa, že  s ním chce budovať pevnejší vzťah a pod. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na postup v situácii, keď matka zakáže otcovi, teda môjmu synovi, styk s deťmi. Žijú oddelene, keďže moja nevesta odišla k svojej mame pred tromi mesiacmi, no zatiaľ nepodala žiadosť o rozvod. Syn jej platí 180 eur, čo je suma stanovená súdom, no svoje deti nateraz nemôže vidieť. Matka prerušila všetky kontakty, zrušila telefónne číslo, e-mail a neotvára dvere. Doteraz umožňovala styk, avšak pred dvoma týždňami to skončilo. Syn mal deti predtým často pri sebe a teraz nám veľmi chýbajú. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň, matka v žiadnom prípade nemá právo brániť otcovi maloletých sa s nimi stýkať. Rodič, ktorý dieťa nemá v osobnej starostlivosti, má zo zákona právo na styk s deťmi. Obmedzenie styku, prípadne jeho zákaz prichádza do úvahy iba za predpokladu naplnenia zákonných podmienok. Tieto by sa však museli preukázať v konaní pred súdom. V opačnom prípade sa má za to, že rodič má právo na styk so svojimi mal. deťmi.   Zákon o rodine výslovne ustanovuje, že rodičia sa môžu o úprave styku s maloletým dohodnúť. Ak sa nedohodnú, o jej úprave rozhodne súd na návrh niektorého z rodičov. Zákon súčasne výslovne hovorí, že v prípade, ak jeden z rodičov bráni bezdôvodne druhému stýkať sa s deťmi alebo zámerne mu styk s deťmi neumožňuje, súd môže na návrh niektorého z rodičov rozhodnúť o zmene rozhodnutia o osobnej starostlivosti, t.j. môže rozhodnúť, že deti budú zverené druhému rodičovi. Ak teda už bolo rozhodnuté o styku, súd môže toto rozhodnutie zmeniť.  V opačnom prípade, ak o styku ešte súdom rozhodnuté nebolo prichádza do úvahy nasledovný postup. Ak matka bude naďalej vášmu synovi brániť v styku s deťmi, odporúčame nech sa tento obráti na súd so svojím návrhom. Ak doposiaľ styk prebiehal pravidelne, avšak momentálne to už tak nie je, bolo by dobré podať rovno návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti úpravy styku s maloletými deťmi. V tomto je ale nevyhnutné odôvodniť, že tu existuje potreba bezodkladne upraviť pomery. Preto by v ňom bolo dobré poukázať na to, že otec má s deťmi vytvorené veľmi úzke väzby, že doposiaľ styk prebiehal riadne, ale vzhľadom na to, že matka začala otcovi v styku brániť, hrozí, že tieto väzby a vytvorené vzťahy sa narušia, čo bude mať za následok odcudzenie otca s mal. deťmi. Z tohto dôvodu tu existuje potreba bezodkladnej úpravy pomerov. Súd na základe takéhoto návrhu môže upraviť styk aj nastálo bez ďalšej potreby podávať ďalší návrh vo veci. Môže sa však ale stať, že súd nariadi neodkladné opatrenie na určitý čas a súčasne v tomto rozhodnutí odkáže otca na podanie návrhu na úpravu práv a povinností rodičov k mal. deťom. 

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava