Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.28 s)

[2023] Prevod spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

1 Co/282/2006, podľa ktorého: "Predkupné právo podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti pri prevode podielu k takejto nehnuteľnosti treba rešpektovať aj v ...

[2023] Predkupné právo pri darovaní podielu | Právna Poradňa

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy. Trápi vás "Predkupné právo pri ...

[2023] Spoluvlastníctvo a generálna plná moc | Právna Poradňa

Dobrý deň, potrebovala by som právnu radu ohľadne podielového spoluvlastníctva bytu a generálnej plnej moci. Moja mama, ktorá ochorela (demencia, Parkinson.

[2023] Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň prajem,. ak máte v podielovom spoluvlastníctve vec, tak sa môžete dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodou, ak by ste sa ...

[2023] Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka | Právna Poradňa

Pri bezdôvodnom obohatení podielových spoluvlastníkov môže žalobca žiadať celé plnenie od ktoréhokoľvek spoluvlastníka. Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie ...

[2023] Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Dobrý deň. Som jedným zo spoluvlastníkov v podielovom spoluvlastníctve. Jeden spoluvlastník pritom vlastní podiel 4/7 na nehnuteľnosti a preto prakticky o.

[2023] Rozdelenie ornej pôdy | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. ... Pri podielovom spoluvlastníctve podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a ...

[2023] Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? | Právna Poradňa

Dobrý deň, spolu s manželkou chceme odkúpiť podielové vlastníctvo rodinného domu, ... by manželia nenadobudli do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva.

[2023] Spoluvlastníctvo bytu a platenie nájomného | Právna Poradňa

Ja som v tom byte počas tých 2 rokov žila so synom a platila nájomné, sestra nijako neprispievala ako podielový spoluvlastník. Po 2 rokoch však odo mňa pýta ...

Súdny poplatok pri zrušení a vysporiadaní podielového ...

Podanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva podlieha poplatkovej povinnosti. Skôr než niektorý zo spoluvlastníkov rozhodne podať ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku