Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,240 (0.20 s)

[2024] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

... spoluvlastníctva. Zákon určuje pre súd záväzné poradie ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, a preto bude najskôr súd skúmať, či neprichádza do úvahy ...

[2024] Vyporiadanie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

... spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Občianskeho zákonníka. dohodu o zrušení a ... Podielové spoluvlastníctvo. Pritom ak by ste chceli na pozemku stavať ...

[2024] Stavba spoločného rodinného domu | Právna Poradňa

... podielové spoluvlastníctvo. Vo väčšine prípadov sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje písomnou dohodou, v ktorej sa spoluvlastníci dohodnú na tom, že jeden ...

[2024] Využívanie auta na podnikateľské účely | Právna Poradňa

Ak nie, potom pôjde buď o Vaše podielové spoluvlastníctvo, alebo výlučné vlastníctvo. Budem vychádzať z toho, že auto patrí do BSM. Vo Vami uvádzanom ...

[2024] Predkupné právo brata | Právna Poradňa

Súd napríklad z dôvodov hodných osobitného zreteľa podielové spoluvlastníctvo nemusí zrušiť a vyporiadať (§ 142 ods. 2 Obč. zákonníka, ďalej iba "OZ"). 2 ...

[2024] Predaj bytu po rozvode | Právna Poradňa

4 Občianskeho zákonníka a teda že vzniklo podielové spoluvlastníctvo manželov. Uvádzame, že počas súdneho konanie neplynie premlčacia doba. Váš podiel z BSM ...

[2024] Odkúpenie urbárskeho podielu na nehnuteľnosti

Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva.

[2024] Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo k tejto nehnuteľnosti bude možné vyporiadať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich podielové spoluvlastníctvo. Čo sa týka ...

[2024] Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva | Právna Poradňa

33 Odo 355/2005, v ktorom súd jednozančen vyslovil záver, že "Odovzdanie ideálneho podielu pozemkov je nereálne. Podielové spoluvlastníctvo charakterizuje ...

[2024] Prepis domu na syna | Právna Poradňa

podielové spoluvlastníctvo, kedy každý zo súrodencov vlastní určitý podiel na nehnuteľnosti. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.