Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.21 s)

[2023] Predaj spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

Jeden z podielových spoluvlastníkov chce pozemok predať. Uvádzame, že v zmysle zákona podielový spoluvlastník môže predať len svoj spoluvlastnícky podiel a teda ...

[2023] BSM a dedenie, ako to vlastne je? | Právna Poradňa

... spoluvlastníctva, potom sa táto vec stala predmetom ich bezpodielového spoluvlastníctva. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie ...

[2023] Vyporiadanie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Otázka: Vyporiadanie pozemku v podielovom spoluvlastníctve. Dobrý deň, otec je spoluvlastníkom majetku, o ktorý sa stará 40 rokov.

[2023] Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

... podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky.

[2023] Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

plánu vznikne Váš pozemok o výmere 3/4 pôvodného pozemku a podielového spoluvlastníka 1/4, t.j. pozemky budú v KN zapísané ako dve samostatné parcely.

[2023] Potrebujem nový znalecký posudok pri vyplatení podielov ?

19. 6. 2023 ... spoluvlastníčkami domu v podiele 1/16 k celku. Ak chcete vyporiadať toto podielové spoluvlastníctvo ohľadom podielov sestier, pochybujeme ...

[2023] Predaj bytu po rozvode | Právna Poradňa

Nakoľko pri podielovom spoluvlastníctve platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek.

[2023] Spoluvlastníctvo bytu a platenie nájomného | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky. 01.12.2023 - ...

[2023] Objednať kurz [Advokáti Bratislava]

Kurz. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov I. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov II. Podielové spoluvlastníctvo I. Podielové spoluvlastníctvo II.

[2023] Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

... podielovom spoluvlastníctve. Tzn. že ak ide o podiel 1/60 a na spoločnú ... v tomto prípade sa jedná o podielové spoluvlastníctvo. Každý má určitý ...

LEXANA - asistentka