Máte
otázku?

Čo s pokutou od telekomu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Čo s pokutou od telekomu?

Mám taký problém. Chcel som v novom byte internet a televíziu. Bežnú vec som riešil s UPC a Telekomom. Vybrali sme si Telekom pri 23 eurách mesačne a viazanosťou na dva roky. Avšak, hneď po prvom dni sme zistili, že rýchlosť internetu je len 9 Mb/s, a po troch mesiacoch bude znižovaná na 4 Mb/s. Náhodne sme tiež zistili, že naši susedia majú internet od UPC – optický, kde je minimálna rýchlosť 25 Mb/s a mesačný poplatok len 9 eur. Ale keďže chceme zrušiť internet u Telekomu, chcú od nás pokutu 120 eur. Máte nejaké rady, čo s tým môžeme robiť? Ďakujem vopred, s pozdravom.

Odpoveď: Čo s pokutou od telekomu?

Dobrý deň, zmluvná pokuta v obdobných výškach pre prípady porušenia viazanosti u rôznych operátorov je bežnou záležitosťou. Právne názory sa na podobné zmluvné pokuty v prípade porušenia viazanosti zmluvy a jej vypovedania pred viazanosťou rôznia. Mnohí zastávajú názor, že takáto zmluvná pokuta je legitímnym nárokom operátora. Väčšina zastáva názor, že takýto postup a takáto úprava ja šikanovaním zákazníkov a spotrebiteľov. Mám za to, že takáto zmluvná pokuta je v súčasnosti už prežitkom a neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Mnohí zákazníci sa však súdnych konaní boja (pre časovú náročnosť a možnú finančnú náročnosť), a preto sa rozhodnú radšej zmluvnú pokutu zaplatiť. Aj keď sa v takýchto súdnych konaniach súdy vždy aspoň čiastočne priklonia na stranu spotrebiteľov a v súdnom konaní sú aspoň čiastočne úspešní. Veľakrát totiž súdy vyhlásia ustanovenie upravujúce zmluvnú pokutu za neprijateľnú zmluvnú podmienku a tým pádom za neplatnú. Následne spotrebiteľ zmluvnú pokutu nemusí uhradiť. Záleží teda na presnom znení ustanovenia v zmluve a jeho formulácie. To, či uhradíte zmluvnú pokutu alebo sa v prípadnom súdnom konaní (ak Vás telekom zažaluje) budete brániť záleží na Vás.

Trápi vás "Čo s pokutou od telekomu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo s pokutou od telekomu? (Občianske právo)

Dobrý deň, plánujem sa presťahovať mimo Bratislavy. Je možné si preniesť internet a televíziu Magio na novú adresu? Ak nie, bude sa mi uplatňovať zmluvná pokuta? Ďakujem za odpoveď. Blažena.

Odpoveď: Čo s pokutou od telekomu?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
vo veci treba kontaktovať priamo poskytovateľa služieb. Pokiaľ na novom mieste, kde sa budete sťahovať poskytuje služby aj terajší poskytovateľ internetového pripojenia, nie je dôvod, aby ste platili zmluvnú pokutu. Či na novom mieste, kde sa budete sťahovať, poskytuje služby terajší poskytovateľ internetu, môžete zistiť na jeho stránke /tmapa pokrytia a dostupnosti služieb/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo s pokutou od telekomu? (Občianske právo)

Dobrý deň, ocitol som sa v zlej finančnej situácii a dlžím peniaze telekomunikačnej spoločnosti. Táto spoločnosť uplatnila svoje nároky cez inú firmu. Snažila som sa dohodnúť na splátkovom kalendári, no navrhované splátky prevyšujú moje finančné možnosti. Rád by som sa opýtal, či by bola možnosť splatiť len základnú dlžnú sumu telekomunikačnej spoločnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Čo s pokutou od telekomu?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, je potrebné rozlišovať, či telekomunikačná spoločnosť svoju pohľadávku na zaplatenie voči Vám postúpila (previedla) inej spoločnosti alebo len splnomocnila na vymáhanie dlžnej sumy. V každom prípade musíte byť o tejto skutočnosti informovaný a oboznámený so spôsobom vyrovnania svojho peňažného záväzku. Veriteľ (telekomunikačná spoločnosť resp. iná spoločnosť, ktorá je novým majiteľom pohľadávky) môže, no nemusí akceptovať váš návrh na uzavretie dohody o splátkovom kalendári. Ak s návrhom dohody o zaplatení dlhu v splátkach nesúhlasí, ste povinná vyrovnať záväzok v celosti. Príslušenstvom pohľadávky (resp. vášho dlhu) sú napr. aj úroky z omeškania alebo iné sankčné poplatky podľa zmluvy, ktorú ste uzavreli. V prípade, že ste v omeškaní, veriteľ má spravidla na tieto nárok. Skutočnosť, či úroky z omeškania alebo sankčné poplatky veriteľ požaduje v správnej výške, nie je možné overiť bez oboznámenia sa s obsahom zmluvy a súvisiacich zmluvných podmienok.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo s pokutou od telekomu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava