Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rad by som vedel, či môj plnoletý syn ma naďalej nárok na výživné odo mňa ako svojho otca. Syn predčasne ukončil denné vysokoškolské štúdium po necelých dvoch rokoch (bez priznania titulu) 16. apríla tohto roku. Na druhý deň - 17. apríla - bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po 2 týždňoch - dňa 2. mája - sa stal práceneschopným. Má môj syn naďalej nárok na výživné ak už nie je študent, je evidovaný na úrade a až následne niekoľko týždňov po registrácii ako uchádzač o zamestnanie sa stal práceneschopným? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Pokým Váš syn študoval dennou formou na VŠ, sústavne sa pripravoval na svoje budúce povolanie, a preto nebol objektívne schopný sám sa živiť.

Po tom, ako štúdium predčasne ukončil a následne bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa prestal sústavne pripravovať na svoje budúce povolanie. Odpadla mu teda objektívna prekážka, ktorá mu bránila v tom, aby mal reálnu možnosť samostatne sa živiť.

Ak je Váš syn evidovaný ako nezamestnaný, hoci toho času je stále práceneschopný, ja osobne zastávam názor, že napriek dočasnej práceneschopnosti má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť, a preto by mala Vaša vyživovacia povinnosť zaniknúť. Tu len pripomeniem, že ak je výživné určené súdom, súd ho aj musí zrušiť. V súdnom konaní sa tiež pripravte na to, že sa bude argumentovať práceneschopnosťou ako prekážkou pri schopnosti samostatne sa živiť. V tomto smere bude mať význam aj posúdenie ochorenia, pre ktoré je uznaný za práceneschopného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak sú rodičia rozvedený,  ja už mám 18 rokov ešte stále študujem a súd rozhodol, že môj otec na mňa je povinný platiť výživné, ale aj stretávať sa a to neobmedzene, ale ja sa s ním odmietam stretávať, môže mi potom prestať posielať výživné ?

 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2019)

Dobrý deň,

napriek tomu, že sa s otcom nechcete stretávať, otec je povinný Vám platiť výživné. Keďže ste dosiahli plnoletosť, otec má výživné posielať priamo Vám na Váš bankový účet.  Na uvedené nie je potrebné žiadne súdne rozhodnutia, ani súhlas Vašej matky.  

Pokiaľ ide o stretávanie sa s otcom, ani súd Vám nemôže nariadiť, aby ste sa stretávali s otcom.

Výkon rozhodnutia v predmetnej veci styku s maloletým dieťaťom upravuje ust. § 370 a nasl. Civilného mimosporového poriadku a môže sa týkať len maloletých detí (napr. ak matka maloletého zabraňuje v styku s maloletým jeho otcovi podľa rozsudku súdu).  Vy ste nadobudli plnoletosť a je na Vašom rozhodnutí či sa budete s otcom stretávať.

Otázkam výživného na plnoleté dieťa sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by Vám mohli byť nápomocné.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal. Platím výživné na dcéru, ktorá dovršila 18 rokov a chcela by, aby som výživné posielaj jej a nie jej matke ako určil súd na pojednávaní ešte pred dovršením dcérinej plnoletosti. Je nutné to ošetriť súdnou cestou alebo jej ich môžem posielať bez obavy, že na mňa exmanželka pošle exekútora. Ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

ak dcéra dovŕšila plnoletosť, môžete výživné posielať priamo na jej bankový účet. Odporúčame bývalú manželku o uvedenej skutočnosti informovať písomnou formou, prípadne aspoň emailom.
Len poznamenávame, že keďže dcéra nadobudla plnoletosť a náhodou by ste neplatili výživné, návrh na vykonanie exekúcie by mohla podať len dcéra; jej matka by návrh mohla podať len na základe písomného splnomocnenia vašej dcéry a teda nie ako jej zákonný zástupca keďže dcéra je plnoletá. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či mám ešte platiť výživné synovi, ktorý ma 25 rokov, ukončil inžinierske štúdium a teraz pokračuje v doktorantskom štúdiu a tam dostáva štipendium vyššie ako môj plat. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je potrebné skúmať, či je dieťa schopné samo sa živiť. Aj keď ešte nejde o čisto pracovný pomer, pokiaľ je plnoleté a jeho pomery postačujú na úhradu jeho životných nákladov, v takom prípade podľa môjho názoru jeho právo na výživné zaniklo, lebo nadobudlo schopnosť samostatne sa živiť. Ak bolo výživné určené súdom, je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dcéra (20r) pre zlé študijné výsledky neukončila štvrtý (posledný) ročník strednej školy, a teda nebola pripustená k maturitám. Bolo jej umožnené opakovať ročník formou individuálneho študijného plánu. Podľa mňa týmto má možnosť sa zamestnať a živiť sa sama. Zanikla teda moja vyživovacia povinnosť k nej? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň,

podľa § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Nie je rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Taktiež nie je rozhodujúce, či je denný študent alebo externý, či má individuálny študijný plán.

Ak má vaša dcéra možnosť sa zamestnať a má aj schopnosť pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Ak by sa však nebola schopná sama sa živiť, vyživovacia povinnosť by nezanikla. Rovnako tak platí, že ak by sa aj nateraz vedela sama živiť, tak v prípade straty tejto schopnosti (napr. štúdium na vysokej škole) sa vyživovacia povinnosť k nej obnoví. Existuje aj judikatúra, ktorá viaže trvanie vyživovacej povinnosti na čas, kým je dieťa považované za nezaopatrené dieťa, teda kým sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Záležalo by na súde, ako by Vašu situáciu posúdil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 rokov a našla som si prácu, do ktorej nastúpim o dva mesiace. Má tie dva mesiace vyživovaciu povinnosť môj otec kým som nezamestnaná?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Samotný vek dieťaťa teda nemusí byť vždy rozhodujúci. Dôležité je tiež napríklad aj to, či máte ukončené štúdium.

Vzhľadom na Váš vek a predpoklad, že už nepokračujete v štúdiu, som toho názoru, že z pohľadu práva ste už objektívne schopná sama sa živiť, a to bez ohľadu na fakt, že do zamestnania nastúpite až o dva mesiace.

Na druhej strane ak bolo o výživnom rozhodnuté súdom, je nevyhnutné aby súd rozhodol aj o zániku vyživovacej povinnosti. Ak by totiž Váš otec v takomto prípade jednoducho prestal platiť sudom určené výživné, dostal by sa do omeškania a do úvahy by pripadalo aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dieťa, 20 rokov, VŠ, súdom neurčené výživné. Posielam mu mesačne peniaze, ale ono ma nazýva rôznymi zvieracími slovami, darmožráčom a chudákom. Nechcem robiť tata hotel. Je z toho nejaká zákonná možnosť ? Určite s mama tata hotel máte bohaté skúsenosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

v našej poradni v mnohých odpovediach rozoberáme otázky súvisiace s výživným pre plnoletých. 

Podľa ust. Zákona o rodine platí :

"§ 62 : 

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

Podľa ust. § 65 ods. 3 zákona o rodine platí, že "výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." 

Ďalej podľa § 77 zák. o rodine platí, výživné na plnoleté dieťa  možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne ako je to v prípade maloletých.

Súdny obyčajne priznávajú výživné vo výške 20 - 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. 

Toľko stručne teória.

Odporúčame, aby ste dcéru požiadali, aby Vám predložila návrh dohody o výživnom s určením jeho výšky a súčasne predložila doklady o návšteve vysokej školy v pravidelných  intervaloch, napr. vždy po skončení semestra.

Následne ak sa na výživnom dohodnete, dcéra dá predmetnú dohodu na schválenie na súd, lebo len súdne rozhodnutie o schválení predmetnej dohody o výživnom môže byť exekučným titulom. Iba na základe súdneho rozhodnutia sa teda dcéra môže domáhať núteného výkonu súdneho rozhodnutia prostredníctvom exekútora v prípade neplatenia výživného Vami ako povinným rodičom.

Vaša doterajšia zrejme ústna dohoda nemôže byť predstavovať exekučný titul.

Poznamenávame, že ak by k dohode nedošlo, dcéra by musela podať návrh na súd na určenie výživného, ktoré by mohla požadovať len odo dňa podania návrhu na súd, teda nie spätne.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ešte otec dieťaťa musí platiť výživné ak dcéra (má už 18), ale prerušila štúdium na strednej škole kvôli tehotenstvu. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

výživné je nevyhnutné platiť do momentu, kedy dieťa je schopné samo sa živiť. Povinnosť platiť výživné nezaniká dovršením 18 rokov. Ak prerušila štúdium z objektívneho dôvodu (tehotenstvo), potom to nie je dôvod na to, aby prestal platiť výživné. Dcéra totiž nie je schopná si vlastnou prácou zadovážiť prostriedky pre život, a preto mám za to, že vyživovacia povinnosť trvá. Ak by však neplatil, musela by podať návrh na súd (ak výživné nebolo určené súdom), prípadne podať návrh na exekúciu (ak má súdne rozhodnutie o výške výživného).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka denného štúdia na VŠ, momentálne budem v bakalárskom ročníku. Pred rokom som sa odsťahovala od rodičov a bývam s priateľom. Pokým mali rodičia spoločne peniaze prispievali mi cca 30 e mesačne. Ako si peniaze pred pár mesiacmi rozdelili neprispievajú mi nič. Ocino by chcel ale nemá z čoho, lebo mamina si od neho pýta veľa peňazí. Ona podľa mňa ma ale nedáva mi z dôvodu, že som sa odsťahovala proti jej voli k priateľovi. Neviem, či by to malo úspech v môj prospech, keby sa to začalo riešiť. Bojím sa, že by som narušila ešte viac vzťahy medzi mnou a maminou, ale už je toho veľa. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2019)

Dobrý deň, odporúčame uzatvoriť s rodičmi písomnú dohodu o platení výživného a túto dáte na schválenie na súd, aby súdne rozhodnutie v prípade neplatenia výživného bolo exekučným titulom.

Pokiaľ sa s rodičmi nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd.

V otázke uvádzate, že ste sa odsťahovali k priateľovi. Poznamenávame, že rodičia nie sú povinný Vám prispievať na nájomné, keďže bývanie máte u nich zabezpečené.

Pokiaľ sa jedná o nezhody rodičov, Vaša mama nie je oprávnená zobrať celý príjem Vášho otca,  mohlo by sa dokonca jednať o trestný čin /týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona.

Podľa ust. § 146 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja otázka. Keď je dieťa dospelé, ma 19. rokov. Teraz v máji konci maturitu a na vysokú nejde ďalej študovať. Pôjde sa prihlásiť na ÚPSVR, musí otec naďalej platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopné samo sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie.   

Schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť). Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať za objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia nemusia plniť vyživovaciu povinnosť, ak ich dieťa samo nemá záujem pracovať a študovať.

Pokiaľ teda vaše plnoleté dieťa po maturite nebude pracovať a študovať a ani nebudú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno usudzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete po ukončení strednej školy podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak výživné určil súd, je potrebné, aby ho súd aj zrušil. Ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by vám exekúcia zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk