'

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či nám rodičom trvá vyživovacia povinnosť pre 19 ročne dieťa, ktoré už rok pracuje ako živnostník. A ešte sa chceme opýtať, či zodpovedáme za jeho dlhy - dieťa totiž dlhodobo nevedie usporiadaný život. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň. Ak je Vaše dieťa samostatne zárobkovo činné ako živnostník, a teda je objektívne schopné samé sa živiť, mám za to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takému dieťaťu už netrvá.

Pokiaľ však bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, je potrebné, aby ste najskôr podali návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takom prípade môžete s plnením vyživovacej povinnosti prestať až po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyživovacia povinnosť zruší.

Pokiaľ ide o dlhy Vášho plnoletého dieťaťa, za tieto bez ďalšej právnej skutočnosti, ako je napr. prevzatie ručiteľského záväzku alebo iné obdobné zabezpečenie záväzku, nenesiete ako rodič zodpovednosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, som študentka dennej formy štúdia, ale bývam samostatne v byte. Bola som za mojimi rodičmi žiadať od nich výživné, na ktoré mám právo. Rodičia mi povedali, že oni mi platiť nič nebudú, že to nie je ich povinnosť. Chcela by som sa spýtať ako mám v takomto prípade postupovať, keď sa s nimi neviem dohodnúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojím deťom do doby kým nie sú schopné sa samé živiť. Pri študentoch VŠ sa má za to, že kým študujú dennou formou, riadne sa venujú štúdiu, a tým sa sústavne pripravujú na budúce povolanie, tak podľa právnej doktríny a tiež ustálenej rozhodovacej praxe súdov nie sú schopné sa samé živiť (a to bez ohľadu na prípadné náhodilé brigády). V prvom rade by sme Vám odporučili pokúsiť sa s nimi dohodnúť, možno aj prostredníctvom advokáta. Ak im dôjde od advokáta list, v ktorom sa im vysvetlí, že majú stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, je možné, že výživné začnú platiť dobrovoľne. Na druhej strane, ak sa s nimi nebude dať dohodnúť, nezostane Vám nič iné než podať na súd návrh na určenie výživného. V tomto súdnom konaní by súd skúmal Vaše odôvodnené potreby a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Po zistení skutočného stavu veci by súd rozhodol o výške výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra má 16 rokov a je tehotná. Podáva si návrh na súd na uzavretie manželstva. Ak jej súd vyhovie, ona uzavrie manželstvo a bude poberať rodičovský príspevok, som stále povinný platiť výživné? Stále je vedená študentkou denného štúdia na SOUS no tu už v podstate nenavštevuje z dôvodu tehotenstva. Hodiny má nejako ospravedlnené. Po pôrode neviem ako bude v škole pokračovať, je to otázne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň, v prípade, že maloleté dieťa alebo hoci aj plnoleté dieťa, ktoré ešte nie je schopné sa samo živiť (t.j. že ešte trvá Vaša vyživovacia povinnosť v zmysle Zákona o rodine) uzavrie manželstvo mení sa postavenie Vašej vyživovacej povinnosti, ale ešte nezaniká. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému (alebo aj plnoletému) dieťaťu trvá popri vyživovacej povinnosti manžela ako podporná. Tzn. že prednosť bude mať po uzavretí manželstva vyživovacia povinnosť medzi manželmi a Vaša vyživovacia povinnosť bude už len podpornou. Výživu Vašej dcéry bude musieť zabezpečiť jej manžel. Až v prípade, že túto výživu nedokáže zabezpečiť ani on (možno je ešte sám študentom strednej/vysokej školy) budete musieť naďalej svoju vyživovaciu povinnosť voči dcére plniť Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať na jednu vec. Mám 18 rokov, lenže už nebývam s mamou. Je povinná mi platiť výživné, keď ešte chodím do školy? Popri škole mám brigádu kde zarobím tak približne 60 - 100 € mesačne. Vzťahuje sa brigáda na to? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Táto vyživovacia povinnosť teda nezaniká samotným dovŕšením plnoletosti.

S prihliadnutím na uvedené sa domnievam, že ak navštevujete školu (stretnú školu alebo dennú formu štúdia na vysokej škole), vyživovacia povinnosť rodičov voči Vám naďalej trvá. Na uvedenom nič nemení ani takpovediac ojedinelý príjem z brigády vo výške 60 až 100 € mesačne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. Ficek, našiel som Vás, že radite online a momentálne nemám čas behať osobne za právnikmi, tak by som Vás chcel poprosiť poradiť s týmto problémom. - Mám 25, rodičia sú dlho rozvedení, mám niečo cez mesiac po svadbe. Problém je s otcom, nekontaktuje sa, nebol na svadbe, platí výživné. Dnes som však od neho dostal správu, aby som mu zaslal okopírovaný sobášny list a údaje o tom, kde a odkedy je zamestnaná moja manželka( práve ukončila vysokú školu). Ja som ešte študent a dva roky budem. Zo skúsenosti viem, že niečo zamýšľa. Myslíte, že sa chce zbaviť výživného? Viete mi napísať, čo asi plánuje? Otec je právne vzdelaný a čisté svedomie voči svojim deťom vôbec nemá. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. S pozdravom, J. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 71 zákona o rodine majú manželia voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. To, že ste uzatvorili manželstvo nie ste povinný svojmu rodičovi oznamovať, ako ani to, či manželka pracuje. Z uvedeného dôvodu - vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manežlmi, Váš otec podá prípadne už podal návrh na súd na zrušenie prípadne zníženie vyživ. povinnosti. Súd bude oprávnený tieto doklady resp. údaje vyžiadať v konaní. V rámci rodinnoprávnych vzťahov odporúčame uvedenú informáciu - dátum uzatvorenia manželstva /nie sobášny list/, ako aj poskytnúť informáciu o tom, či Vaša manželka pracuje. Zamestnávateľa neuvádzajte, uveďte len informáciu o tom, že Vaša manželka pracuje alebo nepracuje, teda nie zamestnávateľa/.
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dieťa ukončilo strednú školu, je dospelé a nedostalo sa na vysokú školu. Nie je ochotné ísť pracovať mimo bydlisko a tam pracovné ponuky nie sú. Som povinný platiť záhaľčivý život?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pritom schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť).

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu dennou formou, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať sa objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia by nemali plniť svoje vyživovacie povinnosti voči deťom, ktoré sa bez relevantného dôvodu odmietajú uplatniť na trhu práce a ani neštudujú.

Pokiaľ teda Vaše plnoleté dieťa nepracuje a neštuduje a ani nie sú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno vyvodzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak bolo totiž výživné určené súdom, je potrebné, aby ho súd aj zrušil, pretože ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by Vám exekúcie zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý ma ukončenú povinnú školskú dochádzku, moja ex mu podpísala po ukončení prvého ročníka na sos prerušenie štúdia, v novembri 2018 bude mať syn 18 rokov, prihlášku na žiadny učebný obor podaný nebol a syn od 03/2018 pracuje. Výživné platím pravidelne a, keďže syn pracuje a zarába si na seba, moje výživné naďalej využíva moja ex, ale už len na jej účely. Moja otázka : Môžem súdnou cestou ziat súd, aby zaviazal moju ex vrátiť mi po synových 18 rokoch celé výživné odo dna odkedy začal pracovať alebo môžem žiadať od nej výživné odo dna, odkedy mu podpísala prerušenie štúdia na Sos?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ustanovenia § 78 ods. 2 Zákona o rodine Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.

Uvádzate, že syn bude mať 18 až v novembri. Ak by ste podali návrh na zrušenie výživného, spotrebované výživné za čas, kedy bol ešte maloletým dieťaťom, by ste žiadať nemohli. Mohli by ste ho žiadať za čas od 18 do zrušenia výživného. Vyživovaciu povinnosť môže zrušiť len súd, a to na návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Veľmi ste mi pomohli ďakujem za Vás čas na rýchlu a presnú otázku. Predsa jedna otázka na Vás. A ak sa s dcérou dohodnem mimosúdne, že jej už nebudem platiť výživné a bude s tým súhlasiť chcel by som sa vyhnúť behaním po súdoch je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň. Ako som už spomínal v predchádzajúcej odpovedi, ak bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté súdom, na jej zrušenie je potrebné súdne rozhodnutie. Ak dcére natoľko dôverujete, že sa s ňou bez ingerencie súdu dohodnete s tým, že voči Vám nebude uplatňovať nárok na výživné, môžete postupovať aj takto. Tu sa ale vystavujete riziku, že Vaša dcéra v budúcnosti, napr. z dôvodu zhoršenia vzťahov podá voči Vám exekučný návrh pre neplatenie výživného. Odporúčam Vám preto zrušiť výživné súdnou cestou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Dcéra skončila školu s maturitou v júni a od septembra ju prijali externe na vysokú školu. Bude tam chodiť raz za dva týždne v sobotu do školy. Dokedy musím platiť výživné? Neskončilo mi už v júni? Dcéra už pracuje. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň. Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je upravené tak, že táto povinnosť trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samé sa živiť. Odhliadnuc od dosiahnutého vzdelania Vašou dcérou, v zadanej otázke spomínate, že už pracuje. Vo všeobecnosti pritom platí, že ak už dieťa riadne pracuje, je schopné samé sa živiť, a teda Vaša vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu by mala skončiť.

Pre úplnosť však uvádzam, že ak bolo o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodnuté súdom, je potrebné, aby súd rozhodol aj o zániku tejto povinnosti. Preto je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a s platením výživného prestať až na základe právoplatného rozhodnutia súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený, môj syn, na ktorého platím výživné a ktorý býva s matkou, ukončil štúdium na SOU a prevzal si výučný list v odbore stolár. Dozvedel som sa, že od 1. 9. 2018 chce pokračovať v dvojročnom nadstavbovom dennom štúdiu - ale na úplne inej škole akú doteraz navštevoval, a iný odbor ( 6403 L podnikanie v remeslách a službách ). Moja otázka znie: mám aj naďalej platiť už dospelému synovi výživné, keďže výučný list už ma a môže sa sám živiť?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Túto schopnosť dieťa nadobúda momentom, kedy je schopné vlastnou prácou a úsilím uhrádzať svoje náklady na život. Súdy zastávajú názor, že pokiaľ dieťa študuje, považuje sa za nezaopatrené dieťa, pretože sa pripravuje na svoje budúce povolanie, avšak na druhej strane existuje aj názor, že dieťa nemôže svoje právo zneužívať. Inak povedané, ak by sa dieťa prihlásilo na ďalšie štúdium, aj keď ho reálne pre výkon povolania nepotrebuje, mohlo by ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Zneužíval by svoje právo.

Ak bolo výživné priznané súdom, je potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Súd posúdi skutkový stav a rozhodne, či došlo alebo nedošlo k schopnosti samostatne sa živiť, a teda aj k zániku Vašej vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk