Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať môj syn ma priateľku v decembri mala 18 rokov a od tej doby žijú samostatne. Dievča ma ešte rok štúdia na strednej škole a jej rodičia jej neprispievajú vôbec nič. Koľko musia prispievať rodičia na dieťa, ktoré ešte študuje? Môže žiadať aj spätne?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
výživné sa platí do momentu, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Týmto momentom je situácia, kedy dieťa dokáže vlastnou prácou a úsilím zabezpečiť svoje náklady na život. Každý to má individuálne. Podľa judikatúry pokiaľ dieťa študuje na VŠ a pripravuje sa na budúce povolanie, je tzv. nezaopatreným dieťaťom a má nárok na výživné. Ak rodičia neplatia, mala by čím skôr podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Spätne výživné v tejto situácii žiadať žiaľ nemôže, preto musí návrh podať čím skôr, pretože súd môže priznať nárok najskôr od podania návrhu. Presnú výšku súd stanoví podľa majetkových pomerov rodičov, odôvodnených nákladov dieťaťa. Neexistuje pevná suma, či nejaké %, podľa ktorého by sa to určovalo. Jediná pevná suma je minimálne výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem súd požiadať o ukončenie vyživovacej povinnosti, keď je zamestnaný, ale pracovnú zmluvu má na dobu určitú, na jeden rok, do 31. 3. 2021.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká, keď dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím si uhrádzať náklady na svoj život. Ak sa vie dieťa samo o seba postarať na základe toho, že pracuje, potom teoreticky je tu dôvod na zrušenie vyživovacej povinnosti. Museli by ste to vedieť preukázať. Ak to teda viete preukázať a máte vedomosť, že sa o seba vie postarať, potom môžete podať návrh na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rad by som vedel, či môj plnoletý syn ma naďalej nárok na výživné odo mňa ako svojho otca. Syn predčasne ukončil denné vysokoškolské štúdium po necelých dvoch rokoch (bez priznania titulu) 16. apríla tohto roku. Na druhý deň - 17. apríla - bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po 2 týždňoch - dňa 2. mája - sa stal práceneschopným. Má môj syn naďalej nárok na výživné ak už nie je študent, je evidovaný na úrade a až následne niekoľko týždňov po registrácii ako uchádzač o zamestnanie sa stal práceneschopným? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Pokým Váš syn študoval dennou formou na VŠ, sústavne sa pripravoval na svoje budúce povolanie, a preto nebol objektívne schopný sám sa živiť.

Po tom, ako štúdium predčasne ukončil a následne bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa prestal sústavne pripravovať na svoje budúce povolanie. Odpadla mu teda objektívna prekážka, ktorá mu bránila v tom, aby mal reálnu možnosť samostatne sa živiť.

Ak je Váš syn evidovaný ako nezamestnaný, hoci toho času je stále práceneschopný, ja osobne zastávam názor, že napriek dočasnej práceneschopnosti má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť, a preto by mala Vaša vyživovacia povinnosť zaniknúť. Tu len pripomeniem, že ak je výživné určené súdom, súd ho aj musí zrušiť. V súdnom konaní sa tiež pripravte na to, že sa bude argumentovať práceneschopnosťou ako prekážkou pri schopnosti samostatne sa živiť. V tomto smere bude mať význam aj posúdenie ochorenia, pre ktoré je uznaný za práceneschopného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 a som študentom strednej školy. Bývam doma s rodičmi. Tí sa dozvedeli, že som iný, tak sú ku mne hrubí nepríjemní a každý deň to isté. Matka sa mi vyhráža, že ma vyhodí z domu. Stopla mi financie. Chcem sa spýtať, čo mám ďalej robiť. Nemám kam ísť a doma nemôžem ostať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň. Vidím, že sa nachádzate v komplikovanej situácii. Hoci ste už plnoletý, som toho názoru, že Vaši rodičia majú voči Vám stále vyživovaciu povinnosť. Ak ste študentom strednej školy, stále sa sústavne pripravujete na svoje budúce povolanie. Nie ste teda objektívne schopný živiť sa sám. Za týchto okolností máte teda nárok na to, aby Vás vyživovali. Ak tak nerobia, môžete voči nim podať návrh na určenie výživného. Dieťa má totiž nárok podieľať sa na životnej úrovni rodičov a vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom končí až keď je dieťa objektívne schopné samé sa živiť.

Po tom, ako by súd určil výživné, môžete zvážiť, či si budete môcť niekde dovoliť ubytovanie a odsťahovať sa.

Osobne by som Vám však odporúčal čo najširšie komunikovať s rodičmi a pokúsiť sa im vysvetliť, čo prežívate a že Vám svojim správaním ubližujú. Ak je tu totiž hoci len malá šanca vyriešiť vec bez toho, aby ste sa súdili a pravdepodobne si natrvalo narušili vzťahy, určite by som ju využil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak sú rodičia rozvedený,  ja už mám 18 rokov ešte stále študujem a súd rozhodol, že môj otec na mňa je povinný platiť výživné, ale aj stretávať sa a to neobmedzene, ale ja sa s ním odmietam stretávať, môže mi potom prestať posielať výživné ?

 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2019)

Dobrý deň,

napriek tomu, že sa s otcom nechcete stretávať, otec je povinný Vám platiť výživné. Keďže ste dosiahli plnoletosť, otec má výživné posielať priamo Vám na Váš bankový účet.  Na uvedené nie je potrebné žiadne súdne rozhodnutia, ani súhlas Vašej matky.  

Pokiaľ ide o stretávanie sa s otcom, ani súd Vám nemôže nariadiť, aby ste sa stretávali s otcom.

Výkon rozhodnutia v predmetnej veci styku s maloletým dieťaťom upravuje ust. § 370 a nasl. Civilného mimosporového poriadku a môže sa týkať len maloletých detí (napr. ak matka maloletého zabraňuje v styku s maloletým jeho otcovi podľa rozsudku súdu).  Vy ste nadobudli plnoletosť a je na Vašom rozhodnutí či sa budete s otcom stretávať.

Otázkam výživného na plnoleté dieťa sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by Vám mohli byť nápomocné.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal. Platím výživné na dcéru, ktorá dovršila 18 rokov a chcela by, aby som výživné posielaj jej a nie jej matke ako určil súd na pojednávaní ešte pred dovršením dcérinej plnoletosti. Je nutné to ošetriť súdnou cestou alebo jej ich môžem posielať bez obavy, že na mňa exmanželka pošle exekútora. Ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

ak dcéra dovŕšila plnoletosť, môžete výživné posielať priamo na jej bankový účet. Odporúčame bývalú manželku o uvedenej skutočnosti informovať písomnou formou, prípadne aspoň emailom.
Len poznamenávame, že keďže dcéra nadobudla plnoletosť a náhodou by ste neplatili výživné, návrh na vykonanie exekúcie by mohla podať len dcéra; jej matka by návrh mohla podať len na základe písomného splnomocnenia vašej dcéry a teda nie ako jej zákonný zástupca keďže dcéra je plnoletá. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či mám ešte platiť výživné synovi, ktorý ma 25 rokov, ukončil inžinierske štúdium a teraz pokračuje v doktorantskom štúdiu a tam dostáva štipendium vyššie ako môj plat. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je potrebné skúmať, či je dieťa schopné samo sa živiť. Aj keď ešte nejde o čisto pracovný pomer, pokiaľ je plnoleté a jeho pomery postačujú na úhradu jeho životných nákladov, v takom prípade podľa môjho názoru jeho právo na výživné zaniklo, lebo nadobudlo schopnosť samostatne sa živiť. Ak bolo výživné určené súdom, je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dcéra (20r) pre zlé študijné výsledky neukončila štvrtý (posledný) ročník strednej školy, a teda nebola pripustená k maturitám. Bolo jej umožnené opakovať ročník formou individuálneho študijného plánu. Podľa mňa týmto má možnosť sa zamestnať a živiť sa sama. Zanikla teda moja vyživovacia povinnosť k nej? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň,

podľa § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Nie je rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Taktiež nie je rozhodujúce, či je denný študent alebo externý, či má individuálny študijný plán.

Ak má vaša dcéra možnosť sa zamestnať a má aj schopnosť pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Ak by sa však nebola schopná sama sa živiť, vyživovacia povinnosť by nezanikla. Rovnako tak platí, že ak by sa aj nateraz vedela sama živiť, tak v prípade straty tejto schopnosti (napr. štúdium na vysokej škole) sa vyživovacia povinnosť k nej obnoví. Existuje aj judikatúra, ktorá viaže trvanie vyživovacej povinnosti na čas, kým je dieťa považované za nezaopatrené dieťa, teda kým sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Záležalo by na súde, ako by Vašu situáciu posúdil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 rokov a našla som si prácu, do ktorej nastúpim o dva mesiace. Má tie dva mesiace vyživovaciu povinnosť môj otec kým som nezamestnaná?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Samotný vek dieťaťa teda nemusí byť vždy rozhodujúci. Dôležité je tiež napríklad aj to, či máte ukončené štúdium.

Vzhľadom na Váš vek a predpoklad, že už nepokračujete v štúdiu, som toho názoru, že z pohľadu práva ste už objektívne schopná sama sa živiť, a to bez ohľadu na fakt, že do zamestnania nastúpite až o dva mesiace.

Na druhej strane ak bolo o výživnom rozhodnuté súdom, je nevyhnutné aby súd rozhodol aj o zániku vyživovacej povinnosti. Ak by totiž Váš otec v takomto prípade jednoducho prestal platiť sudom určené výživné, dostal by sa do omeškania a do úvahy by pripadalo aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dieťa, 20 rokov, VŠ, súdom neurčené výživné. Posielam mu mesačne peniaze, ale ono ma nazýva rôznymi zvieracími slovami, darmožráčom a chudákom. Nechcem robiť tata hotel. Je z toho nejaká zákonná možnosť ? Určite s mama tata hotel máte bohaté skúsenosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

v našej poradni v mnohých odpovediach rozoberáme otázky súvisiace s výživným pre plnoletých. 

Podľa ust. Zákona o rodine platí :

"§ 62 : 

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

Podľa ust. § 65 ods. 3 zákona o rodine platí, že "výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." 

Ďalej podľa § 77 zák. o rodine platí, výživné na plnoleté dieťa  možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne ako je to v prípade maloletých.

Súdny obyčajne priznávajú výživné vo výške 20 - 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. 

Toľko stručne teória.

Odporúčame, aby ste dcéru požiadali, aby Vám predložila návrh dohody o výživnom s určením jeho výšky a súčasne predložila doklady o návšteve vysokej školy v pravidelných  intervaloch, napr. vždy po skončení semestra.

Následne ak sa na výživnom dohodnete, dcéra dá predmetnú dohodu na schválenie na súd, lebo len súdne rozhodnutie o schválení predmetnej dohody o výživnom môže byť exekučným titulom. Iba na základe súdneho rozhodnutia sa teda dcéra môže domáhať núteného výkonu súdneho rozhodnutia prostredníctvom exekútora v prípade neplatenia výživného Vami ako povinným rodičom.

Vaša doterajšia zrejme ústna dohoda nemôže byť predstavovať exekučný titul.

Poznamenávame, že ak by k dohode nedošlo, dcéra by musela podať návrh na súd na určenie výživného, ktoré by mohla požadovať len odo dňa podania návrhu na súd, teda nie spätne.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ešte otec dieťaťa musí platiť výživné ak dcéra (má už 18), ale prerušila štúdium na strednej škole kvôli tehotenstvu. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

výživné je nevyhnutné platiť do momentu, kedy dieťa je schopné samo sa živiť. Povinnosť platiť výživné nezaniká dovršením 18 rokov. Ak prerušila štúdium z objektívneho dôvodu (tehotenstvo), potom to nie je dôvod na to, aby prestal platiť výživné. Dcéra totiž nie je schopná si vlastnou prácou zadovážiť prostriedky pre život, a preto mám za to, že vyživovacia povinnosť trvá. Ak by však neplatil, musela by podať návrh na súd (ak výživné nebolo určené súdom), prípadne podať návrh na exekúciu (ak má súdne rozhodnutie o výške výživného).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja otázka. Keď je dieťa dospelé, ma 19. rokov. Teraz v máji konci maturitu a na vysokú nejde ďalej študovať. Pôjde sa prihlásiť na ÚPSVR, musí otec naďalej platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopné samo sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie.   

Schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť). Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať za objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia nemusia plniť vyživovaciu povinnosť, ak ich dieťa samo nemá záujem pracovať a študovať.

Pokiaľ teda vaše plnoleté dieťa po maturite nebude pracovať a študovať a ani nebudú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno usudzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete po ukončení strednej školy podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak výživné určil súd, je potrebné, aby ho súd aj zrušil. Ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by vám exekúcia zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka denného štúdia na VŠ, momentálne budem v bakalárskom ročníku. Pred rokom som sa odsťahovala od rodičov a bývam s priateľom. Pokým mali rodičia spoločne peniaze prispievali mi cca 30 e mesačne. Ako si peniaze pred pár mesiacmi rozdelili neprispievajú mi nič. Ocino by chcel ale nemá z čoho, lebo mamina si od neho pýta veľa peňazí. Ona podľa mňa ma ale nedáva mi z dôvodu, že som sa odsťahovala proti jej voli k priateľovi. Neviem, či by to malo úspech v môj prospech, keby sa to začalo riešiť. Bojím sa, že by som narušila ešte viac vzťahy medzi mnou a maminou, ale už je toho veľa. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2019)

Dobrý deň, odporúčame uzatvoriť s rodičmi písomnú dohodu o platení výživného a túto dáte na schválenie na súd, aby súdne rozhodnutie v prípade neplatenia výživného bolo exekučným titulom.

Pokiaľ sa s rodičmi nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd.

V otázke uvádzate, že ste sa odsťahovali k priateľovi. Poznamenávame, že rodičia nie sú povinný Vám prispievať na nájomné, keďže bývanie máte u nich zabezpečené.

Pokiaľ sa jedná o nezhody rodičov, Vaša mama nie je oprávnená zobrať celý príjem Vášho otca,  mohlo by sa dokonca jednať o trestný čin /týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona.

Podľa ust. § 146 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, som 3 roky rozvedená a bývalý manžel má súdnym rozhonutím platiť výživné 100 e na dcéru. Dcéra pred 2 mesiacmi dovršila 18, ale stále je študentkou. Bývalý sa vyjadril, že teraz nebude posielať peniaze mne, ale dcére, môže tak urobiť bez toho, že by podal návrh na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

váš manžel môže posielať výživné na účet dcéry, pretože tieto peniaze sú určené pre ňu. 

Vaša dcéra, i keď dovŕšila 18 rokov, je stále dieťaťom, ktoré sa o seba samo nedokáže postarať, keďže študuje.  Bývalý manžel si môže od dcéry prostredníctvom listu alebo emailu vyžiadať číslo účtu za účelom zasielania výživného dcére.

Podľa zákona o rodine je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

Prostredníctvom návrhu na súd sa skôr riešia zmeny majetkových pomerov, ak by ste chceli napríklad zvýšiť alebo znížiť výživné pre dcéru. V tomto vašom prípade to nie je potrebné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dospelý syn ma požiadal, aby som mu posielal výživné na jeho účet ako to mám spraviť?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2019)

Dobrý deň,

v prípade, ak máte súdom určenú povinnosť platiť na nezaopatrené ale už plnoleté dieťa výživné, môžete mu túto sumu zasielať prostredníctvom banky, teda na jeho účet. Môžete synovi napísať email, prípadne sms, že mu budete poukazovať výživné na jeho účet keďže výživné patri synovi a nie matke. Zároveň si od neho vypýtajte číslo účtu. Takéto veci je lepšie mať dohodnuté písomne. 

Potvrdenia o prevode si odkladajte, keby váš syn namietal, že platbu nedostal.

Ak je dieťa maloleté (do 18 rokov veku) peniaze je potrebné posielať na účet, ktorý určí matka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán doktor, prosím o zodpovedanie na moju otázku. Som niekoľko mesiacov rozvedený, manželka si našla iného partnera, s ktorým žije v jeho domácnosti. Mám tri plnoleté študujúce deti. Deti bývajú so mnou, kde majú aj trvalý pobyt. Manželka uhrádza náklady na štúdium iba jednému z nich, dvom neprispieva vôbec s absurdným odôvodnením, že s nimi nemám žiadne náklady. Aká je možnosť, aby si som ju donútil plniť vyživovaciu povinnosť aj voči ďalším dvom deťom. Viem, že návrh na určenie vyživovacej povinnosti na súd musia podať oni ako plnoleté, deti to však zrejme odmietnu, lebo si nechcú s exmanželkou narušiť vzťahy, ja o dva mesiace budem v dôchodkovom veku a jednoducho to potom finančne nezvládnem. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Aj keď predmetom otázky nie je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželom, dávame do Vašej pozornosti aj to, že BSM je potrebné vyporiadať. Podľa ust. Obč. zákonníka pokiaľ sa s bývalou manželkou nedohodnete, najlepším riešením bude podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. K tejto časti by sme však museli poznať bližšie okolnosti BSM a čo troví jeho predmet. 

Podľa ust. §  150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

2./ K otázke výživného na plnoleté deti uvádzame, ako je Vám určite známe, výživné na plnoleté deti upraví súd iba na návrh.

V tejto veci by bolo vhodné spolu s deťmi navštíviť advokát za účelom vysvetlenia situácie, že  obaja rodičia zo zákona musia plniť vyživovaciu povinnosť a teda pokiaľ Vaše pomery, možnosti a schopností nebudú vystačovať musia sa so svojimi požiadavkami obrátiť na svoju matku.
Riešením by bolo, aby ich v predmetnom konaní zastupoval advokát. Vo veci je možné s matkou detí uzatvoriť dohodu o platení výživného, kedy by plnoleté deti zastupoval advokát. Následne by bola daná dohoda na schválenie na súd.

V otázke uvádzate, že žijete spolu s deťmi, teda tvoríte domácnosť.

Ak by sme vychádzali len z pojmového vymedzenia domácnosti podľa ust. § 115  Obč. zákonníka, kde je uvedené, že "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby", Vy a Vaše deti tvoríte domácnosť, teda máte aj spoločne uhradzovať spoločné náklady. Keďže deti nie sú schopné sa samé živiť, je povinnosťou rodiča /o.i. aj matky/ plniť túto vyživovaciu povinnosť. Snažíme sa, aby ste predmetné právne posúdenie ich nároku na výživné ste im vysvetlili resp. oni pochopili, že vyživné je zákonným právom.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

Len poznamenávame, že vzhľadom na okolnosť, že deti sú plnoleté, výživné možno priznať len od začatia súdneho konania. teda nie spätne ako je to v prípade maloletých detí.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som Vás požiadal o radu ohľadom vyživovacej povinnosti na moju čoskoro plnoletú dcéru. ( Apríl 2019 ). Dcéra navštevuje strednú školu a ma pred sebou ešte posledný ročník, čiže bude navštevovať strednú školu až do svojich 19 rokov. Viem, že pokiaľ sa nebude môcť sama živiť moja vyživovacia povinnosť, ktorá bola určená súdom bude stále trvať až pokiaľ by nebola zrušená ďalším súdnym rozhodnutím. Zaujímalo by ma, či dovŕšením 18 roku života mojej dcéry môžem začať posielať výživné priamo na dcérin účet a nie na účet exmanželky aj bez súdneho rozhodnutia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď S pozdravom Alex.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2019)

Dobrý deň, 

áno, po dosiahnutí plnoletosti môžete výživné posielať priamo Vašej dcére na jej účet.

Bývalej manželke je potrebné oznámiť písomne prípadne aspoň emailom, že výživné budete uhradzovať priamo dcére


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som ZŤP nevidiaci a mám taký problém, že som mal určené súdom platiť výživné 45eur. Ja som platil po cca 30e a ex dala na mňa trestne oznámenie. Bol som vypočutý a doplatil som všetko až do dna kedy syn mal 18 rokov. Odvtedy platím jemu na účet a ex sa to nepáči, že chce ona tie peniaze. Aj vyšetrujúci policajt tvrdí, že mám platiť matke podľa rozsudku. Teraz to dali inému policajtovi a ten ma znova chce vypočuť a zrejme donútiť, aby som platil matke výživné. Syn je rad, že mu posielam lebo tie peniaze skutočne ma. Konám protizákonné, keď platím synovi? Úctivo ďakujem za urgentnú odpoveď nakoľko znova idem na výsluch. Na všetko mám podklady. Len nechápem prečo to vyšetrovatelia odmietajú, že platím synovi, keď má 18 rokov.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Na stránke našej poradne nájdete množstvo článkov, ako aj odpovedí, kde sa platením výživného na plnoleté dieťa zaoberáme.

Súdom ste mali určenú povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa k rukám matky, ktorá zo zákona bola zákonným zástupcom Vášho syna. 
Dosiahnutím plnoletosti syna toto zákonné zastúpenie zo zákona zaniká.

To, že platíte výživné priamo na účet syna je jeho zákonným nárokom, keďže syn je plnoletý a v prípade neplatenia výživného priamo plnoletému synovi by sa tento mohol domáhať platenia výživného núteným výkonom rozhodnutia podaním návrhu na exekúciu.

Odporúčame krátkou formou,či už písomne alebo formou SMS Vašej bývalej manželke oznámiť, že výživné uhradzujete priamo na účet syna.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám už 27 ročnú dcéru, ktorá chodí na VŠ v Brne. Ma ukončené jedno štúdium titulom Bc. Ale pokračuje ďalej v štúdiu. Musím platiť aj tak naďalej súdom určené výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopná sama sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak by v súčastnosti už vedela samú seba živiť, potom jej právo na výživné zaniklo. V zmysle judikatúry súdy netolerujú napr. situácie tzv. štúdia pre štúdium, kedy dieťa umelo naťahuje štúdium, aby malo výživné. Ak máte za to, že je schopná sama sa živiť, môžete na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak by potom v konaní vyšlo skutočne najavo, že už je schopná sama sa živiť, súd by vyživovaciu povinnosť zrušil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám 21 rokov po dvojročnej pauze si dokončujem strednú školu súkromnú iba cez víkendy. Na zdravotnej poisťovni som zapísaný ako študent. Chcem sa opýtať, či mám právo, aby mi moji rodičia platili výživné ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím si uhrádzať nevyhnutné náklady na život. Uvedené sa posudzuje objektívne. Ak ste teda objektívne schopný sám sa živiť, potom zanikla ich povinnosť, vyživovať Vás. Ak by ste v takomto prípade aj ďalej od nich prijímali plnenia, mohli by Vás žalovať o vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Čo presne zahrňa výraz "platiť výživné k rukám matky" ? Je nutné, aby ho otec doručoval osobne? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,

slovné spojenie"platiť výživné k rukám matky" znamená, že ku dňu uvedenému v rozsudku musí byť výživné v dispozícii matky.

Neznamená to, že výživné musíte uhradiť osobne; možnosti sú bankový prevod, poštová poukážka alebo osobne proti podpisu. Podľa Občianskeho zákonníka je dlžník, teda ten kto je povinný platiť výživné, oprávnený platenie odoprieť, ak veriteľ - matka nevydá súčasne potvrdenie o prevzatí platby.

Podľa Občianskeho zákonníka platí :

"§ 567 ods. 2 : Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak.

§ 569 :

(1) Veriteľ  /naša pozn. :matka/ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či nám rodičom trvá vyživovacia povinnosť pre 19 ročne dieťa, ktoré už rok pracuje ako živnostník. A ešte sa chceme opýtať, či zodpovedáme za jeho dlhy - dieťa totiž dlhodobo nevedie usporiadaný život. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň. Ak je Vaše dieťa samostatne zárobkovo činné ako živnostník, a teda je objektívne schopné samé sa živiť, mám za to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takému dieťaťu už netrvá.

Pokiaľ však bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, je potrebné, aby ste najskôr podali návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takom prípade môžete s plnením vyživovacej povinnosti prestať až po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyživovacia povinnosť zruší.

Pokiaľ ide o dlhy Vášho plnoletého dieťaťa, za tieto bez ďalšej právnej skutočnosti, ako je napr. prevzatie ručiteľského záväzku alebo iné obdobné zabezpečenie záväzku, nenesiete ako rodič zodpovednosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, som študentka dennej formy štúdia, ale bývam samostatne v byte. Bola som za mojimi rodičmi žiadať od nich výživné, na ktoré mám právo. Rodičia mi povedali, že oni mi platiť nič nebudú, že to nie je ich povinnosť. Chcela by som sa spýtať ako mám v takomto prípade postupovať, keď sa s nimi neviem dohodnúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojím deťom do doby kým nie sú schopné sa samé živiť. Pri študentoch VŠ sa má za to, že kým študujú dennou formou, riadne sa venujú štúdiu, a tým sa sústavne pripravujú na budúce povolanie, tak podľa právnej doktríny a tiež ustálenej rozhodovacej praxe súdov nie sú schopné sa samé živiť (a to bez ohľadu na prípadné náhodilé brigády). V prvom rade by sme Vám odporučili pokúsiť sa s nimi dohodnúť, možno aj prostredníctvom advokáta. Ak im dôjde od advokáta list, v ktorom sa im vysvetlí, že majú stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, je možné, že výživné začnú platiť dobrovoľne. Na druhej strane, ak sa s nimi nebude dať dohodnúť, nezostane Vám nič iné než podať na súd návrh na určenie výživného. V tomto súdnom konaní by súd skúmal Vaše odôvodnené potreby a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Po zistení skutočného stavu veci by súd rozhodol o výške výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra má 16 rokov a je tehotná. Podáva si návrh na súd na uzavretie manželstva. Ak jej súd vyhovie, ona uzavrie manželstvo a bude poberať rodičovský príspevok, som stále povinný platiť výživné? Stále je vedená študentkou denného štúdia na SOUS no tu už v podstate nenavštevuje z dôvodu tehotenstva. Hodiny má nejako ospravedlnené. Po pôrode neviem ako bude v škole pokračovať, je to otázne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň, v prípade, že maloleté dieťa alebo hoci aj plnoleté dieťa, ktoré ešte nie je schopné sa samo živiť (t.j. že ešte trvá Vaša vyživovacia povinnosť v zmysle Zákona o rodine) uzavrie manželstvo mení sa postavenie Vašej vyživovacej povinnosti, ale ešte nezaniká. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému (alebo aj plnoletému) dieťaťu trvá popri vyživovacej povinnosti manžela ako podporná. Tzn. že prednosť bude mať po uzavretí manželstva vyživovacia povinnosť medzi manželmi a Vaša vyživovacia povinnosť bude už len podpornou. Výživu Vašej dcéry bude musieť zabezpečiť jej manžel. Až v prípade, že túto výživu nedokáže zabezpečiť ani on (možno je ešte sám študentom strednej/vysokej školy) budete musieť naďalej svoju vyživovaciu povinnosť voči dcére plniť Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať na jednu vec. Mám 18 rokov, lenže už nebývam s mamou. Je povinná mi platiť výživné, keď ešte chodím do školy? Popri škole mám brigádu kde zarobím tak približne 60 - 100 € mesačne. Vzťahuje sa brigáda na to? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Táto vyživovacia povinnosť teda nezaniká samotným dovŕšením plnoletosti.

S prihliadnutím na uvedené sa domnievam, že ak navštevujete školu (stretnú školu alebo dennú formu štúdia na vysokej škole), vyživovacia povinnosť rodičov voči Vám naďalej trvá. Na uvedenom nič nemení ani takpovediac ojedinelý príjem z brigády vo výške 60 až 100 € mesačne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dve plnoleté deti, na ktoré pravidelne platím výživné. Obe deti študujú denne štúdium na VŠ. Od 1. 9. 2018 začali bývať u starej mamy, nakoľko ich moja exmanželka vyhodila z domu. Problémom je, že na nich odmieta platiť výživné ! Na koho sa majú obrátiť? Čo majú robiť? Ďakujem, s pozdravom P. z Prešova.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Ak ste Vy ako otec boli zaviazaný platiť výživné a deti sú plnoleté, výživné na nich môžete posielať priamo deťom.

2./ Platenie výživného matkou detí : Podľa ust. § 65 zákona o rodine výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. Teda návrh na súd pokiaľ nedôjde k písomnej dohode s matkou o výživnom, deti budú musieť podať návrh na súd. Písomnú dohodu vo výživnom je však treba dať na schválenie na súd, inakšie by nebola súdne vykonateľná. Pred podaním návrhu treba poslať matke detí návrh dohody o výživnom, aby vec mohla byť vyporiadaná bez súdneho konania.

Návrh na určenie výživného na dieťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má rodič, proti ktorému návrh smeruje, svoje bydlisko.

Zo zákona platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. Ficek, našiel som Vás, že radite online a momentálne nemám čas behať osobne za právnikmi, tak by som Vás chcel poprosiť poradiť s týmto problémom. - Mám 25, rodičia sú dlho rozvedení, mám niečo cez mesiac po svadbe. Problém je s otcom, nekontaktuje sa, nebol na svadbe, platí výživné. Dnes som však od neho dostal správu, aby som mu zaslal okopírovaný sobášny list a údaje o tom, kde a odkedy je zamestnaná moja manželka( práve ukončila vysokú školu). Ja som ešte študent a dva roky budem. Zo skúsenosti viem, že niečo zamýšľa. Myslíte, že sa chce zbaviť výživného? Viete mi napísať, čo asi plánuje? Otec je právne vzdelaný a čisté svedomie voči svojim deťom vôbec nemá. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. S pozdravom, J. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 71 zákona o rodine majú manželia voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. To, že ste uzatvorili manželstvo nie ste povinný svojmu rodičovi oznamovať, ako ani to, či manželka pracuje. Z uvedeného dôvodu - vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manežlmi, Váš otec podá prípadne už podal návrh na súd na zrušenie prípadne zníženie vyživ. povinnosti. Súd bude oprávnený tieto doklady resp. údaje vyžiadať v konaní. V rámci rodinnoprávnych vzťahov odporúčame uvedenú informáciu - dátum uzatvorenia manželstva /nie sobášny list/, ako aj poskytnúť informáciu o tom, či Vaša manželka pracuje. Zamestnávateľa neuvádzajte, uveďte len informáciu o tom, že Vaša manželka pracuje alebo nepracuje, teda nie zamestnávateľa/.
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dieťa ukončilo strednú školu, je dospelé a nedostalo sa na vysokú školu. Nie je ochotné ísť pracovať mimo bydlisko a tam pracovné ponuky nie sú. Som povinný platiť záhaľčivý život?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pritom schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť).

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu dennou formou, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať sa objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia by nemali plniť svoje vyživovacie povinnosti voči deťom, ktoré sa bez relevantného dôvodu odmietajú uplatniť na trhu práce a ani neštudujú.

Pokiaľ teda Vaše plnoleté dieťa nepracuje a neštuduje a ani nie sú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno vyvodzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak bolo totiž výživné určené súdom, je potrebné, aby ho súd aj zrušil, pretože ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by Vám exekúcie zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý ma ukončenú povinnú školskú dochádzku, moja ex mu podpísala po ukončení prvého ročníka na sos prerušenie štúdia, v novembri 2018 bude mať syn 18 rokov, prihlášku na žiadny učebný obor podaný nebol a syn od 03/2018 pracuje. Výživné platím pravidelne a, keďže syn pracuje a zarába si na seba, moje výživné naďalej využíva moja ex, ale už len na jej účely. Moja otázka : Môžem súdnou cestou ziat súd, aby zaviazal moju ex vrátiť mi po synových 18 rokoch celé výživné odo dna odkedy začal pracovať alebo môžem žiadať od nej výživné odo dna, odkedy mu podpísala prerušenie štúdia na Sos?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ustanovenia § 78 ods. 2 Zákona o rodine Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.

Uvádzate, že syn bude mať 18 až v novembri. Ak by ste podali návrh na zrušenie výživného, spotrebované výživné za čas, kedy bol ešte maloletým dieťaťom, by ste žiadať nemohli. Mohli by ste ho žiadať za čas od 18 do zrušenia výživného. Vyživovaciu povinnosť môže zrušiť len súd, a to na návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Veľmi ste mi pomohli ďakujem za Vás čas na rýchlu a presnú otázku. Predsa jedna otázka na Vás. A ak sa s dcérou dohodnem mimosúdne, že jej už nebudem platiť výživné a bude s tým súhlasiť chcel by som sa vyhnúť behaním po súdoch je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň. Ako som už spomínal v predchádzajúcej odpovedi, ak bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté súdom, na jej zrušenie je potrebné súdne rozhodnutie. Ak dcére natoľko dôverujete, že sa s ňou bez ingerencie súdu dohodnete s tým, že voči Vám nebude uplatňovať nárok na výživné, môžete postupovať aj takto. Tu sa ale vystavujete riziku, že Vaša dcéra v budúcnosti, napr. z dôvodu zhoršenia vzťahov podá voči Vám exekučný návrh pre neplatenie výživného. Odporúčam Vám preto zrušiť výživné súdnou cestou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Dcéra skončila školu s maturitou v júni a od septembra ju prijali externe na vysokú školu. Bude tam chodiť raz za dva týždne v sobotu do školy. Dokedy musím platiť výživné? Neskončilo mi už v júni? Dcéra už pracuje. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň. Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je upravené tak, že táto povinnosť trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samé sa živiť. Odhliadnuc od dosiahnutého vzdelania Vašou dcérou, v zadanej otázke spomínate, že už pracuje. Vo všeobecnosti pritom platí, že ak už dieťa riadne pracuje, je schopné samé sa živiť, a teda Vaša vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu by mala skončiť.

Pre úplnosť však uvádzam, že ak bolo o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodnuté súdom, je potrebné, aby súd rozhodol aj o zániku tejto povinnosti. Preto je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a s platením výživného prestať až na základe právoplatného rozhodnutia súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený, môj syn, na ktorého platím výživné a ktorý býva s matkou, ukončil štúdium na SOU a prevzal si výučný list v odbore stolár. Dozvedel som sa, že od 1. 9. 2018 chce pokračovať v dvojročnom nadstavbovom dennom štúdiu - ale na úplne inej škole akú doteraz navštevoval, a iný odbor ( 6403 L podnikanie v remeslách a službách ). Moja otázka znie: mám aj naďalej platiť už dospelému synovi výživné, keďže výučný list už ma a môže sa sám živiť?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Túto schopnosť dieťa nadobúda momentom, kedy je schopné vlastnou prácou a úsilím uhrádzať svoje náklady na život. Súdy zastávajú názor, že pokiaľ dieťa študuje, považuje sa za nezaopatrené dieťa, pretože sa pripravuje na svoje budúce povolanie, avšak na druhej strane existuje aj názor, že dieťa nemôže svoje právo zneužívať. Inak povedané, ak by sa dieťa prihlásilo na ďalšie štúdium, aj keď ho reálne pre výkon povolania nepotrebuje, mohlo by ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Zneužíval by svoje právo.

Ak bolo výživné priznané súdom, je potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Súd posúdi skutkový stav a rozhodne, či došlo alebo nedošlo k schopnosti samostatne sa živiť, a teda aj k zániku Vašej vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Syn skončil VŠ poslednú štátnicu mal 30. 5. Celých 5 rokov som mu platil VŠ ja, ubytovanie-internát, pomôcky, vreckové, stravu, kúpil som mu nootebook, zaplatil oslavu promócii bc. 130 €., požičal 300 € na auto, ktoré nám dodnes nesplatil. Matka sa stará o druhého, už rok pracujúceho syna v zahraničí, kde mal trvalý pobyt aj druhý syn. Keďže ostal tu na Sk, nechce ísť k matke, starý otec mu dal trvalý pobyt na Sk, aby sa tu mohol hlásiť na úrade práce. Po návšteve syna u starého otca/teda môjho otca/, ktorý ho proti mne a priateľke očkuje, nás obvinili z toho, že mu už viac nechceme prispievať peniaze na ubytovanie a stravu, že sa neviem postarať o syna - konkrétne som dostal mail od neho: "finančne uhrádzajte predovšetkým potreby svojich-nesvojich deti. Na to je zákon. Do 26. roku potomka Vám to pod sankciami ukladá!" Pritom ešte na jún sme mu zaplatili internát. Po 3. ročníku si našiel malú brigádu, ktorou sme ho dotlačili k tomu, aby si trochu pomohol. Naďalej sme mu platili ubytovanie aj stravu aj cez prázdniny na internáte. Teraz skončil Mgr. štúdium a sedí na internáte. Ja som ostal momentálne od 2. 5. Na PN, ktorá stále trvá, takže ani ja nie som finančne na tom momentálne najlepšie. Chcem sa opýtať, čo v takom prípade? Do kedy sa mám starať o syna. Zrušenie výživného /keďže bol prisúdený matke/ chcem požiadať, no keďže je to až za hranicami, tak to asi potrvá dlhšie. Má 24 r. a do roboty sa mu teda moc nechce (je dosť prieberčivý). Musím mu platiť aj naďalej ubytovanie a stravu na internáte, keď je v inom meste ako ja? Pretože tam sa momentálne nachádza, keďže tam študoval, zaplatili sme mu ešte na jún internát. Zobral si študentskú pôžičku, vraj aby mal po škole na začiatok, no mám dojem, že z tých peňazí už minul. V podstate sa spriahli s mojim otcom proti nám obidvaja. Pomôcť sme mu ochotní, ale nie na úkor, že on bude sedieť doma a my pracovať. Máme ešte 2 deti, teda priateľka, ktoré od sept. idú tiež na vysoké školy. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň. V zmysle našej právnej úpravy trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom do času, kým nie je dieťa objektívne schopné samé sa živiť. Pritom v praxi sa vychádza z toho, že dieťa, ktoré ukončí vysokú školu, v zásade nadobúda objektívnu schopnosť samé sa živiť. Uvedené platí aj pre prípady, kedy dieťa už má ukončené vysokoškolské vzdelanie, ale napriek tomu nepracuje. Pre zrušenie vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu teda nie sú určujúce takpovediac vekové kritériá, ale kritérium nadobudnutia objektívnej schopnosti samostatne sa živiť.

Vychádzajúc z uvedeného a tiež zo zadanej otázky mám za to, že ukončením vysokoškolského štúdia Vášho syna, tento nadobudol objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. V dôsledku uvedeného by mala Vaša vyživovacia povinnosť voči nemu skončiť.

Na druhej strane ak o Vašej vyživovacej povinnosti rozhodol súd, je potrebné, aby túto povinnosť súd aj zrušil. Podanie návrhu na zrušenie výživného je teda nevyhnutné. Svojvoľným neplatením výživného na dieťa (hoci už schopné samostatne sa živiť), o ktorom rozhodol súd, by Vás mohlo vystaviť riziku prípadnej exekúcie pre neplatenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či som povinný platiť výživné, keď dcéra v máji zmaturovala a až od septembra začne študovať na vysokej škole. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. § 62 a nasl. Zákona o rodine platí (citujeme) :

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

2./ Pokiaľ Vaša dcéra bola prijatá na VŠ štúdium, prázdniny ako dôvod na neplatenie výživného zákon o rodine nepozná. Odporúčame žiadať od dcéry následne aj potvrdenie o štúdiu na škole. Prijatie na školu ešte neznamená súčasne, že toto bude absolvovať. 

 

3./ Poznamenávame, že prípadná brigadnická činnosť počas prázdnin, prípadne zmluva na čiastočný pracovný úväzok samé o sebe nie sú dôvodom neplatenie výživného, rozhodujúce je, či dieťa je schopné sa samé živiť. Ak plnoletý brigáduje alebo pracuje na čiast. úväzok a študuje v dennej forme štúdia, z toho nie je možné usudzovať , že je schopný sa sám živiť. 

Judikatúra súdov potvrdzuje, že schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady; táto schopnosť samostatne sa živiť musí spĺňať požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. Súdna prax uvádza, že pre nadobudnutie schopností samostatne sa živiť sú dané podmienky až ukončením štúdia, teda nie je daný dôvod na neplatenie výživného pred nástupom na vysokoškolské štúdium.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné plnenie vyživovacej povinnosti voči dieťaťu, ktoré ukončilo štúdium 2. Stupňa vysolej školy a ide ďalej študovať nadväzujúci stupeň dennou formou na inej vysokej škole.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

Dobrý deň, ak dieta už ukončilo 2.stupeň vysokoškolského štúdia, je to dôvod na ukončenie vyživovacej povinnosti, aj napriek tomu, že by ďalej študovalo na ďalšej vysokej škole. Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdom, potom je potrebné podať návrh na sud na zrušenie výživného. 

V prípade ďalších otázok nám napíšte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či platí pre mňa vyživovacia povinnosť ak má dcéra 21 rokov, už neštuduje, ale je na úrade práce ako nezamestnaná. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./   Odpoveď začneme kúskom právnej teórie. Podľa ust. §  62 a nasl. Zákona o rodine platí (citujeme) : 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 


§ 75 
(1) Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 
(2) Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. "

 

Zo všeobecných zásad čl. 4 zákona o rodine platí, že "všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny."

§ 78 
"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."

 

2./ Vychádzajúc z Vašej otázky je potrebné skúmať akú školu má ukončenú Vaša dcéra, možnosti zamestnania aspoň formou brigádnickej práce,  dôvod nezamestnania sa, aktívne hľadanie zamestnania predložením potvrdení, jej soc. a majetkové pomery, zdravotný stav odôvodňujúci nemožnosť zamestnať sa a podobne. O návrhu na zrušenie vyživ. povinnosti súd môže súd rozhodnúť len na základe Vášho návrhu, v ktorom súčasne požiadajte, aby súd vyžiadal aj stanovisko prísl. úradu práce. 

 

Citujeme aj z relevantnej judikatúry, kedy súd zrušil vyživovaciu povinnosť /syn prestal študovať, bol vyradený z evidencie z úradu práce pre nespoluprácu/ a mohol by byť podkladom pre Vás. 

Okresný súd  Dunajská Streda, 6P/178/2012 :
"Súd skúmal v tomto konkrétnom prípade, či nedochádza k zneužívaniu rodičovskej vyživovacej povinnosti len z dôvodu negatívneho postoja odporcu /pozn. syn/ k štúdiu a k samostatnej práci ( nezáujem o štúdium, nezáujem sa zamestnať, hoci len na čiastočný úväzok či prijať brigádnickú prácu). Pri rozhodovaní o zrušení výživného (vyživovacej povinnosti ) súd berie do úvahy aj kritérium dobrých mravov, avšak iba v prípade plnoletých detí. Súd prihliadne napr. aj na reálnu situáciu na trhu práce, celkovú nezamestnanosť v regióne v príslušnom odbore, vekovú kategóriu ako aj na dosahované zárobky v danom povolaní. Schopnosť dieťaťa samo sa živiť nezávisí od dosiahnutia určitej vekovej hranice, niet teda dôvodu na to, aby bolo plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu obmedzované pred dosiahnutím určitej vekovej hranice dieťaťa napr. pred nadobudnutím plnoletosti R100/1967.  

Odporca nie je vyučený v žiadnom remesle, ktoré by mohol vykonávať S úradom práce nespolupracoval, preto bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zodpovedá skutočnosti, že v spoločnosti existuje veľká nezamestnanosť, no toto nemôže byť vyhodnotené na ťarchu navrhovateľa. Za toto nemôže niesť dôsledky navrhovateľ, odporca neštuduje, sám sa rozhodol prerušiť stredoškolské štúdium na dobu 2 rokov. Odporca teda ani neštuduje a ani si nenašiel prácu. V skutočnosti zrejme prácu ani aktívne nehľadal, svedčia o tom potvrdenia, ktoré predložil súdu o tom , že si hľadal zamestnanie s dátumom krátko po podaní návrhu na zrušenie výživného."

 

©
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rozvodom manželstva bolo ex manželke vyrubené výživné 100 € na syna a 100 € na dcéru. V novembri 2017 dcéra dovŕšila 18 rokov, ale stále študuje. 18 rokov mala 4. 11., takže na mesiac november už nemám nárok na výživné? Tiež v decembri 2017 požiadala ex manželka o zníženie výživného na syna. Dcéru neriešila. Má dcéra nárok na pôvodné výživné, alebo to má riešiť súdne. Prípadne ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom nezaniká sama o sebe vtedy, ak dieťa dovŕši 18 rokov veku. Takáto vyživovacia povinnosť totiž trvá až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Pritom ak Vaša dcéra naďalej študuje, a teda sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie, ešte nemôže byť schopná sama sa živiť. Z uvedeného dôvodu by mala vyživovacia povinnosť voči tomuto dieťaťu trvať aj po dovŕšení 18 rokov veku.

Okrem toho, ak bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté súdom, tak aj na účinné zrušenie tejto povinnosti je potrebné rozhodnutie súdu o zrušení vyživovacej povinnosti.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že po dovŕšení 18 rokov veku dieťaťa by sa už výživné nemalo platiť k rukám druhého rodiča, ale priamo dieťaťu, ktoré dovŕšením plnoletosti nadobudlo plnú spôsobilosť na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám súdom určenú vyživovaciu povinnosť. Moja otázka znie. Môj syn, voči ktorému mám vyživovaciu povinnosť budem mať v marci 18 rokov. Ma ukončené len základné vzdelanie, nikdy neštudoval na strednej škole. Jeho matka nikdy nepracovala a mám pocit, že s výživného si chcú urobiť pravidelný príjem. Podotýkam, že som ho nikdy nevidel, išlo o náhodnú známosť mimo môjho bydliska. Mám podať návrh na ukončenie a akú mám šancu na úspech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2018)

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvádzame nasledovné :

 

1./ V zmysle ust. § 62 zákona o rodine platí: 

" Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 

2./ Ďalej podľa § 75 zákona o rodine platí :

"Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

 

3./ Vo veci odporúčame vyzvať syna k predloženiu dokladov o návšteve školy.  Odporúčame následne kontaktovať advokáta.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 18 ročnú dcéru, študujúcu na strednej škole, bývajúcu so mnou v jednej domácnosti. Bývalý manžel mi na ňu platil výživné 150e. Nadobudnutím plnoletosti sa on rozhodol, že bude výživné posielať jej na účet s vyjadrením, že sú to jej peniaze a je len na nej, či mi bude z tých peňazí niečo dávať. Ma on na to právo to spraviť alebo je povinný, tým, že dcéra žije so mnou, platiť výživné stále mne?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2017)

Dobrý deň,

bývalý manžel má v tejto súvislosti pravdu. Výživné je skutočne nárokom dieťaťa a nie jeho rodiča. Pokiaľ dieťa nie je plnoleté, spravuje jeho majetok (a teda aj výživné), jeho zákonný zástupca. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že dokedy je povinný otec platiť výživné na plnoleté dieťa, ak ukončilo VŠ štúdium, ale je na 45% invalidné. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu až do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samé sa živiť. Z uvedeného dôvodu bude pre trvanie vyživovacej povinnosti vo Vašom prípade potrebné posúdiť individuálne okolnosti veci, pretože ak aj dieťa je na 45 % invalidné, avšak vzhľadom na svoje objektívne schopnosti, medzi ktoré patrí napr. aj vzdelanie, je schopné samé sa živiť, vyživovacia povinnosť rodičov voči tomuto dieťaťu zanikla. Len pre úplnosť uvádzam, že ak bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, aj pre jeho zrušenie bude potrebné podať návrh na súd.

Opätovne je však nutné zdôrazniť individuálne posudzovanie každého jedného prípadu. Napríklad Ústavný súd ČR vo veci sp.zn. I. ÚS 1996/12 zaujal nasledovný právny názor: "Samotným priznaním invalidného dôchodku a príspevku na starostlivosť nezaniká vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Konštrukcia sociálnych platieb (dôchodkov, dávok, prípadne služieb v širokom slova zmysle) objektívne nemôže zohľadňovať všetky individuálne pomery oprávneného príjemcu. Ak dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, napríklad z dôvodu plnej invalidity, vyživovacia povinnosť rodičov bude trvať po dobu celého jeho života."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Na 18 ročného syna platím výživné 125e nakoľko je študent strednej školy. Požiadal o zvýšenie na 300 nakoľko vie, že žijem v zahraničí. Od posledného zvýšenia ale u mňa nastali nové skutočnosti a to zníženie platu o 50% a mám ďalšie dve deti. Po odpočítaní úveru mi z výplaty neostáva ani zákonom stanovené minimum na dieťa v zahraničí. Existuje možnosť ako chrániť moje dve malé deti pred neúmerne vysokým výživným zo strany plnoletého dieťaťa? Ďakujem Ján.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2017)

Dobrý deň, určite sa môžete brániť. Bude sa pozerať na stav, ktorý tu bol, keď sa určovalo výživné v minulosti so stavom, ktorý tu je teraz. Ak sa zmenil stav vo Vašom prípade tak, že sa Vám znížil príjem, vôbec nie je daný dôvod na zvýšenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pred rokom mi prišlo predvolanie na zrušenie vyživovacej povinnosti. Vtedy som bola zaevidovaná na úrade práce (od toho septembta do apríla). Požaduje odomňa, aby som mu vrátila za 8 mesiacov výživné+trovy. Súd sa medzi tým odročil na september tohto roku. Môže vyhrať súd? Ja som od apríla na živnosti ale bola som 3 mesiace úpne bez príjmu, keďže som si otvárala prevádzku. Za tieto mesiace mi poslal peniaze ale môžem ich prijať? Viem zdokladovať moje prijmy a výdavky. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste vyhrali Vy (výhrou rozumejte, zrušenie výživného od obdobia, keď ste už boli schopná sa o seba postarať), je potrebné predložiť na súde doklady, že ste si hľadali prácu v tomto čase za ktorý žiada zrušiť vyživovaciu povinnosť. Keď predložíte maily, potvrdenia od potenciálnych zamestnávateľov, môže to stačiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dokedy treba platí výživné ak sa dcéra 1. 7 2017 vydala a 17. 7 2017 dovŕši vek 25 r. Jej manžel nepracuje a pritom má ukončené VŠ.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, výživné platíte dovtedy dokedy máte súdne rozhodnutie, ktoré nebolo zrušené. Návrh na zrušenie výživného môžete podať ak dcéra je schopná sa sama živiť a má možnosti sa živiť. Ak by nebola schopná sa sama živiť, potom Vaša povinnosť platiť výživné trvá. 

Nie je dôležité, aký má vek. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Nedávno som Vás kontaktoval ohľadom ukončenia vyživovacej povinnosti. Zo synom sa nestýkam o kontakt nemá záujem ak sa stretneme na ulici tvári sa, že ma nevidí. V septembri dovŕši 25-ty rok života a práve mi bývalá manželka sms správou oznámila, že úspešne ukončil vysokú školu na UCM-Trnava. O navštevovaní školy som mal informácie len vďaka potvrdeniam, ktoré mi syn na základe mojej žiadosti posielal. Na Vašu minulú radu som podal na Okresnom súde v Novom Meste nad/Váhom žiadosť na ukončenie vyživovacej povinnosti ku 21. 9. 2017 čo je deň jeho 25-tých narodenín. Je zdravý mladý chlap, ktorému nič nebráni samostatne sa živiť. Ale bývalá manželka mi napísala, že syn pokračuje v rozšírenom štúdiu Angličtiny. Čo v jej reči znamená platiť výživné naďalej. Ma syn naďalej právo na poberanie výživného ak sa rozhodol ďalej študovať? O prácu nejaví nijaký záujem pritom sa venuje finančne nie zrovna lacnému koníčku, ktorému venuje všetok voľný čas. Môže súd rozhodnúť na základe môjho podania na ukončenie vyživovacej povinnosti v jeho prospech? Za Vašu odpoveď vopred Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň,

v takom prípade ide o dosť komplikovanú situáciu. Podobný prípad rozhodovali už aj súdy, kde ustálili , že plnoletý jedinec by mal byť zásadne schopný sa postarať sám o seba a dôvod pre stanovenie vyživovacej povinnosti by preto mal byť odôvodnený konkrétnymi okolnosťami daného prípadu, je namieste sa zaoberať najmä tým, či skutočne ide o racionálnu prípravu na budúce povolanie, či zvyšuje jeho šance na uplatnenie na trhu práce, či má skutočný záujem o zvolený odbor, a pod. 

Ak by išlo len o úmyselné predlžovanie štúdia s cieľom naďalej poberať výživné, potom by súd zrejme rozhodol v neprospech syna. Avšak tieto skutočnosti by museli byť predmetom dokazovania na súde. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta osobne a prebrať Vaše možnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moji rodičia nie sú rozvedení. Od otca sme sa odsťahovali pred 5 rokmi, momentálne žijem v zahraničí a študujem. Popri škole aj pracujem, matka mi finančne pomáha no aj tak je to veľmi ťažké. Otec mi dáva mesačne 150 eur a odmieta túto sumu zvýšiť. Zarába do 1000eur mesačne. Moja otázka teda je, či by som mohla požadovať zvýšenie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2017)

Dobrý deň, plnoleté dieťa má nárok na výživné od obidvoch svojich rodičov a to podľa toho, aké majú títo rodičia schopnosti a možnosti.

Nie je teda až tak dôležité koľko rodič zarába, alebo aké má možnosti si zarobiť a schopnosti dosahovať príjem. Dieťa pokiaľ stále študuje, hoci je plnoleté, ma nárok na výživné.

 

Vo svojej otázke nepíšete, či bolo výživné určené súdnou cestou. Pokiaľ bolo určené výživné súdnou cestou, potom sa budú posudzovať pomery, ktoré sú tu teraz s tými, ktoré tu boli v čase posledného určenia výživného. Ak došlo podstatnej zmene pomerov vo Váš neprospech, potom súd výživné zvýši.

 

Pokiaľ nebolo určované žiadne výživné, bude sa posudzovať výška výživného úplne nanovo a bude sa skúmať, aké máte výdavky Vy, aké príjmy majú rodičia a tiež aké majú rodičia výdavky.

Ak sú Vaše výdavky odôvodnené, súd Vám výživné zvýši.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som vedieť, že ak som sa rozhodla dokončiť štúdium a nastúpila som opäť na strednú školu je možné, že by mi na školu prispievali rodičia, ktorý sú rozvedení a nežijú spolu? Som nezamestnaná, slobodná s maloletým dieťaťom. Totiž oni sa ohradzujú stým, že strednú školu som nedokončila hneď po základnej a teraz nemám právo, aby sa starali oni o mňa. Doplňujem, že mám 22 rokov. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2017)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. To znamená, že aj keď dieťa nadobudlo plnoletosť, ale študuje napríklad na strednej škole, alebo na vysokej škole, ešte nie je schopné samé sa živiť a preto vyživovacia povinnosť rodičov trvá aj naďalej. Dieťa by malo mať ukončenú prípravu na budúce povolanie, vo Vašom prípade ste ale takúto prípravu nedokončili, t.j. nemáte strednú škol ani učitliste. Pokiaľ sa rozhodnete študovať na strednej škole, tak vyživovacia povinnosť Vašich rodičov bude trvať aj naďalej, pokiaľ však ostanete nezamestnaná, Vaši rodičia nebudú povinní Vás vyživovať. Ak rodičia nebudú prispievať dobrovoľne, máte právo sa obrátiť na súd a podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti, budete však musieť peukázať, že nie ste schopná sama sa živiť a že študujete na strednej škole. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra v septembri dosiahne vek25 rokov a konci tak aj vysokú školu. Od jej dospelosti nepodala návrh na výživné ale sme sa vždy dohodli takže doteraz jej platím výživné 150e mesačne chcem sa len spýtať kedy môžem skončiť platiť vyživovaciu povinnosť Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

ak nemáte súdom určené výživné, potom môžete ukončiť vyplácanie výživného keď dcéra bude schopná sama sa živiť (nájde si prácu, resp. bude mať objektívne možnosť nájsť si prácu, čo je väčšinou práve po skončení školy). Odporúčam vyžiadať si od nej informácie, kedy zložila štátnu záverečnú skúšku a podľa toho sa zariadiť. Ak ste však mali výživné určené súdom, potom musíte podať návrh na jeho zrušenie. Súd rozhodne, či je dcéra už schopná sama sa živiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som študentkou denného štúdia na VŠ. Rodičia sú rozvedení, otec ma súdom určené vyplácanie výživného. V septembri 2016 som uzavrela manželstvo. Toho času bol manžel tiež študentom denného štúdia na VŠ, avšak k 31. 5. 2017 toto štúdium ukončil. Momentálne je evidovaný na UPSVaR ako uchádzač o zamestnanie. Došlo ukončením manželovho štúdia k zaniknutiu vyživovacej povinnosti môjho otca voči mne? Ak áno, existuje časová lehota počas, ktorej som mu povinná túto zmenu oznámiť resp. si podať žiadosť o zrušenie výživného voči mne? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť Vášho otca sa týka len Vás. Váš otec je povinný plniť si vyživovaciu povinnosť voči Vám až do času, kým Vy sama nie ste schopná sama sa živiť. Keďže stále študujete na vysokej škole, nie ste schopná sama sa živiť a vyživovacia povinnosť Vášho otca voči Vám trvá aj naďalej. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti môže dať na súd len Váš otec a bude musieť preukázať, že ste schopná sama sa živiť. Ak však študujete na vysokej škole ,tak ešte nespĺňate túto podmienku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím výživné na dcéru. Je plnoletá, ukončuje strednú školu a je predbežné prijatá aj na VŠ. Výživné platím riadne, včas a môj záujem o dcéru nekončí len platením výživného. Dcéra naznačuje, že kvôli VŠ bude potrebovať viac peňazí. V podstate sa tomu nebránim, ale nemám rad chodenie po súdoch a úradoch. ( Stačí, keď jej pošlem peniaze naviac mimo výživného? ) Na druhej strane možno by bolo dobre mať oficiálne rozhodnutie súdu. - otázka: urýchli sa všetko, ak k žiadosti na súd bude priložený môj súhlas a musí byť podpísaný na matrike, alebo u notára?-, keď je dcéra plnoletá podáva žiadosť ona alebo jej matka?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa dohodnete s dcérou na platení vyššieho výživného, nepotrebujete to schvaľovať súdom. Pre Vás ako platiteľa výživného je výhodnejšie, ak to nie je schválené súdom, pretože sa môže stať, že sa Vám napríklad o pol roka zmení životná situácia a potom by ste museli podať návrh na zníženie výživného.

Máte možnosť sa s dcérou len tak neformálne dohodnúť a posielať jej hneď od ďalšieho mesiaca viac peňazí.

Ústna dohoda je nevýhodná iba pre dcéru, pretože nemá súdom potvrdené, že máte platiť viac peňazí.

V prípade, ak by sa neskôr rozhodla od Vás peniaze vymáhať vo vyššej výške, tak by neuspela, ak by to nemala schválené súdom.

Pokiaľ by ste sa predsa len rozhodli, že to chcete riešiť súdnou cestou, potom stačí spísať dohodu o zvýšení výživného a túto žiadať schváliť súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dcéru, ktorá tento rok bude mať 26 rokov. Chodí na vysokú školu, ktorú v priebehu rokov zmenila. A už 4 roky študuje na Bc. Tvrdí, že chodí na denné štúdium, ale do školy chodí malo, väčšinou cez víkend. Nejaký doklad o štúdiu som nevidel a semester ma stat 700e. Priebežne aj niekde brigáduje. Výživné bolo stanovené súdom v 10 roku dieťaťa. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

rodičia sú povinní prispievať na výživu dieťaťa do času, kým nie je schopné samo sa živiť. Štúdium na vysokej škole sa považuje za čas, kedy dieťa nie je schopné samo sa živiť, avšak pokiaľ máte dôkazy, že dcéra nechodí na denné štúdium, že má brigádu a dokáže si svoje náklady pokryť sama, mohli by ste podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, nakoľko máte za to, že je schopná sama sa živiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň! Moja dcéra bude mať v júli 25 rokov. No nedávno ukončila štúdium a zamestnala sa na plný úväzok no podáva si prihlášku na VŠ managementu. No v práci ostáva! Výživné mu sťahuje EX. Úrad. Ešte tam ma pozdĺžnosti, ktoré spláca po čiastkach na dcéru mi platí 80 eur. Chcem sa spýtať! Ma sa výživné ukončiť?  Mám to ja alebo musí otec s ktorým nie som v kontakte? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť zaniká momentom, keď dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť. Ak pracuje a dokáže si zabezpečiť svoje potreby, potom je schopná sama sa živiť a vyživovacia povinnosť zanikla. Tým pádom je možné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Keďže je plnoletá, návrh na súd môže podať sama. Súd posúdi, či skutočne je schopná sama sa živiť a následne rozhodne, či vyživovaciu povinnosť zruší alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. Ficek, chcem sa spýtať na Vás názor, či je možné požiadať o zrušenie výživného pre môjho syna, ktorý bude mať 2.9. 18 rokov z dôvodu plnoletosti, nenavštevuje žiadnu školu, nedokončil ani povinnú 10 ročnú dochádzku, chodil do prvého ročníka na učilište do Ivanky p. Dunaji, ktoré nedokončil z dôvodu záškoláctva, nikde nepracuje, do žiadnej školy chodiť nechce, býva u matky. Všetky pokusy, aby do nejakej školy chodil odignoroval, vodil som ho do školy nejaký čas osobne ale vždy utiekol, pokusy, aby žil dočasne u mňa, a aby som dozrel na jeho dochádzku do školy matka odignorovala, syn už dlhšiu dobu so mnou nekomunikuje, súdom nariadený styk sa nedodržiava. Moja otázka je, či mám nejakú šancu na súde ohľadne zrušenia výživného nakoľko nemám chuť podporovať jeho lajdácky život. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ syn dovŕši plnoletosť a bude mať možnosť sa zamestnať a tiež aj schopnosti sa zamestnať, potom môžete požiadať o zrušenie vyživovacej povinnosti. Syn nemôže zneužívať povinnosť platiť výživné.

Vyživovacia povinnosť trvá dovtedy dokedy dieťa nie je schopné sa samé živiť. Pokiaľ môže brigádovať, hoci aj dokladať tovar v supermarkete, potom je schopný sa živiť sám, ak sa nechce učiť. Na súde je potrebné postupovať tak, že donesiete aj doklady o tom, že sa mohol zamestnať. Napríklad ponuky práce. Treba sa na to pripraviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o informáciu ohľadom ukončenia vyživovacej povinnosti. Môj syn v súčastnosti končí vysokoškolské štúdium druhého stupňa a v septembri 2017 dosiahne vek 25rokov. Syn je zverený do výchovy matky a somnou nijako nekomunikuje a pred pár rokmi zmenil aj tel.číslo. Na moje písomne požiadanie mi občas poslal potvrdenie o návšteve školy, ktoré, keďže mi pripadalo nevierohodné som si chcel overiť priamo na univerzite ale tam mi informáciu o navštevovaní školy odmietli dať z dôvodu, že syn je plnoletý a takú informáciu mi dať nemôžu. Na Facebooku má už druhý rok status v minulom čase, že túto školu NAVŠTEVOVAL. Ak teda na univerzite v skutočnosti študuje momentálne sa asi pripravuje na štátnice a v septembri po dosiahnutí veku 25 rokov by som mohol vyplácanie výživného ukončiť. Keďže komunikácia medzi nami je nulová asi sa mi nepodarí získať potvrdenie o ukončení štúdia. Chcem sa teda spýtať, či mám už teraz podať návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti s účinnosťou od septembra 2017. Zo strany manželky syn nebol nikdy vedený k zlepšeniu svojej finančnej situácie trebárs nejakou brigádou. Viem, že to povinné nieje ale na druhej strane sa aktívne venuje nie zrovna lacnému koníčku a o prácu nejaví ani najmenší záujem. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň, štúdium na vysokej škole končí nie v septembri ale vykonaným poslednej skúšky, to znamená niekedy v tomto období. Podajte návrh na zrušenie výživného už teraz, s účinnosťou od podania návrhu. Kým súd doručí Váš návrh synovi a kým bude súdne pojednávanie, môže už byť september. Na súdnom pojednávaní sa potom dohodnete, od ktorého dátumu sa zruší vyživovacia povinnosť. Ak by ste to urobili až v septembri, kým by bolo súdne pojednávanie možno by už bol aj nový rok. V súdnom konaní môžete žiadať, aby syn predložil potvrdenie o návšteve školy. Nečakajte. Môžete predložiť aj jeho status z Facebooku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn je už plnoletý a zmenil si priezvisko. Musím stále platiť výživné pokiaľ neskončí školu? Nové priezvisko má po otčimovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, musíte aj naďalej platiť výživné. Pokiaľ by však túto sústavnú prípravu na budúce povolanie zneužíval, podajte návrh na súd na zrušenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dokedy som povinný platiť výživné na dieťa.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku dokedy ste povinný platiť na dieťa, tak tomu uvádzam nasledovné:

Pri povinnosti platiť výživné sa pozerá na schopnosti a možnosti dieťaťa samé sa živiť. Dieťa musí mať teda nielen schopnosti ale aj možnosti sa samé živiť.

Pokiaľ sa stále pripravuje na budúce povolanie, potom obyčajne trvá povinnosť rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť.

Dieťa samozrejme nemôže zneužívať svoje práva a pokiaľ by bolo takzvaným "večným študentom", súd by mohol vyživovaciu povinnosť zrušiť, pretože by to bolo v rozpore s dobrými mravmi.

Napíšte nám konkrétny Vás prípad a odpovieme Vám, či ste alebo nie ste povinný platiť výživné aj naďalej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Moja dcéra študovala bakalárske štúdium - marketing počas MD, RD externé. Dosiahla titul Bc., Rozhodla sa, že by chcela byť radšej učiteľkou, nie pracovať v marketingovej oblasti a bola prijatá na univerzitu Komenského na učiteľstvo - angličtina/história. Podala si návrh na výživné od otca, nakoľko sme rozvedení a ide o denné štúdium /otec jej na externé štúdium neprispel ani cent/. Rozsudok včera znel: nemá nárok na výživné, nakoľko študuje titul Bc, ktorý už dosiahla. Dcéra ma 23 rokov, žije so mnou, so svojou 4-ročnou dcérou a postihnutým bratom v jednej domácnosti. Je slobodná mamina. Je v našom zákone stanovené, že neprináleží otcovi platiť výživné, keď študuje dennou formou Bc. Keď ma takýto titul? Nedá sa pokračovať na titul Mgr, nakoľko to nie sú príbuzné odbory. Musela začať od začiatku. Prosím o odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň, existujú rozhodnutia súdov, ktoré zohľadňujú to, že pokiaľ dieťa dosiahlo prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, titul bakalár, nepokračujú v tomto štúdiu ale napríklad začnú iné štúdium alebo sú nezamestnané​, tak je to dôvod na zrušenie výživného.

Takže na strane súdu nemuselo byť pochybenie, keď súd takto rozhodol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, maloletý syn partnera /v júni 2017 dosiahne vek 18r. / odišiel zo školy a zanechal štúdium. Je prihlásený na úrade práce, a vraj si hľadá prácu. Keďže už nechodí do školy a nepripravuje sa štúdiom na povolanie, partner chce podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na neho, pretože je schopný sa sám živiť prácou. Prosím viete mi poradiť ako treba podať návrh na zrušenie výživ. povinnosti, treba k návrhu doložiť aj potvrdenie z úradu práce, že je tam evidovaný? Prípadne ako treba postupovať v takýchto prípadoch? Musí partner platiť ešte do rozhodnutia súdu prípadne schválenia dohody súdom ďalej výživné? Ma potom nárok ho požadovať späť? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ dieťa ukončilo prípravu na svoje budúce povolanie a prihlási sa na úrad práce, potom je otec oprávnený podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Otec je povinný platiť výživné do času, kým súd nerozhodne o zrušení tejto jeho povinnosti. Súd rozhodne, od ktorého dátumu sa zrušuje vyživovaciu povinnosť.

Partner nech poda návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, nech uvedie v návrhu, že syn prestal chodiť do školy, že sa prihlásila na úrad práce. Toto bude stačiť, pričom súdnom konaní je potrebné žiadať vypočuť syna.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rodičia má chcú dostať z domu. Nič zle som neurobil. Oni každému tvrdia, že som lenivec a nechcem robiť. Mám zdravotné problemi s dvomi platničkami a nevydržím byť dlho na nohách. Mám veľké bolesti a chodím na ozónovú terapiu. Som nezamestnaný a veľmi ťažko sa mi hľadá práca s mojimi bolesťami a problémom s chrbticou-platničkami. Chcú má vydediť a aj vyhodiť z domu. Mám 36 rokov. Majú na to právo? Ako sa mám brániť? Druhá otázka je, že by som chcel ísť skúsiť do jednej práce na dohodu a videlo by sa, či vydržím pracovať, no bojím sa, či to nebude dôvod na to, že už pracujem a vyhodia má s políciou vonku z domu. A čo bude potom, ak nevydržím pre bolesti a budem musieť skončiť v práci. To budem potom bezdomovec? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 62 zákona o rodine, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Tento faktický stav sa posudzuje podľa okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory patrí vek dieťaťa, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa ale aj schopnosť prácu vykonávať. Môže sa teda stať, že táto okolnosť nenastane nikdy a rodičia budú počas celého života dieťaťa zaviazané na poskytovanie výživného. Výživné je možné poskytovať aj v naturálnej forme, napr. zabezpečovaním potrieb bývania alebo stravy. Ak teda na Vašej strane existujú také dôvody subjektívnej i objektívnej povahy, pre ktoré vyživovacia povinnosť Vašich rodičov nezanikla, nie je v záujme Vašich rodičov, aby ste sa odsťahovali, nakoľko je predpoklad, že by následne museli plniť vyživovaciu povinnosť vo väčšom rozsahu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer. Potrebujem radu, lebo neviem, ako sa mám rozhodnúť. Po rozvode súd zveril syna, na jeho žiadosť, do výchovy otca. Ja som platila výživné. V rozhodnutí súdu nebolo uvedené, akú dlhu dobu mám výživné platiť. Dnes ma syn 21 rokov, ukončil strednú školu a je zamestnaný. Potrebujem radu, či musím žiadať súd a akou formou, o ukončenie platenia výživného, alebo povinnosť mi konci od doby, keď sa syn zamestnal? Je potrebné zasielať súdu prác. zmluvu syna alebo nechať tak a nič nepodnikať v tejto veci? Srdečne ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 62 ods. 1 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Váš syn získal zamestnanie, z ktorého má pravidelný príjem na úhradu svojich životných potrieb. Je teda zrejmé, že je schopný sa živiť sám, a teda nie je zákonný dôvod na ďalšie trvanie vašej vyživovacej povinnosti. Vzhľadom na to, že výživné Vám bolo určené súdnym rozhodnutím, musíte dosiahnuť jeho zrušenie a to v súdnom konaní o zrušenie vyživovacej povinnosti. Podajte preto návrh na súd, v ktorom uveďte vyššie spomínané okolnosti. Skutočnosť, či Váš syn je zamestnaný resp. samotnú pracovnú zmluvu navrhnite preskúmať resp. vyžiadať cestou súdu, nakoľko uvedené okolnosti nie je vo vašej moci súdu preukázať spoločne s podaným návrhom na začatie konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať v septembri som podala návrh na určenie výživného do času rozvodu a v novembri mi došlo rozhodnutie o tom, že mi má platiť na maloletú dcéru 80eur mesačne, len do dnešného dňa si neprevzal rozhodnutie, tým nenadobudol právoplatnosť. V januári sme mali rozvodové konanie, na ktoré sa dostavil a tam mu určili 150 eur mesačne, rozsudok si prevzal 16. 2. Tak právoplatnosť rozsudku nadobudne tento týždeň, tak až od budúceho mesiaca bude musieť platiť ku desiatemu dňu v mesiaci. V spoločnej domácnosti nežijeme od mája minulého roku, tak by som chcela, aby ste mi poradili akou formou mám napísať návrh na súd o doplatenie výživného za obdobie od kedy nežijeme v spoločnej domácnosti až do rozhodnutia, ktoré bolo v januári. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, ak ste podali návrh na úpravu práv a povinností, vrátane výživného, v septembri minulého roka, a nežiadali ste určiť výživné spätne, potom súd nerozhodne o tom, že má platiť výživné aj za obdobie pred septembrom minulého roka.

Na to, aby Vám súd priznal výživné aj spätne, musia byť splnené dôvody hodné osobitného zreteľa, čo znamená, že súd automaticky nepriznáva spätné výživné, ale je na Vás ako matke, aby to preukázali, že máte nárok aj na spätné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Môj ex manžel neplatí výživné už vyše roka. Keďže moja dcéra ma už 19 rokov, až teraz sa rozhodla situáciu riešiť. Doteraz to nechcela, lebo nechcela otcovi ubližovať, ale teraz už pochopila, že mne sa to už po finančnej stránke nedá zvládnuť, som sa zadĺžila. Chceme vymáhať výživné spätne za rok a pol, a prosím Vás o radu, na koho sa obrátiť, resp. ako ďalej postupovať v tomto prípade.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, plnoleté dieťa nemôže požadovať výživné spätne, to môže robiť iba maloleté dieťa.

Najskôr jej súd prizná výživné od podania návrhu. Musíte sa obrátiť na súd a žiadať výživné určite súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den. Tiez sa chcem spytat, ze dokedy musim platit vyzivne, ked dcera ma 17 rokov, uci sa za kozmeticku na styri roky s maturitu. Tento rok bude mat v decembri uz teda 18 rokov, ale uz chodi na brigady, cize si zaraba popri skole. Dokonca uz brigadovala aj u mna, teda u mojho zamestnavatela - minuly rok v lete. Takze ak dovrsi 18 rokov a zaraba si, musim jej stale platit, aj ked este chodi do skoly? Platim jej 140 € mesacne a mam minimalnu mzdu. Takto mi to sud vyrubil. Vobec nebral do uvahy, ze mam minimalnu mzdu a este platim za byt elektriku a ine veci okolo aj exekucie mam. Ale sud to vobec nezaujimalo. Takze poprosim o odpoved, ako mam dalej postupovat, ked dovrsi tych 18 rokov a stale bude brigadovat alebo na dohodu bude pracovat. Dakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov ojedinelý príjem dieťaťa (napr. z brigád) ešte neznamená, že dieťa je schopné samé sa živiť (porovnaj napr. R 76/1968, podľa ktorého: „Ojedinelý príjem dieťaťa (napr. v čase školských prázdnin), ktoré sa inak štúdiom pripravuje na budúce povolanie, spravidla neovplyvňuje vyživovaciu povinnosť rodičov.“). Rovnako ani dovŕšenie plnoletosti nie je dôvodom na zrušenie vyživovacej povinnosti. Spravidla pritom platí, že pokiaľ sa dieťa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie, ešte nie je schopné samé sa živiť.

Len pre úplnosť dodávam, že ak bolo výživné určené súdom, tak zrušiť ho možno opätovne iba súdnym rozhodnutím. V konaní o zrušení vyživovacej povinnosti sa bude riešiť predovšetkým skutočnosť, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

To znamená, že od toho dátumu, ktorý som uviedol v žiadosti o ukončení výživného, už nemusím platiť, hoci súd ešte nerozhodol?Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň, musíte vyčkať na rozhodnutie súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Podaním na súd o ukončení vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, zaniká povinnosť platiť naň, alebo zaniká až po rozhodnutí súdom. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň, v žalobnom petite môžete žiadať rozhodnúť, ku ktorému dňu sud zruší výživné. Ak ste to ešte neurobili a ste žalobca, tak doplňte žalobu.

Súd v rozsudku vždy uvedie odkedy bude výživné zrušené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel som sa opýtať ako zaniká vyživovaciu povinnosť. Dosiahnutý vek pokračovanie v štúdiu atď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, ako zaniká výživné, tak dôležité je rozlišovať, či bolo stanovené súdom alebo bez súdneho konania (tj. či existuje súdne rozhodnutie).

Ak bolo stanovené súdom, musíte podať návrh na súd na zrušenie výživného a súd o ňom rozhodne. 

Ak nebolo výživné stanovené súdom, potom stačí ak prestane povinný rodič platiť.

Zánik výživného nastáva nie dovŕšením určitého veku alebo ukončením štúdia ale vznikom možnosti a schopností sa samostatne živiť. Ak má dieťa schopnosti a možnosti sa samé živiť, potom rodičovi zaniká povinnosť platiť výživné.

Napríklad, ak dieťa skončí školu ale neche sa mu/jej pracovať, potom rodičovi nemusí platiť výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, syn ma 22 rokov. Do jeho 18 tich som platil vyzivne byvalej sekom. Po 18 tich som platil uz len jemu. Este sa uci posledny rok v skole, aj pracuje na dohodu... Teraz ona ziada, aby som posielal vyzivne jej. Ma na to narok? Dakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň, výživné na maloleté, ale i plnoleté dieťa je jeho osobným právom. Súdne rozhodnutie, ktorým Vám bola určená vyživovacia povinnosť bola formulovaná spôsobom "k rukám matky" iba z dôvodu, že v čase určenia vyživovacej povinnosti bol Váš syn ešte maloletý. Z toho dôvodu súdy určujú vo svojich súdnych rozhodnutiach ako miesto platenia osobu, ktorej je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti (táto osoba zároveň zastupuje maloleté dieťa a spravuje jeho majetok). Avšak po nadobudnutí plnoletosti jeho matka už nie je jeho zákonným zástupcom a ani nespravuje jeho majetok. Váš syn je už plnoletý a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Bez potreby ďalšieho súdneho rozhodnutia alebo písomnej dohody rodičov sa dosiahnutím plnoletosti mení miesto platenia výživného. Postupovali ste správne, keď ste po nadobudnutí plnoletosti Vášho syna začali platiť výživné priamo k jeho rukám. Matka dieťaťa po dosiahnutí plnoletosti nemá nárok na to, aby požadovala platenie výživného k jej rukám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja plnoletá dcéra podala návrh na určenie výživného. Žiada o určitú sumu + doplatenie za 1,5 roka dozadu. Už jej prišlo predvolanie. Je možné zmeniť, že žiada doplatenie za 1,5 roka dozadu na to, že žiada doplatenie len od podania návrhu (nakoľko sa dozvedela, že nie je možné doplatenie 1,5 dozadu, len od podania návrhu)? Ako je možné to zmeniť? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň. Je pravdou, že spätné priznanie výživného je možné len pri maloletých deťoch (viď ustanovenie § 77 ods. 1 zákona o rodine). Pokiaľ si teda Vaša plnoletá dcéra uplatnila výživné aj spätne, je na mieste upraviť petit návrhu tak, aby z neho bolo zrejmé, že si uplatňuje výživné iba odo dňa začatia súdneho konania. Vo svojej podstate pôjde o čiastočné späťvzatie návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Rozhodnutím súdu bolo určené výživné na dcéru a to k rukám matky. Dcéra v auguste tohto roku dovŕšila 18 rokov. Môžem bez rozhodnutia súdu začať platiť výživné na dcéru priamo na jej účet, ak to relevantným spôsobom oznámim matke ? Mám podozrenie, že matka určené výživné zneužíva vo svoj prospech. Ďakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň, Vaša dcéra dosiahnutím plnoletosti získala plnú spôsobilosť k právnym úkonom, čoho dôsledkom je, že matka prestala byť jej zákonným zástupcom. Vaša dcéra si tak sama spravuje svoj majetok, a teda je oprávnená aj sama poberať výživné, ktoré jej patrí. Z uvedeného dôvodu preto poskytujte výživné priamo svojmu plnoletému dieťaťu. Zmena súdneho rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti  a spôsobe jej plnenia nie je potrebná. Odporúčam Vám však o tejto skutočnosti písomne informovať matku dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Ak mi nepošle jedenkrát výživné alebo tri po sebe nasledujúce mesiace a dovtedy nebude sudne konanie o zrušení výživného, mám sa obrátiť na políciu? Ďakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň. Trestné právo je v zásade tým najkrajnejším prostriedkom. Ak Váš otec nezaplatí výživné, najskôr by bolo vhodné podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak exekúcia nepomôže, potom je na mieste riešiť vec trestnoprávnymi prostriedkami.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, prosim o radu ohladom vyzivneho. Sudom bolo urcene mojmu otcovi platit mi vyzivne. Teraz, ked uz som plnolety, v maji 2016 som zmaturoval. Nakolko sa mi po maturite nepodarilo najst si pracu, v septembri som sa zaevidoval na urade prace. Dokedy je otec povinny platit mi vyzivne, kedze nie som schopny sa sam zivit? Kedze otec podal navrh na sud na zrusenie vyzivneho a uz v septembri mi vyzivne nezaslal, chcel by som vediet, ci je povinny platit pokial sud rozhodne. Ak mam este narok na vyzivne, ako mam teraz postupovat? Dakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobrý deň. Schopnosť sám sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska, čo znamená, že sa prihliada na to, či má dieťa nejaké objektívne prekážky, ktoré by mu bránili samo sa živiť. Pokiaľ ste ukončili strednú školu s maturitou, nemáte závažné zdravotné ťažkosti a nepokračujete v štúdiu na vysokej škole dennou formou, potom nie je vylúčené, že súd rozhodne o zrušení výživného. Na druhej strane pokým súd nerozhodne o zrušení výživného, Váš je otec povinný platiť výživné. V opačnom prípade môžete podať návrh na exekúciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý podvečer. Manžel má syna vysokoškoláka z prvého manželstva, ktorý žije s matkou v spoločnej domácnosti. Má 24 rokov, kedže neukončil vysokú školu (aj napriek opakovaniu ročníka) technickú - bakalára z dôvodu neurobenia skúšok a ani opravné termíny. Má ešte jeden termín a to až jún 2017 s tým, že školu nebude navštevovať, ale musí zaplatiť poplatok. Okrem toho od decembra 2015 má prácu na plný uväzok - TPP. Manžel mu posledné výživné platil v júni. Manželovi pri rozvode v roku 2010 bol určený (ako dodatok) 50eur mes. platiť výživné, ešte vtedy ako maloletému. Po vzájomnej dohode s exmanželkou (bez súdu) sa platilo 70 eur mesačne min. po dobu posledných 3 rokov. Domnievame sa, že už jeho vyživovacia povinnosť skončila, kedže je zamestnaný na tpp a nevieme, či je vôbec považovaný za študenta. PROSíME VÁS O RADU A DÚFAM, ŽE SOM TO OPÍSALA DOBRE:). PEKNÝ VEČER PRAJEME S POZDRAVOM

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň  

Váš manžel nemôže svojvoľne prestať platiť výživné. Pokiaľ sa domnieva, že sa zmenili podmienky na strane dieťaťa a že je schopné sa samostatne živiť, musí podať návrh na príslušný súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. Na základe vyjadrení a podkladov, ktoré budú prednesené na súde, súd rozhodne či vyživovaciu povinnosť zruší alebo nie. 

 

Ak už má tpp, súd vyživné zruší. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Syn ukoncil školu a bude samostatne zárobkovo činný. Z rozhodnutia okresného súdu my bolo určené vyplácanie výživného 250€ mesačne. Akým spôsobom môžem splácanie ukončiť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Ján

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2016)

Dobrý deň, 

podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá pokiaľ dieťa nie je schopné samo sa živiť. Túto schopnosť dieťa nenadobúda automaticky ukončením štúdia, ale až v momente, kedy je schopné vlastným úsilím a prácou uhrádzať svoje odôvodnené potreby na život. Ak máte vedomosť o tom, že skutočne bude samostatne zárobkovo činný, potom môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Súd posúdi, či je dieťa skutočne schopné samo sa živiť a podľa toho zruší alebo ponechá vyživovaciu povinnosť. Dovolím si Vás však upozorniť, aby ste neprestali platiť. Až keď súd rozhodne o zrušení vyživovacej povinnosti budete môcť prestať platiť na dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den.. Momentalne zijem v zahranici a som obcan ineho statu. Bol som rozvedeny v roku 2005 a mal som platit mastne vyzivne, co podla mna Sudkyna chcela iba aby vsetko bolo na prospech Sk obcanku..! Z protestu neplatil som vzdy plnu sumu, ale snazil som platit ako sa dalo, medzi tym uz som zenaty opat a mam dve deti..mam kontakt so starsim synom, mladsi vobec nie, je zkorumpovany a manipulivany svojej matky..maju vek 26/24, mladsi dokoncil VS a starsi podporujem a robit vs mimo Sk ..mam teraz zatykac, vraj cele roky neplatil vyzivne ! Ale mam zo par evidencie o zapleteni cez sudny system v zahranici ale vypis z banky! Ci mam prist sa predstavit na Sud alebo musim vykaslat na Sk sudny system, ktory ani nedoverujem ani na minutu ! Co treba robit??

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2016)

Dobrý deň, určite odporúčam dať si veci v SR do poriadku. Ak by ste sa nahlásili alebo prišli na políciu, tak Vás bez mihnutia oka zoberú a určite strávite vo väzbe nejeden deň. 

 

V zahraničí nie ste nedotknuteľný a existuje spolupráca medzi orgánmi cudzích štátov. Nie je zriedkavé, že Vás zadržia príslušníci štátu, v ktorom žijete. 

 

Odporúčam nasledovné: Vyhnúť väzeniu sa dá, ak doplatíte výživné (iba to ktoré dĺžite). Ak ste niečo zaplatili je potrebné to preukázať. A s týmto by Vám pomohol advokát, ktorý bude komunikovať so súdom a políciou, zabezpečí všetko potrebné a vybaví Vám tzv. účinnú ľútosť. Trestné stíhanie bude potom zastavené. 

 

Zároveň bude určite dobré zrušiť rozhodnutie súdu o vyživovaní detí, ak ste to ešte neurobili. Pretože stále Vám vzniká povinnosť platiť, aj keď deti už môžu pracovať. 

 

Dá sa to všetko vyriešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Syn končí 31.8.2016 strednú školu a ďalej nebude pokračovať v štúdiu. Rozsudkom súdu mi bola určená vyživovacia povinnosť. Chcem sa spýtať, kedy si mám podať žiadosť k súdu o zrušenie tejto povinnosti?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2016)

Dobrý deň, podľa § 62 ods. 1 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa je schopné samostatne sa živiť spravidla vtedy, ak si vlastnou prácou je schopné zabezpečovať svoje životné potreby. Po skončení strednej školy teda ešte nemusí byť v takej situácii, môže mať ťažkosti sa zamestnať v odbore v akom skončil štúdium, prípadne mu hľadanie práce sťažia iné objektívne dôvody. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti preto adresujte súdu vtedy, ak sa Váš syn zamestná, resp. sa neodôvodnene vyhýba zamestnaniu, aj keď má zodpovedajúce pracovné možnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, platim 120,- € mesacne na plnolete studujuce dieta pricom mam este dve neplnolete deti s manzelkou, s ktorou zijem. Moze mi sud zvysit vysku vyzivneho? Prijem cca 700,- € dakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2016)

Dobrý deň, pri určovaní výšky výživného súd vychádza z oprávnených potrieb oprávneného (Vášho plnoletého syna) a schopností, možností a majetkových pomerov povinného (Vás). Súdy v tomto smere komplexne zisťujú štruktúru príjmov a výdavkov u oprávneného aj povinného. Rovnakým spôsobom zisťuje aj odôvodnenosť týchto výdavkov. Výživné má prednosť pred inými výdavkami povinného a súd neberie do úvahy tie výdavky povinného, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Bez bližších vyššie uvedených informácií nie je možné jednoznačne povedať, či súd návrhu Vášho syna vyhovie a zvýši výživné alebo práve naopak na Váš návrh predmetné výživné zníži. Predpokladám, že výživné na Vášho syna bolo určované pred mnohými rokmi, pričom plynutím času došlo k výraznej zmene pomerov povinného aj oprávneného. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím výživné na dieťa. Má už ale 26 rokov a taktiež ukončilo denné štúdium. Síce ešte navštevuje vysokú školu, ale už len formou diaľkového štúdia. Za týchto okolností som ešte povinný platiť výživné? Ak nie, môžem platenie ukončíť bez akýchkoľvek právnych úkonov alebo bude potrebná právna asistencia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o platbu výživného na dospelé dieťa, tak, ak ste mali súdom určené výživné, musíte podať návrh na súd na zrušenie výživovacej povinnosti. Ak ste nemali súdom určené výživné, tak môžete prestať platiť výživné. Povinnosť platiť výživné nie je ohraničená vekom ale schopnosťou dieťaťa samé sa živiť. Ak dieťa nie je schopné samé sa živiť, vyživovacia povinosť trvá, avšak nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ak dieťa študuje diaľkovo, potom má možnosť sa zamestnať a je schopné sa o seba postarať, preto vyživovacia povinnosť rodiča zaniká.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 25 rokov a študujem na vysokej škole denné štúdium tretí ročník bakalárskeho štúdia. Chcela by som sa spýtať dokedy mi je povinný môj otec platiť výživné, ak ho mal stanovené súdom. Ďakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, výživné je povinný platiť dovtedy, dokedy nie ste schopná sa sama živiť. Samozrejme nie je možné zneužívať svoje právo. Mali sme prípady, keď aj napriek tomu, že dieťa študovalo, súd zrušil výživné. 

Skúmali by sa preto okolnosti, prečo študuje dieťa dlhšie ako je bežné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, od septembra som sa odsťahovala od rodičov, keďže začínam študovať na vysokej škole. Kvôli zlým rodinným vzťahom mi odmietli prispievať na bývanie a štúdium, aj keď nie som nijako zárobkovo činná. Chcem sa opýtať ako by som mala postupovať ďalej, ak od nich chcem dostávať výživné a či je potrebné si meniť aj adresu trvalého bydliska. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň

podľa § 62 ods. 1, 2, 3 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: ” 1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)” Na základe tohto ustanovenia môžete podať návrh na určenie výživného pre plnoleté dieťa na príslušný súd. V návrhu je potrebné špecifikovať skutkový stav a Vaše mesačné náklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode mi bolo súdom určené posielať výživné na maloleté deti na účet ich matky, čo aj robím. Deti sú už teraz dospelé, ale ešte študujú na vysokej škole. Môžem začať posielať výživné priamo na účet detí, alebo musím výživné stále posielať ich matke? Ďakujem za odpoveď Q.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň,

akonáhle deti dosiahli plnoletosť, výživné na dospelé deti je potrebné posielať priamo deťom. Súdy už viackrát judikovali, že nie je na to potrebné osobitné rozhodnutie súdu, ktorým by sa menil petit rozsudku (v ktorom je uložené rodičovi prispievať na výživu detí k rukám matky). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, poprosil by som o radu. Sme rozvedeni a mame 3 synov, ktori su zvereni do vychovy matky. Riadne platim vyzivne k jej rukam, ale problem je, ze najstarsi syn bude mat za 3 mesiace 18 a ja mu chcem vyzivne posielat na jeho ucet ked, dosiahne plnoletost (urcenu sumu 150€). Matka mu totiz odmieta kupovat veci a prispievat na cokolvek. Okrem toho, ze byva u nej mu vyda jedno teple jedlo a k tomu 3 eura na den, za co sa ma prestravovat a vsetko ostatne. Neviem akym sposobom sa k tejto sume dopracovala, ale je chore, aby to takto fungovalo.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ bolo výživné určené maloletému dieťaťu, nadobudnutím plnoletosti tohto dieťaťa nestráca rozhodnutie o výživnom svoju účinnosť. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom totiž trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Po dosiahnutí plnoletosti oprávneného dieťaťa sa preto nevyžaduje nová úprava výživného a postačí, že sa určené výživné začne plniť priamo plnoletému dieťaťu. Z uvedeného dôvodu môžete po dosiahnutí plnoletosti Vášho najstaršieho syna matke oznámiť, že určené výživné budete posielať priamo synovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 3 deti s toho 2 maloleté a dcéru, ktorá má 18 rokov a študuje na gymnáziu. V júni 2015 prebehlo rozvodové konanie, deti boli zverené do mojej starostlivosti. Na maloleté deti manžel súhlasil prispievať sumou 200,- eur mesačne a bolo nám odporučené, aby sa s dospelou dcérou dohodol na výške výživného - ústne, nie je to podložené súdnym rozhodnutím. Dnes mi prišlo prvé výživné - ex zaplatil len na dve deti, to čo mu určil súd. Veľmi Vás prosím o radu ako postupovať a či po podaní návrhu na určenie výživného pre plnoleté dieťa súd vezme do úvahy a zohľadní aj mesiac v ktorom bol návrh podaný - júl. ĎAKUJEM VÁM VEĽMI PEKNE ZA ODPOVEĎ!

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o výživné pre plnoleté dieťa, toto môže súd v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o rodine priznať len odo dňa začatia súdneho konania, tzn. odo dňa, kedy bude súdu doručený návrh na určenie vyživovacej povinnosti pre plnoleté dieťa. Zároveň si Vám dovoľujem dať do pozornosti skutočnosť, že ohľadom výšky výživného sa môže Vaša plnoletá dcéra s otcom dohodnúť. Takáto dohoda si však vyžaduje schválenie súdu na to, aby bola vykonateľná. Ak chce dcéra, aby otec platil výživné a on ho neplatí, potom nezostane nič iné ako podať na súd žalobu na určenie výživného na plnoleté dieťa. Žalobcom bude však vaša dcéra a nie Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentom posledného ročníka strednej školy a chcel by som sa Vás spýtať dokedy je otec povinný platiť výživné. Neprestane, ak skončím školu? Čo potom. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2015)

Dobrý deň, 

skutočnosť, že navštevujete posledný ročník strednej školy automatický neznamená koniec vyživovacej povinnosti Vášho otca. Podľa Zákona o rodine § 62 ods.1 je vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá až do okamihu, keď dieťa je schopné samo sa živiť. Čo presne znamená slovné spojenie "samo sa živiť" vcelku dobre vysvetľuje nález ústavného súdu Českej republiky, ktorý v podstate zopakoval to, čo platí v rozhodovacej praxi nielen českých ale aj slovenských súdov. 

 

Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 3113/10

"Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa je schopné samostatne uspokojovať všetky svoje potreby, a to hmotné, kultúrne a ďalšie vrátane bytových. Inými slovami to znamená, že dieťa má určitý trvalý príjem finančných prostriedkov, z ktorého uhrádza svoje potreby."

 

Z uvedeného vyplýva, že keď skončíte strednú školu a nastúpite na vysokú školu, Vaša sústavná príprava na budúce povolania pretrváva a otec je povinný platiť výživné do času, kým nebudete schopný sa samostatne živiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

dobry den, chcem sa spytat, ci zanika povinnost platenia vyzivneho otca voci dcere, ked dcera porodi, zacne poberat rodicovsky prispevok, ale zaroven je studentkou vysokej skoly a nema 25 rokov. Dcera zije v spolocnej domacnosti s otcom dietata v podnajme. dakujem velmi pekne za odpoved.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 Zákona o rodine „plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť“. Pre zánik vyživovacej povinnosti je teda dôležitá skutočnosť, či je dieťa schopné živiť sa samé alebo nie. Vek dieťaťa a iné okolnosti zákon ako podmienky pre zánik vyživovacej povinnosti neupravuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som invalidný dôchodca a platím výživné zrážkou z dôchodku cez Sociálnu poisťovňu, moja otázka: - dieťa je plnoleté, končí študium na VŠ, na základe čoho bude platenie výživného ukončené? - musím ako pivinný podať návrh na súd na ukončenie vyživovacej povinnosti a platenia výživného? ďakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2014)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom nie je presne časovo ohraničená. Platí pritom, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť.

Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdom, v niektorých prípadoch ju treba zrušiť novým súdnym rozhodnutím. Novým súdnym rozhodnutím sa musí zrušiť vyživovacia povinnosť určená súdom len vtedy, ak medzičasom došlo k podstatnej zmene pomerov oproti pôvodnému súdnemu rozhodnutiu. Súd musí vyživovaciu povinnosť zrušiť s účinnosťou od toho dňa, kedy odpladli podmienky na jej ďalšie trvanie; súd tak môže rozhodnúť aj spätne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu k môjmu problému týkajúceho sa ukončenia vyživovacej povinnosti zo strany otca. V júni tohto roku som ukončil štúdium na VŠ (druhý stupeň), potom som sa prihlásil na úrade práce. To znamená, že som si aktívne hľadal prácu, žiaľ vzhľadom na momentálnu situáciu na trhu práce som začal pracovať až v polovici septembra na TPP a stále som len v skúšobnej dobe. Chcel by som vedieť do akého obdobia je resp. bol povinný otec platiť na mňa výživne, či len do ukončenia VŠ t. z. len do vykonania štátnej skúšky? Návrh na zrušenie výživného bol podaný až v septembri z jeho strany, ale on prestal platiť výživné svojvoľne už v júni. Mám nárok za daných okolnosti na doplatenie výživného až do momentu, kým som podpísal pracovnú zmluvu? Pretože z môjho pohľadu až od tohto času som reálne schopný sa samostatne živiť. Prosím o radu ako riešiť danú situáciu. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o ukončenie vyživovacej povinnosti Vášho otca k Vám ako oprávnenej osobe, tak je potrebné rozlišovať, či pôvodné výživné bolo určené súdom alebo stanovené dohodou (bez súdu). Nakoľko však píšete, že otec už podal návrh na súd, tak potom to znamená, že ste mali určenú vyživovaciu povinnosť súdom.

Súd zruší vyživovaciu povinnosť najskôr od podania návrhu na súd (nie spätne). Otec teda bude musieť doplatiť do dátumu, do ktorého súd zruší vyživovaciu povinnost. Nie je to limotované ukončením školy alebo dosiahnutím veku, resp. zamestnaním sa na trvalý pracovný pomer (TPP). Dôležité je, či máte schopnosti a možnosti sa zamestnať. Ak áno, potom súd zruší výživné od času, kedy ste už mali tieto schopnosti a možnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Ako postupovat ked priatelov syn ma 19r doštudoval, pracuje v zahraniči ale je vedeny na urade prace ako nezamestnany. Sudom bolo určene vyživne . Ako možeme postupovat aby bolo už vyživne zrušene nakolko jeho syn zaraba .

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2014)

Dobrý deň, to, ako bude potrebné riešiť zrušenie výživného závisí od toho, či bolo súdom určené výživné alebo nie. Ak výživné určil súd, tak potom je vždy potrebné podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ukončenie štúdia je dôvodom na zrušenie výživného. Pokiaľ syn odišiel pracovať do zahraničia (hoci je evidovaný ako nezamestnaný), potom súd návhu vyhovie.

 

Dôležité je správne formulovať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Podajte ho čo najskôr, nakoľko súd môže zrušiť výživné najskôr od podania návrhu. V prípade potreby Vám vieme pomôcť s vypracovaním uvedeného návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja mám taký problém: môj otec neplatí od mojich 3 rokov výživné na mňa a ja už som právne spôsobilá, takže ho chcem od neho vymáhať. Tam sú ešte ďalšie veci ohlade toho čo porobil. V skratke polícii sme dali trestné oznámenie, len nedokázali s tým nič spraviť teda respektívne nespravili s tým nič. Neviem jeho adresu. Prosím vás poraďte mi ako mám nasledovať ďalej. Ďakujem moc.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2014)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade je významným najmä ustanovenie § 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého: "Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa." Preto ak by ste sa teraz rozhodli podať návrh na určenie výživného, súd by Vám výživné nemohol priznať spätne, ale iba odo dňa podania návrhu. Rovnako je potrebné uviesť, že výživné je možné poskytovať iba dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť.

Pokiaľ neviete adresu Vášho otca, môžete podať žiadosť o oznámenie pobytu občana na Register obyvateľstva SR (do uvednej žiadosti budete musieť okrem iného napísať aj dôvod takejto žiadosti). O oznámenie pobytu musíte požiadať skôr, než budete realizovať podanie na súd. V zmysle Občianskeho súdneho poriadku je obligatórnou náležitosťou každého návrhu na začatie konania aj adresa (resp. bydlisko) účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat, mam 18 rokov, otec posiela na mna vyzivne a mama mi ich nechce davat. Ja som teraz na internate.  Ako mam postupovat ? Dalo by sa to nejako vybavit, ze by sa peniaze odosieli na moj ucet ? Dakujem velmi za radu

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odosielanie výživného plnoletému dieťaťu, tak platí, že ak nadobudnete 18 rokov otec má povinnosť peniaze posielať priamo plnoletému dieťaťu. Napíšte otcovi list, aby výživné zasielal priamo Vám. Nie je na to potrebná zmena rozhodnutia súdu. Na tieto peniaze máte nárok. Ak by otec nereagoval, možeme Vám s tým pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den! Chcela by som sa opytat, dokedy ma platit vyzivné byvaly manzel. Syn mal decembri 19 rokov, ale chodi este do skoly. Dakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2014)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, dokedy má platiť výživné bývalý manžel, zákon ustanovuje, že výživné sa platí do doby, pokiaľ dieťa nie je schopné samé sa živiť.

 

Pokial Váš syn stále ešte chodí do školy a sústavne sa pripravuje na svoje budúce povolanie, otec má povinnosť prispievať na jeho výživu. Povinnosť platiť výživné nie je obmedzená vekom dieťaťa ale schopnosťou a možnosťou dieťaťa samostatne sa živiť. Vo Vašom prípade povinnosť otca stále trvá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýťať na vplyv skončenia pracovného pomeru na výživné. Môj bývalý manžel stratil veľmi dobré zamestnanie vlastnou vinou, keďže opakovane do práce nechodil, alebo chodil neskoro. V súčasnosti nemá žiadnu prácu, ani si žiadnu nehľadá. V starej práci sa jeho príjem pohyboval okolo 1300 eur mesačne. Máme spolu maloletého syna, na ktorého je povinný pravidelne prispievať. Vyživovacia povinnosť mu bola určená ešte z jeho starého príjmu 1300 eur mesačne. Teraz chce na syna prestať prispievať, keďže dostáva len podporu. Má na takýto postup právo a môže mu súd vyživovaciu povinnosť zrušiť alebo znížiť.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň, 

dôvod skončenia pracovného pomeru má veľký vplyv na to, či súd zníži výživné alebo nie. Nie každé skončenie pracovného pomeru znamená, že sa zníži vyživovacia povinnosť povinného rodiča voči dieťaťu. Pripájam nižšie rozhodnutie súdu v obdobnom prípade.

 

14CoP/6/2009

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru rodiča povinného platiť výživné maloletému dieťaťu z dôvodu obzvlášť hrubého porušenia pracovnej disciplíny (neospravedlnená absencia na pracovisku) a z toho vyplývajúce zníženie príjmov rodiča nemôže byť s poukazom na § 75 ods. 1 ZR skutočnosťou, na ktorú by súd prihliadol ako na zmenu príjmov tohto rodiča, keďže v súčasnosti sám vlastným zavinením dosahuje nižší príjem, ako bol príjem, z ktorého mu bolo určené výživné v predchádzajúcom období.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku