Máte
otázku?

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa vo veku 24 rokov, ktoré študuje a zároveň je samostatne zárobkovo činnou osobou. Avšak, je registrované ako slobodný podnikateľ bez živnosti na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Dcéra ukončila vysokú školu - denné štúdium. Žije s priateľom a majú dieťa. Dcéra má 22 rokov. Do kedy mám vyživovaciu povinnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.07.2024)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine máte vyživovaciu povinnosť voči svojej dcére dovtedy, kým nie je schopná sama sa živiť. Táto povinnosť nezaniká automaticky dovŕšením určitého veku dieťaťa alebo ukončením vzdelávacieho procesu, ale závisí od toho, kedy je dieťa objektívne schopné si zabezpečiť vlastné živobytie. 

Vo Vašom prípade, keďže dcéra ukončila denné vysokoškolské štúdium, má dieťa a žije s priateľom by tento okamih už mohol nastať, avšak súd bude skúmať či je dcéra skutočne schopná sa sama živiť. Ak dcéra nepracuje a ani doteraz nepracovala, tak súd vyživovaciu povinnosť zrušiť nemusí. Na podrobnejšiu odpoveď by však bolo potrebných viac informácií. V prípade záujmu si u nás môžete objednať konzultáciu. 4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj 20-ročný syn tento mesiac ukončil školu s maturitou a budúci mesiac už nastúpi do práce na základe pracovnej zmluvy. Musím mu ešte platiť alimenty? Ďakujem

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine, vyživovacia povinnosť rodičov trvá, pokiaľ dieťa nie je schopné sa samo živiť. To záleží na rôznych faktoroch ako vek, zdravotný stav, štúdium a schopnosť zamestnať sa. Hoci Váš syn ukončil strednú školu a ide pracovať na ďalší mesiac, podstatné je, či je schopný sa sám živiť sústavne a trvalo. Ak začne pracovať na trvalý pracovný pomer, je pravdepodobné, že bude považovaný za schopného samostatne sa živiť, čo by viedlo k zániku Vašej vyživovacej povinnosti. Ak však nepôjde o trvalý pracovný pomer, tak potom vyživovacia povinnosť nezanikne. Ak pôjde o trvalý pracovný pomer, tak potom ako syn nastúpi do práce môžete podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na súd. Vhodné by však bolo ešte predtým navštíviť advokáta a oboznámiť ho so skutkovou situáciou podrobnejšie. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom výživného na môjho syna, ktorý má 19 rokov. Od 1. júla nastupuje do zamestnania. Problém je ten, že navštevoval gymnázium, spravil písomné maturity, ale počas druhého polroka prepadol z jedného predmetu a nebol pripustený k ústnym maturitným skúškam. V auguste by mal ísť na reparát z nemčiny a následne by mal byť pripustený k ústnym maturitným skúškam. Musím platiť výživné aj v prípade, že sa zamestná, ale nemá ukončenú maturitu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.06.2024)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samé živiť. 

V prípade, ak je syn schopný zarábať tak, aby si mohol zabezpečiť vlastné živobytie, vyživovacia povinnosť k nemu by mohla zaniknúť. Avšak v tomto prípade je potrebné zohľadniť aj to, že Váš syn ešte neukončil stredoškolské štúdium a bude skúšať reparát, čo by súd pravdepodobne vzal do úvahy. Tiež je dôležité aký príjem bude dosahovať a či z tohto dôvodu bude schopný sa sám živiť. Ak by totiž išlo napríklad o brigádu, tak potom by vyživovacia povinnosť trvala aj ďalej.  Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn dovŕši o mesiac 18 rokov a ešte rok bude navštevovať špeciálnu školu. Od osemnástich rokov má nárok na invalidný dôchodok. Dokedy mi platí vyživovacia povinnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.06.2024)

Dobrý deň,v predmetných prípadoch, ak má dieťa nejaké zdravotné postihnutie, môže sa stať, že vyživovacia povinnosť rodiča ani nikdy nezanikne. Závisí od toho, či si bude vedieť vaše dieťa z príjmu z invalidného dôchodku zabezpečiť všetky svoje životné potreby a pokryť všetky svoje životné náklady. Ak bude príliš nízky, a váš syn si nemôže bzabezpečiť ešte iný príjem kvôli jeho zdravotnému postihnutiu, t. j. že bude odkázaný len na príjem z dôchodku, vyživovacia povinnosť rodičov nezanikne, ibaže by sa váš syn oženil, v tomto prípade by primárna vyživovacia povinnosť prešla na jeho manželku, ona by bola v prvom rade povinná ho živiť, ak by toho nebol sám schopný. V opačnom prípade, ak si váš syn bude vedieť z príjmu z invalidného dôchodku pokryť svoje potreby, potom vaša vyživovacia povinnosť zanikne momentom jeho nadobudnutia, kedy si bude vedieť z neho pokryť svoje potreby (bývanie, strava, hygiena, ošatenie, hobby a pod.). Zákon totiž neustanovuje presný moment zániku, hovorí, že vyživovacia povinnosť zanikne ak dieťa nadobudne schopnosť živiť sa samo.

Ak však bola vaša vyživovacia povinnosť určená rozhodnutím súdu, potom vám odporúčame podať návrh na jej zrušenie. Súd o zrušení vyživovacej povinnosti rodiča voči svojmu dieťaťu rozhoduje rozsudkom. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaniká vyživovacia povinnosť na plnoleté dieťa, ak nepokračuje v študijnom odbore, ktorý študovalo na strednej škole, ale pokračuje v inom odbore?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.05.2024)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká v momente, kedy je dieťa schopné samé sa živiť. V prípade, ak Vaše plnoleté dieťa riadne pokračuje ďalej v štúdiu, aj keď v inom odbore, vyživovacia povinnosť bude trvať aj naďalej. V prípade, ak by dieťa študovať prestalo a našlo si zamestnanie, tak napríklad v takom prípade by mohla vyživovacia povinnosť zaniknúť. Dôležitým je ustanovenie § 62 ods. 1 Zákona o rodine: 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či musím platiť výživné, ak môj syn už nenavštevuje školu. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň, všeobecne platí, že ak už dieťa ukončilo svoju prípravu na budúce povolanie (napr. maturitou, výučným listom) a s nadobudnutými vedomosťami a schopnosťami je schopné sa zamestnať a samo sa živiť, vyživovacia povinnosť rodičov k nemu zaniká. Ak by však syn chcel pokračovať v štúdiu na vysokej škole, potom vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká, ale trvá ďalej za predpokladu riadneho štúdia dieťaťa na ním zvolenej vysokej škole, a to až do času nadobudnutia druhého stupňa vzdelania na VŠ, ktoré končí získaním titulu Mgr. / Ing. / MUDr. a pod. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 21 rokov a pred dvoma rokmi ukončil maturitnú skúšku. Do kedy je potrebné platiť výživné?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.01.2024)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Tento moment môže nastať v rôznych okamihoch, ak však Váš syn pokračuje v štúdiu na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť bude trvať aj naďalej. Vyživovacia povinnosť by mohla zaniknúť napríklad vtedy, ak by váš syn už v štúdiu nepokračoval a bol by riadne zamestnaný. V prípade, ak by išlo o druhý prípad a výživné by bolo určené súdnym rozhodnutím, tak by bolo potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Súdy obyčajne akceptujú vekovú hranicu okolo 25 rokov. Nechránia tzv. "večných študentov"


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako dlho musím platiť výživné na moje tri deti. Najstaršie dieťa, ktoré má 24 rokov, už má partnera a chodí do práce. Moje druhé dieťa vo veku 21 rokov nedávno ukončilo štúdium s maturitou a momentálne si hľadá vhodné zamestnanie. Najmladšie z mojich detí má 19 rokov a momentálne navštevuje tretí ročník strednej školy. Po troch rokoch má v pláne zvládnuť záverečné skúšky a potom pokračovať v dvojročnej nadstavbe, kde by malo získať maturitu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, tak bude potrebné podať návrh na zrušenie výživného na súd. 

V prípade najstaršieho dieťaťa, tu som toho názoru, že vyživovacia povinnosť už mohla zaniknúť, nakoľko uvádzate, že už riadne pracuje a neštuduje, preto by sa dalo konštatovať, že už je schopné samé sa živiť. Vo vzťahu k dieťaťu, ktoré má 21 rokov a ukončilo maturitu. Na Vašom mieste by som počkal, kým si prácu nájde, resp. dal mu čas aspoň pár mesiacov nato, aby si prácu našlo. V prípade, ak nebude ďalej študovať, tak po pár mesiacoch by už bolo možné podať návrh na súd. Vo vzťahu k tretiemu dieťaťu, tam vyživovacia povinnosť ešte trvá. 

Platí však, že návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti je potrebné podať len vtedy, ak bolo výživné určené súdnym rozhodnutím. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 24-ročné dieťa z prvého vzťahu. Tri roky pracovalo a od roku 2022 študuje na APZ. Jeho minimálna mzda ako štátny zamestnanec je nízka. Súčasne sa starám o 8-ročnú dcéru z druhého vzťahu. Náš spoločný príjem je približne 1500 eur.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
zákon je nastavený tak, že vyživovacia povinnosť končí momentom, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Vo väčšine prípadov, ak dieťa študuje na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť trvá. V tomto prípade ide však o špecifický prípad, nakoľko dieťa poberá aj minimálnu mzdu ako uvádzate.

V prípade, ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak bude potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Som toho názoru, že v takomto prípade by súd vyživovaciu povinnosť zrušiť mohol, nedá sa to však povedať s úplnou určitosťou.

Ak máte výživné určené iba dohodou, tak potom sa s dieťaťom môžete dohodnúť na jeho zrušení aj bez zásahu súdu.


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, do kedy je potrebné platiť výživné, ak otec dieťaťa sa so svojou dcérou nestretáva a dcéra má už 25 rokov? Dcéra je na invalidnom dôchodku, pretože trpí kvadruspastickou formou postihnutia. Napriek tomu absolvovala klasickú školu a úspešne zmaturovala. Otec má vlastnú rodinu a ďalšie dve maloleté deti. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká v momente, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvádzate, invalidný dôchodok a formu postihnutia, zrejme sa tento stav týka dcéry, a v takom prípade vyživovacia povinnosť môže trvať aj dlhšie po ukončení štúdia, nakoľko schopnosti a možnosti dieťaťa sú v takomto prípade obmedzené. Ak má otec výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je povinný platiť, až kým súd toto výživné nezruší. Súd by v konaní skúmal či vyživovacia povinnosť zanikla a skúmal by zdravotný stav Vašej dcéry a to ako ovplyvňuje jej schopnosť zabezpečiť si výživu. Ak by skonštatoval, že dcéra nie je schopná živiť sa sama, tak by výživné nezrušil. Ak vyživovacia povinnosť určená súdom nie je, tak je možné buď sa s otcom dohodnúť, že bude platiť ďalej alebo podať návrh na súd na jeho určenie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.