POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa vo veku 24 rokov, ktoré študuje a zároveň je samostatne zárobkovo činnou osobou. Avšak, je registrované ako slobodný podnikateľ bez živnosti na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či musím platiť výživné, ak môj syn už nenavštevuje školu. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň, všeobecne platí, že ak už dieťa ukončilo svoju prípravu na budúce povolanie (napr. maturitou, výučným listom) a s nadobudnutými vedomosťami a schopnosťami je schopné sa zamestnať a samo sa živiť, vyživovacia povinnosť rodičov k nemu zaniká. Ak by však syn chcel pokračovať v štúdiu na vysokej škole, potom vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká, ale trvá ďalej za predpokladu riadneho štúdia dieťaťa na ním zvolenej vysokej škole, a to až do času nadobudnutia druhého stupňa vzdelania na VŠ, ktoré končí získaním titulu Mgr. / Ing. / MUDr. a pod. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 21 rokov a pred dvoma rokmi ukončil maturitnú skúšku. Do kedy je potrebné platiť výživné?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.01.2024)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Tento moment môže nastať v rôznych okamihoch, ak však Váš syn pokračuje v štúdiu na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť bude trvať aj naďalej. Vyživovacia povinnosť by mohla zaniknúť napríklad vtedy, ak by váš syn už v štúdiu nepokračoval a bol by riadne zamestnaný. V prípade, ak by išlo o druhý prípad a výživné by bolo určené súdnym rozhodnutím, tak by bolo potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Súdy obyčajne akceptujú vekovú hranicu okolo 25 rokov. Nechránia tzv. "večných študentov"


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako dlho musím platiť výživné na moje tri deti. Najstaršie dieťa, ktoré má 24 rokov, už má partnera a chodí do práce. Moje druhé dieťa vo veku 21 rokov nedávno ukončilo štúdium s maturitou a momentálne si hľadá vhodné zamestnanie. Najmladšie z mojich detí má 19 rokov a momentálne navštevuje tretí ročník strednej školy. Po troch rokoch má v pláne zvládnuť záverečné skúšky a potom pokračovať v dvojročnej nadstavbe, kde by malo získať maturitu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, tak bude potrebné podať návrh na zrušenie výživného na súd. 

V prípade najstaršieho dieťaťa, tu som toho názoru, že vyživovacia povinnosť už mohla zaniknúť, nakoľko uvádzate, že už riadne pracuje a neštuduje, preto by sa dalo konštatovať, že už je schopné samé sa živiť. Vo vzťahu k dieťaťu, ktoré má 21 rokov a ukončilo maturitu. Na Vašom mieste by som počkal, kým si prácu nájde, resp. dal mu čas aspoň pár mesiacov nato, aby si prácu našlo. V prípade, ak nebude ďalej študovať, tak po pár mesiacoch by už bolo možné podať návrh na súd. Vo vzťahu k tretiemu dieťaťu, tam vyživovacia povinnosť ešte trvá. 

Platí však, že návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti je potrebné podať len vtedy, ak bolo výživné určené súdnym rozhodnutím. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 24-ročné dieťa z prvého vzťahu. Tri roky pracovalo a od roku 2022 študuje na APZ. Jeho minimálna mzda ako štátny zamestnanec je nízka. Súčasne sa starám o 8-ročnú dcéru z druhého vzťahu. Náš spoločný príjem je približne 1500 eur.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
zákon je nastavený tak, že vyživovacia povinnosť končí momentom, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Vo väčšine prípadov, ak dieťa študuje na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť trvá. V tomto prípade ide však o špecifický prípad, nakoľko dieťa poberá aj minimálnu mzdu ako uvádzate.

V prípade, ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak bude potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Som toho názoru, že v takomto prípade by súd vyživovaciu povinnosť zrušiť mohol, nedá sa to však povedať s úplnou určitosťou.

Ak máte výživné určené iba dohodou, tak potom sa s dieťaťom môžete dohodnúť na jeho zrušení aj bez zásahu súdu.


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, do kedy je potrebné platiť výživné, ak otec dieťaťa sa so svojou dcérou nestretáva a dcéra má už 25 rokov? Dcéra je na invalidnom dôchodku, pretože trpí kvadruspastickou formou postihnutia. Napriek tomu absolvovala klasickú školu a úspešne zmaturovala. Otec má vlastnú rodinu a ďalšie dve maloleté deti. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká v momente, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvádzate, invalidný dôchodok a formu postihnutia, zrejme sa tento stav týka dcéry, a v takom prípade vyživovacia povinnosť môže trvať aj dlhšie po ukončení štúdia, nakoľko schopnosti a možnosti dieťaťa sú v takomto prípade obmedzené. Ak má otec výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je povinný platiť, až kým súd toto výživné nezruší. Súd by v konaní skúmal či vyživovacia povinnosť zanikla a skúmal by zdravotný stav Vašej dcéry a to ako ovplyvňuje jej schopnosť zabezpečiť si výživu. Ak by skonštatoval, že dcéra nie je schopná živiť sa sama, tak by výživné nezrušil. Ak vyživovacia povinnosť určená súdom nie je, tak je možné buď sa s otcom dohodnúť, že bude platiť ďalej alebo podať návrh na súd na jeho určenie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či musím po skončení maturitnej skúšky môjho syna podať žiadosť na súd o zrušenie platenia alimentov, alebo to automaticky zaniká?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň, potom, uvedené závisí od toho, či vaša vyživovacia povinnosť bola určená súdnym rozhodnutím. Ak bola, potom je potrebné, potom čo sa váš syn zamestná, podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, nakoľko toto už nadobudlo schopnosť samo sa živiť. Návrh odôvodnite tým, že syn sa zamestnal, a je už schopný si zabezpečovať všetky životné potreby sám.

Ak by však vaša vyživovacia povinnosť nebola určená súdom, potom nemusí byť súdnou cestou ani zrušená. Stačí, ak sa so synom dohodnete, že viac mu už výživné posielať nebudete, nakoľko vaša zákonná povinnosť tým, že sa zamestnal, zanikla. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj syn opakoval maturitnú skúšku v septembri. Môj bývalý manžel mi ešte neposlal výživné za september. Mal mi to ešte poslať, alebo už nie? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Tento okamih väčšinou nastane až po ukončení vysokoškolského štúdia, prípadne po ukončení stredoškolského štúdia a následnom zamestnaní sa. Ak má Váš syn záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole, tak bude mať otec stále vyživovaciu povinnosť a výživné za september je ešte stále povinný uhradiť. Ak je výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je otec povinný platiť výživné až do momentu, kým súd toto výživné nezruší. Takéto konania sa väčšinou začínajú na návrh povinného rodiča. V danom konaní by súd skúmal, či vyššie uvedený okamih už nastal, teda či je syn schopný sa živiť sám. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa má ešte v septembri posielať výživné chlapcovi, ktorý ukončil stredoškolské štúdium s maturitou v júni. V júli a auguste mu bola výživné ešte posielané. Od júla je podľa informácií zamestnaný. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.09.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká okamihom, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Informujte sa písomne u syna, či plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, pretože ak áno, tak vyživovacia povinnosť bude trvať aj naďalej, a to aj vtedy, ak bude popri štúdiu pracovať, napríklad formou brigády. Ak už študovať ďalej neplánuje a riadne sa zamestná, tak potom vyživovacia povinnosť zaniknúť môže. V takom prípade bude potrebné podať návrh na súd, aby vyživovaciu povinnosť zrušil. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn opakuje maturitný ročník. Maturitné skúšky má v septembri. Dokedy je potrebné platiť výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodiča trvá do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V prípade, ktorý uvádzate bude ešte vyživovacia povinnosť trvať. Ak by sa však Váš syn rozhodol ďalej neštudovať a zamestnal by sa na trvalý pracovný pomer, tak by vyživovacia povinnosť zanikla. V prípade, že by sa v štúdiu rozhodol pokračovať , a to následne napríklad na vysokej škole, tak by vyživovacia povinnosť trvala ďalej. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra nedávno ukončila vysokú školu a v júni 2023 mala promócie. Momentálne platím výživné na základe rozhodnutia súdu. Chcel by som sa teda opýtať, či musím pokračovať v platení výživného, alebo aký je postup na to, aby súd rozhodol o zastavení platenia výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodičov zaniká spravidla riadnym ukončením štúdia na strednej škole, učňovke či vysokej škole. Existujú však výnimky, kedy vyživovacia povinnosť zanikne skôr alebo neskôr alebo nezanikne nikdy. Súd bude rozhodovať o tom, či dieťa je alebo nie je schopné sa samé živiť. Odporúčam k návrhu na zrušenie výživného pripojiť dôkazy preukazujúce skutočnosť, že dieťa je schopné sa samé živiť (napr. potvrdenie školy o ukončení štúdia). Ak má možnosti sa zamestnat ale to neurobí, tak vyživovacia povinnosť zaniká. Dúfam, že som Vám pomohol. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.