'

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som ZŤP nevidiaci a mám taký problém, že som mal určené súdom platiť výživné 45eur. Ja som platil po cca 30e a ex dala na mňa trestne oznámenie. Bol som vypočutý a doplatil som všetko až do dna kedy syn mal 18 rokov. Odvtedy platím jemu na účet a ex sa to nepáči, že chce ona tie peniaze. Aj vyšetrujúci policajt tvrdí, že mám platiť matke podľa rozsudku. Teraz to dali inému policajtovi a ten ma znova chce vypočuť a zrejme donútiť, aby som platil matke výživné. Syn je rad, že mu posielam lebo tie peniaze skutočne ma. Konám protizákonné, keď platím synovi? Úctivo ďakujem za urgentnú odpoveď nakoľko znova idem na výsluch. Na všetko mám podklady. Len nechápem prečo to vyšetrovatelia odmietajú, že platím synovi, keď má 18 rokov.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Na stránke našej poradne nájdete množstvo článkov, ako aj odpovedí, kde sa platením výživného na plnoleté dieťa zaoberáme.

Súdom ste mali určenú povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa k rukám matky, ktorá zo zákona bola zákonným zástupcom Vášho syna. 
Dosiahnutím plnoletosti syna toto zákonné zastúpenie zo zákona zaniká.

To, že platíte výživné priamo na účet syna je jeho zákonným nárokom, keďže syn je plnoletý a v prípade neplatenia výživného priamo plnoletému synovi by sa tento mohol domáhať platenia výživného núteným výkonom rozhodnutia podaním návrhu na exekúciu.

Odporúčame krátkou formou,či už písomne alebo formou SMS Vašej bývalej manželke oznámiť, že výživné uhradzujete priamo na účet syna.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám 21 rokov po dvojročnej pauze si dokončujem strednú školu súkromnú iba cez víkendy. Na zdravotnej poisťovni som zapísaný ako študent. Chcem sa opýtať, či mám právo, aby mi moji rodičia platili výživné ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím si uhrádzať nevyhnutné náklady na život. Uvedené sa posudzuje objektívne. Ak ste teda objektívne schopný sám sa živiť, potom zanikla ich povinnosť, vyživovať Vás. Ak by ste v takomto prípade aj ďalej od nich prijímali plnenia, mohli by Vás žalovať o vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám už 27 ročnú dcéru, ktorá chodí na VŠ v Brne. Ma ukončené jedno štúdium titulom Bc. Ale pokračuje ďalej v štúdiu. Musím platiť aj tak naďalej súdom určené výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopná sama sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak by v súčastnosti už vedela samú seba živiť, potom jej právo na výživné zaniklo. V zmysle judikatúry súdy netolerujú napr. situácie tzv. štúdia pre štúdium, kedy dieťa umelo naťahuje štúdium, aby malo výživné. Ak máte za to, že je schopná sama sa živiť, môžete na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak by potom v konaní vyšlo skutočne najavo, že už je schopná sama sa živiť, súd by vyživovaciu povinnosť zrušil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či nám rodičom trvá vyživovacia povinnosť pre 19 ročne dieťa, ktoré už rok pracuje ako živnostník. A ešte sa chceme opýtať, či zodpovedáme za jeho dlhy - dieťa totiž dlhodobo nevedie usporiadaný život. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň. Ak je Vaše dieťa samostatne zárobkovo činné ako živnostník, a teda je objektívne schopné samé sa živiť, mám za to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takému dieťaťu už netrvá.

Pokiaľ však bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, je potrebné, aby ste najskôr podali návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takom prípade môžete s plnením vyživovacej povinnosti prestať až po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyživovacia povinnosť zruší.

Pokiaľ ide o dlhy Vášho plnoletého dieťaťa, za tieto bez ďalšej právnej skutočnosti, ako je napr. prevzatie ručiteľského záväzku alebo iné obdobné zabezpečenie záväzku, nenesiete ako rodič zodpovednosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, som študentka dennej formy štúdia, ale bývam samostatne v byte. Bola som za mojimi rodičmi žiadať od nich výživné, na ktoré mám právo. Rodičia mi povedali, že oni mi platiť nič nebudú, že to nie je ich povinnosť. Chcela by som sa spýtať ako mám v takomto prípade postupovať, keď sa s nimi neviem dohodnúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojím deťom do doby kým nie sú schopné sa samé živiť. Pri študentoch VŠ sa má za to, že kým študujú dennou formou, riadne sa venujú štúdiu, a tým sa sústavne pripravujú na budúce povolanie, tak podľa právnej doktríny a tiež ustálenej rozhodovacej praxe súdov nie sú schopné sa samé živiť (a to bez ohľadu na prípadné náhodilé brigády). V prvom rade by sme Vám odporučili pokúsiť sa s nimi dohodnúť, možno aj prostredníctvom advokáta. Ak im dôjde od advokáta list, v ktorom sa im vysvetlí, že majú stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, je možné, že výživné začnú platiť dobrovoľne. Na druhej strane, ak sa s nimi nebude dať dohodnúť, nezostane Vám nič iné než podať na súd návrh na určenie výživného. V tomto súdnom konaní by súd skúmal Vaše odôvodnené potreby a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Po zistení skutočného stavu veci by súd rozhodol o výške výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra má 16 rokov a je tehotná. Podáva si návrh na súd na uzavretie manželstva. Ak jej súd vyhovie, ona uzavrie manželstvo a bude poberať rodičovský príspevok, som stále povinný platiť výživné? Stále je vedená študentkou denného štúdia na SOUS no tu už v podstate nenavštevuje z dôvodu tehotenstva. Hodiny má nejako ospravedlnené. Po pôrode neviem ako bude v škole pokračovať, je to otázne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň, v prípade, že maloleté dieťa alebo hoci aj plnoleté dieťa, ktoré ešte nie je schopné sa samo živiť (t.j. že ešte trvá Vaša vyživovacia povinnosť v zmysle Zákona o rodine) uzavrie manželstvo mení sa postavenie Vašej vyživovacej povinnosti, ale ešte nezaniká. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému (alebo aj plnoletému) dieťaťu trvá popri vyživovacej povinnosti manžela ako podporná. Tzn. že prednosť bude mať po uzavretí manželstva vyživovacia povinnosť medzi manželmi a Vaša vyživovacia povinnosť bude už len podpornou. Výživu Vašej dcéry bude musieť zabezpečiť jej manžel. Až v prípade, že túto výživu nedokáže zabezpečiť ani on (možno je ešte sám študentom strednej/vysokej školy) budete musieť naďalej svoju vyživovaciu povinnosť voči dcére plniť Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať na jednu vec. Mám 18 rokov, lenže už nebývam s mamou. Je povinná mi platiť výživné, keď ešte chodím do školy? Popri škole mám brigádu kde zarobím tak približne 60 - 100 € mesačne. Vzťahuje sa brigáda na to? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samostatne sa živiť. Táto vyživovacia povinnosť teda nezaniká samotným dovŕšením plnoletosti.

S prihliadnutím na uvedené sa domnievam, že ak navštevujete školu (stretnú školu alebo dennú formu štúdia na vysokej škole), vyživovacia povinnosť rodičov voči Vám naďalej trvá. Na uvedenom nič nemení ani takpovediac ojedinelý príjem z brigády vo výške 60 až 100 € mesačne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, p. Ficek, našiel som Vás, že radite online a momentálne nemám čas behať osobne za právnikmi, tak by som Vás chcel poprosiť poradiť s týmto problémom. - Mám 25, rodičia sú dlho rozvedení, mám niečo cez mesiac po svadbe. Problém je s otcom, nekontaktuje sa, nebol na svadbe, platí výživné. Dnes som však od neho dostal správu, aby som mu zaslal okopírovaný sobášny list a údaje o tom, kde a odkedy je zamestnaná moja manželka( práve ukončila vysokú školu). Ja som ešte študent a dva roky budem. Zo skúsenosti viem, že niečo zamýšľa. Myslíte, že sa chce zbaviť výživného? Viete mi napísať, čo asi plánuje? Otec je právne vzdelaný a čisté svedomie voči svojim deťom vôbec nemá. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. S pozdravom, J. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 71 zákona o rodine majú manželia voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. To, že ste uzatvorili manželstvo nie ste povinný svojmu rodičovi oznamovať, ako ani to, či manželka pracuje. Z uvedeného dôvodu - vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manežlmi, Váš otec podá prípadne už podal návrh na súd na zrušenie prípadne zníženie vyživ. povinnosti. Súd bude oprávnený tieto doklady resp. údaje vyžiadať v konaní. V rámci rodinnoprávnych vzťahov odporúčame uvedenú informáciu - dátum uzatvorenia manželstva /nie sobášny list/, ako aj poskytnúť informáciu o tom, či Vaša manželka pracuje. Zamestnávateľa neuvádzajte, uveďte len informáciu o tom, že Vaša manželka pracuje alebo nepracuje, teda nie zamestnávateľa/.
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dieťa ukončilo strednú školu, je dospelé a nedostalo sa na vysokú školu. Nie je ochotné ísť pracovať mimo bydlisko a tam pracovné ponuky nie sú. Som povinný platiť záhaľčivý život?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pritom schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť).

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu dennou formou, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať sa objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia by nemali plniť svoje vyživovacie povinnosti voči deťom, ktoré sa bez relevantného dôvodu odmietajú uplatniť na trhu práce a ani neštudujú.

Pokiaľ teda Vaše plnoleté dieťa nepracuje a neštuduje a ani nie sú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno vyvodzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak bolo totiž výživné určené súdom, je potrebné, aby ho súd aj zrušil, pretože ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by Vám exekúcie zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý ma ukončenú povinnú školskú dochádzku, moja ex mu podpísala po ukončení prvého ročníka na sos prerušenie štúdia, v novembri 2018 bude mať syn 18 rokov, prihlášku na žiadny učebný obor podaný nebol a syn od 03/2018 pracuje. Výživné platím pravidelne a, keďže syn pracuje a zarába si na seba, moje výživné naďalej využíva moja ex, ale už len na jej účely. Moja otázka : Môžem súdnou cestou ziat súd, aby zaviazal moju ex vrátiť mi po synových 18 rokoch celé výživné odo dna odkedy začal pracovať alebo môžem žiadať od nej výživné odo dna, odkedy mu podpísala prerušenie štúdia na Sos?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ustanovenia § 78 ods. 2 Zákona o rodine Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.

Uvádzate, že syn bude mať 18 až v novembri. Ak by ste podali návrh na zrušenie výživného, spotrebované výživné za čas, kedy bol ešte maloletým dieťaťom, by ste žiadať nemohli. Mohli by ste ho žiadať za čas od 18 do zrušenia výživného. Vyživovaciu povinnosť môže zrušiť len súd, a to na návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk