Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že dokedy je povinný otec platiť výživné na plnoleté dieťa, ak ukončilo VŠ štúdium, ale je na 45% invalidné. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu až do času, kým dieťa nenadobudne objektívnu schopnosť samé sa živiť. Z uvedeného dôvodu bude pre trvanie vyživovacej povinnosti vo Vašom prípade potrebné posúdiť individuálne okolnosti veci, pretože ak aj dieťa je na 45 % invalidné, avšak vzhľadom na svoje objektívne schopnosti, medzi ktoré patrí napr. aj vzdelanie, je schopné samé sa živiť, vyživovacia povinnosť rodičov voči tomuto dieťaťu zanikla. Len pre úplnosť uvádzam, že ak bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, aj pre jeho zrušenie bude potrebné podať návrh na súd.

Opätovne je však nutné zdôrazniť individuálne posudzovanie každého jedného prípadu. Napríklad Ústavný súd ČR vo veci sp.zn. I. ÚS 1996/12 zaujal nasledovný právny názor: "Samotným priznaním invalidného dôchodku a príspevku na starostlivosť nezaniká vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Konštrukcia sociálnych platieb (dôchodkov, dávok, prípadne služieb v širokom slova zmysle) objektívne nemôže zohľadňovať všetky individuálne pomery oprávneného príjemcu. Ak dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, napríklad z dôvodu plnej invalidity, vyživovacia povinnosť rodičov bude trvať po dobu celého jeho života."


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Na 18 ročného syna platím výživné 125e nakoľko je študent strednej školy. Požiadal o zvýšenie na 300 nakoľko vie, že žijem v zahraničí. Od posledného zvýšenia ale u mňa nastali nové skutočnosti a to zníženie platu o 50% a mám ďalšie dve deti. Po odpočítaní úveru mi z výplaty neostáva ani zákonom stanovené minimum na dieťa v zahraničí. Existuje možnosť ako chrániť moje dve malé deti pred neúmerne vysokým výživným zo strany plnoletého dieťaťa? Ďakujem Ján.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2017)

Dobrý deň, určite sa môžete brániť. Bude sa pozerať na stav, ktorý tu bol, keď sa určovalo výživné v minulosti so stavom, ktorý tu je teraz. Ak sa zmenil stav vo Vašom prípade tak, že sa Vám znížil príjem, vôbec nie je daný dôvod na zvýšenie výživného.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pred rokom mi prišlo predvolanie na zrušenie vyživovacej povinnosti. Vtedy som bola zaevidovaná na úrade práce (od toho septembta do apríla). Požaduje odomňa, aby som mu vrátila za 8 mesiacov výživné+trovy. Súd sa medzi tým odročil na september tohto roku. Môže vyhrať súd? Ja som od apríla na živnosti ale bola som 3 mesiace úpne bez príjmu, keďže som si otvárala prevádzku. Za tieto mesiace mi poslal peniaze ale môžem ich prijať? Viem zdokladovať moje prijmy a výdavky. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste vyhrali Vy (výhrou rozumejte, zrušenie výživného od obdobia, keď ste už boli schopná sa o seba postarať), je potrebné predložiť na súde doklady, že ste si hľadali prácu v tomto čase za ktorý žiada zrušiť vyživovaciu povinnosť. Keď predložíte maily, potvrdenia od potenciálnych zamestnávateľov, môže to stačiť.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dokedy treba platí výživné ak sa dcéra 1. 7 2017 vydala a 17. 7 2017 dovŕši vek 25 r. Jej manžel nepracuje a pritom má ukončené VŠ.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, výživné platíte dovtedy dokedy máte súdne rozhodnutie, ktoré nebolo zrušené. Návrh na zrušenie výživného môžete podať ak dcéra je schopná sa sama živiť a má možnosti sa živiť. Ak by nebola schopná sa sama živiť, potom Vaša povinnosť platiť výživné trvá. 

Nie je dôležité, aký má vek. 


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň! Moja dcéra bude mať v júli 25 rokov. No nedávno ukončila štúdium a zamestnala sa na plný úväzok no podáva si prihlášku na VŠ managementu. No v práci ostáva! Výživné mu sťahuje EX. Úrad. Ešte tam ma pozdĺžnosti, ktoré spláca po čiastkach na dcéru mi platí 80 eur. Chcem sa spýtať! Ma sa výživné ukončiť?  Mám to ja alebo musí otec s ktorým nie som v kontakte? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť zaniká momentom, keď dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť. Ak pracuje a dokáže si zabezpečiť svoje potreby, potom je schopná sama sa živiť a vyživovacia povinnosť zanikla. Tým pádom je možné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Keďže je plnoletá, návrh na súd môže podať sama. Súd posúdi, či skutočne je schopná sama sa živiť a následne rozhodne, či vyživovaciu povinnosť zruší alebo nie.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o informáciu ohľadom ukončenia vyživovacej povinnosti. Môj syn v súčastnosti končí vysokoškolské štúdium druhého stupňa a v septembri 2017 dosiahne vek 25rokov. Syn je zverený do výchovy matky a somnou nijako nekomunikuje a pred pár rokmi zmenil aj tel.číslo. Na moje písomne požiadanie mi občas poslal potvrdenie o návšteve školy, ktoré, keďže mi pripadalo nevierohodné som si chcel overiť priamo na univerzite ale tam mi informáciu o navštevovaní školy odmietli dať z dôvodu, že syn je plnoletý a takú informáciu mi dať nemôžu. Na Facebooku má už druhý rok status v minulom čase, že túto školu NAVŠTEVOVAL. Ak teda na univerzite v skutočnosti študuje momentálne sa asi pripravuje na štátnice a v septembri po dosiahnutí veku 25 rokov by som mohol vyplácanie výživného ukončiť. Keďže komunikácia medzi nami je nulová asi sa mi nepodarí získať potvrdenie o ukončení štúdia. Chcem sa teda spýtať, či mám už teraz podať návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti s účinnosťou od septembra 2017. Zo strany manželky syn nebol nikdy vedený k zlepšeniu svojej finančnej situácie trebárs nejakou brigádou. Viem, že to povinné nieje ale na druhej strane sa aktívne venuje nie zrovna lacnému koníčku a o prácu nejaví ani najmenší záujem. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň, štúdium na vysokej škole končí nie v septembri ale vykonaným poslednej skúšky, to znamená niekedy v tomto období. Podajte návrh na zrušenie výživného už teraz, s účinnosťou od podania návrhu. Kým súd doručí Váš návrh synovi a kým bude súdne pojednávanie, môže už byť september. Na súdnom pojednávaní sa potom dohodnete, od ktorého dátumu sa zruší vyživovacia povinnosť. Ak by ste to urobili až v septembri, kým by bolo súdne pojednávanie možno by už bol aj nový rok. V súdnom konaní môžete žiadať, aby syn predložil potvrdenie o návšteve školy. Nečakajte. Môžete predložiť aj jeho status z Facebooku.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn je už plnoletý a zmenil si priezvisko. Musím stále platiť výživné pokiaľ neskončí školu? Nové priezvisko má po otčimovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, musíte aj naďalej platiť výživné. Pokiaľ by však túto sústavnú prípravu na budúce povolanie zneužíval, podajte návrh na súd na zrušenie výživného.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den. Tiez sa chcem spytat, ze dokedy musim platit vyzivne, ked dcera ma 17 rokov, uci sa za kozmeticku na styri roky s maturitu. Tento rok bude mat v decembri uz teda 18 rokov, ale uz chodi na brigady, cize si zaraba popri skole. Dokonca uz brigadovala aj u mna, teda u mojho zamestnavatela - minuly rok v lete. Takze ak dovrsi 18 rokov a zaraba si, musim jej stale platit, aj ked este chodi do skoly? Platim jej 140 € mesacne a mam minimalnu mzdu. Takto mi to sud vyrubil. Vobec nebral do uvahy, ze mam minimalnu mzdu a este platim za byt elektriku a ine veci okolo aj exekucie mam. Ale sud to vobec nezaujimalo. Takze poprosim o odpoved, ako mam dalej postupovat, ked dovrsi tych 18 rokov a stale bude brigadovat alebo na dohodu bude pracovat. Dakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov ojedinelý príjem dieťaťa (napr. z brigád) ešte neznamená, že dieťa je schopné samé sa živiť (porovnaj napr. R 76/1968, podľa ktorého: „Ojedinelý príjem dieťaťa (napr. v čase školských prázdnin), ktoré sa inak štúdiom pripravuje na budúce povolanie, spravidla neovplyvňuje vyživovaciu povinnosť rodičov.“). Rovnako ani dovŕšenie plnoletosti nie je dôvodom na zrušenie vyživovacej povinnosti. Spravidla pritom platí, že pokiaľ sa dieťa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie, ešte nie je schopné samé sa živiť.

Len pre úplnosť dodávam, že ak bolo výživné určené súdom, tak zrušiť ho možno opätovne iba súdnym rozhodnutím. V konaní o zrušení vyživovacej povinnosti sa bude riešiť predovšetkým skutočnosť, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí