Máte
otázku?

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa vo veku 24 rokov, ktoré študuje a zároveň je samostatne zárobkovo činnou osobou. Avšak, je registrované ako slobodný podnikateľ bez živnosti na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 24-ročné dieťa z prvého vzťahu. Tri roky pracovalo a od roku 2022 študuje na APZ. Jeho minimálna mzda ako štátny zamestnanec je nízka. Súčasne sa starám o 8-ročnú dcéru z druhého vzťahu. Náš spoločný príjem je približne 1500 eur.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
zákon je nastavený tak, že vyživovacia povinnosť končí momentom, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Vo väčšine prípadov, ak dieťa študuje na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť trvá. V tomto prípade ide však o špecifický prípad, nakoľko dieťa poberá aj minimálnu mzdu ako uvádzate.

V prípade, ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak bude potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Som toho názoru, že v takomto prípade by súd vyživovaciu povinnosť zrušiť mohol, nedá sa to však povedať s úplnou určitosťou.

Ak máte výživné určené iba dohodou, tak potom sa s dieťaťom môžete dohodnúť na jeho zrušení aj bez zásahu súdu.


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, do kedy je potrebné platiť výživné, ak otec dieťaťa sa so svojou dcérou nestretáva a dcéra má už 25 rokov? Dcéra je na invalidnom dôchodku, pretože trpí kvadruspastickou formou postihnutia. Napriek tomu absolvovala klasickú školu a úspešne zmaturovala. Otec má vlastnú rodinu a ďalšie dve maloleté deti. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká v momente, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvádzate, invalidný dôchodok a formu postihnutia, zrejme sa tento stav týka dcéry, a v takom prípade vyživovacia povinnosť môže trvať aj dlhšie po ukončení štúdia, nakoľko schopnosti a možnosti dieťaťa sú v takomto prípade obmedzené. Ak má otec výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je povinný platiť, až kým súd toto výživné nezruší. Súd by v konaní skúmal či vyživovacia povinnosť zanikla a skúmal by zdravotný stav Vašej dcéry a to ako ovplyvňuje jej schopnosť zabezpečiť si výživu. Ak by skonštatoval, že dcéra nie je schopná živiť sa sama, tak by výživné nezrušil. Ak vyživovacia povinnosť určená súdom nie je, tak je možné buď sa s otcom dohodnúť, že bude platiť ďalej alebo podať návrh na súd na jeho určenie. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či musím po skončení maturitnej skúšky môjho syna podať žiadosť na súd o zrušenie platenia alimentov, alebo to automaticky zaniká?

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň, potom, uvedené závisí od toho, či vaša vyživovacia povinnosť bola určená súdnym rozhodnutím. Ak bola, potom je potrebné, potom čo sa váš syn zamestná, podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, nakoľko toto už nadobudlo schopnosť samo sa živiť. Návrh odôvodnite tým, že syn sa zamestnal, a je už schopný si zabezpečovať všetky životné potreby sám.

Ak by však vaša vyživovacia povinnosť nebola určená súdom, potom nemusí byť súdnou cestou ani zrušená. Stačí, ak sa so synom dohodnete, že viac mu už výživné posielať nebudete, nakoľko vaša zákonná povinnosť tým, že sa zamestnal, zanikla. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj syn opakoval maturitnú skúšku v septembri. Môj bývalý manžel mi ešte neposlal výživné za september. Mal mi to ešte poslať, alebo už nie? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Tento okamih väčšinou nastane až po ukončení vysokoškolského štúdia, prípadne po ukončení stredoškolského štúdia a následnom zamestnaní sa. Ak má Váš syn záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole, tak bude mať otec stále vyživovaciu povinnosť a výživné za september je ešte stále povinný uhradiť. Ak je výživné určené súdnym rozhodnutím, tak je otec povinný platiť výživné až do momentu, kým súd toto výživné nezruší. Takéto konania sa väčšinou začínajú na návrh povinného rodiča. V danom konaní by súd skúmal, či vyššie uvedený okamih už nastal, teda či je syn schopný sa živiť sám. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa má ešte v septembri posielať výživné chlapcovi, ktorý ukončil stredoškolské štúdium s maturitou v júni. V júli a auguste mu bola výživné ešte posielané. Od júla je podľa informácií zamestnaný. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.09.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť zaniká okamihom, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Informujte sa písomne u syna, či plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, pretože ak áno, tak vyživovacia povinnosť bude trvať aj naďalej, a to aj vtedy, ak bude popri štúdiu pracovať, napríklad formou brigády. Ak už študovať ďalej neplánuje a riadne sa zamestná, tak potom vyživovacia povinnosť zaniknúť môže. V takom prípade bude potrebné podať návrh na súd, aby vyživovaciu povinnosť zrušil. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn opakuje maturitný ročník. Maturitné skúšky má v septembri. Dokedy je potrebné platiť výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodiča trvá do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. V prípade, ktorý uvádzate bude ešte vyživovacia povinnosť trvať. Ak by sa však Váš syn rozhodol ďalej neštudovať a zamestnal by sa na trvalý pracovný pomer, tak by vyživovacia povinnosť zanikla. V prípade, že by sa v štúdiu rozhodol pokračovať , a to následne napríklad na vysokej škole, tak by vyživovacia povinnosť trvala ďalej. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra nedávno ukončila vysokú školu a v júni 2023 mala promócie. Momentálne platím výživné na základe rozhodnutia súdu. Chcel by som sa teda opýtať, či musím pokračovať v platení výživného, alebo aký je postup na to, aby súd rozhodol o zastavení platenia výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodičov zaniká spravidla riadnym ukončením štúdia na strednej škole, učňovke či vysokej škole. Existujú však výnimky, kedy vyživovacia povinnosť zanikne skôr alebo neskôr alebo nezanikne nikdy. Súd bude rozhodovať o tom, či dieťa je alebo nie je schopné sa samé živiť. Odporúčam k návrhu na zrušenie výživného pripojiť dôkazy preukazujúce skutočnosť, že dieťa je schopné sa samé živiť (napr. potvrdenie školy o ukončení štúdia). Ak má možnosti sa zamestnat ale to neurobí, tak vyživovacia povinnosť zaniká. Dúfam, že som Vám pomohol. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj syn ukončí vysokú školu budúci rok. Musím po ukončení jeho štúdia pokračovať v platbe výživného? Alebo mám počkať, kým si nájde prácu? A čo v prípade, ak si bude prácu hľadať odmietať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.06.2023)

Dobrý deň,
po skončení štúdia na vysokej škole väčšinou dochádza ku skončeniu vyživovacej povinnosti k dieťaťu. Odporučil by som Vám po ukončení štúdia pár mesiacov počkať, kým si syn nenájde prácu a následne podať návrh na súd a žiadať zrušenie výživného. Ak by si syn prácu nehľadal, tak môžete žiadať zrušenie výživného, nakoľko pravdepodobne už je schopný sa sám živiť, avšak aktívne prácu nehľadá, pričom z hľadiska vyživovacej povinnosti je dôležitá práve schopnosť živiť sa sám, nie či reálne pracuje. 


Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Ak dieťa preruší štúdium na obdobie pol roka, ako to je s vyživovacou povinnosťou? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.03.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do momentu, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Tento moment je zväčša individuálny. Samotný fakt, že dieťa prerušilo štúdium na pol roka, však podľa nášho názoru ešte nezakladá dôvod na zánik vyživovacej povinnosti, nakoľko prerušenie má dočasný charakter. 


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do kedy má môj partner platiť výživné, keď jeho dcéra zrušila štúdium a je tehotná. Jej vek je 20 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá až do času, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Pokiaľ dcéra vášho priateľa študovala, avšak dôsledku tehotenstva bola nútená prerušiť štúdium, potom máme za to, že vyživovacia povinnosť naďalej trvá, nakoľko ona stále nenadobudla schopnosť sama sa živiť. Navyše, ak ešte ani nezačala pracovať, nevznikne jej ani nárok na materskú. Z tohto dôvodu primárnu vyživovaciu povinnosť, ak nie je vydatá, majú voči nej jej rodičia. 

Súčasne však ako nevydatá matka má nárok na príspevok od otca dieťaťa alebo od muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobné za predpokladu, že otcovstvo k mal. dieťaťu, ktoré sa má narodiť, ešte nebolo určené. Nároky na tieto príspevky ustanovuje § 74 zákona o rodine (ZR).

Ak už otcovstvo bolo určené, potom má dcéra vášho partnera nárok na príspevok od otca mal. dieťaťa v zmysle ust. § 74 ods. 1 ZR, a síce otec mal. dieťaťa je povinný jej primerane  prispievať na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a to najdlhšie po dobu dvoch rokov. Táto doba plynie najneskôr od pôrodu dieťaťa. Na tomto príspevku by sa mala s otcom mal. dieťaťa dohodnúť. Ak sa nedohodne, môže sa so svojím nárokom obrátiť na súd. 

Pokiaľ otcovstvo nie je určené, potom má nárok voči mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred:

- sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy

- príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a

- sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by jej patrila materská dovolenka. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava