Máte
otázku?

Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Dobrý deň, zdedila som polovicu bytu po nebohej tete, druhú polovicu vlastní jej muž. On v tom byte býva, ale nechce ma vyplatiť, lebo nemá peniaze. Keď som mu navrhla, aby sa byt predal, povedal, že s tým nesúhlasí. Čo môžem robiť? Aké mám možnosti? Ako postupovať, keď ma spoluvlastník nechce vyplatiť podiel?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

Dobrý deň,

pokiaľ spoluvlastník nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti, ktorý patrí Vám a ani nechce nehnuteľnosť predať, nezostane Vám nič iné, ako obrátiť sa na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Odporúčam Vám však, aby ste pri vyporiadaní spoluvlastníctva postupovali tak, aby všetky náklady súdneho konania hradila protistrana (teda spoluvlastník, ktorý sa nechce vyporiadať).

 

Ako prvé je potrebné zaslať spoluvlastníkovi písomnú doporučenú vývzu na zrušenie a vyporiadanie podielového spolulvlastníctva. Vo výzve by ste mali uviesť, ako si predstavujete zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhnúť sumu, za ktorú by ste chceli, aby Vám spoluvlastník vyplatil. Táto suma by mala byť konkrétna. 

Spoluvlastníkovi dajte 10 dní na vyjadrenie. Pokiaľ nebude reagovať, resp. nenavrhne Vám alternatívne riešenie, ktoré by ste akceptovali, nezostane Vám nič iné, ako vec riešiť súdnou cestou. Súd by spoluvlastníka, ktorý nechce vyplatiť podiel na nehnuteľnosti zaviazal na úhradu sumy vo výške trhovej ceny nehnuteľnosti (podielu)

 

S konaním o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta.  Zabezpečíte tak, že konanie sa nebude zbytočne predlžovať a zároveň sa môžete dohodnúť, že náklady súdneho konania a zastupovanie sa budú požadovať od dlžníka. Zastupovanie Vás teda v konečnom dôsledku nemusí nič stáť. Dôležité je však začať správne hneď na začiatku s výzvou na vyporiadanie. Súd totiž pri náhrade trov súdneho konania skúma, čo ste požadovali od spoluvlastníka a či Váš nárok bol oprávnený. Pokiaľ by ste požadovali viac ako Vám patrí, potom by súd mohol rozhodnúť, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 

 

Advokát zároveň zároveň posúdi aj dôvody hodné osobitného zreteľa. 

 

Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako mám postupovať v prípade, že som po zosnulej mamine zdiedila 1/3 podiel na dome spolu s dvoma súrodencami, ktorí mi už viac ako rok neumožňujú prístup do domu, v ktorom som spoluvlastníčkou. Záujem o predaj nemovitosti nevykazujú a rovnako ani nejaví záujem ma vyplatiť, keďže na to nemajú peniaze. Žijem v zahraničí, v Českej republike, a naša komunikácia je na bodě mrazu. Prosím, mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovat, aby som dosiahla čo najrýchlejšie riešenie? Ďakujem za odpoveď, cítim sa už zúfalo.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 17.05.2024)

Dobrý deň, vo Vašej situácii, ak komunikácia medzi Vami a Vašimi súrodencami nedospela k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, existuje možnosť súdneho konania. Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastníci nedohodnú, Občiansky zákonník umožňuje podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak nedôjde k dohode, súd zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh jedného zo spoluvlastníkov. Pri rozhodovaní sa súd opiera o veľkosť jednotlivých podielov a účelné využitie nehnuteľnosti. Ak by nehnuteľnosť nebolo možné rozdeliť spravodlivo, súd môže nariadiť predaj nehnuteľnosti a výťažok rozdeliť medzi spoluvlastníkov podľa ich podielov. Preto vo Vašej situácii by mohlo byť odporúčané zvážiť právne kroky prostredníctvom advokáta, ktorý sa špecializuje na oblasť majetkových práv. Tieto prípady sú úplne bežné. Súrodenci vás nemôžu ignorovať, máte predsa práva ako spoluvlastník. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, s mojou sestrou sme zdedili rodinný dom. Ona by si však chcela ponechať dom aj so záhradou pre svoje užívanie, keďže momentálne býva v byte. Nechce ho predať a ani ma z domu finančne vykompenzovať. Ako by som mal postupovať v takomto prípade?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 17.04.2024)

Dobrý deň, v prípade, keď ste so sestrou spoluvlastníkmi rodinného domu a vaša sestra chce tento dom užívať bez toho, aby vám bol v dome priznaný váš podiel alebo aby ste boli vyplatení, môže sa situácia riešiť prostredníctvom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva pred súdom. Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka , súd môže prikázať vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. Toto znamená, že ak by súd rozhodol, že dom bude prikázaný vašej sestre, musela by vám zaplatiť primeranú náhradu, čo je hodnotový ekvivalent vyjadrený v peniazoch, ktorý vám umožní obstaranie obdobnej veci, akou bol váš podiel na spoluvlastnenom dome. V takomto konaní je dôležité preukázať, akú hodnotu má váš spoluvlastnícky podiel, aby súd mohol určiť výšku primeranej náhrady. Môžete tiež navrhnúť iné spôsoby vyporiadania, no ak sa nedohodnete, súd rozhodne na základe predložených dôkazov a okolností prípadu.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako sa riešia najproblematickejšie prípady v praxi, ako napríklad situácia, keď spoluvlastníci vlastnia nehnuteľnosť s osobou, ktorá ju užíva na základe určitých historických skutočností a nie je ochotná, často ani schopná, vysporiadať podielové spoluvlastníctvo. Títo ľudia často k nehnuteľnosti chovajú citový vzťah a nároky ostatných spoluvlastníkov vnímajú ako neoprávnené, a to aj napriek existujúcemu právnemu stavu. Spoluvlastníci, ktorí majetok neužívajú, nemajú z neho žiadny prospech a nevedia ho ani predať. Viem, že niektoré realitné kancelárie ponúkajú na trhu službu obchodovania so spoluvlastníckymi podielmi na nehnuteľnostiach. Ako hodnotíte efektívnosť takýchto služieb?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 09.04.2024)

Dobrý deň, riešenie takýchto problematických prípadov spojených so spoluvlastníctvom nehnuteľností sa v praxi často snaží zohľadniť rôzne aspekty, vrátane citového vzťahu k nehnuteľnosti a potreby vyriešiť právne postavenie spoluvlastníkov. V takýchto situáciách existujú viaceré právne mechanizmy, ako sa vysporiadať so spoluvlastníctvom:

1. Dobrovoľné vysporiadanie: Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na rozdelení nehnuteľnosti alebo na predaji nehnuteľnosti a rozdelení výťažku. Toto je často najefektívnejší a najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť vysporiadanie, no vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov.

2. Súdne vysporiadanie: Ak nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi, môže jeden alebo viacerí z nich požiadať súd o vysporiadanie spoluvlastníctva podľa § 144 a nasl. Občianskeho zákonníka. Súd môže rozhodnúť o delení nehnuteľnosti, ak je to možné bez toho, aby bolo jej účelové použitie ohrozené, alebo o predaji nehnuteľnosti a rozdelení výnosu medzi spoluvlastníkov.

3. Predaj spoluvlastníckeho podielu: Spoluvlastník má právo predať svoj podiel tretej osobe, čo môže byť atraktívna možnosť pre niektorých spoluvlastníkov, ak nechcú alebo nemôžu dosiahnuť dohodu s ostatnými spoluvlastníkmi. Pri predaji podielu majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo podľa § 145 Občianskeho zákonníka.

4. Realitné kancelárie špecializujúce sa na obchodovanie so spoluvlastníckymi podielmi: Niektoré realitné kancelárie ponúkajú služby zamerané explicitne na predaj spoluvlastníckych podielov. Tieto kancelárie môžu pomôcť nájsť kupcov pre spoluvlastnícke podiely, čo môže byť riešením v situáciách, kedy iné formy vysporiadania nie sú možné alebo žiaduce.

Pri riešení takýchto prípadov je dôležitá značná miera flexibility a otvorenosť ku kompromisom. 


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť. Rodičia prepísali svoj 3 izb. byt na nás 4 deti. Súhlasili sme vtedy. Mama umrela, otec esše žije. Sestra sa k nemu pred 3 rokmi nasťahovala, lebo sa rozvádzala. Sestre som vravela, ze po otcovej smrti chceme byt predat, a každý dostane 1/4.  Ja aj s bratom opatrujeme od 2002 ďalsieho brata (dement). Má byť v Ústave, ale ma niíky invalidný dôchodok, tak je doma a staráme sa mu o všetko. Sestra nám s tým vôbec nepomáha, vraj nemá čas. Ale chce dediť z jeho bytu. Problém je, po ocovej smrti chceme predať jeho byt, ktorý je už teraz napisaný na nás ba 4 deti. Sestra o tom nechce vôbec pocuť, háda sa s nami. Ona tam chce ostať ziť až do smrti. Ona po rozvode prestala pracovat, cca 2 roky leží v posteli, vedená rok ako PN a zároveň na ÚPSVaR. Štát za ňu platí odvody. Má Bercove vredy, vraj ju bolia nohy, nemôže pracovať. Ale ani nechodí k lekárovi, neberie lieky, lieči sa vitamínmi. Čo môžme my 3 súrodenci urobiť po otcovej smrti s bytom? Môžeme ho predat, aj ked sestra nechce? Ona je sociálny prípad. Lenže "dementný brat", jemu by bolo lepšie v Ústave, pod kontrolou. Žije sám v 1 izb. byte. Keby sa ocov byt predal, z bratovej 1/4 by sme platili Ústav. On má byť v špecializovanom ústave, kvôli diagnózam. Čo moôžeme urobiť, aby sme mohli byt predať? Sestra nemá toľko eur na vyplatenie. Z bytu nebude chciet odísť. Ale nerieši ani zdrav. problem, celé dni leží, v noci je hore, ma obratené dni už 2 roky. Ku psychiatrovi nechce ísť, skúšala som. Stále sa háda s nami, nedá sa s ňou komunikovať. Obvodný lekar je informovaný písomne. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň, rozumiem, máte to naozaj veľmi ťažké. Situáciu je možné riešiť asi iba súdnou cestou, ak nie je možné dosiahnuť dohodu s vašou sestrou. Platí, že žiadneho zo spoluvlastníkov nemožno nútiť, aby proti svojej vôli zotrvával v podielovom spoluvlastníctve. Preto po otcovej smrti môžete podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k spoločnému bytu vy traja súrodenci voči vašej sestre, ktorá sa dohodnúť nechce. V žalobe môžete rovno uviesť, že byt nie je deliteľný a súčasne, že nikto z vás ho nechce nadobudnúť do vlastníctva, resp. ak sestra chce, tak nech jej ho súd prikáže s povinnosťou výplaty voči vám.

V opačnom prípade, ak vás nevie sestra vyplatiť, potom žiadajte, aby súd vyporiadal spoluvlastníctvo tretím zo zákonných spôsobov vyporiadania, a síce predajom bytu a rozdelením výťažku z neho medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

Ak si neviete žalobu napísať sami, neváhajte sa obrátiť na advokáta, ktorý sa venuje právu majetkového vyporiadania. 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, mám taký problém, že môj brat ma nechce vyplatiť z rodinného domu. Moji bratia bývajú tam a keď tam náhodou prídem, ani ma nechcú pustiť dnu, hoci tam mám svoj podiel. Nechcú mi ho však dať. Rada by som vedela, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
ak ste podielovým spoluvlastník na danej veci, tak s Vaším podielom sú spojené určité práva a povinnosti. Cestou v tomto prípade by mohlo byť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nakoľko uvádzate, že Vaši bratia Vás ani len nechcú pustiť do domu.

Skúste sa s bratmi dohodnúť, resp. im spraviť písomnú ponuku, že by Váš podiel odkúpili za určitú sumu, ak máte záujem o vyplatenie. Môžete sa napríklad dohodnúť tak, že nájdete znalca, ktorý nehnuteľnosť ocení (cena za znalecký posudok sa pohybuje v rozmedzí pár stovák eur) a podľa hodnoty nehnuteľnosti určíte cenu za Váš podiel. Môžete tiež uviesť, že vzhľadom na správanie bratov nemôžete svoj podiel plnohodnotne užívať, a preto ste pristúpili k tomuto kroku, pričom, ak Vám nevyhovejú, tak sa budete domáhať svojho práva žalobou na súde.

Poučte ich, že takéto konanie je spojené s veľkými výdavkami, nakoľko pri výške trov je dôležitý predmet konania, pričom, v prípade nehnuteľnosti ide častokrát o vec v hodnote desiatok až stoviek tisíc eur a trovy takéhoto konania by boli naozaj vysoké. V prípade, ak by nesúhlasili, tak ich upozornite, že trovy konania sa väčšinou v podobných prípadoch nenahrádzajú, avšak, vo Vašom prípade podľa môjho názoru možno tvrdiť, že konanie zavinili Vaši bratia, ak by nepristúpili na Vašu ponuku, pričom Vám tiež bránili vec užívať a v prípade, že by bol nárok na náhradu trov konania priznaný Vám, tak by Vám museli nahradiť trovy, pričom ich výška v takomto konaní.

Súd v konaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva primárne zisťuje, či sa dá vec rozdeliť. Väčšinou sa rozdelenie uplatňuje pri pozemkoch, a teda skôr pravdepodobnejšou variantou vo Vašom prípade by bolo prikázanie veci jednému či dvom spoluvlastníkom, ktorý by následne vyplatili hodnotu Vášho podielu Vám. Samozrejme nedá sa to konštatovať s určitosťou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti matky môj známy zdedil 1/4 bytu, v ktorom býva. Teraz sa konalo dedičské konanie po jeho nevlastnom otcovi, kde jeho dve deti zdedili 3/4 toho istého bytu. Deti sa chcú do bytu nasťahovať, bez toho, aby ho vyplatili. Majú na to právo?

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň,

právo užívať byt, ktorý je de facto už dôsledkom dedenia v podielovom spoluvlastníctve vášho známeho a  detí jeho nevlastného otca, môže užívať každý zo spoluvlastníkov. Vyhodiť však vášho známeho z tohto obydlia nemôžu.

Pokiaľ by však váš známy nemal už viac záujem tento byt užívať spolu s deťmi jeho nevlastného otca, potom sa s nimi môže dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva či už mimosúdnou alebo súdnou cestou. Ak by ale nemali deti nevlastného otca záujem vášho známeho vyplatiť a dohodnúť sa na vyporiadaní, potom mu zostane len možnosť riešiť vec prostredníctvom súdu podaním žaloby. V takomto prípade je však súd viazaný poradím zákonných spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva, a síce najprv bude musieť skúmať, či je byt deliteľný.

A bude mať za to, že nie, potom môže rozhodnúť aj tak, že tento prikáže za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o jeho nadobudnutie budú mať záujem. Ak by byt žiaden zo spoluvlastníkov nechcel nadobudnúť, potom súd rozhodne o predaji bytu s tým, že výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

Tiež je možné hlasovať o tom, ako sa bude nehnuteľnosť užívať. Rozhoduje ja podľa veľkosti podielov. Menšinový spoluvlastník sa musí prispôsobiť. 


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Čo mám robiť, keďže vlastním dom spolu s bývalou manželkou? Boli sme ústne dohodnutí, že ma vyplatí na splátky, pričom prvú časť mala vyplatiť do konca augusta. Teraz však odmieta komunikovať. Ďakujem. Z.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 08.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom manželstva. V otázke nepíšete kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
V otázke uvádzate, že ste sa s manželkou ústne dohodli, že vám vyplatí váš podiel na dome, pričom prvá splátka mala byť uhradená do konca augusta 2022. Uvádzame, že v tomto prípade ústna dohoda neobstojí, keďže podľa ust. § 149a/ Obč. zákonníka platí, že dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia mať písomnú formu a účinnosť nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, že právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynuli  3 roky, prípadne na podanie návrhu na súd, kde podmienkou podania návrhu na súdne vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je rovnako lehota do 3 rokov od rozvodu. V otázke neuvádzate kto v nehnuteľnosti býva, kto je jeho výlučným užívateľom, keďže aj túto oblasť je možné riešiť a finančne vyporiadať.

Uvádzame, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli 3 a viac rokov, dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, čo je tiež možné vyporiadať buď dohodou alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti otca sme s bratom zdedili polovicu rodičovského domu. Druhá polovica zostala vo vlastníctve našej matky. Po jej smrti v roku 2018 sme zdedili aj túto časť, čo znamená, že dnes sme každý vlastníkmi polovice rodičovského domu. S bratom sa ale nevieme dohodnúť na jeho predaji, a to nielen v otázke ceny, ale ani v samotnej záležitosti predaja. Nachádzam sa v zlej finančnej situácii, preto by som uvítal predaj. Pokúsil som sa mu ponúknuť odkúpenie mojej časti, avšak nesúhlasí. Dom chátra a jeho akákoľvek údržba je finančne náročná. Pre mňa je takéto udržiavanie domu neúnosné. Som za predaj alebo odkúpenie mojej časti bratom za primeranú cenu, ktorú nám navrhovali v realitnej kancelárii. Keďže dohoda sa zdá byť nemožná, obraciam sa na Vás, pretože si už neviem rady. S pozdravom, Magdaléna

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 26.05.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či v predmetnom dome, ktorého ste spoluvlastníčklu či žuje váš brat aleby vy, prípadne dom nie je obývaný.
Riešenie vami uvedenej situácie je možné tak ako aj uvádzate v otázke, a to dohodou, že brat odkúpu váš podiel, prípadne dom predáte a kúpnu cenu si rozdelíte.

Ak brat s uvedeným riešením nesúhlasí, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."
 
Ako vyplýva z uvedeného zákonného ustanovenia, vec súd môže riešiť aj tak, že nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok sa rozdelí podľa podielov, čo však stojí čas a súdne trovy spojené so súdnym konaním.
Nepoznáme okolnosti prípadu, ale vec je možné riešiť nateraz aj tak, že dom dáte do nájmu, čo by tiež bolo riešenie aspoň na dobu určitú. Podstatné pre posúdenie a riešenie veci je aj to, či v celom dome býva napr. brat, vtedy by vám ako podiel. spoluvlastníčke mal platiť nájom.
Odporúčam konzultovať vec s advokátom.
 

 


Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak by som chcel predať svoj podiel z bytu. Byt nevyužívam už 12 rokov, no býva v ňom moja bývalá manželka. Predpokladám, že ona ho nebude chcieť predať. Milan

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 31.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že k rozvodu došlo pred 12 rokmi, keďže v otázke neuvádzate dátum rozvodu a ďalej predpokladáme, že byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak ste po rozvode majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nevyporiadali dohodou v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, prípadne ste ani nepodali návrh na súd na vyporiadanie BSM v rovnakej lehote do 3 rokov od rozvodu, potom v zmysle ust § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctva manželov v rovnakom pomere k celku. Vy ako aj manželka ste podielovými spoluvlastníkmi bytu v podiele 1/2 k celku.

Ak manželka nechce byt predať a vyporiadať podiel. spoluvlastníctvo, potom riešením je vyzvať ju na odkúpenie Vášho podielu na byte a ak s uvedneým návrhom nebude súhlasiť, podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Možnosťou nateraz bez ohľadu napodaný návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva je žiadať od manželky, aby Vám platila nájomné za užívanie Vášho podielu na byte a to aj spätne max. len za tri roky v zmysle ust. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kancel


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel (Občianske právo)

Dobrý deň, Vlastníme dom s viacerými generáciami, ktorý pozostáva zo štyroch bytov, dvora, záhrady a garáže. Všetky tieto majetky vlastní moja matka, krom jedného bytu. Ten je napísaný z jednej polovice na švagrinú a druhá polovica patrí mojej matke. Počas 30 rokov sa o nič nezaujímala, neplatila dane, neprispievala na kúrenie, ktoré je spoločné, a ani na iné náklady. Teraz chce, aby sme ju vyplatili. Máme pocit, že by ona mala platiť nám. Veľmi by som bola vďačná, keby ste mi poradili, ako v tejto veci postupovať. Vopred vám ďakujem, Eva.

Odpoveď: Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade má naozaj právo na to, aby ste ju z hodnoty 1/2 predmetného bytu vyplatili. Tento nárok jej nezaniká v dôsledku neužívania alebo neudržiavania nehnuteľnosti. Jedine čo môžete voči nej spraviť je uplatniť si nároky z titulu podielového spoluvlastníctva. T.j. ak daň z tento byt platila mama, má nárok na 1/2 nákladov. Ak platila nevyhnutnú opravu bytu, má nárok na 1/2 nákladov...


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.