Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.19 s)

[2023] Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

Vlastním pozemky v podielovom spoluvlastníctve. Je potrebné zabezpečiť súhlasy väčšinových spoluvlastníkov k vypracovaniu nájomnej zmluvy, ak ide o trvalú.

[2023] Predaj domu bez spoluvlastníka | Právna Poradňa

Pri podielovom spoluvlastníctve, čo zaujíma hlavne vás, je dôležité, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o ...

[2023] Vyčlenenie časti spoločného pozemku | Právna Poradňa

Podstatou spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov je vlastníkom ... Vždy teda pôjde o podielové spoluvlastníctvo až kým, nedôjde k jeho ...

[2023] Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Musí byť uplatnené predkupné právo ostatným spoluvlastníkom? Môžu mi obaja darovať svoj podiel? ... Ide o podielové spoluvlastníctvo na pozemku.

[2023] Spoluvlastník nechce vyplatiť podiel | Právna Poradňa

Ako prvé je potrebné zaslať spoluvlastníkovi písomnú doporučenú vývzu na zrušenie a vyporiadanie podielového spolulvlastníctva. Vo výzve by ste mali uviesť, ako ...

[2023] Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového…

Dobrý deň, ja a môj priateľ spolu vlastníme byt, nie sme manželia, máme podielové vlastníctvo, polovica bytu patrí jemu a druhá mne. Chceli by sme dať do.

[2023] Čo je primeraná náhrada? | Právna Poradňa

Podľa výroku v rozhodnutí súdu R 43/1997 jepri vyporiadaní zrušeného podielového spoluvlastníctva primeranou náhradou, príslušný podiel všeobcnej ceny.

[2023] Prepis domu na syna | Právna Poradňa

podielové spoluvlastníctvo, kedy každý zo súrodencov vlastní určitý podiel na nehnuteľnosti. Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva zákon dáva ...

[2023] Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

v tomto prípade sa jedná o podielové spoluvlastníctvo. Každý má určitý podiel na ... Chcela by som postaviť zmluvu na podielovom spoluvlastníctve.

[2023] Ako zameniť časť pozemku za spoluvlastnícky podiel k inému…

Ide o podielové spoluvlastníctvo viacerých vlastníkov, no my s manželom tam podiel ... Ak teda má jeden z podielových spoluvlastníkov záujem svoj podiel ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku