Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.17 s)

[2023] Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

... podielového spoluvlastníctva a odpoveď na otázku, kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie ...

[2023] Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ak by ste chceli nehnuteľnosť mať v BSM namiesto podielového spoluvlastníctva, tak by sa to dalo urobiť tak, že nehnuteľnosť predáte tretej osobe a potom ju ...

[2023] Čo je primeraná náhrada? | Právna Poradňa

... podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom." Podľa výroku v ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky.

[2023] Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie…

V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr ...

[2023] Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Blízkej osobe môže podielový spoluvlastník darovať svoj podiel na nehnuteľnosti ... Ide o podielové spoluvlastníctvo na pozemku. Môžem svoj podiel na tomto ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa na Vás obraciam o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

[2023] Predkupné právo brata | Právna Poradňa

Pri podielovom spoluvlastníctve podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci ... Súd napríklad z dôvodov hodných osobitného zreteľa podielové spoluvlastníctvo ...

[2023] Vyporiadanie spoločného dvora | Právna Poradňa

vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, aby mu pripadol reálny podiel zo ... podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo ...

[2023] Vyčlenenie časti spoločného pozemku | Právna Poradňa

... spoluvlastník právo podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. ... Súd po podaní žaloby skúma, ako možno podielové spoluvlastníctvo ...

[2023] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

... podielového spoluvlastníctva. Zákon určuje pre súd záväzné poradie ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, a preto bude najskôr súd skúmať, či ...

LEXANA - asistentka