Máte
otázku?

Vyčlenenie časti spoločného pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

Dobrý deň, môj brat si nechal vymerať "svoju časť" na spoločnej nehnuteľnosti, na ktorej sa okrem iného nachádza aj garáž. Môže môj brat vyčleniť zo spoločného pozemku svoj podiel (1/2) a povedať, že je to jeho časť pozemku? Má môj brat pravdu, je možné takéto vyčlenenie časti spoločného pozemku bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

Dobrý deň,

právne predpisy ako aj ustálená judikatúra niekoľko krát riešila túto otázku. Podstatou spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov je vlastníkom každej jednej časti spoločnej veci. Inak povedané, neexistuje výlučný vlastník časti spoločného pozemku, je táto súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva. Máte teda rovnaké právo na "jeho časť" ako Váš brat. Vždy teda pôjde o podielové spoluvlastníctvo až kým, nedôjde k jeho zrušeniu a vyporiadaniu podpísanou všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.

 

Uvádzam aj judikát, ktorý rozoberá vyčlenenie časti spoločného pozemku

 

 

R 61/1966

 

Číselné vyjadrenie výšky spoluvlastníckeho podielu vôbec neznamená, že by bol spoluvlastník výlučným vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci, a to aj keby svojou veľkosťou zodpovedala výške jeho spoluvlastníckeho podielu.

Trápi vás "Vyčlenenie časti spoločného pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyčlenenie časti spoločného pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo robiť v prípade, keď je spoluvlastník nehnuteľnosti v zahraničí a roky ho neviem kontaktovať. Sme spoluvlastníci dvora, na ktorom sa nachádzajú dva domčeky a záhrada. Rada by som svoj podiel predala, no spoluvlastník sa už dlho nehlási.

Odpoveď: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, komu chcete predať svoj spoluvlastnícky podiel, či ide o blízku osobu podľa § 140 Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. §  116 a § 117 Obč. zákonníka, alebo o celkom cudziu osobu.

Ak by išlo o osobu v zmysle ust. §  116 a 117 Obč. zákonníka, nemusíte ponúknuť svoj podiel na predaj spoluvlastníkovi, keďže v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka mu nevzniká predkupné právo na Váš podiel :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ak by ste chceli svoj podiel predať cudzej osobe, potom riešením ako nájsť miesto trvalého pobytu spoluvlastníka je kontaktovať Min. vnútra SR a podať žiadosť o oznámenie trvalého pobytu spoluvlastníka /link : https://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr/.

Ak následne spoluvlastníkovi pošlete doporučenú výzvu na uplatnenie predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka, treba mu určiť lehotu na využitie predkupného práva dva mesiace samozrejme s uvedením ceny za spoluvlastnícky podiel v zmysle ust. § 605 Obč. zákonníka.

Ak nebude spoluvlastník reagovať na ponuku predkupného práva, môžete predať Váš spoluvlastnícky podiel tretej osobe.

V prípade, že vo veci potrebujete pomôcť, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyčlenenie časti spoločného pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné, že ma spoluvlastník môže vyčleniť zo spoločného pozemku aj súdnou cestou, aj keď s tým nebudem súhlasiť?

Odpoveď: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

(odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň,

podľa platného práva, nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, a preto má de facto každý spoluvlastník právo podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd po podaní žaloby skúma, ako možno podielové spoluvlastníctvo zrušiť a musí rešpektovať záväzné poradie. Najskôr skúma, či je možné vec rozdeliť, ak nie tak potom pristúpi k prikázaniu podielu niektorému zo spoluvlastníkov, ktorý musí toho spoluvlastníka, ktorého podiel sa takto prikáže vyplatiť. Ak nikto vec nechce, tak súd môže nariadiť predaj veci a rozdelenie výťažku podľa podielov. 

Pozemok je v zásade vždy reálne deliteľný, takže sa bude musieť vypracovať geometrický plán a následne podľa neho súd rozhodne o zrušení a rozdelení pozemku na viac častí, podľa podielu. Odpoveď na Vašu otázku teda znie, že môže a aj napriek nesúhlasu.


Podotázka: Vyčlenenie časti spoločného pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Ide o parcelu typu E (neparcelovanú) so 53 vlastníkmi. Pred 50 rokmi ju všetci spoločne kosili, ale postupom času prestali a všetko začalo zarastať. Niektorí sa odsťahovali, zomreli, alebo bývajú ďaleko. Aby sme mali neudržiavanú časť pozemku pri domoch pod kontrolou, ohradili sme ju a začali ju využívať na pestovanie. Zvyšok pozemku kosil sused za všetkých. Takto to pokračuje už tridsať rokov. Počas tohto obdobia si jedna suseda dala presne vymerať svoj podiel na uvedenom záhradkom pozemku, kde je vlastne skutočne 53 spoluvlastníkov. Pozemok nie je možné prepísať, ale počula som o vydržacom práve pozemku. Prosím Vás, čo potrebujem pre túto situáciu?

Odpoveď: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

(odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň, vo Vašom prípade by nebolo možné vydržanie, pretože samotné ohradenie a držba 30 rokov ešte neznamená, že ste dobromyseľný, chýba Vám titul (zmluva, dohoda), na základe ktorej by sa mohol počítať začiatok vydržacej lehoty a dobromyseľnosť.


Trápi vás "Vyčlenenie časti spoločného pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyčlenenie časti spoločného pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám chatu, ktorá stojí na parcele, ktorá patrí Urbarátu a tiež sa tam platí prenájom. Je možné túto parcelu odkúpiť? Ak áno, ako postupovať v prípade, že majitelia nie sú známi, prípadne sú mŕtvi alebo sa odstahovali? Ďakujem.

Odpoveď: Vyčlenenie časti spoločného pozemku

(odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň, odkúpiť túto parcelu môžete iba od vlastníkov, ak sú vlastníci mŕtvi, potom od ich dedičov. Ak nepoznáte dedičov, potom ich musíte zistiť, inak sa Vám parcelu nepodarí kúpiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyčlenenie časti spoločného pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.