Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,840 (0.19 s)

[2024] Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi | Právna Poradňa

Dobrý deň, vo Vašom prípade pravdepodobne pri kupovaní hnuteľných vecí spoločne vzniklo k týmto spoločným veciam podielové spoluvlastníctvo. Uviedol som ...

Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?

Dobrý deň, môj priateľ a ja spolu vlastníme byt. Nie sme manželia, ale máme podielové vlastníctvo - polovica bytu patrí jemu a druhá mne. Rádi by sme.

[2024] Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Podiel vyjadruje mieru, akou sa ...

[2024] Pozemok a spoluvlastnícky podiel | Právna Poradňa

... podielové spoluvlastníctvo (PS) a následne na pozemku začať stavať. Pokiaľ ... Ak ste to mysleli tak, že ste mali podiely (napríklad po 1/2) a spolu ste mali 1/1, ...

[2024] Predaj domu v spoluvlastníctve | Právna Poradňa

... podielové spoluvlastníctvo. Vzhľadom na uvedené, vyzvite sestry písomnou formou, že máte záujem o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, a to ...

[2024] Rozdelenie spoluvlastníctva-postup | Právna Poradňa

... spoluvlastníctva, a to podielové spoluvlastníctvo a aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pokiaľ ide o fakt, že druhý spoluvlastnícky podiel k domu o ...

[2024] Hosporádenie spoluvlastníkov so spoločnou vecou [Advokáti ...

Podielové spoluvlastníctvo a hospodárenie so spoločnou vecou. Pri hospodárení ... Pri vysporiadaní spoluvlastníctva zákon vyžaduje účasť všetkých spoluvlastníkov.

[2024] Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, je možné zrušiť podielové vlastníctvo manželov? O podielové vlastníctvo sme so manželom požiadali v období, kedy podnikal. Teraz už dôvody pre to ...

[2020] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

16. 5. 2019 ... podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe dohody alebo na návrh niektorého spoluvlastníka ho zruší a vyporiada súd.

[2024] Majetkové vysporiadanie súdnou cestou [Advokáti Bratislava]

Tak ako bolo uvedené vyššie, ak nedôjde k dohode o zrušení a vysporiadaní majetku - spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.