Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.21 s)

[2023] Majetkové vysporiadanie súdnou cestou [Advokáti Bratislava]

Zrušenie a majetkové vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou ... vysporiadaní majetku - spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo ...

[2023] Práva dediča a podielového spoluvlastníka | Právna Poradňa

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Nárok na náhradu za ...

[2023] Združený pozemok | Právna Poradňa

V slovenskom právnom poriadku je podielové spoluvlastníctvo ideálnym podielovým ... Pri pozemku sa spravidla postupuje tak, že podielový spoluvlastníci si ...

[2023] Vyporiadanie spoločného dvora | Právna Poradňa

Je potrebné poznamenať, že v podielovom spoluvlastníctve ide o tzv. ideálne ... resp. vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, aby mu pripadol reálny podiel ...

[2023] Predkupné právo brata | Právna Poradňa

Pri podielovom spoluvlastníctve podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k ...

[2023] Problémy so spoluvlastníctvom domu | Právna Poradňa

V prípade, že by ste chceli svoje podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu spoluvlastníkov.

[2023] Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

[2023] Vysporiadanie spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Z Vašej otázky však predpokladám, že trojročná lehota ešte neuplynula, avšak odporúčam Vášmu synovi túto lehotu sledovať a strážiť (vyporiadanie podielového ...

[2023] Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie…

Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva? Online právna poradňa. Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov. Otázka: ...

[2023] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

16. 5. 2019 ... podielové spoluvlastníctvo sa zruší a vyporiada buď na základe dohody alebo na návrh niektorého spoluvlastníka ho zruší a vyporiada súd.

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku