Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,710 (0.27 s)

[2023] Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

autorizáciu, máte právnu istotu, že dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva bude právne perfektná, vrátane jej zapísania dohody do katastra nehnuteľností.

[2023] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom" a chcete pomôcť? Opýtajte sa advokáta. V tejto právne poradni odpovedajú: JUDr. Milan Ficek. JUDr.

[2023] Rozdelenie spoluvlastníctva-postup | Právna Poradňa

Dopĺňajúca otázka: Myslíme správne, že podielový spoluvlastník domu alebo záhrady môže svoj podiel prenajať inej osobe, rodine alebo známemu zadarmo alebo za ...

[2023] Združený pozemok | Právna Poradňa

Pri pozemku sa spravidla postupuje tak, že podielový spoluvlastníci si objednajú vyhotovenie geometrického plánu za účelom vytvorenia pozemkov (každého o ploche ...

[2023] Hosporádenie spoluvlastníkov so spoločnou vecou [Advokáti ...

Rozhodnutie spoluvlastníkov musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou podielových spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov. Pokiaľ pôjde o zrušenie a ...

[2023] Predaj domu v spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho syna, ktorý je podiel. spoluvlastníkom v podiele 1/4 k celku. Syn poslal ponuku ...

[2023] Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi | Právna Poradňa

1 OZ), prislúcha pri podielovom spoluvlastníctve všetkým spoluvlastníkom ... podielové spoluvlastníctvo. Uviedol som pravdepodobne, nakoľko to závisí od ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po…

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe. Dobrý deď, žijeme v rodinnom dome, kde nám patrí 17/20.

[2023] Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového…

Dobrý deň, môj priateľ a ja spolu vlastníme byt. Nie sme manželia, ale máme podielové vlastníctvo - polovica bytu patrí jemu a druhá mne. Rádi by sme.

[2023] Práva dediča a podielového spoluvlastníka | Právna Poradňa

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Nárok na náhradu za ...

LEXANA - asistentka