Máte
otázku?

Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?

Ak by som podala žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, kto by následne hradil poplatky za súd a aká by bola ich výška ak hodnota domu určená odhadcom je 70 000 eur? Ako je to v prípade, keď by som chcela zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo? Koľko by som musela zaplatiť za súdne konanie? Ďakujem vám.

Odpoveď: Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?

Dobrý deň, podľa § 251 Civilného sporové poriadku (CSP), trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. Patria tú najmä súdne poplatky a trovy právneho zastúpenia. Podľa § 255 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. To znamená, že v prípade, že budete v konaní úspešná, súd zaviaže protistranu na náhradu všetkých vašich trov konania. Podľa sadzobníka súdnych poplatkov podľa znenia zákona o súdnych poplatkoch sa zo žaloby na vypratanie nehnuteľnosti vyberie poplatok vo výške 99,50 €. V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom. V uvedenom prípade, bude preto výška poplatku 6 % z ceny hodnoty Vášho spoluvlastníckeho podielu. V praktickej rovine však súd môže aplikovať položku 1 b) sadzobníka súdnych poplatkov, teda, že nemožno predmet konania oceniť peniazmi a stanoví súdny poplatok vo výške 99,50 €. Súd Vám na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú vaše majetkové pomery.

Trápi vás "Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.