'

Darovanie medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 10. 2013

Otázka: Darovanie medzi manželmi

Sme s manželom vlastnikmi domu s manzelom a ten chce napisat na mňa , aby som bola len ja majitelkou. Moze sa to spravit darovacou zmluvou. ďakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Dobrý deň,

darovanie medzi manželmi, pokiaľ ide o spoločný majetok patriaci do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) nie je možné.

 

Postup vo Vašom prípade by bol taký, že podáte návrh na zrušenie BSM počas manželstva, a následne uzatvoríte dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej sa dohodnete, že jedinou vlastníčkou vecí sa stanete Vy.  Pre urýchlenie celého procesu môžete využiť služby advokáta, ktorý Vám poradí, ako máte presne postupovať, aby konanie na súde ako aj na katastri prebehlo bez problémov a rýchlo.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem porosiť o radu ako postupovať. V dedičskom konaní po zosnulej matke som zdedil 1/2 bytu. Druhu 1/2 od otca som zdedil darovaním. Rodičia boli rozvedení, takže každý z nich vlastnil polovicu. Na LV teda mám zápis 1/2 zdedená po zosnulej matke, 1/2 zdedená darovacou zmluvou od otca. Nakoľko som ženatý, chcel by som previesť 1/2 spomínaného bytu na manželku. Môžem to urobiť darovacou zmluvou? Predpokladm, že na tento majetok sa nevzťahuje BSM. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň prajem

pokiaľ ste nehnuteľnosť zdedili, resp. dostali darom a chcete určitý podiel previesť na manželku, môžete to urobiť. Ak na ňu podiel chcete previesť bezodplatne, potom je potrebné uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu na daný podiel a následne podať návrh na vklad do katastra. Po povolení vkladu by bola nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctva Vás a manželky (nie v BSM).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Naskytla sa nám možnosť kúpiť darovaný pozemok. Darovacia zmluva je z 19. 10. 2018. Ak by sme tento pozemok kúpili, môže darca spätne napadnúť darovaciu zmluvu, ak by nebol stotožnený napr. s predajom pozemku, alebo s porušením dobrých mravov obdarovaného? Môže ju napadnúť a žiadať od neho späť pozemok, aj keď už budeme jeho vlastníkmi my a spôsobiť nám tým právne problémy?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pokiaľ sa jedná o právny vzťah  pôvodného darcu a obdarovaného, zo zákona platí vyššie uvedené zákonné ustanovenie.

Pre prípad, že by obdarovaný, teda budúci predávajúci, nehnuteľnosť predal Vám a pôvodný darca by sa domohol zrušenia darovacej zmluve  a keby teda nehnuteľnosť bola už predaná Vám, potom pôvodný obdarovaný by musel zaplatiť finančnú náhradu za nehnuteľnosť.

 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom prepisu /darovania. Manžel dostal ešte ako slobodný do daru pozemok, na ktorom sme začali spolu stavať dom, hypotéka bola na jeho meno aj na všetkom figuruje iba jeho meno. Dom sme stavali spoločne od samého začiatku. Potom sme sa zobrali, dom sa skolaudoval. Minulý rok sa prefinancovala hypotéka a v nej už figurujeme obidvaja s tým, že sa spraví prepis domu. Je lepšie darovať polku domu mne alebo som počula, že je možnosť aj čestného vyhlásenia manželov, že dom stavali spoločne + zápis do katastra, všetko je vraj potrebné overiť úradne. Chcem sa spýtať akú možnosť by ste mi odporučili, dar si vraj môže manžel žiadať spať, ak by sme sa nepohodli o pár rokov. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, nakoľko stavba z pohľadu práva vzniká, keď je možné rozoznať dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. Podľa judikatúry (RR 26/1989 platí, že ak na stavbe boli vykonané prvky dlhodobej životnosti pred sobášom, stavba nepatrí do BSM.  Z Vašej otázky však vyplýva, že stavba vznikla ešte pred uzavretím manželstva. Z toho dôvodu nemusí mať takéto čestné vyhlásenie úspech. Preto odporúčame darovanie polovice nehnuteľnosti. Je pravda, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ale je to veľmi zložité. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka platí: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.". Manžel by musel preukázať, že ste voči nemu, alebo jeho rodine hrubo porušila dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov sa nepovažuje, ak by ste sa "nepohodli" alebo podľa nášho právneho názoru ani rozvod.

Ak ste však manželovi finančne pomáhali a investovali do stavby (potom sa manžel bezdôvodne obohatil), mohli by ste urobiť kúpnu zmluvu na podiel a nárok na bezdôvodne obohatenie započítať. 

Ďalšia možnosť je, že by dom patril do podielového spoluvlastníctva (nie BSM) o čom by ste urobili tiež písomný dokument, ktorý by ste zaslali katastru. V ňom by malo byť uvedené, že keď ste začali stavať dom, tak bola dohoda o tom, že tento dom bude spoločný (v podieloch 1/2 a 1/2).

Riešení je veľa a na to, aby sme Vám poradili tú najlepšiu je potrebné bližšie sa oboznámiť s okolnosťami prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, žijem s manželom a jeho rodičmi v rodičovskom dome. Rodičia darovali dom aj pozemok synovi - môjmu manželovi, darovacou listinou s vecným bremenom. Spoločne spravujeme dom, staráme sa o rodičov a všetci sme investovali do opráv ineriéru a exteriéru domu a okolia. Chcem byt aj ja spoluvlastníkom tohoto majetku. Ako mame postupovať?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade manžel nadobudol dom a pozemok do svojho výlučného majetku, nie do BSM. V zmysle judikatúry je tak možné, aby na Vás previedol časť majetku, napr. darovacou zmluvou, pričom v takom prípade by časť domu nebola vo Vašom spoločnom BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve. Právny nárok domáhať sa toho, aby na Vás dom previedol nemáte. Záleží to od ochoty manžela, ako vlastníka, ktorý môže rozhodovať o svojom majetku samostatne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako previesť byt, ktorý je v BSM, do výlučného vlastníctva manželky? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

uvedené nie je možné zrealizovať. Ak je už majetok vo Vašom spoločnom BSM, potom ste obaja vlastníkmi celej veci, akoby výlučnými vlastníkmi, a preto nie je možné meniť právnu povahu vlastníctva týmto spôsobom. Išlo by o nadobudnutie niečoho, čo už vlastní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať ako mám postupovať, aby bolo na LV aj moje meno. S manželom sme kúpili stav. Pozemok minulý rok a napísaný je len na neho taktiež stavebné povolenie všade figuruje jeho priezvisko. Čo mám robiť, aby som bola na LV zapísaná aj ja a pozemok aj dom, ktorý ešte staviame patril aj mne. Ďakujem veľmi pekne Ala.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste stavebný pozemok kúpili počas manželstva a idete aj stavať, pričom ste sa predtým nedohodli na zúžení BSM, prípadne nebola kúpna cena uhradená z prostriedkov, ktoré niektorému z Vás boli darované, alebo ste zdedili, tak tieto nehnuteľnosti by mali patriť do BSM. Skutočnosť, že na stavebnom povolení figuruje len jeho meno na tom, že vec patrí do BSM nič nemení.  Mohli by ste kataster písomne požiadať, aby zmenil údaje na LV. Museli by ste však preukázať, že vec sa nadobudla počas manželstva a patrí do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné darovanie majetku nadobudnutého pred svadbou do výlučného vlastníctva manželky - bez BSM, či podielového vlastníctva kvôli ochrane napr. pred exekútorom vzhľadom na moje živnostenské podnikanie ?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ by sa jednalo o darovanie majetku vo Vašom výlučnom vlastníctve nadobudnutého pred uzatvorením manželstva, tento majetok môžete darovať manželke.

Platí však súčasne v zmysle ust. §  42a/ a nasl. Obč. zákonníka,  že "veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený." 

Teda veriteľ môže napadnúť právny úkon - darovanie, ku ktorému v skutočnosti došlo za tým účelom, aby veriteľ nemal uhradenú svoju pohľadávku, ktorá by bola uhradená z finančných prostriedkov získaných pri predaji predmetného darovaného majetku.

Právo odporovať právnemu úkonu  bude môcť veriteľ proti Vašej manželke, keďže ona by mala z predmetného úkonu prospech, rovnako aj proti dedičom. 

Nakoľko podnikáte, Vaša manželka môže podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva súdom z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Môj otec dostal od mamy, darovacou zmluvou, ešte, keď bol slobodný, rodinný dom, pozemky, lesy, lúky a záhrady. Potom si vzal mamu. Otázka: Zgrupuje sa ich individuálny majetok (bez ohľadu kto koľko mal pred manželstvom) do jedného spoločného majetku kde obaja majú nárok na 50 % každý? Pýtam sa lebo ja (syn) a mama sme investovali do domu veľké peniaze ale zistili sme, že dom a pozemky všetko je na otca, s ktorým nemáme dobrý vzťah, tak sa obávam, že ak by mal výlučné právo vlastníctva (tj. ani moja mama-jeho manželka, nemala nárok na 50% majetku), v takomto prípade by mohol prepísať všetko na staršieho brata, ktorý do domu ale neinvestoval ani cent, ale vlastnil by úplne zrenovovaný dom. Ďakujem!

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Usudzujúc z otázky, že k darovaniu nehnuteľností došlo pred uzatvorením manželstva a následne bolo uzatvorené manželstvo, zakladá pochybnosti o darovacích zmluvách.

2./ Majetok nadobudnutý pred manželstvom sa nezlučuje /nezrgupuje/ s majetkom nadobudnutým v rámci bezpodielového spoluvlastníctva. Pokiaľ došlo k investovaniu do nehnuteľnosti z Vašej strany ako syna a finančné vklady do nehnuteľnosti  nemáte vyporiadané (napr. uznanie záväzku zo strany otca ako vlastníka nehnuteľnosti, darovanie podielu na nehnuteľnosti  Vám ako protihodnotu za fin. prostriedky a pod.)  na strane vlastníka nehnuteľnosti došlo k bezdôvodnému obohateniu, ktoré je povinný vydať.   Podľa ust. § 451 Obč. zákonníka platí :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

3./ Pokiaľ  by došlo k rozvodu manželstva museli by byť finančné vklady do nehnuteľností v rámci BSM vyporiadané, t.j. teda vklady Vašej matky, napr. finančných prostriedkov, ktoré získala darom a tieto investovala do nehnuteľnosti manžela. Vy by ste však neboli účastníkom dohody o vyporiadaní BSM, nakoľko ste synom vlastníka.

4./ Váš otec ako vlastník nehnuteľnosti môže za svojho života s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia, t.j. : vrátane darovania nehnuteľností Vášmu bratovi.

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, týmto by som sa chcela informovať ohľadom ďalšieho postupu ohľadom prepisu majetku. Manželovi ešte za slobodna cez kúpno-predajnú zmluvu darovala svokra pozemok, kde stala stará stavba. Stará stavba sa zbúrala a po svadbe sme riešili hypotéku v banke, kde som ja hlavný dlžník a manžel spoludlžník. Mám nárok vlastniť aj pozemok, hoci LV je iba na manžela? Ako ďalej postupovať ohľadom právneho riešenia, aby bol pozemok aj na mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že Vášmu manželovi bola kúpnou zmluvou darovaná nehnuteľnosť. Uvedené je však vylúčené. Muselo sa jednať buď o kúpu (odplatný prevod), alebo o darovanie (bezodplatný prevod). Bez ohľadu na to, akým titulom nadobudol Váš manžel nehnuteľnosť - pozemok so starou stavbou, ktorá bola neskôr odstránená, faktom zostáva, že k prevodu došlo pred uzavretím manželstva, a teda ide o výlučný majetok Vášho manžela.

Ak chcete docieliť to, aby išlo o spoločný majetok, tak Vám môže manžel darovať podiel na danej nehnuteľnosti z jeho výlučného majetku. Týmto spôsobom sa stanete obaja podielovými spoluvlastníkmi na pozemku, ktorý je v súčasnosti na LV evidovaný len na Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

A je možné darovať manželovi polovicu pozemku, ktorý som ja ostala pred manželstvom ak už na ňom prebieha výstavba domu?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Áno, je to možné. Potom je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj stavebnému úradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk