Máte
otázku?

Darovanie medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie medzi manželmi

Sme s manželom vlastnikmi domu s manzelom a ten chce napisat na mňa , aby som bola len ja majitelkou. Moze sa to spravit darovacou zmluvou. ďakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Dobrý deň,

darovanie medzi manželmi, pokiaľ ide o spoločný majetok patriaci do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) nie je možné.

 

Postup vo Vašom prípade by bol taký, že podáte návrh na zrušenie BSM počas manželstva, a následne uzatvoríte dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej sa dohodnete, že jedinou vlastníčkou vecí sa stanete Vy.  Pre urýchlenie celého procesu môžete využiť služby advokáta, ktorý Vám poradí, ako máte presne postupovať, aby konanie na súde ako aj na katastri prebehlo bez problémov a rýchlo.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
rád by som sa spýtal. Dva roky pred svadbou som previedol 2/5 môjho podielu s domu na priateľku,  teraz už manželku darovacou zmluvov. Manželstvo nefunguje a ona sa rozhodla, že mi môj dar vráti. Je to možné urobiť aj počas manželstva? Alebo po rozvode? Alebo ako je to možné? Ďakujem za odpoveď. Miloš

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň, keďže išlo o Váš výlučný majetok, z ktorého podiel ste darovali vtedy už manželke, môžete aj teraz počas trvania manželstva spísať dohodu o vrátení daru.

Otázkou vo Vašou prípade je to či v predmetnej nehnuteľnosti aj spoločne bývate a teda či ste počas trvania manželstva do nehnuteľnosti aj investovali /rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a podobne/. AK by bola odpoveď kladná, fin. prostriedky na rekonštrukciu boli použité z prostriedkov patriacich do BSM, tieto finančné investície počas trvania manželstva budete môcť vyporiadať až po rozvode.

Vo veci odporúčame nechať vypracovať znalecký posudok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S manželom sa rozvádzame. Je zo zahraničia a nechce zostať žiť na Slovensku. Svoju časť majetku chce darovať deťom, s tým, že bude môcť za deťmi kedykoľvek prísť, keďže sú maloleté. Do dospelosti deti by som sa o tu časť starala ja. Je to možné a ako. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
bude to možné po rozvode manželstva. Kým manželstvo nie je rozvedené, nie je možné vyporiadať BSM. Až následne bude možné vyporiadať BSM a dosiahnuť stav, že svoju časť daruje deťom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám otázku, je možné aby manželka previedla - darovala počas manželstva na mňa svoju polovicu pozemku ktorý sme kúpili - nadobudli spoločne počas manželstva a ja sa tak stal jediným vlastníkom pozemku?
Pred manželstvom sme nemali právne ošetrené nič.
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2021)

Dobrý deň,

v zmysle zákona nie je to možné, aby vám manželka darovala polovicu pozemku. Predmetom daru medzi manželmi nemôže byť vec (nehnuteľnosť), ktorú počas manželstva nadobudli obaja manželia spoločne do BSM. Každý z manželov má vlastnícke právo k celej veci, ktoré je obmedzené rovnakým právom druhého manžela. Manželka by vám mohla darovať len vec, ktorá je v jej  výlučnom vlastníctve. V prípade, ak by ste v budúcnosti plánovali kúpu nehnuteľnosti a vlastníkom by mal byť len jeden z Vás, tak existuje možnosť spísať s manželkou dohodu o zúžení rozsahu BSM formou notárskej zápisnice v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka.  Dohodu však možno uzavrieť len do budúcna, nemôže sa vzťahovať na majetok, ktorý bol nadobudnutý pred jej uzavretím, preto  by sa už nevzťahovala na predmetný pozemok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
manžel vlastní byt v osobnom vlastníctve, ktorý mal pred uzavretím manželstva. Tento byt chcel prepísať celý na mňa. Prosím ako treba postupovať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
ak je v jeho výlučnom vlastníctve a chce ho na Vás previesť, tak môžete uzavrieť napr. darovaciu zmluvu. 

Darovacia zmluva musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí mať aj náležitosti podľa bytového zákona. Tiež je potrebné presne opísať byt, bytový dom a pozemky, na ktorom stojí bytový dom. Následne je potrebné podať návrh na vklad a po povolení vkladu sa stane vlastníkom bytu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Manžel si ešte pred svadbou kúpil byt na hypotéku. Medzi časom bola svadba, potom nám refinancovali hypotéku, kde už som mu musela ako manželka podpísať súhlas. A teraz by mi formou darovacej zmluvy chcel napísať polovicu bytu. Hypotéka sa platí z jedného účtu, ktorý je písaný na manžela a ja som vedená ako disponent. Chcela by som vedieť, či aj v takomto prípade keď ide o darovanie medzi manželmi treba najskôr súhlas, riešiť to s bankou.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
odpoveď vo Vašej otázke sa nachádza v zmluve o hypotekárnom úvere, resp. v zmluve o záložnom práve. Ak tam bude uvedené, že sa vyžaduje vopred súhlas s prevodom, bude tento súhlas potrebný, hoci by sa jednalo o prevod medzi manželmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
potrebovala by som sa poradiť.
Ešte za slobodná som kúpila dom so záhradou a som jeho jedinou vlastníčkou. Na dom mame hypotéku.
Chcela by som však, aby dom patril aj manželovi.
Aká je najlepšia cesta?
Darovacia zmluva na 1/2 domu, alebo rozšírenie BSM?
Mame 3ročného syna a potrebujem, aby v prípade ak sa mi niečo stalo, mohol manžel s nehnuteľnosťou čo najslobodnejšie nakladať.
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,

 

ak už ste vlastníčkou domu len Vy, tak nie je možné BSM rozšíriť tak, aby bol dom v bezpodielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho manžela. Jediná možnosť je teda len prevod podielu. Ak vykoná prevod darovacou zmluvou, nevidím v tom žiaden problém. Darovali by ste podiel na Vašom výlučnom majetku do vlastníctva Vášho manžela, čo je v praxi úplne bežné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Počas manželstva som nadobudol pozemok, na ktorom teraz máme rozostavaný RD. V stavebnom povolení je len moje meno a pokiaľ tam chcem dopísať manželku, tak žiadajú zmluvu o budúcej darovacej zmluve na pozemok. Údajne tam manželku nemôžem dopísať, pretože vlastníkom pozemku som len ja. Viete mi poradiť, či je to vôbec potrebné dopisovať manželku do stavebného konania? Beriem to ako fakt, že vlastníkom je predsa aj ona, keď som ten pozemok nadobudol za manželstva.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2020)

Dobrý deň,
ak Vám bol pozemok darovaný alebo ste ho nadobudli na základe dedenia, patrí iba Vám. Ak ste ho však kupovali, hoci iba sčasti zo spoločných peňazí (kam patria aj príjmy počas trvania manželstva), tak patrí do BSM (spoločného majetku). Na to, aby mohla byť ako stavebník nemusí byť automaticky vlastníkom pozemku. Stačí, ak bude napríklad mať nájomnú alebo inú zmluvu oprávňujúcu vykonanie stavby na Vašom pozemku. Ďalšia vec je tiež tá, že ak dom staviate počas trvania manželstva, a počas trvania manželstva bude postavená časť, ktorá tvorí prvé nadzemné podlažie domu, bude patriť do BSM bez ohľadu na to, že na LV budete uvedený sám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám ešte otázku. Ak mi manžel daruje obnos peňazí, bude to vyňaté pri vysporiadaní BSM ? Je nutná darovacia zmluva ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame, že ak by išlo o darovanie peňazí, ktoré patria do BSM, darovanie medzi manželmi nie je možné. Ak by však peniaze manžel nadobudol napr. dedením alebo darovaním, potom je to možné, môže Vám ich darovať.

Pýtate sa ďalej, či tieto peniaze by boli vyňaté z BSM, odpoveď závisí od toho, na čo použijete peniaze, teda či si ich ponecháte ako Vaše výlučné vlastníctvo alebo niečo kúpite a či na kúpu novej veci by boli použité len tieto Vám darované peniaze, alebo aj peniaze patriace do BSM. Ak by na kúpu novej veci boli použité aj peniaze patriace do BSM, potom aj nová kúpená vec bude patriť do BSM a pri vyporiadaní by ste mali nárok na vyporiadanie predmetnej sumy v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Darovaciu zmluvu samozrejme odporúčame.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pán Ficek.
Mal by som na Vás jednu otázku. Rodičia sa rozviedli vlastnia spolu chatu otec chce matku vyplatiť ( ona s tým súhlasí). Prosím Vás spise sa nejaká kúpnou predajna zmluva overí sa notárom a potom sa to zanesie na kataster a tam to prepisu len na otca?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, či túto chatu vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (v katastri zapísané ako 1/1) alebo v podielovom spoluvlastníctve (v katastri obaja 1/2).

V oboch prípadoch však postačuje podpísať potrebnú dohodu, úradne overiť podpisy oboch účastníkov zmluvy u notára a následne podať na príslušný okresný úrad návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
ešte ako slobodný som kúpil pozemok. O pár rokov na to sme začali stavať dom už s manželkou. Chyba bola, že už pozemok som jej nedaroval lebo následne to všetko bolo len na mňa a teraz sa z toho neviem dostať. Všetko je písané na mňa. Ako by som mal postupovať, aby tam bola uvedená aj manželka? Moc ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2020)

Dobrý deň,
ak je všetko písané na Vás a chcete, aby niečo vlastnila aj manželka, potom je potrebné uzavrieť písomnú zmluvu a previesť na ňu dohodnutý podiel. Previesť ho môžete darovacou zmluvou, alebo kúpnou zmluvou. To je na dohode. Dané nehnuteľnosti však nebudú v BSM ale vo Vašom podielovom spoluvlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Pred uzavretím manželstva som kúpil rodinný dom v hotovosti. Po uzavretí manželstva po piatich rokoch, som daroval tento dom svojej manželke. Po pätnástich rokoch spolužitia sme sa rozviedli. Teraz ma vyhadzuje z domu, že dom patrí len jej. Mám nejaké právo na časť z nehnuteľnosti?
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2020)

Dobrý deň,
z darovaného domu Vás manželka nemôže vyhodiť. Z domu by ste boli povinný sa vysťahovať len na základe súdneho rozhodnutia. Návrh na súd na vypratanie bytu by musela podať Vaša manželka. Súdy v uvedených veciach rozhodujú aj o bytovej náhrade, ktorú by bola povinná zabezpečiť manželka (napr. primeraný byt do nájmu).

Z otázky predpokladáme, že BSM vyporiadané nemáte.

Keďže dom nepatrí do BSM, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Za splnenia zákonných podmienok by ste sa mohli domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka a to z dôvodu, že obdarovaný - manželka - sa správa k darcovi alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Za účelom vyporiadania BSM odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím je možné darovať časť nehnuteľnosti, ktorá je v BSM, avšak babka zomrela, dedičské ešte nebolo a dedko by chcel darovať svoj podiel vnúčatám, ešte pred dedičským konaním. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň prajem,

nakoľko bola nehnuteľnosť v BSM, tak starý otec nemá teraz presný podiel, ktorý vlastní. V BSM je podiel 1/1. Preto je podľa môjho právneho názoru potrebné počkať do skončenia dedičského konania, kde sa presné určí, kto dostane aký podiel a kto vlastne bude spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Môžu nimi byť napr. starý otec a jeho deti, alebo sa môžu dohodnúť, že nehnuteľnosť bude patriť len jemu. Následne, keď bude mať presný podiel, môže ho previesť (prípadne jeho časť) na inú osobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme byt v bezpodielovom vlastníctve a svoju polovicu by som chcela darovať mame, aby mala v prípade rozvodu alebo smrti nárok. Ako sa to dá zariadiť buď darovaním alebo závetom tak, aby manžel to nevedel. Ďakujem za odpoveď N.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, podiel na byte by ste mohli darovať svojej matke ale len za podmienky, že darcom v prípade darovacej zmluvy by bol aj Váš manžel. Naďalej by však platilo, že zostávajúca časť resp. podiel na byte by patrili do BSM.

Možnosťou, ak uvádzate v otázke by bolo spísanie závetu v prospech Vašej matky. Tu však platí, že v prípade Vášho úmrtia v dedičskom konaní sa najprv vyporiadava zaniknuté BSM, a kedže manžel nie je neopomenuteľným dedičom, Vaša mama ako závetný dedič by nadobudla v dedičskom konaní len 1/4 bytu. 

Pokiaľ ide o rozvod, Vaša mama nie je účastníkom konania o vyporiadanie BSM po rozvode.

Záver : Darovanie podielu Vašej matke za trvania manželstva je možné len na základe prejavu vôle - spísania darovacej zmluvy aj Vašim manželom ako účastníkom zmluvy. Závet je možný, ale závetnému dedičovi - Vašej matke by sa dostala len 1/4 z  bytu (predpokladáme, že deti nemáte, aspoň to v otázke neuvádzate).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Ja 1/2 a brat 1/2. Manželke som minulý rok daroval 1/4 z domu. Chceme dom predať a neradi by sme platili daň z manželkinej časti. Manželka má už v dome tri roky trvalý pobyt.
Je možné si od nej spať vypýtať dar tu štvrtinu alebo sa už nič nedá robiť a budeme musieť čakať 5 rokov a až potom nebude musieť platiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, Vami uvedený návrh, aby manželka vrátila dar a vyhli ste sa tak plateniu dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti nie je riešením. Nie je podstatné to, že manželka má v nehnuteľnosti trvalý pobyt 3 roky.
Treba uviesť, že v prípade predaja nehnuteľnosti  pokiaľ ide o spoluvlastnícky podiel manželky nie je isté, či daň vôbec platiť bude, ale daňové priznanie bude musieť podať keďže nie je vlastníkom nehnuteľnosti 5 rokov.
Zdaneniu totiž bude podliehať len rozdiel medzi príjmom a výdavkom, ktorým je cena nehnuteľnosti v čase darovania manželke alebo cena nehnuteľnosti v čase darovania Vám ako darcovi, čo závisí od toho, ako dlho ste boli vlastníkom nehnuteľnosti v čase darovania podielu na nehnuteľnosti Vašej manželke.

Riešením je, že teraz predmetom predaja bude podiel na nehnuteľnosti Váš a Vášho brata a až následne predá podiel na nehnuteľnosti aj Vaša manželka. Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Zdedil som záhradu a chcel by som ju prepísať na manželku. Dá sa to spraviť iba darovacou zmluvou ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2019)

Dobrý deň, 

keďže záhradu ste zdedili, možnosťou je darovacou zmluvou previesť záhradu do vlastníctva Vašej manželky v celosti alebo v podiele ako sa dohodnete. 

Ďalšou možnosťou je spísať u notára zápisnicu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva  a to v tom smere, že záhrada bude patriť do BSM.

Uvádzame tieto riešenia (darovanie podielu na záhrade prípadne rozšírenie BSM/ preto, že môže dôjsť k situácii dedenia po jednom z Vás a druhý - pozostalý manžel ako podiel. spoluvlastník záhrady  resp. bezpodiel. spoluvlastník, potom jeho podiel nebude predmetom dedenia. Následne bude otázkou dohody dedičov ako sa dohodnú na užívaní záhrady.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem porosiť o radu ako postupovať. V dedičskom konaní po zosnulej matke som zdedil 1/2 bytu. Druhu 1/2 od otca som zdedil darovaním. Rodičia boli rozvedení, takže každý z nich vlastnil polovicu. Na LV teda mám zápis 1/2 zdedená po zosnulej matke, 1/2 zdedená darovacou zmluvou od otca. Nakoľko som ženatý, chcel by som previesť 1/2 spomínaného bytu na manželku. Môžem to urobiť darovacou zmluvou? Predpokladm, že na tento majetok sa nevzťahuje BSM. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň prajem

pokiaľ ste nehnuteľnosť zdedili, resp. dostali darom a chcete určitý podiel previesť na manželku, môžete to urobiť. Ak na ňu podiel chcete previesť bezodplatne, potom je potrebné uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu na daný podiel a následne podať návrh na vklad do katastra. Po povolení vkladu by bola nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctva Vás a manželky (nie v BSM).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Naskytla sa nám možnosť kúpiť darovaný pozemok. Darovacia zmluva je z 19. 10. 2018. Ak by sme tento pozemok kúpili, môže darca spätne napadnúť darovaciu zmluvu, ak by nebol stotožnený napr. s predajom pozemku, alebo s porušením dobrých mravov obdarovaného? Môže ju napadnúť a žiadať od neho späť pozemok, aj keď už budeme jeho vlastníkmi my a spôsobiť nám tým právne problémy?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Pokiaľ sa jedná o právny vzťah  pôvodného darcu a obdarovaného, zo zákona platí vyššie uvedené zákonné ustanovenie.

Pre prípad, že by obdarovaný, teda budúci predávajúci, nehnuteľnosť predal Vám a pôvodný darca by sa domohol zrušenia darovacej zmluve  a keby teda nehnuteľnosť bola už predaná Vám, potom pôvodný obdarovaný by musel zaplatiť finančnú náhradu za nehnuteľnosť.

 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom prepisu /darovania. Manžel dostal ešte ako slobodný do daru pozemok, na ktorom sme začali spolu stavať dom, hypotéka bola na jeho meno aj na všetkom figuruje iba jeho meno. Dom sme stavali spoločne od samého začiatku. Potom sme sa zobrali, dom sa skolaudoval. Minulý rok sa prefinancovala hypotéka a v nej už figurujeme obidvaja s tým, že sa spraví prepis domu. Je lepšie darovať polku domu mne alebo som počula, že je možnosť aj čestného vyhlásenia manželov, že dom stavali spoločne + zápis do katastra, všetko je vraj potrebné overiť úradne. Chcem sa spýtať akú možnosť by ste mi odporučili, dar si vraj môže manžel žiadať spať, ak by sme sa nepohodli o pár rokov. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, nakoľko stavba z pohľadu práva vzniká, keď je možné rozoznať dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. Podľa judikatúry (RR 26/1989 platí, že ak na stavbe boli vykonané prvky dlhodobej životnosti pred sobášom, stavba nepatrí do BSM.  Z Vašej otázky však vyplýva, že stavba vznikla ešte pred uzavretím manželstva. Z toho dôvodu nemusí mať takéto čestné vyhlásenie úspech. Preto odporúčame darovanie polovice nehnuteľnosti. Je pravda, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ale je to veľmi zložité. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka platí: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.". Manžel by musel preukázať, že ste voči nemu, alebo jeho rodine hrubo porušila dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov sa nepovažuje, ak by ste sa "nepohodli" alebo podľa nášho právneho názoru ani rozvod.

Ak ste však manželovi finančne pomáhali a investovali do stavby (potom sa manžel bezdôvodne obohatil), mohli by ste urobiť kúpnu zmluvu na podiel a nárok na bezdôvodne obohatenie započítať. 

Ďalšia možnosť je, že by dom patril do podielového spoluvlastníctva (nie BSM) o čom by ste urobili tiež písomný dokument, ktorý by ste zaslali katastru. V ňom by malo byť uvedené, že keď ste začali stavať dom, tak bola dohoda o tom, že tento dom bude spoločný (v podieloch 1/2 a 1/2).

Riešení je veľa a na to, aby sme Vám poradili tú najlepšiu je potrebné bližšie sa oboznámiť s okolnosťami prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, žijem s manželom a jeho rodičmi v rodičovskom dome. Rodičia darovali dom aj pozemok synovi - môjmu manželovi, darovacou listinou s vecným bremenom. Spoločne spravujeme dom, staráme sa o rodičov a všetci sme investovali do opráv ineriéru a exteriéru domu a okolia. Chcem byt aj ja spoluvlastníkom tohoto majetku. Ako mame postupovať?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade manžel nadobudol dom a pozemok do svojho výlučného majetku, nie do BSM. V zmysle judikatúry je tak možné, aby na Vás previedol časť majetku, napr. darovacou zmluvou, pričom v takom prípade by časť domu nebola vo Vašom spoločnom BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve. Právny nárok domáhať sa toho, aby na Vás dom previedol nemáte. Záleží to od ochoty manžela, ako vlastníka, ktorý môže rozhodovať o svojom majetku samostatne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Poprosím o radu: otec s mamou vlastnia byt, otec chce svoju časť bytu prepísať na dve dcéry a nechať doživotné právo užívania bytu. Otázka znie:akou zmluvou to ošetriť? Darovacou ? Kúpno predajnou? Inou? A v akom pomere z jeho polovice na dve polovice? Koľkí účastníci zmluvy budú? (4 ? ) Ak by ste mi to vedeli trosku bližšie objasniť. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ byt Vašich rodičov je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, potom zmluvu či už darovaciu alebo kúpnopredajnú, musia s Vami ako dcérami spísať obidvaja a dohodnúť aká časť podielu na byte bude prevedená do Vášho podielového spoluvlastníctva. Následne byt bude v dohodnutej časti v bezpodielovom spoluvlastníctve rodičov a Vás ako sestier v podielovom spoluvlastníctve.

V zmysle ust. Obč. zákonníka to, aby len otec previedol svoj podiel na Vás alebo len na Vašu sestru, prípadne obidve, nie je možné, kedže byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Je vecou Vašej dohody či sa bude jednať o darovaciu alebo kúpnopredajnú zmluvu. 
V prípade, že by bola spísaná dar. zmluva, toto darovanie bude započítané na Váš podiel v prípade dedičského konania, teda o toľko menej zdedíte v porovnaní s ostatnými dedičmi.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta, čím budete mať právnu istotu, že zmluva podchytí všetky okolnosti Vášho prípadu a bude spĺňať náležitosti zákona.

Účastníkmi zmluvy musia byť všetci prevodcovia - obidvaja rodičia a všetci nadobúdatelia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako previesť byt, ktorý je v BSM, do výlučného vlastníctva manželky? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

uvedené nie je možné zrealizovať. Ak je už majetok vo Vašom spoločnom BSM, potom ste obaja vlastníkmi celej veci, akoby výlučnými vlastníkmi, a preto nie je možné meniť právnu povahu vlastníctva týmto spôsobom. Išlo by o nadobudnutie niečoho, čo už vlastní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a prosím bližšie objasniť: Čiže keby bol manžel ochotný mi darovať polku bytu tak by sa to malo uskutočniť formou darovacej zmluvy, či zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu ideálnej časti, či iná zmuva? Čiže v takom prípade by byt patril do podielového vlastníctva (mimo BSM) a v prípade rozvodu by som mala polku bytu? Celkovo mi ide o to, aby som v prípade rozvodu neskončila ''pod mostom" a zároveň by manžel bol čo najmenej škodný, že ako by bolo najlepšie to poriešiť Tie peniaze, ktoré minieme na bežnú spotrebu a prip. dráhe dovolenky tie v prípade rozvodu mi už nikto nevráti, všakže (manžel ma skon k spotrebe a bojím sa, že peniaze rozflakame) Pri rozvode sa rieši iba hnutel. A nehnutel. Majetok a finančný majetok všakže? Keby som mala dedičstvo napr 20 000 e a chcela kúpiť byt za 80 000 e musela by som si zobrať úver na 60 000 e, ktorý by som splacala z mojej výplaty (teda zo spoloč. Peňazí patriacich do BSM) a pred úverom by sme zúžili BSM tak nadobudnutý byt by spadal do BSM, keďže časť peňazí by bolo použitých z prostriedkov z BSM? Keby byt stal 30 000 e a 20 000 e by bolo dedičstvo a 10 000 e moja výplata tých 10 000 e by som darovala tretej osobe, ktorá by mi ich darovala naspäť tak dedičstvo + dar by bol byt za 30 000 e v mojom vlastníctve, či by spadal do BSM? Keby som si odkladala časť výplaty na účet tretej osoby, a tak šetrila na byt mal by manžel nárok na tieto prostriedky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

"Čiže keby bol manžel ochotný mi darovať polku bytu tak by sa to malo uskutočniť formou darovacej zmluvy, či zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu ideálnej časti, či iná zmuva?  Čiže v takom prípade by byt patril do podielového vlastníctva (mimo BSM) a v prípade rozvodu by som mala polku bytu?" - Ak Vám chce previesť byt bezplatne, pôjde o darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod spoluvlastníckeho spoluvlastníckého podielu vo výške 1/2. Patril by mimo BSM. Po rozvode by ste stále boli podielovými spoluvlastníkmi a pri vyporiadaní BSM by sa tieto podiely neriešili. 

 

Peniaze, ktoré spotrebujete a ktoré patria do BSM už nárokovať nemôžete, ak ste ich minuli na spoločný majetok, resp. bežnú spotrebu. Ak by sa napr. spoločné peniaze vynaložili na majetok, ktorý patrí len jednému z Vás, alebo naopak, ak by sa majetok jedného z Vás použil na spoločný majetok, tak by dotyčný z manželov mohol požadovať náhradu.

Pri vyporiadaní sa vyporiadavajú hnuteľné aj nehnuteľné veci, dlhy aj pohľadávky a celkovo majetok, ktorý patrí do BSM (nadobudli ste ho počas manželstva a nie je vylúčený z BSM).

Ak by ste pred kúpou veci z časti za prostriedky vlastné (zdedené/ darované) a z časti za prostriedky z BSM, uzavreli dohodu o zúžení BSM, táto vec by do BSM nepatrila.

Aj keby ste peniaze odkladali na účet tretej osoby, pri prípadnom vyporiadaní BSM, by na nich mal manžel právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a prosím bližšie objasniť: Napísali ste mi, že je možné uskutočniť prevod bytu mimo BSM - akou formou, resp. zmluvou? Aký je postup? (mimo BSM -nerozumiem tomu) Byt nadobudol manžel ešte pred svadbou - prečo by mi manžel nemohol darovať 1/2 bytu darovacou zmluvou? Potom by som v prípade rozvodu mala nárok na 1/2 bytu, či nie? Mame spolu maloletého 9- mesačného syna - mohol by sa byt prepísať na syna? Mohli by sme ja i manžel ošetriť v zmluve, že v synovom byte by sme mali právo dožitia? Čo v prípade rozvodu nás manželov - mala by som nárok na polku synovho bytu? Musel by ma manžel vyplatiť? Keby som chcela kupovať iný byt do svojho výlučného vlastníctva je potrebná dohoda o zúžení BSM formou notárskej zápisnice? Keby ju manžel nepodpísal tak nemôžem mať byt vo svojom výlučnom vlastníctve, a teda bez manželovho súhlasu nemôžem vlastniť žiadny byt, ktorý by nespadal do BSM? Keby došlo k zúženiu BSM na kúpu nového bytu a by som nezvládala splácať úver môže exekútor siahnuť aj na manželov majetok a byt? Keď dedičstvo nestačí na kúpu nového bytu dalo by sa odkladať bokom (výber hotovosti z účtu) keby raz došlo k rozvodu, aby som mala našetrené na byt? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,

ak je byt ešte spred manželstva a manžel je ochotný Vám darovať 1/2 tohto bytu, potom by byt patril do podielového spoluvlastníctva Vás oboch (nie BSM).

Ak by ste kupovali počas trvania manželstva iný byt a nemali by ste dohodu o zúžení, byt by patril do BSM.

Byt, resp. jeho časť môže previesť aj na syna. Rovnako je možné dohodnúť sa aj na zriadení vecného bremena v podobe práva dožitia. Ak by ste si požičali počas manželstva, exekútor by mohol vymáhať dlh aj zo spoločného majetku a manžel by to bol povinný strpieť.

Odkladať peniaze bokom počas manželstva môžete, ale pokiaľ ide o peniaze, ktoré patria do BSM (najmä výplaty) tieto budú aj tak v BSM a na nich bude mať nárok aj manžel.

Ak by ste byt kúpili z majetku patriaceho do dedičstva alebo z darovaných prostriedkov, potom by nepatril do BSM. Ak by len časť jeho ceny bola uhradená z prostriedkov z BSM, patril by do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím poraďte mi, čo mám robiť. Manžel ma byt vo výlučnom vlastníctve, ktorý nadobudol ešte pred svadbou. Ja nemám žiadny byt. V blízkej dobe by ma mal brat vyplatiť z dedičstva po mame, avšak táto suma nestačí na kúpu bytu. Obávam sa prípadného rozvodu v budúcnosti, že zostanem bez bytu. Ako danej situácii predísť? Dohodnúť sa s manželom na darovaní polovice bytu formou darovacej zmluvy? Dohodnúť s manželom na zúžení BSM formou notárskej zápisnice na kúpu nehnuteľnosti? Čo v prípade, ak sa s manželom nedá dohodnúť, teda nesúhlasí ani s darovaním polovice bytu ani so zúžením BSM na kúpu nehnuteľnosti?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výučný majetok manžela, potom je možné uskutočniť prevod bytu mimo BSM, pretože z BSM sú vylúčené dary. Ak by bola vec v BSM, darovanie medzi manželmi nie je možné, pretože podstata BSM je taká, že obaja manželia sú vlastníkmi celej veci (nemajú podiely).

Pokiaľ ide o kúpu, mohli by ste ho aj kúpiť, ale ako správne uvádzate, pred kúpou by bolo potrebné zúžiť BSM, pretože inak by ste v podstate byt nadobudli do BSM.

Prinútiť manžela, aby na Vás previedol byt však nemôžete, pretože ako vlastník môže rozhodovať podľa vlastného uváženia, ako zo svojím majetok naloží.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať ako mám postupovať, aby bolo na LV aj moje meno. S manželom sme kúpili stav. Pozemok minulý rok a napísaný je len na neho taktiež stavebné povolenie všade figuruje jeho priezvisko. Čo mám robiť, aby som bola na LV zapísaná aj ja a pozemok aj dom, ktorý ešte staviame patril aj mne. Ďakujem veľmi pekne Ala.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste stavebný pozemok kúpili počas manželstva a idete aj stavať, pričom ste sa predtým nedohodli na zúžení BSM, prípadne nebola kúpna cena uhradená z prostriedkov, ktoré niektorému z Vás boli darované, alebo ste zdedili, tak tieto nehnuteľnosti by mali patriť do BSM. Skutočnosť, že na stavebnom povolení figuruje len jeho meno na tom, že vec patrí do BSM nič nemení.  Mohli by ste kataster písomne požiadať, aby zmenil údaje na LV. Museli by ste však preukázať, že vec sa nadobudla počas manželstva a patrí do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné darovanie majetku nadobudnutého pred svadbou do výlučného vlastníctva manželky - bez BSM, či podielového vlastníctva kvôli ochrane napr. pred exekútorom vzhľadom na moje živnostenské podnikanie ?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ by sa jednalo o darovanie majetku vo Vašom výlučnom vlastníctve nadobudnutého pred uzatvorením manželstva, tento majetok môžete darovať manželke.

Platí však súčasne v zmysle ust. §  42a/ a nasl. Obč. zákonníka,  že "veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený." 

Teda veriteľ môže napadnúť právny úkon - darovanie, ku ktorému v skutočnosti došlo za tým účelom, aby veriteľ nemal uhradenú svoju pohľadávku, ktorá by bola uhradená z finančných prostriedkov získaných pri predaji predmetného darovaného majetku.

Právo odporovať právnemu úkonu  bude môcť veriteľ proti Vašej manželke, keďže ona by mala z predmetného úkonu prospech, rovnako aj proti dedičom. 

Nakoľko podnikáte, Vaša manželka môže podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva súdom z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Môj otec dostal od mamy, darovacou zmluvou, ešte, keď bol slobodný, rodinný dom, pozemky, lesy, lúky a záhrady. Potom si vzal mamu. Otázka: Zgrupuje sa ich individuálny majetok (bez ohľadu kto koľko mal pred manželstvom) do jedného spoločného majetku kde obaja majú nárok na 50 % každý? Pýtam sa lebo ja (syn) a mama sme investovali do domu veľké peniaze ale zistili sme, že dom a pozemky všetko je na otca, s ktorým nemáme dobrý vzťah, tak sa obávam, že ak by mal výlučné právo vlastníctva (tj. ani moja mama-jeho manželka, nemala nárok na 50% majetku), v takomto prípade by mohol prepísať všetko na staršieho brata, ktorý do domu ale neinvestoval ani cent, ale vlastnil by úplne zrenovovaný dom. Ďakujem!

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Usudzujúc z otázky, že k darovaniu nehnuteľností došlo pred uzatvorením manželstva a následne bolo uzatvorené manželstvo, zakladá pochybnosti o darovacích zmluvách.

2./ Majetok nadobudnutý pred manželstvom sa nezlučuje /nezrgupuje/ s majetkom nadobudnutým v rámci bezpodielového spoluvlastníctva. Pokiaľ došlo k investovaniu do nehnuteľnosti z Vašej strany ako syna a finančné vklady do nehnuteľnosti  nemáte vyporiadané (napr. uznanie záväzku zo strany otca ako vlastníka nehnuteľnosti, darovanie podielu na nehnuteľnosti  Vám ako protihodnotu za fin. prostriedky a pod.)  na strane vlastníka nehnuteľnosti došlo k bezdôvodnému obohateniu, ktoré je povinný vydať.   Podľa ust. § 451 Obč. zákonníka platí :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

3./ Pokiaľ  by došlo k rozvodu manželstva museli by byť finančné vklady do nehnuteľností v rámci BSM vyporiadané, t.j. teda vklady Vašej matky, napr. finančných prostriedkov, ktoré získala darom a tieto investovala do nehnuteľnosti manžela. Vy by ste však neboli účastníkom dohody o vyporiadaní BSM, nakoľko ste synom vlastníka.

4./ Váš otec ako vlastník nehnuteľnosti môže za svojho života s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia, t.j. : vrátane darovania nehnuteľností Vášmu bratovi.

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, týmto by som sa chcela informovať ohľadom ďalšieho postupu ohľadom prepisu majetku. Manželovi ešte za slobodna cez kúpno-predajnú zmluvu darovala svokra pozemok, kde stala stará stavba. Stará stavba sa zbúrala a po svadbe sme riešili hypotéku v banke, kde som ja hlavný dlžník a manžel spoludlžník. Mám nárok vlastniť aj pozemok, hoci LV je iba na manžela? Ako ďalej postupovať ohľadom právneho riešenia, aby bol pozemok aj na mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že Vášmu manželovi bola kúpnou zmluvou darovaná nehnuteľnosť. Uvedené je však vylúčené. Muselo sa jednať buď o kúpu (odplatný prevod), alebo o darovanie (bezodplatný prevod). Bez ohľadu na to, akým titulom nadobudol Váš manžel nehnuteľnosť - pozemok so starou stavbou, ktorá bola neskôr odstránená, faktom zostáva, že k prevodu došlo pred uzavretím manželstva, a teda ide o výlučný majetok Vášho manžela.

Ak chcete docieliť to, aby išlo o spoločný majetok, tak Vám môže manžel darovať podiel na danej nehnuteľnosti z jeho výlučného majetku. Týmto spôsobom sa stanete obaja podielovými spoluvlastníkmi na pozemku, ktorý je v súčasnosti na LV evidovaný len na Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

A je možné darovať manželovi polovicu pozemku, ktorý som ja ostala pred manželstvom ak už na ňom prebieha výstavba domu?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Áno, je to možné. Potom je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj stavebnému úradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Ako postupovať, keď som sa stala vlastníkom pozemku ešte pred svadbou a teraz ako manželia robíme spolu dom na tom pozemku. Na katastri mi povedali, že darovanie medzi manželmi nie je možné, tak teda ako mám urobiť, aby aj na pozemku bolo manželove meno a nie len na dome? Nechápem prečo by som nemohla darovať pozemok hocikomu, keď je zatiaľ len môj. A je možné robiť nejaké zmeny už počas výstavby? Rozostavaný dom na katastri zapísaný ešte nie je, pretože nie je založený v banke. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovnú odpoveď :

Nebola Vám poskytnutá celkom správna informácia, resp. zrejme úradu neboli poskytnuté všetky potrebné informácie.

Ak by pozemok patril do BSM nemôžete spísať darovaciu zmluvu na manžela. Keďže pozemok nepatrí do BSM môžete darovať manželovi podiel podľa Vašej dohody a pozemok následne nebude patriť do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva.

Pre spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý vykoná aj tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná. Súčasne Vás upozorní aj na možné riziká, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti v prípade problémov v manželstve /rozvod/.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu : http://advokat@ficek.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom prepisu/darovania podielu na dome. Dom som kúpila čiastočne na hypotéku pred manželstvom. Rada by som prepísala polovicu domu na manžela. Ide o starý dom, kde je nutná rekonštrukcia a budeme robiť spoločne. Akým spôsobom to spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň, stačí ak s manželom spíšete darovaciu zmluvu, ktorou by ste mu darovali spoluvlastnícky podiel na vlastníckych právach k nehnuteľnosti v podiele 1/2. Po podpísaní darovacej zmluvy, ktorá bude mať všetky zákonné náležitosti zapíše kataster nehnuteľností jeho spoluvlastnícky podiel vkladom do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach zaťažených hypotékou si však treba dať pozor na to, že niekedy býva v zmluve o záložnom práve uvedené, že zaťažená nehnuteľnosť sa nemôže prevádzať. Preto bude potrebné pred prevodom nehnuteľnosti na neho prejsť si Vašu zmluvu o záložnom práve a zistiť, či ste s bankou nedohodli zákaz prevodu. Prípadne sa informujte priamo u Vašej bankárky, ktorá Vám v tomto smere poradí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, nadobudol som rodinný dom darovaním od mojej mamy v čase, keď sme už s manželkou boli manželia. Môžem darovať polovicu domu manželke? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2018)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : Nakoľko Vám darovaný rodinný dom nepatrí do BSM /§143 Obč. zákonníka/, môžete Vašej manželke darovať podiel podľa Vášho uváženia.
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel ešte pred uzavretím manželstva si vzal hypotéku na byt. Dnes chceme pôvodnú hypotéku vyplatiť a zobrať si novú hypotéku na rekonštrukciu toho istého bytu (zaručenú bytom). Keďže sme ale už manželia, hypotéku si musíme brať "spolu". V banke nám povedali, že je potrebné, aby som na liste vlastníctva bola aj ja. Akým najjednoduchším spôsobom je to možné? Má mi manžel časť bytu darovať, predať za symbolickú cenu resp. je možné byt vložiť do BSM?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, byt a nie je možné vložiť do BSM jedným právnym úkonom. Pokiaľ banka vyžaduje, aby ste boli na liste vlastníctva obaja, potom je možné to urobiť darovaním polovice bytu darovacou zmluvou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Spoločne, teraz už bývalým manželom sme kúpili byt ešte počas manželstva. Splácali sme ho spolu 1/2 roka a potom sme sa rozviedli. Ja so synom som zostala v byte bývať a splácala som úver sama, aj všetky ostatné náklady spojené s bytom som hradila celý čas výlučne sama. (opravy, rekonštrukcie) Teraz po splatení hypotéky, by som sa s ním chcela dohodnúť o prevode vlastníctva, aby sa byt prepísal na mňa. Poradíte mi prosí, ako by mala znieť dohoda alebo zmluva o takomto prevode a čo všetko musí obsahovať. Prípadne aké mám možnosti, rada by som to vyriešila mimosúdne, dohodou medzi nami. Ak to bude možné. Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2017)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste uviedli, že ste sa po polročnom splácaní hypotéky rozviedli, ale neuviedli ste, či ste po rozvode manželstva vyporiadali Vaše BSM. Vzhľadom na to, že je hypotéka už splatená predpokladám, že od rozvodu manželstva uplynuli viac než tri roky. Ak tomu tak je a počas týchto troch rokov ste neuzatvorili dohodu o vyporiadaní BSM, ale ani jeden z Vás nepodal žalobu o vyporiadanie BSM, tak sa Vaše BSM vyporiadalo zákonnou domnienkou upravenou v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Tzn. že v súčasnosti vlastníte predmetnú nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Občiansky zákonník pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. Ak sa dohodnúť nebudete vedieť, budete musieť podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci týchto konaní bude možné žiadať i náhradu investícii, avšak pre podrobné a presné posúdenie tejto veci by sme potrebovali mať k dispozícii viac informácií týkajúcich sa týchto opráv a investícií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Manželke chce jej matka darovať nehnuteľnosť, teda nadobudla by ju počas manželstva darom a tým pádom by nepatrila do BSM. Ja som živnostník a žiaľ, je možnosť, že sa dostanem do exekúcii. Bude tento darovaný pozemok podliehať exekúcii? Myslím tým, že ma exekútor právo siahnuť na majetok manželky, ktorý nadobudla počas manželstva darom? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, tak ako ste sám vo svojej otázke uviedli veci nadobudnuté počas trvania manželstva darom alebo dedením nepatria do BSM. Túto nehnuteľnosť nadobudne Vaša manželka do svojho výlučného majetku. Ak by Vám počas trvania manželstva vznikli nejaké dlhy zo živnosti mohol by súdny exekútor v súlade s ustanovením § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka uspokojiť pohľadávky veriteľov aj zo spoločného majetku. Nakoľko však nehnuteľnosť bude patriť do výlučného vlastníctva Vašej manželky na túto nehnuteľnosť nebude môcť súdny exekútor v prípadnom exekučnom konaní siahnuť.

Podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel je výlučným vlastníkom domu, ktorý získal pred manželstvom darom od svojich rodičov. Chce uvedenú nehnuteľnosť previesť do BSM. Je to možné? Ak áno, akým spôsobom. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, priamy prevod do BSM nie je možný. Rovnako nie je možné urobiť ani rozšírenie BSM formou notárskej zápisnice k existujúcemu domu. Pokiaľ chcete dom do BSM, musel by ho manžel najskôr previesť tretej osobe a táto tretia osoba by Vám ho obom predala. Takto by sa dom stal súčasťou BSM. Druhá možnosť (ktorá je v takýchto prípadoch najčastejšia) je, že dom sa dostane do podielového spoluvlastníctva oboch manželov. V tomto druhom prípade by Vám manžel musel darovať jednu polovicu z tohto domu. Mali by ste sa tak obaja podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielov 1/2 a 1/2.

Odporúčam Vám druhu možnosť, pretože nie je až taký veľký rozdiel medzi BSM a podielovým spoluvlastníctvom, ak chcete byť len uvedená na liste vlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Manžel mi daroval 1/2 pozemku, na ktorom sme postavili rodinný dom. Stavebné povolenie aj kolaudačné bolo vydané na nás oboch v rámci BSM. Je v poriadku, že nám kataster zapísal rodinný dom ako bol pozemok, čiže každému 1/2? Nemal by byť RD zapísaný ako 1/1? Aké nevýhody resp. výhody nám z toho vyplývajú? Máme žiadať kataster o opravu? A je možné, že manžel môže svoju polovicu previesť na hocikoho bez môjho súhlasu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, manžel Vám mohol 1/2 spoluvlastnícky podiel na pozemku darovať iba v prípade, ak tento pozemok vlastnil pred uzavretím manželstva. Ak ste následne počas trvania manželstva postavili rodinný dom, tento patrí do BSM bez ohľadu na to, že je to v katastri zapísané inak. O predmetnej skutočnosti je však potrebné kataster upovedomiť a požiadať o vykonanie opravy. Vo Vašom prípade by z pohľadu právnej istoty bolo lepšie, ak by nehnuteľnosť bola aj v katastri nehnuteľností zapísaná ako v BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

S manželkou chceme na dome robit nadstavbu, momentalne je dom podeleny na tretiny a to manzelka, jej sestra a malolety synovec. Na tu manzelkinu tretinu som sa vas uz pytal v predchadzajucej otazke, ale mna hlavne zaujima budúca nadstavba na dome, pred jej realizáciou by sme chceli urobit nejaku zmluvu o nadstavbe, aby sme to potom mohli zapisat na kataster a tú nadstavbu by sme mali s manzelkou napolovicu. Da sa urobit takato zmluva o nadstavbe a musia ju podpisat terajsi traja vlastnici domu? ďakujem za odpoved s pozdravom.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, taká zmluva sa dá urobiť, budete musieť ale nechať zmluvu schváliť súdom, ak je jeden zo spoluvlastníkov maloletý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, manzelka zdedila tretinu domu, v ktorom byvame po uzavreti manzelstva, moze mi z tej tretiny polovicu darovat alebo mam na nu narok ?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, darovať Vám svoj podiel môže, pretože nepatrí do BSM. Ak Vám ho nedaruje, tak naň nemáte nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám dotaz ohľadne podielového vlastníctva nehnuteľnosti. S manželom sme nadobudli (každý 1/2 domu a pozemok pod domom) darom od syna manžela ako dar. Ostatný pozemok (záhrada pri dome) patrí synovi manžela. Financovanie stavby domu a kúpu pozemku uskutočnil môj manžel, ale oficiálne pozemok patrí jeho synovi. Bolo to zámerne nakoľko môj manžel v tom období mal obavy z rozvodu so mnou, ktoré se nepotvrdili (sme v manželstve 30 rokov). Kúpno-predajna zmluva na pozemok je evidovaná na syna manžela, ale náklady na stavbu domu uhrádzal manžel (mám doklady). V súčasnej dobe manžel ma veľmi zlý zdravotný stav (má 70 rokov), a preto uvažujem o buď - darovacej zmluve jeho podielu mne alebo o predaji jeho podielu domu za symbolickú cenu 1e, aby sme sa vyhli vysokým poplatkom z dedičstva. Dotaz znie-čo je výhodnejšie darovanie alebo kúpa? Môžem napadnúť kúpnu zmluvu pozemku nakoľko syn manžela v tom období nemal také prostriedky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, darovanie alebo kúpa za 1 euro je stále to isté. Kúpa za 1 euro pri nehnuteľnosti sa považuje za dar.

Môže Vám to darovať, zákon to nezakazuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, rodičia mi darovali byt a chcem predať polovicu manželke za symbolickú cenu. Bude to právne vporiadku? Dakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

dojednanie ceny závisí od zmluvných strán, pričom neprimerane nízka cena vzhľadom k predávanej veci sama o sebe nespôsobuje neplatnosť. Aj podľa Najvyššieho súdu ČR pokiaľ nesleduje takéto dojednanie obchádzanie zákona, či porušovanie dobrých mravov nemusí byť považovaná za neplatnú: „Nízká kupní cena, pokud byla výsledkem smluvního ujednání účastníků, aniž by uzavření právního úkonu doprovázela (doprovázely), resp. na uzavření smlouvy měla (měly) vliv i okolnost (okolnosti), v jejímž (jejichž) důsledku by takové jednání se příčilo dobrým mravům, pochopitelně nesleduje nemravný cíl ani nemá nemravný důsledek. 

Pokiaľ by cieľom uzavretia takejto kúpnej zmluvy bolo zastrieť iný právny úkon, napr. darovaciu zmluvu, potom by sa uplatnil § 41a ods.2 OZ Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. V prípade, že manželia vlastnia nehnuteľnosť v BSM, je možné túto darovať manželmi len jednému z nich? Najlepšie polovicu jednému z manželov a zvyšnú polovicu deťom? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, ak vlastníte s Vašou manželkou nehnuteľnosť v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), tak ju vlastníte spolu bez toho, aby boli určené podiely na nehnuteľnosti, preto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zákon, ani súdna prax neumožňuje darovanie medzi manželmi navzájom. Vašu nehnuteľnosť však môžete (spolu s manželkou) darovať vaším deťom. V takom prípade sa však oni stanú podielovými spoluvlastníkmi, pričom ani Vy, ani Vaša manželka už nebudete vlastníkmi nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Pekný večer prajem, s manželkou už dlhší čas váhame, či začať riešiť jednu záludnú vec. Ešte ako slobodný som kúpil stavebny pozemok. Zobrali sme sa, začali sme uvažovať o stavbe rodinného domu, ale zabudli sme na pozemok. Ked sme zacali riesit projekt a stavebne povolenie, tak sme to uz nemali cas ani chut riesit. Pozemok ostal na mne. Na stavbu sme si zobrali spoločne hypotéku, dom sme dokončili, skolaudovali a zapísali do katastra - dom sme už ale zapisali ako BSM. Takže v súčasnosti som majiteľom pozemku / parciel ja, a na liste vlastnictva domu figurujeme s manželkou obaja ako 1/1 BSM spoluvlastnici. Najradšej by som mal aj pozemok v BSM s manželkou aby bolo všetko rovnako, len nevieme ako to urobiť a či sa to vôbec dá. Samozrejme na pozemku aj na dome je ťarcha v prospech banky = hypoteka. Aké sú naše možnosti? Vedeli by ste nám aspoň v stručnosti poradiť, ako by sme to vedeli poriešiť, resp. či sa to vôbec dá? Nechcem spôsobiť manželke problémy s vlastnickymi právami v prípade nepredvídateľných udalostí... Ďakujem Vám!

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, nakoľko ste pozemok vlastnili už pred uzavretím manželstva, patrí táto nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva. V súčasnosti neexistuje možnosť, akoby ste túto vec mohli nadobudnúť do BSM. Jedinou možnosťou ako docieliť stav približný BSM je, ak by ste Vašej manželke darovali podiel vlastníckeho práva na pozemku vo výške 1/2. Po darovaní by ste sa obaja stali podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, každý s podielom 1/2. V prípade záujmu o vypracovanie darovacej zmluvy nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer prajem, prosím Vás touto cestou o radu. Pred štyrmi rokmi mi bývalý priateľ dal peniaze, ktoré mi poslal na účet a ja som ich investovala na kúpu väčšieho bytu. Teraz ich však žiada vrátiť. Nemáme spisanú žiadnu darovaciu, ani zmluvu o pôžičke. Nakoľko som na invalidnom dôchodku nemám možnosť aj keby som chcela peniaze vrátiť. Čo teraz? Môže ich vymáhať súdnou cestou? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň, predmetnú sumu môže vymáhať súdnou cestou. Z Vášho opisu jednotlivých skutočností však vyplýva viacero komplikácií z jeho pohľadu pri vymáhaní predmetnej sumy. V prvom rade by musel pred súdom preukázať, že išlo o pôžičku. Ak by sa mu totiž nepodarilo pred súdom preukázať, že išlo o pôžičku, súd by bezhotovostný prevod na Váš účet posúdil ako bezdôvodné obohatenie plnenia bez právneho dôvodu. Toto posúdenie je veľmi dôležité, nakoľko od toho sa odvíja, či bude vo Vašom prípade premlčacia lehota dvoj alebo trojročná. Vzhľadom na uplynutý čas je však možné uviesť, že s vysokou pravdepodobnosťou by bola jeho pohľadávka už premlčaná. Na presné posúdenie tejto veci je však potrebné mať k dispozícií viac informácií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer prajem ! Spolu s manželkou vlastníme byt v BSM. Pôvodne som plánoval darovať jej moju časť v BSM. Nakoľko podľa informácií, ktoré som si prečítal na Vašej stránke to nie je možné, chcel by som vedieť akým spôsobom by som uvedený úkon mohol vykonať?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2016)

Dobrý deň,

ak je byt v BSM, skutočne to nie je možné, pretože zmyslom BSM je, že obaja manželia sú výlučnými vlastníkmi veci (bez uvedenia podielov). Darovať by ste mohli napríklad z Vášho výlučného vlastníctva do jej vlastníctva, resp. podielového spoluvlastníctva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcem sa opytat ako je to, ked som pocas manzelstva dostala od rodicov chatu darovacou zmluvou. Ma na nu pri rozvode moj manzel narok? Dakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, manzel nebude mat narok na Vasu chatu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Manzel vlastni byt,ktory kupil este pred uzavretim manzelstva,moze mi ho darovat,ak este nie je splatena hypoteka???

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2016)

Dobrý deň,

skutočnosť, že je nehnuteľnosť zaťažená hypotékou neznamená, že jej vlastník s ňou nemôže nakladať. Nehnuteľnosť Vám môže darovať avšak odporúčam navštíviť banku, resp. preštudovať si hypotekárnu zmluvu, či nie je potrebný súhlas banky (veriteľa) s prevodom. V banke by Vám mali poskytnúť presnejšie informácie ohľadom postupu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Prosim vas poradte mi, akou zmluvou moze manzel na ️mna prepisat polovicu bytu, ktory spolu uzivame 7 rokov, bol nadobudnuty pred svadbou s tym, ze nam realitny makler poradil, aby vtedy este priatel ️️mna aj dieta zatajil, aby mu schvalili viac financnych prostriedkov a teda neskor prepisal spomenuty byt aj na mna. Da sa vlastne takato zmluva napisat aj doma a ist k notarovi dat overit podpisy? Aka zmluva by teda bola najlepsia, ️co sa pravej stranky tyka? Kupno-predajna, ️ci darovacia? Dakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň,

keďže Váš manžel nadobudol celý byt ešte pred uzatvorením manželstva (teda aj pred vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov), je v jeho výlučnom vlastníctve. Ako vlastník môže v zásade so svojou vecou voľne disponovať a scudzovať ju - teda aj previesť vlastnícke právo k nej, či už v celosti, alebo o určitej veľkosti spoluvlastníckeho podielu (napr. jednu polovicu) aj na iný subjekt, s ktorým uzavrie jednu zo scudzovacích zmlúv - či už kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo inú zmluvu.

Darovanie medzi manželmi je možné len v prípade, ak darca daruje vec (alebo spoluvlastnícky podiel k nej), ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve. Vzhľadom na to, že byt je vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela je možné konštatovať že táto podmienka je splnená a preto je možný prevod vlastníckeho práva k nej (v celosti alebo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu) na Vás aj darovacou zmluvou.

Samozrejme, takúto jednoduchú darovaciu zmluvu si môžete spísať aj doma. Čo sa týka osvedčenia podpisov, podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona postačuje, ak sa dá osvedčiť (napr. u notára) podpis prevodcu - teda Vášho manžela. Váš podpis nemusí byť osvedčený. Po spísaní takejto zmluvy a následnom osvedčení podpisov je ešte potrebné dva originály tejto zmluvy podať spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (ktorý si taktiež môžete spísať Vy) na Okresnom úrade, katastrálnom odbore. Až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa stanete vlastníčkou (spoluvlastníckeho podielu) na Vašom byte.

K možnosti uzavrieť medzi Vami kúpnu zmluvu je potrebné upozorniť na jednu nevýhodu, v dôsledku ktorej Vám možno odporúčiť skôr uzavretie darovacej zmluvy. Veci nadobudnuté darom počas manželstva sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva, preto na základe darovacej zmluvy nadobúdate vec (prípadne spoluvlastnícky podiel na nej) do svojho výlučného vlastníctva. Veci nadobudnuté zo spoločných prostriedkov (za spoločné prostriedky sa ale považujú aj napr. Vaše príjmy z pracovnej činnosti a pod.) na základe kúpnej zmluvy, budú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené platí za predpokladu, že by ste si u notára formou notárskej zápisnice pred uzavretím kúpnej zmluvy dohodou nezúžili rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Teda ak v prípade uzavretia kúpnej zmluvy kúpnu cenu uhradíte zo spoločných prostriedkov, táto vec (príp. spoluvlastnícky podiel na nej) bude patriť nielen Vám ale aj Vášmu manželovi a bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva (bez ohľadu na skutočnosť, že by ste na liste vlastníctva boli uvedená ako vlastníčka tohto spoluvlastníckeho podielu len Vy).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer , chcem sa spýtať, starká mi keď som sa vydala , darovala rodinný dom , ktorý som si prerobila, nakoľko vtedy nebol obývateľný. Na dom som zobrala hypotéku, v ktorej figuruje aj môj manžel ako spolu -dlžník, avšak stavebné povolenie je vydané len na mňa. Hypotéku splácam len ja a aj všetky výdavky okolo domácnosti. Problém je v tom ,že manžel vo veľkej miere holduje alkoholu a stávkovej kancelárii. Bojím sa, či v budúcnosti si pri rozvode nebude robiť nárok na polovicu domu . Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobry den, ak ste dom dostali darom, potom si manzel nemoze narokovat z tohto domu ziaden podiel. Ak ste vsak dom prerobili z majetku patriaceho do BSM alebo z pozicky pocas manzelstva, potom bude moct manzel pizadovat nahradit vlozene investicie do domu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Prosím poraďte mi .mame s mužom hypotéku na byt môže on svoju časť darovať dcere?a ďalej normálne budeme splácať my ako manželia .alebo to musíme darovať celé?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

neuvádzate, či je byt vo Vašom spoločnom majetku. Ak áno, musíte s darovaním obaja súhlasiť, inak by išlo o relatívne neplatný právny úkon. Dcére môžete  darovať napr. polovicu, s tým, že polovica ostane vo Vašom BSM. Pokiaľ ide o hypotéku, odporúčam Vám navštíviť priamo banku a informovať sa o podmienkach pri prevode. Niekedy majú banky v zmluvách zakomponovanú podmienku, že s prevodom nehnuteľnosti musí najprv banka súhlasiť. Preto bude lepšie informovať sa priamo v banke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer.Poprosila by som poradiť..Manžel dostal darom nehnutelnosť v júni 2000 a zobrali sme sa v septembri 2000. Je táto nehnuteľnosť súčasťou BSM alebo je to len jeho vlastníctvo? Manžel miňa financie a nesprávne hospodári a má dlhy (keďže sme manželia aj ja ich znášam) chcela by som požiadať o zrušenie BSM, aby na dlhy, ktoré sa ešte vyskytnú, nedoplácali spolu so mnou ešte aj naše deti. Je to vôbec možné zbaviť sa takto prípadných manželovych budúcich podlžností? Keďže som pohrozila rozvodom no nesúhlasil s ním, dohodli sme sa, že urobí všetko pre to, aby nás ochránil od následkov jeho konania.. len nevieme ako. Chce prepisať celu nehnutelnosť na mňa a zrušiť BSM. Je to možné? A ako máme postupovať? Ďakujem za odpoveď,veľmi by ste mám pomohli.MB

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobry den, nehnutelnost je len jeho, nepatri do BSM. Postupujte tak, ze si zrusite BSM pocas manzelstva sudnou cestou a nasledne uzatvorite dohodu, na zaklade ktorej na Vas prevedie vlastnicke pravo k nehnutelnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývalý manžel pred rozvodom cca 5rokov mi daroval záhradu - ako kompenzáciu za prácu odpracovanú v jeho obchode a teraz po rozvode chce, aby som mu ju darovala, že si to rozmyslel a chce ju späť. Prosím, poraďte mi, či má na to nárok? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, či bola daná záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo či bola jeho výlučným majetkom. Je to dôležité z dôvodu posúdenia platnosti darovania. Vychádzajme však z toho, že záhradu vlastnil ešte pred manželstvom a nepatrila do BSM. Pokiaľ Vám záhradu platne daroval, potom Vás nemôže nútiť vrátiť dar. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Len v takom prípade môže od Vás žiadať vrátiť dar.

Dávam Vám do pozornosti aj § 133 ods.2 OZ Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2a)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, za spolocneho manzelstva som bol v zahranici, v tom case moj otec pre moju nepritomnost daroval nehnutelnost mojej manzelke na zakl. darovacej zmluvy, stala sa ona vylucnou majitelkou? Po asi dvoch rokoch manzelka darovala tuto nehnutelnost mne, som ja vylucnym majitelom, alebo sa na to vztahuje BSM, ked som to nadobudol na zaklade darovacej zmluvy? Dakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobry den, nakolko bol dom mimo BSM, tak ani darovanim zo strany manzelky na Vas sa nestal sucastou BSM. Dom je Vas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Vlastníme s manželom nehnuteľnosť, každý jednu polovicu. Na nehnuteľnosť je hypotéka, kde sme obaja ako dlžníci. Ak chce manžel na mňa previesť svoj podiel kupno-predajnou zmluvou, aby som bola jediným vlastníkom, je nutné vyplatiť hypotéku? Mohla by banka v takomto prípade nesúhlasiť?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň. V danej veci je potrebné uvedomiť si, že pokiaľ ste manželia, tak majetok nadobudnutý kúpnou zmluvou počas trvania manželstva bude predmetom Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Uvedené neplatí pokiaľ by ste mali zákonným spôsobom zrušené, prípadne zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Rovnako to neplatí o majetku, ktorý by bol nadobudnutý napr. dedením alebo darom. Z uvedeného dôvodu by zrejme bolo najvhodnejšie, aby na Vás manžel svoju časť bytu previedol na základe darovacej zmluvy. Pokiaľ ide o hypotéku, toto musíte prekonzultovať priamo s Vašou bankou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem si zobrať hypotekárny úver, no vzťahy medzi mnou a manželkou sú také, že nám každú chvíľu hrozí rozvod. Chcem sa spýtať, či sa dá medzi manželmi uzavrieť zmluva, kde aj napriek podpisu manželky na hypotekárnom úvere, nebude po rozvode musieť splácať moju hypotéku a nebude mať ani majetkové právo na dom, ktorý z tejto hypotéky chcem postaviť? Ručím svojou vlastnou nehnuteľnosťou a rodičovským bytom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, v prípade hypotekárneho úveru resp. iného záväzku, sú akékoľvek dohody medzi dlžníkmi (Vy a Vaša manželka) o spôsobe splácania, neúčinné voči veriteľovi (banka), ak s nimi nevysloví súhlas. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko, čo za trvania nadobudol niektorý z manželov s výnimkou niektorých v zákone vymenovaných spôsobov nadobudnutia vlastníctva. Do BSM teda budú patriť aj prostriedky získané z hypotekárneho úveru. Ak tieto prostriedky, čo aj len z časti použijete na nadobudnutie domu, bude aj táto stavba tvoriť spoločný majetok. Riešením Vašej situácie je zrušenie BSM za trvania manželstva alebo notárskou zápisnicou zúženie zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Prajem Vam kludny vecer a potrebujem poradit.. Manzelka vlastnila pred uzavretim manzelstva malu nehnutelnost - domcek. Vzajomne sme sa dohodli, ze vlastnictvo prevedie len na mna a to formou daru. Na domceku je hypoteka, ktoru by som platil ja. Je mozne spisat vzajomnu darovaciu zmluvu, kde sa uvedie moja zodpovednost za splacanie uveru? A je forma darovania oslobodena od dane? A posledna vec, ci staci dat katastralnemu uradu pre zmenu majitela len overenu darovaciu zmluvu? Dakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, manželka môže na Vás previesť darovacou zmluvou nehnuteľnosť.

Môžete sa aj dohodnúť na tom, že budete splácať hypotéku.

Darovanie je oslobodené od dane. 

Okresnému úradu - katastrálnemu odboru je potrebné zaslať darovaciu zmluvu s overeným podpisom darcu v dvoch vyhotoveniach a tiež v dvoch vyhotoveniach návrh na vklad.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, potrebovala by som poradit. Manzel postavil dom pred svadbou. ale hypoteku aj vsetky vydaje splacame spolu. Avsak stahovanie hypoteky a inkasa ma nastavene z jeho uctu, z mojich penazi sa plati vsetko ostatne (nakupy strava oblecenie, vsetko do domu ...proste vsetko co sa tazko dokazuje) medzicasom sme si zobrali dalsie dve hypoteky - uz ako manzelia- a zalozili sme dom. vsetko spolu splacame. Momentalne spolu podnikame a vsetky financie aj tie moje zdedene som investovala do firmy. Ta je momentalne napisana na mne (vytvorena sro uz pocas manzelstva, ja som konatel ) ale manzel v nej pracuje, majetok firmy podstatne vzrastol a chce byt zapisany ako spolukonatel. tak sme sa dohodli ze (teraz po 7 rokoch) prepise on polovicu domu na mna a ja ho taktiez zapisem do firmy. Rozdiel je ten ze on nadobudol dom pred svadbou a ja firmu az po svadbe. Ako formou by to malo byt? Moze mi polovicu domu darovat? ale to sa bojim co by bolo v pripade rozvodu, mohol by ziadat zrusenie darovacej zmluvy? alebo radsej kupna zmluva? ale to by tiez spadalo do Bezpodieloveho...cize to asi nie. Prosim poradte mi ako zabezpecit seba a deti...a rozdelit matejok 1:1 tak aby sa to nedalo napadnut... Dnes mame krasne manzelstvo, rozumieme si spolu podnikame...ale clovek nikdy nevie co bude o 1,5,10 rokov...Nerada by som potom riesela neprijemne veci. Vopred dakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak by ste urobili kúpnu zmluvu na dom (podiel) a ten by bol kúpený počas manželstva, potom by ten podiel patril do BSM. Takže odporúčam darovaciu zmluvu. Rovnako, ak by ste aj uzatvorili kúpnu zmluvu ale šlo by len o simulovaný právny úkon, potom stále by sa malo za to, že išlo o dar. 

Existujú dve možnosti pri dome. Prvá je darovanie podielu, druhá je predaj nehnuteľnosti tretej osobe manželom a následne odkúpenie od nej počas manželstva do BSM. 

Pokiaľ ide o podiel v SRO, ten spadá do BSM, takže stačí len zmluva o prevode obchodného podielu (v príslušnej časti) a Obchodný register to zapíše v podieloch. Ktoré však budú oba patriť do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň pán doktor, pani doktorka, zmenilo sa niečo v zákonoch ohľadom darovania majetku, ktorý je predmetom BSM, medzi manželmi? Mama dostala radu od právnika, že vraj je to možné. Mne sa to naozaj nezdá, ale nechcem im do toho zasahovať. Mamin manžel by chcel svoju časť záhrady s chatkou, ktorú majú v BSM, darovať na mamu. Majú si vraj napísať darovaciu listinu, overiť u notára podpisy a zaniesť na zavkladovanie do katastra. Pozrela som na nete, ale nenašla som nič relevantné k tejto téme, čo by dokazovalo, že sa to takto dá urobiť. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, posledné roky je zákon rovnaky, darovanie medzi manželmi z BSM nie je možné. Darovať je možné iba výlučný majetok vo vlastníctve jedného z manželov (nie majetok v BSM). To, čo píšete nie je možné. Mohli by to urobiť tak, že prevedú obaja časť záhrady s chatkou na tretiu osobu (napríklad Vás :)) a potom to prevediete mame darovacou zmluvou. Budú tam teda dva prevody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku