Máte
otázku?

Darovanie medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovanie medzi manželmi

So svojím manželom sme spoločnými vlastníkmi domu a on by chcel, aby som bola jedinou majiteľkou. Je možné to uskutočniť darovacou zmluvou? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

Dobrý deň,

darovanie medzi manželmi, pokiaľ ide o spoločný majetok patriaci do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) nie je možné.

 

Postup vo Vašom prípade by bol taký, že podáte návrh na zrušenie BSM počas manželstva, a následne uzatvoríte dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej sa dohodnete, že jedinou vlastníčkou vecí sa stanete Vy.  Pre urýchlenie celého procesu môžete využiť služby advokáta, ktorý Vám poradí, ako máte presne postupovať, aby konanie na súde ako aj na katastri prebehlo bez problémov a rýchlo.

Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosila by som o radu, ako postupovať v prípade, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve mňa ako manželky a na tomto pozemku sme spolu s manželom postavili dom. Tento dom podľa zákona patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Rada by som dosiahla, aby sme boli rovnocennými vlastníkmi ako domu, tak aj pozemku. Je možné to urobiť prostredníctvom darovacej zmluvy? Veľmi pekne vám ďakujem za radu!

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň, áno, je to presne tak ako uvádzate v otázke.

Podiel na pozemku, ktorý darujete manželovi však bude následne v podielovom spoluvlastníctve manželov.
Vo veci spísania darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý súčasne podá aj návrh na vklad do katastra elektronicky.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. Môj manžel vlastní byt už od doby pred naším zoznámením. Teraz, keď sme manželia, želá si, aby som sa stala jeho spoluvlastníčkou. Aké je v takom prípade najvhodnejšie riešenie? Mala by to byť darovacia zmluva? A aký podiel by sme mali určiť v zmluve, ak chceme, aby naše práva a povinnosti boli rovnaké? Je správne stanoviť podielové vlastníctvo na polovicu? Do odkúpenia bytu som prispela celou sumou. Vopred ďakujem za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 08.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že je potrebné spísať darovaciu zmluvu, v ktorej sa dohodnete aký spoluvlastnícky podiel na byte vám manžel daruje, čo môže byť aj 1/2, aj viac alebo menej ako 1/2.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, čím budete mať právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.


Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel je výhradným vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej bývame, keďže to bolo pri kúpe jednoduchšie. Teraz by sme radi prepísali polovicu nehnuteľnosti na môj menový titul. Môžete nám prosím poradiť, akým spôsobom by to bolo najlepšie uskutočniť? Možnosťou je napríklad kúpno-predajná zmluva za symbolickú cenu alebo darovacia zmluva. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď. Prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň,
dôležité je, kedy sa stal manžel vlastníkom. Ak to bolo pred manželstvom je lepšie iné riešenie ako keď to bolo počas manželstva, tiež je dôležité ci ste sa podieľali na nadobudnutí alebo nie, či tam je hypotéka. Je tam veľa faktorov, ktoré majú na to vplyv. Ak chcete poradím Vám ako to riešiť najlepším spôsobom kvôli prípadným problémom v budúcnosti. Dohodnite si krátku 15 min. konzultáciu tu: https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html

Ak by som už nemal voľný termín, napíšte mi. 


Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu vec. V dedičskom konaní som získala nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná iba na mne. Mám teda dojem, že nepatrí do BSM. Môžem teda celú túto nehnuteľnosť darovať a prepísať na manžela a zároveň sa sama odstrániť z LV? Momentálne čelím finančnej záťaži a obávam sa, že by mi exekútor mohol siahnuť na túto nehnuteľnosť. Táto záťaž je len moja, manžel nemá žiadne dlhy. Ďakujem vám vopred za odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,

odpoviem vám postupne. 

Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, nakoľko ste túto zdedili, patrí do vášho výlučného vlastníctva a aj keď ste ju nadobudli počas trvania manželstva, do BSM nespadá. Preto túto môžete darovať ako celok vášmu manželovi. 

Pokiaľ však ide o vaše dlhy, tu platí, že ak by proti vám veriteľ podal návrh na vykonanie exekúcie, potom exekútor je oprávnený uspokojiť nárok veriteľa aj z majetku patriaceho do BSM. Uvedené upravuje ust. § 147 ods. 1 a ods. 2  Občianskeho zákonníka. Tu však taktiež platia výnimky.

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

To by sa ale nevzťahovalo na nehnuteľnosť, ktorú by ste previedli na vášho manžela, nakoľko táto by bola v jeho výlučnom vlastníctve. Na túto by exekútor siahnuť nemohol. 

Súčasne však netreba zabudnúť na to, že veriteľ by mohol voči takémuto vášmu právnemu úkonu odporovať, za predpokladu, že k exekúcií by došlo v najbližších troch rokoch: 

Ust. § 42a ods. 2 a nasl. OZ:

"Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať."

 K uvedenému dôjsť nemusí, avšak považujeme za potrebné vás upozorniť aj na takéto ustanovenia zákona.


Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako je možné previesť majetok medzi manželmi v spoločnosti s ručením obmedzeným (BSM), keď nehnuteľnosť vlastní manželka (dostala ju darom) a chce previesť nehnuteľnosť do BSM, tak aby výsledný zápis vlastníckych práv manželov k nehnuteľnosti bol 1/1, nie podielový. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste sa stali výlučným vlastníkom nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy a chcete, aby predmetná nehnuteľnosť spadala do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastníctve nie je právne možné, aby ste na základe dohody s manželom túto nehnuteľnosť previedli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rovnako to nie je možné ani na základe súdneho rozhodnutia.

Možnosťou je len, aby ste podiel na nehnuteľnosti darovali manželovi na základe darovacej zmluvy v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a nehnuteľnosť bude v podielovom spoluvlastníctve manželov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, že chceme spolu s manželom byť zapísaní v liste vlastníctva, a či je to možné, keďže na ten rodinný dom má on hypotéku. Manželstvo sme uzavreli len v máji 2022. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, Občiansky zákonník nevylučuje Vami uvedený postup aby Vám manžel daroval podiel na nehnuteľnosti.

Avšak vzhľadom na okolnosť, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, odporúčam kontaktovať banku, keďže banka by mohla žiadať úhradu hypotéky v celosti naraz. Odporúčam tiež preštudovať úverovú zmluvu a obchodné podmienky banky.


Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme s manželom bezpodielovú spoluvlastníctvo bytu aj garáže. Manžel mi chce darovať svoj podiel bytu. Čo treba urobiť, ako máme postupovať? Ďakujem s úctou, T.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 17.02.2023)

Dobrý deň,
otázku ste nám poslali dnes 17.2.2023 s doplnením o 13,52 hodine.

Naša odpoveď  znie :

Vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, manžel Vám nemôže darovať svoj podiel na nehnuteľnosti, lebo za tohto právneho stavu to nie je možné.

Riešením by bolo len zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva napr. z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti v zmysle ust. §§ 148a/ Obč. zákonníka, prípadne zrušenie BSM z dôvodu, ak by trvanie BSM odporovalo dobrým mravom podľa § 148 ods. 2 Obč. zákonníka.

Následne po zrušení BSM súdom by sa toto BSM vyporiadalo tak, že nehnuteľnosti by ste nadobudli Vy ako manželka.


Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som vlastníkom pozemku, ktorý som nadobudol spolu s manželkou počas trvania manželstva - teda v rámci spoločného manželského majetku. No v katastri je pozemok zapísaný na list vlastníctva iba na moje meno (v kúpno-predajnej zmluve som ako kupujúci bol uvedený iba ja). Rád by som sa opýtal, či je možné zapísať manželku do katastra na list vlastníctva aj iným spôsobom, než prostredníctvom darovacej zmluvy? Je vôbec možné darovať takýto pozemok do spoločného manželského majetku, ak je už de facto jeho súčasťou? Ak teda v katastri ako vlastník figuruje iba jeden z manželov? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, rozumiem, máte pravdu, táto nehnuteľnosť patrí do BSM aj napriek tomu, že na LV figurujete ako vlastník iba vy. Postup je vo vašom prípade taký, že stačí príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru predložiť spoločné písomné súhlasné vyhlásenie vás a vašej manželky, že táto nehnuteľnosť, na ktorej ste ako vlastník evidovaný iba vy, patrí do vášho BSM. Na podklade takého vyhlásenia kataster nemôže odmietnuť vykonať zmenu v zápise na LV. Uvedený postup uvádza katastrálny bulletin.

Darovanie by neprichádzalo v tomto prípade do úvahy, nakoľko v manželstve nie je možné darovať druhému manželovi niečo, čo už mu de facto patrí, aj keď evidenčný charakter katastra tomu nesvedčí. Darovanie medzi manželmi sa vzťahuje len na veci, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, t.j. ak sa takúto vec tento manžel rozhodne darovať druhému manželovi. Toto je zákonom povolené a neprotirečí to logike BSM. 


Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ráda by som sa poradila. Môj manžel vlastnil byt ešte predtým, ako sme sa spoznali. Teraz, keď sme manželia, chce, aby som bola jeho spoluvlastníčkou. Aké je v tomto prípade najvhodnejšie riešenie? Je to darovacia zmluva? A aký podiel by sme mali určiť v zmluve, aby sme mali rovnaké práva a povinnosti? Podielové vlastníctvo 1/2? Vopred ďakujem za Váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
ak je daný byt vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela a teda nepatrí do BSM, tak potom podiel na danom byte môže byť predmetom darovania. Bude potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu a následne návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Keďže je predmetom nehnuteľnosť, tak je potrebné, aby bola zmluva vyhotovená v písomnej forme v zmysle § 628 ods. 2: Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Najistejšie by bolo, ak by ste vyhľadali právnu pomoc advokáta, ktorý by Vám danú zmluvu a taktiež návrh na vklad vypracoval, aby sa predišlo situácii, že bude v zmluve chyby, ktoré ju zneplatnia, čo by v praxi znamenalo, že zmluva by nemala právne účinky.
Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel a ja sme od svokrovcov dostali darom dom, ktorý je zapísaný na oboch z nás - polovicu mám ja a polovicu má moja manželka. Momentálne zvažujeme, že by som svoju polovicu darovala manželke. Chcela by som sa opýtať, či je toto možné. Predtým, než som sa vydala, som mala dcéru. Môže táto darovacia zmluva spôsobiť problémy pri dedičskom konaní?

Odpoveď: Darovanie medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň,
áno, vo Vašom prípade by bolo možné darovať polovicu nehnuteľnosti, resp. darovať Váš podiel Vašej manželke nakoľko máte danú vec v podielovom spoluvlastníctve. Zmluvu je potrebné vyhotoviť v písomnej forme, potrebný bude aj vklad do katastra nehnuteľností.  Odporúčam tiež vyhľadať pomoc advokáta, ak si chcete byť istý, že zmluva bude napísaná dobre a nebudú v nej chyby, pretože ak by bola vyhotovená chybne, tak to môže mať za následok neplatnosť daného právneho úkonu, resp. zmluvy čo by znamenalo, že by taká zmluva nemala žiadne právne účinky a vlastníkom podielu by ste zostali Vy.

Hlavne sa s tým stretávam pri tom, ak sú v zmluve rôzne podmienky, ktoré ju môžu zneplatniť. 

Platne a účinne uzavretú zmluvu Vaša dcéra nebude mať ako v dedičskom konaní napadnúť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie medzi manželmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.