Máte
otázku?

Výpoveď zo strany zamestnávateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň, od októbra 2021 pracujem v home office pre firmu, ktorá si pre mňa stanovila nereálne pracovné podmienky (úlohy). Mám informácie, že sa chystá hromadné prepúšťanie. Je pravda, že ak tieto podmienky nesplním, hrubo poruším pracovnú disciplínu? Mám potom nárok na dávky v nezamestnanosti? Ako je to s odstupným? Čo je lepšie, dať výpoveď alebo počkať na výpoveď zo strany zamestnávateľa? Ďakujem!

Odpoveď: Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň,
bez ohľadu na skutočnosť, aké sú tie neuskutočniteľné pracovné podmienky (úlohy) a aký je dôvod hromadného prepúšťania, ale výpoveď z Vašej strany Vám určite neodporúčame. Ak by ste dali výpoveď Vy, nemali by ste nárok na odstupné

Odporúčame skúsiť sa oficiálnou formou (písomne) ohradiť voči pracovným podmienkam, či úlohám. 

Zákonník práce rozlišuje medzi neuspokojivým plnením pracovných úloh a medzi porušením pracovnej disciplíny. Sú to dve rozdielne veci. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh je ako si plníte svoju prácu a druhé je, ako sa správate na pracovisku (či na pracovisku nepijete alkohol, nefajčíte, nepoužívate vulgarizmus, ako komunikujete s kolegami alebo voči nadriadenému....). Nakoľko pracujete z domu, tak asi k porušeniu pracovnej disciplíny z Vašej strany, by nemalo prísť. Skôr by išlo o ten prvý prípad, neuspokojivé plnenie pracovných úloh. To sa však týka len Vás a nie všetkých zamestnancov, čo by nebol dôvod na hromadné prepúšťanie.

Nárok na dávky v nezamestnanosti budete mať, ak za Vás zamestnávateľ odvádzal odvody do sociálnej poisťovne v posledných dvoch rokoch aspoň 270 dní. 

Každopádne, Vám odporúčame počkať na výpoveď (alebo iné ukončenie pracovného pomeru) zo strany zamestnávateľa. 

Nárok na odstupné zo zákona vzniká z dôvodu výpovede zo strany zamestnávateľa, ak sa tento zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce. Potom ak sú u zamestnávateľa také organizačné zmeny, že sa zamestnanec stane nadbytočným alebo z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca. Výška odstupného sa odvíja od počtu odpracovaných rokov u tohto zamestnávateľa. 

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Trápi vás "Výpoveď zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, kedy je zamestnávateľ povinný najneskôr odovzdať zamestnancovi výpoveď, v prípade, keď výpoveď podal zamestnanec? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň,

ak výpoveď podal zamestnanec, tak zamestnávateľ neodovzdáva výpoveď zamestnancovi. Zamestnávateľ len príjme výpoveď zamestnanca a v prípade, že je táto platná, tak ju potom akceptuje.

Ak ju zamestnanec podal len ústne, musí si ju napísať a doručiť aj písomne zamestnávateľovi, inak by bola neplatná.

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Zamestnanec urobil jednostranný právny úkon, smerujúci k ukončeniu svojho pracovného pomeru, čo mu je priznané v § 67 Zákonníka práce.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Po doručení písomnej výpovede od zamestnanca, sa zamestnancovi vypočíta podľa dĺžky jeho výpovednej doby, dátum skončenia jeho pracovného pomeru.

Podľa § 62 ods. 1 a 7 Zákonníka práce,  "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

  Otázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa. Dobrý deň, prosím o radu. Keď som PN a zamestnávateľ mi dá výpoveď s dôvodom, ktorý nie je pre mňa ...

 • Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

  Je platná táto zmluva? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť pracovný pomer do konca tohto mesiaca? Máte aj vzor výpovede v práci zo strany zamestnanca?

 • Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

  Otázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? Dobrý deň, chcem sa opýtať : Dňa 30. 6.2017 som podal výpoveď a zamestnávateľ ju akceptoval s ...

 • Výpoveď, zdravotné dôvody

  (2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených ... rozhodnete ukončiť pracovný pomer výpoveďou z vašej strany ako zamestnanca, ...

 • Postup zamestnanca pri odchode do dôchdku

  Zamestnanec nemá automaticky nárok na odstupné, pretože podľa zákona má nárok na odstupné, len ak sa pracovný pomer končí výpoveďou zo strany zamestnávateľa ...

 • Môžem podať výpoveď počas PN?

  Môžem počas pracovnej neschopnosti doručiť poštou zamestnávateľovi list, ... Tieto sa vzťahujú len na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa. Podľa § 62 ods.

 • Môžem dostať výpoveď počas PN?

  ochrannej dobe, kedy platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi. Na toto je váš zamestnávateľ oprávnený až po skončení vašej PN, ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.