Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.12 s)

[2023] Predkupné právo | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a ...

[2023] Zrušenie podielového spoluvlastníctva [Advokáti Bratislava]

nedôjde k dohode o majetkovom vysporiadaní spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná majetkové vysporiadanie na návrh niektorého ...

[2023] Musia súhlasiť s dohodu všetci spoluvlastníci?

1 Občianskeho zákonníka v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Podľa § 136 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spoluvlastníctvo podielové alebo bezpodielové.

[2023] Riziko zániku/straty spoluvlastníckych podielov?

... podielové spoluvlastníctvo, bude nútený podať žalobu na príslušný súd. Okrem dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo podania ...

[2023] Cena podielu v podielovom spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Odpoveď: Cena podielu v podielovom spoluvlastníctve. Dobrý deň,. ako uvádza § 137 od.1 Občianského zákonníka "Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci ...

[2023] Vyporiadanie podieloveho vlastnictva a BSM | Právna Poradňa

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu k problematike, ktorá sa týka vyporiadania podielového vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva ...

[2023] Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Rovnako Vám odporúčame vyzvať ostatných podielových spoluvlastníkov prostredníctvom advokáta na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vyplatením ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po…

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva po zomrelej osobe. Dobrý deď, žijeme v rodinnom dome, kde nám patrí 17/20. Teta, sestra otcovho ...

[2023] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva - dom

Následne je vecou dohody podielových spoluvlastníkov či zrušia a vyporiadajú podiel. spoluvlastníctvo buď dohodou alebo cestou súdu v zmysle ust. § 142 Obč.

[2023] Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

21. 2. 2018 ... autorizáciu, máte právnu istotu, že dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva bude právne perfektná, vrátane jej zapísania dohody do ...

LEXANA - asistentka