Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,450 (0.11 s)

[2024] Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Žijeme v bytovom dome, kde sú štyri byty a každý z nás má podielové spoluvlastníctvo 10/40. Náš sused prenajíma byt približne štyri roky bez nášho súhlasu, ...

[2024] Predkupné právo | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a ...

[2024] Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo môže byť podielové a bezpodielové, avšak bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi (§ 136 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a ...

[2024] Musia súhlasiť s dohodu všetci spoluvlastníci?

2 Občianskeho zákonníka je spoluvlastníctvo podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Na záver našej ...

[2024] Zrušenie podielového spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Ak chcete podielové spoluvlastníctvo vysporiadať, najskôr si nechajte vypracovať znalecký posudok, aby ste vedeli cenu, ktorá je adekvátna za podiel. Potom ...

[2024] Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Dobrý deň, chcem vysporiadať podielové spoluvlastníctvo na súde, nakoľko to nie je možné urobiť dohodou. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 ...

[2024] Problémy so spoluvlastníctvom domu | Právna Poradňa

Dobrý deň, neuviedli ste konkrétnu otázku, takže je ťažké posúdiť na čo konkrétne Vám odpovedať. V prípade, že by ste chceli svoje podielové spoluvlastníctvo ...

[2024] Riziko zániku/straty spoluvlastníckych podielov?

... podielové spoluvlastníctvo, bude nútený podať žalobu na príslušný súd. Okrem dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo podania ...

[2024] Dohoda o podielovom spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Z obsahu dohody musí však byť zrejmé, že účastníci chceli založiť podielové spoluvlastníctvo k stavbe napr. s tým, že veľkosť podielov bude závisieť od ...

[2024] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo § 137. (1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.