Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.15 s)

[2023] Zrušenie podielového spoluvlastníctva [Advokáti Bratislava]

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva ... predajom tretej osobe a rozdelením výťažku podľa veľkosti podielov. Občiansky zákonník v zmysle § 142 uprednostňuje ...

[2023] Predkupné právo | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, ... máme pozemok v podielovom vlastníctve štyria spoluvlastníci po 1/4.

[2023] Riziko zániku/straty spoluvlastníckych podielov?

Z toho dôvodu odpovede na Vaše otázky nájdeme v ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravujúcich podielové spoluvlastníctvo a ustanoveniach Civilného ...

Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti len jedným spoluvlastníkom?

Dobrý deň, predmetný rodinný dom s priľahlým pozemkom ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník predpokladá predovšetkým dohodu ...

[2023] Vyporiadanie podieloveho vlastnictva a BSM | Právna Poradňa

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu k problematike, ktorá sa týka vyporiadania podielového vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva ...

[2023] Rozdelenie spoluvlastníctva-postup | Právna Poradňa

Doplňujúca otázka: Myslíme si prosím správne, že podielový spoluvlastník domu, ... Podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať dohodou, ...

[2023] Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi | Právna Poradňa

1 OZ), prislúcha pri podielovom spoluvlastníctve všetkým spoluvlastníkom spoločne a mierou oprávnení každého z nich je jeho spoluvlastnícky podiel (§ 137 ...

[2023] Cena podielu v podielovom spoluvlastníctve | Právna Poradňa

Odpoveď: Cena podielu v podielovom spoluvlastníctve. Dobrý deň,. ako uvádza § 137 od.1 Občianského zákonníka "Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci ...

[2023] Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa obraciam na Vás o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

[2023] Zrušenie a vyporiadanie súdom - postup | Právna Poradňa

Má presne stanovený postup ako vyporiadať podielové spoluvlastníctvo? ... Pre rozhodnutie o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom , a to ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku