Máte
otázku?

Ako vymáhať dlžné výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Ako vymáhať dlžné výživné?

Dobrý deň, ako by som mala postupovať? Môj bývalý manžel je súdom povinný platiť výživné 85 eur mesačne na dcéru, avšak platí mi len po 50 eur. Navyše, niekoľko posledných mesiacov nezaplatil kompletnú sumu. Ako by som mala v tomto prípade postupovať? Mám mu podať návrh na exekúciu a ak áno, ako by mal on postúpiť v tomto prípade? Čakajú ma nejaké poplatky alebo ďalšie náklady? Ďakujem anticipovane za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

Dobrý deň, ak povinný rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť podľa vykonateľného rozhodnutia súdu, obráťte sa s návrhom na vykonanie exekúcie pre vymoženie výživného na súdneho exekútora. Súdny exekútor po získaní súdneho poverenia bude postupovať samostatne tak, aby Vám vymohol dlžné výživné a to najefektívnejším spôsobom. Spôsob vymoženia súdny exekútor teda určí spravidla podľa osobných a majetkových pomerov otca Vášho dieťaťa. Podľa zákona o súdnych poplatkoch, je od súdneho poplatku oslobodený navrhovateľ v konaní o výživnom, pričom oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, kasačnej sťažnosti a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

Trápi vás "Ako vymáhať dlžné výživné?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja mama mala platiť výživné, lenže ho neplatila. Najprv mala súdne určenú sumu 50 € každý mesiac, ale potom sa to zvýšilo na 100 €. Keďže som už dovŕšila 18 rokov a ukončila školu, ako by som mala riešiť túto situáciu?

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2023)

Dobrý deň, v prvom rade by som chcela upozorniť, že výživné je povinná platiť do doby, kedy dieťa dosiahne sebestačnosť, niekedy aj po dovŕšení 18 rokov. Keďže ste už skončili školu, budeme predpokladať, že ste sebestačná. Preto výživné je možné vymáhať len za obdobie do ukončenia školy. V prípade dlžnej sumy výživného sa o obráťte na exekútora, ktorý môže vykonať exekúciu. Treba však podotknúť, že exekúcia môže byť časovo náročný proces, ale je to účinný spôsob, ako si vymôcť dávno neplatené výživné. 

Tiež je možné aj podať trestné oznámenie. Ak mešká s viacerými splátkami. To sa robí na polícii.

Podávať návrh na zrušenie výživného nemusíte. 


Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v nasledujúcej záležitosti. V roku 2010 bola ukončená exekúcia na môjho bývalého manžela za neplatenie výživného. Odvtedy až do súčasnej doby mi dlhuje 6000 eur na výživnom. Ako by som mala v tejto veci postupovať? Môjho bývalého manžela som už kontaktovala, ale nereaguje. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pôvodné exekučné konanie bolo ukončené. 

Preto je vo veci je potrebné podať nový návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor a následne podáte žiadosť o náhradné výživné. Ak má otec detí vodičské oprávnenie, súčasne žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia v zmysle exekučného poriadku.


Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Čo robiť, ak otec, ktorý neplatil a zostal dlžný na výživnom, zomrie?

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň,

smrťou dlžníka jeho dlhy nezanikajú. Pri výživnom nastáva však situácia, že smrťou povinného (rodiča) zaniká síce povinnosť platiť výživné, avšak na dedičov prechádza dlh z výživného, a to vo výške súm výživného splatných k momentu smrti. Preto tieto sumy môžete požadovať od dedičov. Dedičia však nemajú povinnosť platiť dieťaťu výživné, pretože tú má len rodič a ten zomrel. 


Trápi vás "Ako vymáhať dlžné výživné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať, ak mi môj exmanžel už tri mesiace neposlal výživné. Na koho sa mám obrátiť? Musím si zaplatiť právnika, keď mám zamestnanie? Niet hmotnej núdze, avšak môj exmanžel mi dnes dlhuje približne 1500 eur na výživnom. Najskôr platil menej, ako mal súdom určené, a teraz tri mesiace vôbec nič. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2017)

Dobrý deň, v prípade, že disponujete vykonateľným rozhodnutím súdu, v ktorom je Vášmu bývalému manželovi uložená vyživovacia povinnosť, obráťte sa na súdneho exekútora s návrhom na začatie exekúcie pre vymoženie dlžného výživného. Súdny exekútor bude následne postupovať v zmysle Exekučného poriadku a tam uvedenými spôsobmi zabezpečí plnenie vyživovacej povinnosti. Dovoľujem si Vás upozorniť, že vyhýbanie sa tejto zákonnej povinnosti zakladá pre páchateľa trestnoprávnu zodpovednosť. V zmysle § 207 Trestného zákona, sa trestného činu Zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Na základe uvedeného máte dôvod na podanie trestného oznámenia.


Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu ohľadom postupu pri vymáhaní dlžného výživného od môjho bývalého priateľa, s ktorým máme spoločnú dcéru. V roku 2015 mi neplatil povinné výživné, a preto som ho nahlásila na polícii. Polícia riešila prípad súdnym konaním. Súd rozhodol, že bude odsúdený na päť mesiacov do väzenia, avšak bol tam dlhšie a počas tohto obdobia mi platil z vyťažku svojej práce vo väzení. Napriek tomu si uvedomujem, že toto rozhodnutie nemení skutočnosť, že stále mi dlhuje za nevyplatené výživné v roku 2015. Táto suma predstavuje v celku 330 eur. Nevieť, ako mám postupovať a ako od neho tieto peniaze vymáhať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ mu výživné určil súd, tak rozsudok, ktorý máte je tzv. exekučným titulom, na základe ktorého môžete dlžné výživné vymáhať. Odporúčam Vám teda obrátiť sa na niektorého zo súdnych exekútorov a zaslať mu návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné súdom určené nebolo a on Vám neplatil, musíte najskôr podať na súd návrh na určenie výživného. Súd Vašu vec posúdi a rozhodne. Potom by bol postup rovnaký, to znamená možnosť podať návrh na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Ako vymáhať dlžné výživné? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel mi dlhuje peniaze na výživnom. Prednedávnom predal podiel zo svojho majetku bez toho, aby mi vyplatil dlžné výživné. Chystá sa predať ešte časť majetku, z ktorého mi je ochotný vyplatiť istú čiastku. S tým však nesúhlasím, nakoľko to nepokryje ani sumu, ktorú som poberala ako náhradné výživné a pokiaľ on mi niečo zaplatí, musím štátu vrátiť. Aké mám možnosti v mojej situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať dlžné výživné?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň, v prípade, že výživné bolo priznané súdnym rozhodnutím, obráťte sa s návrhom na jeho vykonanie na exekútora. V exekučnom konaní bude postihnutý majetok Vášho bývalého manžela, z ktorého sa uspokojí všetko dlžné výživné. V prípade, že vyživovacia povinnosť nebola stanovená rozsudkom, podajte súdny návrh na jej určenie. Dovoľujem si Vás upozorniť, že osoba ktorá neplní svoju vyživovaciu povinnosť, môže sa dopustiť trestného činu Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Zvážte preto aj podanie trestného oznámenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať dlžné výživné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava