Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku podielového vlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Rozdelenie pozemku podielového vlastníka

Som majiteľom časti pozemku, ktorý má nasledovné podielové spoluvlastníctva: - 14734/37060 (1473,4 m2) vlastním ja - 14734/37060 (1473,4 m2) vlastní teta - 2/30 (247,06 m2) tretí vlastník - 2/30 (247,06 m2) štvrtý vlastník - 2/30 (247,06 m2) piaty vlastník - 9/1853 (18 m2) šiesty vlastník. Ide o ornú pôdu a pozemok je mimo zastavaného územia obce. Chceli by sme dať svoju časť pozemku oddeliť a začať na ňom stavať. Ako treba postupovať pri rozdeľovaní pozemku (s kým všetkým to riešiť, aké dokumenty treba atď)? Treba oboznámiť s tým aj ďalších vlastníkov, prípadne mať ich súhlas? Kde nájdem kontakt na vlastníkov, ktorých nepoznám (3-tí až 6-ty) v prípade, že chcem od nich podiely odkúpiť?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku podielového vlastníka

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné si uvedomiť dve podstatné skutočnosti. 1/ To, že vlastníte určitý podiel vo výške 14734/37060 neznamená, že si môžete akýmkoľvek spôsobom oplotiť časť pozemku, ktorá podľa Vás patrí Vám. V našom právnom poriadku sa podielové spoluvlastníctvo chápe ako ideálne, t.j. aj Váš spoluvlastnícky podiel predstavuje ideálny podiel na právach a povinnostiach vo vzťahu k pozemku. Ak by ste chceli určitú časť pozemku nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva a neskôr si ho oplotiť, musí dôjsť najprv k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva so všetkými spoluvlastníkmi (3. až 6. spoluvlastníka nájdete na LV, prípadne ich zastupuje Slovenský pozemkový fond). 2/ Mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) nie je možné drobiť ornú pôdu na menšie rozlohy než je 2000 m2. Vo Vašom prípade túto zákonnú požiadavku nespĺňate, nakoľko po prepočte Vášho podielu vlastníte iba cca 1400 m2. Tzn. že aj keby ste chceli nadobudnúť ornú pôdu do svojho výlučného vlastníctva, museli by ste od ostatných spoluvlastníkov nadobudnúť ich podiely tak, aby ste mali k dispozícii viac než 2000 m2.

Trápi vás "Rozdelenie pozemku podielového vlastníka" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku podielového vlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku