Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku podielového vlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Rozdelenie pozemku podielového vlastníka

Som majiteľom časti pozemku, ktorý má nasledovné podielové spoluvlastníctva: - 14734/37060 (1473,4 m2) vlastním ja, - 14734/37060 (1473,4 m2) vlastní teta, - 2/30 (247,06 m2) je v držbe tretieho vlastníka, - 2/30 (247,06 m2) patrí štvrtému vlastníkovi, - 2/30 (247,06 m2) má piaty vlastník, - 9/1853 (18 m2) vlastní šiesty vlastník. Tento pozemok je orná pôda, nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce. Chceli by sme svoju časť pozemku oddeliť a začať na ňom stavať. Ako sa dá postupovať pri rozdeľovaní pozemku? S kým by sme mali riešiť danú záležitosť a aké dokumenty budeme potrebovať? Je potrebné o tomto zámere oboznámiť aj ďalších vlastníkov a získať ich súhlas? Kde by som mohol získať kontakty na vlastníkov, ktorých nepoznám (tretí až šiesty), v prípade, že by som chcel od nich podiely odkúpiť?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku podielového vlastníka

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné si uvedomiť dve podstatné skutočnosti. 1/ To, že vlastníte určitý podiel vo výške 14734/37060 neznamená, že si môžete akýmkoľvek spôsobom oplotiť časť pozemku, ktorá podľa Vás patrí Vám. V našom právnom poriadku sa podielové spoluvlastníctvo chápe ako ideálne, t.j. aj Váš spoluvlastnícky podiel predstavuje ideálny podiel na právach a povinnostiach vo vzťahu k pozemku. Ak by ste chceli určitú časť pozemku nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva a neskôr si ho oplotiť, musí dôjsť najprv k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva so všetkými spoluvlastníkmi (3. až 6. spoluvlastníka nájdete na LV, prípadne ich zastupuje Slovenský pozemkový fond). 2/ Mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) nie je možné drobiť ornú pôdu na menšie rozlohy než je 2000 m2. Vo Vašom prípade túto zákonnú požiadavku nespĺňate, nakoľko po prepočte Vášho podielu vlastníte iba cca 1400 m2. Tzn. že aj keby ste chceli nadobudnúť ornú pôdu do svojho výlučného vlastníctva, museli by ste od ostatných spoluvlastníkov nadobudnúť ich podiely tak, aby ste mali k dispozícii viac než 2000 m2.

Trápi vás "Rozdelenie pozemku podielového vlastníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku podielového vlastníka" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.