POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov

Dobrý deň. Rada by som sa informovala o tom, ako by sa postupovalo pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ak spoluvlastník A vlastní nehnuteľnosť (byt) s podielom 65% a spoluvlastník B s podielom 35%. Spoluvlastník A zaplatil 10% kúpnej ceny v hotovosti a zvyšok, teda 55%, spláca prostredníctvom hypotekárneho úveru. Spoluvlastník B taktiež spláca svoj podiel bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru. Teda na nehnuteľnosť existujú dva samostatné hypotekárne úvery A a B. Predstavme si situáciu, v ktorej by nastal spor v priebehu prvých troch rokov splácania hypoték. 1. Ako by sme mali postupovať, ak by jeden z vlastníkov už nechcel využívať danú nehnuteľnosť a mal záujem vrátiť investované prostriedky, prípadne preniesť svoj úver a vlastníctvo na druhého spoluvlastníka? Aký by bol postup, ak by to bol vlastník A, a aký, ak by to bol vlastník B? 2. Ako by sme mali postupovať v prípade, že vlastníci nedosiahnu dohodu? Napríklad, jeden z nich nechce opustiť byt alebo prestal platiť úver? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov, odpovedám na Vami polozene otázky. 

 
1. Ako by sa postupovalo ak jeden z vlastníkov už nechce užívať danú nehnuteľnosť a chce vrátiť investované prostriedky, resp. previesť úver a vlastníctvo na toho druhého?
 
V tomto prípade ide o podielové spoluvlastníctvo, to znamená, že je ho možné zrušiť iba dohodou (ak sa vedia dohodnúť) alebo súdnou cestou, ak sa nevedia dohodnúť.
Dohoda musí byť písomná a podpisy musia byt overené. V podstate nejde o vrátenie investovaných prostriedkov, pretože peniaze investovali osoby do svojho majetku (do svojich podielov).
V tomto prípade je veľmi dôležité spojiť vysporiadanie podielového spoluvlastníctva s úvermi, pretože toto vysporiadanie (úveru a bytu) nie je automaticky spojené.
Čo mám na mysli spojiť vysporiadanie úverov s majetkom (podielovým spoluvlastníctvom)? Ide o to, že keď sa spoluvlastníci dohodnú na tom, komu zostane nehnuteľnosť (byt), tak je dôležité, aby jeden spoluvlastník (najmä ten, ktorý sa stane vlastníkom nehnuteľnosti) bol chránený pred druhým spoluvlastníkom. Pretože na nehnuteľnosti zostane úver (záložné právo). Podmienkou je odstránenie záložného práva spoluvlastníka, ktorý prestal byť spoluvlastníkom a to či už tým, že dôjde k vyplateniu úveru alebo jeho prevzatiu druhým spoluvlastníkom (tým, ktorý sa stane vlastníkom nehnuteľnosti).
Pred spísaním dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva musia mať spoluvlastníci jasno, ako chcú vysporiadať úver, t.j. či si ho druhý spoluvlastník prevezme na seba (musí mať však príjem akceptovateľný pre banku) alebo dôjde k navýšeniu existujúcej hypotéky a vyplateniu úveru druhého spoluvlastníka (taktiež musí mať príjem, ktorý je akceptovateľný pre banku). Ďalšie možnosti sú: vyplatenie úveru z vlastných zdrojov (ak má peniaze) alebo pristúpi tretia osoba, ktorá prevezme na seba záväzok odstupujúceho spoluvlastníka. V banke je potrebné mať toto všetko “predjednané”, aby sa nestalo, že uzatvoria dohodu ohľadom úverov a banka ju nebude akceptovať.
Ak to budú mať takto s bankou vopred dohodnuté, potom môžu uzatvoriť dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, v ktorej si dohodnú všetky podmienky aj ohľadom úverov. Táto dohoda bude potom predložená banke.
 
Ako by sa postupovalo ak by išlo o vlastníka A a vlastníka B?
Postup pri oboch spoluvlastníkoch je rovnaký, je jedno, ktorý má vyšší úver, je to o dohode.
 
Ak by sa nedohodli na vysporiadaní dohodou, musí sa to riešiť súdnou cestou. Je potrebné vedieť, že súd nebude rozhodovať o tom, že jeden spoluvlastník je povinný prevziať úver druhého spoluvlastníka. Súd rozhodne iba o vysporiadaní bytu (nehnuteľnosti). Úver patrí tomu spoluvlastníkov, ktorý si ho v banke vzal, preto nie je možné ho nanútiť niekomu inému bez jeho súhlasu.
Súd pri vysporiadaní spoluvlastníctva rozhodne o tom, komu pripadne byt a akou sumou bude musieť jeden spoluvlastník vyplatiť druhého (bez ohľadu na hypotéku – v tomto konkrétnom prípade).
 
 
2. Ako postupovať ak sa vlastníci nedohodnú? T.j. buď sa jeden z nich nechce vysťahovať alebo nespláca úver? Ďakujem za odpoveď.
 
Ak sa spoluvlastníci nedohodnúť, potom môže nastať veľký problém. Tak ako som naznačil vyššie, súd nebude riešiť vysporiadanie úveru (ide o dve samostatné hypotéky). Potom odporúčam, čo najskôr podať žalobu na súd a žiadať o zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva k bytu. Pokiaľ by sa to predlžovalo, zbytočne by sa len zvyšoval dlh, ktorý by bolo nutné platiť, inak by banka mohla siahnuť na byt. Ak by platil jeden spoluvlastník úver za druhého (t.j. nielen svoj úver), potom tomu, kto platil vzniká nárok na vrátenie bezdôvodného obohatenia (vo výške splátok úveru). Pozor, tento nárok sa premlčuje v dvojročnej lehote a lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po úhrade úveru za iného.

 

Obyčajne po podaní žaloby sa druhý spoluvlastník rozhýbe a bude sa snažiť spoluvlastníctvo a úver vysporiadať. 

Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou nehnuteľnosti a druhú polovicu vlastní známa. Ja som sa podpísala pod záložné právo na túto nehnuteľnosť. Známa prestala splácať hypotéku, ktorá je na jej meno. Ako slobodná matka nechcem prísť o nehnuteľnosť. Za byt sme spolu zaplatili 46 000 €, z čoho som ja prispevala 34 000 €, čo je dokladateľné zmluvou. Urobila som chybu, že som jej verila, a uviedla som ju ako spoluvlastníčku bez zabezpečenia mojich vkladov. Akým spôsobom by som mala teraz postupovať? Ďakujem za každú radu. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov

(odpoveď odoslaná: 15.02.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak ste podielovými spoluvlastníkmi, a druhá spoluvlastníčka zaťažila svoj podiel na nehnuteľnosti záložnou zmluvou, tak Váš podiel zostáva nedotknutý okrem prípadu, ze ste súhlasili so založením svojho podielu v banke.

Ak platíte jej úver aby ste neprišli o nehnuteľnosť, tak to treba vymáhať, pretože pohľadávka sa premlčuje.

Ideálne by bolo vyriešiť to tak, že Vám predá svoj podiel a vy pre vezmete jej úver na vyrovnanie. 

Čokoľvek ste za ňu zaplatili alebo jej niečo dali zadarmo bez zmluvy, vzniká bezdôvodné obohatenie. Ak chcete môžeme sa na to pozriet. Objednajte si u nás krátku konzultáciu a pomôžeme Vám s tým. Ide o to aby sa Vám nepremlčali nároky. Veľa ľudí verí, ze sa protistrana spamätá ale potom môže byť už neskoro. Link na konzultáciu nájdete na našej stránke www.ficek.sk


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov (Občianske právo)

Dobrý deň, pán doktor. Žijeme v byte, ktorého polovicu vlastní môj strýko v USA. Druhá polovica je rozdelená rovným dielom medzi moje dve dospelé deti. Rozhodli sme sa, že najlepšie by bolo, keby jeden z mojich synov zobral hypotéku a vyplatil by sme strýka. Rada by som počula Váš názor a zistila, ktoré riešenie je najideálnejšie. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
najrýchlejšie a možno aj najlacnejšie riešenie je dohodnúť sa na prevode podielu strýka na jedného, prípadne druhého spoluvlastníka, alebo na oboch. Ak by ste chceli úplne zrušiť spoluvlastníctvo, tak potom sa môžu dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak však nebude ochotný, potom do úvahy prichádza jedine možnosť podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, kde by sa navrhlo, aby sa zrušilo tak, že byt bude patriť Vašim deťom, alebo jednému z nich s povinnosťou vyplatiť odchádzajúcich spoluvlastníkov (spoluvlastníka).


Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu. Pred 5 rokmi sme si s ex-priateľkou brali hypotéku na byt. Som majiteľom bytu, ex-priateľka je ručiteľka a spoluvlastníčka. Od roku 2017 sme sa rozišli a máme 2-ročného syna, ktorého mávam na víkendy. Ex-priateľka je na materskej a vzhľadom na to, že bola sama, som riadne platil úver, nájom a všetko ohľadom bytu, aj keď som tam už nebýval. S mojou terajšou priateľkou a jej 6-ročnou dcérou bývame v jednoizbovom byte v podnájme. Ex-priateľka si našla priateľa, s ktorým býva už rok v našom byte. Po dohode s ňou už neplatím hypotéku ani nájom, pretože jej v tom pomáha terajší priateľ. Keďže platím nájom v podnájme, nemôžem platiť aj byt, v ktorom žijú oni dvaja. S terajšou priateľkou plánujeme bábätko a spoločnú budúcnosť. Chceme si zabezpečiť vlastné bývanie a je nereálne ostávať v podnájme, hlavne nie v jednoizbovom byte, ktorý bude pre nás malý. Hypotéku si ďalšiu nemôžem vziať, kým sa nezbavím tej, ktorú mám na byt. S ex-priateľkou som sa snažil riešiť predaj bytu a rozdelenie výnosu, no neúspešne. Navrhol som jej viac riešení, dokonca aj to, že by si byt mohla nechať a ja by som sa zbavil hypotéky. Odpovedala, že na ňu nemám tlačiť, a že si mám žiť v podnájme. Lenže to jednoducho nejde. Ona žije v našom byte s jej priateľom a ja v podnájme. Tvrdí, že s bytom nemieni nič riešiť. Už som zúfalý a potrebujem radu. Snaží sa ma udržať v tej hypotéke, len aby som si nemohol vziať s terajšou priateľkou ďalšiu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov

(odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve a naviac ste brali aj úver spoločne, je potrebné vec riešiť  komplexne ako z hľadiska vlastníctva nehnuteľnosti, tak aj úverovej zmluvy, ako aj samotného užívania nehnuteľnosti v nadväznosti na plnenie záväzkov voči správcovi bytu resp. spoločenstvu, teda či sú platené všetky platby za byt v súlade s ust. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako aj dodávky jednotlivých médií /el., plyn, odpad/, aby nedošlo k nedoplatkom, ktoré bude správca resp. dodávateľ médií vymáhať od vlastníka resp. osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom médií.

Najvhodnejšie považujeme vec prekonzultovať s bankou, zistiť stav splácania resp. nesplácania úveru, jeho aktuálny zostatok, zistiť, aké podmienky dáva banka na to, aby ste Vy vystúpili z úverov zmluvy, následne tento návrh písomne predložili priateľke. 

Pokiaľ nedôjde k dohode k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo môže trvať pomerne dlhý čas.

Odporúčame konzultáciu s advokátom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva dvoch spoluvlastníkov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.