Máte
otázku?

Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?

Dobrý deň, môj priateľ a ja spolu vlastníme byt. Nie sme manželia, ale máme podielové vlastníctvo - polovica bytu patrí jemu a druhá mne. Rádi by sme prenajali jednu izbu. Chcela by som vedieť, či je možné, aby sme v zmluve boli uvedení obaja ako prenajímatelia, alebo či stačí, ak bude v zmluve uvedený len jeden z nás. Rovnako by som sa chcela informovať, či je našou povinnosťou obaja registrovať sa na daňovom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?

Dobrý deň, pre podielové spoluvlastníctvo platí, že p právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ako rovnodielni podieloví spoluvlastníci preto musíte byť na nájomnej zmluve uvedení obaja ako prenajímatelia. Ak prenajmete na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť a nie ste registrovaní na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká Vám povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste prenajali nehnuteľnosť. Ak ale prenajmete len jednu izbu vo viacizbovom byte, registrovať sa nemusíte, vzhľadom na to, že prenajmete len časť bytu, ktorá sama o sebe nenapĺňa charakteristiku bytu podľa § 43 b) ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona.

Trápi vás "Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako prenajať izbu v byte patriaceho do podielového spoluvlastníctva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava