Máte
otázku?

Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať: Ak ma niekto uráža, nadáva mi a vyhráža sa, neskôr ma napadne tým, že ma najprv chytí za krk a následne mi dá facku, čo by som mal robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vám odporúčam podať na dotyčnú osobu trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania. Trestný čin podľa ustanovenia § 360 ods. 1 Trestného zákona (nebezpečné vyhrážanie) je spáchaný, ak sa Vám páchateľ vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo ublížením na zdraví a toto jeho konanie je takej intenzity, že vo Vás môže vzbudiť dôvodnú obavu o Vaše zdravie. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade už prešiel od slovných vyhrážok aj k fyzickému aktu (chytenie pod krk a facka) mám za to, že jeho vyhrážky vo Vás môžu vzbudiť (resp. vzbudili) dôvodnú obavu o Vaše zdravie. Z toho dôvodu Vám odporúčam na najbližšom orgáne PZ SR podať trestné oznámenie. V trestnom oznámení čo najpresnejšie uveďte všetky skutočnosti (čo ho k tomu asi viedlo, či boli svedkovia...) a zároveň Vám odporúčam vyžiadať si kópiu zápisnice o podaní trestného oznámenia. Po podaní trestného oznámenia následne budú orgány činné v trestnom konaní postupovať z úradnej povinnosti bez nutnosti navrhovania ďalších úkonov. 

Trápi vás "Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som napadnutý úderom do tváre a následne mi boli vyhrážky o tom, že ma znovu zbijú. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa mohlo jednať o trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin nebezpečného vyhrážania v zmysle trestného zákona. Tieto konania musia dosahovať určitú intenzitu. Podľa ust. § 156 ods. 1 Trestného zákona:

§ 156

 

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

Čo je to ublíženie na zdraví definuje trestný zákon v ust. § 123 ods. 2:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

Trestný čin nebezpečného vyhrážania je upravený v § 360 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   Ak sa domnievate, že dotyčný sa dopustil spáchania niektoré z týchto trestných činov, tak podajte trestné oznámenie písomne poštou alebo ústne do zápisnice na polícií alebo prokuratúre. 

Ak to videli alebo počuli nejakí svedkovia, tak ich uveďte v oznámení. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň, môže sa správanie ženy, manželky, ktorá sa vyhráža manželovej bývalej milenke tým, že o ich ukončenom vzťahu povie jej deťom, svojim deťom a manželovi dotyčnej, považovať za nebezpečné? Manžel dotyčnej má pritom agresívne sklony a môže dôjsť k fyzickému násiliu. Vyhrážanie prebehlo s jasnom vedomím, že môže dôjsť k fyzickému násiliu. Toto vyhrážanie bolo osobnej formy, zahrnovalo sledovanie počas cesty z práce, sledovanie profilov na sociálnych sieťach, posielanie emailov a čítanie emailovej a inej komunikácie.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,
skutková podstata nebezpečného vyhrážania je v zmysle ust. § 360 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  Ak tomu správne rozumiem, Vašou otázkou je, či je nebezpečným vyhrážaním aj konanie ženy, ktorá sa nevyhráža smrťou čin inou ťažkou ujmou, ale vyhráža sa tým, že vyzradí informáciu o nevere, pričom si je vedomá toho, že pod vplyvom tejto informácie môže dôjsť zo strany tretej osoby k násiliu. V tomto prípade by podľa nášho názoru nešlo o trestný čin nebezpečného vyhrážania ale tiež to závisí od konkrelétnych okolností prípadu, avšak v prípade, že Vás daná osoba sleduje a znepríjemňuje Vám život vyššie uvedeným spôsobom, tak by sa mohlo jednať o nebezpečné prenasledovanie v zmysle § 360a Trestného zákona:   (1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   Môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou. 

Podotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň, ako sa mám brániť, keď mi moja suseda často vyhráža, nadáva a slovne ma ponižuje? Mám volať psychiatriu, záchranku alebo políciu? Je to moja spolubývajúca suseda, ktorá je rómskeho pôvodu.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade závisí ďalší postup v prvom rade od intenzity uvedených konaní. Za určitých okolností by sa Vaša suseda mohla dopúšťať trestného činu nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. 

Ak konanie Vašej susedy napĺňa vyššie uvedenú skutkovú podstatu, tak v takom prípade podajte trestné oznámenie na polícii alebo prokuratúre, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou. V prípade, že konania Vašej susedy intenzitu vyžadovanú daným ustanovením nedosahujú, tak by sa mohlo jednať o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a Vašej susede by mohla byť uložená pokuta. 


Trápi vás "Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aké kroky treba podniknúť, keď sa mi vyhráža realitná agentka, že na mňa pošle sociálku, pretože nechcem odísť z domu, kde mám trvalý pobyt, ktorý sa predáva. Majiteľkou domu je moja teta, u ktorej bývame. Je to adekvátne správanie realitnej agentky, keď sa vyhráža matke? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Vy ako nájomca nie ste v právnom vzťahu s realitnou kanceláriou, ale s prenajímateľom ako vlastníkom bytu. Predpokladáme z otázky, že máte aj riadne podpísanú nájomnú zmluvu.

Vy nie ste povinná sa z bytu vysťahovať aj keby došlo k jeho predaju, lebo práva a povinnosti z nájomnej zmluvy v zmysle ust. Obč. zákonníka predchádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti.

AK by ste sa s novým vlastníkom nehnuteľnosti - bytu - nedohodli inak, on musí postupovať len podľa nájomnej zmluvy a zákona a teda ak by chcel, aby ste sa z bytu vysťahovali, musel by podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti. Vy nie ste povinná s realitnou kanceláriou a jej agentkou komunikovať.


Podotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Pred približne polrokom sme sa rozlúčili s mojím bývalým partnerom, s ktorým mám 3,5-ročnú dcéru. Napriek tomu sme však naďalej žili spoločne v jednej domácnosti kvôli našej dcére. Aktuálne sa chcem odsťahovať aj s našou dcérou. Začal mi vyhrážať, že ak sa odsťahujem a spoločnú domácnosť opustím aj s dcérou, zabije ma. Dodal, že je mu jedno, či naša dcéra ostane bez matky aj otca. Takéto vyhrážky vyslovil už asi trikrát. Obávam sa o svoj život a život našej dcéry. Podľa môjho názoru nie je psychicky v poriadku, keďže jeho správanie počas nášho spolužitia bolo niekedy až na hrane. Môžem podať naňho trestné oznámenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,
trestné oznámenie môžete podať vždy, príslušník policajného zboru SR preverí, či skutok napĺňa znaky trestného činu. Takéto konanie a vyhrážky Vám však odporúčame okamžite nahlásiť, nakoľko ak sama máte obavu o jeho zdravom uvažovaní, tak jeho správanie môže byť veľmi nebezpečné.

Rovnako ak uvažujete, resp. potrebujete už od neho odísť, požiadajte o pomoc Vašu rodinu. Nech Vás prídu z nehnuteľnosti vyzdvihnúť, nech sú Vám na blízku, keď sa budete sťahovať. Ak nemáte takú možnosť, môžete kontakt najbližšie krízové centrum alebo požiadať o pomoc sociálnu kuratelu. Neriešte túto situáciu sama a zdôverte sa Vašej najblízkej osobe o Vašich obavách.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu? (Trestné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Môj syn a jeho priateľka mi vyhodzujú, že ma rozkopia. Navrhujú, že môj útok na nich je neustály, avšak v skutočnosti je to práve naopak. Neustále sa mi vyhrozujú, že ma zlikvidujú a oznámia polícii. Čelím zdravotným problémom a som dlhodobo na pracovnej neschopnosti. Z dôvodu týchto obmedzení neopúšťam dom a nekomunikujem s ňou, no vyhrážky naďalej pokračujú. V súčasnosti je situácia taká, že je ťažké baviť sa o čomkoľvek produktívnom. Prosím, poraďte, ako by som sa mala zachovať v takomto prípade, aby som mohla mať pokoj.

Odpoveď: Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrý deň. Je zrejmé, že sa nachádzate v zložitej situácii. Pokiaľ sa s priateľkou Vášho syna nedá rozumne porozprávať, tak v zásade musíte vyhľadať pomoc od štátnych orgánov, a to buď prostredníctvom civilného zákazu kontaktovania, prípadne priblíženia alebo potom prostredníctvom trestného oznámenia. Závisí to najmä od intenzity a charakteru vyhrážok. Ak ide o vyhrážky, kvôli ktorým sa reálne obávate o vlastný život a zdravie, tak potom je na mieste podať trestné oznámenie.

Chápem, ž v súčasnosti má každý obmedzené možnosti riešenia praktických vecí, ale podanie na políciu, prokuratúru, či súd sa dá vždy vybaviť aj cez podanie zásielky poštou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa brániť vyhrážaniu, napadnutiu a urážaniu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava