Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 32 (0.11 s)

[2024] Vrátenie daru | Právna Poradňa

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo ...

[2024] Rozvod ako dôvod na vrátenie daru | Právna Poradňa

Samotný rozvod ešte nemusí znamenať, že ide o hrubé porušenie dobrých mravov a nemusí isť o dôvod na vrátenie daru. Trápi vás "Rozvod ako dôvod na vrátenie daru ...

[2024] Vrátenie daru a premlčanie | Právna Poradňa

... porušenie dobrých mravov, čo by vám umožňovalo požiadať o vrátenie daru. Z vašej otázky vyplýva, že dom už bol darovaný tretej osobe. Po darovaní domu ...

[2024] Premlčacia doba darovacej zmluvy | Právna Poradňa

Zákon definíciu hrubého porušenia dobrých mravov nemá. Ide o konanie spočívajúce napr. vo fyzickom násilí. domáhať sa vrátenia daru v zmysle uvedeného zákonného ...

[2024] Žiadosť o vrátenie peňažného daru | Právna Poradňa

... porušenie dobrých mravov. Domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcu, ktoré zaniká jeho smrťou. Dedičia darcu sa preto nemôžu domáhať vrátenia daru, a ...

[2024] Vrátenie daru | Právna Poradňa

Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov ...

[2024] Vybrané aspekty darovania | Právna Poradňa

... porušenia dobrých mravov, darca nemá právo domáhať sa vrátenia daru. Toto je opäť skutočnosť, na ktorú by vlastníci pri úvahách o darovaní mali myslieť. V ...

[2024] Vrátenie dedičstva | Právna Poradňa

Pokaľ Vaše správanie sa voči darcom nenapĺňa intenzitu hrubého porušenia dobrých mravov súd návrh zamietne. ... vrátenie daru od obdarovaných napriek tomu, že v ...

[2024] Zrušenie darovacej zmluvy | Právna Poradňa

... vrátenie daru. Vzhľadom na to uvedené, postup by bol taký, že otec by mal ... V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť dopúšťanie sa ...

[2024] Vrátenie podielu na byte | Právna Poradňa

Je len vecou dohody Vás či Vám dar vráti dobrovoľne alebo nie, ale dobrovoľné vrátenie daru je samozrejme možné. ... porušenie dobrých mravov /napr. fyzické ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.