Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 57 (0.15 s)

[2023] Vrátenie daru | Právna Poradňa

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa ... Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako ...

[2023] Rozvod ako dôvod na vrátenie daru | Právna Poradňa

Dobrý večer, prosím Vás o radu ohľadom rozvodu a vrátenia daru. ... Čo je hrubé porušenie dobrým mravov však nie je legálne definované a preto je výklad ...

[2023] Žiadosť o vrátenie peňažného daru | Právna Poradňa

Chceme uviesť, že samotná nevďačnosť, tak ako si to často obvykle predstavuje darca, nepredstavuje resp. nezodpovedá pojmu hrubé porušenie dobrých mravov v ...

[2023] Zrušenie darovacej zmluvy | Právna Poradňa

„...že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo ...

[2023] Vrátenie daru | Právna Poradňa

Požiadavka vrátenia daru od obdarovaného zo strany darcu. ... Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci ...

[2023] Premlčacia doba darovacej zmluvy | Právna Poradňa

Vraj má dôkazy, že som hrubo porušovala dobré mravy. ... hrubého porušenia dobrých mravov, darca sa môže domáhať vrátenia daru aj po 15 rokoch po darovaní.

[2023] Darovaný pozemok kedy ostane v mojom vlasnictve?

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany ...

[2023] Vrátenie podielu na byte | Právna Poradňa

... okolnosti na strane obdarovanej zakladali hrubé porušenie dobrých mravov /napr. ... je možnosť domáhať sa vrátenia daru s poukázaním na vyššie uvedené ...

[2023] Vybrané aspekty darovania | Právna Poradňa

... že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo ...

[2023] Je darovacia zmluva napadnuteľná? | Právna Poradňa

Osobitosťou darovacej zmluvy je právo darcu domáhať sa vrátenia daru, ... Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku