Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 40 (0.18 s)

[2022] Vrátenie daru | Právna Poradňa

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo ...

[2022] Rozvod ako dôvod na vrátenie daru | Právna Poradňa

Dobrý večer, prosím Vás o radu ohľadom rozvodu a vrátenia daru. ... že ide o hrubé porušenie dobrých mravov a nemusí isť o dôvod na vrátenie daru.

[2022] Žiadosť o vrátenie peňažného daru | Právna Poradňa

630 OZ "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu ... Z vykonaného dokazovania bola intenzita porušenia dobrých mravov zo strany ...

[2022] Zrušenie darovacej zmluvy | Právna Poradňa

Preživší darca sa môže domáhať vrátenia daru len z toho dôvodu, ak by ste sa dopustili hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi alebo členom jeho ...

[2022] Vrátenie daru | Právna Poradňa

630 OZ Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo ... Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr.

[2022] Je darovacia zmluva napadnuteľná? | Právna Poradňa

Osobitosťou darovacej zmluvy je právo darcu domáhať sa vrátenia daru, ... Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, ...

[2022] Premlčacia doba darovacej zmluvy | Právna Poradňa

Samotný rozvod nie je dôvodom na vrátenie daru. ... hrubého porušenia dobrých mravov, darca sa môže domáhať vrátenia daru aj po 15 rokoch po darovaní.

[2022] Darovaný pozemok kedy ostane v mojom vlasnictve?

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany ...

[2022] Vybrané aspekty darovania | Právna Poradňa

... že jeho správanie je v rozpore s dobrými mravmi, avšak nedosahuje intenzitu hrubého porušenia dobrých mravov, darca nemá právo domáhať sa vrátenia daru.

[2022] Vrátenie majetku | Právna Poradňa

Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, ... Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov, to zákon nedefinuje.

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku