Rozvod ako dôvod na vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 10. 2013

Otázka: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru

Dobrý večer, prosím Vás o radu ohľadom rozvodu a vrátenia daru. S manželom sme v rozvodovom konaní. Už skôr sme dostali od mojich rodičov darom dom. Vecne bremeno nie je zapísané, len záväzok, voči rodičom, že sa o nich máme v chorobe postarať aj starostlivosť a opateru v starobe a iných závažných prípadoch. Otázka: Majú právo rodičia zobrať naspať dar manželovi, keď sa o nich on nebude starať, keďže u nás od mája už nebýva? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem. Je rozvod ako dôvod na vrátenie daru?

Odpoveď: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru

Dobrý deň.

Rozvod ako dôvod na vrátenie daru nie je. Pre účely vrátenia daru sa teda neskúma či došlo k rozvodu.

Podľa § 630 Občianskeho zákonníka:

 

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

 

Vychádzajúc z tohto ustanovenia, (iba) darca (teda Vaši rodičia) sa môžu domáhať vrátenia daru (nie jednostranne zobrať Vášmu manželovi jeho podiel na dome, keďže veci, ktoré sú darované nepatria do BSM). Jediným predpokladom na úspešné domáhanie sa vrátenia daru je skutočnosť, že sa obdarovaný správa k darcom (vašim rodičom) alebo členom darcovej rodiny (teda napr. aj k Vám), tým spôsobom, že by toto správanie hrubo porušovalo dobré mravy. Čo je hrubé porušenie dobrým mravov však nie je legálne definované a preto je výklad tohto pojmu ponechaný na súdy, ktoré zvažujú každý prípad individuálne.

 

Pokiaľ ide o procesný postup, odporúčam Vám, aby Vaši rodičia vyzvali Vášho manžela na vrátenie daru (najlepšie písomne) a ak zostane táto výzva bezvýsledná, môžete sa obrátiť na súd. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že sa Váš manžel správal tak, že to hrubo porušoval dobré mravy.

 

V danom prípade by podľa môjho názoru mali veľkú váhu okolnosti, ktoré viedli k podaniu návrhu na rozvod. Samotný rozvod ešte nemusí znamenať, že ide o hrubé porušenie dobrých mravov a nemusí isť o dôvod na vrátenie daru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
manžel mi k narodeninám daroval polovičku domu s tým, že v prípade rozvodu mu dar vrátim. Teraz sa chystá podať žiadosť o rozvod a chce po mne vrátiť dar. Ma na to právo ? Ďakujem za odpoveď. Valeria

Odpoveď: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň, 
podľa ust. 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Darovanie s podmienkou má za následok, že podmienka je neplatná. Vy ako podielový spoluvlastník nehnuteľnosti môžete s touto disponovať a svoj podiel previesť na tretiu osobu.  Rozvod manželstva je zákonom stanovená možnosť vyriešenia rozvratu manželstva a nie dôvod na vrátenie daru.

Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 3 Cdo 411/2015 20. júna 2016 sa vyjadril k požiadavke na vrátenie daru z dôvodu rozvodu /citujeme/ : 

"Aj podľa právneho názoru odvolacieho súdu vzhľadom na princíp vzájomnosti pri posudzovaní správania sa obdarovaného nemožno samo správanie obdarovanej odporkyne (spočívajúce v nevere, otehotneniu s iným partnerom a iniciovaní rozvodu manželstva) považovať za opodstatňujúce vrátenie daru, lebo výsledky vykonaného dokazovania preukázali, že vzťahy medzi účastníkmi konania navzájom boli dlhodobo narušené a vzájomne akceptovali voľné pravidlá ich manželstva. Navrhovateľom uvádzané a ním v konaní preukazované okolnosti nedosahujú relevanciu dôvodu pre vrátenie daru v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka. Nedôvodné sú preto námietky nesprávneho hodnotenia vykonaného dokazovania a nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolací súd z týchto dôvodov napadnutý rozsudok potvrdil."


Uvádzame súčasne, že s konaním o rozvod manželstva nie je spojené konanie o vyporiadanie BSM, ani konanie o vrátenie daru, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve.  Teda v samotnom konaní o vrátenie daru bude musieť manžel ako podielový spoluvlastník preukázať, že sú splnené podmienky na vrátenie daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu ako v otázke rozvodu, tak aj v otázke vrátenia daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, mám doplňujúcu otázku k téme: smie darca, manžel, ktorý darovacou zmluvou obdarúva svoju manželku, uviesť v darovacej zmluve podmienku resp. rozväzovaciu klauzulu, že pokiaľ dôjde k rozvodu ich manželstva (bez ohľadu na dôvody a okolností rozvodu a bez ohľadu na to, kto on požiada), jeho darovacia zmluva stratí platnosť? Alebo darovacia zmluva nesmie obsahovať ani takúto podmienku - tým pádom by mohol vziať dar späť, len ak by sa k nemu alebo jeho blízkym rozvádzajúca sa manželka zachovala v rozpore s dobrými mravmi? Ďakujem pekne!

Odpoveď: Rozvod ako dôvod na vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Darovanie s podmienkou má za následok, že podmienka je neplatná. Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti môže vlastník s touto nehnuteľnosťou akokoľvek disponovať a môže ju previesť na tretiu osobu aj napriek nesúhlasu darcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk