Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,440 (0.20 s)

[2023] Čo je podielové spoluvlastníctvo [Advokáti Bratislava]

Právna úprava podielového spoluvlastníctva sa nachádza v ustanoveniach § 137 až 142 Občianskeho zákonníka. Podiel je miera, akou sa spoluvlastníci podieľajú na ...

[2023] Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

Otázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov. Dobrý večer. Prosím o radu. Som vlastníkom 3/4 rodinného domu. V spoločnej domácnosti so mnou žije ...

[2023] Podielové spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo. Dobrý deň, môj otec mi chce darovať pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6 a 1/6 vlastní jeho bratranec.

[2023] Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

OZ). Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné ...

[2022] Podielové spoluvlastníctvo I. [Advokáti Bratislava]

Každý z nás vlastní nejakú vec a tiež viacerí z nás vlastnia veci (hnuteľné alebo nehnuteľné) v podielovom spoluvlastníctve. V tomto kurze prednáša JUDr.

[2023] Musia súhlasiť s dohodu všetci spoluvlastníci?

Základná úprava podielového spoluvlastníctva je obsiahnutá v § 137 – 142 Občianskeho zákonníka. V súlade s § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že podiel ...

[2023] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Dobrý deň, pred 10 rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta a celé prerábanie vyšlo ...

[2023] Predaj bytu manželov v podielovom spoluvlastníctve

Dobrý deň, rozvodom manželstva zaniká bezpodielové spoluvlastníctva manželov, ale nie podielové spoluvlastníctvo. Nakoľko máte byt v podielovom ...

[2023] Pozemok a spoluvlastnícky podiel | Právna Poradňa

Nikoho totiž nemožno nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve proti svojej ... po 1/2) a spolu ste mali 1/1, tak ide o podielové spoluvlastníctvo.

[2023] Zrušenie podielového spoluvlastníctva a… [Advokáti Bratislava]

Rýchle a účinné vysporiadanie majetku viacerých spoluvlastníkov. V prípade konkrétnych právnych otázok v súvislosti s majetkovým vysporiadaním nás kontaktujte ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku