Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,220 (0.36 s)

[2022] Čo je podielové spoluvlastníctvo [Advokáti Bratislava]

Právna úprava podielového spoluvlastníctva sa nachádza v ustanoveniach § 137 až 142 Občianskeho zákonníka. Podiel je miera, akou sa spoluvlastníci podieľajú na ...

[2022] Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

Otázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov. Dobrý večer. Prosím o radu. Som vlastníkom 3/4 rodinného domu. V spoločnej domácnosti so mnou žije ...

[2022] Podielové spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo. Dobrý deň, môj otec mi chce darovať pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6 a 1/6 vlastní jeho bratranec.

[2022] Podielové spoluvlastníctvo I. [Advokáti Bratislava]

o trestnoprávnych súvislostiach pri podielovom spoluvlastníctve. Osnova online kurzu. 1. Čo je to podielové spoluvlastníctvo 16:03. 2. Charakteristika ...

[2022] Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva | Právna Poradňa

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame : Z otázky vyplýva, že chcete odkúpiť podiely na pozemku/pozemkoch., ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve a to tak ...

[2022] Musia súhlasiť s dohodu všetci spoluvlastníci?

Základná úprava podielového spoluvlastníctva je obsiahnutá v § 137 – 142 ... ustovení Občianskeho zákonníka upravujúcich podielové spoluvlatníctvo.

[2022] Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva domu

Otázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva domu. Dobrý deň. S byvalou priateľkou sme si postavili dom, po dvoch rokoch sme sa rozišli, ...

[2022] Postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

OZ). Ak nedôjde k dohode, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka vykoná súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a účelné ...

[2022] Ako vyporiadať vlastníctvo k bytu po rozchode

Otázka sa teda týka zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. ... aby sa mohlo podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať súdnou cestou.

[2022] Pozemok a spoluvlastnícky podiel | Právna Poradňa

Dobrý deň, rozumiem, v takomto prípade, ak spoluvlastníci odmietajú svoje parcely predať a mimosúdne sa s vami dohodnúť na vyporiadaní podielového ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku