Máte
otázku?

Podielové spoluvlastníctvo II.

Cena: 499 €
Počet lekcií: 10
Trvanie kurzu: 2 h 43 min
Kúpiť kurz

Čo sa v kurze naučíte

Každý z nás vlastní nejakú vec a tiež viacerí z nás vlastnia veci (hnuteľné alebo nehnuteľné) v podielovom spoluvlastníctve. V tomto kurze prednáša JUDr. Milan Ficek, advokát, ktorý vám vysvetlí nielen podstatu podielového spoluvlastníctva ale pôjde aj do hĺbky. Tomuto právu sa JUDr. Ficek venuje už viac ako 15 rokov.

Kurz je rozdelený na dve časti – PS I. a PS II. Prvá časť PS I. je zameraná na pochopenie podstaty podielového spoluvlastníctva a v druhej časti sa venuje JUDr. Ficek zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva, v ktorej vás prevedie základnými a aj špecifickými pravidlami pri vyporiadaní spoluvlastníctva. Pôjdete do hĺbky s odborníkom, ktorý Vám vysvetlí podielového spoluvlastníctvo na príkladoch.

S podielovým spoluvlastníctvom sa stretne takmer každý človek, či už priamo alebo v súvislosti so svojimi blízkymi. Preto je dobré poznať jeho úskalia.

Ak nepoznáte svoje práva a povinnosti v súvislosti s podielovým spoluvlastníctvom, môžete očakávať, že vás to skôr či neskôr dobehne. Chcete byť pripravení? Pozrite si tento kurz.

Kvalitná a praktická znalosť problematiky podielového spoluvlastníctva je pre každého človeka preto kľúčová.

Účelom kurzu nie je len teoreticky poznať problematiku podielového spoluvlastníctva ale pochopiť jeho podstatu na množstve príkladov. Na základe toho budete vedieť urobiť správne rozhodnutia.

Kurz je určený pre:

 • právnikov a advokátov
 • študentov právnických fakúlt pri príprave na skúšky
 • spoluvlastníkov, ktorí chcú poznať svoje práva a povinnosti
 • tých, ktorí sa stretávajú s podielovým spoluvlastníctvom pri svojej práci

V kurze sa naučíte:

 • čo je to spoluvlastnícky podiel
 • aká je charakteristika spoluvlastníckeho podielu
 • ako vzniká a zaniká podielové spoluvlastníctvo
 • ako je to s hospodárením so spoločnou vecou
 • o predkupnom práve spoluvlastníkov
 • o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva dohodou alebo súdnou cestou
 • o spôsoboch vyporiadania spoluvlastníctva (3 krokoch)
 • ako sa postupuje pri reálnom rozdelením veci
 • kedy sa prikazuje vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom
 • čo je to vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v širšom zmysle
 • kedy nedôjde k zrušeniu a vyporiadanie spoluvlastníctva
 • v krátkosti o pozemkovom spoločenstve
 • ako to funguje na súde a čo môžete na súde očakávať
 • o trestnoprávnych súvislostiach pri podielovom spoluvlastníctve

Osnova online kurzu

1. Dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva 16:02
2. Spôsoby vyporiadania spoluvlastníctva súdom 14:58
3. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením veci 16:31
4. Zriadenie vecného bremena 16:29
5. Prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom 17:25
6. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v širšom zmysle 15:35
7. Dôvody pre nezrušenie a nevyporiadanie spoluvlastníctva 16:13
8. Pozemkové spoločenstvá a podielové spoluvlastníctvo 18:47
9. Konanie na súde o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 14:11
10. Trestnoprávne súvislosti pri podielovom spoluvlastníctve 16:49
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.