Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,450 (0.12 s)

[2024] Rozdelenie ornej pôdy | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. 3./ Pri podielovom spoluvlastníctve podiel ...

[2024] Vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom ?

Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Podiel vyjadruje mieru, akou sa ...

[2024] Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo | Právna Poradňa

Podotázka: Kedy súd nevysporiada spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo). Dobrý deň ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky.

[2024] Spoluvlastníctvo a generálna plná moc | Právna Poradňa

Následne nato sa môžete so svojou sestrou dohodnúť a zrušiť podielové spoluvlastníctvo tak, že ju vyplatíte. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek.

[2024] Potrebujem nový znalecký posudok pri vyplatení podielov ?

19. 6. 2023 ... spoluvlastníčkami domu v podiele 1/16 k celku. Ak chcete vyporiadať toto podielové spoluvlastníctvo ohľadom podielov sestier, pochybujeme ...

[2024] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

... spoluvlastníctva. Zákon určuje pre súd záväzné poradie ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, a preto bude najskôr súd skúmať, či neprichádza do úvahy ...

[2024] Obnovenie dedičského konania, postup | Právna Poradňa

Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 €. Najnovšie príspevky. 17.05.2024 - ...

[2024] Predkupné právo brata | Právna Poradňa

Súd napríklad z dôvodov hodných osobitného zreteľa podielové spoluvlastníctvo nemusí zrušiť a vyporiadať (§ 142 ods. 2 Obč. zákonníka, ďalej iba "OZ"). 2 ...

[2024] Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

Zo zákona platí, že vzniklo podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti v podiele po 1/2 k celku. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek. 499 ...

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva | JUDr. Milan Ficek ...

27. 2. 2023 ... Ako sa vyporiadava a ruší podielové spoluvlastníctvo, ak vlastníte dom, byt či pozemok? Rozhodli sme sa, že budeme o práve ... An error ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.