Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,260 (0.21 s)

[2023] Vyplatenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach

Nikto nemôže nikoho nútiť zotrvávať v podielovom spoluvlastníctve proti svojej ... Súd by však ako prvé pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva skúmal, ...

[2023] Využívanie auta na podnikateľské účely | Právna Poradňa

Ak nie, potom pôjde buď o Vaše podielové spoluvlastníctvo, alebo výlučné vlastníctvo. Budem vychádzať z toho, že auto patrí do BSM.

[2023] Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

Traja z majiteľov nám zaslali "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho ... pokiaľ chcete zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, ...

[2023] Podielový spoluvlastník a právo cesty ? | Právna Poradňa

24. 2. 2018 ... prechodu cez Váš pozemok k nehnuteľnosti podielového spoluvlastníka 1/10. Náhrada za vecné bremeno je vecou dohody. V prípade znaleckého posudku ...

[2023] Predaj spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

ak podielový spoluvlastník predal svoj podiel cudzej tretej osobe bez splnenia povinnosti ... Jeden z podielových spoluvlastníkov chce pozemok predať.

[2023] Rozdelenie pozemku podielového vlastníka | Právna Poradňa

V našom právnom poriadku sa podielové spoluvlastníctvo chápe ako ideálne, t.j. aj Váš spoluvlastnícky podiel predstavuje ideálny podiel na právach a ...

[2023] Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

[2023] Rozdelenie pozemku | Právna Poradňa

Bolo by to totiž stále podielové spoluvlastníctvo, ktorého podstata je v tom, ... z otázky vyplýva, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a chcete ...

[2023] Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

Každý zo spoluvlastníkov môže žiadať o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nikto Vás však nemôže nútiť, aby ste podiel Vašej tety odkúpili ...

[2023] Mohol sa predať podiel na dome bez môjho súhlasu?

Súd pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, okrem kritérií výslovne uvedených v ... že v prípade ak by súd zrušil Vaše podielové spoluvlastníctvo tak, ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku