Problémy so spoluvlastníctvom domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 20. 12. 2015

Otázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Dobrý deň, spolu s manželom sme 2/3 spoluvlastníci domu (1/3 sme zaplatili za súrodenca v dražbe). S matkou máme stále horšie vzťahy (zmenila sa, rodinu rozhnevala), všade nás len ohovára, že my sme tí zlí, ale pravda je uprostred. Stále len trvá na svojom, že máme len holé múry a nie aj hnuteľný majetok zdedený po zosnulom otcovi. Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Dobrý deň, neuviedli ste konkrétnu otázku, takže je ťažké posúdiť na čo konkrétne Vám odpovedať. V prípade, že by ste chceli svoje podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu spoluvlastníkov. Až v prípade, že sa neviete dohodnúť je možné podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Čo sa spôsobov vyporiadania týka súd postupuje podľa zákona, kedy musí ako prvé skúmať či je spoločná vec deliteľná. V prípade, že deliteľná nie je súd skúma či má záujem niektorý zo spoluvlastníkov nadobudnúť spoločnú vec do výlučného vlastníctva za primeranú náhradu. Ak ani jeden zo spoluvlastníkov nechce nadobudnúť spoločnú vec do svojho výlučného vlastníctva nariadi súd predaj veci a výťažok rozdelí podľa podielov na spoločnej veci.

Čo sa ostatných hnuteľných vecí v nehnuteľnosti týka, je potrebné pozrieť osvedčenie o dedičstve (prípadne iný dokument, ktorým bolo ukončené dedičské konania) na to, aby sa dalo posúdiť komu tieto veci patria. V dedičskom konaní sa totiž najprv vyporiadava BSM, ak nebolo vyporiadane predtým.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu (Spoluvlastníctvo)

Ja bývam s manželom, mame v tejto nehnuteľnosti trvalé bydlisko, v podkroví, ktoré sa neprenajima a môj byt ma výmeru asi 60 m2. Brat s otcom prenajímajú prízemie a prvé poschodie a parkovisko o výmere 640 m2 a zo zisku mi nedávajú môj podiel. Brat býva v byte o výmere 120 m2 tiež tu v podkroví a otec sa zdržuje v pivnici kde sú 4 miestnosti, ktoré boli v minulosti prenajaté. Môj otec a brat požadujú z pozície väčšinových vlastníkov nájomné od môjho manžela 500 e mesačne a píšu, že keď to nezaplatí tak ho dajú súdne vypratať. Majú na to nárok? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem. 

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že dom je v podielovom spoluvlastníctve v rovnakom pomere medzi podielovými spoluvlastníkmi.
Nepíšete v otázke veľkosť spoluvlastníckych podielov, ale pokiaľ výmera bytu, ktorý užívate je menšia ako spoluvlastnícky podiel, potom máte nárok od ostatných spoluvlastníkov žiadať vyplatenie podielu na zisku z prenájmu v rozsahu Vášho spoluvl. podielu po odpočte Vami užívanej časti domu.
Od Vášho manžela spoluvlastníci nemôžu žiadať nájomné, lebo užíva podiel, ktorý je Vašim spoluvlastníctvom. Vypratanie Vášho manžela z domu resp. bytu tiež neprichádza do úvahy, toho sa nemusíte obávať.

Na vyporiadanie podielu na zisku titulom bezdôvodného obohatenia ostatnými podielovými spoluvlastníkmi odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, od roku 2013 som 1/3 tinová vlastníčka domu a pozemku v Starom meste v Bratislave, ktorý môj
otec a brat, tiež jednotretinovy vlastníci, prenajímajú a nevyplácajú mi môj podiel zo zisku. Odmietajú so mnou komunikovať. Tvrdia, že keď oni sú väčšinový vlastníci tak mi nemusia vyplácať môj podiel.
Tento majetok som zdedila po mame a chcela by som sa spýtať, či majú právo podnikať moji spoluvlastníci z mojou tretinou bez toho, aby mi vyplácali môj podiel na zisku. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 139 Obč. zákoníka platí :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že spoluvlastníci mali vyžiadať od Vás súhlas na prenájom nehnuteľnosti, keďže prenajímajú aj Váš podiel.

Keďže Vy ste súhlas na prenájom nedali  a teda ste ani nepodpísali nájomnú zmluvu aj keď sa prenajíma aj Váš podiel, na strane Vášho otca a brata vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka.
Z otázky usudzujeme, že ste stotožnená s tým, aby nehnuteľnosť bola prenajímaná, avšak za zákonných podmienok, teda aby ste boli účastníkom tohto zmluvného vzťahu samozrejme vrátane finančného ekvivalentu.

Vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je prenajímaná bez Vášho súhlasu, možnosťou je predložiť nájomcovi zmluvu o nájme vo veľkosti Vášho spoluvlastníckeho podielu a od ostatných spoluvlastníkov /otec a brat/ žiadať úpravu zmluvy, aby ste boli jej účastníkom ako prenajímateľ a vyporiadať doterajšie platby, keďže na strane brata a otca  vzniklo bezdôvodné obohatenie na Váš úkor. 
Ak Vašej požiadavke zo strany otca a brata nebude vyhovené, potom je treba napadnúť neplatnosť zmluvy o nájme na súde s odvolaním sa na ust. § 39 a §  685 a nasl. Obč. zákonníka a od otca a brata vymáhať bezdôvodné obohatenie.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk