POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Problémy so spoluvlastníctvom domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Dobrý deň, spolu s manželom sme dvojtretinovými spoluvlastníkmi domu (jednu tretinu sme zaplatili za súrodenca v dražbe). S matkou sa naše vzťahy postupne zhoršujú (zmenila sa, rozhnevala rodinu), neustále nás ohovára a obviňuje z toho, že sme tí zlí - no pravda je niekde uprostred. Trvá na tom, že nám náležia len holé múry a nie aj hnuteľný majetok zdedený po zosnulom otcovi. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

Dobrý deň, neuviedli ste konkrétnu otázku, takže je ťažké posúdiť na čo konkrétne Vám odpovedať. V prípade, že by ste chceli svoje podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, tak Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu spoluvlastníkov. Až v prípade, že sa neviete dohodnúť je možné podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Čo sa spôsobov vyporiadania týka súd postupuje podľa zákona, kedy musí ako prvé skúmať či je spoločná vec deliteľná. V prípade, že deliteľná nie je súd skúma či má záujem niektorý zo spoluvlastníkov nadobudnúť spoločnú vec do výlučného vlastníctva za primeranú náhradu. Ak ani jeden zo spoluvlastníkov nechce nadobudnúť spoločnú vec do svojho výlučného vlastníctva nariadi súd predaj veci a výťažok rozdelí podľa podielov na spoločnej veci.

Čo sa ostatných hnuteľných vecí v nehnuteľnosti týka, je potrebné pozrieť osvedčenie o dedičstve (prípadne iný dokument, ktorým bolo ukončené dedičské konania) na to, aby sa dalo posúdiť komu tieto veci patria. V dedičskom konaní sa totiž najprv vyporiadava BSM, ak nebolo vyporiadane predtým.

Trápi vás "Problémy so spoluvlastníctvom domu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu (Spoluvlastníctvo)

Spolu s manželom máme v tejto nehnuteľnosti trvalé bydlisko v podkroví, ktoré sa neprenajíma. Náš byt má výmeru približne 60 m2. Môj brat so otcom prenajímajú prízemie a prvé poschodie, vrátane parkoviska o výmere 640 m2, no z ich zisku mi neposkytujú môj podiel. Môj brat tiež býva v podkroví v byte o výmere 120 m2 a môj otec sa zdržuje v pivnici, v ktorej sa nachádzajú štyri miestnosti, ktoré boli v minulosti prenajaté. Aj napriek tomu môj otec a brat, ako väčšinoví vlastníci, požadujú od môjho manžela nájomné v hodnote 500 eur mesačne a hrozia mu súdnym vyprataním, pokiaľ sumu nezaplatí. Chcem sa opýtať, či na to majú právo. Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

(odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že dom je v podielovom spoluvlastníctve v rovnakom pomere medzi podielovými spoluvlastníkmi.
Nepíšete v otázke veľkosť spoluvlastníckych podielov, ale pokiaľ výmera bytu, ktorý užívate je menšia ako spoluvlastnícky podiel, potom máte nárok od ostatných spoluvlastníkov žiadať vyplatenie podielu na zisku z prenájmu v rozsahu Vášho spoluvl. podielu po odpočte Vami užívanej časti domu.
Od Vášho manžela spoluvlastníci nemôžu žiadať nájomné, lebo užíva podiel, ktorý je Vašim spoluvlastníctvom. Vypratanie Vášho manžela z domu resp. bytu tiež neprichádza do úvahy, toho sa nemusíte obávať.

Na vyporiadanie podielu na zisku titulom bezdôvodného obohatenia ostatnými podielovými spoluvlastníkmi odporúčame kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, od roku 2013 som jednotretinovou vlastníčkou domu a pozemku v Starom Meste v Bratislave. Môj otec a brat, ktorí sú tiež jednotretinoví vlastníci, tento majetok prenajímajú a nevyplácajú mi môj podiel zo zisku. Odmietajú so mnou komunikovať a tvrdia, že ako väčšinoví vlastníci mi nemusia vyplácať môj podiel. Tento majetok som zdedila po mame. Chcela by som sa spýtať, či majú právo moji spoluvlastníci podnikať s mojou jednotretinou bez toho, aby mi vyplácali môj podiel na zisku. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 139 Obč. zákoníka platí :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že spoluvlastníci mali vyžiadať od Vás súhlas na prenájom nehnuteľnosti, keďže prenajímajú aj Váš podiel.

Keďže Vy ste súhlas na prenájom nedali  a teda ste ani nepodpísali nájomnú zmluvu aj keď sa prenajíma aj Váš podiel, na strane Vášho otca a brata vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka.
Z otázky usudzujeme, že ste stotožnená s tým, aby nehnuteľnosť bola prenajímaná, avšak za zákonných podmienok, teda aby ste boli účastníkom tohto zmluvného vzťahu samozrejme vrátane finančného ekvivalentu.

Vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je prenajímaná bez Vášho súhlasu, možnosťou je predložiť nájomcovi zmluvu o nájme vo veľkosti Vášho spoluvlastníckeho podielu a od ostatných spoluvlastníkov /otec a brat/ žiadať úpravu zmluvy, aby ste boli jej účastníkom ako prenajímateľ a vyporiadať doterajšie platby, keďže na strane brata a otca  vzniklo bezdôvodné obohatenie na Váš úkor. 
Ak Vašej požiadavke zo strany otca a brata nebude vyhovené, potom je treba napadnúť neplatnosť zmluvy o nájme na súde s odvolaním sa na ust. § 39 a §  685 a nasl. Obč. zákonníka a od otca a brata vymáhať bezdôvodné obohatenie.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.
 


Podotázka: Problémy so spoluvlastníctvom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja otázka znie: Napriek tomu, že nefigurujem na liste vlastníctva, s partnerom sme si vybrali rodinný dom, z ktorého je on papierovo majiteľ a má aj úver v banke. Túto skutočnosť práve riešime darovacou zmluvou, vďaka ktorej budem polovičnou vlastníčkou, ale zároveň aj spoludlžníčkou úveru. Do dnešného dňa som už investovala významnú sumu do nehnuteľnosti - na jej prerábku, hypotéku a iné nevyhnutné náklady. Existuje možnosť právne ošetriť tieto finančné príspevky napríklad zmluvou o prevzatí peňazí? Myslím tým, že by sme v nej uvedli sumu a čas, kedy som mu tieto finančné prostriedky poskytovala, a na jej základe by som mala nárok na polovicu majetku. Je to možné, alebo existuje iná opciones, ako túto vec medzi nami papierovo vyriešiť ešte pred tým, ako predložíme darovaciu zmluvu banke (kde ma uvedú ako spoludlžníčku) a pred jej podaním na kataster na list vlastníctva? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Problémy so spoluvlastníctvom domu

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, nerobte to darovacou zmluvou - myslím to, že Vám priateľ prevedie polovicu nehnuteľnosti. Urobte to kúpnou zmluvou a zároveň si urobte uznanie dlhu, že ste do nehnuteľnosti a jeho úveru investovali peniaze, presne rozpočítajte koľko a kedy to bolo. V kúpnej zmluve si započítate peniaze, ktoré ste mu dali s jeho nárokom na kúpnu cenu.

Takto sa v budúcnosti nemôže stať, že by žiadal vrátenie daru.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problémy so spoluvlastníctvom domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.