Máte
otázku?

Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Dobrý deň, asi pred polrokom som v elektronickom obchode kúpil dvoje plavky značky Speedo. Používal som ich počas pobytu pri mori a pri tejto príležitosti sa mi z prednej časti oboch odlepili nápisy. Keď som ich reklamoval, obchod ju odmietol so zdôvodnením, že ide o mechanické poškodenie. Pri opodstatnení mechanického poškodenia uvádzajú, že zatiaľ nikto niečo také nereklamoval a že tieto informácie konzultovali s odborníkom. Tvrdí, že si môžem plavky prevziať osobne a bez dokladu o odbornom posudku o ich mechanickom poškodení. Neposkytli žiadny návrh na iné riešenie, iba stroho konštatovali, že reklamáciu neuznávajú. Ako mám ďalej postupovať? Chcel by som objasniť, že plavky som nepoškodil mechanicky, len som ich používal.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Dobrý deň

 

 

podľa § 622 OZ: “1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.”

Na základe horeuvedeného zákon rozlišuje vady odstrániteľné a neodstrániteľné. Ak vadu nemožno odtrániť, treba rozlišovať, či daná vada bráni alebo nebráni riadnemu užívaniu veci. Ak neodstrániteľná vada nebráni, aby sa vec uživala ako vec bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Podľa § 18 ods. 6 zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa “Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.”

 

Trápi vás "Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V kamennom obchode som si zakúpil rifľové nohavice značky Wrangler za približne 100 eur a po necelom roku nosenia sa mi pretrhli v rozkroku. Hoci toto nemôžem dokázať, nosil som nohavice iba príležitostne, čo ma prekvapilo keďže sa predrali tak skoro. Moja reklamácia bola zamietnutá aj napriek tomu, že som ju podal v zákonom stanovenom termíne. S reklamáciou bol priložený aj odborný posudok, ktorý konštatoval, že poškodenie tkaniny je rozsiahle a to naznačuje, že nohavice boli používané aj pri prvotných defektoch. Pracujem v organizácii, ktorá vyžaduje dodržiavanie dress codu a nosenie roztrhnutých nohavic by nebolo prijateľné. Keď sa mi nohavice roztrhli počas práce, musel som v nich vydržať až do konca pracovnej doby a vrátiť sa v nich domov. Mohli by ste mi poradiť, ako by som mal postupovať? Alebo je lepšie situáciu nechať tak, ako je? Ďakujem za Vašu pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 11.04.2024)

Dobrý deň,
zrejme vás našou odpoveďou nepotešíme, i keď chápame, že nohavice v cene 100 € sú pomerne drahé.

Sme názoru, že predávajúci, ako aj skúšobňa konšatujú správne, keďže v zmysle ust. § Občiasnkeho zákonníka ste mali výrobok - nohavice reklamovať bez zbytočného odkladu, potom, čo ste zistili, že tkanina na určitom mieste nie je v poriadku, ale výrobok ste používali ja ďalej až do úplného zodratia na konkrétnom mieste.

Citujeme ust. § 599 Obč. zákonníka :

"Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci."

Nateraz riešením je len požiadať predávajúceho o opravu bezplatnú opravu tovaru, prípadne vec postúpiť na súd, kde však nepredpokladáme, že by ste uspeli, lebo tovar ste nereklamovali u predávajúceho bez zbytočného odkladu potom, čo ste zistili, že tkanina je porušená, ale reklamovali ste ho až v čase zodratia látky na konkrétnom mieste.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, zákazník nám priniesol pracovnú obuv na reklamáciu, kúpil ju 10. 7. 2022. Táto obuv je maximálne opotrebovaná a podľa nás bola nevhodne vybraná pre prostredie, v ktorom je používaná. Je možné takúto reklamáciu zamietnuť?

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, nevieme o akú obuv ide a dôvod reklamácie zákazníka. Ale ako je Vám známe, platí všeobecná záručná doba, ktorá je 24 mesiacov /§ 620 Obč. zákonníka/.

Sme názoru, že aj keď je obuv opotrebovaná, táto opotrebovanosť nie je dôvod reklamácie zo strany zákazníka a samotná opotrebovanosť nie je dôvod na zamietnutie reklamácie.


Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, v decembri som kúpila "najlepší" robotický vysávač, ktorý je na trhu. Mal sa nabíjať sám, ale už o prvýkrát som ho musela zaniesť na nabíjaciu stanicu. V priebehu troch týždňov začal vynechávať niektoré miestnosti, stále sa vracal na tie isté miesta, niekedy sa nabíjal sám, inokedy nie. Keď vysávanie bytu o veľkosti 80 m2 trvalo 7,5 hodiny, rozhodla som sa to reklamovať. Práve som dostala od predajcu správu, ktorá ma prekvapila. Reklamáciu neuznali a vyzvali ma, aby som prišla k predajcovi, ktorý mi poskytne vysvetlenie. Chcem sa spýtať (už som si prečítala, že by som mala požiadať o posudok), aký je môj ďalší postup, v prípade, že posudok bude (predajca je známy) neuspokojivý. Nie som si vedomá toho, že by som nesplnila niektoré povinnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že ste s výsledkom reklamácie nespokojná, tak Vám odporúčame obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, teda napríklad slovenskú obchodnú inšpekciu. Výhodou je to, že celú situáciu prešetria za minimum poplatkov. V prípade, že by ste neuspeli ani v uvedenom prípade, tak je možné domáhať sa ochrany práv aj na súde, kde však je už konanie spoplatnené a odvíja sa od úspechu vo veci. Tiež by bolo dobré sa pozrieť na to, či Vás upovedomili o Vašich právach na odstúpenie od zmluvy, pretože ak nie, tak lehota na odstúpenie od zmluvy sa predlžuje o 1 rok.


Trápi vás "Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som práčku. Prvé zapnutie som uskutočnil až po troch týždňoch a bohužiaľ, hneď mi začala vytiekať odspodu. Reklamoval som ju, na posúdenie prišli technici z obchodu, kde som ju kúpil (obchod pôsobil ako firemná predajňa). Urobili zápis, v ktorom konštatovali, že závada vznikla pri preprave a že došlo k prasknutiu nejakej súčiastky. Súčiastku vraj nemožno vymeniť. Obchod mi neuznal reklamáciu s tým, že sa nedá dokázať, kto súčiastku poškodil.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 27.10.2022)

Dobrý deň,
na daný vzťah by sa aplikovali ustanovenia o kúpnej zmluve. Povinnosťou predávajúceho je upozorniť kupujúceho na vady, ak ich vec má, pričom je zároveň za ne zodpovedný. V závislosti od charakteru vady je potom tiež povinný buď poskytnúť primeranú zľavu z veci alebo ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, tak potom máte dokonca právo od zmluvy odstúpiť. Ak Vám reklamáciu neuznal, tak mu skúste adresovať list v ktorom ho ešte raz písomne vyzvete na to, aby splnil svoju povinnosť a danú vadu odstránil, inak, že využijete svoje právo na súdnu ochranu a celá situácia, tak bude pre neho náročnejšia ako časovo tak aj finančne.

Najlepšie bude, ak Vám s vyhotovením výzvy pomôže advokát, ktorý výzvu vypracuje a zabezpečí, aby bola vyhotovená správne.   

Taktiež je možné využiť spotrebiteľskú ochranu v zmysle zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v zmysle § 11 ods. 1:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Je dosť možné, ze to prehodnotia hlavne ak im vysvetlite ako prebiehalo dodanie. Ak dodanie robili oni, tak je to lepšia situácia ako keď by ste si ho robili sami. Je to o dokazovaní, kedy sa to stalo a ako. Vo Váš neprospech je, že to je až po 3 týždňoch ale nemusí to hneď znamenať, že kvôli tomu neuspejete


Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať pri neuznaní reklamácie. Reklamovala som rohovú sedačku, ktorú sme zakúpili minulý rok. Po roku cítiť preliačiny pri sadnutí na gauč, takže musím hľadať miesto, aby som si nesadla na dosku - sedačka už po roku nespĺňa svoju funkciu. Dnes sme dostali odpoveď, že nám reklamáciu neuznajú z dôvodu mechanického poškodenia, ktoré bolo spôsobené nekorektným užívaním. Sedačka nebola lacná a neviem, či podľa nich mám na sedačku len pozerať a chodiť okolo nej ako okolo sklenenej vitríny. Podľa môjho názoru by mala sedačka spĺňať funkciu pre každodenné využívanie. Za akúkoľvek radu, ako postupovať, vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
ak od kúpy neuplynulo ešte 12 mesiacov, môžu Vám zamietnuť reklamáciu len s odborným posúdením. Ak to bolo po 12 mesiacoch tak aj bez neho ale musia Vám dať zoznam subjektov, kam to môžete dať odborne posúdiť. V tomto prípade si môžete dať sedačku pozrieť odborníkovi, napr. ktorý sedačky vyrába, prípade znalcovi a následne ak povie, že je to výrobná vada, tak potom im napísať znova, výzvu, aby uznali reklamáciu, inak že podáte žalobu. Oni sa spoliehajú na to, že človek to nechá tak. Ale bez dôkazu, to len ťažko prelomíte.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si obal na telefón v kamennom obchode za 59,90 €. Po necelom mesiaci sa mi obal začal odierať po krajoch. Vyjadrenie servisu bolo, že reklamáciu zamietajú, pretože príslušenstvo nespĺňa záručné podmienky a tovar vracajú v pôvodnom stave. Môžem odmietnuť prevziať reklamáciu a požiadať o hodnotenie nezávislým znalcom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2022)

Dobrý deň,
uvedené upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 18 ods. 6:

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

Ak to bolo do 12 mesiacov od kúpy, povedzte im, že reklamáciu riadne nevybavili a že chcete, aby postupovali podľa zákona, v opačnom prípade, že sa obrátite na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Ak by to bolo po 12 mesiacoch osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.


Trápi vás "Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, zakúpil som elektrickú kolobežku pred tromi mesiacmi v poprednej slovenskej spoločnosti. Následne som obdržal SMS, informujúcu ma, že moju reklamáciu neuznávajú - zlomila sa mi pravá rukoväť a hneď ako som to zaznamenal, išiel som tovar reklamovať. O tejto situácii som bol informovaný po 23 dňoch, ako som už uviedol vyššie. Kolobežka ma stála nemalé peniaze a nenechám to len tak, keďže som nič zlé neurobil. Používal som ju len na cesty do práce a späť, preto nechápem, prečo by to malo byť moja chyba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
reklamáciu, ak je uplatnená do 1 roka odo dňa kúpy je možné odmietnuť na základe odborného posudku. Preto je nutné v tejto veci v prvom rade overiť a zistiť, či vôbec taký posudok majú. Ten majú dať spolu s odmietnutím reklamácie. Ak tak nespravia, reklamácia nie je vybavená v súlade so zákonom a budete mať nárok na zrušenie zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.


Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno som si objednal disky na auto prostredníctvom internetovej spoločnosti na Slovensku. Po zadanej objednávky sa ma obrátila príslušná zamestnankyňa, informujúc ma, že požadované disky nie sú na sklade, ale môžem si vybrať z alternatív. Nasledujne mi doručila ponuku na moju emailovú adresu. Konkrétne disky, ktoré som si želal (viem poskytnúť číslo diskov, ich veľkosť a ďalšie detaily), som si vybral a oznámil toto rozhodnutie prostredníctvom emailu. Nanešťastie mi boli doručené iné disky a teraz mi spoločnosť odmieta uznávať moju reklamáciu s argumentom, že som súhlasil s doručenými diskami. Pravda je však taká, že som zadával iné číslo diskov a nikdy som s ich výmenou nesúhlasil. Mohli by ste mi prosím poradiť, aké mám právo? Mám nárok na to, aby mi moja reklamácia bola uznaná a moje peniaze mi boli vrátené späť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý si objednáte. Ak to bola zmluva na diaľku a je to do 14 dní od doručenia, môžete odstúpiť od zmluvy podľa zákona 102/2014 Z.z. Stačí to urobiť aj emailom a vrátiť im tovar späť. Oni sú potom povinní Vám vrátiť peniaze. Ak to neurobia, budete ich musieť žalovať.

Mail si ale nechajte potvrdiť, ze prišiel, ak ho nepotvrdia, pošlite to pre istotu aj poštou doporučeným listom. 


Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, zakúpili sme kameru do postieľky v januári. Po niekoľkých dňoch používania nám začalo znčit nočné videnie. Kontaktovali sme obchod a zaslali aj video ako dôkaz. Odpísali nám, že je chyba v zariadení a máme výrobok poslať na reklamáciu. Po mesiaci čakania unavenie nám vyjadrili, že reklamácia nebola uznane a chyba sa neprejavila. Kamera stále zrnčí. Čo máme robiť? Vopred ďakujeme.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň,
nakoľko ide o reklamáciu uplatnenú do 1 roky odo dňa kúpy zariadenia, tak reklamáciu môžu odmietnuť iba na základe odborného posudku (vyjadrenia). Ak Vám iba napísali, že reklamáciu neuznávajú, avšak nie je žiadny odborný posudok, postupovali v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácia nie je vybavená zákonne a preto Vám podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa vzniklo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie celej zaplatenej kúpnej ceny. Tovar im samozrejme musíte vrátiť.


Trápi vás "Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Reklamovala som matrace, ktoré nespĺňali stanovené kritériá. Po prvej reklamácii mi boli matrace vymenené, ako tvrdili. Avšak po určitom čase sa opäť objavili rovnaké vady ako pred prvou reklamáciou. Rozhodla som sa teda matrace znovu reklamovať, ale dnes mi prišla odpoveď, že moja reklamácia nebola uznána. Mohli by ste mi poradiť, ako by som mala postupovať ďalej?

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,

ak ste uplatnili reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, potom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, mohol predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je tiež povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak predávajúci nepostupoval v zmysle uvedeného, konal v rozpore so zákonom. V danom prípade je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v znení ktorého "Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať." Ak z dôvodu opakovaného výskytu vád po výmene nie je možné vec riadne užívať, vzniká Vám právo na odstúpenie od zmluvy. Ak od zmluvy odstúpite, predávajúci Vám bude musieť vrátiť kúpnu cenu a Vy predávajúcemu zakúpený tovar.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.