Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 715 (0.12 s)

[2024] Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva | Právna Poradňa

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. " Vychádzajúc z ...

[2024] Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? | Právna Poradňa

Ak poručiteľka - vaša mama mala výlučne dlhy voči nebankovej resp. splátkovej spoločnosti a predmetom dedenia by neboli žiadne aktíva, potom oznámte notárovi, ...

[2024] Dedenie a dlhy poručiteľa | Právna Poradňa

Odpoveď: Dedenie a dlhy poručiteľa. Dobý deň. Vaša otázka sa týka prechodu poručiteľových dlhov na dedičov. Možno skonštatovať, že prechod dlhov je súčasťou ...

[2024] Dedenie dlhov po dedičskom konaní | Právna Poradňa

Ak by už zaplatil iný dlh vo výške ceny zdedeného podielu, potom už za ďalšie dlhy poručiteľa nezodpovedá a takúto námietku môže vznisť voči novému veriteľomu ...

[2024] BSM, dlhy a dedenie - riešenie ? | Právna Poradňa

Otázka: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ? Dobrý deň, prosím, odpovedajte na moju otázku. Moja sestra je vydatá, ale nežije so svojím manželom.

[2024] Dedenie pasív ak nezdedil žiadne aktíva | Právna Poradňa

dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Inak povedané v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy ( ...

[2024] Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. | Právna Poradňa

Pokiaľ ide o samotnú podstatu otázky - dedenie dlhov za situácie, že brat nevlastnil žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené v súlade s ust. Civilného ...

[2024] Dedičské konanie a dedenie | Právna Poradňa

Pritom dedia sa tak aktíva, ako aj poručiteľove pasíva - dlhy. Dlhy sa však dedia len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu. Som preto toho názoru, ...

[2024] Exekúcia a dedičstvo | Právna Poradňa

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, čo bude predmetom dedenia, aký konkrétny majetok aktíva a pasíva /dlhy/. ... Dedenie a dlhy poručiteľa ...

[2024] Výška ručenia za dlhy poručiteľa | Právna Poradňa

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI: Dedenie a dlhy poručiteľa · Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva · Zdedenie dlhu · Dedenie dlhov po živnostníkovi v rámci ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.