Dedenie dlhov po dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, mal by som otázky z časti ohľadom dedičského práva a z časti exekučného práva. V prípade, že umrel muž (dedo), po ktorom nebolo čo dediť resp. nemal majetok, ale aj tak prebehlo dedičné konanie a po ktorého smrti vznikla exekúcia na jeho meno, je možné že sa bude spätne dediť alebo iným spôsobom prevádzať dlh na najbližšiu dedičsky spôsobilú osobu (babka)? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne skončené, a či sa až potom objavil ďalší dlh Vášho deda. V prípade, že sa dlh objavil až po právoplatnom skončení dedičského konania, tak sa v zmysle ustanovenia § 175x Občiansko-súdneho poriadku nové dedičské konanie ohľadom tohto dlhu nevykoná. Rovnako je Vaša babka chránená aj ustanovením § 470 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o tom, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Uviedli ste však, že Váš dedo nemal žiadny majetok, čiže dedičstvo bolo minimálne alebo až nulové. Preto ak by aj prešiel dlh na Vašu babku v zmysle tohto ustanovenia by za tento dlh Vášho deda nezodpovedala. Tento dlh Vášho deda zostane nevymožiteľný (nakoľko dlh je vo vyššej výške ako cena nadobudnutého majetku po Vašom dedovi).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec zomrel 18. 2. 2019 prebehlo aj dedičské konanie. Mal dlh v S., ktorý sme uznali aj splácali a dnes 10. 8. 2020 prišiel list od nejakej vymáhačskej firmy, že mal otec dlh v P. b. cca 2000e a máme to zaplatiť. Prosím o radu, či to treba zaplatiť, keď to nebolo uvedené v dedičskom konaní. Ďakujem pekne za skorú odpoveď<br.</br

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
tým, že dlh nebol uvedený v dedičskom konaní nedošlo k zániku pohľadávky veriteľa. Zrejme v dedičskom konaní nebola vykonaná tzv. konvokácia veriteľov, a teda veriteľ nemal vedomosť o tom, že prebiehalo dedičské konanie, kde by si mohol prihlásiť svoju pohľadávku.

Tento dlh naďalej existuje, a ak nie je premlčaný alebo nežiada veriteľ uhradiť úroky vo výške odporujúcej dobrým mravom, bude potrebné tento dlh uhradiť. V opačnom prípade by mohol v budúcnosti veriteľ tento dlh vymáhať aj súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedili sme po otcovi dlh v banke. Dedičské konanie bolo minulý mesiac. Banka požaduje zaplatiť dlh do konca júna. Je možné požiadať banku o splátkový kalendár?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na to, že banka požaduje uhradiť dlh do konca júna, predpokladáme, že tento dlh už bol, resp. je splatný. Možno bol splatný už aj pred smrťou Vášho otca. Ak je tomu tak, banka môže platbu požadovať kedykoľvek a nemusí Vám umožniť splácať dlh v splátkach.

Na druhej strane banke nič nebráni v tom, aby Vám umožnila splácanie dlhu v splátkach. Dokonca v splátkach môžete dlh splácať aj bez súhlasu alebo dohody s bankou (ak je celý dlh už splatný). Čiastočnými úhradami znížite výšku istiny dlhu a nebudú Vám tak rýchlo narastať úroky z omeškania. Následne bude na banke, či bude Vaše splácanie akceptovať alebo sa rozhodnú pohľadávku vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem poradiť ohľadom dlhov, ktoré sme zdedili s bratom po mame pred 6 rokmi. Neriešili sme to a teraz nám chodia sumy s vysokými úrokmi. Prosím Vás potrebujem vasu pomoc.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo pred cca 6 rokmi a zdedili ste dlhy po vašej mame.
V otázke neuvádzate, či išlo o dlhy, ktoré v čase úmrtia vašej matky boli predmetom súdneho konania, prípadne už exekučného konania, alebo dlhy neboli vôbec vymáhané cestou súdu.
Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť preto viacej informácií.

Poznamenávame, že pokiaľ vás kontaktuje nebanková spoločnosť, banka alebo nejaký iný veriteľ, a dlžná suma nimi uvádzaná až teraz po 6 rokoch  od úmrtia nebola nikdy predmetom súdneho konania, potom je treba vzniesť námietku premlčania a nič neuhradzovať.
Ak by banka alebo nebanková spoločnosť či iný veriteľ predložila vám teraz splátkový kalendár, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne žiadosť o uznanie dlhu, nič nepodpisujte, kedže by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčame konzultáciu u advokáta prípadne nás kontaktujte so špecifikáciou problému do podotázok (kto žiada, koľko žiada uhradiť, koľko a kedy bolo požičané, koľko uhradené, či vec bola predmetom súdneho prípadne exekučného konania, plus dátumy jednotlivých okolnosti).

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti mojej mami 2011 sa ukončilo dedičské konanie sme traja súrodenci. Dlhy, ktoré boli známe sme splatili a dedičstvo prijali. Po čase sa ozvali plynárne v r. 2013, že je tam dlh, na čo som im poslala úmrtný list. Od vtedy sa nikto z Plynární neozval ani nás nekontaktovali. Až teraz r. 2019, mi banka stiahla čudný poplatok z účtu. Po preverovaní čo to je za aktivita na mojom účte mi banka povedala, že za to, že podávali info exekútorovi ohľadom môjho účtu. Volala som na ten ex. úrad a tam mi povedali, že je vedená exekúcia ohľadom plynu. Je to možné bez predchádzajúcich výziev, alebo súdneho rozhodnutia bez akejkoľvek informácie rovno pristúpiť k exekúcii ? Vyhľadala som si v ex. registri, na nás troch súrodencov je tam vedená ex. Telefonicky mi povedali z ex. úradu, že pošlú poštou ešte raz výzvu. Mám to prebrať ? Je to vôbec dobrý postup? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Otázkou základnou je kedy bola podaná žaloba na súd, teda či nárok nie je premlčaný a za ake obdobie, keďže ako dedičia zodpovedáte len za dlhy poručiteľa do dňa úmrtia. 

Zásielku prevezmite  a dajte nám vedieť keby ste niečomu nerozumeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásielku od exekútora prevezmite, lebo neprevzatím zásielky nič nevyriešite.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať bola som predvolaná na predbežné dedičné konanie, aby som preukázala koľko som platila za pohreb a o akých skutočnostiach. Žiaľ mamka nemala vôbec žiaden majetok jediný majetok je 50 € v banke posledný zostatok a vrátka dane 181 € celkové nákladu na pohreb som mala 2015 € a už sa prihlásili veritelia dlhy 26 000 €. Celý pohreb som robila a platila sama, ale mám ešte dvoch súrodencov. Moja otázka znie budem musieť zaplatiť ten dlh 26 000 €, keď prijmem dedičstvo tých 231€. U notárky mi bolo povedané, že tím, že som ja robila pohreb tak tie peniaze prípadnú mne. Ale bojím sa, že veriteľa budú odo mňa vymáhať ich pohľadávky. Je lepšie sa dedičstva, aj keď tak malého vzdať? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že náklady na pohreb boli 2015 € a predmetom dedenia by mala byť suma 50 € a suma 181 €, veritelia prihlásili dlhy vo výške 26 000 € (zrejme sa jedná o nejakú nebankovú spoločnosť).

Vo Vami uvedenom prípade sa teda jedná o majetok nepatrnej hodnoty. Majetkom nepatrnej hodnoty v zmysle ustálenej judikatúry sa považuje suma cca 1000 €, a preto nastupuje ust. § 188 Civilného mimosporového poriadku /citujeme/ :

" (1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo."

Následne platí, že súd konanie zastaví.

Z uvedeného vyplýva, že suma 231 € nebude prejednaná ako dedičstvo, lebo predstavuje len nepatrný  majetok a tento bude vydaný Vám ako osobe, ktorá sa postarala o pohreb. Preto je potrebné notárke predložiť doklady o pohrebných nákladoch.

Podľa ustálenej judikatúry súdov za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Not. por.  Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nieje dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ. (Zborník č. I Najvyššieho súduČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532

Ak aj veritelia prihlásili do dedičského konania svoje pohľadávky 26 000 €, Vy nie ste povinná ich uhradiť, nakoľko podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Keďže dedičské konanie bude zastavené z dôvodu nepatrného majetku, nie ste povinná veriteľom nič uhradzovať. Nedajte sa zastrašovať veriteľmi, že ste povinná dlh Vašej matky uhradiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, po otcovej smrti sme so súrodencami zdedili aj dlhy v banke. V dedičskom rozhodnutí sa uvádza, že sme dedili v rovnakom pomere. Prosím Vás, znamená to, že sme dedili spoločne a nerozdielne? Alebo každý zdedil svoju časť dlhu a tým pádom mu musí banka umožniť uhradenie svojej časti dlhu a po uhradení musíme byt aj vypustení zo zoznamu dlžníkov a musia nám byt vyčistené bankové registre? Jedna sa o to, že jeden z dedičov nejaví záujem o uhradenie svojej časti dlhu. Banka ostatným dedičom síce umožní uhradiť svoje časti dlhov, ale nevypustia ich zo zoznamu dlžníkov, a teda ani nevyčistia bankové registre. Aký je správny postup v takomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2018)

Dobrý deň,

Dedenie nezakladá solidárny záväzok, teda ste nededili spoločne a nerozdielne, ale každý dielom podľa dedičského podielu. Z toho vyplýva, že Vám vznikol tzv. delený záväzok - to znamená, že každý si zodpovedá za svoj vlastný dlh bez ohľadu na to, či ostatní svoj dlh splnia alebo nie. Banka nemôže požadovať plnenie nad rámec Vášho podielu.

Okrem toho je vhodné pripomenúť, že každý z dedičov, zodpovedá za svoj dlh iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, mala by som otázku :

Dedičské konanie po nebohom otcovi bolo právoplatne skončené, kde sme traja súrodenci zdedili dom v hodnote cca 5 000 €. Dedičstvo sme prijali, pretože majetok mal len tieto aktíva a žiadne pasíva.  Cca po roku sa však ozval veriteľ s pohľadávkou vo výške 3 000 €. Sme povinný túto pohľadávku prijať automaticky? Prebehne opätovne dedičské konanie aj s touto pohľadávkou? Alebo si veriteľ musí uplatniť pohľadávku na súde žalobou? A v prípade, ak si podá žalobu, budeme musieť naozaj prijať túto pohľadávku, aj keď dedičské konanie bolo pred rokom právoplatne skončené?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpove%df :
1./ Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.  Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

2./ Podľa § 211 Civil. mimosporového poriadku platí : 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

3./ V otázke neuvádzate, či notár v dedičskom konaní urobil tzv. konvokáciu, teda či počas dedič. konania vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania. Zrejme to neurobil a Vy ako dedičia ste o dlhu ani nevedeli. Neuvádzate bližšie o aký dlh sa jedná, voči komu, teda komu by ste mali finančné prostriedky uhradiť a kedy vznikol dlh.

4./ Ak ste obdržali len samotnú výzvu k úhrade bez doloženia akýchkoľvek relevantných dokladov, ktoré by preukazovali jej oprávnenosť, odporúčame vo veci skôr kontaktovať advokáta, aby prezrel doklady, nakoľko mohlo dôjsť k premlčaniu pohľadávky a teda nebudete musieť nič uhradiť. Poznamenávame, že bez ohľadu na to, či veriteľ vedel alebo nevedel o úmrtí poručiteľa, Vašej matky, lehota na vymáhanie plynie naďalej a úmrtie dlžníka, Vašej matky, nespôsobuje, že lehota prestáva plynúť. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, prípadne 10 rokov na vymáhanie cestou súdneho ak sa jedná o právoplatné rozhodnutie súdu. Odporúčame opatrnosť v komunikácii, aby ste náhodou neuznali pohľadávku veriteľa.

Vo veci sa môžte obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku