Ako sa brániť voči vymáhačom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Prosim o radu. Mam vacsi dlh v banke. Nedokazem to splacat, nevychadzaju mi peniaze na splatky, som dochodkyna. Telefonicky ma denno-denne kontaktuje vymahacska firma. Co mam robit? Nehutelnost nevlastnim, nemaju mi co vziat, akurat ak siahnu na dochodok.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Dobrý deň,

pokiaľ viete že dlhujete banke peniaze, zrejme najlepším spôsobom bude dohodnúť sa s bankou na splátkovom kalendári. Existuje tiež možnosť vyhlásiť osobný bankrot. Pri osobnom bankrote však budete musieť splniť niekoľko podmienok. Odporúčam Vám obrátiť sa na niektorého z advokátov osobne, alebo na centrum právnej pomoci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď banka postúpi pohľadávky na vymáhanie advokátskej kancelárii zo zákona by mala oznámiť dlžníkovi postúpenie pohľadávky doporučeným listom čo sa nestalo. Otázka znie je advokátska kancelária vecné legitimovaná na vymáhanie pohľadávky.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň. Je potrebné rozlišovať medzi postúpením pohľadávky, kedy sa mení osoba veriteľa a splnomocnením na vymáhanie pohľadávky. Pri postúpení je povinnosť zmenu veriteľa oznámiť aj dlžníkovi, avšak nie po hrozbou toho, že by postúpenie nebolo platné. Ak sa takéto oznámenie nevykoná, na platnosť postúpenia to nemá vplyv, ale dlžník sa môže zbaviť svojho dlhu aj plnením pôvodnému veriteľovi. Aj bez oznámenia teda legitimácia podľa môjho názoru zachovaná je.

Osobne však predpokladám, že ak ide o advokátsku kanceláriu, tak môže ísť len o zastupovanie pri vymáhaní na základe splnomocnenia. V takom prípade splnomocnený subjekt (napr. advokátska kancelária) koná na účet splnomocniteľa (veriteľa) a zabezpečuje pre neho vymoženie pohľadávky spravidla za odmenu. Aj v takom prípade je legitimácia zachovaná, keďže veriteľ iba tretiu osobu splnomocnil na to, aby konala v jeho mene a na jeho účet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prosím mohli by ste mi poradiť, muž zobral ešte V roku 2010 z pohotovosti nejakých 800 eur, prestal to splácať a teraz to vyrúbili na nejakých 16000 eur, stále to strhávajú z výplaty, necháva nám na 3 člennú rodinu 350 eur. A máme aj právnika, ktorý je neschopný, ten len čaká na zázrak. Môžem sa Vás opýtať, že, či by sa dala nejakým spôsobom pozastaviť exekúcia.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, často sa stretávame s tým, že pri úveroch z nebankových spoločností sú úroky vo výške odporujúcej dobrým mravom, čo spôsobuje práve to, že z niekoľko sto eurového úveru sa stane niekoľko tisícový dlh.  Zo súm, ktoré ste uviedli vo Vašej otázke je jasné, že sa musí v tomto prípade jednať o úroky v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko nie je možné, aby pri úvere 800,- € a počítaní zákonných úrokov (na úrovni 10 % ročne) dosiahla dlžná suma 16.000,- €. Na druhej strane si treba uvedomiť to, že si Váš manžel požičal a minimálne istinu a zákonné úroky bude musieť vrátiť. V takýchto prípadoch odporúčame klientom podať návrh na zastavenie exekúcie v časti úrokov odporujúcich dobrým mravom. To, či je možné aj vo Vašom prípade takto postupovať bude závisieť od konkrétnosti a detailov jeho prípadu. Bez podrobnej analýzy dokumentov nie je možné povedať, že sa dá s úspechom zastaviť exekučné konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý. Mám na Vás otázku. Mal som pôžičku od pohotovosti 800 €, bolo to v r.2008. Niečo som im poplatil v splátkach. Potom som prišiel o prácu a už som nesplácal. V r. 2010 mi prišlo od exekútora, že mám zaplatiť necelých 7 000 €. Bolo to na základe rozhodcovského súdu. No a v podstate od 2011 z malými prestávkami mi exekútor sťahuje peniaze z výplaty. Už to bolo 4 000 €. A exekútor ešte chce tých 3000 €. Môžem sa nejak ešte brániť voči dlhu? Môžem podať sťažnosť na súd? Alebo čo by ste mi poradili? Ak by sa dalo mohli by ste mi odpoveď poslať na mail? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste si požičali sumu 800 € v roku 2008 a exekučné konanie bolo začaté na základe návrhu veriteľa - Pohotovosť, pričom exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok.
Vo veci musíte podať písomný návrh na zastavenie exekúcie u súdneho exekútora a to z dôvodu jej neprípustnosti, keďže exekučný titul - rozsudok rozhodcovského súdu  bol vydaný v rozpore so zákonom. Kópiu návrhu zašlite súčasne na exekučný súd - súd, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie. Exekútor na základe Vami podaného návrhu na zastavenie exekúcie má vydať upovedomenie o odkalde exekúcie, ktoré musí zaslať aj Vášmu zamestnávateľovi.

Naviac súd podľa ust. § 44 exekučného poriadku /účinného od 15.12.2009  do 31.5.2010/ mal preskúmať pri podanej žiadosti o vykonanie exekúcie aj samotný exekučný titul /rozhodcovský rozsudok/ a ak zistí rozpor exekučného titulu so zákonom so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie mal uznesením zamietnuť, teda nemalo dôjsť ani k samotnej exekúcii. Súd zrejme túto svoju povinnosť vo Vašom prípade opomenul. 
Formulárovú zmluvu so spoločnosťou Pohotovosť ste nemohli nijako ovplyvniť.

K podobným prípadom zaujali stanoviská súdy, z ktorých vyberáme a ktoré môžete použiť - citovať aj v návrhu na zastavenie exekúcie , napr. Najvyšší súd SR, sp. zn. : 5 Cdo 375/2012 z 30.4.2014 :

- rozhodcovská doložka je súčasťou formulárovej zmluvy a jej dojednanie je neprijateľnou podmienkou v zmluve a spotrebiteľ nemal možnosť ovplyvniť obsah zmluvy o úvere, nakoľko jej súčasťou sú aj všeobecné obchodné podmienky.
- rozhodcovská doložka znemožnila voľbu spotrebiteľa  dosiahnuť rozhodovanie sporu súdom, rozhodcovskú doložku si spotrebiteľ osobitne nevyjednal  a nemal na výber,
- exekučný súd  je povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku zo zákonom, čo v konečnom dôsledku znamená materiálnu nevykonateľnosť  exekučného titulu. Súd má vychádzať z princípu ochrany práv spotrebiteľa,
-  rozhodcovskú zmluvu treba považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

V centre pravnej pomoci mi povedali, ze mam pockat, kym ma banka da na sud. Podmienky bankrotu asi nesplnam, nemam uspory ani nehnutelnost. mam dochodok okolo 390 eur a 1 neplnolete dieta. Exekucnu zrazku mozem mat asi 30 eur mesacne.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň,

ak budete čakať, kým Vás banka zažaluje, potom vzniká riziko toho, že okrem istiny a úrokov z omeškania budete musieť banke (ak spor vyhrá) platiť aj trovy advokáta a trovy súdneho konania, prípadne aj náklady vymáhačskej spoločnosti za zasielanie upomienok. Tým sa Vám zvýši dlžná suma. Rozhodnutie je na Vás. Odporúčal by som Vám kontaktovať advokáta vo Vašom okolí, ktorý by sa na Váš prípad pozrel podrobnejšie a odporučil vhodný postup. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk