POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako sa brániť voči vymáhačom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Prosím o radu. Mám väčší dlôh v banke. Nedokážem ho splácať, nedarí sa mi vyčleniť peniaze na splátky, pretože som dôchodkyňa. Denno-denne ma telefonicky kontaktuje vymáhací agent. Čo mám robiť? Nehnuteľnosť nevlastním, nemajú mi čo vziať, jedine ak zasiahnu do môjho dôchodku.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

Dobrý deň,

pokiaľ viete že dlhujete banke peniaze, zrejme najlepším spôsobom bude dohodnúť sa s bankou na splátkovom kalendári. Existuje tiež možnosť vyhlásiť osobný bankrot. Pri osobnom bankrote však budete musieť splniť niekoľko podmienok. Odporúčam Vám obrátiť sa na niektorého z advokátov osobne, alebo na centrum právnej pomoci.

Trápi vás "Ako sa brániť voči vymáhačom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak zaplatím vymáhacej firme nejaké peniaze, začne sa mi počítať premlčacia doba odznova, alebo pokračuje? Rád by som upozornil, že som nepodpisoval žiadny papier priznávajúci dlhy.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, odpoveď na vami položenýproblém začneme otázkami. Na záklde čoho paltíte peniaze vymáhačskej spoločnsoti ? Kedy ste si a od koho požičali peniaze a koľKo ? Koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku pôvodnému veriteľovi ? Podpísali ste nejakú dohodu s vymáhačskou spoločnosťou, alebo uhradujete splátky len na základe telef. výzvy alebo výzvy zalsanej emilom ?  Existuje vo veci exekučný titul /t.j. rozsudok alebo platobný rozkaz/, ktorý by vás zaväzoval k úhrade dlžnej sumy ?

Je mnoho nezodpovedaného vo vašej otázke. Odporúčam vymáhčskej spoločnosti nič nepodpisovať, nič neuhradzovať, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

K poslednej časti otázky uvádzame, že ak ste nič nepodpisovali, potom platí, že uznanie dlhu v občianskoprávnych vzťahoch s následkami plynutia novej premlčacej doby musí mať písomnú formu a ak ide o premlčaný dlh, toto musí vyplývať zo samotnej listiny o uznaní, čo vyplýva z ust. § 558 Občianskeho zákonníka :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Odporúčam kontaktovať adovkáta na preštudovanie vašich dokladov a vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzovať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, píšem Vám ohľadom situácie s vymáhačskou spoločnosťou. Mal som úver v banke, ktorý mi pravidelne strhávali z účtu. Keď to skončilo, bol som presvedčený, že je splatený. Po rokoch sa však ozvala vymáhačská spoločnosť, ktorá mi oznámila, že mám u nich dlh približne 13 000 eur, ktorý si však znásobili na 24 000 eur. Je to pre mňa veľký šok a čo je najhoršie, nemám žiaden doklad o úvere. Napriek tomu som sa dohodol s nimi na splátkach. Keďže som dôchodca a mám existenčné problémy, platím im pravidelne. No nedávno mi poslali oznámenie, že věc predajú k súdu, čím doslova likvidujú ľudí. Neviem, čo mám robiť. Nemám odkiaľ vziať peniaze. Požiadal som ich, aby mi poslali zmluvu o úvere, ale poslali mi súbor, ktorý sa nedá otvoriť. Som v koncoch a neviem, čo ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň, vo veci vašej otázky uvádzame, že podstatné je to, kedy ste si spotrebiteľský úver z banky zobrali, v akej sume a koľko ste uhradili na istinu a úrokoch. Predpokladáme, že to bolo pred mnohými rokmi, keďže v ďalšej časti otázky uvádzate, že po mnohých rokoch sa ozvali z vymáhačskej spoločnosti. Predpokladáme súčasne, že vo veci nikdy nebol vydaný žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy. Platí totiž všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Uvádzate, že ste podpísali listinu o splátkach. Predpokladáme, že v uvedenej listine nie je uvedené, že dlh je premlčaný /ak teda vôbec nejaký existuje, lebo uvádzate, že ste dlh banke uhradili/. Toto je podstatné - uvedenie skutočnosti, že dlh je premlčaný, lebo ak by to v listine uvedené nebolo, potom veriteľ /vymáhačská spoločnosť/ sa svojho práva na súde nedovolá. Uvedené vyplýva z ust. 558 § Občianskeho zákonníka :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Odporúčam vo veci vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzovať, ani jeden cent, nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, ani listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Odporúčam súčasne z dôvodu vašej právnej istoty, aby ste kontaktovali advokáta prípadne Centrum právnej pomoci vo vašom meste/okrese, aby posúdili vaše doklady. Ak by vás kontatkovala spoločnosť písomne, nijako nereagujte, maximálne uvedťe, aby vec postúpili na súd.

 


Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, včera mi prišla SMS od exekútora, v ktorej požaduje zaplatenie 2000 eur. Predtým mi neprišiel žiadny list informujúci o exekúcii, o ničom takom neviem. Ako by som mal postupovať ďalej? Správa obsahovala len sumu dlhu a číslo účtu na úhradu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2024)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že ešte sme sa nestretli s tým, aby súdny exekútor poslal povinnému v exekučnom konaní SMS s tým, aby nejkaú sumu uhradil a súčasne aj uviedol číslo bankového účtu. Preto na uvedneú SMS nijako nereagujte, ale uschovajte, a nič neuhradzujte.

Odporúčam vo veci zistiť na internete konkrétneho exekútora a zistiť u neho či je vedená voči vám ako povinnému nejaká exekúcia. Exekútor komunikuje zásadne písomne.  Prípadne požiadajte o výpis z Centrálneho registra exekúcií.

AK by išlo vo vašom prípade o podvod /SMS ako výzva súdneho exekútora/, potom radšej kontaktujte komerčné média /napr. TV JOJ/ a upozornite ich na váš prípad /vaše údaje zverejnené nebudú/.

 


Trápi vás "Ako sa brániť voči vymáhačom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj otec si pred asi 15 rokmi vzal pôžičku od nebankovej spoločnosti. Nedávno mu bol priznaný dôchodok, ktorý si nechal zasielať na účet. Avšak keď som k 1. marcu kontrolovala jeho účet, zistila som, že je zablokovaný. Exekútorka mu nenachala ani životné minimum, hoci finančne posudzujú môjho otca a moju mamu spoločne. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň, odporúčam vo veci podať žiasoť na SP a to v tom smere, aby bol zmenný spôsob vyplácania dôchodku a to v hotovosti, teda nie prevodom na bankový účet. SP má na predmetnú zmenu spôsobu vyplácania dôchodku potrebné tlačivo.

Pokiaľ ide o nepostihnuteľnú sumu, ktorá nesmie byť zrazená z dôchodku, tu uvádzame, že treba kontaktovať príslušnú banku, v ktorej má otec vedený účet a požiadať v zmysle ust. § 104 exekučného poriadku o výplatu peňazí. Banka má na to svoje tlačivá - ide o Vyhlásenie povinného podľa § 104 ods. 2 exek. poriadku o zasielaní mzdy a iných príjmov na účet blokovaný exekúciou/. Banka bude následne povinná po potvrdení zo strany súdneho exekútora uvoľniť príslušnú sumu.

Citujeme ust. § 104 exek. poriadku :

"Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii (1) Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou, vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur len na jednom z nich.

(2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor."

 


Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem radu. Mám dlh v banke, ktorý som už raz splácala cez vymáhaciu spoločnosť, ale došlo k rozporu medzi tým, čo bolo sľúbené telefonicky, a tým, čo bolo uvedené na papieri. Tiež som prišla o prácu. Teraz ma kontaktovala iná vymáhacia spoločnosť, ale ja nemám žiadne dokumenty ani zmluvu. Požadujú odmňa splátky - prvú splátku mi nastavili na 180 eur, avšak chcú, aby som súhlasila s vyššou sumou. To však nie je možné, pretože mám vysoké výdavky a som na to sama bez akéhokoľvek majetku.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň, škoda, že ste nekontaktovali našu advokátsku kanceláriu v čase, keď od vás vymáhačská spoločnosť žiadala uhradiť dlh, ktorý ste mali voči banke. Je predpoklad, že v vedenom čase bol dlh premlčaný a teda nemuseli ste nič platiť. Ale na toto  sa v otázke nepýtate.

Ak vás teraz kontaktovala ďalšia vymáhačská spoločnosť s úhradou dlhu, ktorý ste už uhradili /predpokladáme, že máte o tom doklady/, a chcú od vás ďalšie splátky 180 € k úhrade na dlh, ktorý ste už uhradili, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Neuhradzujte ani jeden jediný cent. AK vás kontaktovali telefonicky, oznámte im len telefonicky, aby ak sú právneho názoru, že ich požiadavka je oprávnená, aby podali žalobu na súd. Súd žalobu zamietne, lebo dlh voči banke je uhradený.

V prípade problémov nás kontaktujte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, telefonicky som uzavrel dohodu o poskytovaní služby prostredníctvom e-mailu, ktorá sa týkala pracovných ponúk. Skúšobná doba bola stanovená na 2 dni. Na tretí deň som z dohody telefonicky odstúpil, s čím daná firma nesúhlasila. Dôvodom bolo to, že suma za služby uvedená počas telefonátu sa líšila od tej, ktorá bola zaslaná e-mailom. Na štvrtý deň som poslal firmě aj doporučený list. Následne firma zverila vymáhanie dlžnej sumy tretej strane. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2024)

Dobrý deň, škoda, že ste neuviedli spoločnosť, ktorá vás kontaktovala ohľadom platených pracovných ponúk. Urobili ste však správne, že ste od zmluvy odstúpili aj doporučeným listom adresovaným spoločnosti. Len poznamenávame, že takéto ponuky nie je potrebné odoberať, uzatvárať žiadne zmluvy po telefóne  a už vôbec nie za úhradu. Na internete je množstvo portálov, kde si pracovné ponuky viete vyhľadať.

Ak vám spoločnosť uviedla, že vec postúpila tretej strane, je vôbec otázkou či sa tak stalo. Samotné uvádzanie uvedenej skutočnosti emailom nie je podstatné.

Nateraz nijako nereagujte ako ani na výzvy spoločnosti, tak ani na prípadné výzvy inkasnej resp. vymáhačskej spoločnosti. Neuhradzujte žiadne poplatky, nepodpisujte žiadnu dohodu o splátkach a podobne.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako sa brániť voči vymáhačom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám dlhodobo nesplatený úver z nebankovej inštitúcie v zahraničí. Dnes mi prišiel e-mail z inkasnej spoločnosti s výzvou, aby som sa spojil s nimi ohľadom zahraničnej pohľadávky. Chcel by som vedieť, či je v takomto prípade možné uplatniť premlčanie? Posledná splátka bola pred viac ako tromi rokmi. Ako by som mal postupovať? Mám kontaktovať inkasnú spoločnosť, alebo by bolo rozumnejšie obrátiť sa priamo na advokáta? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, nepoznáme obsah vašej zmluvy o pôžičke, kde veriteľ je zo zahraničia.

Ak ste poslednú splátku uhradili pred viac ako 3 rokmi, a podľa zmluvy platí 3 ročná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, pričom vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, a ani nebol podaný návrh na súd o vydanie súdneho rozhodnutia vo veci žalovanej sumy, potom nárok veriteľa /nebankovej spoločnosti/ je premlčaný.

Inkasnej spoločnosti nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Na email spoločnosti reagujte len tým spôsobom, že žiadate, aby vám poslali doklady, na základe ktorých ich máte kontaktovať s uvedením konkrétnych dokladov a podkladov.

Vo veci odporúčam z dôvodu právnej istoty kontaktovať advokáta na preštudovanie vašich dokladov.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. V prípade neplatenia životného poistenia mi zanikla zmluva, avšak poisťovňa žiadala o vyplatenie dlžného poistenia. Platobná výzva prišla aj od vymáhacej spoločnosti v roku 2010. Nepamätám sa, či som výzvu uhradila. Je možné, že by poisťovňa, prípadne spoločnosť na vymáhanie pohľadávok, vymáhala ešte dlžné poistenie?

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
teoreticky aj prakticky je možné, že vás môže kontaktovať vymáhačská spoločnosť, ktorej mohla poisťovňa postúpiť svoju pohľadávku ak ste ju neuhradili.

V otázke uvádzate, že poistná zmluva zanikla niekedy v roku 2010 z dôvodu neuhradenia poistného. Všeobecná premlčacia doba na podanie návrhu na súd je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Ak je to tak a vo veci nebol vydaný žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy, ktoré súdne rozhodnutia sú exekučnými titulmi, potom nič neuhradzujte. Rovnako nereagujte ani na prípadnú výzvu vymáhačskej spoločnosti, prípadne poisťovne, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípade listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.


Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2018 som získal úver zo SLSP vo výške 7000 eur. Poslednú splátku som uhradil 31. decembra 2019. Dňa 9. júna 2021 bola moja pohľadávka vybraná z mandátnej správy a postúpená na vymáhaciu spoločnosť. Keďže sa momentálne nachádzam v zahraničí, neobdržal som žiadny list ohľadne môjho dlhu a podobne. Tak som kontaktoval vymáhaciu spoločnosť s požiadavkou o poskytnutie informácií. Momentálne čakám na odpoveď. Asi pred týždňom som si v registri overil, či na mne nebeží nejaká exekúcia, podľa stránky https://exekuciesr.sk, ale nemám exekúciu. Chcem sa presvedčiť, či dobre chápem, že pokiaľ súd nebol oboznámený s exekučným titulom, je táto pohľadávka premlčaná? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, T.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste poslednú splátku uhradili 31.12.2019 a podľa zmluvy o úvere/pôžičke sa neuhradením niektorej zo splátok stal splatný celý dlh naraz, bolo oprávnením veriteľa /banky/, aby vo veci podala žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy. Ak sa tak nestalo a teda žaloba podaná nebola v lehote do 3 rokov v zmysle ust. § 101 a nasl. Občianskeho zákonníka, potom je nárok veriteľa premlčaný. Okolnosť tá, že banka postúpila dlh vymáhačskej spoločnosti nemá vplyv na plynutie premlčacej doby a premlčacia doba plynie ďalej.

Zjednodušene povedané, ak ďalšia splátky v mesiaci január 2020 nebola Vami uhradená, premlčacia doba začala plynúť nasledujúcim dňom po splatnosti uvedenej neuhradenej splátky a veriteľ nepodal žalobu na súd v nasledujúcich 3 rokoch,  premlčacia doba uplynula niekedy v januári 2023. Naša rada pre vás znie, aby ste vymáhačskej spoločnosti nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani žiadnu listinu z ktorej obsahu by vyplývalo, že uhradením časti dlhu Vám zostatok odpustia.

Môžete im pri telef. kontakte povedať, nech Vám pošlú právoplatné súdne rozhodnutie vo veci, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy v prospech veriteľa prípadne v prospech vymáhačskej spoločnosti. Vymáhačskej spoločnosti sám dobrovoľne bez preukázania exekučného titulu /rozsudok, platobný rozkaz/ nič neuhradzujte !

V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako sa brániť voči vymáhačom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa brániť voči vymáhačom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom nasledovného: Môj zamestnávateľ obdržal dohodu o zrážkach zo mzdy a výzvu na vykonávanie týchto zrážok. Tieto dokumenty boli zaslané spoločnosťou Bencont Investments. 29. 2. 2012 som uzatvoril zmluvu o úvere v Poštovej banke. Kvôli platobnej neschopnosti som tento úver nesplácal. Dňa 30. 3. 2015 bolo začaté exekučné konanie na základe žiadosti súdneho exekútora na Okresnom súde v Trenčíne. Okresný súd v Trenčíne následne dňa 8. 8. 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o poverenie na vykonanie exekúcie v plnom rozsahu. Mezitým Bencont Investments podal odvolanie na Krajský súd v Trenčíne, ktorý však dňa 12. 4. 2017 potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie. Teraz Bencont Investments vyzýva môjho zamestnávateľa na zrážky zo mzdy na základe zmluvy o postúpení predmetnej pohľadávky. Táto zmluva bola uzatvorená 4. 12. 2015 medzi Poštovou bankou a spoločnosťou Bencont Investments. Prosím o radu, ako by sme mali postupovať ja a môj zamestnávateľ. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči vymáhačom?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedenej siahodlhej problematiky aj pokiaľ ide o roky súdnych konaní je nasledovné :

Vzhľadom na okolnosť, že súdny exekútor nedostal poverenie na vykonanie exekúcie a vec bola právoplatne ukončená, Vami uvedená vymáhačská spoločnosť nemôže žiadať, aby Váš zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali niekedy v roku 2012 v súvislosti s pôžičkou v Poštovej banke. Ide o to, že ak by ste predmetnú dohodu nepodpísali, banka by Vám žiadnu pôžičku/úver nedala. Naviac táto dohoda o zrážkach zo mzdy v prípade súdneho konania by bola vyhlásená za neplatnú ako už z vyššie uvedeného dôvodu, tak aj z dôvodu, že v čase jej podpísania niekedy v roku 2012 žiadny dlh neexistoval.

Váš zamestnávateľ na základe predmetnej dohody nesmie vykonávať zrážky zo mzdy, lebo neexistuje právny titul na ich realizáciu /súdne rozhodnutie/. Naviac nevykonaním zrážok zo mzdy neporuší žiadny zákona a vymáhačská spoločnosť ho ani nemôže žalovať cestou súdu, resp. žalovať môže, ale súd žalobu zamietne z dôvodov ako sme uviedli vyššie a naviac uplynuli všetky premlčacie doby v zmysle ust. Občianskeho zákonníka.

Vy sa nemusíte ničoho obávať a zamestnávateľ nesmie vykonávať zrážky zo mzdy. Záverom uvádzame, že vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne dohody o zrážkach, uznanie dlhu prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa brániť voči vymáhačom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.