Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka


V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

ZRÝCHLENÉ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK do 10 dní

Naša advokátska kancelária v Bratislave vymáha pohľadávky v tzv. zrýchlenom konaní. V prípade uhradenia súdneho poplatku už pri podaní návrhu a priloženie tlačiva na vydanie platobného rozkazu podľa predpísaného vzoru vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR, nám súd vydá súdne rozhodnutie - platobný rozkaz už v lehote do 10 dní.

(späť na vymáhanie pohľadávok)